Евродокладът за корупцията: Овластени "борци", но слаби резултати, формализъм и лобизъм

Сотир Цацаров оглавява антикорупционната комисия, която според доклада не е дала достатъчно добри резултати. Главният прокурор Иван Гешев пък може да има влияние върху съдии.

© Велко Ангелов

Сотир Цацаров оглавява антикорупционната комисия, която според доклада не е дала достатъчно добри резултати. Главният прокурор Иван Гешев пък може да има влияние върху съдии.Притеснения, свързани с безконтролната власт на главния прокурор и неприключилата реформа по този проблем, по-малко съдии в съдийската колегия, избрани от съдии и възможността за влияние на главния прокурор върху пленума на кадровия орган на съдебната власт, както и върху самата колегия, повишен риск за съдебната независимост, показателен и от броя на атакуваните заради техните актове съдии.


Това са част от изводите на доклада за върховенството на закона в целия Европейски съюз в частта за съдебната система и антикорупционната политика в България. Докладът в този му вид обхваща всички 27 държави-членки и се занимава за пръв път и с медиите.


Отличителното този път е, че за разлика от Механизма за сътрудничество и проверка тук няма отправяне на конкретни препоръки към България. Това означава, че управляващите няма нужда да поемат някакви ангажименти, но също така и не могат да се измъкват с оправдания, че са поели отговорност и работят по проблемите. Европейската комисия очаква конкретни и трайни разултати.
В частта за правосъдието в България, комисията повтаря и припомня старите проблеми, по които няма промяна или достатъчна реформа. Забелязват се и нови моменти - комисията акцентира върху факта, че в България няма закон за лобизма, споменава се и скандалът "Апартаментгейт" като пример, в който антикорупционната комисия не е открила конфликт на интереси, както и че все още няма достатъчно окончателни присъди по дела за корупция.


Еврокомисията акцентира, че въпреки че правителството е обявило като свой приоритет борбата с корупцията, все още няма достатъчно резултати в тази насока. Отбелязано е че протестите от лятото на 2020 година са довели до смяната на петима министри от кабинета на Бойко Борисов. Оценките в доклада са сдържани и дипломатични, а тонът не е силно критичен. Прави впечатление и че конкретни имена не се споменават, а единствено институции и техните представители и ръководители.


За независимостта на прокурора, който ще разследва главния


Частта за съдебната система, която е и първа в доклада, започва с констатацията за неограничената власт на главния прокурор и факта, че реформата по този въпрос не е приключила. В доклада са изразени притеснения, че позицията на главния прокурор позволява той да оказва влияние както върху отделните прокурори, така и върху съдийската колегия на съдебния съвет.


Според доклада в предложения от управляващите вариант за назначаването на отделен прокурор, който да може да разследва главния прокурор, има елементи, които будят притеснение - свързани с процедурата по избиране и разследващите функции, "и ще е важно проектозаконът да вземе предвид препоръките на Съвета на Европа по темата".


В доклада е цитирана част от становището, според което организацията призовава "българските власти да въведат солидни гаранции за институционална, йерархична и практическа независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследване срещу главния прокурор. Препоръките бяха отправени във връзка с проекта за промяна на закона за съдебната власт, изготвени от екипа на вече бившия правосъден министър Данаил Кирилов.


Като най-сериозно притеснение еврокомисията отбелязва, че въпреки че Конституционният съд е постановил, че главният прокурор не може да наблюдава и контролира разследванията срещу себе си, "все още има притеснения, свързани с процедурата по назначаването на специалния прокурор и с факта, че той ще остане на подчинение на главния прокурор за своите останали задължения". В доклада се препоръчва допълнителна консултация с Венецианската комисия по проектозакона.


За влиянието на главния прокурор върху ВСС и съдийската колегия


За първи път в такъв документ се споменава, че главният прокурор има влияние върху пленума на Висшия съдебен съвет и потенциално върху съдийската колегия. За последното в доклада е даден пример, че в квотата от парламента в колегията могат да влязат и прокурори. "Структурата на Висшия съдебен съвет може да ограничи възможността му да защитава съдийската независимост от натиск от изпълнителната, законодателната и съдебната, включително и от главния прокурор и самия съдебен съвет. Рискът за съдебната независимост се вижда и от броя на съдиите, които са били подложени на атаки заради съдържанието на техните актове или изкавания на някои публични фигури", пише още в доклада.


В бележките под линия са посочени примери за това, като един от тях е атаката към съдиите от състава на Софийския апелативен съд, освободил предсрочно Джок Полфрийман, както и стенограма от заседание на правната комисия от юни тази година, когато се обсъждат годишните доклади на Върховния касационен и административен съд и съдебния съвет. Тогава бившият министър на правосъдието Данаил Кирилов нападна председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, като го обвини, че командирова само съдии от Съюза на съдиите.


Промяната в Конституцията - само според препоръките на Съвета на Европа


В доклада се отбелязва, че премиерът Бойко Борисов е обявил план за промяна на Конституцията, в който се включва реформа на съдебния съвет и намаляване мандата на т.нар. трима големи - главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. "Много е важно при тези реформи да бъдат взети предвид препоръките на Съвета на Европа", е записано в доклада. В началото на септември във връзка с обявения от управляващите проект за нов основен закон от Съвета на Европа заявиха че с него не се гарантира независимо разследване на главния прокурор.


Борбата с корупцията - сред приоритетите на правителството, но без резултати


В годишния доклад за върховенството на закона за България се припомня, че борбата с корупцията е посочена като един от основните приоритети на правителството за този мандат. Същевременно обаче протестите през последните месеци са доказателство за гражданското недоволство и че напредъкът в борбата с корупцията не е достатъчен. Евродокладът посочва, че именно протестите са довели до оставката на петима министри през юли и септември 2020 г.


Лобистките интереси и контакти не са регулирани


За първи път в доклад за България от ЕК посочват, че лобирането не е регулирано и контактите между държавни служители и лобисти не се обявяват. Според доклад на Националния център за парламентарни изследвания, обхващащ периода от април 2017 г. до декември 2019 г., близо 37% от приетите закони изменят други актове и закони през преходните и заключителните разпоредби.


"В някои случаи измененията се отнасят до правни актове, които са напълно различни", посочват от ЕК. В доклада се посочва и че тази практика не само че влияе отрицателно върху прозрачността на законодателния процес, но в някои случаи може да е признак на нерегламентирано лобиране.


Законодателството е задоволително, но процедурите - тежки и формални


Според доклада законодателството и правната рамка за борба с корукцията до голяма степен са налице, но все още стоят "предизвикателства". Като задоволително е оценено цялостното прилагане на рамковото решение на Съвета за борбата с корупцията в частния сектор.


Цитират се обаче и изводи от докладите и анализите през годините и по-конкретно техническия доклад по механизма за сътрудничество и проверка за 2019 г., според който правните възможности за наказателно преследване са сложни и формални и са пречка за ефективното разследване и преследване на корупцията по високите етажи на властта. В доклада за върховенството на закона за България се посочва и изводът на Антикорупционния фонд, че формализмът на наказателното производство възпрепятства разработването и прилагането на иновативни и оригинални стратегии за разследване.


В доклада се оценява по-скоро като недостатък в правната рамка насърчаването на добросъвестно процесуално поведение на участници в корупционни престъпления, които имат добросъвестно поведение и сътрудничат на разследващите, а в замяна получават по-леки присъди или не им се търси отговорност. Идеята да отпадне наказателната отговорност за провокация към подкуп бе залегнала и в концепцията на Иван Гешев, която той представи и защити пред Висшия съдебен съвет при избирането му за главен прокурор.


Антикорупционната комисия - с много правомощия и много свободни работни места


Анализ се прави и на широките правомощия на антикорупционната комисия, която в момента се ръководи от бившия главен прокурор Сотир Цацаров. "Председателят на КПКОНПИ, неговият заместник и тримата членове на комисията се избират с обикновено мнозинство в Народното събрание. Заинтересованите страни изразиха загриженост относно тази избирателна процедура, отбелязвайки, че тя създава възможни рискове за политическата независимост на работата на Комисията за борба с корупцията", се отбелязва в доклада.


Показателно е, че в доклада за върховенството на закона се отбелязва скандалът с апартаментите на властта, който избухна през пролетта на 2019 г. И фактът, че антикорупционната комисия не откри нито едно доказателство за конфликт на интереси по случая. Припомня се серията от оставки, които последваха с избухването на скандала, както и фактът, че сред отстранените бе и бившият шеф на антикорупционната комисия Пламен Георгиев.


От ЕК цитират и данните от доклада на самата антикорупционна комисия, в който се признават за незаети 100 работни места от 477 общо, което е над 20% и се отбелязва, че това би могло да има въздействие върху ефективната работа на комисията. Цитира се последното изследване на Евробарометър, според което едва 18% от анкетираните българи вярват, че КПКОНПИ се бори с корупцията като в сравнение с предишни години спадът в доверието е с 4%.


Още няма достатъчно осъдени за корупция по високите етажи на властта


Личат първите резултати от рефомите, но все още има предизвикателства. От комисията цитират доклада на антикорупционната комисия за 2019 г., в който преди месеци бившият главен прокурор Сотир Цацаров отчете, че прокуратурата е възложила на КПКОНПИ 553 проверки за корупция като за сравнение е посочено, че през 2018 г. те са 343. В 450 от случаите резултатите са докладвани като доказателство за корупционно престъпление има в 83 от случаите. Все още остава необходимостта да бъдат назначени компетентни и висококвалифицирани експерти, които да участват в наказателното производство. Отбелязва се и това, че има значителен дисбаланс в натовареността на прокурорите и следователите от спецпрокуратурата.Д окладът обръща внимание и на гражданската конфискация на имущество, която позволява това да се случи без присъда. Като се посочва, че до юни 2020 г. има 309 окончателни съдебни решения, потвърждаващи конфискацията на имущество на обща стойност 133 133 611.25 лв.


Все още няма достатъчно солидни резултати в окончателните присъди по делата за корупция по високите етажи на властта. Статистиката за корупционните престъпления показва, че през 2019 г. е имало 486 обвиняеми, предадени на съд. (508 през 2018 г., 582 през 2017 г. и 614 през 2016 г.). Годишният доклад на Върховния касационен съд за 2019 г. показва, че осъдителните присъди са били потвърдени в 20 от 28 дела, свързани с корупцията, сред които са осъдени седем души, заемащи публични длъжности.


Евродокладът за корупцията: Овластени "борци", но слаби резултати, формализъм и лобизъм

© Цветелина Белутова, Капитал


Доклади на организации като Антукорупционния фонд и фондация "Конрад Аденауер" анализират напредъка по някои дела за корупция по високите етажи на властта и подчертават, че твърде малко от тях са завършили с окончателни присъди. Същите анализатори ясно показват, че през 2018 г. и 2019 г. не е имало окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Освен това 78% от анкетираните в последното проучване на Евробарометър са на мнение, че тези делата за корупция не се разследват в достатъчна степен (средно за ЕС 68%) и 72% са на мнение, че усилията на правителството за борба с корупцията не са ефективни (средно за ЕС 55%).


Любопитно е, че 77% от предприятията, отговарящи на проучването на Евробарометър, смятат, че е малко вероятно корумпираните хора да бъдат глобявани или съдени. Последните заключения от доклада също са любопитни и се отнасят за това, че в Закона за борба с корупцията бяха въведе мерки за защита на хората, които подават сигнали за нередности.


Служителите, които разглеждат сигналите им са длъжни да не разкриват самоличността на подателя, да не оповестяват публично никакви факти и данни. Българският институт за правни инициативи обаче отчита слабост в законодателството като посочва, че не се допуска подаването на анонимни сигнали. Антикорупционния фонд също изразява пособни опасения по отношение на изискването хората, подаващи сигнали за нередности, да разкриват лични данни и ЕГН.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Локомотив
  Локомотив
  Рейтинг: 791 Неутрално
 2. 2 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  “Борбата с корупцията - сред приоритетите на правителството, но без резултати...”

  Борбата с корупцията е като гръцкия интерконектор - вечен приоритет, нулев резултат.

  Или по-точно резултатът е в чекмеджето.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 3. 3 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3187 Весело

  "Европейската комисия очаква конкретни и трайни разултати." - ще има да чака както досега - препоръки, указания, напомняния, но всуе. На времето заради СССР децата започнаха да учат руски още в детската градина, след това английският дойде спонтанно, с надежда да се разбираме с целия демократичен свят, НО днес има някакъв "Брюкселски език", който е толкова неразбираем, че едва ли и следващо поколение българи ще могат да го разбират!? Не го разбират и БГ ОПравници, почти като Вавилонската кула - строим демократични отношения, НО все се срутва нещо. А колкото до наш`те ОПравници, те и руски не научиха, и английският им се опъва, а за Брюксел дори и не мислят да се напъват. "Борци" - буквално, реално и всякак.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 4. 4 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  Тия двамцата на снимката пак ще кажат "Дъждец ръми"...

 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  В центъра на доклада: недосегаемостта на главния прокурор.

  Мониторингът остава.

  https://www.mediapool.bg/ek-postavi-nedosegaemostta-na-ivan-geshev-v-tsentara-na-doklada-news312616.html

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  БКП, ДС и мутрите загробиха България.

 7. 7 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2498 Любопитно

  Чудно е , защо досега са им имали доверие......

 8. 8 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3089 Неутрално

  Поредна статия казваща колко е зле положението :)

  Ама електората не хваща нещо :)

 9. 9 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4334 Неутрално

  Нищо ново под Слънцето!Мафията е завладяла държавата у нас!

 10. 10 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4334 Неутрално

  До коментар [#6] от "Гражданин":

  Ако имате в предвид и жълтите мутри съм съгласен!

 11. 11 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  Уморих се да чета доклади за доклада.

  Казах ли #ПОСТАВКА

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 12. 12 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1071 Весело

  Вместо да се пише пета статия по темата, като обснение на казаното да бяхте пуснали текста на самия доклад (може и без превод, тука сме все от сой, нали така :) .. Пък тогава може да правите и съчинения по картинка.
  Обаче, интернета е готина място, защото всеки заинтересован може даси намери информация.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 13. 13 Профил на N I K E
  N I K E
  Рейтинг: 428 Неутрално

  Тази тема, за съжаление, винаги е присъствала в докладие на ЕС, от както сме членове и е валидна за всички правителства без изключение, не знам какво се изненадвате сега ....

 14. 14 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1264 Весело

  До коментар [#8] от "realguru":

  "Ама електората не хваща нещо"

  Щото е 'прост', иначе 'народа' бил с умнокрасивите джихадисти, хехехехе.

  Гротеска на трагикомичното безсилие е слаба дума за умнокрасивото падение последните две години

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 15. 15 Профил на pantyshot
  pantyshot
  Рейтинг: 883 Неутрално

  Спирай кранчето, тия разбират само от липсата на пари и произлизащата заплаха за физическото им оцеляване, поради различни причини.

 16. 16 Профил на xso16686927
  xso16686927
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Някои очакваха България да бъде заклеймена, но... въобще не им се е получило.

 17. 17 Профил на Boris Gaganelov
  Boris Gaganelov
  Рейтинг: 533 Неутрално

  Вместо да се пише пета статия по темата, като обснение на казаното да бяхте пуснали текста на самия доклад (може и без превод, тука сме все от сой, нали така :) .. Пък тогава може да правите и съчинения по картинка.Обаче, интернета е готина място, защото всеки заинтересован може даси намери информация.
  —цитат от коментар 12 на olexander


  Не е много трудно да напишеш две думи в Google...
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf

 18. 18 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1135 Неутрално

  Правителството и НС обещават да вземат мерки - още повече права на КОНПИра и г-н Гешев, за да преборят тая пуста корупция веднъж и завинаги.

 19. 19 Профил на Kuko
  Kuko
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Доклада си е направо положителен на фона на истерията и предишните доклади.

 20. 20 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 878 Неутрално

  Щом Филчев е консултант на Каскета, не очаквам нищо добро.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1378 Неутрално

  БОЕЦ:
  https://www.facebook.com/gdboec/videos/371400127569396
  РУСКА ФИРМА строи "Турски, Ердогански, Путински" поток на територията на България!
  ТРИ МИЛИАРДА ЛЕВА от нашият гръб в джобовете на мафията!
  ОСТАВКА, СЪД И ЗАТВОР ЗА БОРИСОВ!
  През този проект връщаме милиардите откраднати от Пеевски за "Южен поток"!
  #БОЕЦ

 23. 23 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  В България никога не е имало толкова олигарси в затвора. Затова се активира фигуранта, а и някой други

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 24. 24 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Като цяло, беззъб доклад. Поредполагам, че нямаше и как да е иначе. Едва ли е имал за цел да бъде по-остър с когото е, защото такъв е бил форматът му.

  Според мен хората, които са по-запознати с нещата от кухнята трябва да поспрат малко да вдигат очакванията на про-европейски настроените хора и да погледнат реалистично какво точно представляват такива доклади, защото така се получава хем разочарование, хем евроскептизъм, хем кафяво изхвърляне след това.

  Няма смисъл. Рано или късно бакиите на гербавите комунисти ще лъснат в Европа. Но трябва да се събира адекватна информация кога това ще стане, защото този доклад си е едно нищо, уви.

 25. 25 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Вместо да се пише пета статия по темата, като обснение на казаното да бяхте пуснали текста на самия доклад (може и без превод, тука сме все от сой, нали така :) .. Пък тогава може да правите и съчинения по картинка.Обаче, интернета е готина място, защото всеки заинтересован може даси намери информация.
  —цитат от коментар 12 на olexander


  https://bia-bg.com/news/view/27607/

  Спечелихме битка, но не и войната!
 26. 26 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1184 Весело

  "Либералните" медии в България, днес пиха една много студена вода!

  Машини прости, народ неук.
 27. 27 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#26] от "Zizu":

  явно визираш телеграф, пик и блиц.
  щото дпс за част от либералния алианс.
  я земете не дуднете съветски глупости.
  земете се земете у ръце.

 28. 28 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#23] от "Корки":

  кой точно олигарх е в затвора, че не се сещам.
  черепа, домуса, пеевски, че не се сещам.
  или мирински, или ирена кръстева, която
  всъщност лобира за краденето на бизнеси.
  щото да не си помисли, че там нещата са
  доброволни.

 29. 29 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2676 Неутрално

  И агенти на ДС-КГБ на всичкото отгоре

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 30. 30 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  До коментар [#23] от "Корки":кой точно олигарх е в затвора, че не се сещам.черепа, домуса, пеевски, че не се сещам.или мирински, или ирена кръстева, коятовсъщност лобира за краденето на бизнеси.щото да не си помисли, че там нещата са доброволни.
  —цитат от коментар 28 на mihail_p


  Миньо Станков, Бобокови, Арабаджиев и Банев не си ги припознавате, а почнаха с едно куфарче.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 31. 31 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#30] от "Корки":

  не са осъдени.
  обвинени са.
  ти нещо къде се намираш.
  на летящата чиния на
  дупарата с 200 ли.

 32. 32 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#30] от "Корки":

  Миньо Станков, Бобокови, Арабаджиев и Банев не си ги припознавате, а почнаха с едно куфарче.
  ...........
  Тава е защото тези не са олигарси. Те са едни мили и добри бизнесмени.

 33. 33 Профил на sbe56604009
  sbe56604009
  Рейтинг: 94 Неутрално

  До коментар [#30] от "Корки":

  Не съм чул да е осъден някой от тези.

 34. 34 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7996 Неутрално

  "Структурата на Висшия съдебен съвет може да ограничи възможността му да защитава съдийската независимост от натиск от изпълнителната, законодателната и съдебната, включително и от главния прокурор и самия съдебен съвет. Рискът за съдебната независимост се вижда и от броя на съдиите, които са били подложени на атаки заради съдържанието на техните актове или изказвания на някои публични фигури"
  Това отдавна се говори тука, в Брюксел чак сега го забелязаха. Отсега нататък да внимават повече, какво се случва в България.

 35. 35 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 996 Неутрално

  ОСТАВКА! Национални предатели и грабители

 36. 36 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  До коментар [#30] от "Корки":Не съм чул да е осъден някой от тези.
  —цитат от коментар 33 на sbe56604009


  И аз чакам да чуя, но и съдиите имат чекмеджета. Питайте Ченалова!

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 37. 37 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Днес са намерили руски фирми за Турски поток, това му е ангажимента на Тулупа

 38. 38 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Видими резултати. ЕС скоро ще ни спре европарите

 39. 39 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2671 Неутрално

  Ех, сега пък. Аз очаквах заглавие от сорта на:

  ЗАКЛЕЙМЯВАЙКИ ГЕШЕВ И БОРИСОВ, ЕС ИЗРАЗИ БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ И ИМ ПОЖЕЛА БЪРЗ И ЗДРАВОСЛОВЕН УСПЕХ. ЕС ПРЕПОРЪЧА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА И НА ДВАМАТА И ПРЕДЛОЖИ НА ОТРОВНОТО ТРИО (+ БОЙКИКЕВ) ДА ПОСЕТЯТ БРЮКСЕЛ ЗА РАЗГОВОРИ И ОБМЯНА НА МНЕНИЯ.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK