Как държавата е отстъпила на Доган пристанището на "ТЕЦ Варна"

Кейовата стена и пристанищните съоръжения, които дружествата на Ахмед Доган ще ползват безвъзмездно до 2054 г.

© Спас Спасов

Кейовата стена и пристанищните съоръжения, които дружествата на Ахмед Доган ще ползват безвъзмездно до 2054 г.Държавата е предоставила на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган за безвъзмездно ползване до 2054 година кея и съоръженията на пристанището в ТЕЦ "Варна", които са публична държавна собственост. Това показват документи, с които "Дневник" разполага (част от тях - в края на текста). Срокът съвпада с максимално допустимия период от 35 години, за който публична собственост може да бъде отдавана на концесия срещу съответните такси. Данни за такава липсват, но по силата на "рамково споразумение" с държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" почетният лидер на ДПС няма да плаща за ползването на кейовата стена и съоръженията в пристанището.


Действащото в момента законодателство предвижда процедура, според която операторът на всяко от пристанищата в страната трябва да получи т.нар. Удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ). Неговото изготвяне става на базата на голям обем предшестващи документи, сред които договор за концесия или отдаване под наем на частен оператор на кейовата стена и подкрановия път, които винаги са публична държавна собственост. Тези договори се сключват за срок не по-дълъг от 10 години. В публичните регистри на Министерствата на транспорта и регионалното развитие обаче няма данни за кея и съоръженията на пристанището в ТЕЦ "Варна" да е била инициирана или провеждана процедура за отдаването му на концесия, или под наем, твърдят експерти, с които "Дневник" разговаря. Това според тях означава, че


публичната държавна собственост буквално е била отстъпена на Доган
в нарушение на няколко закона. Технологията, по която се е случило това е тествана многократно до сега и в различни варианти в отношенията на държавата с почетния председател на ДПС.


В документацията, изготвена за предоставянето на пристанището на централата за безвъзмездно ползване от дружеството но Ахмед Доган, то е наречено "ТЕЦ Езерово". За експлоатацията му почетният лидер на ДПС е създал компанията "Пристанище ТЕЦ Езерово" ЕАД. Структурата на собствеността в него е следната: Акциите му се притежават еднолично от "ТЕЦ Варна" ЕАД, което от своя страна е еднолично притежание на "Сигда" ООД. В нея 70% от дяловете са на Ахмед Доган. Останалите 30% са поделени между сина и дъщерята на Данаил Папазов - бивш министър на транспорта в правителството на Пламен Орешарски.


Явно впечатлени от мащабния проект за разширяването и модернизирането на пристанище "ТЕЦ Езерово", в началото на м.г. министрите на транспорта и регионалното рзвитие Росен Желязков и Петя Аврамова подписват съвместна заповед, с която разрешават изработването на "генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово". Той включва - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за пристанищната територия, както и парцеларен план за пристанищната акватория.


Най-важният детайл в издадената заповед е текст, в който е записано, че към преписката, образувана по заявлението за инвестиционно намерение на "ТЕЦ Варна", служебно е присъединено писмото на генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" от 14 ноември 2018 г. "съдържащо изрично волеизлияние, че държавното предприятие, в качеството на лице, упражняващо правото на публична държавна собственост върху имоти, които съставляват част от територията на пристанище "ТЕЦ Езерово", както и върху разположените в този имот елементи на пристанищната инфраструктура, не възразява срещу разглеждането и произнасянето по инициативата на "ТЕЦ Варна" ЕАД за разширение и модернизация на пристанището".


С други думи, генералният директор на "Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов изрично е декларирал, че е съгласен частната компания "ТЕЦ Варна" да се разпорежда с публичната държавна собственост, без тя да е отдадена на концесия или под наем.


Съществена стъпка към безвъзмездното овладяване на публичния ресурс


от компанията на Доган е и "Рамково споразумение за партньорство", сключено между "Пристанищна инфраструктура" и "ТЕЦ Варна". То е било подписано пак с мотива, че бъдещото пристанище трябва да бъде разположено и върху имот публична държавна собственост - кейова стена и съществуващите върху нея пристанищни съоръжения.


За да бъдат експлоатирани от частен оператор, те трябва да бъдат отдадени на концесия или под наем срещу съответното възнаграждение за държавата. Точно това законово изискване е заобиколено с подписването на т.нар. рамково споразумение за партньорство. Неговият текст е сред дълбоко пазените тайни на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", но според експертите, потърсени от "Дневник", каквото и да предвиждат клаузите му, то не е валиден способ за разпореждане с публична държавна собственост.


До редакционното приключване на текста от държавните институции не отговориха на въпросите на "Дневник".


Освен това има


нарушение на Закона за морските пространства,


вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България". В него изрично е записано, че държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" няма право да извършва пристанищна дейност, както и да влиза в съдружия с пристанищни оператори. Законът изрично упоменава, че на държавното предприятие е забранено да извършва морско-технически услуги, влачене или тласкане, швартоване, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия, приемането и обработването на отпадъци, обработката на товари, поща и т.н.


Въпреки това през октомври 2019 г. министърът на транспорта Росен Желязков подписва удостоверението за експлоатационна годност на пристанище "ТЕЦ Езерово", което е със срок от 35 години. В този документ като собственици на пристанището са посочени Република България и "Пристанище ТЕЦ Езерово" ЕАД, което е упоменато и като единствен пристанищен оператор. В това удостоверение, въпреки законовите ограничения, държавата, в лицето на предприятието си "Пристанищна инфраструктура" е поела ангажимента да снабдява корабите, които ще акостират в порта на Доган, с вода, електроенергия и всички необходими комуникации.


Според


инвестиционния план на пристанище "ТЕЦ Езерово"


годишно там ще бъдат обработвани по 8 млн. тона товари. Това е близо 80% от оборота на товари, който преминава през държавното "Пристанище Варна".


С други думи, държавата явно ще загуби товари със зърно и контейнери, които досега й носеха около 50 млн. лв. годишни приходи, в полза на Доган.


За да улесни "партньора си" в постигането на амбициозната му бизнес стратегия, в суматохата около местните избори през м.г. към държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" от бюджета бяха прехвърлени 350 млн. лв. С тях трябва да бъде изпълнен проекта за удълбочаването на плавателната зона във Варненското езеро и каналите, които го свързват с морето. Формално инвестицията би следвало да е от полза на държавното "Пристанище Варна-запад". Но вече по всичко личи, че от нея


ще се възползва частният терминал на Доган


Той се намира на половината път между входа на езерото и държавния порт. При това в самото начало на дълъг и труден за навигиране ръкав, който води към него. Затова публикация на "Капитал" от ноември м.г. сравни проекта за удълбочаване на Варненското езеро с прекарването на ВиК мрежа и ремонта на пътища в парк "Росенец" край Бургас. Те уж бяха за почивните бази в района, но накрая стигнаха до морския сарай на почетния председател на ДПС.


Съвместната заповед на министрите на транспорта и регионалното рзвитие Росен Желязков и Петя Аврамова и Удостоверението за експлоатационна годност на пристанище "ТЕЦ Езерово":


Най-важният детайл в издадената заповед е текст, в който е записано, че към преписката, образувана по заявлението за инвестиционно намерение на "ТЕЦ Варна", служебно е присъединено писмото на генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" от 14 ноември 2018 г.

© Дневник

Най-важният детайл в издадената заповед е текст, в който е записано, че към преписката, образувана по заявлението за инвестиционно намерение на "ТЕЦ Варна", служебно е присъединено писмото на генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" от 14 ноември 2018 г.


Според писмото държавното предприятие "не възразява срещу разглеждането и произнасянето по инициативата на "ТЕЦ Варна" ЕАД за разширение и модернизация на пристанището".

© Дневник

Според писмото държавното предприятие "не възразява срещу разглеждането и произнасянето по инициативата на "ТЕЦ Варна" ЕАД за разширение и модернизация на пристанището".


Подписите са заличени за целите на публикацията

© Дневник

Подписите са заличени за целите на публикацията


Удостоверението - от 2 октомври 2019 до 2 октомври 2054 г.

© Дневник

Удостоверението - от 2 октомври 2019 до 2 октомври 2054 г.


Подписът е заличен за целите на публикацията

© Дневник

Подписът е заличен за целите на публикацията

Коментари (161)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3140 Гневно

  "в нарушение на няколко закона..." - ами, имат си технология наш`те ОПравници, спазват сия, правят се на луди ако някой реши да попита как се прави и всичко се потулва, увърта, забравя. Когато законите не се спазват свише, как се ръководи държавата в полза на гражданите, за които са направени тези закони?!? Такива тарикатщини, лицемерие, наглост и беззаконие дали има в някоя друга държава в ЕС, където сме пример за стабилност? Феодализъм в съвременен вариант, със специалното участие на Гражданите за Еснафско Разрушаване на България.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 2. 2 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Държавата? Това съм АЗ!
  АЗ? Това съм Доган!
  Как стана така, под носа на всички ни?

 3. 3 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Мафията по определение е организация, която включва хора на различни нива в изпълнителна, съдебна и законодателна власт, включително да най-високи нива. Включва и медии, които да покрият мафиотските дела с менте информация, менте анализи и менте разкрития.
  Генезиса на съвременната българска мафия започва, когато Луканов и заговорниците от 10 ноември принесоха в жертва Тодор Живков и го показаха в белезници, за да докажат, че са демократи. Очевидно си бяха подготвили програма и организация за изпълнението и в контролирана от тях "демокрация". По ирония на съдбата, някои от създателите на програмата станаха жертва на създадените от тях участници в организацията, внезапно променили виждането си за мястото си в света, окъпали се в морето на "демократичната" власт и парите. На свръхамбициозният Луканов, който се беше самоопределил да кара влака му беше отнето това право, но той отказа да го приеме и творенията му го срещнаха с Всевишния. Обявилият се за машинист на композицията България не се прие благосклонно от един друг елемент от организацията и машиниста също се сдоби с еднопосочен билет до крайната спирка, където беше изпратен преди това Луканов. Спечели играта този, на който създателите му дадоха под масата най-силният коз - етническият. Осъзнал, че разполага с най-силната карта, постави всички играчи в състояние на морфично резониране и започна демонстративно да разпределя порциите на масата. Когато мозъчният тръст на създателите - ДС, планира ДПС, с идеята, заедно с остатъците на БКП, мутирали изкуствено в партия на демократичния социализъм, да продължат управлението и оцеляването си след разпада на соцлагера, на разпределителя на порции възложиха ролята на балансьор в бъдещото политическо пространство. И балансьора се превърна в проклятието на България зад който застана цялата мощ на ДС. Парите бяха при тях. Технологията за контрол на обществото владееха до съвършенство. За да получат международна подкрепа се възползваха от етническите проблеми в България, създадени по времето на Тодор Живков и представяйки се идеалистично и добре обмислено като движение за права и свободи, си купиха място в средите на евролибералната част от европейската общност. Добре обмислен ход. Набрало финансова мощ във времето, еднопосочно разпределяйки порциите, знаейки перфектно силата на парите, в един момент ДПС прозря, че му трябва нов политически проект, на мястото на бързо изтъркалото се предишно тяхно творение НДСВ. Така започна политическата кариера на Борисов. Защо точно Борисов? Защо за главен секретар на МВР по времето на НДСВ го предложи майката на Шиши. Има ли някаква връзка лансирането на ББ начело на държавното управление с това, че бащата на майката на Шиши е бил пръв БКП вожд на врачанско и врачанския произход на ББ? Ами врачанският произход на Цветелина банкерката, на Петьо еврото? Корпорацията ДПС имаше нужда някой да сервира порциите на масата на разпределителя стабилно за дълго време. За да е траен новият проект, трябваше да бъде подкрепен от най-влиятелната политическа сила в Европа - ЕНП. В политиката имаш ли пари, лесно си купуваш подкрепа. Политиците са го измислили - комбинация от фондации, офшорни сметки, партийни и лични и ЕНП прие нов член в редиците си - контролираният от инвеститора ДПС политически проект ГЕРБ. Интересна е ролята на дребната рибка Ангелкова, която беше любовница на един испанец - секретар на ЕНП и която на един от съвместните купони с някои от влиятелните фигури в ЕНП Ивайло Московски я забърса по навик. Вкара я в бизнес игрите като връзка между ГЕРБ и ЕНП. Направи я министърка в служебния кабинет на предишното негово място, да му топли стола. После, когато се върна на същото това място я направи по нейно желание министърка на веселието/туризма. Ивайло Московски е един от най-доверените хора на ББ. За доброто обслужване, келнера получаваше сериозни бакшиши за себе си. БСП вече се беше изчерпало и за да оцелее, традиционно потърси по-силна подкрепа от Москва. ДПС, превърнало се в корпорация с кримиогенни характеристики (парите не прощават), постави много лесно пълен политически контрол върху разните му там политически патерици като измислените патриоти. Създадоха невзрачната с откровено бандитски характер "Воля" и решиха, че бъдещето е осигурено. Да, ама не, както казваше преди време един Петко, лека му пръст. Появи се Христо Иванов и смело им подпали чергата. Реакцията се оказа неочаквана и непредвидима за мафията, начело с корпорацията. Явно, угояването е замъглило мозъците им, което безспорно се оказа факт. Сътресението предизвика в угоените им телеса спазъм за самозащита и рефлексно, мозъците им решиха, че е невъзможно да изоставят онова нещо, градили го 100 години, адаптирали го последните 30 години към новите "демократични" условия, защото в погледите им се провидяха решетките на едни специализирани заведения, ако изпуснат конците. Вече все по-ясно се вижда, че са готови на проливане на кръв, в интерес на собственото си оцеляване.
  "...плажът до сараите на Доган е "знаково петно на беззаконието". "ДПС не се занимава с правата и свободите на избирателите си, а само и единствено с привилегиите и далаверите на върхушката си, с това да поставя държавата в непрекъснато зависимост. ДПС е нулевият пациент на българското беззаконие, на българската корупция", каза Христо Иванов.

 4. 4 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 878 Неутрално

  Корупцията при Борисов въздигна един политмухльо в ранг на ПОЧЕТ. Идеали за подражание на една гнилост.

 5. 5 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2246 Весело

  Държавата? Това съм АЗ!АЗ? Това съм Доган!Как стана така, под носа на всички ни?
  —цитат от коментар 2 на Анти Шишковци


  L'État, c’est moi.
  Т.е. ти стана и Луи XIV.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 6. 6 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1173 Неутрално

  И всичко това при наличието на така наречен "главен прокурор"! Къде е каскетатурата или открива нови глаголни времена в българския език - бил бил се самосъзирал и щял бил да разследва - минало забравено и бъдеще неосъществимо време!

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Е, прокуратурата е заета да проверява бибероните на бебетата в Силистра. Сигурно подозира малките терористчета в държавна измяна и връзки с Кремъл. 😂😂

 9. 9 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#7] от "ggot":

  Промяна в Държавата ще има, когато 92% бизнес извън олигарсите и държавата закрепне още и си избира Правителството. Няма друго решение.
  И това става бавно. Революционно няма как да махнеш изведнъж "обръчите".

 10. 10 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Е то иде че проекта Бойко Борисов изцяло обслужва Доган, особено в 3-тия си мандат!

 11. 11 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Е то иде че проекта Бойко Борисов изцяло обслужва Доган, особено в 3-тия си мандат!

 12. 12 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#8] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Боравяйки с кредити Прокуратурата не може да пипне Шиши Доган по никакъв начин.
  В конкретния случай може да атакува министрите и трябва. Те нямат имунитет. Ако са нарушили закона.
  А преди това може да атакува Цветан Василев и Цеко Минев дето да раздали огромни кредити на Шиши Доган.

 13. 13 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Незаконно било, голям праз. Ако трябва, гербавите ще променят и законите, за да е всичко точно.
  Все пак това е Шефа на шефа, какво тук значат някакви си закони. Законите са, за да се гърби мат^ряла...

 14. 14 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Мамицата ви мафиотска!
  Сринахте държавата, престъпници!

 15. 15 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Само съединени европейски щати ще спре корупцията в България .С европейска прокуратура и съд .

 16. 16 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1686 Неутрално

  Никой не може да ме убеди, че след като ДПС са парламентарна опозиция на ГЕРБ, министри на ГЕРБ ще харизват нещо държавно на почетния председател. Първо - Бойко не го е страх и второ - такъв клип от джипката не е сниман.

 17. 17 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3462 Любопитно


  Този и Тези които ще дойдат СЛЕД ГЕРБ и Борисов

  ЩЕ бъдат ли така добри ДА ПОТЪРСЯТ НАКАЗАТЕЛНА

  и ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ !!!!!!!!!!!

  ОТ ВСИЧКИ !!!!!!!!!

  Длъжностни Лица по Веригата !!

 18. 18 Профил на cgv37662786
  cgv37662786
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "Котаракът на Шрьодингер":

  СТИГА ВТЪЛПЯВАМЕ ГЛУПОСТИ .КАКЪВ ШЕФ Е ДОГАН .НИКАКЪВ .

 19. 19 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3462 Любопитно

  До коментар [#13] от "Котаракът на Шрьодингер":СТИГА ВТЪЛПЯВАМЕ ГЛУПОСТИ .КАКЪВ ШЕФ Е ДОГАН .НИКАКЪВ .
  —цитат от коментар 18 на cgv37662786


  Ами такъв ШЕФ е Доган

  ВЛАСТТА Го ОБСЛУЖВА !

 20. 20 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2246 Весело

  Държавата "не е предоставила", тя се грижи за "националното богатство".

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 21. 21 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Криза е, а и Баце и той се оглежда за статут на Почетен. Време е гербавите да приемат нов Закон за администриране на почетните в енергетиката при криза - ЗАПЕК. Чл.1 Почетните взимат, държавата дава, мат'ряла плаща.
  И всичко е точно...

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1293 Неутрално

  Ами готино. Пък за Коледа матряла ще праща СМС - и да се купи нещо за някоя болница, нали е жалостив, кво да прай.

 24. 24 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#18] от "cgv37662786":
  До коментар [#19] от "Hawaii":
  А властта обслужва Доган - този мухлясъл, алкохолизиран енергиен философ - само защото той е гарант за руските интереси в България. Иначе отдавна щяха да го отсвирят дори в самото ДПС.
  Ликвидираме ли властта на Доган, ликвидираме корупционната намеса на Русия в България.

 25. 25 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1653 Неутрално

  Ето няма нищо незаконно а пък Доганя е недостижим отново.
  Сега малко ще пошумим покрещим и готово.
  Така и не разбрахме че промяната започва с нас не с тях.
  Да мислим за кой да гласуваме.
  Да сме неподкупни.
  Да пазим общественият и държавен интерес.
  Или поне да изискаме касова бележка или фактура срещу нашите пари.
  Ще стане ли?
  Никогиш.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 26. 26 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 988 Неутрално

  Доган ага и Пеевски - шефове на марионетката Борисов!
  Живеем в държава, превзета от турци и крадци! Къде са патриотие????

  “ С други думи, генералния директор на "Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов изрично е декларирал, че е съгласен частната компания "ТЕЦ Варна" да се разпорежда с публичната държавна собственост без тя да е отдадена на концесия или под наем.” — КОЛКО ниско можете да се наведете към ефенди?

 27. 27 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2453 Любопитно

  Това с "етническият мир " се оказва доходоносен бизнес и е редно Гешев да започне проверка за произходите им и ако се окажат съмненията достоверни , то да започнем и реалните промени......

 28. 28 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До 18:"cgv37662786"... от "Котаракът на Шрьодингер":СТИГА ВТЪЛПЯВАМЕ ГЛУПОСТИ .КАКЪВ ШЕФ Е ДОГАН .НИКАКЪВ ...."

  Станал е такъв след свободни избори. Неприятно, но факт. И нека да не обвиняваме цигани, роми, арменци, турци. Мнозинството гласуващи са българи.

 29. 29 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#25] от "dedoliben":
  Бъркаш с причинно-следствената връзка.
  Когато осветим тези тежки далавери с Доган, Борисов и Русия, гражданите ще знаят за кого да гласуват. Именно информацията е тази, която позволява на гражданите да вземат правилно решение по време на избори. Неслучайно олигархията се стреми към медиен монопол.

 30. 30 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3155 Неутрално

  Толкова години го държаха за нищо този ТЕЦ чехите, не могат да правят бизнес и това си е.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 31. 31 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  ОСТАВКА НА ВСИЧКИ ПРОДАЖНИ БОКЛУЦИ!
  СТИГА ТОЛКОВА!
  ВЪН!

 32. 32 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#28] от "historama":
  Има истина в думите ти, но Доган от доста години вече не е в листата на ДПС т.е. не се избира. Властта му не произтича от избори. И за да разбереш защо все пак той контролира не само ДПС но и държавата, прочети предния ми пост.

 33. 33 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално
 34. 34 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  Моля ви се, не клатете стабилността!

  Както официално е обявено, ДПС са ОПОЗИЦИЯ на евроатлантическото правителство на г-н Бойко Борисов.

  БСП също са ОПОЗИЦИЯ.

  Затова ако г-н Бойко Борисов е подарил на ДПС половината държава, то е било в името на етническия мир.

  И ако е дал на Гергов 40 милиона за дупката (му), то е било от човешка доброта и християнско смирение.

  Ако пък е взел нещо от Черепа, то е било срещу съпорт.

  Ако пък някога е бил служител на Маджо, то е било, защото Маджо е бил по-високо в йерархията на СИК.

  Всяко нещо си има своето лесно и логично обяснение, а такива като Спас Спасов и Бойкикев само търсят под вола теле и оръкват България. ☠️

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 35. 35 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Гешев да започва да разследва как държавата за едни може да е майка а за други-мащеха.

 36. 36 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4711 Любопитно

  Гешшшшееееффффф къде си бре? Я прати шпиц командите да натръшкат всички по асфалта с белезници или нямаш време?

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 37. 37 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  До коментар [#36] от "padrino":

  Сега ще видим иска ли да си го причини и кога.

 38. 38 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1840 Неутрално

  Гешев да нахлува!
  —цитат от коментар 33 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Това е пристанище не детски център.

 39. 39 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Ще е интересно да видим КАК и ЗАЩО ТАКА се разпределят ,,порциите” в държавата?

 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  До коментар [#36] от "padrino":

  “Гешшшшееееффффф къде си бре?”

  Проверява старчески дом “Морон” в с. Чекидрусалиево, Гоце Делчевско, за отклонения в грамажа на оклада.

  Няма време за дреболии и подвеждащи вестникарски публикации.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Желязков май ще е първият от сегашните министри, който ще вземе адресна регистрация в Банишора.

 42. 42 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  НАРОДА СРЕЩУ МАФИЯТА... епизод пореден!
  СЕТИЛИ СА СЕ ДА ПРЕМАХВАТ БЛОКАДИТЕ НА МОСТОВЕ, А НЕ ИСКАТ ДА СИ ПРИЧИНЯТ ДА ПРЕМАХНАТ НЕЗАКОННО ПРЕВЗЕТИ И СТРОЕЖИ!!!

 43. 43 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Полицията и тя да започва да действа! Нали са ЗА законността? Или само чакаме да ни купят?

 44. 44 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Има ЗАКОНОВИ ПРОЦЕДУРИ според които гражданите на всяка държава могат да я осъдят за ДИСКРИМИНАЦИЯ!
  .......

 45. 45 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  Държавата го подарила, а Доган го придобил. Най-простата схема!
  Е, ми сега, ко беше жив другарят Сталин, щеше да ги застреля, ма като не е!? Колко много ни липсва другаря Сталин!!!!
  А ако през социализЪма-комунизЪма не бяха построени всичките тези централи, язовири, пристанища, заводи, какво щяха да си подаряват сегашните мафиоти?

 46. 46 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  За пред раята Доган е лошото ченге, а ГЕРБ - доброто. Така са се договорили, за да набиват на простите хора онова нещо, споменато в изтеклия запис.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 47. 47 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Иначе се е сетил нашия ПРЕуважаем да събира онези тулупи с белите шапки на пристанището..
  МОМЕНТАЛНА ОАТАВКА НА ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО!
  ИСКАМЕ НОВО УПРАВЛЕНИЕ И НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, КОЙТО ,,ДА СИ ГО ПРИЧИНЯВА “....

 48. 48 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  Гешшшшееееффффф къде си бре? Я прати шпиц командите да натръшкат всички по асфалта с белезници или нямаш време?
  —цитат от коментар 36 на padrino


  Гешеф с бухалката громи враговете на народното правителство!

 49. 49 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално
 50. 50 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#30] от "дерибеев":
  Как ти идва на ум някакъв аргумент за да оневиниш връзката Борисов- Доган - Русия. Не сме могли да правим бизнес?!? Кой си мисли че прави бизнес когато се краде от държавата в изключително големи размери.

 51. 51 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#35] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":
  Да, ама Гешев обслужва онези, за които държавата е мащеха.

 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  До коментар [#41] от "vhv":

  "Желязков май ще е първият от сегашните министри, който ще вземе адресна регистрация в Банишора."

  Много се съмнявам, че Желязков го е направил на своя глава.

  Както се съмнявам, че Vladi Goranov по своя инициатива е проспал липсата на 700 милиона в хазната.

  След като Бойко Борисов записва като свое еднолично постижение всеки новооткрит подлез и боядисана тролейбусна спирка в страната, трудно е да се предположи, че не знае за ТЕЦ Варна и съответното пристанище към него.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на Ivaylo Konstantinov
  Ivaylo Konstantinov
  Рейтинг: 66 Неутрално

  Двамцата министери и шефа мефа на пристанището що още не правят компания на Бобоков. Току що прочетох в свободна Европа как са дали за 2-3 години 60 милиона на 2 измислени фирми с мобилни инсинератори да горят мъртви прасета. За толкова пари до края на века трябва да работят. А собственника на едната фирма естествено е близък до Бибитко. Имало снимка нс Борисов с двете му дъщери. Отделно и далаверки в София с общината върти. Всичко е случайно разбира се...

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2280 Неутрално

  До коментар [#46] от "cinik":

  Точно ,пита се в задачката при толкова нагло източване на държавни интереси ,ще се намеси ли някоя държавна институция да защити държавния интерес или всички държавни институции се борят как и какво по бързо да откраднат от държавата и народа , време е май за пълна лустрация и рестарт ,лустрацията да изчисти всички държавни служители на всички нива ,защото виждаме какво става ,ако се направят проверки на имоти и имущества на всички партизани и партийни активисти и фирмите им ,ще излезат чудеса ,колко е крадено и колко е източвано вече десетки години .

 58. 58 Профил на snk22555877
  snk22555877
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Айде изнасяте се да блокирате теца на Доган. Пречете на него, не на софиянци.

 59. 59 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3155 Неутрално

  До коментар [#50] от "авторът":

  Отвъд справедливия ви гняв има и нещо наречено ирония

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 60. 60 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Разстроено

  UNITED EU UNION

  Как са подробности.
  Фактът боли.

  Държавата е отстъпила на Доган Руски тиран asset на NATO.

  "Как държавата е отстъпила на Доган пристанището на "ТЕЦ Варна""

 61. 61 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#46] от "cinik":
  ГЕРБ и Доган не са доброто и лошото ченге те са едно и също ченге - ДС ченге което е на отчет в Масква.

 62. 62 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  До коментар [#56] от "Гертруда Шилер":

  Викаш ,,искам да работя за да ме крадат”,а😂👍

 63. 63 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#52] от "Norman Granz":

  Така е, затова им казват бушони. Целта е те да влязат в затвора, а не шефовете. А Желязков, Горанов и Петкова, ще са първите с обвинения и първите министри, вкарани в затвора.

 64. 64 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  До коментар [#52] от "Norman Granz":


  Знае знае... Всичко знае той. Той е края на заплетените черва....

 65. 65 Профил на ART
  ART
  Рейтинг: 292 Неутрално

  Бездънна наглост. Разчита на това, че сме мухльовци и ще търпим това безкрайно. Както го търпим вече 76 години.

 66. 66 Профил на arabadjiev5
  arabadjiev5
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Като в приказка за Макс и Мориц! Приказна държава!

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 68. 68 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#53] от "Гертруда Шилер":
  Гертрудче, ако бяха отстъпили на Прокопиев пристанище ТЕЦ и сарай, всички медии на Пеевски щяха да огласят света, Гешефт щеше да влезе тържествено с отряд биячи и присъдите щяха да бъдат за по 20 години. Естествено, ние нямаше да се противим,защото такива подаръци не ни приближават до Европа на който и да са дадени. Сега разбра ли разликата?

 69. 69 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО И НОВ ГЛАВЕН ДА ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ КАКТО ПОДОБАВА!
  Стига с тези циркове!!!

 70. 70 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Всичко тече, всичко се променя. Дръндарският филосов не прави изключение. Преди години разпределяше някакви порции, даваше на тоя, на оня. Днес вече не го прави. Не му се разпределя и взима всичко за себе си, но да не мислите, че е егоист? Не, поделя плячката с руските си господари. Подхвърля и нещо на подопечните му ''държавници''. Ужас и безумие българско!

 71. 71 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1721 Неутрално

  Лавровия каскет дали ще си причини едно поглеждане в това без да нарушава важните проверки на Биберон и захарно петле .

  SHADOWS of SOFIA
 72. 72 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 741 Неутрално

  До коментар [#57] от "edin drugii":

  За каква намеса мечтаеш? По територията има неписано правило:
  ЗА НЕНАМЕСА В ДЕЛАТА НА УПРАВИТЕЛЯТ НА РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ доган.

 73. 73 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Всичко тече, всичко се променя. Дръндарският филосов не прави изключение. Преди години разпределяше някакви порции, даваше на тоя, на оня. Днес вече не го прави. Не му се разпределя и взима всичко за себе си, но да не мислите, че е егоист? Не, поделя плячката с руските си господари. Подхвърля и нещо на подопечните му ''държавници''. Ужас и безумие българско!
  —цитат от коментар 70 на yorddj


  При такава послушна рая, как да не се полакоми за повече? Къде е раята сега? Мърмори, че заради блокадта на Орлов мост закъснява с 10 минути за фризьорката. Раята си е рая. Майките и бащите им бяха такива, сегашните са си такива, дано децата видят свят, за да бъде прекъсната веригата на възпроизводство на роби-крепостни селяни.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 74. 74 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  UNITED EU UNION

  в Силистра...
  в киндеркартен "Биберон",
  в Lafka за вафли и (нередовно) алкохол.

  Проверкаката установи:
  Чадър с промоция "Банкя" за сянка на хрупащи вафли,
  минерална вода и (по-заможните) алкохол.

  До коментар [#40] от "Norman Granz":
  До коментар [#36] от "padrino":

  “Гешшшшееееффффф къде си бре?”

  Проверява старчески дом “Морон” в с. Чекидрусалиево, Гоце Делчевско, за отклонения в грамажа на оклада.

  Няма време за дреболии и подвеждащи вестникарски публикации.

 75. 75 Профил на enter_k
  enter_k
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  До коментар [#9] от "Да вярваме на истината":

  Я не ми ръси мозъци как нямало изведнъж да се махат обръчи.
  Обвинение, доказателства бол, съд и присъда.
  Погледни си първо прокуратурата на Пеевски дето трябва да върши тези неща в какво състояние е!
  Аман от о*рани герберасти дето постепенно завзеха държавата и сега се чудят как да имитират връщане на нещо. Вън от властта и прилагане на закона!

 76. 76 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  До коментар [#46] от "cinik":Точно ,пита се в задачката при толкова нагло източване на държавни интереси ,ще се намеси ли някоя държавна институция да защити държавния интерес или всички държавни институции се борят как и какво по бързо да откраднат от държавата и народа , време е май за пълна лустрация и рестарт ,лустрацията да изчисти всички държавни служители на всички нива ,защото виждаме какво става ,ако се направят проверки на имоти и имущества на всички партизани и партийни активисти и фирмите им ,ще излезат чудеса ,колко е крадено и колко е източвано вече десетки години .
  —цитат от коментар 57 на edin drugii


  Не, защото раята трябва да бъде наритвана систематично, за да си знае мястото. Затова е важно чувството за безнаказаност да бъде насаждано пер-ма-нент-но.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 77. 77 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  Надявам се, всички вече разбираме защо Барба Ганьовци толкова се страхуват от служебно правителство, върху чийто състав няма да имат контрол?

  Защото това правителство ще изрови такива далавери, такива престъпления, такива вреди за националните интереси, че няма да стигнат крилата на Централния затвор и ще се наложи амнистия на по-дребните криминални, за да се освободи място.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 78. 78 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 741 Неутрално

  До коментар [#53] от "Гертруда Шилер":

  Личи си, че имаш интереси. Дори ти е интересно какво би станало ако...но не е станало. Инересното е, че тлъстите порции се дават само на други. Горната статия е едно от хилядите доказателства, ма на лица от твоята комуноидо-герпъфа порода това не е интересно, хич. Инересно защо?

 79. 79 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2784 Неутрално

  До коментар [#67] от "Гертруда Шилер":

  Краде те с милиони по всевъзмони начини, ама се иска малко акъл, за да го осъзнаеш. Тези милиони няма да влезнат в бюджета на България, а в гушата на Доган и сие. Прочети хубаво статията и може и да осъзнаеш как те краде това.

 80. 80 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#9] от "Да вярваме на истината":


  « ... няма как да махнеш изведнъж « обръчите « «


  Я ме светни, кой се е засилил да ги маха .
  Ако си прочел статията, мутрата и двамата министри не само не се опитват да махнат обръчите, а даже ПОДАРЯВАТ ОБРЪЧИ на мафията !
  В името на стабилността, а ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 81. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 82. 82 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Да напомня само за лайната, които се изливат във Варненския залив. Тръбата беше разрушена от дълбачките, които копаят новия канал за 350 милиона лева към пристанището на Доган и докато не си свършат работата, ще гледате лайна. 2-3 години, колкото трябва. А после и ще платите за нова тръба.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 83. 83 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2031 Неутрално

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":

  От кога пък даването на кредити стана престъпление? Вие герберите сте готови да издоите бика, докато търсите под него теле, сакън да не стане дума, че всичките тези неща са се случили с любезното съдействие на бая ви Ганьо.

 84. 84 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#13] от "Котаракът на Шрьодингер":СТИГА ВТЪЛПЯВАМЕ ГЛУПОСТИ .КАКЪВ ШЕФ Е ДОГАН .НИКАКЪВ .
  —цитат от коментар 18 на cgv37662786  Разбира се, че не е никакъв шеф, а заедно с Шиши са господарите/собствениците на България !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 85. 85 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1892 Любопитно

  До коментар [#53] от "Гертруда Шилер":

  На когото и да бъде "подарени" пристанището е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Нали?

  Или вие одобрявате схемата "гепи-на-ДпС"???

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 86. 86 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1892 Любопитно

  По кой начин ме "краде" това, че Доган или Петкан ползвал някакво си пристанище, което аз никога нито ще имам нужда да ползвам, нито ме вълнува по някакъв начин? И по какъв начин "не ме краде" автоматичното удържане на 3% от заплатата ми за да се наливат в ЧПФ на Прокопов? Сподели, "умна" другарко!
  —цитат от коментар 67 на Гертруда Шилер  До коментар [#67] от "Гертруда Шилер":

  Ама ти май наистина си много неУмен или си от троловете на прасчо???

  Като не се плаща концесионна такса или наем - НЕ ВЛИЗАТ ПАРИ В БЮДЖЕТА.

  Значи от мен крадат!

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 87. 87 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#18] от "cgv37662786":До коментар [#19] от "Hawaii":А властта обслужва Доган - този мухлясъл, алкохолизиран енергиен философ - само защото той е гарант за руските интереси в България. Иначе отдавна щяха да го отсвирят дори в самото ДПС.Ликвидираме ли властта на Доган, ликвидираме корупционната намеса на Русия в България.
  —цитат от коментар 24 на авторът  Как да я ликвидираме, след като виждаме, че ДЕ ФАКТО МУТРАТА Я ЗАТВЪРЖДАВА, а когато му искаме оставката - сме някакви стотина нехранимайковци и безделници . А според ренегата Биков, сме « тиня « ?
  Тук дори и протестиращите трябва да се сменят с един АУГУСТИНО ПИНОЧЕТ !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 88. 88 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5009 Любопитно

  До коментар [#8] от "Котаракът на Шрьодингер":Боравяйки с кредити Прокуратурата не може да пипне Шиши Доган по никакъв начин.В конкретния случай може да атакува министрите и трябва. Те нямат имунитет. Ако са нарушили закона.А преди това може да атакува Цветан Василев и Цеко Минев дето да раздали огромни кредити на Шиши Доган.
  —цитат от коментар 12 на Да вярваме на истината


  А задавате ли си въпроса защо прокуратурата не прави това? Защо не разследва министри, които явно са нарушили законите?

 89. 89 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  Това с "етническият мир " се оказва доходоносен бизнес и е редно Гешев да започне проверка за произходите им и ако се окажат съмненията достоверни , то да започнем и реалните промени......
  —цитат от коментар 27 на Николай Бучков  Не бързай - Гешев все още не е приключил с детските ясли и ракиджийте в с. Шипково .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 90. 90 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5009 Неутрално

  Това с "етническият мир " се оказва доходоносен бизнес и е редно Гешев да започне проверка за произходите им и ако се окажат съмненията достоверни , то да започнем и реалните промени......
  —цитат от коментар 27 на Николай Бучков


  Обзалагам се, че Гешев няма да си причини това!

 91. 91 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#77] от "Norman Granz":
  Иска ми се да си прав, но едно слжебно правителство, съставено от пРезидента, няма да стигне до корена на проблемите, защото Радев е част от проблема.

 92. 92 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#45] от "Judjuk":


  « Колко много ни липсва другарят Сталин !!! «


  И г-н Пиночет !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 93. 93 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4140 Весело

  "С други думи, генералния директор на "Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов изрично е декларирал, че е съгласен частната компания "ТЕЦ Варна" да се разпорежда с публичната държавна собственост без тя да е отдадена на концесия или под наем.
  Съществена стъпка към безвъзмездното овладяване на публичния ресурс от компанията на Доган е и "Рамково споразумение за партньорство", сключено между "Пристанищна инфраструктура" и "ТЕЦ Варна". То е било подписано пак с мотива, че бъдещото пристанище трябва да бъде разположено и върху имот публична държавна собственост - кейова стена и съществуващите върху нея пристанищни съоръжения.
  За да бъдат експлоатирани от частен оператор те трябва да бъдат отдадени на концесия или под наем срещу съответното възнаграждение за държавата. Точно това законово изискване е заобиколено с подписването на т.нар. "рамково споразумение за партньорство". Неговият текст е сред дълбоко пазените тайни на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", но според експертите, потърсени от "Дневник", каквото и да предвиждат клаузите му, то не е валиден способ за разпореждане с публична държавна собственост."


  Хайде сега да видим герберските тролове, които ехидно ни обясняват как нямало такова нещо като модел сараи и как единственото нещо - проблем в тази държава, бил Христо Иванов, да излезат и да ни обяснят как се подарява публична общинска собственост на един татарин !
  С аргументи, моля !

 94. 94 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#93] от "samoedin":
  може, ако татаринът е с руско самосъзнание.:)

 95. 95 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4140 Весело

  До коментар [#82] от "cinik":

  " Да напомня само за лайната, които се изливат във Варненския залив. Тръбата беше разрушена от дълбачките, които копаят новия канал за 350 милиона лева към пристанището на Доган и докато не си свършат работата, ще гледате лайна. 2-3 години, колкото трябва. А после и ще платите за нова тръба."

  Целият държавен ресурс впрегнат в името на един престъпен интерес ! А фекалиите - за всички нас !
  Управлениетпо на сикаджията е с тази простичка концепция ! Ако изобщо има някакво управление и можем да говорим за логика тука !

 96. 96 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#41] от "vhv":"Желязков май ще е първият от сегашните министри, който ще вземе адресна регистрация в Банишора."Много се съмнявам, че Желязков го е направил на своя глава.Както се съмнявам, че Vladi Goranov по своя инициатива е проспал липсата на 700 милиона в хазната.След като Бойко Борисов записва като свое еднолично постижение всеки новооткрит подлез и боядисана тролейбусна спирка в страната, трудно е да се предположи, че не знае за ТЕЦ Варна и съответното пристанище към него.
  —цитат от коментар 52 на Norman Granz  Прав си, никой в правителството, не смее дори да кихне без позволениетоина онова простото от Банкя, а горните случаи които изреждаш ( и не само ) са с УСТНАТА ЗАПОВЕД на същото от Банкя .

  Преди много години първият секретар на ОК на БКП в Ямбол Атанас Семерджиев избяга в Израел и от там заочна една рубрика в « Свободна Европа « визирайки Тодор Живков със заглавие :
  « Нищожество в доспехите на величие « .

  АБСОЛЮТНО СЪЩОТО отнасям днес и към нищожеството от Банкя .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 97. 97 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#56] от "Гертруда Шилер":Викаш ,,искам да работя за да ме крадат”,а😂👍
  —цитат от коментар 62 на Аз съм българче обичам наште планини зелени  Не падай толкова ниско, да обръщаш внимание на драсканиците на « Гертуда Шилер «, това е едно нереализирано и отровно зло, познато във форума с ник « Непукистка « .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 98. 98 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4140 Весело

  До коментар [#35] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  " Гешев да започва да разследва как държавата за едни може да е майка а за други-мащеха."

  То е ясно как - с абсолютната подкрепа на прокуратурата и държавните институции ! Какво има тук за разследване ?

 99. 99 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  До коментар [#97] от "niksan1":

  "Не падай толкова ниско, да обръщаш внимание на драсканиците на « Гертуда Шилер «..."

  Подкрепям безусловно! Тробовете трябва да бъдат игнорирани, а не хранени с внимание.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 100. 100 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4140 Весело

  Ето мнението на ДПС, официално изнесно в НС, за премиера и какво трябва да се случи с него:

  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=f67KLfsDt6s


  Промяната от тогава в мнението им има само защото сега ТЕЦ - а в статията е овладян от престъпните им структури ! Иначе те пак си мислят същото, пък и не САМО ТЕ !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK