Държавата бързо разчиства пътя към пристанището на Доган

Данни от Marine Traffic, които показват, че удълбочаване на Варненското езеро в момента се извършва единствено до мястото, където се намира пристанището на ТЕЦ "Варна"

© Скрейншот от Marine Traffic

Данни от Marine Traffic, които показват, че удълбочаване на Варненското езеро в момента се извършва единствено до мястото, където се намира пристанището на ТЕЦ "Варна"Държавата скоростно удълбочава плавателния път от морето до пристанището на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган във Варна. Това показват данни от архива на специализираната онлайн платформа Marine Traffic. В нея е отразено движението на руската дълбачка Glanford, наета без търг от държавното дружество "Транспортно и строително възстановяване" за работа по проект на стойност 350 млн. лв. Той е за удълбочаване на плавателните канали 1 и 2, свързващи Черно море с пристанище "Варна-запад" и портовете във Варненското езеро.


Данните само от първите пет дни на август, отразени в системата на Marine Traffic, показват, че през това време Glanford е работил единствено в отсечката от входа на каналите във Варненското езеро до


пристанището на ТЕЦ "Варна", собственост на Доган
(На снимката в началото на текста, удълбочаваното трасе в първите дни на август е очертано с жълта линия)


Дълбачката Glanford получи разрешение за хидротехнически операции във вътрешните морски води на страната с два акта на правителството - от 29 април и 4 май т.г.


Повече от месец след като тя започна да работи, кабинетът даде разрешение (на 17 юни) за същите дейности на още две руски дълбачки - Milford и Seaford. Данните, отразени в Marine Traffic обаче, показват, че в този момент едната от тях все още е в Латвия, а другата - в Джибути. Въпреки това на заседанието, което проведе в сряда (5 август),


кабинетът изненадващо дублира решението си


от 29 април и за втори път даде начало на хидротехническите дейности по удълбочаването на двата плавателни канала. Това решение вероятно се отнася да работата на Milford и Seaford, макар и това да не е изрично упоменато в текста му.


"Дневник" изпрати до правителствения пресцентър въпроси, които трябваше да изяснят какво е наложило повторното гласуване на едно и също решение в рамките на малко повече от три месеца. Въпреки настояването за бърз отговор той не бе получен до приключването на работата по този текст. Но един от тях вероятно може да бъде обяснен със съдържането на двете решения.


Макар и идентични, в тях има


малка, но важна разлика


В първото разрешение - от 29 април, изрично е упоменато, че то е издадено за извършването на хидротехнически работи във вътрешните морски води във връзка с удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 в Пристанище Варна, но само "с моторен кораб Glanford". Така кабинетът очевидно е избързал, за да даде възможност удълбочаването да започне още през май с дълбачката, която към този момент е била свободна за разлика от другите две.


Останалата част от работата по разчистване на тинята и наносите от входа на Варненското езеро до пристанище "Варна-запад" в Девня, за която разрешение беше дадено на 5 август, ще отнеме 630 дни, е записано в правителственото решение. Тя би трябвало да започне след пристигането на Milford и Seaford от Латвия и Джибути.


Сателитна снимка на двата плавателни канала, които предстои да бъдат удълбочени (вдясно), Варненското и Белославското езеро. Пристанището на ТЕЦ "Варна" е отбелязано в червено

© Google maps

Сателитна снимка на двата плавателни канала, които предстои да бъдат удълбочени (вдясно), Варненското и Белославското езеро. Пристанището на ТЕЦ "Варна" е отбелязано в червено


През юни т.г. специализираното електронно издание maritime.bg публикува данни от Глобалната интегрирана информационна система за корабоплаването (GISIS) на Международната морска организация. Те показаха, че както Glanford, така и останалите два кораба, получили разрешение за работа в български териториални води, са управлявани от офшорни дружества с адреси за кореспонденция на ул. "Портовая" №30 в Калининград. На същия адрес е регистрирана и компанията "Гидрострой", посочена като собственик на два от корабите.


От април до сега обаче руската компания отказва каквато и да е информация за участието си в проекта за удълбочаване на двата плавателни канала в Пристанище Варна.


Според


официално известното до момента


проектът, за чието изпълнение са наети корабите Glanford Milford и Seaford, включва "удълбочаване на плавателните канали 1 и 2 заедно с езерната част на навигационното трасе на подхода и обръщателния кръг на пристанищен терминал "Варна-запад", брегоукрепване, а при необходимост - и изместване на инженерна инфраструктура - електро- и ВИК комуникации и др.".


Справка в регистъра на обществените поръчки обаче показа, че държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" е предоставило без търг извършването на всички тези дейности на търговското дружество "Транспортно строителство и възстановяване". Неофициалното обяснение за това е, че то е 100% държавна собственост. Но


защо и руската "Гидрострой" е избрана без търг


за извършване на същинската работа по удълбочаване на плавателните канали, няма отговор.


По тази причина още преди два месеца "Дневник" изпрати до Министерството на транспорта и информационните технологии въпроси по Закона за достъп до обществена информация.


Поисканата справка трябваше да съдържа копие от текста на споразумението, сключено между държавните дружества "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" за удълбочаване на плавателните канали на Пристанище Варна, както и информация за техническия проект, по който предстои да бъде извършена работата. Със същото заявление по ЗДОИ беше поискана и справка за компанията "Гидрострой", с която е сключен договор за удълбочаването, по каква процедура е била избрана тя и каква е цената, която предстои да й бъде платена.


Отговорите на всички тези въпроси бяха отказани


от Ангел Забуртов, генерален директор на държавното предприятие


"Пристанищна инфраструктура", към което транспортното министерство прехвърли въпросите на "Дневник". Отказът е мотивиран с твърдението, че исканата информация и копия от документи "засягат интересите на трето лице". А освен това искането на въпросната информация не можело да бъде обосновано с надделяващ обществен интерес.


Два дни след приключването на работата по този текст от Министерстното на транспорта и информационните технологии все пак изпрътиха отговори на поставените им въпроси. Публикуваме предоставената информация без редакторска намеса:


Удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 в пристанище Варна е проект, който е стратегически не само за Варна, но и за България като морска държава, защото достъпът на корабите от Черно море до повечето терминали се осъществява посредством Канал 1 и Канал 2. Те са изградени през 1976 и 1978 година и не съответстват на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите.


Една от мерките в интегрираната транспортна стратегия за разрешаване на проблемите, свързани с транспортната достъпност, е именно за удълбочаване на каналите. Целта е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите, разположени в района на пристанище Варна.


По протежението на Канал 1 и Канал 2 има много терминали. Някои от терминалите са публична държавна собственост, някои са концесионирани - като терминал "Леспорт", други са частна собственост като ПЧМВ и "Одесос ПБМ - Варна". Има и редица терминали със специално предназначение като ПЧМВ, КРЗ "Одесос", СТФ, "МТГ - Делфин", "Марианопол" и "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна". Най-големият терминал е Варна-запад. Той е с най-голям товарооборот от всички терминали на нашите черноморски пристанища, там е съсредоточена индустрията на Варна.


Пристанище Варна се разраства непрекъснато. Вече има одобрени проекти за разширение на съществуващите и изграждане на нови терминали. Става въпрос за Интермодален терминал Варна, "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива - Варна", "Пристанище - Логистичен център Варна", пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Езерово" и пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари - гр. Белослав.


С реализирането на удълбочаването ще се осигури достигане на газене от 13,50 м, което е с 2 м повече от газенето в момента, съответно това ще рефлектира и в големината на корабите - пост-Панамакс кораби или до 60-70 хил. тона. Интересът на товародателите ще бъде по-голям и съответно инвестиционният интерес към нашите терминали ще се увеличи многократно.
Удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 в пристанище Варна се извършва в изпълнение на Инвестиционната програма на ДППИ, одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


За целта е сключено Споразумение №50-1 от 01.10.2019 год. между Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД с предмет: "Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна - инженеринг".
В хода на изпълнението на проекта, всеки кораб, който ще извършва дейности по удълбочаване на плавателните канали, трябва да получи разрешение от Министерски съвет за извършване на хидротехнически работи за удълбочаване във вътрешните морски води на Р България. В тази връзка има решения на МС за корабите, извършващи дейностите по удълбочаване на канал 1 и 2 на пристанище Варна, като до момента има три такива издадени решения (на 04.05.2020 - за един кораб, на 18.06.2020 - за два кораба и на 05.08.2020 - за един кораб).


Изпълнението на строителството се извършва по реда и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като за целта заложените в Споразумението основни видове работи са следните:

  • Проучвателни работи;
  • Изготвяне на Инвестиционно предложение за определяне на процедурите по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
  • Изготвяне на Инвестиционен проект;
  • Разработки, свързани с изпълнение на процедурите по ЗООС, ЗБР и Закона за водите;
  • Драгажни и строително монтажни работи по изпълнение на проекта.
В изпълнение на горното са извършени необходимите проучвателни работи, в състава на които се съдържат хидрографски измервания, водолазни и геолого-сондажни пручвания, в т. ч. и частично изкопни работи за определяне физико-механичните показатели на подводния земен слой, наличието на скални участъци, състоянието на съществуващите инженерни съоръжения под дъното и по бреговете на каналите.


Извършването на горните работи е невъзможно без използване на плаваща техника и оборудване, като за допускането и за работа в района на плавателните канали са изпълнени нормативните изисквания за съгласуване с компетентните институции, получаване на необходимите разрешителни, в т. ч. и Решение на Министерски съвет.
Въз основа на резултатите от проучвателните работи са изготвени необходимите проектни разработки за определяне и изпълнение на процедурите по ЗООС, ЗБР и Закона за водите, и инвестиционен проект, оформен в съответствие с изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза работен проект.


Извършени са необходимите съгласувателни дейности и е изготвен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект от назначения от ДППИ лицензиран консултант - строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), въз основа на които внесеният в Министерство на регионалното развитие и благоустройство инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 е одобрен и е издадено Разрешение за строеж № РС - 35/ 04.06.2020 г.


Началото на строителството е започнало със съставяне на 02.07.2020 г. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK