Захариева към евродепутати: Орязваме властта на президента, за да е независима съдебната власт

Вицепремиерът Екатерина Захариева е отговорила на въпроси на евродепутатите, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на словото в България.

© Юлия Лазарова

Вицепремиерът Екатерина Захариева е отговорила на въпроси на евродепутатите, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на словото в България.Правителството отговаря на исканията на протестиращите за промяна с проект за нова Конституция. Макар че промените трябва да се разгледат малко преди изтичането на мандата на кабинета, това не поражда опасения за легитимността на процедурата. За правителството на ГЕРБ свободата на словото е върховна ценност и знак за силно демократично общество като чрез него и медиите, и гражданите, могат да контролират действията на управляващите.


Правителството по никакъв начин не ограничава свободата на словото, дори напротив - критиките са коректив при вземането на решения.


Това са само част от тезите, в които ресорният за съдебната реформа вицепремиер Екатерина Захариева и настоящият министър на правосъдието Десислава Ахладова (тогава все още заместник на Данаил Кирилов - бел. ред.) са се опитали са защитят пред евродепутати с писмени отговори на серия от въпроси, свързани с борбата с корупцията, върховенството на закона и свободата на словото в България.
Оценката на Европейската комисия за медийната свобода (според ГЕРБ и премиера Борисов тя е "обективна и позитивна") е различна от тази на правителството. В разпространеният в сряда първи Доклад за върховенството на закона в главата за България се казва, че според Мониторинга на медийния плурализъм (проект, финансиран от 2013 г. насам от еврокомисията, за да оценява рисковете за медиите в ЕС и страните - кандидатки за членство) няма регулаторни стандартни за справедливо и прозрачно разпределение на държавната реклама и тя играе особено силна роля на местно ниво.


Политическият климат не е благосклонен към независимите медии и мнозина собственици предпочитат да са близки с правителството, за да не бъдат маргинализирани, пише още в доклада: "Националните и местните медии във всички сфери са обект на систематичен политически контрол и мнозинство от водещите вестници в страната имат благосклонна към правителството редакционна политика". Много журналисти описват политическата намеса в медиите като "честа" и "широко разпространена".


Захариева и Ахладова казват още, че България е твърдо решена да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия както за промените в Конституцията, така и за изпълнението на решението на съда в Страсбург от преди 11 г. по делото "Колеви срещу България", по което се изисква въвеждане на ефективен механизъм за независимо разследване на главния прокурор.


Въпросникът бе изпратен от Групата за наблюдение по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и мониторинга на основните права (DRFMG), която на 28 август събираше на закрито заседание информация какво се случва в България. Тя е част от Комисията по граждански свободи (LIBE) в Европейския парламент, където на 10 септември имаше специално заседание, посветено на върховенството на закона и свободата на медиите в България. Снощи LIBE одобри много критична за властите резолюция, подкрепяща протестите в България. Очевидно писмата от София не са повлияли на оценката на подкрепилите я евродепутати.


Впечатление прави, че отговорите на въпросите на изпълнителната власт не са изпратени върху бланка на никоя българска институция, нямат дата, на която са съставени, не са подписани от никого и не е ясно кой ги изпраща. В отговорите обаче се откроява, че правителството упорито защитава и пред евродепутатите убеждението, че в България борбата с корупцията продължава, няма проблеми със свободата на словото, а промяната в Конституцията сега е наложителна.


Какво е отговорила прокуратурата на въпросите - четете тук.


Какъв отговор дава прокуратурата за разследването за къщата в Барселона - четете тук.


Орязваме правомощията на президента, за да гарантираме независимост на съдебната власт


Един от въпросите на евродепутатите е свързан с предвиденото в проекта за нова Конституция ограничаване на правомощията на президента. В момента по Конституция той формално назначава "тримата големи" в съдебната власт - главният прокурор и председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, като подписва указ и с обнародването му в "Държавен вестник" приключва процедурата по избор, водена във Висшия съдебен съвет.


"В новия проект на Конституция предлагате значителни ограничения на правомощията на президента на републиката, особено когато става въпрос за назначения в съдебната власт. Ролята на президента в този процес никога не е била предмет на препоръки или анализи под оценките на съдебната власт от Европейската комисия в рамките на препоръките на доклада по механизма за сътрудничество и проверка или на Венецианската комисия. Каква беше целта да предложи промени в ролята му?", поставят въпрос евродепутатите.


В отговора си Захариева обяснява, че целта на промените по отношение на съдебната власт е да се гарантира нейната пълна независимост. "През годините независимостта на съдебната власт е била обект на конституционни и законодателни изменения, дискусии, значителни обществени дебати. Именно това имат за цел да гарантират измененият", посочва Захариева.


Тя цитира позиция на Венецианската комисия, в която се посочва, че младите демокрации, в които процедурите нямат дългогодишна традиция, трябва да имат конституционни и законови разпоредби, гарантиращи безпристрастността на властите при избора на съдии. Според нея, предоставянето на възможност съдебната власт сама да взема решения по всички свои въпроси независимо и без външна намеса, е гаранция в тази посока.


"Протестите в страната показаха, че много хора желаят промяна, която е дълбока по своята същност и търси отговори на въпроси, залегнали именно в Конституцията. Идеята за свикване на Велико народно събрание върви в тази посока - това не е някакво отделено искане на правителството, но това е начин да се отговори на исканията на хората", уверява Екатерина Захариева.


Тя посочва, че с новата Конституция веднъж завинаги ще бъдат решени въпросите, свързани с независимостта на съдебната власт, намаляването на броя на народните представители и много други въпроси.


Любопитен факт е, че без да има конкретен въпрос, вицепремиерът уверява, че няма опасност от нелегитимност на процедурата по разглеждане на проекта за нова Конституция, макар че попада в последните месеци от мандата на настоящия кабинет.

"Възможно най-ранният краен срок за разглеждане на проекта за нов основен закон, в който правителството изрази решимостта си да се впише, е 2 ноември 2020 г. и той попада в мандата на настоящия законодателен орган. В този смисъл фактът, че процедурата се проведе относително скоро преди датата на прекратяване на правомощията на сегашното Народно събрание (края на март 2021 г.), не поражда опасения относно неговата легитимност и демократичност, доколкото е в рамките на срокове, определени от Конституцията. Допълнителен аргумент в тази посока е фактът, че проектът за нова Конституция е публикуван на уебсайта на Народното събрание, където всеки може да се запознае с него и да изрази мнението си по проекта", аргументира се Захариева.

Евродепутатите са поискали и да знаят защо в проекта за нова Конституция се дава възможност съдебната власт и прокуратурата да имат законодателна инициатива, но Захариева припомня, че това предложение е отпаднало от варианта, внесен в Народното събрание. В действителност предложението съществуваше в проекта, представен от ГЕРБ преди внасянето му, но бе подложено на остри критики и в последствие отпадна.


Оценка на въздействието не е правена, обяснява вицепремиерът и посочва, че според действащото законодателство от 2016 г. предложените изменения в Конституцията не са предмет на оценка на въздействието.


Обещания и гаранции, че борбата с корупцията ще продължи


Вицепремиерът Екатерина Захариева твърди пред евродепутатите, че борбата с корупцията винаги е била на дневен ред и правителството продължава работата си в това отношение. Тя припомня създаването на Антикорупционната комисия КПКОНПИ, оглавявана в момента от бившия главен прокурор Сотир Цацаров.


"България продължава да се ангажира с подобряването на своята регулаторна рамка и постигането на постоянни и необратими резултати. Предстои приемането на нова стратегия за борба с корупцията за периода 2021-2027 г. и ще се проведе след обществено обсъждане. Работна група, състояща се от представители на изпълнителната и съдебната власт заедно с независими органи и представители на неправителствения сектор извършва анализ на изпълнението на настоящата стратегия и разработва проекта на новата стратегия", посочват от изпълнителната власт.


С подобни общи положения се обяснява пред евродепутатите напредъкът на страната в борбата с корупцията - без да се посочват примери за конкретни разследвания и влезли в сила присъди по обвинения за корупция, а само и единствено с описание на действащото законодателство.


По въпроса за отговорността на главния прокурор и дали България ще изпълни препоръките на Венецианската комисия, както и задължителното решение на съда в Страсбург по делото "Колеви срещу България", вицепремиерът припомня, че през декември 2019 г. Министерския съвет прие промени в Наказателно-процесуалния кодекс, но е все още не са внесени в парламента, защото се изчакваше решение на Конституционния съд.


"България има твърдото намерение да се съобрази с решението "Колеви", уверяват Захариева и Филипова и посочват, че сътрудничеството между българските власти и Съвета на Европа винаги е било от полза за усилията за реформа на институциите така, че да съответстват на международните демократични стандарти.


За правителството свободата на словото е върховна ценност


"За нас свободата на словото е върховна ценност и знак за силно демократично общество. Освен това, чрез свободата на словото не само медиите, но и гражданите могат да упражняват контрол върху действията на управляващите. Правителството по никакъв начин не ограничава свободата на словото. Напротив, критиките служат като коректив при вземането на решения". С тази обща формулировка вицепремиерът отговаря на евродепутатите, които изразяват опасенията си от състоянието на медиите в България и фактът, че България е на 111-то място по свобода на словото.


В опит да отговорят на притеснителните констатации и въпросите за свободата на словото от изпълнителната власт припомнят някои формалности и процедури - че задължително трябва да се подават декларации за собственост на медиите в Министерството на културата, което поддържа публичен регистър на тази информация. Посочва се и че от тази година разпространението на печатни издания е прехвърлено на "Български пощи", но не се посочва, че веднага след това потърсиха частна компания да извършва тази дейност.


На притесненията за концентрация на собственост в медиите представителите на българското правителство уверяват, че собствеността е напълно прозрачна - в декларациите се заявява кой е действителният собственик, дали заема публична длъжност, какво е финансирането, получено през предходната календарна година, неговия размер и основания за това, включително се изискват и данни за лицата, финансиращи медии.


Съветът за електронни медии пък прилага разпоредби за по-голяма прозрачност по отношение на действителната собственост върху медиите и от началото на 2020 г. и публикува линк към Търговския регистър, с информация за доставчиците на медийни услуги. Това, уверяват българските власти, дава на потребителя друг метод за достъп до информация за собствеността на медиите.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (93)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  Кога Ахмед Доган стана президент?!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 2. 2 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 732 Неутрално

  "Орязваме властта на президента"

  Очакваме мощен рев в хор от БСП и ДБ.

  The best way to predict the future is to invent it.
 3. 3 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4075 Весело

  Е вродепутатите за това ли ще дискутират - за властта на президента, която и без това си е чисто символична ! А успелият млад мъж вече ви е емблема пред Брюксел, така ли ? Имам предвид като " борец " за свободата на словото и срещу корупцията....😂😂😂

 4. 4 Профил на Чинчила
  Чинчила
  Рейтинг: 263 Неутрално

  Малейййй...тези конституционалистки-провинциалистки със скъпите костюмчета непрекъснато ни изненадват. Учени, па и хубави

 5. 5 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 24 Любопитно

  Захариева е толкова умна.....,че напрао не моа повервам,че ми е градска!
  👩‍⚖️🐮👩‍⚖️🐮👩‍⚖️🐮👩‍⚖️🐮👩‍⚖️

  Много съм прост
 6. 6 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1673 Неутрално

  Тая какво е пила като ги е говорила тия простотии. Може ли толкова да не си вчас ..

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 7. 7 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 679 Любопитно

  =======
  Впечатление прави, че отговорите на въпросите на изпълнителната власт не са изпратени върху бланка на никоя българска институция, нямат дата, на която са съставени, не са подписани от никого и не е ясно кой ги изпраща========

  Смее ли някой да застане с името си по тази малоумщина ?

  ОТГОВОРНОСТ някаква ?

  и кой

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 8. 8 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1514 Весело

  До коментар [#2] от "EU defender":

  Готово

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 9. 9 Профил на tinucio
  tinucio
  Рейтинг: 474 Весело

  Калинка да калинка малеле. Баце,за що не пусна някой читав да се обяснява в Брюсел. Май се сетих то няма кой.

 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2827 Неутрално

  Всички калинки на барикадата

 11. 11 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  мама миа.
  или по-пиперливо
  порка мадонна.
  тея са в режим грабайте телата,
  ама вече и към европа.
  значи яко са им навинтили болтовете от
  центъра в руското посолство.
  я няма ли някой български хакер родолюбец
  да им хакне мейловте от някой тор сървър,
  които получват от съветниците на драган цанков 26.

 12. 12 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  И Захариева се нареди до блестящите умове Атанасова, Сачева и Караянчева.

 13. 13 Профил на Бай Ганьо
  Бай Ганьо
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Ех добрите стари долни мутри, дето са на власт в момента...

 14. 14 Профил на Silence
  Silence
  Рейтинг: 415 Неутрално

  Очакваме мощен рев в хор от БСП и ДБ.
  —цитат от коментар 2 на EU defender


  И N стотинки на пост

 15. 15 Профил на Локомотив
  Локомотив
  Рейтинг: 989 Гневно

  Това някаква тъпа шега ли е?!?!

 16. 16 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  Явно в ГЕРБ подборът е по дебелокожие и гьонсуратлък.

 17. 17 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 679 Любопитно

  "Орязваме властта на президента"Очакваме мощен рев в хор от БСП и ДБ.
  —цитат от коментар 2 на EU defender


  Борисов върна ли партийната си книжка ?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 18. 18 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 24 Любопитно

  [quote#14:"Silence"][/quote]

  Мне,копейки и шекели!
  😎🕎😎🕎😎🕎😎🕎😎

  Много съм прост
 19. 19 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 871 Неутрално

  ГЕРБерите са в режим на свободно падение. Всеки ден ново дъно

 20. 20 Профил на Георги Велев
  Георги Велев
  Рейтинг: 288 Гневно
 21. 21 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 565 Неутрално

  "Орязваме правомощията на президента, за да гарантираме независимост на съдебната власт"

  За да остане зависима само от нас! Самоуверени калинки!

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 22. 22 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1976 Неутрално

  Нашата прокуратура се прави на ударена, докато в Барселона:
  https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159334777671189
  Испанската фирма с луксозния бутик на Борислава Йовчева в Барселона е купена през март от Росица Велкова – бивш експерт на ГЕРБ, замесена в скандала “Хохегер”. Веднага след това тя продава скандалния актив на съпругата на Светослав Спасов, който е бивш съветник на премиера Бойко Борисов, дипломат във Виена и се слави като личен астролог на Борисов.
  #КъщаВБарселона #Барселонагейт

 23. 23 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1976 Неутрално

  Бутикът на “Мис Бикини” в Барселона стигна до експерт на ГЕРБ и астролог на Борисов
  https://bird.bg/yovcheva-boutique-spassov-velkova/
  Фирмата Ema BGS S.L. държеше луксозния бутик Ermanno Scervino в Барселона, чийто управител беше бившата “Мис Бикини” Борислава Йовчева. Магазинът беше експресно опразнен след като на 20 февруари El Periodico огласи разследване на каталунската полиция за пране на пари, в което е замесено и името на българския премиер.
  Разследващите са се интересували и от Ema BGS, заради съмнителния произход на нейния капитал и оборотни средства. Според тях сумата инвестирана в Ema BGS S.L., достига 2,3 милиона евро. Бившата манекенка Борислава Йовчева не фигурира като администратор на фирмата, но е упражнявала “функции на управление и контрол” в магазина – твърдят испанските разследващи.
  Веднага след публикацията на El Periodico бутикът на “Шервиньо” беше опразнен от стоката и затвори, а три седмици по-късно Ema BGS е станала собственост на българска фирма показват документи от испанския Търговски регистър.

 24. 24 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1034 Весело

  До коментар [#16] от "Индиана":

  и тапигьозлък...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  До коментар [#23] от "Наблюдател":

  Ненчо Балабанов е пуснал отровните си пипала насекъде.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 957 Неутрално

  Тези наглеци ще продължат да се правят на луди, докато не започне да се играе по-твърдо срещу тях. Да им спрат еврофондовете (и без това нормалните хора нямат достъп до големите пари) и до два дена ще са отишли в историята.

 27. 27 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1800 Неутрално

  Повръща ми се от нищетата на цялата камарила

 28. 28 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 673 Неутрално

  бе тая сутрин фърчеха вип линийки към випа на терминал едно па не знам , военна полиция ги придружаваше мнаго яко , НЕ РАЗБРАХ КВО СТАВА АМА Е ДЕБЕЛО , АБЕ УНУЙ ЖИВО ЛИ Е БЕ

 29. 29 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1552 Весело

  "Орязваме властта на президента, за да е независима съдебната власт"

  Това ми звучи като " Правим лоботомия за да подпомогнем дейността на черния дроб."
  То вярно, че трябва да напишат нащо, ама може ли пак да ни излагат с глупости?

  Какви правомощия има президента за назначения има президента в съдебната власт? И защо точно неговите да са по-опасни от тези на изпълнителната такава?
  Захариева очевидно пак се е подписала под глупости. Не и е за сефте.

 30. 30 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2521 Неутрално

  Ето затова Баце залага на дамите в управлението. Женско, ама и то напъва да ги оноди с 200

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 31. 31 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  Орязала тя. Като че ли ще има ВНС да им гласува приумиците.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 32. 32 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 742 Неутрално

  Много тънък пазарджишки маньовър

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 33. 33 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 578 Гневно

  Поцинкована кофа до поцинкована кофа майно льо!!!
  Цялата женогерберска торбалъжи артилерия на "мачото" Барисович е на амбразурата и маже кафявата герберска продукция, изопачава думи на европейски лидери и си мисли, че по този начин подобрява положението на този престъпник и престъпната му групировка. Такава мерзост и нищета, такова дъно никога не е било!!!
  ОСТАВКА, СЪД И ЗАТВОР, МУТРИ!!!!!!!!

 34. 34 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU defender":

  "Очакваме мощен рев в хор от БСП и ДБ."

  Ама това герберастите наистина сте много прости - и тези, дето ни управляват и тези, дето гласуват за тях. Нали утре президент може да стане някой от ГЕРБ (пу-пу). Тогава каква песен ще запеете. Вие или не се надявате това да стане? А най-вероятно отново приемате закон за човека.
  Конституция ли? Начело с Б.Б., Барни Ръбъл, тежката артилерия, Деница Сачева, Каратанчева. Как въобще си я представяте тази работа?

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 927 Неутрално

  И тази олекна! Вкарана е в капан от Тиквата и неговата проститутка, която издъни Тиквата, та Захариева е принудена сега да се лови в т.н. проект за конституция като удавник за сламка в опит да защити нуждата от легитимност на настоящото НС.

 37. 37 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1443 Неутрално

  "Орязваме властта на президента"Очакваме мощен рев в хор от БСП и ДБ.
  —цитат от коментар 2 на EU defender


  Крайно време е да се прекръстиш на тиква-дефендър, или джипка-дефендър. Много още имаш да тролиш, докато Баце ти дадеш да покараш джипката и да пипнеш скоростния лост.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 38. 38 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 607 Любопитно

  До коментар [#2] от "EU defender":

  Ти защо не се прекръстиш на Пеевски дифендър?

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 39. 39 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3395 Неутрално

  Господи, колко е тъпа!

 40. 40 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  Те я питат за безконтролността на главния прокурор, тя им отговаря за президента? Като в анекдота на Мирча Кришан за краставицата...

 41. 41 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  Троловете вдигнати по тревога. Трябва яко да се критикува

 42. 42 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 938 Неутрално

  Поредната проста пут_а от някъде. Ама то в ГРОБ май няма други. Дончев няма ли и той да се изкаже?

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 43. 43 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#39] от "Judjuk":

  Ами как ще е остра – нали е от ГЕРБ. Между другото, за сведение на тези, които не знаят – нейната диплома по право не е от Софийския университет. Завършила е някакъв факултет в Пловдив. Барни Ръбъл №2... Макар че той все пак е завършил право в СУ "Климент Охридски".

 44. 44 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3999 Гневно

  Захариева и Ахладова казват още, че България е твърдо решена да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия както за промените в Конституцията, така и за изпълнението на решението на съда в Страсбург от преди 11 г. по делото "Колеви срещу България", по което се изисква въвеждане на ефективен механизъм за независимо разследване на главния прокурор.
  —цитат от коментар 0 на статията


  От 11 години са твърдо решени "да се съобразят с препоръките на Венецианската комисия".
  Как не ги е било срам да го заявят това!?
  А твърдението на Захариева е още по-нагло - "Орязваме властта на президента, за да е независима съдебната власт".
  Става дума за още по-широко развързване ръцете на Гешев.
  Просто не мога повярвам до къде са стигнали.
  Тези двете евродепутатите ли са помислили за толкова тъпи или те са си внушили, че са много хитри!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1552 Весело

  До коментар [#31] от "Един вампир броди из Европа":

  Точно за тази им гениална идея не им трябва ВНС, видно от проментите по основния законот 2015 г. Това го споменавам за герберите, преди да са почнали да философстват.
  Ма като не я четат пустата конституция, а само я пишат...

 47. 47 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Ей,и всичките тия приказки заради едните кражби, и заради спасяването на кожите.

 48. 48 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 390 Неутрално

  И Захариева се опозори с тези глупости...

  Всеки от ГЕРБ с някакъв останал авторитет е хвърлен да говори глупости пред камерите да защитава Бойко, а него вече никой не иска да го слуша защото е ясен.

  Изтощаващо е да се гледа.

  Но нека да се идентифицират къде са, нека изпият горчивата чаша докрай.

 49. 49 Профил на vesselin5
  vesselin5
  Рейтинг: 750 Неутрално

  Изглежда като да е интелигентно, дори леко симпатично, но дълбоко НЕМОРАЛННО и продало се.

 50. 50 Профил на pantyshot
  pantyshot
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Господи, слез и си прибери вересиите.
  Каква власт има президентът? Каква власт има той върху съдебната система?
  Санитарите, приберете нещото на снимката.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на st0rmbringer
  st0rmbringer
  Рейтинг: 323 Неутрално

  Впрочем, ето част от Доклада на ЕК за върховенството на закона, корупцията и свободата на медиите:

  95% of the respondents to the latest Eurobarometer survey on corruption think that corruption is widespread in their country (EU average: 71%)27. 95% of businesses see corruption as a widespread and more than half (58%) say that corruption is a problem when doing business28. Then, 36% of people consider that there are enough successful prosecutions to deter people from corrupt practices while 20% of companies believe that people and businesses caught for bribing a senior official are appropriately punished
  ...
  Lobbying remains largely unregulated and the whistle-blower protection framework is incomplete. At present, there are no specific obligations for the registration of lobbyists or the reporting of contacts between public officials and lobbyists.
  ...
  There is no overall legal framework for whistle-blower protection.
  ...
  Independence of the regulator for audio-visual media services is ensured, but it lacks resources.
  ...
  Transparency of media ownership is ensured only partially, notably for audio-visual media services.
  ...
  Journalists face challenges as regards their working conditions and safety. Working conditions remain problematic and journalists are not free from attacks and threats to their physical integrity. Several attacks on journalists have been reported in the recent past.

  Направо унищожителен, а? Само че се отнася за Гърция, не за България!

 53. 53 Профил на space35
  space35
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Бойко е събрал в ГЕРБ уникална колекция от "тъпи п-ки", но ненадмината за всички времена си остава Румяна Желева!

 54. 54 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 313 Неутрално

  До коментар [#52] от "Stormbringer":

  Впрочем, Дневник отдавна написа, че докладът за върховенство на закона няма за цел да сравнява, на негово основание не може да се казва кой е най-корумпиран, с най-несвободни медии... Просто факти, по които българите да си помислят дали им харесва. Гърците да се оправят с техния доклад.

 55. 55 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1659 Весело

  53-ти , това се нарича капиталовложение в името на целта , която ти е поставена......

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 57. 57 Профил на genius777
  genius777
  Рейтинг: 461 Неутрално

  Тая какво е пила като ги е говорила тия простотии. Може ли толкова да не си вчас ..
  —цитат от коментар 6 на bludniq_sin


  Проблема е че не си е пила хапчетата.

 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7634 Неутрално

  "Орязваме властта на президента, за да е независима съдебната власт"
  Каква е връзката между двете, Каранчевите стават все повече в ГЕРБ.

 59. 59 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Правилно, трябва да се ограничи волята на народа. На финала ГЕРБ ще измислят неизборна демокрация, когато ББ ще си седи в сарая в бояна с пистолета и ще назначава който трябва депутати, кметове, президенти

 60. 60 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Впрочем, ето част от Доклада на ЕК за върховенството на закона, корупцията и свободата на медиите:95% of the respondents to the latest Eurobarometer survey on corruption think that corruption is widespread in their country (EU average: 71%)27. 95% of businesses see corruption as a widespread and more than half (58%) say that corruption is a problem when doing business28. Then, 36% of people consider that there are enough successful prosecutions to deter people from corrupt practices while 20% of companies believe that people and businesses caught for bribing a senior official are appropriately punished...Lobbying remains largely unregulated and the whistle-blower protection framework is incomplete. At present, there are no specific obligations for the registration of lobbyists or the reporting of contacts between public officials and lobbyists....There is no overall legal framework for whistle-blower protection....Independence of the regulator for audio-visual media services is ensured, but it lacks resources....Transparency of media ownership is ensured only partially, notably for audio-visual media services....Journalists face challenges as regards their working conditions and safety. Working conditions remain problematic and journalists are not free from attacks and threats to their physical integrity. Several attacks on journalists have been reported in the recent past.Направо унищожителен, а? Само че се отнася за Гърция, не за България!
  —цитат от коментар 52 на Stormbringer


  Много интересен пример. Добре обяснява, защо Гърция се е запътила към дъното по доходи в ЕС. Обяснява също какво трябва да направи България, за да бъде поне на предпоследно място.

 61. 61 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  Бе тая конституция сегашната я мътиха сума ти време умни хора от всички партии и с Велико Народно Събрание. Сега тиквите на ГЕРБ какво изобщо се мъчат да правят неща къде изобщо не са в техните правомощия, че и възможности.

 62. 62 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Наглост , облечена в културен изказ - това е последното оръжие на Борисов.

  Каквото и да въртят и сучат тези хубавци и хубавици, е ясно , че народа не ги искаме. Точка.
  НЕ ГИ ИСКАМЕ !
  Час по скоро да се махат и да оставят хората да решат какво да се направи от тук насетне.
  Нямаме нужда от руси каки и амет теца, да ни поучават и да ни дават насоки за живеене.


 63. 63 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 786 Неутрално

  Лошото е, че и едните, и другите са маскари, но най-вече, че страда Българско.

 64. 64 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  До коментар [#62] от "Strymski":

  То сега си имаме конституция, в нея си пише как се гласува нова - Велико Народно Събрание. Сегашната не е лоша, ма заради каскета Гешев къде не ще да си даде оставката ще се харчат милиарди.

 65. 65 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Президентът очевидно е голям трън в петата на правителството на амет и компания и затова на всяка цена и във всеки удобен случай желаят да ограничат и без това ограничените правомощия по закон.
  Обаче , Радев се оказа костелив орех и макар да не е обигран в мръсните игри на родната политика , има достатъчно здрав разум и силна подкрепа от народа , а това е нещото от което се страхуват и Борисов , и шефа амет.

 66. 66 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Така става, когато престъпници завземат власта. Престъпник е човек, който престъпва законът. Идвайки на власт променят така законите, че да обслужват изцяло техните нужди. Всеки и всичко, което им пречи да крадат, убиват и лъжат е поставено извън законът. Изходът? Нормалните хора да не спазват законите на престъпниците. Примери за престъпни закони приети с мнозинството на тикФите искате ли? Само лекинко да намекна - правото на протест

 67. 67 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2003 Неутрално

  Отговорите на Захариева могат да се определят накратко като шеги и закачки. Тя си е такъв, весел човек.

 68. 68 Профил на coffee.bean
  coffee.bean
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Ама това е вица на годината, вярно ли точно така го е казала ???

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2368 Неутрално

  А ние ще ви изгоним от Министерския съвет...

 71. 71 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 835 Неутрално

  по точно казано, да я направим на 100% зависима от нашата мафия, че сега може да има и пропуски някъде.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 72. 72 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Не мисля, че има каквото и да е значение какво някой от управляващите казва вече. Всичките са трупове, сега по затворите.

 73. 73 Профил на kzj35678888
  kzj35678888
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Престанете. Българите подкрепят правителството в борбата му срещу метежниците от БСП, Демонична България на Бойкикев, ДПС и останалите комунисти.

 74. 74 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  муахахах, на таа па ПП_ка откъде и щукна, че някой изобщо иска нещо от нея, еле па конституция хахах... от тиквеното опг се иска само едно и то е ОСТАВКА

 75. 75 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  "...Захариева и Ахладова казват още, че България е твърдо решена да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия както за промените в Конституцията, така и за изпълнението на решението на съда в Страсбург от преди 11 г. по делото "Колеви срещу България", по което се изисква въвеждане на ефективен механизъм за независимо разследване на главния прокурор..."

  ахахах, 11 години на власт и все твърдо решени хахах... бе тия двете според вас, дали ше успеят да изкарат 8 клас... двете заедно де, то за една по една е ясно че нема да стане

 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 77 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Трудно ми беше, но се насилих да прочета всичките глупости, които са написали. Въпросът ми е към Захариева. Накъде после? След като човек се е омаскарил така, накъде може да продължи после и с какви очи? Мислите за глупав българския народ, ясно. Ама защо си въобразявате, че и онези в Европарламента са глупци?! Нима си въобразявате, че ще вземат насериозно простотията за това, че като премахвате напълно формалния подпис под указа на президента, целите пълна независимост на съдебната власт. Или пък, че правителството, раздаващо пари на кафявите медии, припознавало за основна ценност свободата на медиите. Европейски пари раздавате на кафявите за антиевропейска реторика и хомофобска реч, за клевети и правителствени хвалебства. Подобна арогантност ще предизвика само присмех сред запитващите и истинско пренебрежение към отговорилата, Захариева. Какво ще правите после, когато герберастите ще потънат в небитието?! Само питам. Бива дялан камък, ама чак пък толкова.....

 78. 78 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 604 Неутрално

  Калинката назначена в това правителство е доказано некадърна и това не се отнася само за "нещастния " английски който се опитва да мъчи , дори разбираме сега , че тя орязвала властта на избрания от над 2 млн избиратели Президент на Републиката ! !
  Не е за вярване такова нахалство и бруталност !
  Прилича ми по всичко на селянка от Шопския край, но не на днешните , които са умни и модерни жени , а на тези от преди 120 г след Освобождението с козите и кокошките ! !

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 81. 81 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 1520 Неутрално

  "В отговора си Захариева обяснява, че целта на промените по отношение на съдебната власт е да се гарантира нейната пълна независимост. "

  Съдебна власт... ПЪЛНА независимост...
  Звучи ми като Анклав-Съдебна власт на територията на РБ!

  Е, не става! И сега, тяхната т.н. Независимост е изродена в безнаказаност!

  Бързо забравихме за изневиделица-забогателите Съдии-хотелиери!

 82. 82 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 849 Весело
 83. 83 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 820 Неутрално

  оставка и затвор,герберастки боклуци

 84. 84 Профил на pantyshot
  pantyshot
  Рейтинг: 805 Любопитно

  Между другото тая пача на снимката е с zeiss лещи с най-доброто покритие. Разбира се по лилавия оттенък.

 85. 85 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  Захариева откога взе да дава мнения , които не и влизат в ресора ?
  А да каже нещо адекватно за кризата в Беларус, за отравянето на Навални, за войната в Карабах ?

 86. 86 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  До коментар [#16] от "Индиана":

  Най-вече по продажност.

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4422 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Естествено.
  Президентът Радев е Главнокомандващ
  (в частност летец изтребител)
  на Въоръжени сили на държава членка на ЕС и НАТО.

  Фактът (психически) обяснява състоянието Ви

  До коментар [#87] от "samurai11":

  Радев за мен е мекерето на Решетников и Путин!
  Отвратителна личност...

 89. 89 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  Тия са готови да боядисат небето кафяво само и само Гешев никой да не го бута

 90. 90 Профил на vesita
  vesita
  Рейтинг: 243 Неутрално

  До коментар [#52] от "Stormbringer":

  Извинявайте за личния въпрос, Вие къде живеете - в България или Гърция? Ако е в Гърция - Ви разбирам. Мога да Ви кажа - браво за магистрала до Игуменица:) А ако е в България - моля, не минавайте по български магистрали-толкова са опсани, че ремонът им е по-скъп от построяването!

 91. 91 Профил на Petar Ganchev
  Petar Ganchev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тази е за психиатър!!!!мале мале какви нагли идиоти управляват България

 92. 92 Профил на bra58590017
  bra58590017
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU defender":

  Доколкото знам, проблемът на съдебната власт и прокуратурата не е зависимостта от президента. Не съм прочел нещо в подкрепа на такава теза.
  Проблемът е в безконтролността и зависимостта от задкулисни структури. Какви са мерките в тази посока? Има ли такива въобще?

 93. 93 Профил на Mad Man
  Mad Man
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Що не се пробваш в хард порното ма гербава сган??!Ще ядете хурката накрая уроди

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK