За опасността от замърсяване на Варненското езеро се е знаело още през 2015 г., но не е предприето нищо (допълнена)

Ремонтните работи по скъсания тръбопровод продължиха повече от четири месеца, но отново не бе положен под дъното на Варненското езеро.

© Община Варна

Ремонтните работи по скъсания тръбопровод продължиха повече от четири месеца, но отново не бе положен под дъното на Варненското езеро.Текстът е допълнен на 14 януари т.г. с отговорите на въпроси, изпратени до ДНСК, ВиК - Варна и Община Варна на 7 януари. Те пристигнаха два дни след публикацията на този текст. Вижте ги в края на текста.


Още в средата на юли 2015 г. кметът на Варна Иван Портних е знаел, че канализационният тръбопровод, пресичащ Варненското езеро, е бил "бомба със закъснител" за околната среда. Въпреки това той не е предприел нищо, за да предотврати аварията, станала през лятото на 2019 г. След нея в езерото се изляха над 3 млн. куб. м силно токсични фекални води. За бездействието се разбира от отговорите на въпроси, изпратени от "Дневник" до Държавна агенция "Морска администрация", във връзка с инцидент отпреди 6 години.


Архивна публикация в електронния портал Maritime.bg, специализиран в сферата на морската индустрия и проследяването на аварии с плавателни средства, свидетелства, че на 6 юли 2015 г. корабът Maxal Raise, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, излиза от пристанище "Одесос ПБМ" във Варненското езеро и се насочва към морето през плавателния канал под Аспарухов мост. След внезапен отказ на главния двигател 89-метровият плавателен съд става неуправляем и се понася към брега. По тази причина е разпоредено аварийно спускане на котва.
При последвалите маневри екипажът на кораба установява, че котвата не може да бъде прибрана, тъй като единият й рог е блокиран под напорния тръбопровод, минаваща по дъното на езерото. При инцидента той е засегнат приблизително на същото място, където през лятото на 2019 г. ВиК Варна констатира скъсване и последвало изтичане на около 8 хил. куб. м фекални води дневно, което продължи повече от година.


"Дневник" потърси


потвърждение на информацията за инцидента


с кораба Maxal Raise от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Отговорът на зададените въпроси, подписан от директора й Живко Петров, гласи следното:


"На 16 юли 2015 г. кораб Maxal Raise при отплаване от пристанище "Одесос ПБМ" отдава аварийно котва и закача напорния тръбопровод на ВиК. Незабавно е уведомена община Варна като собственик на тръбата и на базата на предявен иск от община Варна корабът е задържан от капитана на пристанището до решаване на иска от община Варна".


Според източници на "Дневник", пожелали анонимност, само няколко дни по-късно


"собственикът на тръбата" - община Варна, оттегля иска си


и корабът е освободен. Причината за това е станалият явен факт, че засегнатата тръба не е била положена на 3 м под дъното на езерото, както е било предвидено според струващия 5 млн. евро проект за полагането й. При евентуалното съдебно дело, което общината е трябвало да води срещу собственика на Maxal Raise, това нарушение е щяло да стане публично. Така то остава скрито до август 2019 г.


Тогава друг кораб (неустановен и до този момент) окончателно прекъсва тръбата, което води и до последвалото тежко замърсяване на Варненското езеро. Дори тогава обаче кметът на града не намира за нужно да уведоми гражданите за него. То става публично известно 10 месеца по-късно - едва през април м.г., след публикации в медиите.


Всичко за замърсяването и причините, довели до него - тук.
Какви въпроси изплуваха от мътното дъно на Варненското езеро - тук.
За "скритите работи" във Варненското езеро - тук.


"Дневник" изпрати до общинската администрация на 7 януари въпроси във връзка с инцидента с Maxal Raise, които да изяснят с какви мотиви е било поискано задържането на кораба, дали са предявени претенции към собственика на кораба и ако това не се е случило, каква е била причината. Друг въпрос трябваше да уточни кое е било конкретното длъжностно лице, натоварено с работата по случая.


До приключването на работата по този текст късно вечерта на 12 януари,


отговори не бяха получени.


Според друга информация, с която "Дневник" разполага, още през 2014 г. е било направено демонстрационно замерване на дълбочини и картиране на дъното на Варненското езеро. За него е използван сонар от най-високия клас на водещата в тази сфера датска компания "Teledyne Reson" A.S. Снимките, направени с рекламна цел от нейното представителство в България, са показали, че тръбопроводът, който свързва канализацията на кварталите "Аспарухово" и "Галата" с пречиствателната станция във варненското с. Тополи, лежи по цялата си дължина над дъното на езерото, а не под него.


Пак по информация на "Дневник" на 19 февруари 2014 г. висококачествените изображения от демонстрационното обследване са били изпратени от директора на Дирекция "Морска администрация" - Варна до Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). В придружаващото писмо ясно е било посочено, че строителството на напорния канализационен водопровод явно не е било извършено според заданието на проекта, финансиран със средства от Европейския съюз.


Писмото, придружено с изображенията от обследването на езерното дъно, е било адресирано до Георги Даракчиев, тогаава зам.-директор на ДНСК. Въпреки това


от страна на строителния контрол не е било предприето абсолютно нищо,


за да бъде потърсена отговорност за нарушението. Въпросите, изпратени до ДНСК, които трябваше да изяснят какви са били причините за това, също до момента са без отговор, а Георги Даракчиев, в момента началник на Главна дирекция "Строителен контрол" в ДНСК, не отговори на служебния си телефон.


Тръбопроводът през Варненското езеро е изграден като част от по-голям проект за подобряване на водния цикъл на Варна на стойност 5 млн. евро без ДДС. Около 75% от тях са финансиране от Европейския съюз по програма ИСПА. Изпълнението започва през 2009 г. и след серия


перипетии, закъснения и удължавания


завършва през декември 2011 г. Според проектната документация тръбата е трябвало да бъде положена най-малко на 3 метра под езерното дъно. Но всички огледи, както и сонарните снимки от обследването му, направени и през м.г. показаха, че по цялата си дължина тръбата е била положена на самото дъно, а не под него.


В средата на май м.г. община Варна започна възстановяването на скъсания канализационен тръбопровод по проект за 1.3 млн. лв., отпуснати


без ясен план за работа и без съгласуване с други проекти,


реализирани във Варненското езеро по същото време. Един от тях - на стойност 350 млн. лв. - предвижда удълбочаване на плавателните канали, минаващи през него, точно в района, през който преминава и прекъснатата тръба. По тази причина подновените й участъци отново не бяха закопани в езерното дъно. Освен това според съобщение на местната администрация във Варна от септември м.г. тръбата е била "временно" положена на 25 - 30 м встрани от предварително определеното й трасе, докато бъде изкопана предвидената подводна траншея. Кога ще се случи това, как ще бъде предотвратен евентуален нов инцидент и кой ще поеме разноските по внезапната промяна в плановете за ремонта не е известно и до днес.


Отговори на Община Варна:


Инцидентът с котвата е бил извън фарватера на канал 1 в северна посока и извън зоната, където по-късно става аварийно прекъсване на тръбопровода. Категорично не отговаря на истината информацията, че канализационната тръба е била засегната от котвата на същото място, където по-късно става аварията. Това е документирано с подводен видеозапис, извършен при оглед на 21.07.2015 г. Тогава е обследван участък от 100 метра, който е бил видима част от тръбата, около мястото, където е останала котвата. Установено е било, че има надирания по тръбата, но тя е здрава и няма технически нарушения по нея. Това бе ясно обяснено още на 27 май 2020 г., по време на пресконференция край Варненското езеро, когато инж. Христо Николов, главен инженер на "Хидроремонт ИГТ", обясни пред журналисти, че котвата е на друго място, извън фарватера и че не е причинила аварията.


При водолазния оглед е било установено, че няма повреда или скъсване на тръбата и нарушаване на канализационната система. Не е било установена промяна от нормалното експлоатационно състояние на системата до аварията през 2019 г.


На 17.07.2015 г. Община Варна е уведомила Морска администрация - Варна, че предявява имуществени претенции към корабопритежателя "Максал рейз" и към корабния агент "Акватранс" ООД, за евентуални нанесени вреди на съоръжението. Мотивите са, че ще бъдат необходими средства за отстраняване на котвата или за поправяне на евентуални вреди върху съоръжението. Със Заповед № В-З-100/17.07.2015 г. на Агенция "Морска администрация" корабът е задържан. След извършения оглед на 21.07.2015 г. възложен от ВиК, в който се констатира, че няма скъсване на тръбата, е представено писмо от "БРИТ глобал спешълити" за разбирателство, чрез което се обезпечава отговорност за нанесени вреди и е издадена заповед В-З-106/21.07.2015 г. за освобождаване на кораба.


Тъй като инцидентът с котвата е бил извън фарватера и извън зоната, където по-късно става аварийно прекъсване на тръбопровода, Община Варна е уведомила през юни 2020г. "БРИТ глобал спешълити", че ще се предприеме действия по изваждане на аварийно отдадената котва и веригата. За целта месец по-рано - през май, бе сключен договор за изваждането им. Не е получен отговор от "БРИТ глобал спешълити". През месец юли 2020г. е извършено изваждане на аварийно отдадената котва и верига, като стойността на извършените дейности е в размер на 26 928.65 лева с ДДС. На 16.07.2020г. е представена искова молба до Окръжен съд- Варна за възстановяване на направените разходи, които за Община Варна, както и за водолазните дейности - в размер на 1717.67 лв. към ВиК- Варна.


Писмо от "БРИТ глобал спешълити" за разбирателство от 21.07.2015 г. е получено от инж. Христо Иванов, зам.-кмет.


Отговор от ВиК - Варна


За опасността от замърсяване на Варненското езеро се е знаело още през 2015 г., но не е предприето нищо (допълнена)

© ВиК - Варна


Порди обема на информацията, изпратена от ДНСК тя не може да бъде поместена тук.
След обработка ще бъде представена в отделен текст.

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4331 Любопитно

  Да обобщим....за "наторяването" на Варненската акватория се е знаело още от 2015 и е проведено с благословията на кмета.
  Варненци....да не забравите да си го изберете пак за кмет. Той явно има грижата за вас и вашето здраве като основен приоритет.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 2. 2 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 870 Разстроено

  ГЕРБ, Портних - от едно безхаберно, некомпетентно, надменно котило.

 3. 3 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3684 Неутрално

  " от страна на строителния контрол не е било предприето абсолютно нищо, за да бъде потърсена отговорност за нарушението. Въпросите, изпратени до ДНСК, които трябваше да изяснят какви са били причините за това, също до момента са без отговор, а Георги Даракчиев, в момента началник на Главна дирекция "Строителен контрол" в ДНСК, не отговори на служебния си телефон."

  В царството на организираната престъпност е така - доказани престъпни схеми за милиони се толерират с помощта на институциите, превзети от престъпни калинки на мафията, а в същото време за обикновенния човек е невъзможно да оцелее в подобна среда без " благоволението" на силните групировки на деня ! За Варна, специално, знаем, че става въпрос за ТИМ ! Тия същите отдавна са пуснали пипалата с и в цялата ни държава !

 4. 4 Профил на nij50393132
  nij50393132
  Рейтинг: 1019 Неутрално

  Една дума - ПРЕСТЪПНИЦИ

 5. 5 Профил на Косьо
  Косьо
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Ужас! Крили... мазали. Е това е вече за прокурор, ама нада ли.

 6. 6 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  Навсякъде, откъдето мине ГЕРБ, след него остава това, което е във Варненското езеро.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5025 Неутрално

  Както казва Карбастуна - ГЕРБ са невинни!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  Как беше !!! и ти квооо ??? ми аз казАх на шефа, и той квооо, ми казА добре, ... ама да не се разгласява.

 9. 9 Профил на nij50393132
  nij50393132
  Рейтинг: 1019 Неутрално

  Понасъбрали са гербаджиите материал за предизборната си кампания. Може да се похвалят пред избирателите си с успешен мандат!

 10. 10 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  Така де, какво от това? Няма да ни се случи нищо, стига с държавни пари да копаем до пристанището на сараите.

 11. 11 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 2448 Неутрално

  "За опасността от замърсяване на Варненското езеро се е знаело още през 2015 г., но не е предприето нищо"


  Ех тоя Иван Костов, бе...
  Сянката му ще лежи върху неудачите на ГЕРБ, докато Барба Ганьос - Банкялията е жив!

 12. 12 Профил на ДрънкалУтУ
  ДрънкалУтУ
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Нали имаме Главен Каскет.....той к'во спи ли....

  Мани мани...
 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  До коментар [#9] от "nij50393132":

  "Понасъбрали са гербаджиите материал за предизборната си кампания. "

  Преди време четох, че индийска компания улавяла твърдите прахови частици от въздуха на големите мегаполиси и произвеждала от тях строителни материали. Суровината им идвала буквално безплатно.

  Ако ГЕРБ филтрират водата на Варненското езеро, могат да построят от твърдата материя статуя на Вожда си.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 728 Разстроено

  Навсякъде, откъдето мине ГЕРБ, след него остава това, което е във Варненското езеро.
  —цитат от коментар 6 на Norman Granz


  +++++
  Тека е,защото минават с жипки а не с гумени лодки!🐵

  Много съм прост
 15. 15 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4108 Неутрално

  Техническото решение за отвеждане на опадните води от квартал Аспарухово с водопровод под Варненското езеро до пречиствателната станция на града за отпадни води , която се намера на другия бряг на езерото е глупава. Строителството на такъв водопровод под дъното на езерото и поддръжката му е скъпа. Разбираме , че за това са дадени милиони . Със същите пари можеше да построят регионална пречиствателна станция, която да обслужва квартал Аспарухово.

 16. 16 Профил на Умнокрасив гербераст от Позитано
  Умнокрасив гербераст от Позитано
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Нищо ново под слънцето. Безстопанственост, безхаберие и шепа корупция, за разкош. Рецептата за "качествено" управление на ГЕРБ.

 17. 17 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  До коментар [#15] от "tacheaux":

  Глупава?! Зависи от гледната точка. Има безумна идея има и европроект, има европроект има гепене и.т.н. И като бонус ремонт на ремонта през няколко години - това си е истинска златна мина. А будалите одат да копат злато из бойколандия.

 18. 18 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2206 Любопитно

  До коментар [#15] от "tacheaux":

  Такава пречиствателна станция е построена в кв. Аспарухово през 1968 г. и работи до 2011 г.
  През 2011 г. пречиствателната станция в Аспарухово с помощта на 6.18 милиона евро по европрограма се трансформира от ПРЕЧИСТВАТЕЛНА в ПОМПЕНА станция. И тази помпена станция изпомпва отпадните води до нова пречиствателна станция в село Тополи, където се преработват.....
  100 игри в минута, само и само да се откраднат едни европейски пари...

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 19. 19 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Управлението на ГЕРБ във Варна е пресечна точка на корупция, бандитизъм и некадърност в едно.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 20. 20 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3276 Неутрално

  До коментар [#1] от "padrino":

  И ще си го изберат...! Може да си сигурен. Той... таковата... Те... Костов и Христо Иванов... Те са виновни! От ГЕРБ нямат нищо общо! Освен това са незаменими и безалтернативни! :)))

  Бивш tww09306483.
 21. 21 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  За всички дебили, които не осъзнават къв е проблемът с Гешеф, Цацароф и т.н. - едно чисто длъжностно престъпление, на всичкото отгоре добре документирано, довело до ужасни последици за околната среда - ще остане безнаказано, защото или няма да се повдигне обвинение, или ще е направено по най-некадърния възможен начин и ще се замете. И следващите ще знаят, че могат да правят квото си искат, щото последствия НЯМА.

 22. 22 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 725 Неутрално

  Минимум двама души на висши постове (Портних и онзи от ДНСК) не са направили нищо, въпреки че са знаели за проблема. В това време прокуратурата вместо да ги разследва, си драпа т@шунките и се занимава с кокошкари.

 23. 23 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  Видими резултати:

  https://segabg.com/hot/category-bulgaria/14-ednakvi-putni-znaka-sa-postaveni-absurdno-na-ulica-360-m

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 24 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Междувременно разследването на територията се е съсредоточило в громене на битовата престъпност и казаните за незаконна ракия.

 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  До коментар [#24] от "Индиана":

  "Междувременно разследването на територията се е съсредоточило в громене на битовата престъпност и казаните за незаконна ракия."

  И близалките в детски център Биберон - това гнездо на шпиони и диверсанти...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5393 Весело

  Не е имало време от магистрали , а и морето им е до......колене !

 27. 27 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1076 Неутрално

  За варненци само БезВазелинМагарешки! Явно нямат нищо против руско-тимаджийската кочина, в която живеят.

 28. 28 Профил на aussie
  aussie
  Рейтинг: 599 Неутрално

  На кмета дело за сексуален тормоз му се е разминало в Израел та един малък проблем с водопровод във Варна ли ще го сбърка.

 29. 29 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4767 Гневно

  Една дума - ПРЕСТЪПНИЦИ
  —цитат от коментар 4 на nij50393132


  Но главният каскет няма да си го причини и това! Поне за сега, де!

 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8551 Неутрално

  Варненци си избраха най-некадърния кмет и сега защо плачат. Знаеха кой е Портних, знаеха,че е мафиот и пак го избраха, за втори път.

 31. 31 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4514 Неутрално

  Поредното скандално крадене на милиони-гарантирано от ГЕРБ!

 32. 32 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4514 Любопитно

  До коментар [#1] от "padrino":


  До коментар [#2] от "papunqk":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Жълтите тарикати искат само да си пълнят джобовете за сметка на бюджета/хората /..................!

 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  До коментар [#30] от "Роси":

  "Варненци си избраха най-некадърния кмет и сега защо плачат. Знаеха кой е Портних, знаеха,че е мафиот и пак го избраха, за втори път."

  Варна е мащабно умален модел на България.

  Бойко Борисов го избрахме за ТРЕТИ път, сега се натиска да го изберем за четвърти.

  Нима той е с нещо по-добър от Портних? По-кадърен или по-порядъчен?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3276 Неутрално

  До коментар [#33] от "Norman Granz":

  Мене ей това ме втриса...! Знаеш за някой, че те гледа в очите най-нагло и те лъже. Ама въпреки всичко пак гласуваш за него, защото другите май не ставали...! Ама, защо не ставали? Ами не се знае, ама май така казали по телевизията. И този път обещаха, че няма да ни излъжат! И като ги преметнат пак, после пак си подсмърчат и псуват Костов и им е хубаво, като ги шибат с 200-та на голо...! И на следващите избори, пак от същото!

  Бивш tww09306483.
 35. 35 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5668 Весело

  Значи ли че Варненското езеро преди 2015 г. е било чисто

 36. 36 Профил на Chegobara
  Chegobara
  Рейтинг: 622 Неутрално

  По принцип лайната ги оправя морето, но трябва да се заустят навътре, естествено ако се къпеш в бактерии може да ти се такова мамата. Нямам познати, които да ходят на плаж на Южния и централния и изобщо в залива - варненци по принцип рядко ходим на плаж. Едно време е било много по-мръсно от промишлеността. Не че оправдавам управата за изначално глупавия проект, но наистина не е чак такъв проблем. Тази години си имаше и доста доволно риба, червените водорасли цъфнаха за съвсем кратко, а те изтеглят кислорода, само илариите могат да живеят в такава вода, изобщо и много по-зле е било.

  всичко е суета, Боку ни обра
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK