Държавата бързо разчиства пътя към пристанището на Доган

Данни от Marine Traffic, които показват, че удълбочаване на Варненското езеро в момента се извършва единствено до мястото, където се намира пристанището на ТЕЦ "Варна"

© Скрейншот от Marine Traffic

Данни от Marine Traffic, които показват, че удълбочаване на Варненското езеро в момента се извършва единствено до мястото, където се намира пристанището на ТЕЦ "Варна"Държавата скоростно удълбочава плавателния път от морето до пристанището на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган във Варна. Това показват данни от архива на специализираната онлайн платформа Marine Traffic. В нея е отразено движението на руската дълбачка Glanford, наета без търг от държавното дружество "Транспортно и строително възстановяване" за работа по проект на стойност 350 млн. лв. Той е за удълбочаване на плавателните канали 1 и 2, свързващи Черно море с пристанище "Варна-запад" и портовете във Варненското езеро.


Данните само от първите пет дни на август, отразени в системата на Marine Traffic, показват, че през това време Glanford е работил единствено в отсечката от входа на каналите във Варненското езеро до


пристанището на ТЕЦ "Варна", собственост на Доган
(На снимката в началото на текста, удълбочаваното трасе в първите дни на август е очертано с жълта линия)


Дълбачката Glanford получи разрешение за хидротехнически операции във вътрешните морски води на страната с два акта на правителството - от 29 април и 4 май т.г.


Повече от месец след като тя започна да работи, кабинетът даде разрешение (на 17 юни) за същите дейности на още две руски дълбачки - Milford и Seaford. Данните, отразени в Marine Traffic обаче, показват, че в този момент едната от тях все още е в Латвия, а другата - в Джибути. Въпреки това на заседанието, което проведе в сряда (5 август),


кабинетът изненадващо дублира решението си


от 29 април и за втори път даде начало на хидротехническите дейности по удълбочаването на двата плавателни канала. Това решение вероятно се отнася да работата на Milford и Seaford, макар и това да не е изрично упоменато в текста му.


"Дневник" изпрати до правителствения пресцентър въпроси, които трябваше да изяснят какво е наложило повторното гласуване на едно и също решение в рамките на малко повече от три месеца. Въпреки настояването за бърз отговор той не бе получен до приключването на работата по този текст. Но един от тях вероятно може да бъде обяснен със съдържането на двете решения.


Макар и идентични, в тях има


малка, но важна разлика


В първото разрешение - от 29 април, изрично е упоменато, че то е издадено за извършването на хидротехнически работи във вътрешните морски води във връзка с удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 в Пристанище Варна, но само "с моторен кораб Glanford". Така кабинетът очевидно е избързал, за да даде възможност удълбочаването да започне още през май с дълбачката, която към този момент е била свободна за разлика от другите две.


Останалата част от работата по разчистване на тинята и наносите от входа на Варненското езеро до пристанище "Варна-запад" в Девня, за която разрешение беше дадено на 5 август, ще отнеме 630 дни, е записано в правителственото решение. Тя би трябвало да започне след пристигането на Milford и Seaford от Латвия и Джибути.


Сателитна снимка на двата плавателни канала, които предстои да бъдат удълбочени (вдясно), Варненското и Белославското езеро. Пристанището на ТЕЦ "Варна" е отбелязано в червено

© Google maps

Сателитна снимка на двата плавателни канала, които предстои да бъдат удълбочени (вдясно), Варненското и Белославското езеро. Пристанището на ТЕЦ "Варна" е отбелязано в червено


През юни т.г. специализираното електронно издание maritime.bg публикува данни от Глобалната интегрирана информационна система за корабоплаването (GISIS) на Международната морска организация. Те показаха, че както Glanford, така и останалите два кораба, получили разрешение за работа в български териториални води, са управлявани от офшорни дружества с адреси за кореспонденция на ул. "Портовая" №30 в Калининград. На същия адрес е регистрирана и компанията "Гидрострой", посочена като собственик на два от корабите.


От април до сега обаче руската компания отказва каквато и да е информация за участието си в проекта за удълбочаване на двата плавателни канала в Пристанище Варна.


Според


официално известното до момента


проектът, за чието изпълнение са наети корабите Glanford Milford и Seaford, включва "удълбочаване на плавателните канали 1 и 2 заедно с езерната част на навигационното трасе на подхода и обръщателния кръг на пристанищен терминал "Варна-запад", брегоукрепване, а при необходимост - и изместване на инженерна инфраструктура - електро- и ВИК комуникации и др.".


Справка в регистъра на обществените поръчки обаче показа, че държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" е предоставило без търг извършването на всички тези дейности на търговското дружество "Транспортно строителство и възстановяване". Неофициалното обяснение за това е, че то е 100% държавна собственост. Но


защо и руската "Гидрострой" е избрана без търг


за извършване на същинската работа по удълбочаване на плавателните канали, няма отговор.


По тази причина още преди два месеца "Дневник" изпрати до Министерството на транспорта и информационните технологии въпроси по Закона за достъп до обществена информация.


Поисканата справка трябваше да съдържа копие от текста на споразумението, сключено между държавните дружества "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" за удълбочаване на плавателните канали на Пристанище Варна, както и информация за техническия проект, по който предстои да бъде извършена работата. Със същото заявление по ЗДОИ беше поискана и справка за компанията "Гидрострой", с която е сключен договор за удълбочаването, по каква процедура е била избрана тя и каква е цената, която предстои да й бъде платена.


Отговорите на всички тези въпроси бяха отказани


от Ангел Забуртов, генерален директор на държавното предприятие


"Пристанищна инфраструктура", към което транспортното министерство прехвърли въпросите на "Дневник". Отказът е мотивиран с твърдението, че исканата информация и копия от документи "засягат интересите на трето лице". А освен това искането на въпросната информация не можело да бъде обосновано с надделяващ обществен интерес.


Два дни след приключването на работата по този текст от Министерстното на транспорта и информационните технологии все пак изпрътиха отговори на поставените им въпроси. Публикуваме предоставената информация без редакторска намеса:


Удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 в пристанище Варна е проект, който е стратегически не само за Варна, но и за България като морска държава, защото достъпът на корабите от Черно море до повечето терминали се осъществява посредством Канал 1 и Канал 2. Те са изградени през 1976 и 1978 година и не съответстват на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите.


Една от мерките в интегрираната транспортна стратегия за разрешаване на проблемите, свързани с транспортната достъпност, е именно за удълбочаване на каналите. Целта е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите, разположени в района на пристанище Варна.


По протежението на Канал 1 и Канал 2 има много терминали. Някои от терминалите са публична държавна собственост, някои са концесионирани - като терминал "Леспорт", други са частна собственост като ПЧМВ и "Одесос ПБМ - Варна". Има и редица терминали със специално предназначение като ПЧМВ, КРЗ "Одесос", СТФ, "МТГ - Делфин", "Марианопол" и "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна". Най-големият терминал е Варна-запад. Той е с най-голям товарооборот от всички терминали на нашите черноморски пристанища, там е съсредоточена индустрията на Варна.


Пристанище Варна се разраства непрекъснато. Вече има одобрени проекти за разширение на съществуващите и изграждане на нови терминали. Става въпрос за Интермодален терминал Варна, "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива - Варна", "Пристанище - Логистичен център Варна", пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Езерово" и пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари - гр. Белослав.


С реализирането на удълбочаването ще се осигури достигане на газене от 13,50 м, което е с 2 м повече от газенето в момента, съответно това ще рефлектира и в големината на корабите - пост-Панамакс кораби или до 60-70 хил. тона. Интересът на товародателите ще бъде по-голям и съответно инвестиционният интерес към нашите терминали ще се увеличи многократно.
Удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 в пристанище Варна се извършва в изпълнение на Инвестиционната програма на ДППИ, одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


За целта е сключено Споразумение №50-1 от 01.10.2019 год. между Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД с предмет: "Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна - инженеринг".
В хода на изпълнението на проекта, всеки кораб, който ще извършва дейности по удълбочаване на плавателните канали, трябва да получи разрешение от Министерски съвет за извършване на хидротехнически работи за удълбочаване във вътрешните морски води на Р България. В тази връзка има решения на МС за корабите, извършващи дейностите по удълбочаване на канал 1 и 2 на пристанище Варна, като до момента има три такива издадени решения (на 04.05.2020 - за един кораб, на 18.06.2020 - за два кораба и на 05.08.2020 - за един кораб).


Изпълнението на строителството се извършва по реда и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като за целта заложените в Споразумението основни видове работи са следните:

 • Проучвателни работи;
 • Изготвяне на Инвестиционно предложение за определяне на процедурите по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
 • Изготвяне на Инвестиционен проект;
 • Разработки, свързани с изпълнение на процедурите по ЗООС, ЗБР и Закона за водите;
 • Драгажни и строително монтажни работи по изпълнение на проекта.
В изпълнение на горното са извършени необходимите проучвателни работи, в състава на които се съдържат хидрографски измервания, водолазни и геолого-сондажни пручвания, в т. ч. и частично изкопни работи за определяне физико-механичните показатели на подводния земен слой, наличието на скални участъци, състоянието на съществуващите инженерни съоръжения под дъното и по бреговете на каналите.


Извършването на горните работи е невъзможно без използване на плаваща техника и оборудване, като за допускането и за работа в района на плавателните канали са изпълнени нормативните изисквания за съгласуване с компетентните институции, получаване на необходимите разрешителни, в т. ч. и Решение на Министерски съвет.
Въз основа на резултатите от проучвателните работи са изготвени необходимите проектни разработки за определяне и изпълнение на процедурите по ЗООС, ЗБР и Закона за водите, и инвестиционен проект, оформен в съответствие с изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза работен проект.


Извършени са необходимите съгласувателни дейности и е изготвен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект от назначения от ДППИ лицензиран консултант - строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), въз основа на които внесеният в Министерство на регионалното развитие и благоустройство инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 е одобрен и е издадено Разрешение за строеж № РС - 35/ 04.06.2020 г.


Началото на строителството е започнало със съставяне на 02.07.2020 г. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Коментари (115)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Така и трябва.

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 2. 2 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Неутрално

  Пълно разследване на всичко, обслужващо сараите в момента ! Да видим как се изливат милиони наши пари, за да може дръндарския да има и пристанище !!!

 3. 3 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2631 Неутрално

  Гнус, смърди отвсякъде, отново с държавни пари ГЕРБ обслужват чинно интересите на Доган.

 4. 4 Профил на Rocketman
  Rocketman
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ама да не си помислите, че и охраната им от НСО е свалена и пътят на Росенец е вече свободен за преминаване.
  ДОган си мисли, че ще му се размине и продължава да си прави каквото си иска. "Страшен бизнесмен" излезе и той. Всички разходи за сметка на държавата (данъкоплатеца) а той прибира само печалбата. Такова чудо никъде няма в Галактиката дори.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2511 Неутрално

  Докато не свършат удълбочителните работи, "скъсаната от неустановен кораб" канализационна тръба ще продължава да излива лайна в морето. Пише, че драгата ще дълбае 630 дена. Значи - почти 2 години "кендзу-кендзу" за варненци.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 7. 7 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  Управляващия на управляващите си иска пристанището в срок.

  SHADOWS of SOFIA
 8. 8 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Разчиствате, за да няма следи и доказателства пред съда. "Ало Ваньо..." 501-ва серия.

 9. 9 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4319 Неутрално

  И какво сега? Опитват се да отвлекат вниманието с една вила край морето и се бият в гърдите как са го погнали, а то се оказва, че междъ временно работят усилено да помогнат на НЕГОВИЯ бизнес?? НАГЛЕЦИ

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 10. 10 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Поредна брутална ПРАСЕЩИНА!!!

 11. 11 Профил на troi
  troi
  Рейтинг: 585 Неутрално

  Представете си, каква част от тези 350 млн. лв са за връщане обратно към БХ и Сокола...

  забавление и приключение
 12. 12 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  Докато не свършат удълбочителните работи, "скъсаната от неустановен кораб" канализационна тръба ще продължава да излива лайна в морето. Пише, че драгата ще дълбае 630 дена. Значи - почти 2 години "кендзу-кендзу" за варненци.
  —цитат от коментар 6 на cinik


  Замяна на това Фандъкова е платила девет хиляди и четиристотин лв. заквадратен метър за обществена тоалетна. Повтарям 9400 за кв.м. Нема наяждане

  SHADOWS of SOFIA
 13. 13 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1367 Неутрално

  Докато не свършат удълбочителните работи, "скъсаната от неустановен кораб" канализационна тръба ще продължава да излива лайна в морето. Пише, че драгата ще дълбае 630 дена. Значи - почти 2 години "кендзу-кендзу" за варненци.
  —цитат от коментар 6 на cinik


  И аз това си помислих. Къде гледа НСО, къде е полицията, до кога ще спи Гешев?

  Първо някакви навлеци отидоха на Неговия плаж, сега е дори по-зле - други навлеци цапат с изпражнения Неговото пристанище. Това вече на нищо не прилича.

 14. 14 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Това което не ми е ясно е как все още има хора, гласуващи по съвест за ГЕРБ. Така го мисля, иначе го мисля.... и все не мога да стигна до разумно обяснение. Дебилизъм ли е, тъпотоя ли е не знам. Дори да махнем манипулирания вот, пак остават 400 000 души минимум.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1619 Неутрално

  Последни спешни ибрикчийства на ГЕРБ към руския губернатор Доган.

 17. 17 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1789 Неутрално

  А Бойко Борисов продължава да лъготи крепостните си, че няма коалиция с Доган. И всъщност е прав. Няма документ за коалиция с Доган. Няма и публично заявена такава. Борисов и партията му барабар с избирателите са подчинени на Доган.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 18. 18 Профил на hanseatic
  hanseatic
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Слугите на Ахмед от слугинската фирма ГЕРБ, чрез намесника си ПОРтних обслужва варненските имения на Крадеца, а бургаския добре платен слугар кмЯт Димитров е отговорен за Росенец . Там се строят кейове и подаряват пътища на същия Крадец, пазен от Народната Му милиция. С чии пари се извършват всички тези дарения ще разберем след като Тиквата се търкулне и спре на съдебната скамейка. Да се стягат и Пеев на Мама, Каскета и Ахмета!!

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3207 Неутрално


  Цялата тази информация отразена в статията е хубаво
  да бъде ПРЕДАДЕНА и ИЗПРАТЕНА ДИРЕКТНО до

  ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ на САЩ и до

  ВСИЧКИ ОРГАНИ и КОМИСИИ на ЕС

  Да се види че дори Янукович и Лукашенко не си позволиха

  да слугуват толкова робски и със желание на Путин и Русия

  както го правят Борисов ГЕРБ и ДПС

 21. 21 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3207 Неутрално

  А Бойко Борисов продължава да лъготи крепостните си, че няма коалиция с Доган. И всъщност е прав. Няма документ за коалиция с Доган. Няма и публично заявена такава. Борисов и партията му барабар с избирателите са подчинени на Доган.
  —цитат от коментар 17 на Gopeто


  Коалиция наистина НЯМА

  Има СЛУГУВАНЕ и ОБСЛУЖВАНЕ

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Стойността на "дълбачките" като стойност на корабите не струва 350 млн. лв !!!!..... За да изглежда по мъгляво и приемливо е вкарано това "брегоукрепване, а при необходимост - и изместване на инженерна инфраструктура - електро- и ВИК комуникации и др."....една част от която е и частна ......а това че Пристанищна инфраструктура" е предоставило без търг извършването на всички тези дейности на търговското дружество "Транспортно строителство и възстановяване" за това е, че то е 100% държавна собственост....... А после с изпълнителите "куче влаче следа няма" е стар герберастко- депесарски номер ......

 24. 24 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 875 Неутрално

  До коментар [#14] от "George Svinarov": "Това което не ми е ясно е как все още има хора, гласуващи по съвест за ГЕРБ"

  Само един пример - 2 млрд за безплатно саниране. То е обхванало 2 процента от населението или 120000 души. Средно по 3-ма на семейство - 40000 семейства. Нека да са 50000. Или излиза, че на семейство са дадени по 40000 лв.

  Мислите ли, че обикновения българин се е възползвал от тези пари. Взели са ги тези, които все още гласуват за ГЕРБ и се надяват още да взимат. Лошото е, че ще дойдат тези около Гергов за да лапат и те. Не че до сега не са лапали, та чак повръщат и пак лапат.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1367 Неутрално

  Има СЛУГУВАНЕ и ОБСЛУЖВАНЕ
  —цитат от коментар 21 на Hawaii


  Още може! Не работят добре! Малко инициатива трябва - например да сложат по една тапа отзад на всеки варненец с монтиран ДжиПиЕс и ако вади тапата в южните части на града - веднага сигнал, патрулка, глоба! Ще му цапат те пристанището, протестъри с протестъри.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2631 Неутрално

  До коментар [#13] от "еспресо":

  Престанете да очаквате нещо от Гешев, когато са намесени Доган и Пеевски, не разбрахте ли вече, че такова нещо не е възможно ?!

 29. 29 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 913 Неутрално

  ПП ГЕРБ ви казва в прав текст: " Вие си протестирайте, ние ще си правим каквото сме си наумили".

  Гербаджии, превърнахте държавните институции в прислужващи проститутки на мафията и кликата кърлежи начело на територията. Когато и да се разкарате от властта, заедно с неграмотните и безхаберните си калинки и мутри от всяка превзета институция, ще е извънредно късно. Направете поне една услуга на Родината, и си идете с малко достойнство, ако имате въобще такова останало.

 30. 30 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 445 Весело

  Аз само за лустрция говорех досега. Тук мирише на затвор за Баце и няколкоо министри и заместник министри.

 31. 31 Профил на pantyshot
  pantyshot
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Данък блядостан в действие.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Пристанищната територия на ТЕЦ "Варна" е публична държавна собственост, а оператор на това пристанище е държавното „Пристанище Варна“. И до момента това пристанище не отговаря на изискванията за нормална пристанищна дейност, а предишният собственик на ТЕЦ-а (чехите от ЧЕЗ) бяха получили временно разрешително само за претоварване на въглища, които му бяха необходими при производството на електроенергия. В момента ТЕЦ-ът има подписан договор за съвместна дейност с държавното „Пристанище Варна“ да извършва претоварни операции на зърно и други продукти. Този договор няма никакви законни основания, защото това пристанище като публична държавна собственост може да бъде наемано и обслужвано от частни дружества само след като е сертифицирано като пристанище, а съответното дружество е получило концесия за експлоатацията му. Очевидно идеята е постепенно пристанищната територия да се придобие от ТЕЦ-а

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 913 Неутрално

  Това което не ми е ясно е как все още има хора, гласуващи по съвест за ГЕРБ. Така го мисля, иначе го мисля.... и все не мога да стигна до разумно обяснение. Дебилизъм ли е, тъпотоя ли е не знам. Дори да махнем манипулирания вот, пак остават 400 000 души минимум.
  —цитат от коментар 14 на George Svinarov


  Контролира вот, подобно на ДПС, от местни и държавни институции, фирми приближени до властта. За 10 гидини ГЕРБ се превърна в модерен вариант на байтошовата номенклатура, също толкова арогантни, и също толкова безполезни.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2382 Неутрално

  Ами Дончев каза,че оставка е възможна в края на септември:
  https://clubz.bg/102244-donchev_ostavka_e_vyzmojna_v_kraq_na_septemvri
  Сега трябва да свършат малко работа.
  Абе, да попитам, купиха ли шредери на паразитите от ДА?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 39. 39 Профил на kazushi
  kazushi
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Остана ли и един, който още вярва, че Доган не е слуга на руснаците?

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 311 Гневно

  350 млн лева БЕЗ ТЪРГ на някакво РУСКО дружество за да копаем канал на РУСКИЯ губернатор на територията Доган? Ами това са по 50лв на човек от населението! Яко ни бръснат братушките!!! ОСТАВКА И ЗАТВОР!!!

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 43. 43 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5056 Гневно

  Няма коалиция на ГЕРБ с ДПС! ГЕРБ е подопчена на ДПС! Каквото каже Доган, това прави Борисов!

 44. 44 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5056 Неутрално

  Остана ли и един, който още вярва, че Доган не е слуга на руснаците?
  —цитат от коментар 39 на kazushi


  Когато бе свален руския самолет над Турция, Доган застана на страната на Русия и отлюспи един друг агент на ДС - Лютви Местан, който застана на странат на Турция!

 45. 45 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Кучетата си лайът а кервана си върви. На мафията не и пука.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 47. 47 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Защо пишете глупости??? Това удълбочаване е необходимо и за новото пристанище, което ще трябва да бъде изградено под Максуда! Това трябваше да се случи преди 10 г. Това не е само за Доган1 Това е необходимо за Варна и за България, защото касае обекто от национално значение!!!

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 565 Неутрално
 50. 50 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  ТОЙ никога не е бил в коалиция с ДПС, защото Доган не се коалира с подчинените си.

 51. 51 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 466 Весело

  Проблемът не е че и пристанището на ТИМ и на Доган че ще намажат,
  ПРОБЛЕМЪТ Е че ще бъдат ОТКРАДНАТИ 300 МЛН.ЛВ.Удълбочаването не струва повече от 50 млн
  Имаме си българска фирма със същите възможности СТФ АД, но през нея не могат да се откраднат парите.
  ЗАТОВА НЯМАШЕ ТЪРГ

 52. 52 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 468 Неутрално

  350 млн лв. само за удълбочаване на един съществуващ канал???
  Без търг???
  Голямо крадене е паднало.
  За справка в Бургас построиха цял нов терминал с 4 кейови места и прилежащата инфраструктура (претоварна техника, пътища, жп., административни сгради), плюс нов вълнолом, плюс удълбочаване и разширяване на подходния канал и акваторията на терминала до 15 м - всичко за 150 млн. $.
  Голямо крадене за безмислени дейности.
  Канала във Варненско езеро постоянно се запълва от наноси (терена наоколо е карстов). Т.е. освен да се прокопае този канал ще трябва и постоянно да се подържа - ако ще е за същите суми - мерси.
  Интересно какви такси за преминаване по канала ще наложи държавната Пристанищна инфраструктура (която се явява собственик и инвеститор)???
  Таксите би трябвало да изплащат инвестицията.
  Проблема е, че ако наложат такива такси едва ли ще се намерат желаещи да ползват канала.
  Голямо, голямо и безсрамно крадене.

  "Геният може да стигне до определени граници, но глупостта няма такъв недъг" - Алберт Айнщайн.
 53. 53 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  Като изключим непрозрачната процедура по наемането от иначе държавната фирма и предполагаемите допълнителни уговорки, какво лошо има в издълбаването на канала? Това е полезно за цялата инфраструктура. Да бяха наели дълбачката и за канала, дето сега вкарва естествен тор в залива, че да не му късат тръбите разни лоши кораби.

 54. 54 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 468 Весело

  До коментар [#6] от "cinik":

  В Бургас Белгийска компания изкопа всичко за половин година.
  Обаче те Руснаците понеже са "безаналогови" ще го направят за тройно по-дълго време, но за това пък на тройна цена :)))
  Честито на данъкоплатеца!!!

  "Геният може да стигне до определени граници, но глупостта няма такъв недъг" - Алберт Айнщайн.
 55. 55 Профил на Истината
  Истината
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Пълно разследване на всичко, обслужващо сараите в момента ! Да видим как се изливат милиони наши пари, за да може дръндарския да има и пристанище !!!
  —цитат от коментар 2 на samoedin


  А разследване на Буджака и обслужващите "съиздателя" кръгове от НПО-та, съдии, журналисти, адвокати искате ли? Или вашите олигарси са добри и могат спокойно да преграждат пътища и плажове?

 56. 56 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 871 Гневно

  Шефовете на Бойко - Сокола и Прасето - си искат инвестициите в срок, преди Тиквата да подаде оставка! ГНИДИ МРЪСНИ!

 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  Той затова Доган не разрешава да се подава оставка. Първо пристанището, после оставката.

 58. 58 Профил на Истината
  Истината
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Това което не ми е ясно е как все още има хора, гласуващи по съвест за ГЕРБ. Така го мисля, иначе го мисля.... и все не мога да стигна до разумно обяснение. Дебилизъм ли е, тъпотоя ли е не знам. Дори да махнем манипулирания вот, пак остават 400 000 души минимум.
  —цитат от коментар 14 на George Svinarov


  Ами помисли си, колко документа сте показали за "злоупотребите" на ГЕРБ и колко извадиха за вашите ГРАНДИОЗНИ кражби и гешефти, и ще си отговорите защо всички ви се присмиват на напъните да изкарате ГЕРБ по-крадливи от вас! Няма как да стане!

 59. 59 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  До коментар [#33] от "MPetr":

  Не е вярно! На 13.08.2018 г., на ТЕЦ Варна е издадено удостоверение с номер 11009, с което той е регистриран като оператор на пристанището.

 60. 60 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 668 Неутрално

  "Отказът е мотивиран с твърдението, че исканата информация и копия от документи "засягат интересите на трето лице"

  Третото лице се казва Ахмед Доган. Разбира се, че интересите са му засегнати, защото и куцо и сляпо и сакато разбра, че държавата му обслужва пристанището.
  Искрено се надявам това безобразие и кражба от бюджета ни в особено големи размери (350 млн. лв) в скоро време да бъде преустановено, а "защитникът на етническия мир" в България да бъде пребит с камъни.

 61. 61 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 468 Неутрално

  До коментар [#53] от "ivanpopov":

  Лошото е че се прави на нереално висока цена - за тези пари можеш да си купиш няколко такива дълбачки.
  Другия проблем е че няма реална икономическа обосновка на инвестицията - каква е целта, за какви кораби с какви размери се прави, имали интерес от превозвачи, в дългострочен план ще се изплати ли инвестицията от увеличени канални и пристанищни такси???
  Цялата работа намирисва на - дай да изхарчим/откраднем едни пари докато сме на власт, пък после да му мислят.

  "Геният може да стигне до определени граници, но глупостта няма такъв недъг" - Алберт Айнщайн.
 62. 62 Профил на Dimiter Monev
  Dimiter Monev
  Рейтинг: 99 Неутрално

  Коалицията ГЕРБ-ДПС в действие.

 63. 63 Профил на Сара
  Сара
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Защо пишете глупости??? Това удълбочаване е необходимо и за новото пристанище, което ще трябва да бъде изградено под Максуда! Това трябваше да се случи преди 10 г. Това не е само за Доган1 Това е необходимо за Варна и за България, защото касае обекто от национално значение!!!
  —цитат от коментар 47 на silverman


  За родните комунисти (БСП-ДСБ-ДПС) истината никога не е имала значение! Важно за тях е с всякакви лъжи, измами и манипулации да върнат на власт партията-майка БСП, защото тя им дава да крадат заедно с нея! А от време на време им дават и по някоя лаборатория за оценка на риска.

 64. 64 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#24] от "evtimvz":

  Лъжеш като дърт циганин. Тези 2 млрд бяха дадени само на блокове над 100 апртамента. или най малко на 200 000 апартамента. По твоята фалшива сметка излиза, че са се "облажили" над 600 000 българи. Според теб са избирани по политическа принадлежност ли? Сега за канала. Дневник отново доказва, че е дна долна и фалшива медия и почти всичко, написано по въпроса е лъжа. Проектът за този канал се "мъдри" далеч преди Доган да стане "собственик" на пристанището. на ТЕЦа, така че написаното има само една цел-подклаждане на огъня на протеста. Между другото идеята за изместване на житния терминал на този пристан е много добра за града. И без това другият е в ръцете на ТИМ , т.е. от едни мутри на други мутри. А каналът се удълбочава заради контейнерния терминал на Варна-Запад. Отделен е обаче въпросът с нахалството на директора, който е длъжен да даде информация за договорите.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  До коментар [#33] от "MPetr":

  Явно имате някаква информация, но тя е от 2015 та. ТЕЦ Варна не само че е оператор на пристанището, ами си има и разрешение за всякакви насипни товари, генерални товари (каквото и да значи това), контейнери, поща и т.н.

  Все пак това е пристанището на Доган, а не на ЧЕЗ.

  Quod licet Iovi, non licet bovi!

 67. 67 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  [quote#63:"Сара"][/quote]

  Ами точно тази истина си е типично ваша гербава истина - т.е. абсолютна лъжа от най-чиста проба. Подобна на всяко второ изречение откъснало се от устата на вожда ви. Ако знаете случайно как да ползвате гугъл, в което се съмнявам, напишете

  Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор №11009

 68. 68 Профил на sbk
  sbk
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#47] от "silverman":

  Мисля, че въобще не са глупости! Кога ще бъде изградено това толкова дискутирано пристанище под Максуда, че да почнат да удълбочават канала за него? Докато го построят, Максуда май ще стане Варна разширен център. А знаеш ли колко км са от Максуда до ТЕЦ-а?

 69. 69 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Весело

  Сега чакаме Бойкикиев с лодката пак да цъфне,
  за да си прави евтин ПР и да дига 3-те процента

 70. 70 Профил на Сара
  Сара
  Рейтинг: 8 Весело

  Сега, ако питате някой гербидж защо Тиквата наема руска дълбачка без поръчка да копае за Доган ще ви отговорят:Купете си дълбачка и дайте оферта!Ей такъв им е акъла и гьобелсарийките на гербиджа! ОСТАВКА!
  —цитат от коментар 65 на Ша Шчупат държавата на Пеевски


  Я сега сподели, ако бяхте вие на власт, какво бихте отговорили? Ще докарате "дълбачка" от Норвегия (примерно) от три пъти по-голямо разстояние, на тройна или по-висока цена, за да не е руска? И няма да се намери някой специалист от опозицията, който да ви направи на салата за това, че харчите безотговорно обществени пари? Затова никой не ви взема на сериозно и не ви смята за алтернатива - вие сте първични като амеби или като радикални комунисти, което по същество е едно и също - водят ви някакви първични инстинкти, доста нехарактерни за съвременния хомо сапиенс.

 71. 71 Профил на sbk
  sbk
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#52] от "Морски":

  Голямо крадене, наистина!
  Да не говорим, че и сега Пристанище Варна Запад е дотирано от държавата чрез по-ниска Тонажна такса, начислявана на всеки кораб - може би за сметка на затрудненията, свързанис преминаването на Канала.

 72. 72 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ако Германия беше спечелила втората световна , то сега България щеше да бъде райска градина , а ромите щяха да бъдат в Индия и турците в турция .

 73. 73 Профил на Krasimir Stoyanov
  Krasimir Stoyanov
  Рейтинг: 171 Весело

  До коментар [#2] от "samoedin":

  Къде е защитника на народа, който щеше да започва да разследва големите приватизационни сделки? Не трябва ли да се самосезира за това как Доган се сдоби с пристанище плюс ТЕЦ и откъде един политик има пари за такива големи сделки?

 74. 74 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#6] от "cinik":В Бургас Белгийска компания изкопа всичко за половин година.Обаче те Руснаците понеже са "безаналогови" ще го направят за тройно по-дълго време, но за това пък на тройна цена :)))Честито на данъкоплатеца!!!
  —цитат от коментар 54 на Морски


  Как правите този извод, като варненският договор не е публикуван (за бургаския, не знам)? Или все пак, ги има публикувани? Ако да, бихте ли дали линk?

 75. 75 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Държавата бързо разчиства пътя към пристанището на Доган
  —цитат от коментар 00 на Дневник


  Това е случайност!Парите се дават за развитие!
  В ГЕРБ не знаят нищо, бойку е на работно посещение във Вълчедръм!

  Гласувайте пак за ГЕРБ, за да възстановим държавността!

 76. 76 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#14] от "George Svinarov":

  То човек освен съвест трябва да има и мисъл. В средновековието съвсем съвестно са горяли хора на клади.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 77. 77 Профил на srd05575979
  srd05575979
  Рейтинг: 226 Любопитно

  Нещо ще му карат заради притесненията , които му създава Иванов......

 78. 78 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  Ако Германия беше спечелила втората световна , то сега България щеше да бъде райска градина , а ромите щяха да бъдат в Индия и турците в турция .
  —цитат от коментар 72 на cgv37662786


  По всяка вероятност, там щяха да бъдат и българите.
  Основание за това ми дава отношението, което швабите имат към нашите офицери в окупираната от немци Югославия. При положение, че те са изпратени там по искане от немска страна. Та на същите, в един момент, немците предлагат да потъпчат клетвата, която са дали пред Княжество България и да се присъединят към Вермахт. След отказа на нашите, те са интернирани в концентрационен лагер, където повечето умират от коремен тиф. Толкова по въпроса за отношението им към българите.
  Ако това ти е малко, спомни си, че НСДП е НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКА партия, базирана на тоталитарни практики. И като такава, има всички негативи на социализма, на който се нагледахме, но е много по-ефективна в борбата с вътрешните противници. Така че кошмарът можеше и да не свърши за 45г...

 79. 79 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":

  Сериозно , така ли ви казва руската пропаганда .Цар Борис е бил съюзник на Германия .Спрете се малко русофилите комуноиди с пропагандата

 80. 80 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Крадат ни с милиарди, но в името на стабилността и етническия мир, бе другари. Бъдете прости и патриоти, гласувайте за ГЕРБ.

 81. 81 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":

  Ако Германия беше спечелила втората световна то и съюзниците им Италия Унгария България , чехия и тн щяха да бъдат страни райски градини .

 82. 82 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Сега какво е .Някой живял ли е в Лондон или Париж .Пълно е с пакистанци и араби .Благодарение на братския американски парламент

 83. 83 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СКРИТА И ТОВА АМЕРИКАНЦИТЕ МНОГО ДОБРЕ ГО ЗНАЯТ .ЕВРОПА ГРЕЙТ АГЕЙН .

 84. 84 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1693 Неутрално

  Мафията си има държава и няма да спре, докато ние я спрем!

 85. 85 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До пост.70 от Сара:
  Не е така, въпроса е защо Баце взема без конкурс само руски дълбачки с допотопна технология ?
  Нека да направи отворен европейски конкурс да видим цените на норвежки , шведски и финландски и немски дълбачки !
  Откъде знаеш , че щяли да са скъпи заради транспорта им до Черно море ?
  Нека да видим и сравним !
  Май всичко е далавера с Остарял руски скраб и да се угоди на Путин , плаща българския данъкоплатец и то вместо за година ще се таралянкат 3 години !
  Благодарение на ГЕРБ и Доган ! !

 86. 86 Профил на Сара
  Сара
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Гласувайте пак за ГЕРБ, за да възстановим държавността!
  —цитат от коментар 75 на 1107


  Държавността отдавна е възстановена - още 2009-та - и това ви е най-големият проблем!

 87. 87 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":

  С избирането на Тръмп и Брекзит се цели разпада на Европейския съюз .Русофилите мощно ръкопляскат на Тръмп .Слава на бога че Байдън ще спечели скоро .

 88. 88 Профил на etar
  etar
  Рейтинг: 562 Неутрално
 89. 89 Профил на Сара
  Сара
  Рейтинг: 8 Весело

  Крадат ни с милиарди, но в името на стабилността и етническия мир, бе другари. Бъдете прости и патриоти, гласувайте за ГЕРБ.
  —цитат от коментар 80 на Котаракът на Шрьодингер


  Няма как да ви "крадат", защото никога не сте имали нищо. Оплакването ви всъщност е, че не ви дават да усвоявате, както го правехте, когато бяхте на власт трите БКП-та - БСП-ДСБ-ДПС. Имам лоша новина за вас - тези времена свършиха! Каквото откраднахте 1944-1989 и после докато ни "демократизирахте" - 1989-2009 - това ще ви остане!

 90. 90 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":

  Навремето християнска Европа е допуснала огромна грешка че не се е обединила срещу заплахата от османската империя .

 91. 91 Профил на Сара
  Сара
  Рейтинг: 8 Весело

  Мафията си има държава и няма да спре, докато ние я спрем!
  —цитат от коментар 84 на Толерантофил Еманципатков


  Нямате, нямате. Мафията имахте държава до 2009. След това дойдоха ГЕРБ и върнаха държавата на хората, а трите комунистически мафии - БСП-ДСБ-ДПС - сега се търкаляте по кръстовищата в опит за нова мафиотизация. Уви, оставате си само платените агитки на черепа, радев, корнела и бойкикев. Факт!

 92. 92 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":

  Сега отново обединението на Европа в конфедерация е жизнено необходимо за оцеляването на Европа

 93. 93 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1433 Гневно

  Правителството бърза. Бързат да откраднат колокото могат повече и да причинят максимум вреди, преди да подадат оставката си. Сега излизат с предложение за оставка в края на септември. Дотогава кой знае още колко безобразия ще извършат. Борисов прилага тактиката на "изгорената земя". ОСТАВКА – ВЕДНАГА!

 94. 94 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  До коментар [#66] от "3biri":=====Явно имате някаква информация, но тя е от 2015 та. ТЕЦ Варна не само че е оператор на пристанището, ами си има и разрешение за всякакви насипни товари, генерални товари (каквото и да значи това), контейнери, поща и т.н.
  ====Все пак това е пристанището на Доган, а не на ЧЕЗ.


  да си кажа и моето скромно мнение...........да прави сте, https://varna-tpp.com/udostovereniya/ обаче ......тук има нещо друго: ..... Нотариалните актове за голяма част от терените са били издадени през 2018 и 2019г., И вкарани в кадастъра малко "съмнително" като обяснението за това е, че те не са били актувани от предишния собственик, "щото видиш ли той, вероятно не знаел че има пристанище" - чешката компания ЧЕЗ, въпреки че при приватизацията на ТЕЦ Варна са били отделени от активите на НЕК. Това обаче е важно в контекста на твърдението , че пристанището всъщност трябва да е публична държавна собственост, но "държавни и общински институции усилено са съгласували и подпомагали действията, с които Доган заграбва тази ценна пристанищна зона". Твърдението се основава на чл. 106, ал. 1, пар. 74 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. В него е записано, че територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение са публична държавна собственост, като това важи и за обектите, които до 15 февруари 2000 г. са били включени в капитала на еднолични търговски дружества на държавата, какъвто именно е случаят с ТЕЦ Варна.
  ..............обаче по неясни причини според Министерството на транспорта на Борисов 3 тези разпоредби не засягат ТЕЦ Варна и пристанището му ТЕЦ Езерово, тъй като още два месеца преди приемането им на 27 септември 2004 г. Агенцията за приватизация е ====""""стартирала процедура"""""==== за преминаването на активите в частни ръце. Но сега се оказва, че до по-миналата година те реално са били ничия собственост "УЖ"........хахаха..... И другото....
  Националната агенция по приходите дали не трябва да провери сделките между свързани лица
  в механизма на придобиване на „ТЕЦ Варна“, реалните плащания и произхода на средствата за извършването им, както и заплащането на дължимите данъци по сделката.?????? ............ Впрочем и в кадастъра на Бургас за пристанището в Росенец, нещата също са много съмнителни с отписването на "несъществени" държавни имоти , заснемането им след "удължаването" му и нанасянето в кадастъра..........

 95. 95 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":Сериозно , така ли ви казва руската пропаганда .Цар Борис е бил съюзник на Германия .Спрете се малко русофилите комуноиди с пропагандата
  —цитат от коментар 79 на cgv37662786


  Така са ми казвали мои роднини, минали през тези лагери, идиот! Същите после са били при Титовските партизани, след това са гонили швабите от Югославия в редовете на БА, а по времето на Вълко Червенков са драснали към САЩ. За съжаление, измряха, можеха още доста интересни неща да разкажат.
  Що се отнася до Борис, "съюзниците" му, за благодарност, са го отровили, заради отказа му да участва във военни операции.

 96. 96 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4072 Неутрално

  "защо и руската "Гидрострой" е избрана без търг за извършване на същинската работа по удълбочаване на плавателните канали, няма отговор."


  Отговор трябва да се търси от покуратурата. Става въпрос за стотици милиони лева. Деянието възлагане на обществена поръчка без търг е наказуемо по НК. Няма сведения прокуратурата да се е самосезирала.
  Гешев???

 97. 97 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1993 Весело

  До коментар [#66] от "3biri":=====Явно имате някаква информация, но тя е от 2015 та. ТЕЦ Варна не само че е оператор на пристанището, ами си има и разрешение за всякакви насипни товари, генерални товари (каквото и да значи това), контейнери, поща и т.н.====Все пак това е пристанището на Доган, а не на ЧЕЗ.да си кажа и моето скромно мнение...........да прави сте, https://varna-tpp.com/udostovereniya/ обаче ......тук има нещо друго: ..... Нотариалните актове за голяма част от терените са били издадени през 2018 и 2019г., И вкарани в кадастъра малко "съмнително" като обяснението за това е, че те не са били актувани от предишния собственик, "щото видиш ли той, вероятно не знаел че има пристанище" - чешката компания ЧЕЗ, въпреки че при приватизацията на ТЕЦ Варна са били отделени от активите на НЕК. Това обаче е важно в контекста на твърдението , че пристанището всъщност трябва да е публична държавна собственост, но "държавни и общински институции усилено са съгласували и подпомагали действията, с които Доган заграбва тази ценна пристанищна зона". Твърдението се основава на чл. 106, ал. 1, пар. 74 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. В него е записано, че територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение са публична държавна собственост, като това важи и за обектите, които до 15 февруари 2000 г. са били включени в капитала на еднолични търговски дружества на държавата, какъвто именно е случаят с ТЕЦ Варна...............обаче по неясни причини според Министерството на транспорта на Борисов 3 тези разпоредби не засягат ТЕЦ Варна и пристанището му ТЕЦ Езерово, тъй като още два месеца преди приемането им на 27 септември 2004 г. Агенцията за приватизация е ====""""стартирала процедура"""""==== за преминаването на активите в частни ръце. Но сега се оказва, че до по-миналата година те реално са били ничия собственост "УЖ"........хахаха..... И другото.... Националната агенция по приходите дали не трябва да провери сделките между свързани лицав механизма на придобиване на „ТЕЦ Варна“, реалните плащания и произхода на средствата за извършването им, както и заплащането на дължимите данъци по сделката.?????? ............ Впрочем и в кадастъра на Бургас за пристанището в Росенец, нещата също са много съмнителни с отписването на "несъществени" държавни имоти , заснемането им след "удължаването" му и нанасянето в кадастъра..........
  —цитат от коментар 94 на MPetr


  Т.е. даже съм по-прав, отколкото съм си мислил!

 98. 98 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#78] от "ivanpopov":С избирането на Тръмп и Брекзит се цели разпада на Европейския съюз .Русофилите мощно ръкопляскат на Тръмп .Слава на бога че Байдън ще спечели скоро .
  —цитат от коментар 87 на cgv37662786


  Какво общо има поста ти, с написаното от мен, че си ме цитирал? Що се отнася до Байдън, спомни си, че референдумът за Брекзит беше по времето на Обама, когато на практика управляваше именно Байдън. И да свеждаш излизането на Великобритания от ЕС, на първо място със САЩ и Русия, означава, че изобщо не се опитваш да мислиш.

 99. 99 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 871 Неутрално

  А ГЕРБерите му верват... клети глупаци отрудени, шефа ви спи с милион евро

 100. 100 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Варна бие рекорда по гнусотия - доган, руснаци, а̀ко във водата, скапани пътища, нулева реформа в градския транспорт. Има ли нещо, което тоя Потник и сие да са свършили както трябва?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK