"Хелп карма": Репортажът на Би Ти Ви е едностранчив и манипулативен

Константин Кръстев

© Скрийншот

Константин КръстевЧетири дни след като Би Ти Ви излъчи първата част от разследването за дарителската платформа "Хелп карма", от фондацията разпространиха позиция. В нея те наричат изнесените данни "едностранчив, повърхностен и манипулативен репортаж, сглобен от отделни фрагменти, с явната цел да бъде напълно дискредитирана фондация "Хелп карма" и разбито доверието в нея". Позицията се фокусира върху това как се разпределят средствата от дарения, но не влиза в конкретика и не дава отговор на всички поставени от разследването въпроси. От фондацията твърдят, че ще изнесат "изчерпателен и документиран отговор" по всички конкретни кампании, които бяха споменати в репортажа от 7 ноември. Позицията е разпространена от името на собственика на фондацията Константин Кръстев. "Дневник" публикува изявлението на Кръстев едно към едно и ще продължи да следи темата.


С репортажите на БТВ от 6, 7 и 8 ноември 2020 Фондация Хелп Карма получи тежък и несправедлив медиен удар. Този удар по същество блокира набирането на средства за множеството жизненоважни случаи на деца и възрастни. Поради едностранчивост на отразяване на нашата дейност, в нито един момент не бе показана реализацията на нейната основна функция - да помага ефективно и бързо.


Мария Цънцарова сподели по БНР, изведено като заглавие в "Дневник": "Влизам във всеки разговор с изключително уважение и добронамереност". В случая с Хелп Карма обаче тя влезе в офиса ни с една лъжа. Бяхме поканени от Сутрешния блок на БТВ да говорим за КОВИД кампаниите ни. Вместо това Мария Цънцарова почти не засегна тази тема, а започна с лични въпроси към нашия служител и поиска незабавна информация за дейността на Фондацията. Ние, признаваме, бяхме напълно неподготвени да ѝ дадем веднага документално подкрепени отговори. Разбира се, бяхме и много наивни, че тя реално очаква отговори, а не кадри, годни за монтаж, в предварително премислен сценарий. Разговорът продължи 7 часа. Седем часа, за които явно цял екип се бе готвил седмици наред, а от нас се очакваше за секунди да дадем детайлни отговори, при положение че съзнателно бяхме въведени в заблуждение за темата на разговора.
Отворени и добросъвестни, в кратък срок ние допълнително предоставихме на Мария Цънцарова всяка поискана от нея информация под формата на четири писма, с подробни сведения за нашата работа, включително по софтуера. Поставихме се изцяло на нейно разположение, бяхме напълно отворени за един откровен диалог. Тогава ние все още нямахме съмнение в нейната добронамереност. Приехме по подразбиране, че тя спазва най-добрите журналистически практики.


В замяна видяхме един едностранчив, повърхностен и манипулативен репортаж, сглобен от отделни фрагменти, с явната цел да бъде напълно дискредитирана Фондация Хелп Карма и разбито доверието в нея. Почти нищо от подадената от нас информация не бе използвано. Видяхме грубо извращение на истината. Поради това, че дължа тази истина на всички дарители и сподвижници, по-нататък ще бъда конкретен: каква е истината за Хелп Карма и как я интерпретира БТВ.


Хелп Карма е дарителска платформа, която събира дарения за добри каузи, включително и най-вече свързани с лечение на деца и възрастни. Но не само, има такива за образование, за спортни постижения, за социални каузи и др. Самото аргументиране, формулиране на потребностите и очакванията, както и изграждане на кампаниите е дело и отговорност на заявилите кампаниите.


Хелп Карма се явява само и единствено платформа, своеобразен канал за двупосочна комуникация между дарителите и нуждаещите се, като гарантираме разходването на средствата да става съобразно обявените правила и заявените потребности!


Трябва да се има предвид, че в България няма специализиран Закон за дарителството, съществуват само серия от закони, които регламентират различни аспекти на дарителската практика. Поради това всяка дарителска инициатива в този сектор у нас изработва свои правила. Фондация Хелп Карма, в стремежа си да бъде една коректна, прозрачна, бърза и ефективна дарителска платформа, също е изработила свои правила и публично ги е обявила.


Важно е да се знае, че във Фондация Хелп Карма средствата на дарителите се разпределят в две групи:


Средства за каузи/кампании;
Средства за издръжка на Фондацията, които се набавят като процент от всяко дарение при определени условия.


Ще разгледам по-подробно как се набират и използват средствата във всяка от тези групи.


І. Средства за каузи/кампании


Средствата за каузи/кампании могат да се използват единствено за целите на съответните кампании.
Регламентираният механизъм за това е следният:


Ще дадем изчерпателен и документиран отговор и по всички конкретни кампании, които бяха споменати в репортажа от 7 ноември, а именно кампаниите за: Рейън, Радо, Роберта, Ангел и Никола. В репортажа бе подадена откъслечна информация за тях, която по-скоро имаше за цел отново да внуши недоверие към Хелп Карма. Разбира се, нашата служителка не бе в състояние да отговаря на зададените в упор конкретни въпроси, за които са нужни справки с обширна документация.


Хелп Карма предоставя платформа на създателите на кампаниите, които са инициатори и носители на съответните каузи. Отговорността да определи целите на кампанията е на създателя на кампанията. Включително, ако кампанията е медицинска, да изясни чрез документи състоянието на нуждаещия се и какво лечение ще бъде приложено. На тази основа да представи предварителна стойност на необходимите средства за кампанията.


Хелп Карма се опитва да изясни достоверността на всяка кампания. За медицинските кампании се изисква задължително създателят на кампанията да предостави епикриза. В случай на нужда се провеждат консултация с лекар. Но отговорност за достоверността имат и създателите на кампаниите.


Ние не можем, особено ако всички други методи са изчерпани, да не признаем правото на родителите на едно болно дете да изберат за него най-доброто, включително и експериментално лечение, а също - да имат надеждата за най-добрия резултат.


Тук е разбираем скептицизмът на някои лекари в репортажа на БТВ от 7 ноември, относно вида на лечението, цените за него, прогнозите за неговия резултат. Винаги може да има различни експертни мнения относно начина на лечение и неговия резултат.


Затова ние даваме право на избор на родителите, както и правото им на надежда - това е част от нашата философия. В същото време Хелп Карма прави всичко възможно, за да предотврати злоупотреби с доверието на дарителите. За съжаление, рискът от злоупотреби от страна на нуждаещите се съществува в целия дарителски сектор. В един подобен случай Хелп Карма анулира кампания и възстанови за своя сметка разходите по нея.
Както и по ред причини, практически е много трудно, дори невъзможно незабавно да установим, дали за едно и също лечение се ползват средства и от други, включително държавни, източници. Вероятно един бъдещ централизиран регистър би решил този проблем.


Именно за една по-голяма сигурност по отношение на злоупотреби, Хелп Карма създаде своя TRUST & SAFETY CLUB за онези кампании, чиито средства се даряват само във Фондация Хелп Карма. Целта е: по-сигурен контрол върху кампаниите, защото не са редки случаите, когато нуждаещи се дублират свои кампании в различни платформи, като така получават дарения от различни източници за едни и същи нужди.


Това бе изрично обяснено на Мария Цънцарова, но в репортажа на БТВ от 7 ноември бе пропуснато. Там се говореше за някакъв ВИП клуб на привилегировани.


Има една важна подробност, която репортажите на БТВ изобщо не засегнаха, а тя ни отличава от много други платформи. Това е, че


средствата за кампаниите, в повечето случаи, се превеждат директно


в съответните болници, хотели, училища и пр., срещу предоставени фактури и други платежни документи.


Осигурена е прозрачност, като на страницата на всяка кампания се обявява информация колко точно средства са усвоени за кампанията и за какво. Такава отчетност не знаем да съществува някъде другаде в дарителския сектор.


Въпреки че Мария Цънцарова получи пълна информация по този въпрос, репортажът от 6 ноември си позволи да хвърли силно съмнение върху отчетността при усвояването на средствата. Освен това се оплака, че не е имала достъп до платежни документи по кампании. Достъпът е строго ограничен по Закона за защита на личните данни, защото се съдържат лични данни, банкови сметки и др.


След изплащането на средства за кампаниите, в отделни случаи, в Хелп Карма остава една сума от усвоени до момента средства по кампаниите. В репортажа от 6 ноември бе хвърлено съмнение, че не се знае какво се случва с наличните средства. Но разпореждането с тях е регламентирано, а именно:


Една част от тези средства е предназначена за действащи в момента кампании. Тя предстои да бъде усвоена до края на кампанията по посочения ред;


Останалата част представлява остатък от средствата на вече приключили кампании (поради реализиране на каузите, завършването на леченията, смърт на бенефициента и пр.). Тези средства се пренасочват към други кампании от създателя на кампанията.


ІІ. Средства за издръжка на Фондация Хелп Карма


1.Дарителската платформа Хелп Карма не би могла да съществува, ако не разполага със средства за своята издръжка. Тя няма други финансови източници. Ето защо тя е обявила регламентиран процент от даренията за своята издръжка. В началото процентът за отчисление бе 5.8%, а впоследствие 5%.


Международният опит показва, че това е обичайна практика на сходни дарителски платформи. По-големите от тях с оборот над 50-60 млн. евро удържат 5-8% защото поради обема си реализират икономия от мащаба, докато по-малките стигат до 15%. Ние се стремим да останем в границата от 5%.


По настоящем Фондация Хелп Карма, както посочих преди това, не удържа нищо от даренията за кампаниите, включени в нейния TRUST & SAFETY CLUB. Това е стимул за това, че са споделили нашата политика за прозрачност и контрол върху кампаниите. Дарителите в клуба имат възможност да ни подкрепят по тяхно желание, с отделно дарение към Фондацията, което може и да надхвърли регламентирания процент от 5%. Техните целеви дарения, насочени за издръжка на Хелп Карма се движат от 0 до над 15%.


Усвояването на средствата за издръжка на Фондация Хелп Карма се контролират строго. Фондацията прави разходи за своя персонал, за наем, за консумативи и пр. Но основните разходи са свързани с разработването, поддържането, развитието и защитата на иновативния софтуер на дарителската платформа. Тук трябва да се има предвид характерът на Хелп Карма.


Нейният ресурс е преди всичко интелектуален. Хелп Карма не закупува имоти, коли. Тя плаща за интелектуален труд, което гарантира нейната ефективност. Обект на особено внимание е преди всичко екипът от IT специалисти и особено неговият лидер, които създават и развиват софтуера - сърцето на Фондацията. Възнаграждението им не бива да се разглежда като "заплата", а като придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт, върху който е базирана цялата дарителска платформа (затова сумите са много различни от месец до месец). Именно този продукт осигурява нашата ефективност. Поради това водещият IT специалист Славчо Славчев има ключова роля във Фондацията. Това обяснява и дадения му заем - разпространена практика като инструмент за запазване на ценен служител. Към днешна дата този заем е изцяло изплатен, а лихвата по заема ще послужи за развитие на Фондация Хелп Карма.


В репортажа на БТВ от 6 ноември централно внимание бе насочено върху размера на "заплатата" на водещия IT специалист на Хелп Карма и получения от него заем. Това стана основна тема на коментари в медиите - как е възможно човек в България да получава такава "заплата"? Нищо от горните пояснения на Фондацията пред Мария Цънцарова не бе съобщено.


Цялата посочена по-горе информация бе подадена на Мария Цънцарова, заедно с други данни за работата на Фондация Хелп Карма. Информацията пояснява най-подробно какво точно се случва с двете групи средства на Фондацията: тези за каузи/кампании и тези за издръжка на Фондацията. Затова обобщението на водещия в сутрешния блок Антон Хекимян е абсолютно манипулативно: "Оказва се, че парите, които хората дават, които ние даваме за деца в нужда, за деца с проблеми, отиват за заплати, за заеми (...)"


Репортажите не обръщат внимание върху състоянието на цялостния дарителски контекст в България, за да изяснят как се ситуира Фондация Хелп Карма в него. Каква е степента на нейната бързина и ефективност в сравнение с всички други дарителски инициативи? Мисля, че този въпрос очаква една истинска и обективна журналистика, която работи за обществения интерес.


Освен това БТВ напълно манипулативно внушава, че Фондация Хелп Карма е една вредна платформа, в която няма нищо положително. От всички 2 626 кампании, вниманието бе насочено само към пет от тях (т.е. 0,19% от всички кампании), с предполагаеми проблеми. Не бе посочен нито един добър пример от дейността на Фондацията. Не бе дадена думата на стотиците нуждаещи се, които получиха от Хелп Карма внимание и подкрепа. Не стана дума за спасените деца и възрастни; за реализираните исторически успехи, като спускането със сноуборд от Хималаите; за образователната мисия на изоставени деца в Африка; за КОВИД кампаниите и пр. и пр.


Всички средства, които Фондацията Хелп Карма е получавала и е изплащала са минавали по банков път. Включително тези около 300 000 лева, по време на прекъсването на плащанията чрез системата на PayPal, което също беше обяснено на Мария Цънцарова. Благодарение на всичко това няма сума, чието движение да не може да се проследи.


Дори да бъде постигната целта да се унищожи Фондация Хелп Карма, все пак съм убеден, че си е струвало да я създадем и да дадем на много хора надежда и подкрепа.


И не мога да нямам и мисъл за всички тези деца, на които в момента се отнема надежда, често последна, за спасение! Затова ще приветствам всяко независимо и безпристрастно разследване, което ще изчисти името на Фондация Хелп Карма!


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (155)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на svetlio_rm
  svetlio_rm
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Заплатите не са важни.. но си е друго да са 5 цифрени (дай боже и 6 цифрени) месечно ..

 2. 2 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 527 Гневно

  Колко да е едностранчив?
  Непрозрачността си личи от сайта.
  А за онази русата, която има пари да обикаля САЩ, но чака хората да събират пари за лечение на детето, мога само да кажа ГНУС!

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 3. 3 Профил на Кум Лисан
  Кум Лисан
  Рейтинг: 418 Неутрално

  50 000 заплата с дарени пари за болни деца, за затвор сте.

  Много хитър
 4. 4 Профил на Malama
  Malama
  Рейтинг: 494 Неутрално
 5. 5 Профил на krasenoFski
  krasenoFski
  Рейтинг: 261 Неутрално

  Жалко, че от всичко това сега ще страдат деца, които наистина имат нужда от тези пари. Хората ще спрат да даряват.

 6. 6 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 8 Разстроено

  В цялата тази словесна плява има само едно важно нещо - това, че у нас няма специализиран закон за дарителската дейност. Демек ние съвсем законно си гушкаме щедро от даренията, а вие, ако искате, можете да ни съдите.

  без подпис!
 7. 7 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  Всичкото НПО на барикадата! Наши биют!!!
  А след като спряха рекламата на Кредисимо в Божков ТВ, защо се чудят за ответния удар! Поснете двойни реклами на Кредисимо в Божков ТВ и веднага ще излезе хвалебствен материал за Хелпкарма!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 8. 8 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  Акционер в "Кредисимо" основава Фондация за дарения!? Още тогава трябваше да светне една лампичка в главата на всички бъдещи дарители, и да се опитат да помогнат лично на нуждаещите се, което не е толкова трудно.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 9. 9 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  Пресаташето, който е написал това, е бил воден от мисълта - по-добре е от нищо.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 10. 10 Профил на zahariy
  zahariy
  Рейтинг: 607 Неутрално

  В цялата тази словесна плява има само едно важно нещо - това, че у нас няма специализиран закон за дарителската дейност. Демек ние съвсем законно си гушкаме щедро от даренията, а вие, ако искате, можете да ни съдите.
  —цитат от коментар 6 на Лопе де Вега


  Да!

 11. 11 Профил на encor3
  encor3
  Рейтинг: 741 Неутрално

  " Тя плаща за интелектуален труд, което гарантира нейната ефективност. Обект на особено внимание е преди всичко екипът от IT специалисти и особено неговият лидер, които създават и развиват софтуера - сърцето на Фондацията. Възнаграждението им не бива да се разглежда като "заплата", а като придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт, върху който е базирана цялата дарителска платформа (затова сумите са много различни от месец до месец). "

  Толкова нелепо обяснение и засрамен третокласник няма да измисли. Цялата статия, е пълна с хвалене и недомлъвки. Никъде не се споменава конкретно и ясно, давани ли са такива заплати или, както казва автора "вариращи суми" в размерите посочени от БТВ? Отделно хем хелпкарма не купували имоти, а все пак са дали заем за имот. Това със "запазването на ключови служители" може да си го позволи търговско дружество, а не благотворителна платформа, но явно Кръстев не прави разлика между двете, което е най-тъжното в ситуацията.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 13. 13 Профил на velikova
  velikova
  Рейтинг: 231 Неутрално

  Тези си знаят кирливите ризи, едно на ръка. Но М. Цънцарова е непчтен правач на разкрития. Лъже и манипулира. Справка - филма за българските деца и Норвегия. Там лъжите са с лопата да ги ринеш. Така че най-вероятно истината е някъде по средата. БТВ винаги много често действат по поръчка и продължават да го правят.

 14. 14 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Тия тарикати от Хелкарма, яко са шарили на някоя скъпарска ПиАр компания и сега почват контраатака, че иначе бизнеса им с балъци ще утече в канала.
  Пък вие пак се просълзявайте от клипчетата дето ги пускат.

 15. 15 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 936 Неутрално

  Константин Кръстев може и засега да няма членска книжка при Христо Иванов, но е факт, че е племенник на скандалния професор от Белодробна болница Коста Костов, който е един от най-запалените привърженици на „Да, България” и член от екипа на „ХелпКарма“.

  Както стана ясно от разследването на БТВ проф. Костов е организирал и оглавил фиктивния Медицински съвет към „ХелпКарма“, което може би обяснява връзката на двата бизнеса на племенника му и псевдодесните. Както се оказа, този Медицински съвет никога не е работил, а част от неговите членове разбраха от телевизора за тази си активност.

  Вуйчото на Кръстев нашумя с антиправителствената си реч и войната си с генерал Мутафчийски, заради проблеми с поведението на професора тази година дори се стигна до уволнението му от ВМА.

 16. 16 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2917 Весело

  До коментар [#8] от "hamiltonf":основава Фондация за дарения

  Не основава фондация, собственик е на фондация:"Това се казва в позиция на собственика на "Хелп карма" Константин Кръстев във връзка с разследването на Би Ти Ви"

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 17. 17 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Всичкото НПО на барикадата! Наши биют!!!А след като спряха рекламата на Кредисимо в Божков ТВ, защо се чудят за ответния удар! Поснете двойни реклами на Кредисимо в Божков ТВ и веднага ще излезе хвалебствен материал за Хелпкарма!!!
  —цитат от коментар 7 на chichka


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Ей тука е зарито кучето.

 18. 18 Профил на Хриси
  Хриси
  Рейтинг: 1680 Любопитно

  Като им чета словесните диарии на тия морални уроди, оставам с впечатлението, че са писали не сайт за дарения, ами софтуер за мисия до Марс и обратно. Егати жалките клоуни!
  Съвсем отделен въпрос е, че се оправдават за колосалните си заплати, но и дума не обелват за твърденията, че няма документи за извършени плащания за лечението на дете, чието лечение е покрито от НЗОК. Нито пък за оная нагла стрина от УС на "фондацията", дето си вее г*за по света, а крънка пари за лечението на детето си. И за тези разходи документи няма. А това е далеч по-скандално от заплатите на Славчо Специалния и апартамента му.

  Some say the end is near, Some say we'll see Armageddon soon, I certainly hope we will, I sure could use a vacation from this bullshit three-ring circus sideshow.
 19. 19 Профил на Ivailo Ivanov
  Ivailo Ivanov
  Рейтинг: 83 Неутрално

  Най-странното е, че в тази история има изненадани и възмутени... Аз лично бих се учудил ако се беше оказало нещо различно от типичен български сценарий - крадене, мошеничества, нагли лъжи и всичко това под чадъра на добрите намерения. Автотърговците от Горубляне пасти да ядат...

 20. 20 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Цялата работа отива към ЗМИП.

 21. 21 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Цялата работа отива към ЗМИП.

 22. 22 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Без да взимам страна по въпроса мнението ми е, че Цънцарова е манипулативен и едностранчив журналист с доста ниски морални и професионални качества.

 23. 23 Профил на Atanas Yankov
  Atanas Yankov
  Рейтинг: 731 Неутрално

  Заплата над 7 бона за благотворителна кауза и платформа, трябва да бъде подсъдно, дори по гражданския кодекс да е...

 24. 24 Профил на Atanas Yankov
  Atanas Yankov
  Рейтинг: 731 Неутрално

  Алън,брат на Чарли, държи в портфейла 47$,защото над 50$, трябва да се бие с обирджията...
  За съд са тези Организатори!

 25. 25 Профил на standby
  standby
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Може да е всякакъв репортажа... фактите са прости.
  - Липсват около 7% от събираните суми и документацията е тотална мърлящина... плачевна некадърност за 5-6 цифрени заплати или присвоени мърляшки - трябва да кажат одитори/съдии.
  - 1/4 от събраните средства изобщо до сега си стоят по сметките на фондацията... защо не са задвижени кампании с тях?
  Статията да не е по-малко едностранчива бре...

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3822 Весело

  " Тя плаща за интелектуален труд, което гарантира нейната ефективност. Обект на особено внимание е преди всичко екипът от IT специалисти и особено неговият лидер, които създават и развиват софтуера - сърцето на Фондацията. Възнаграждението им не бива да се разглежда като "заплата", а като придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт, върху който е базирана цялата дарителска платформа (затова сумите са много различни от месец до месец"

  ИТ специалист да си с петцифрена заплата в подбна фондация ! Пардон, не било заплата, ами "придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт".....

 28. 28 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 897 Гневно

  5 цифри от парите за децата - няма нужда от повече страни. Мерси.

 29. 29 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Извън точната тема искам да подчертая, че основният принцип на "разследващата журналистика" у нас е "стреляй пръв!". Един път оцапат ли те, загиваш! Никой не може да си върне доброто име. По тази схема се крадат бизнеси, дискредитират се хора и пр.

 30. 30 Профил на troi
  troi
  Рейтинг: 523 Неутрално

  В чужбина хората от фондациите, които намерят пари получават процент. Има много милионери между тях, защото са ефективни в измъкването на пари от богати спонсори. Според мен и от ХелпКарма са си виновни, че всичко е непрозрачно и не са ясни процентите за издръжка, в смисъл възнаграждават се както им дойде. Иначе, размерът няма значение.

  забавление и приключение
 31. 31 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  Свят широк, кой знае, може и да има някоя подобна организация, която не е създадена с търговска, а наистина с идеална цел.
  Лично аз предпочитам да дарявам директно на нуждаещите се, колкото мога - толкова.
  Нека някой друг се погрижи за благополучието на гениалния софтуерен екип, получаващ стотици хиляди годишно за създаването и поддръжката на някакъв елементарен сайт.

 32. 32 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 819 Неутрално

  Да, заплата от 50 К и нагоре за една благотворителна кампания си е гадост, но за съжаление, съгласно нашите закони не е престъпление. Едва ли ще ги хванат по закон. Това, обаче, не може да стане без протекции. Такъв бизнес не става без наши хора.

 33. 33 Профил на plamenss
  plamenss
  Рейтинг: 995 Гневно

  Опитват се да изчистят името и хората пак да започнат да пращат кинти. Е няма да стане, поне не в трези обеми като досега. Малко трябва да свият ексурзиите, заплатите, Големия Славчо да бачка малко за по ниска заплата към 50к. и така. За бесене сте на площада!

 34. 34 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  Отделно хем хелпкарма не купували имоти, а все пак са дали заем за имот.
  —цитат от коментар 11 на encor3


  Туй с административните разходи (заплати, режийни) е само едно перо. В едно изследване в САЩ на средни и малки благотворителници средно 35% от приходите отиват за това. Отделно фондацията може да си придобива и assets.
  През 90-тях например Ийст Уест груп, къде побеждаваха инфлацията, първата им работа в борбата беше с парите на мераклиите инфлациоборци да си купят 2 апартамента в Цюрих, понеже оттам щели да предлагат "специфични финансови услуги" . След туй имаше един др Капустин събираше пари за едно изобретил лекарство дали за рак, дали за спин, или за двете вече съм забравил. (Сега тоя номер го въртят с ваксини)

 35. 35 Профил на svetlio_rm
  svetlio_rm
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Практически този юнак взима заплата по-висока от средно-добрите заплати в Ню Йорк.
  С още малко "старание" ще мине и добре платените :) ..

  ТОП ниво специалист грижещ се за болните ....

 36. 35 Профил на ShakaZulu
  ShakaZulu
  Рейтинг: 335 Неутрално

  Дневник, нищо не разбрах от толкоз плява. Понеже сте джурналисти, мое ли да зададете прозд въпрос към тоя мухъл - колко са възнагражденията в туй нпо!? И готово

 37. 37 Профил на Димитър Петков
  Димитър Петков
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не съм банкер, нито разбирам от финансови далавери, но това не е ли класически пример за пране на пари? Имаме хора собственици на кредитна и колекторска фирма, която въртят оборот от пари през фондация за дарения. Кредисимо“е сред дарителите в множество кампании, реализирани чрез фондацията, а горепосоченият процент е отивал директно по сметките й за „издръжката“.
  Имаме ли прокуратура, икономическа полиция или тези фирми са на Пеевски и проверки няма да има?

 38. 38 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Тези си знаят кирливите ризи, едно на ръка. Но М. Цънцарова е непчтен правач на разкрития. Лъже и манипулира. Справка - филма за българските деца и Норвегия. Там лъжите са с лопата да ги ринеш. Така че най-вероятно истината е някъде по средата. БТВ винаги много често действат по поръчка и продължават да го правят.
  —цитат от коментар 13 на velikova


  И аз съм го забелязвала много пъти.Дори в ефир се е случвало да ги разобличават .Понякога е много смешно,защото те продължават пошлата традиция на Бареков да"творят" новини,само че не усещат как олекват в очите на зрителите.

 39. 39 Профил на J.J.
  J.J.
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Според мен истинската заплата на този специалист е далеч по-ниска, а са извършили данъчно престъпление, а именно: плащали са заплатите на повечето служители на един човек, който след това е преразпределял към останалите, за да е по-ниска осигурителната тежест.

  Тоест, съвсем спокойно може прокуратурата да се задейства по горното и да намери проблем :)

 40. 40 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  този с тази заплата не е служител, а направо съдружник в шанаджийската схема.

 41. 41 Профил на Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Хахаха, тия по примера на управляващите - откраднат 20% и викат "кво ревете, нали ви оставихме 80%". Тя рибата се вмирисва откъм главата.

 42. 42 Профил на Хриси
  Хриси
  Рейтинг: 1680 Любопитно

  До коментар [#39] от "J.J.":

  Или е това, или си купуват мълчанието и лоялността му. А вероятно и двете. Един господ знае какви схеми разцъкват и какви пари въртят и перат. Във всеки случай аз толкова нервни и жадни хора не бях виждала. Karma is a bitch.

  Some say the end is near, Some say we'll see Armageddon soon, I certainly hope we will, I sure could use a vacation from this bullshit three-ring circus sideshow.
 43. 43 Профил на N I K E
  N I K E
  Рейтинг: 385 Неутрално

  Късно е либе за китка, да сте мислели на времето, а не да си купувате апартаменти и мерцедеси, както и да си давате заплата по 50К

 44. 44 Профил на hushhush
  hushhush
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Пичове, вие приключихте, просто не знам защо си правите труда да се обяснявате.
  Само може да се надявате на мързела на прокуратура и свързаните институции, иначе сте си за затвор поне по няколко члена на НК.
  Остава си да виси на вашата съвест.

 45. 45 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  В чужбина хората от фондациите, които намерят пари получават процент. Има много милионери между тях, защото са ефективни в измъкването на пари от богати спонсори. Според мен и от ХелпКарма са си виновни, че всичко е непрозрачно и не са ясни процентите за издръжка, в смисъл възнаграждават се както им дойде. Иначе, размерът няма значение.
  —цитат от коментар 30 на troi


  +++++++++++++++++

 46. 46 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  Нищо незаконно няма в платформата. Просто дупка в закона, в която са влезли едни лихвари, за да имат безплатен достъп до капитали. Но те съществуват, защото държаната не съществува. Ако от милионите и милиардите, които тулупа изхвърля от джипката бяха насочени поне малко пари за лечение на българските деца, нямаше да има нужда от такава платформа.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 47. 47 Профил на ART
  ART
  Рейтинг: 271 Неутрално

  Затова никога на дарявам онлайн и не пускам пари в паничка. Не съм богат, но отделям малко пари за едно талантливо дете , без родители, което учи в момента. Но му ги давам лично в ръцете.

 48. 48 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2356 Неутрално

  До коментар [#3] от "Кум Лисан":

  А вие колко бихте им дали на тия мазни програмисти - 5лв + едно кафе ?.

 49. 49 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  Тва са умни ,образовани и амбициозни млади хора ,дето не чакат на държавата да ги храни и да им дава. Затуй комунягите реват срещу тях . Ми образовай се , развий схема и точи парите на балъците ,а не да завиждаш ! Аман от прости сюрмаси , дето не могат два лева да откраднат.

 50. 50 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Истината е, че ХелпКарма не са извършили нищо незаконно, в договорите са били посочени отдържаните проценти. Истината е, че са помогнали на моного хора да съберат нужните им средсвтава. Но също така истина е , че не е морално (макар и законно) да взимаш такива заплати, като се рекламираш като благотворителна организация, истината е, че хората, които дараяват, имат право да знаят колко пари получават в ХелпКарма. Истината е, че ХелпКарма, като са видели, че се издържат предоволно със събираните проценти е можело да намалят сумитете които искат от хората.
  За съжаление поредния шамар за дарителството в България.

 51. 51 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  "разходи са свързани с разработването, поддържането, развитието и защитата на иновативния софтуер на дарителската платформа"

  Ето от това разбирам. Но и почти всеки човек може да разбере най-важното чрез сравнения. Всеки и пазарувал в интернет платформи и не е трудно да се досети, че нещо толкова традиционно като интернет търговията не може да бъде особено сложно.
  Защо сравнявам платформата на хелпкарма с интернет магазините:
  - защото се приемат пари срещу стока или услуга и всяка сума постъпва за определена стока/услуга.
  - спазват се счетоводни стандарти.
  - реклами, поддръжка и т.н.
  Не твърдя, че е съвсем същото - нищо не е съвсем същото, но са съвсем близки.
  Няма как платформата на хелпкарма да е иновативна защото ако имаха някаква иновация щяха набързо да я приложат в целия свят и да изкарат милиарди.

  подпис
 52. 52 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  До коментар [#46] от "Darcas":
  "Просто дупка в закона"

  Не е дупка в закона. Измамата не е законна, а видяхме примери за измама на бенефициентите.

  подпис
 53. 53 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  Да съдят Цънцарова. Още пред няколко дни казах, че това е поръчкова работа.

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 54. 54 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  Винаги въмси мислел, че понятията като морал, етика ако щете и религия не са особено важни за просперитета на едно общество. Сега обаче виждам, че липсата им превръща хората в ненаситни свине.

 55. 55 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  Тези си знаят кирливите ризи, едно на ръка. Но М. Цънцарова е непчтен правач на разкрития. Лъже и манипулира. Справка - филма за българските деца и Норвегия. Там лъжите са с лопата да ги ринеш. Така че най-вероятно истината е някъде по средата. БТВ винаги много често действат по поръчка и продължават да го правят.
  —цитат от коментар 13 на velikova


  Спряха рекламата на Кредисимо в БТВ и това на Цънцарова е отговора!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 56. 56 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  Затова никога на дарявам онлайн и не пускам пари в паничка. Не съм богат, но отделям малко пари за едно талантливо дете , без родители, което учи в момента. Но му ги давам лично в ръцете.
  —цитат от коментар 47 на ART


  ++++ Време е за нещо подобно!Благодаря за идеята. Лек ден.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 57. 57 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Наистина има карма, хората помгат, на други хора, но и на него да си купи апартамент. А ако беше влязал в една бг партия, щяха да му уредят един на "евтино" с личен асансьор.

 58. 58 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  А иначе поддръжката и администрацията на такъв проект не би трябвало да струва повече от 10 000 лв на месец. А тия дори нямат хора на трудов договор и осигуровки.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 59. 59 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  До коментар [#38] от "G.Okatova":

  Ооо, барековщината вече е повсеместна! Гледайте как се развива Мангъровщината. Аптеките са заредени с "прекрасния" имуностимулант против Ковид с лика на Мангъров!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 60. 60 Профил на Ивайло Московски
  Ивайло Московски
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Накратко Изявлението на Хелпкарма:

  1.В България няма специализиран Закон за дарителството, поради това всяка дарителска инициатива в този сектор у нас изработва свои правила. Хелп Карма също е изработила свои правила и публично ги е обявила.На който не му харесват, да не дарява.

  2.Именно за една по-голяма сигурност по отношение на злоупотреби Хелп Карма създаде своя SAFETY CLUB, през който единствено парите могат да излизат навън..Дарителите в клуба имат възможност да ни подкрепят по тяхно желание.Техните целеви дарения, насочени за издръжка на Хелп Карма се движат от 0 до над 15%.

  3.Във Фондация Хелп Карма средствата на дарителите се разпределят в две групи: - За Каузи и За издръжка на Фондацията. Дарителската платформа Хелп Карма не би могла да съществува, ако не разполага със средства за своята издръжка.В началото процентът за отчисление бе 5.8%, а впоследствие 5%. Международният опит показва, че това е обичайна практика на по-малките платформи стигат до 15%.На който не му харесват, да не дарява. Използваме, заблуждаващ маркетинг на челната страница, като посочваме 0%-такса, за да увеличим дарителите.

  4.Отговорността да определи целите на кампанията е на създателя на кампанията. Отговорност за достоверността имат и създателите на кампаниите. Практически е невъзможно незабавно да установим, дали за едно и също лечение се ползват средства и от други, включително държавни, източници.Ние не носим отговорност и на който не му харесват, да не дарява.

  5.Фондацията прави разходи за своя персонал, за наем, за консумативи и пр. Но основните разходи са свързани с разработването, поддържането, развитието и защитата на иновативния софтуер. Тя плаща за интелектуален труд, което гарантира нейната ефективност.

 61. 61 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1711 Неутрално

  Да се говори за издръжки, иконии и т.н. е безсмислено при заплати от порядъка на 20-50 000 лева. И опорката, че ИТ-тата толкова взимали е пълна простотия. Средната заплата на ИТ-тата е към 2-3000, на високи позиции стига до 5-6000. С нейните заплати Хелпкарма тръшка дори фирми като Майкрософт, където заплатите са по 10000 за зверска работа и квалификация ...

 62. 62 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1711 Неутрално
 63. 63 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1788 Неутрално

  Цънцърова е в схемата на комунистите ,да очернят тези млади,красиви и амбициозни хора . Кредисимо е последен шанс на някои да закърпят бюджета и да си платят сметките в края на месеца. Ако ги закрият кой ше даде пари на простите комунисти? Нинова ли? Ама единия бил в колекторска фирма! Ами ако ги няма как фирмите ше си събират вземанията от тъпите селяни ,дето два лева не могат да завъртят и да направят от тях пет? Тия момчета от нищо нещо правят ,дай сега да ги изгоним от държавата ,както изгонихме ЧЕЗ и ЕОН .

 64. 64 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2062 Неутрално

  Този тип разследваща журналистика много липсва в България, смела е и вероятно е резултат от смяната на собствеността на медията неотдавна.
  Не познавах дейността на платформата, защото дарявам лично, когато имам възможност и не парадирам с каузите. Гледах репортажа напълно непредубедено и съм потресена от безсрамието на тези виновни хора. Дори не ми е важно дали ще получат присъди, обнадеждена съм, че хората реагират със справедливо възмущение.
  Опитът на Кръстев да вмени вина на вестоносеца е ужасно лош избор и ще отврати още повече хората.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 65. 65 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1293 Неутрално

  То този сайт, че има нужда от известна поддръжка е така, но в София има сигурно 100 компании, които биха изцяло поели поддръжка и развитие на този много сложен сайт за под 10 000 лв на месец (както и за значително по-малко). Та всеки лев, който са дали над необходимото, си е печалба (очевидно). Няма голямо значение дали го отчитат като заплата или не.

  Не ме търсете преди обяд
 66. 66 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1676 Неутрално
 67. 67 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Колко да е едностранен и манипулативен репортажа. Задаваха им такива въпроси, на които и да отговорят и да не отговорят, ставаше ясно каква е схемата на работа на тази 'благотворителна организация'.
  В крайна сметка пострада доверието в дарителството.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 68. 68 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  Всичкото НПО на барикадата! Наши биют!!!А след като спряха рекламата на Кредисимо в Божков ТВ, защо се чудят за ответния удар! Поснете двойни реклами на Кредисимо в Божков ТВ и веднага ще излезе хвалебствен материал за Хелпкарма!!!
  —цитат от коментар 7 на chichka


  Съгласен! Освен това , разбира се , трябва да се даде възможност на фондацията да ни убеди , че наистина работи "на ползу роду" ., Прави впечатление , че до момента не се е появил нито един или едни ползватели на въпросните помощи , които да застанат с лицата си да потвърдят позитивите от дейността на фондацията, а според тях това са 99 % от случаите. Възнагражденията оставям без коментар.

 69. 69 Профил на pch
  pch
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Искаш да помогнеш на болно дете а на практика си помогнал на слафчу да си купи апартамент. Всеки дарител ще се почувства измамен. Да се обогатяваш за сметка на болни деца. Не виждам благородна кауза тук. Да публикуваш заблуждаваща дарителите информация с цел събиране на повече пари...
  >>повърхностен и манипулативен репортаж, сглобен от отделни фрагменти, с явната цел да бъде напълно дискредитирана фондация "Хелп карма"

 70. 70 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 807 Неутрално

  Лоша карма ги чака тези. И няма да е в следващият живот, а още в този.

 71. 71 Профил на maddrum
  maddrum
  Рейтинг: 533 Неутрално

  Келепира свърши. Сега почва затвора.

 72. 72 Профил на spanopolski
  spanopolski
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Личния ми опит с т.нар. Хелпкарма (що за име между другото..) не е прекалено позитивен.
  При дарение видима опция да не "подпомогнеш хелпкарма" с някаква сума просто няма.
  Трябва да се иде на "друга сума" и от там да се избере 0.
  Дебилизъм и евтин и грозен начин да смучеш пари от хората искащи да помогнат.
  Нещастници!

 73. 73 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 524 Неутрално

  ако някой досега не е разбрал, че организаторите на протестите са долни селски крадци, да се връща в трети клас или да се записва в Да България - кога и къде комунистическите престъпници не са били крадци?

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 74. 74 Профил на Асен Градинаров
  Асен Градинаров
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Това са тъй прехвалените НПО-та - само злоупотреби, кражби и живот на широко с парите на другите! Като отчетем, че 99,9% от умнопрелестните се издържат само от това, представете си колко са "умни" тези, които им дават парите си и гласуват за НПО-партиите - ДеБъ и ко.

 75. 75 Профил на Симо
  Симо
  Рейтинг: 1185 Гневно

  И нито дума, че на сайта са сложили лекари, които не заят за съществуване им ? Каква по-ярка идикация за ИЗМАМА от това ? Никаква отчетност освен едни голи цифри. Директно ги притиснаха за случай със зоупотреби и какво получаваме: Скапано изявление, че не се били подготвили. Лично аз си мислех, че минават някакъв отдит и някой реално ги проверява. Да, ама НЕ!!! Никакви пари повече за ХелпКарма и за тем подобни платформи като тая!!!!

 76. 76 Профил на VaKY
  VaKY
  Рейтинг: 636 Неутрално

  На кредитното специалистче и акционерче, моа да му бия шама..и от студиото до морето без пари. Льольо нагъл!

  Pro bono publicum with a bit more gusto
 77. 77 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  До коментар [#68] от "doroteus":

  Наистина, защо не се появи нито една майка, инвалид или организация получила помощ от Хелпкарма? Покажете едно дете оперирано с парите дарени от фондацията!!!! Май всичките 22 млн минали през Хелпкарма са в правилните джобове! Като изключим концерта на Орлов мост в подкреха на Маямата и отровното трио.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 78. 78 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Аз ли не видях нито дума за това, че са използвали имената и снимките на известни лекари на сайта, будейки по този начин доверие и мамейки хората?

  Нима в НК никъде няма упомената подобна измама?

 79. 79 Профил на Pandipool
  Pandipool
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Коце, за бой си приятел!
  Много ясно, че няма да ви каже абсолютно всичко Мария Цънцарова. Нали ще си замаскирате грозните лъжи.
  Заплатите ги остави, ами кажи защо събирате пари за лечение, което е платила държавата! Гнус ме е да те гледам! Заради такижа жалки и алчни отрепки ще пострада цялата благородна кауза!

 80. 80 Профил на Инженер Раул Викторов
  Инженер Раул Викторов
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Ще ви плющят яко в панделата, само да стигнете до тм!

 81. 81 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#65] от "tulup":

  Ами направи ти фондация, вземи някоя от 100-те фирми и действай. Някой да те спира!

 82. 82 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  До коментар [#78] от "Аз":
  "Нима в НК никъде няма упомената подобна измама?"

  Колко подобне измама търсиш в НК.
  Като прочетох какво си написал изтеглих НК и започнах да търся думата измама......
  Намирам, още и още и се уморих за чета.

  подпис
 83. 83 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 994 Неутрално

  Това е бизнес и няма нищо общо с дарителството и благотворителността.
  Създаването и администрирането на подобна платформа трябва да е на доброволни начала и безвъзмездно. 84. 84 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Човек остава с убеждението, че "Хелп карма" е създадена , за да се облагодетелстват една шепа хора, а не да се помага за лечението на деца.

 85. 85 Профил на xymax
  xymax
  Рейтинг: 530 Разстроено

  Майко, майко. 95% от народа дето се разхожда навън е с промити мозъци от телевизора!

 86. 86 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3084 Неутрално

  До коментар [#39] от "J.J.":

  Точно така, НАП ще ги схруска за отрицателно време, това е данъчно престъпление пар екселанс, така да кажа. В моралния казус не искам да влизам, но единственото осъдимо по закон е криенето на осигуровки, което е достатъчно голямо нарушение.

 87. 87 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2132 Неутрално

  Ако има нужда от благотворителност и дарителски кампании значи една държава не функционира. Това е тъжната истина. Трябва да се забрани всякаква благотворителност и държавата да влезе в ролята си да подсигурява всичко необходимо на гражданите изпаднали в нужда.

 88. 88 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2132 Неутрално

  А Цънцарова откакто се изложи с доцент Мангъров вече хич и нямам доверие.

 89. 89 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1923 Неутрално

  До коментар [#84] от "Роси":

  Ми точно за това е създадена.
  Дарителството е за балъци като мен, които са им превеждали пари.

  Panta rhei....
 90. 90 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1329 Неутрално

  До коментар [#81] от "Стефан":Ами направи ти фондация,

  Отдавна , в зората на демокрацията, едно младо момче ми призна,че има регистрирани 4 фондации. Проблемън бил с финансирането.
  Познавам една фондацийка - да речем "Многодетна мома". има си офис, регистрация . На щат са зайката и заекът.. Не се женят, обаче, че ще развалят схемата. И обикалят фирми и граждани да хленчат от името на самотните моми.

 91. 91 Профил на dj_tiesto
  dj_tiesto
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Ами държавата, като взимаше 20% комисионна /под формата на ДДС/ върху дарените от нас, чрез СМС, средства за всякакви кампании. Как никой "разследващ" журналист нищо не разледва а?
  Представете си как са взимали наагради държавните служители на гърба на болните деца или може би всички ние като сме се възползвали /е тези които не са дарявали разбира се/ от предоставените ни от държавата възможности /пътища, училища, услуги и т.н/.
  Не че харесвам младежа по-горе. Ама наистина малко е едностранна тази работа. Цифрите говорят събрали 20млн дали 18млн, колко е събра и дала БТВ за благотворителност и колко е заплатата на главният и директор или системният им администратор?

 92. 92 Профил на babalyuga
  babalyuga
  Рейтинг: 448 Неутрално

  А още не са излъчили част 3...

  Представям си тогава какъв гнет ще е в душата на Костов...

  Warren Buffet on integrity: “You're looking for three things, generally, in a person,” says Buffett. “Intelligence, energy, and integrity. And if they don't have the last one, don't even bother with the first two. I tell them, 'Everyone here has the intelligence and energy—you wouldn't be here otherwise. But the integrity is up to you."

 93. 93 Профил на abdulhazred
  abdulhazred
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Истината е, че ХелпКарма не са извършили нищо незаконно, в договорите са били посочени отдържаните проценти.
  —цитат от коментар 50 на thenomad


  Истината е, че не внимаваш в детайлите и може би не си гледал втория репортаж:

  - в договорите пише 5% за издръжка на фондацията, получени 21 млн, изплатени 13 млн, налични по сметки 5 млн, похарчени 3 млн. Разходите на фондацията за заплатки и наем са над 11%, т.е. двойно от обявеното

  - от кампанни са осчетоводявани пари за дейности, които докторите твърдят, че са платени от здравната каса, т.е. тези пари са отчетени фиктивно и реално са откраднати

  - имало е и напълно фиктивни кампании, за хора които нямат нужда от подпомагане, т.е. разполагат с "добър стандарт на живот", обикалят света по екскурзии, но събират дарения за децата си и т.н.

 94. 94 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 670 Разстроено

  Боже, колко много хора вярват на телевизора?!

  При това вярата им е безпрекословна!

  А стига, бе!

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 95. 95 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1163 Гневно

  многословно оправдание, което заобикаля неопровержими факти - сериозно "отклоняване" на средства от дарения!

  заслужава наказание такова мерзко поведение!

 96. 96 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 865 Неутрално

  "Възнаграждението им не бива да се разглежда като "заплата", а като придобиване във времето на особено ценен и скъп интелектуален продукт, върху който е базирана цялата дарителска платформа (затова сумите са много различни от месец до месец). "

  Ххаха, и носът расте ли расте...като интелектуален продукт :-))

 97. 97 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  До коментар [#38] от "G.Okatova":Ооо, барековщината вече е повсеместна! Гледайте как се развива Мангъровщината. Аптеките са заредени с "прекрасния" имуностимулант против Ковид с лика на Мангъров!!!
  —цитат от коментар 59 на chichka


  Шегувате ли се? Не съм виждала такова нещо, може би защото много рядко влизам в аптека.

 98. 98 Профил на neptun
  neptun
  Рейтинг: 217 Любопитно

  Хубу, че журналисти правят такива предавания, ама малко поръчково изглежда. Кво стана със заплатата на шефа на държавната банка за развитие? Или с бонусите в НАП? А може би не желаят да разровят в пенсионните фондове, дето става дума за стотици мильони :)

 99. 99 Профил на Milko Stoyanov
  Milko Stoyanov
  Рейтинг: 582 Неутрално

  До коментар [#51] от "Иван K":

  Разбира се, че НЕ Е "иновативна" платформа (правя тук-таме сайтове, къде Уърдпрес, къде е-магазини и т.н.) - просто е добре структурирана и поддържана. Нищо особено, но в селото на слепите и едноокият е цар.
  Бомбастиката за "създаване, поддръжка, РАЗВИВАНЕ и защита на скъп интелектуален продукт" е съчинена от пиарите, но основният проблем беше гузността им, която личеше и от самолет предвъпросите на напористото джудже Цънцарова.
  Може и по закон НИЩО лошо да не са направили, но от МОРАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА - тези разходи, заплати, заеми и т.н. са БЕЗОБРАЗНИ, а маскировката им - НЕУБЕДИТЕЛНА. Участието на шефчето пък в "Кредисимо" хвърля още едно крайно мътно и съмнително петно върху ХелпКарма...и за съжаление на болните и нуждаещи се дечица и възрастни... с доверието на дарителите към тази платформа май... е СВЪРШЕНО.
  Просто тупаните в Народното събрание трябва да си седнат на д-тата и да измислят ЕДИН НОРМАЛЕН, МОДЕРЕН ЗАКОН за дарителството и тогава ще се намерят много канали, платформи, фондации, които да помагат на хората в нужда.
  Но в "нужда" НЕ са хора, които ходят по екскурзии по цял свят (и имат тъпотията и нахалството да се снимат с чаша по плажове и басейни), а чакат дарения за лечението на собственото си болно дете! Това е ужасно БЕЗОЧИЕ и оправдание за него просто няма...

 100. 100 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Ако имахме истински главен прокурор , вместо мафиотския парцал гешеФ, хелп-карма щяха да дават изявление от Г.М . Димитров.

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK