Ще направим работна група: Борисов оставя реформата на съдебната власт на следващия кабинет

На препоръките на ЕК да въведе ефективен механизъм за контрол, отчетност и възможност за разследване на главния прокурор правителството е заложило една-единствена мярка - да уведоми Венецианската комисия за промените, които смята да прави

© Георги Кожухаров

На препоръките на ЕК да въведе ефективен механизъм за контрол, отчетност и възможност за разследване на главния прокурор правителството е заложило една-единствена мярка - да уведоми Венецианската комисия за промените, които смята да правиВ отговор на критиките и препоръките на Европейската комисия (ЕК) от последния доклад по новия механизъм за мониторинг на върховенството на закона за повече независимост на съдебната власт правителството ще реагира с работни групи, проучване на общественото мнение, конференции за магистрати и прокурори, обучение на журналисти, информационни и образователни кампании и лекции на адвокати, съдии и прокурори в училища и университети по темата как функционира съдебната власт.


На препоръките на еврокомисията да въведе ефективен механизъм за контрол, отчетност и възможност за разследване на главния прокурор кабинетът е заложил една-единствена мярка със срок от шест месеца - да уведоми Венецианската комисия за промените, които смята да прави.


Така най-важните въпроси са оставени за следващото правителство. Антикорупционната комисия ще трябва да си говори с медиите и да обнови сайта си, ще бъде обсъждано посегателството спрямо съдебната власт от медии, но не и обратното - процес, който започва в Европа за т.нар. анти-SLAPP мерки срещу тормоза над медии чрез неоснователни дела. Други важни мерки имат срокове от две години, тоест кабинетът ще стартира проучвания, обсъждания и други, с които ще трябва да се занимава следващото правителство.
Ще се обсъжда и въпросът нужен ли е независим консултативен орган с участието на представители на медиите и съдебната власт, който да се занимава с принципни или възникнали "ад хок" въпроси при отразяване на съдебните процеси или с трудности за журналистите при изпълнение на задачата им да информират обществото.


Това е част от плана, който кабинетът миналата седмица одобри, а в понеделник (9 ноември) публикува за обществено обсъждане за изпълнение на мерки в отговор на препоръките от доклада на еврокомисията. Той предвижда промени в 4 основни стълба - правосъдна система, правна рамка за борба с корупцията, медиен плурализъм и свобода на медиите и други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване. Това са и четирите области, в които ЕК изготви доклада и отправи препоръките си.


Общите изводи от доклада за България четете тук.


Безконтролността на главния прокурор - за следващото правителство


Една от основните препоръки на ЕК е да приключат законодателните реформи по отношение на фигурата на главния прокурор относно неговата отчетност и наказателна отговорност, като се вземе предвид становището на Венецианската комисия. В доклада си ЕК за пореден път припомни, че в България все още няма ефективен механизъм за такава отчетност и контрол на дейността му, както и че липсва възможност срещу него да се проведе независимо наказателно преследване. Евродокладът акцентира и върху това, че на практика всички прокурори са подчинени на главния и може да им дава указания по дела.


За справянето с проблема правителството е посочило срок от 6 месеца, считано от 30 ноември 2020 г., и за целта обявява една-единствена мярка - започва процедура по искане на експертно становище от Венецианската комисия по предложените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Това на практика означава, че правителството оставя този ключов въпрос за решаване след изборите през 2021, т.е. от следващо правителство.


По първия стълб - "Правосъдна система", по който имаше най-много критики за България, освен работни групи, медийни и ученически обучения, проучване и популяризиране на опита на държавите от ЕС как отстояват независимостта си при медийни атаки и политически нападки правителството предвижда и някои други мерки, но за тях сроковете са по-дълги - от 6 месеца до 2 години (извадки от документа четете по-долу).


Планират се мерки за подобряване работата и независимостта на Инспектората към Висшия съдебен съвет, да преустанови публичния достъп до подадените декларации от магистрати за членство в професионални организации, както и подобряване на достъпа до правосъдие с по-ниски съдебни такси.


Предвижда се също така и да се предложат промени на правилата, по които се определят и изплащат средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите и да се определят ясни, обективни и прозрачни критерии при определянето на допълнителни възнаграждения. Правителството планира и да засили ролята на съдебната медиация.


Евродокладът за корупцията: Овластени "борци", но слаби резултати, формализъм и лобизъм - четете тук


По втория стълб - "Уредба (правна рамка) за борба с корупцията", правителството е предвидило мерки на хартия за по-ефективни разследвания и повече окончателни осъдителни присъди за корупционни престъпления. След критиките, че все още няма достатъчно солидни резултати в окончателните присъди по делата за корупция по високите етажи на властта, кабинетът планира в законодателството да залегне и стара идея, която главният прокурор Иван Гешев припозна в концепцията си пред ВСС по време на избирането му за поста - провокацията към подкуп да не се смята за престъпление, т.е. да бъде декриминализирана.


Ще бъде направен комплексен анализ на делата за корупционни престъпления, като ще се анализира и броят на прокурорите и разследващите органи, които работят по този вид престъпления. Правителството предлага след този анализ да бъдат изготвени експертни предложения за промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.


Празните бройки в антикорупционната комисия ще бъдат запълнени


Специално място е отделено и на антикорупционната комисия, която сега се ръководи от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, след като ЕК обърна внимание на широките правомощия на комисията и липсата на достатъчно квалифицирани експерти, които да работят в нея.


Предвидено е да се подобри цялостната работа на комисията, да се запълнят свободните щатни бройки за служители, да се създадат териториални звена за противодействие на корупцията, както и да се повиши публичността и доверието в КПКОНПИ. В мерките е записано

да се наблегне на комуникацията на комисията с медиите, както и да се актуализира сайтът

- всичко това бе залегнало и в концепцията на Сотир Цацаров, която той изложи пред депутатите, преди да бъде избран за поста.


Планира се в антикорупционната комисия да бъдат запълнени свободните щатни бройки

© Велко Ангелов

Планира се в антикорупционната комисия да бъдат запълнени свободните щатни бройки


Проблемите за медийния плурализъм да бъдат поставени на масата


На критиките на ЕК за финансова зависимост и недостиг на ресурси в Съвета за електронни медии (СЕМ), както и на препоръките медиите да бъдат по-прозрачни относно собствеността и финансирането, правителството отговаря със серия от мерки в третия стълб - "Медиен плурализъм и свобода на медиите".


"В бюджетна прогноза за периода 2021 г. -2023 г. е предвидено увеличение с 10% на средствата за персонал, в проектобюджета на СЕМ са планирани допълнителни разходи за персонал за укрепване на административния капацитет на СЕМ с 6 щатни бройки и за изплащане на дължими обезщетения на персонала. С цел създаване на условия за изпълнението на определените със Закона за радиото и телевизията правомощия на СЕМ са предвидени допълнителни разходи за издръжка в размер на 200 хил. лв., както и допълнителни капиталови разходи в размер на 650 хил. лв. за придобиване на система за мониторинг на медийно съдържание и осигуряване на сигурността на информационните системи", посочва правителството в плана.


Правителството планира да започне широки обществени консултации с участието на академичната общност и признати експерти по въпросите за свободата на медиите и медийния плурализъм

© Юлия Лазарова

Правителството планира да започне широки обществени консултации с участието на академичната общност и признати експерти по въпросите за свободата на медиите и медийния плурализъм


За подобряване на медийната среда и медийния плурализъм ще се мисли след "поставяне на масата" на всички теми и проблеми, посочени в международните стандарти и доклади, базиран и на широки обществени консултации със заинтересованите страни и техните съсловни организации, включително чрез привличане на академичната общност и признати експерти в съответната област по конкретни въпроси - мерки за защита на журналистите от посегателства, тормоз и намеса с повишена прозрачност и отчетност на разследванията в подобни случаи.

Предвижда се засилен контрол за деклариране на собствеността на медиите, по-прозрачно разпределение на държавната реклама, както и осигуряване на пазарно базирано разпространение на печатните медии. Какви конкретни стъпки ще бъдат предприети обаче не се посочва, но срокът за това е 2 години.

Последният cтълб - "Дpyги инcтитyциoнaлни въпpocи, cвъpзaни c пpинципa нa взaимoзaвиcимocт и взaимooгpaничaвaнe", пpeдвиждa да има пocлeдвaщaтa oцeнĸa зa въздeйcтвиe на ключови закони, въвeждaнe нa изиcĸвaнe зa пpeдвapитeлнa oцeнĸa нa въздeйcтвиe зa пpoeĸтитe нa пoдзaĸoнoви aĸтoвe нa миниcтpи, ĸoитo имaт иĸoнoмичecĸo, coциaлнo или eĸoлoгичнo въздeйcтвиe.


"В бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. е предвидено увеличение с 10% на средствата за персонал, в това число заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонал и съответните осигурителни вноски. Освен това с цел увеличаване капацитета на институцията Омбудсман на Република България в проекта му на бюджет са предвидени допълнителни разходи в размер на 50 хил. лв., oт които 30 хил. лв. за текуща издръжка и 20 хил. лв. за капиталови разходи", предвижда правителството за омбудсмана.


ЕК препоръчва: Независимост на съдебната власт. Правителството предвижда следните мерки:


- Създаване на публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт, който да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС. Регистърът следва да съдържа информация за датата на регистрираното посегателство, източника на информацията, обекта и субекта на посегателството, формата на накърняване на независимостта на съдебната власт, предприета ли е реакция - от кого, кога, форма на реакцията. В регистъра да се публикува хиперлинк към съответната реакция.


- Проучване на общественото мнение за измерване усещането за независимост на съдебната власт сред вътрешните и външни целеви групи, както и степента на доверие в съдебната власт.


- Провеждане на конференции за укрепване на независимостта на съдебната власт с участието на представители на съдебната власт, законодателната власт, изпълнителната власт, професионални и съсловни магистратски организации, сдружения на журналисти и медии и неправителствени организации.


- Проучване и популяризиране на опита на държавите от ЕС във връзка с отстояване на независимостта на съдебната власт в случаи на посегателство от страна на медии, публични личности, страни в съдебния процес и други (негативни медийни кампании и политически нападки срещу съдии, прокурори и следователи).


- Организиране на национално съвещание с административни ръководители на органите на съдебната власт, магистрати и съдебни служители, отговарящи за връзките с обществеността за обсъждане на мерки за отстояване независимостта на съдебната власт, включително при негативни медийни кампании и политически нападки срещу съдии, прокурори и следователи.


- Изготвяне на Програма от ВСС за обучение на журналисти в областта на правото и етичните правила на магистратите.


- Провеждане на информационни и образователни кампании за повишаване осведомеността на гражданите съвместно с регионални медии за укрепване на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт.


- Иницииране на промени в учебните програми на училищата и университетите с цел осигуряване на възможност за запознаване на учениците и студентите с функциите и дейността на съдебната власт чрез организирани посещения и лекционни програми, включващи активното участие на съдии, прокурори и адвокати.


- Да се обсъди необходимостта от независим консултативен орган с участието на представители на медиите и съдебната власт, който да се занимава с принципни или възникнали ad hoc въпроси при отразяване на съдебния процес в средствата за масово осведомяване или с трудности за журналистите при изпълнение на задачата им да информират обществото.


Какво каза ЕК при представянето на доклада за България четете тук.
Общите изводи за България четете тук.
Медиите в България са с непрозрачна собственост, критичните - под натиск - четете тук
Коментари на общественици по доклада на ЕК четете тук.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1685 Неутрално

  Че той всяка една реформа е оставил на следващия. Сега само си купува гласове с народни пари и заеми

 2. 2 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 865 Неутрално

  Нищо неочаквано: Той иска да бъде само в бяло. А там, в съдебната система (и не само) трябва да се бърка дълбоко, да се засегнат много интереси.

 3. 3 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  А с “конституцията” на Дани Интелегентното какво става?

  Или си остана един кьорфишек с цел печелене на време, както си го знаехме изначално?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 4. 4 Профил на Chegobara
  Chegobara
  Рейтинг: 547 Неутрално

  Ученически сбирки, семинари, ко?
  Трябват законови реформи, иначе нищо няма да се промени.

  всичко е суета, Боку ни обра
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  11 год. на власт, а оставя реформата за следващите....
  Дали червените бабички са виновни, че гласуват за БСП, или изро.ите, гласуващи за пазача от БКП...

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 9. 9 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#7] от "Хи-хи":

  “11 год. на власт, а оставя реформата за следващите....”

  От строеж на магистрали (цели 9 нови километра от Хемус) не му остана време за дреболии, дето не можеш да ги намажеш на филия (надиплиш в чекмеджето).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4322 Неутрално

  До коментар [#7] от "Хи-хи":“11 год. на власт, а оставя реформата за следващите....”От строеж на магистрали (цели 9 нови километра от Хемус) не му остана време за дреболии, дето не можеш да ги намажеш на филия (надиплиш в чекмеджето).
  —цитат от коментар 9 на Norman Granz


  Той управлява с ЩЕ всичките тези 11 години.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 12. 12 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2498 Весело

  Ама разбира се сеньор, само че някой друг път реформи.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 641 Неутрално

  План за активно нищоправене. Мишки #оставка

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 16. 16 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3579 Неутрално

  Ех, Бойко! Ех, Борисов! И, поради что ся срамиш, да се наречеш реформатор? Нали единайсет години все с реформи се занимаваше? И така реформира всичко, та още десет години след теб, няма да оправят бакиите, които оставяш. За магистралите и пътищата да не говорим.

 17. 17 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Пунт и пластика. Гарантирано от ГЕРБ...

 18. 18 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2474 Неутрално

  Мото на работната група:

  Да работим - мръсна дума,
  нека да я тръшне COVID-19....

  Опа, не така! По-правилно ще да е:

  Работници, работнички,
  от вси страни, сплотете се!
  Напред! Другари, смело
  градете нашто велико дело!

  Да рАботим и да творим -
  работника да просветим!
  Напред! Другари, смело
  градете нашто велико дело!

 19. 19 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1323 Весело

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  е и?
  не можахте да бутнете диктатора с револуция. ще трябва да се явите на избори.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 20. 20 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 723 Неутрално

  О, не, Тиквун бяга от отговорност, каква изненада...

 21. 21 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Лъже и маже, както винги. Реформаторския Блок влезна във второто правителство на Борисов именно с идеята за промени в съдебната система. ГЕРБ и лично Борисов попречиха тези реформи да се случат.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на Асен Градинаров
  Асен Градинаров
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Лъже и маже, както винги. Реформаторския Блок влезна във второто правителство на Борисов именно с идеята за промени в съдебната система. ГЕРБ и лично Борисов попречиха тези реформи да се случат.
  —цитат от коментар 21 на thenomad


  "Реформите" се случиха още 2015 и вече 5 години са в сила, друг е въпросът, че както всяка работа, свършена от радикалното БКП - ДСБ - се оказаха калпави и без всякакъв ефект. Не случайно никой от врякащите умнопрекрасници не може да каже какви точно "реформи" иска да прави - включително "черният лебед" Лозань. Още по времето на Цачева като министър на правосъдието му беше заявено - дайте текстовете, които искате да се променят / напишат като нови и аз ще ги внеса като законопроект! От тогава - ни гък, ни мък от умнопрелестните. Само безсмисления лозунг "реформи, реформи"...

 26. 26 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1928 Неутрално

  [quote#11:"padrino"][/quote]  « Той управлява с ЩЕ ... «


  Абсолютно всички комунисти управляваха и управляват с « ЩЕ « и ти едва ли мислиш, че др. Борисов и шайката около него, ще счупят този толкова удобен шаблон .
  Преди минути гледах по БТВ министърката с прическа « немска каска « от слама и тази другарка « обещаваше « маса километри магистрали и пътни строителства през ... 2021 и 2022 година ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4905 Неутрално

  До коментар [#25] от "Асен Градинаров":

  Какво ссе е случило другарю/ ЕДНО НИЩО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#11:"padrino"]
  —цитат от коментар 26 на niksan1
  « Той управлява с ЩЕ ... «Абсолютно всички комунисти управляваха и управляват с « ЩЕ « и ти едва ли мислиш, че др. Борисов и шайката около него, ще счупят този толкова удобен шаблон .Преди минути гледах по БТВ министърката с прическа « немска каска « от слама и тази другарка « обещаваше « маса километри магистрали и пътни строителства през ... 2021 и 2022 година ... [/quote]

  Поредната ГЕРБерска лъжа си изръзил. Борисов управлява 3-ти мандата и няма как други да са му виновни...

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 32. 32 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  Реформатор ли? Неговата система е добра - система "ти си ги избра". От много любов към народа не му остана време за реформи - предпочита улицата, бронираните автомобили и каки с представителни форми. Най-готино е, че той купи, купува и ще продължи да купува всичко, включително и реформатори. Хубавото предстои! Колкото до реалните реформи, те ще стартират в момента, в който Борисов застане пред съда.

 33. 33 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3264 Неутрално

  До коментар [#25] от "Асен Градинаров":

  "... Още по времето на Цачева като министър на правосъдието му беше заявено - дайте текстовете, които искате да се променят / напишат като нови и аз ще ги внеса като законопроект..."!

  Текстове му бяха дадени и още по времето на Христо Иванов, ама когато трябваше да се гласуват - Борисов отиде да рита топка. Нали така беше?
  И като спомена за Цецка... Къде е сега тази госпожа? Защо я натирихте? Нали беше майка на нацията? ;)

  Бивш tww09306483.
 34. 34 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1928 Неутрално

  [quote#30:"thenomad"][/quote]


  Ама аз вече от ГЕРБ ли съм ?
  А ти прочете ли и осмисли ли моят коментар, който критикуваш ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4905 Неутрално

  Ще направим ний "работна" група
  С куп глупости ще ви затрупа!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на Асен Градинаров
  Асен Градинаров
  Рейтинг: 0 Весело

  Текстове му бяха дадени и още по времето на Христо Иванов, ама когато трябваше да се гласуват - Борисов отиде да рита топка.
  —цитат от коментар 33 на Petleshev


  Не знаех, че премиерът участва в гласуванията на законопроектите... Това по правилата на драгалевската "демокрация" ли е? Защото по тези на парламентарната, приемането на законите става от парламента.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 40. 40 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 719 Неутрално

  Каза Пилат Понтийски и си изми ръцете...

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 43. 43 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Един вид - по много от същото. Вече и на децата в първи клас им е ясно как е организирано разграбването на страната.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 47. 47 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5318 Весело

  Внимателно със......следващия кабинет !

 48. 48 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4971 Неутрално

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  Нищо де, Ицо Риформата ще оправи работата.
  Само да влезе в парламента.

  Gunter glieben glauchen globen
 49. 49 Профил на Асен Градинаров
  Асен Градинаров
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Един вид - по много от същото. Вече и на децата в първи клас им е ясно как е организирано разграбването на страната.
  —цитат от коментар 43 на herbaltea


  Я обясни, че на мен не ми е ясно? Първо - какво имаше "страната" преди идването на ГЕРБ? 40 годишна 3/4 магистрала (Тракия) - един брой, 30 годишна 1/4 от магистрала (Хемус) - един брой, 40 годишни автобуси, тролейбуси и трамваи, 6 станции на метрото и един МОЛ - този на Стамболийски, построен по времето на Борисов като кмет. Давай сега да видим, кое от това е "ограбено и дали, или има построено десет пъти по толкова? И на теб лично какво ти ограбиха - в конкретика?

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 51. 51 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 610 Весело

  Текстове му бяха дадени и още по времето на Христо Иванов, ама когато трябваше да се гласуват - Борисов отиде да рита топка.

  —цитат от коментар 33 на Petleshev


  Не знаех, че премиерът участва в гласуванията на законопроектите... Това по правилата на драгалевската "демокрация" ли е? Защото по тези на парламентарната, приемането на законите става от парламента.
  —цитат от коментар 38 на Асен Градинаров


  Така е, ама е редно, при гласуването на важни законопроекти, особено що се отнася до промени в Конституцията, премиерът, че и президентът, да са в залата.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 52. 52 Профил на Tsveta
  Tsveta
  Рейтинг: 583 Неутрално

  А с “конституцията” на Дани Интелегентното какво става?Или си остана един кьорфишек с цел печелене на време, както си го знаехме изначално?
  —цитат от коментар 3 на Norman Granz


  Нали вие квичахте да се променя Конституцията - кво стана - сега биете отбой, като трябва да си поемете отговорност!

 53. 53 Профил на Tsveta
  Tsveta
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#37:"Асен Градинаров"][/quote]

  Подкрепям!
  Повечето тук нямат елементарно познаване на идеята за разделение на властите.
  Също така не могат да им уврят главите, че ЕС не е СССР и няма да ги има танковете да покрепят комунистите.
  Няма ги!
  Яд ги е на Гешев, чеподгони главната им хранилка Божков, за това е тоз рев.

 54. 54 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3264 Неутрално

  До коментар [#38] от "Асен Градинаров":

  Ами ти кажи...! Понеже Борисов се хвали от време на време, какво и как разпореждал на депутатите да гласуват. Забрави ли? Обаче, като трябва да се оправдава, че нещо куца или не е прието - и хоп, той не знаел и нямал нищо общо с депутатите.
  Сигурно си забравил и как на Митко Главчев му изстина столчето и ПКП-то застана начело на парламента?! :)))

  Бивш tww09306483.
 55. 55 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 731 Неутрално

  Ма той да не би да смята себе си щом "оставя" реформата за "следващия кабинет" ? !
  Боже Госооди КАКВО НАХАЛСТВО И ЗАБЛУДА СЛЕД 11 ГОДИНИ НИЩО НЕ ПРАВЕНЕ или по-точно пълнене на чекмеджета и унищожаване на икономиката ! !!

 56. 56 Профил на Асен Градинаров
  Асен Градинаров
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Ма той да не би да смята себе си щом "оставя" реформата за "следващия кабинет" ? !Боже Госооди КАКВО НАХАЛСТВО И ЗАБЛУДА СЛЕД 11 ГОДИНИ НИЩО НЕ ПРАВЕНЕ или по-точно пълнене на чекмеджета и унищожаване на икономиката ! !!
  —цитат от коментар 55 на deutscher._


  Ама наистина ли е "унищожена" икономика, която дава най-високия БВП за цялата история на България и МРЗ от 610 лева? А какво е "неунищожена" икономика? Тази, която осигурява 47 лв. МРЗ като при др. Костов ли?

 57. 57 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2637 Неутрално

  Не разбирам негативизма в заглавието. Нали Борисов не беше способен на реформи и трябва да си подаде оставката веднага, защо се очаква той да реформира съда ?. Отделно, нали 60% от хората подкрепяли протеста т.е само след 4 месеца лидерите на протеста като Бойкикиев ще вземат властта. И тогава ще се развихрят и ще оправят и правосъдието и медиите и ковида и всичко.

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8459 Неутрално

  До коментар [#53] от "Tsveta"
  Вие да не сте от пиарите на Гешев или на онези, дето крещяха, че Гешев е радост.

 60. 60 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1220 Неутрално

  Байо, нахрани кучето и не пипай нищо.
  Единствено Оставката би имала смисъл, ама ни кураж, ни мисъл за подобно човеколюбиво действие.

 61. 61 Профил на bladezone
  bladezone
  Рейтинг: 465 Разстроено

  Един снайперист да няма, значи

 62. 62 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1857 Гневно

  А аз си мисля, че Бац€ се страхува да развали прокурорския рахатлък. Това определя действията Му сега.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK