По-бърза и мащабна наказателна репресия – как прокуратурата си представя НПК

Бившият главен прокурор проф. Никола Филчев е сред основните двигатели на поправката

© Цветелина Белутова, Капитал

Бившият главен прокурор проф. Никола Филчев е сред основните двигатели на поправкатаКакво съдържа законопроектът на прокуратурата за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), изготвен с помощта на експертния й съвет и лансиран преди два дни? Специализираният юридически сайт Lex.bg публикува проекта. "Дневник" прочете предложенията, събрани в 23 точки. Ето какво съдържат те накратко:


1. Наказателното производство се спира, когато се чака признаване и изпълнение на европейска заповед за арест


В момента няма такава възможност за спиране и давността тече. Идеята на прокуратурата вероятно е да спечели време. При изслушването си в парламента преди ден главният прокурор Иван Гешев ясно каза на депутатите, че ако не желаят дела да се прекратяват по давност, могат да заличат давността. Според юристи пеналисти това, разбира се, е абсурд.
2. Отпадъците, иззети като доказателства, се приравняват на наркотиците и могат да бъдат унищожени преди приключване на наказателното производство


Това предложение напомня, че в момента прокуратурата разполага с големи количества боклуци, изкопани от ями в 4 области в страната, които възнамерява да използва по делото срещу братята Бобокови. За да не се затруднява със съхранението им като веществени доказателствени средства, вероятно желае да ги унищожи преждевременно. Не става ясно точно как, но се разбира, че ако става дума за метали - те ще се използват по предназначение, а за останалите вещества компетентните органи ще трябва да създадат условия и ред, ако не съществуват. В момента липсва информация къде ги съхранява прокуратурата и по какъв ред.


3. Съпруг, партньор или роднини на обвиняемия да не могат да се възползват от правото си да не свидетелстват, ако са пропуснали да откажат в първия си разпит


Тук прокуратурата пробва явно с хитрост да подлъже хора, които са разпитвани в началото на едно дело, без да са наясно какво точно се случва, да дадат показания, които след това да не могат да оттеглят на основание на чл. 119 от НПК, който им дава право да не уличат близките си в престъпления.


4. Да се предвиди, че не всяко формално нарушение при събиране на доказателствата ги прави негодни


Тъй като законът казва ясно кои доказателства са негодни, прокуратурата и експертите й смятат този формализъм за излишен и предлагат обективните изисквания да се заменят със субективна преценка от "ръководно-решаващия орган" - прокурор или съдия в зависимост от етапа, на който се намира наказателното производство. Този орган ще преценява "съществено" ли е едно нарушение при събиране на доказателства или не и поставя ли под съмнение достоверността им. Как ще се избегне кашата едно нарушение да е съществено за органа Х и несъществено за органа Y - не е обяснено.


5. Поемните лица се ограничават до едно, но ще е препоръчително да са повече


Невъзможността да се осигурят поемни лица, различни от разследващите полицаи, посетили местопрестъплението, е проваляло не едно дело на прокуратурата. Затова тя действа радикално, като намалява броя им до санитарния минимум. Поемните лица са важна гаранция, че разследващите не режисират местопрестъплението, не нагласят и подхвърлят улики и спазват законовите изисквания за изземване на доказателства.


"До законовия минимум от едно поемно лице следва да се прибягва само в изключителни случаи - когато действията по разследване се извършват в труднодостъпни местности; когато е възможно да възникне опасност за живота или здравето на поемното лице; когато намирането на второ поемно лице е трудно и ще забави сериозно действието по разследването, а то е неотложно или е неповторимо, както и в други подобни случаи", пише в мотивите на законопроекта и се посочва, че имало международни препоръки за премахване на института.


6. Кога се пише обвинителният акт - когато прокурорът "намери", че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина


В момента НПК предвижда, че "прокурорът трябва да е убеден". Авторите на поправката привеждат куп доказателства за лексикалната смяна, включително становище на проф. Никола Филчев, изготвено през юни т.г. за целта.


От обширната мотивация се разбира, че стандартът бил твърде висок. Впрочем това е един от малкото случаи, в които законът изисква прокурорите да вземат решение по вътрешно убеждение, но сега целта е тази възможност да им бъде отнета. Ще е достатъчно "предположение, допускане, без 100% сигурност".


За да се аргументира цялата тази философия, прокуратурата и експертите й са изписали страници. Което пък странно противоречи на устните изявления на главния прокурор - при изслушването му в парламента вчера той няколко пъти натякна на депутатите, че прокурорите имали вътрешно убеждение и той не им бил въобще началник.


Предвижда се и съкращаване на обвинителния акт - очевидно, за да не се повтаря абсурдът по делото КТБ, където обвинителният акт беше четен месеци наред в зала.


7. Наблюдаващият прокурор ще може да изземва всички компютърни данни и документи, кодове и т.н., когато разследва компютърно престъпление


В момента разследването на тези престъпления е изключително затруднено без тази възможност, се посочва с мотивите. Две бяха делата, по които се разбра публично, че прокуратурата се сблъска с такива трудности заради липса на пароли и ПИН кодове на компютри и телефони - за пробития сървър на НАП, от който изтекоха личните данни на милиони граждани и фирми, както и разследването срещу хора от президентството (но то няма общо с компютърно престъпление).


8. Да се разшири кръгът на престъпленията, по които могат да се подслушват свидетели - при отвличания


Промените за използване на специалните разузнавателни средства (СРС) предвиждат още:


- "Да се предвидят по-дълги срокове за използване на специални разузнавателни средства при разследването на извършено тежко умишлено престъпление по глава първа от НК, както и на престъпления по чл.321 и чл.321а от НК." Сега срокът е до два месеца с възможност за удължаване до 6 месеца.


- По делата срещу организирани престъпни групи първоначалният срок е до 4 месеца, с възможност за удължаване до 12 месеца, а за служител под прикритие - до 6 месеца, с възможност за удължаване до 18 месеца. Доводът е, че за престъпните групи е необходимо повече време за "инфилтриране на агентите под прикритие". Проблемът е, че повечето ОПГ, които прокуратурата в момента е арестувала и обвинила, нямат внедрени агенти под прикритие и така този аргумент олеква. Справка: нашумелите дела срещу семейство Баневи, семейство Стайкови, семейство Арабаджиеви, братя Бобокови, Васил Божков.


- Предлага се възможност за протестиране на разпорежданията на съда, с които се отказва прилагането на специални разузнавателни средства. Като това може да става пред председателя на по-горния по степен съд. В момента най-много разрешения за подслушване се дават от Специализирания наказателен съд. С поправката очевидно се цели и малкото откази да бъдат преодолявани с решение на горния съд.


9. Опростяване на постановленията за привличане на обвиняем


Тук проблемът на прокуратурата е "протоколът за първото действие на разследването срещу обвиняемия" и тя предлага той да отпадне.


В постановлението за привличане на обвиняем също ще отпаднат реквизити - начинът на извършване на деянието, пострадалото лице, евентуални вреди ще останат само ако са съставомерни. Посочването на доказателствата, на които се основава привличането, няма да е задължително. Според авторите на проекта това не противоречи на международните стандарти.


10. Отпада правилото, че действията, извършени извън сроковете, не пораждат правни последици, а доказателствата са негодни


Прокуратурата възразява, че съществуващата разпоредба на чл. 234 ал. 7 в НПК се опитва да я дисциплинира, което противоречало на целите на кодекса. Дисциплинарните мерки нямат работа тук, мястото им е в Закона за съдебната власт, гласи основният аргумент. И се дава пример - недобросъвестни разследващи могат нарочно да компрометират делото по този начин.


11. Жалба срещу постановление за спиране на наказателното производство ще могат да подават и юридически лица, които са ощетени


12. Опростяване на процедурата за отстраняване на очевидна фактическа грешка - в самото разпоредително заседание


По този начин прокуратурата се опитва да парира случаите, когато съдът й връща обвинителни актове заради явни фактически грешки в тях - ще се иска поправката им в самото заседание, когато съдът констатира това. В мотивите надълго и широко се мотивира това предложение.


13. Още опити да се предотврати връщане на делата от съда - регламентира се изрично, че определенията, с които се отхвърлят исканията за допуснати съществени процесуални нарушения, подлежат на обжалване и протестиране. Както и връщането на досъдебното производство да става само в случаите, когато същественото процесуално нарушение не може да бъде отстранено от съда


Тук отново идеята е прокуратурата да не катастрофира още в първото заседание на първата съдебна инстанция. По този въпрос специалистите по наказателно право не са единни - някои смятат, че съдът не трябва да връща делата, а да ги гледа във вида, в който постъпват, и да решава делото дори при процесуални пропуски от страна на прокуратурата. Други смятат, че сегашният ред е логичният - да не се започва дело, когато са налице грешки и тежки нарушения в обвинението.


14. Да отпадне императивното указание за незабавно разглеждане на делото след разпоредителното заседание, а да се остави право на преценка на съда - прокуратурата уточнява, че това предложение е съобразено с предишното за отстраняване на очевидна фактическа грешка в обвинителния акт, тоест печели се малко време.


15. Отпадат ограниченията кога в съдебната зала могат да се прочетат показанията на свидетел, дадени по време на досъдебното производство - така прокуратурата иска да се възползва на всяка цена от всяка дума, казана по време на разследването - нещо, което законът в момента не позволява.


16. По-бърза наказателна репресия - решенията на апелативния съд да влизат в сила в момента на постановяването им - това е "черешката на тортата" сред предложенията.


"Касационният способ за проверка на делата да се установи като извънреден, а не като редовен, по отношение на въззивните решения на апелативните съдилища, с които се потвърждават или изменят присъдите", предлагат от прокуратурата.


"Това означава до ВКС да стигат само присъдите на въззивните съдилища, обяснява Lex.bg. Т.е. върховните съдии ще се произнасят само ако първите две инстанции не са били на една позиция и например първата е чела осъдителна, а втората - оправдателна присъда. Ако има единодушие и апелативният съд потвърди с решение присъдата на окръжния съд, тo няма да подлежи на касационна проверка.


В момента такъв е законодателният подход при делата, по които първа инстанция е районен, а втора - окръжен съд. Разликата е, че апелативните съдилища и най-вече Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) гледат делата за най-тежките и сложни престъпления и така по тях думата няма да имат върховните съдии, чиято основна задача е да уеднаквяват практиката, а и са с най-голям опит.


Според специалисти по наказателен процес така има опасност да се формират регионални практики по апелативни райони.


От прокуратурата обаче изтъкват, че така подходът към въззивните решения ще е еднакъв, без значение дали са постановени от окръжен или апелативен съд. "Осъденият ще разполага с правото си по чл. 420, ал. 2 НПК (което включва и право на т.нар. квазикасация - да поиска възобновяване на наказателното дело в случаите на чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК)", пише в предложението.


В него се изтъква, че така присъдата ще влиза в сила още с произнасянето на втората инстанция, но единственият ефект няма да е само по-бързото осъществяване на наказателната репресия. От прокуратурата посочват, че така ще се преодолее следният конфликт:


За делата, гледани от спецсъдилищата, това означава да не стигнат никога до третата инстанция ВКС.


17. Въвежда се още една пречка съдът да връща дела на прокуратурата - само когато установени нови факти налагат съществено изменение на обвинението


18. Прецизиране на основанията за възобновяване на дело


19. Спецпрокуратурата ще получи право да разследва още престъпления - каналджийство и свързаните с него престъпни групи


20. Следователите към спецпрокуратурата да могат да прехвърлят работа на другите следователи


21. Отпада задължителното участие на прокурор по делата от частен характер срещу непълнолетни - аргументът е, че е анахронизъм


22. Изменения в разпоредбата на чл. 50 от НПК - не е посочено как. Става дума за случаи, в които по време на разследването се установи, че пострадалият трябва да си търси правата по частноправен ред.


23. Военните съдилища и прокуратури да поемат делата за престъпленията, извършени от гражданските лица на служба в ДАНС, МВР и дирекциите по изпълнение на наказанията и съдебна охрана в Министерството на правосъдието, при или по повод изпълнение на службата им - посочва се, че предложението се базира на становището на проф. Филчев.

Ключови думи към статията:

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  Интересно кой от нас , пишещите тук , може да има наистина компетентно мнение и отговор на така поставените въпроси и тълкувания ? Пиша сериозно .

 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1586 Неутрално

  Този дебат беше крайно време да започне, дали ще приемат всичко или някои неща, но ни трябват промени, за да не се запушва състемата.
  И да не ни цитират пак, че няма осъдени олигарси и властимащи за корупция...

 3. 3 Профил на Мишо Петров
  Мишо Петров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тая снимка трябва да виси в Курило...

 4. 4 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  Каскеттурата става все по-опасна за държавата. Може много неща да иска, ама не би трябвало да им се обръща внимание. Все още по конституция каскетите нямат законодателна инициатива. Вместо всичките дивотии на каскеттурата къде по-удачно е тя да се закрие в сегашния й сталинистки вид. Фигурата на главния прокурор е напълно излишна, а вече е и доказано вредна. Това разбира се, ако искаме да вървим към модерна европейска държава, а не към гробаджийско-сарайска сатрапия.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 5. 5 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1586 Неутрално

  До коментар [#4] от "rumen_s":

  Така е, не трябва даже да има и прокурори, естествено и адвокатите ще станат излишни тогава.
  И ще си крадем на воля...

 6. 6 Профил на Разумен Октопод
  Разумен Октопод
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#5] от "НеКой":

  Ти четеш ли какво пише колегата, или папагалстваш пак гробарче?

 7. 7 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 811 Неутрално

  "Касационният способ за проверка на делата да се установи като извънреден, а не като редовен, по отношение на въззивните решения на апелативните съдилища, с които се потвърждават или изменят присъдите", предлагат от прокуратурата.


  "Това означава до ВКС да стигат само присъдите на въззивните съдилища, обяснява Lex.bg. Т.е. върховните съдии ще се произнасят само ако първите две инстанции не са били на една позиция и например първата е чела осъдителна, а втората - оправдателна присъда. Ако има единодушие и апелативният съд потвърди с решение присъдата на окръжния съд, тo няма да подлежи на касационна проверка."


  Всъщност, целта е да приключват повечето "нашумели" дела още в Специализирания съд и да не подлежат на касационна проверка. Така се затваря кръга на измислената наказателна политика - назначен съд и прокуратура, на които са дадени по подсъдност определени дела и те трябва за завършат бързо още там. Без контрол от ВКС.
  Тези идеи се пробутват от ФилчеФ/Плод и зеленчук/, Гешеф няма капацитет да роди нищо.
  В момента се бърза, защото се види края на милиционерското мнозинство и единствения начин е да се вкарат бързо законодателни промени.
  България е разграден двор.

 8. 8 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2743 Весело

  "2. Отпадъците, иззети като доказателства, се приравняват на наркотиците и могат да бъдат унищожени преди приключване на наказателното производство"

  А ритоните ще могат да се продават в чужбина!

  ПП. Това уточнение задължително влиза в сила със задна дата.

 9. 9 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 400 Неутрално

  Малко по-пристрастно заглавие не можахте ли да напишете? Само то ме отказа да чета статията.

 10. 10 Профил на Мария Янкова
  Мария Янкова
  Рейтинг: 649 Неутрално

  Направо чл. 1 на Конституцията да гласи:

  Задкулисната власт налага своето господство чрез главния прокурор.

 11. 11 Профил на bulgarofilche
  bulgarofilche
  Рейтинг: 624 Неутрално

  А не може ли директно вмирисаният Каскет да разстрелва на площада?

 12. 12 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2743 Весело

  До коментар [#3] от "Мишо Петров":

  Да не смесваме нещата. Въпиюща нужда не от промени, а да бъде написан отново има Наказателният кодекс. Защото е от 1968 г., защото веднага след 1989 г. той беше променян така, че комунистите да избегнат заслуженото възмездие и защото много от промените в него са правени от адвокатското лоби в парламента. Там наистина не е зле като база за дискусия да се появи един цялостен проект предложен от прокурори.

  Не такъв е случаят с Наказателно-процесулния кодекс - той е много по-съвременен, неговата първа редакция е в сила от април 2006 г. Оказва се, че Гешев вместо да преложи осъвременяване на законите, пък после процесуалните правила да бъдат съобразени с по-доброто им прилагане той подкарва работата отзад напред.

  Което води до обоснованото предположение, че целта на Гешев не е да се постигне по-добро и по-бързо правосъдие, а да се отчете малко деятелност и ако може да се пробутат още основания за мърлява работа на прокуратурата.

 13. 13 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2743 Весело

  До коментар [#3] от "Мишо Петров":

  Да не смесваме нещата. Въпиюща нужда не от промени, а да бъде написан отново има Наказателният кодекс. Защото е от 1968 г., защото веднага след 1989 г. той беше променян така, че комунистите да избегнат заслуженото възмездие и защото много от промените в него са правени от адвокатското лоби в парламента. Там наистина не е зле като база за дискусия да се появи един цялостен проект предложен от прокурори.

  Не такъв е случаят с Наказателно-процесулния кодекс - той е много по-съвременен, неговата първа редакция е в сила от април 2006 г. Оказва се, че Гешев вместо да преложи осъвременяване на законите, пък после процесуалните правила да бъдат съобразени с по-доброто им прилагане той подкарва работата отзад напред.

  Което води до обоснованото предположение, че целта на Гешев не е да се постигне по-добро и по-бързо правосъдие, а да се отчете малко деятелност и ако може да се пробутат още основания за мърлява работа на прокуратурата.

 14. 14 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Все пак да не забравяме, че престъпниците трябва да имат повече права от жертвите. И сега има рецидивисти с по 20-30 дела на свобода, това не е достатъчно. Трябва жертвите да бъдат вкарвани в затвора, защото са жертви. Те са си виновни. Това е неолибералното виждане за справедливостта.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 15. 15 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  Дядо ми е арестуван октомври 1944г. Няма съд и присъда. Починал е в лагер в Казахстан.
  Честито! Отново сме там!
  ЕС???

 16. 16 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1753 Неутрално

  "Касационният способ за проверка на делата да се установи като извънреден, а не като редовен, по отношение на въззивните решения на апелативните съдилища, с които се потвърждават или изменят присъдите", предлагат от прокуратурата.
  —цитат от коментар 0 на статия


  Тя, нашата професия ни учи на търпение, та трудно избухваме. До т. 16 само набирах, обаче горното ми идва хептен артък. "Касационният способ (глава 23 НПК) да се установи като извънреден". И сегашната глава 33 НПК какво ще я правим?

  "Касационният способ (глава 23 НПК) да се установи като извънреден". Т'ва, ако някой по-буен професор го чуе от студент, няма да губи време да го къса и да му пише двойки в студентската книжа, ами става, забива му един тукат между очите, хваща го за яката, почва го със шутове и така не до извън залата, а до извън сградата.

  Е, голям простак е този, който ги е творил тези неща - висша комбинация от простотия и наглост. Пък може и да не е бил толкова тъп и нагъл, а да е изпълнявал поръчката на един тъп и нагъл висш магистрат...

 17. 17 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 825 Весело

  Я, ПРАВИЛНА статия с ОБЕКТИВНА оценка на мненията.

  Чекаме репортажите от ВЕЛИКО НАРОДНО ВЪСТАНИЕ коя там вече част на фарса се води :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 18. 18 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  Не съм юрист, но като гледам сегашния НПК е в защита на престъпниците, а не на обикновения данъкоплатец. Виждат го и децата от ежедневните новини.
  Ще продължи да бъде така докато адвокатите имат много възможности да измъкват престъпниците, а полицията и прокурорите са с вързани ръце от законите!

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 19. 19 Профил на ТРАБАНТ
  ТРАБАНТ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Системата на НПК е архаична, некомпетентна и ялова! Тя не отговаря на съвременните концепции за борба с престъпленията и е най-благодатния извор за напояване на адвокатските жажди! С тази система ще продължаваме да сме в комично по отношение на света правораздаване! Ще продължаваме да сме в адвокатска диктатура!

 20. 20 Профил на kumanistan
  kumanistan
  Рейтинг: 293 Неутрално

  Плод-зеленчук продава каскети с изкуствен интелект.

 21. 21 Профил на ТРАБАНТ
  ТРАБАНТ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Плод-зеленчук продава каскети с изкуствен интелект.
  —цитат от коментар 20 на kumanistan


  Очевидно! Честито!

 22. 22 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 794 Гневно

  Болните милиционери прекаляват с желанието си да издевателстват над бизнеса и хората!
  ВЪН МУТРИТЕ ОТ ПРАВОТО!

 23. 23 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2138 Неутрално

  Аз си представям новата прокуратура като едни момчета с бухалки.Отиват опраскват когото трябва и това е.

 24. 24 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2158 Неутрално

  Това досега ще бъде като тъжен спомен......( Изглежда са замислили тотална приватизация на каквото падне непреватизирано досега , вкл. непослушанието в правилната линия.....). Ес да си пази имиджа тук , ако и на него и някои други им пука за това , което става тук , под маската на разрушаване на мафиотските структури !

 25. 25 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 443 Неутрално

  До коментар [#16] от "inn":

  +1
  Майко мила...Нечувана наглост, вопиюща мерзост.
  ВЪН бе, нищожества. Вън от съдебната система!

  VD
 26. 26 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1565 Неутрално

  Гнусно е да го четеш дори това........ ===="...върховните съдии ще се произнасят само ако първите две инстанции не са били на една позиция и например първата е чела осъдителна, а втората - оправдателна присъда........За делата, гледани от спецсъдилищата, това означава да не стигнат никога до третата инстанция ВКС ........ Спецпрокуратурата ще получи право да разследва още престъпления ........Следователите към спецпрокуратурата да могат да прехвърлят работа на другите следователи........ ======= от "фашизъм" към "пълен фашизъм"...... Не е това начина ...... спешно е нужно закриване на спец. съда , спец. прокуратурата и конпи ........ а не тея бълвежи на болни мозъци..... "Гешев е позор, оставка и затвор"....


 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6859 Неутрално

  Нашият Вишински, пардон Гешев, иска сам да произнася присъдите и сам да определя, кой е виновен и кой е невинен. А и освен това той да определя кого ще съдят и кого ще прикриват. Г-н Гешев, събудете се, тези времена отдавна отминаха, за ваше съжаление. И вие си идете, не сте за това време.

 28. 28 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2233 Неутрално

  Всичко четем както дяволът чете евангелието.. Ако искат големи наказания - били репресивна машина, ако не искат - били чадър на мафията и не си гледали работата. Всяка статийка на медията не се интересува от нищо друго освен от процентите на бъдещите избори. Гьобелс пасти да яде. Да повърнеш направо.

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 29. 29 Профил на mgsh
  mgsh
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#7] от "SSS":


  До коментар [#16] от "inn":

  Да, и за мен това е най-ужасяващото от всички въжделения на каскетурата.

  Мръчков, Филчев и Гешев - страшен екип, няма що, европейско развитие и ала- бала...

  Все повече клоня към идеята на "Правосъдие за всеки". Да няма главен прокурор.

 30. 30 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Изваждане на прокуратурата от съдебната власт. Уволнение и лустрация за всички сегашни прокурори.
  Гешев на съд за държавна измяна. Премахване на фигурата на главен прокурор.
  Това е единственото решение.

 31. 31 Профил на wpo34378687
  wpo34378687
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Няма нужда от промяна на законите и НПК.Има нужда от правораздавателна система която да работиВ момента такава липсва,въпреки приемливо добрите закони. А безумията на тия двамата от снимката водят до кръв,смърт,и "самоубили се " прокурори!!! Изключително опасни индивиди!!!

 32. 32 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1399 Весело

  Направо да закрият съда и прокуратурата да издава присъди.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 2345 Неутрално

  абе направо да разтрелват бе , тези дето оцелеят от ковида , да се разтрелват,няма какво да губят време по първа ,втора ,трета инстанция .

 35. 35 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Исках да искарам наново шофьорска книжка, бях затова към 8:30 часа в КАТ
  Искаха да подпиша декларация, че съм под обичайното време в България, тоест под 180 дена. Което при мен е невярно.

  Шофирал съм в България. И в Германия, но изглежда съм нямал право. Не съм бил контролиран от немската полиция. Ако ме бяха контролираха, щяха да ме глобят към 600€. Този факт едва вчера го научих, пратих писмо към бюрото във Фленсбург, да ми пратят отговор.Те ми казват, българската шофьорска книжка не била валидна. Исках препис от българска към немска, което не става. Обичайното ми местоживеене е Германия, имам над 180 дена престой в Германия.

  Както разбрах, и на обслужващият не му беше ясно, трябва да направя MPU тест и шофьорски курс. Като цена към 3 бона.

  Май затова навремето си изкарах българска шофьорска книжка, но тогава нямаше задължението да подписвам нещо.

  Сега съм подтиснат в ъгъла.

  Es muß Geld fließen!
 36. 36 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 8 Гневно

  Не съм учил право, но в обикновената ми българска глава твърдо е набито това, че за да има наказание, трябва да има ДОКАЗАНО! престъпление (нарушение,провинение...) Всичко друго е разправа с неудобни и обикновено невинни хора. Точно по учебника на Ягуариевич!

  без подпис!
 37. 37 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  До коментар [#1] от "doroteus":
  Тук със сигурност пишат и пеналисти. Отделно, всеки юрист с глава на раменете синкретично юридическо мислене бил той и цивилист например като мен може да изрази аргументирано критики към някои от предложенията. Например 1 поемно лице е абсурд. Отваря се врата за злоупотреби при събиране на доказателства.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 38. 38 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  До коментар [#2] от "НеКой":

  Законът не е виновен че в прокуратурата има некадърници които не могат да спазват процесуалните правила (и материалните такива). Пресен пример макар и от НАП е е вчерашното решение за на административния съд.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 39. 39 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  До коментар [#18] от "kvasimodo":

  Неюрист да коментира сух процесуален закон е все едно аз дето съм юрист да критикувам програмния код на някой програмист че бил лош и бъгът щото така съм чувал. Или да критикувам процеса на поцинкована на ламарина ..

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 40. 40 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  До коментар [#28] от "emil":

  Не е въпросът в наказанията което показва че не си чел или че не разбираш какво четеш. Темата е пътят по който се стига от обвинение до наказание. Проблемът на прокуратурата явно е, че са некадърни и не могат да изминат тоя път без да се спънат три пъти на прав участък и искат законодателят да им разреши да си минават от където си искат а не да следват маркировката. И така ще стигнем до еквивалентна на ония малоумници от гдбоп дето объркали вратите, пребили едно семейство и после се разминали с едно "извинявай. Тук е все едно да те вкарат 8 месеца в ареста, да те осъдят на 15 години и на петата да се сетят че нещо са объркали и пак да ти кажат - ми, грешки стават - сори.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 41. 41 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2253 Неутрално

  Гешев се е прицелил нависоко - все едно иска нова конституция в сферата на наказателното правораздаване. А то отдавна има нужда от реформа. Съмнявам се обаче, че предложенията ще минат.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK