Ще направим работна група: Борисов оставя реформата на съдебната власт на следващия кабинет

На препоръките на ЕК да въведе ефективен механизъм за контрол, отчетност и възможност за разследване на главния прокурор правителството е заложило една-единствена мярка - да уведоми Венецианската комисия за промените, които смята да прави

© Георги Кожухаров

На препоръките на ЕК да въведе ефективен механизъм за контрол, отчетност и възможност за разследване на главния прокурор правителството е заложило една-единствена мярка - да уведоми Венецианската комисия за промените, които смята да правиИзбори 2022

В отговор на критиките и препоръките на Европейската комисия (ЕК) от последния доклад по новия механизъм за мониторинг на върховенството на закона за повече независимост на съдебната власт правителството ще реагира с работни групи, проучване на общественото мнение, конференции за магистрати и прокурори, обучение на журналисти, информационни и образователни кампании и лекции на адвокати, съдии и прокурори в училища и университети по темата как функционира съдебната власт.


На препоръките на еврокомисията да въведе ефективен механизъм за контрол, отчетност и възможност за разследване на главния прокурор кабинетът е заложил една-единствена мярка със срок от шест месеца - да уведоми Венецианската комисия за промените, които смята да прави.


Така най-важните въпроси са оставени за следващото правителство. Антикорупционната комисия ще трябва да си говори с медиите и да обнови сайта си, ще бъде обсъждано посегателството спрямо съдебната власт от медии, но не и обратното - процес, който започва в Европа за т.нар. анти-SLAPP мерки срещу тормоза над медии чрез неоснователни дела. Други важни мерки имат срокове от две години, тоест кабинетът ще стартира проучвания, обсъждания и други, с които ще трябва да се занимава следващото правителство.
Ще се обсъжда и въпросът нужен ли е независим консултативен орган с участието на представители на медиите и съдебната власт, който да се занимава с принципни или възникнали "ад хок" въпроси при отразяване на съдебните процеси или с трудности за журналистите при изпълнение на задачата им да информират обществото.


Това е част от плана, който кабинетът миналата седмица одобри, а в понеделник (9 ноември) публикува за обществено обсъждане за изпълнение на мерки в отговор на препоръките от доклада на еврокомисията. Той предвижда промени в 4 основни стълба - правосъдна система, правна рамка за борба с корупцията, медиен плурализъм и свобода на медиите и други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване. Това са и четирите области, в които ЕК изготви доклада и отправи препоръките си.


Общите изводи от доклада за България четете тук.


Безконтролността на главния прокурор - за следващото правителство


Една от основните препоръки на ЕК е да приключат законодателните реформи по отношение на фигурата на главния прокурор относно неговата отчетност и наказателна отговорност, като се вземе предвид становището на Венецианската комисия. В доклада си ЕК за пореден път припомни, че в България все още няма ефективен механизъм за такава отчетност и контрол на дейността му, както и че липсва възможност срещу него да се проведе независимо наказателно преследване. Евродокладът акцентира и върху това, че на практика всички прокурори са подчинени на главния и може да им дава указания по дела.


За справянето с проблема правителството е посочило срок от 6 месеца, считано от 30 ноември 2020 г., и за целта обявява една-единствена мярка - започва процедура по искане на експертно становище от Венецианската комисия по предложените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Това на практика означава, че правителството оставя този ключов въпрос за решаване след изборите през 2021, т.е. от следващо правителство.


По първия стълб - "Правосъдна система", по който имаше най-много критики за България, освен работни групи, медийни и ученически обучения, проучване и популяризиране на опита на държавите от ЕС как отстояват независимостта си при медийни атаки и политически нападки правителството предвижда и някои други мерки, но за тях сроковете са по-дълги - от 6 месеца до 2 години (извадки от документа четете по-долу).


Планират се мерки за подобряване работата и независимостта на Инспектората към Висшия съдебен съвет, да преустанови публичния достъп до подадените декларации от магистрати за членство в професионални организации, както и подобряване на достъпа до правосъдие с по-ниски съдебни такси.


Предвижда се също така и да се предложат промени на правилата, по които се определят и изплащат средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите и да се определят ясни, обективни и прозрачни критерии при определянето на допълнителни възнаграждения. Правителството планира и да засили ролята на съдебната медиация.


Евродокладът за корупцията: Овластени "борци", но слаби резултати, формализъм и лобизъм - четете тук


По втория стълб - "Уредба (правна рамка) за борба с корупцията", правителството е предвидило мерки на хартия за по-ефективни разследвания и повече окончателни осъдителни присъди за корупционни престъпления. След критиките, че все още няма достатъчно солидни резултати в окончателните присъди по делата за корупция по високите етажи на властта, кабинетът планира в законодателството да залегне и стара идея, която главният прокурор Иван Гешев припозна в концепцията си пред ВСС по време на избирането му за поста - провокацията към подкуп да не се смята за престъпление, т.е. да бъде декриминализирана.


Ще бъде направен комплексен анализ на делата за корупционни престъпления, като ще се анализира и броят на прокурорите и разследващите органи, които работят по този вид престъпления. Правителството предлага след този анализ да бъдат изготвени експертни предложения за промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.


Празните бройки в антикорупционната комисия ще бъдат запълнени


Специално място е отделено и на антикорупционната комисия, която сега се ръководи от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, след като ЕК обърна внимание на широките правомощия на комисията и липсата на достатъчно квалифицирани експерти, които да работят в нея.


Предвидено е да се подобри цялостната работа на комисията, да се запълнят свободните щатни бройки за служители, да се създадат териториални звена за противодействие на корупцията, както и да се повиши публичността и доверието в КПКОНПИ. В мерките е записано

да се наблегне на комуникацията на комисията с медиите, както и да се актуализира сайтът

- всичко това бе залегнало и в концепцията на Сотир Цацаров, която той изложи пред депутатите, преди да бъде избран за поста.


Планира се в антикорупционната комисия да бъдат запълнени свободните щатни бройки

© Велко Ангелов

Планира се в антикорупционната комисия да бъдат запълнени свободните щатни бройки


Проблемите за медийния плурализъм да бъдат поставени на масата


На критиките на ЕК за финансова зависимост и недостиг на ресурси в Съвета за електронни медии (СЕМ), както и на препоръките медиите да бъдат по-прозрачни относно собствеността и финансирането, правителството отговаря със серия от мерки в третия стълб - "Медиен плурализъм и свобода на медиите".


"В бюджетна прогноза за периода 2021 г. -2023 г. е предвидено увеличение с 10% на средствата за персонал, в проектобюджета на СЕМ са планирани допълнителни разходи за персонал за укрепване на административния капацитет на СЕМ с 6 щатни бройки и за изплащане на дължими обезщетения на персонала. С цел създаване на условия за изпълнението на определените със Закона за радиото и телевизията правомощия на СЕМ са предвидени допълнителни разходи за издръжка в размер на 200 хил. лв., както и допълнителни капиталови разходи в размер на 650 хил. лв. за придобиване на система за мониторинг на медийно съдържание и осигуряване на сигурността на информационните системи", посочва правителството в плана.


Правителството планира да започне широки обществени консултации с участието на академичната общност и признати експерти по въпросите за свободата на медиите и медийния плурализъм

© Юлия Лазарова

Правителството планира да започне широки обществени консултации с участието на академичната общност и признати експерти по въпросите за свободата на медиите и медийния плурализъм


За подобряване на медийната среда и медийния плурализъм ще се мисли след "поставяне на масата" на всички теми и проблеми, посочени в международните стандарти и доклади, базиран и на широки обществени консултации със заинтересованите страни и техните съсловни организации, включително чрез привличане на академичната общност и признати експерти в съответната област по конкретни въпроси - мерки за защита на журналистите от посегателства, тормоз и намеса с повишена прозрачност и отчетност на разследванията в подобни случаи.

Предвижда се засилен контрол за деклариране на собствеността на медиите, по-прозрачно разпределение на държавната реклама, както и осигуряване на пазарно базирано разпространение на печатните медии. Какви конкретни стъпки ще бъдат предприети обаче не се посочва, но срокът за това е 2 години.

Последният cтълб - "Дpyги инcтитyциoнaлни въпpocи, cвъpзaни c пpинципa нa взaимoзaвиcимocт и взaимooгpaничaвaнe", пpeдвиждa да има пocлeдвaщaтa oцeнĸa зa въздeйcтвиe на ключови закони, въвeждaнe нa изиcĸвaнe зa пpeдвapитeлнa oцeнĸa нa въздeйcтвиe зa пpoeĸтитe нa пoдзaĸoнoви aĸтoвe нa миниcтpи, ĸoитo имaт иĸoнoмичecĸo, coциaлнo или eĸoлoгичнo въздeйcтвиe.


"В бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. е предвидено увеличение с 10% на средствата за персонал, в това число заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонал и съответните осигурителни вноски. Освен това с цел увеличаване капацитета на институцията Омбудсман на Република България в проекта му на бюджет са предвидени допълнителни разходи в размер на 50 хил. лв., oт които 30 хил. лв. за текуща издръжка и 20 хил. лв. за капиталови разходи", предвижда правителството за омбудсмана.


ЕК препоръчва: Независимост на съдебната власт. Правителството предвижда следните мерки:


- Създаване на публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт, който да бъде публикуван на интернет сайта на ВСС. Регистърът следва да съдържа информация за датата на регистрираното посегателство, източника на информацията, обекта и субекта на посегателството, формата на накърняване на независимостта на съдебната власт, предприета ли е реакция - от кого, кога, форма на реакцията. В регистъра да се публикува хиперлинк към съответната реакция.


- Проучване на общественото мнение за измерване усещането за независимост на съдебната власт сред вътрешните и външни целеви групи, както и степента на доверие в съдебната власт.


- Провеждане на конференции за укрепване на независимостта на съдебната власт с участието на представители на съдебната власт, законодателната власт, изпълнителната власт, професионални и съсловни магистратски организации, сдружения на журналисти и медии и неправителствени организации.


- Проучване и популяризиране на опита на държавите от ЕС във връзка с отстояване на независимостта на съдебната власт в случаи на посегателство от страна на медии, публични личности, страни в съдебния процес и други (негативни медийни кампании и политически нападки срещу съдии, прокурори и следователи).


- Организиране на национално съвещание с административни ръководители на органите на съдебната власт, магистрати и съдебни служители, отговарящи за връзките с обществеността за обсъждане на мерки за отстояване независимостта на съдебната власт, включително при негативни медийни кампании и политически нападки срещу съдии, прокурори и следователи.


- Изготвяне на Програма от ВСС за обучение на журналисти в областта на правото и етичните правила на магистратите.


- Провеждане на информационни и образователни кампании за повишаване осведомеността на гражданите съвместно с регионални медии за укрепване на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт.


- Иницииране на промени в учебните програми на училищата и университетите с цел осигуряване на възможност за запознаване на учениците и студентите с функциите и дейността на съдебната власт чрез организирани посещения и лекционни програми, включващи активното участие на съдии, прокурори и адвокати.


- Да се обсъди необходимостта от независим консултативен орган с участието на представители на медиите и съдебната власт, който да се занимава с принципни или възникнали ad hoc въпроси при отразяване на съдебния процес в средствата за масово осведомяване или с трудности за журналистите при изпълнение на задачата им да информират обществото.


Какво каза ЕК при представянето на доклада за България четете тук.
Общите изводи за България четете тук.
Медиите в България са с непрозрачна собственост, критичните - под натиск - четете тук
Коментари на общественици по доклада на ЕК четете тук.


Всичко, което трябва да знаете за:
Избори 2022

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK