Десет години по-късно: как държавата не успя да закрие в срок домовете за деца с увреждания

Десет години по-късно: как държавата не успя да закрие в срок домовете за деца с увреждания

© Цветелина Николаева, Капитал"Нашите деца за някои са само справки, графи. А ние ги приеме като съдба..." - думите са на Красимира Минева, педиатър с 25 години стаж от Дома за медико-социални грижи за деца в Бузовград. А поводът за горчивия упрек - намерението на властите да закрият дома в самия край на миналата година и да преместят обитателите му - някои от тях с тежки здравословни проблеми, на различни места из страната в дните около Коледа.


Макар да си даде десет години за подготовка, държавата не успя в срок да изведе децата с увреждания от социалните институции и да им осигури живот в семейна среда и специализирана помощ, а опитът за ударно закриване на домове предизвика остра реакция, като тази в Бузовград, и обещава да създава още проблеми. Вместо да се действа по предварително подготвен план, съобразен с нуждите на децата, техните близки и полагащият грижи персонал, процесът оставя впечатление по-скоро за хаос, отколкото за систематична работа.


Става въпрос за близо 300 деца деца с увреждания, които са изоставени от родителите си, или чието здравословно състояние изисква специализирана медицинска грижа. Сред тях има и 10 пълнолетни, които продължават да имат нужда от помощ. Настанени са в 12 дома за медико-социални грижи из страната, където са под денонощно наблюдение на специалисти. По план до края на 2020 г. всички трябваше да бъдат преместени в приемни семейства или в центрове със семейна грижа.


Дългият път до закриване на домовете
Държавата поема ангажимент да изведе децата от домовете преди точно едно десетилетие - с приетата през 2010 г. Национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", според която всички институции за отглеждане на деца (общо 137 от различен вид) трябва да бъдат закрити, а на тяхно място да бъдат създадени алтернативни услуги и грижи. Оттогава досега броят на децата в домовете за медико-социални грижи намалява постоянно. По данни на Националния статистически институт през 2010 г. настанените там са били 2455, през 2019 г. са пет пъти по-малко - 454, а през 2020 г. - по данни на здравното министерство, вече са 277. Домовете пък намаляват за десетилетие от 32 до 12.


Идеята на деинституционализацията е, че за децата без родители, с увреждания или с хронични болести трябва да бъдат осигурени услуги в общността, които отговарят на техните индивидуални нужди. А грижата в институциите трябва да бъде заменена от грижа от семеен тип, като до отделяне на децата от родителите да се стига само в крайни случаи, а вместо това семействата да получават помощ и подкрепа при осигуряването на добър живот на децата.


Ангажиментът от стратегията беше пренесен и в приетия през 2019 г. нов Закон за социалните услуги, където е записано, че към първи януари 2021 г. всички домове за медико-социални грижи, трябва да бъдат закрити.


Опитът за затваряне на дома в Бузовград в средата на декември миналата година предизвика остра обществена реакция, след като работещите в дома обявиха, че децата ще бъдат разпратени по други домове тъкмо по празниците. След спешни преговори със здравното министерство решението беше отложено за началото на новата година.


И още едно отлагане


Сега здравният министър Костадин Ангелов е подготвил проект за постановление, с което 8 от 12-те дома за медико-социална грижа се закриват и от 1 февруари се превръщат в т.нар. центрове за комплексно обслужване. В тях децата няма да бъдат настанявани и отглеждани. Вместо това ще играят ролята на дневни центрове, в които децата ще бъдат водени през деня от отглеждащите ги родители - биологични или приемни, за лечение, рехабилитация и помощ от логопеди и психолози. "Целта е създаването на услуги в подкрепа на родителите, които да изпълняват своите отговорности към децата, а не държавата, чрез институциите да поема тези отговорности", е записано в проекта за постановление, качено в началото на януари тази година на сайта за обществено обсъждане strategy.bg.


В доклада към постановлението здравния министър обяснява забавянето в закриването на домовете с извънредната епидемична обстановка заради COVID-19, която затруднила процеса по извеждане на децата от институциите. Той уточнява, че забраната за посещения възпрепятства опознавателните срещи с приемни семейства и евентуални осиновители. В извънредната ситуация се забавило и изграждането на планираните 20 центъра за специализирана здравно-социална грижа, където трябва да бъдат настанени децата, нуждаещи се от постоянно медицинско наблюдение, но срокът за това сега е 31 декември 2021 г.


Постановлението предвижда да бъдат закрити и преобразувани домовете в

Благоевград, Бургас, Бузовград, Добрич,
Дебелец, София, Сливен и Хасково

Децата от тях ще бъдат прехвърлени в четирите оставащи - във Варна, Плевен, Кърджали и Стара Загора, които според Закона за социалните услуги могат да продължат да функционират до края на годината. Според доклада на здравния министър повечето от специалистите в сегашните домове ще бъдат назначени на работа в новите центрове - над 370 души.


Внезапно и без план или отдавна и плавно


В края на миналата година група адвокати отправиха апел към омбудсмана Диана Ковачева да осигури прозрачност на процеса по преместването на децата от домовете и да гарантира, че децата няма да се окажат "заложници на бюрократичен подход и стремеж за усвояване на европейски средства".


Според правозащитниците опитите за закриване на домове по празниците показват, че процесът по деинституционализация се прави внезапно, скоростно, без план и без съобразяване с нуждите на децата. Адвокатите, подписали публикуваното в сайта "Маргиналия" писмо са Анета Генова, Цветелина Маринова, Мария Кръстева, Мирослав Моравски, Владимир Мирчев и експертът Надежда Денева. Те посочват, че са притеснени и защото това са домове, за които по принцип се знае малко - точно какво е състоянието на децата, а след началото на COVID кризата достъпът още повече се е ограничил.


От офиса на Диана Ковачева коментираха за "Дневник", че са извършили няколко проверки след писмото - на документите за подготовката по преместването на децата, на практическото й реализиране, както и на мерките за осигуряване на семейна среда или близка до семейната за децата. Резултатите ще бъдат представени в средата на февруари в годишния доклад на омбудсмана.


Ковачева е отправила и спешна препоръка до здравния и социалния министър за свикване на съвет по деинституционализация, като е подчертала липсата на прозрачност в процеса по извеждане на децата и съмненията за прилагане на бюрократични подходи. "Поисках да бъдат представени доказателства, че са извършени индивидуални оценки на децата, от които да е видно, че има планиране на последващата грижа за всяко от децата от закриващите се домове, както и че е приложена методиката за подготовка на извеждането на дете от институция", пише тя в отговор до адвокатите.


Въпреки притесненията, изглежда не липсват примери и за планирано приключване в срок на задачата. За това свидетелства Анелия Петкова, директор на закрития дом в Дебелец. Пред "Дневник" тя заяви, че там процесът е започнал отдавна и е протекъл спокойно: "Плавно, бавно изведохме децата. Срещнахме се с родителите, които са станаха приемни за две деца. Останалите 13 деца са реинтегрирани в техните семейства". Тя допълва, че ще бъдат осигурени допълнителни грижи в бъдещия център за комплексно обслужване.


А какво става с децата


Засега е известно, че децата от закритите домове ще отпътуват към някой от четирите оставащи. Какво обаче ги очаква в края на годината не се знае.


В отговор на въпроси на "Дневник" от здравното министерство уточниха, че 10 от обитателите на домовете за медико-социални грижи за деца са вече пълнолетни, но не са напуснали институциите, "поради здравословното си състояние и липсата на подходяща за тях услуга". Девет от тях от тях в момента са в Бузовград и ще останат там, като грижите за тях ще бъдат поети от създадения там дневен център. За десетия се търси подходяща грижа в Кърджали.

Останалите деца са планирани за извеждане в семейна или близка до семейната среда - резидентни социални или интегрирани здравно-социални услуги


Министерство на здравеопазването

Все още не е известно колко от децата ще бъдат преместени в друг град. "След като се предприеме съответната мярка за закрила от Агенцията за социални подпомагане, ако се наложи преместване в друго населено място, то ще е съобразно здравословното състояние, потребностите, както и близостта с родителите", посочват от министерството.


Без отговор остава въпросът колко семейства са изявили желание да бъдат приемни родители за децата. От Агенцията за социално подпомагане заявиха пред "Дневник" само, че "в процеса на изпълнение на деинституционализацията на грижата за децата се прилага индивидуален подход към всяко дете". Оттам уточняват, че "при избор на подходящо приемно семейство се прави екипно обсъждане за обстоятелствата около индивидуалните потребности на детето, възраст, контакти с родители и членове на разширеното семейство и други".


Опитът на "Дневник" да разговаря с директорите на домовете, които остават, беше неуспешен. Десислава Георгиева от Плевен заяви, че не смята за редно да говори по телефона за тези неща, а колегите й не отговаряха на публично обявените телефони.


"Не се зачита тяхното човешко качество"


В писмото си до омбудсмана споменатите адвокати протестират срещу намерението на държавата да премести децата от закритите домове в други центрове и предупреждават, че са наблюдавали вече такова отношение при закриване на други институции, когато подобно прехвърляне без необходимата подготовка и предпазливост, е довело до смъртни случаи.

Това практически представлява отношение като към предмети, към обекти подлежащи единствено на медицинска грижа (понякога спорно адекватна), без да се зачита тяхното човешко качество, както и правото им, въпреки увреждането си, да получат възможност да израснат като пълноценни човешки същества, които са приети от света на хората като равнопоставени"


Из писмото на адвокатите

Според тях най-доброто решение за всяко дете би било настаняване в биологичното или в приемно семейство, след адекватна подготовка и осигуряване дългосрочна подкрепа за адекватна грижа, но няма данни за нищо такова в настоящата процедура по закриване на домовете: "Имаме сериозни основания да подозираме, че ще бъде осъществен именно вторият сценарий, при който реалните действия по деинституционализация на децата ще останат единствено добри, но неосъществени пожелания, описани в нечий доклад като "успехи".


Според адвокат Анета Генова, която от години се занимава с темата, част от децата в домовете са без родители и има случаи, когато никой не се интересува истински от съдбата им: "Те са напълно безпомощни, напълно лишени от достъп до правосъдие". По думите й отговорно за тази ситуация е Министерството на здравеопазването, но отговорността не може да бъде реализирана, защото не може да бъде потърсена.

Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  "Десет години по-късно: как държавата не успя да закрие в срок домовете за деца с увреждания"
  ..................
  Всички и най вече анализаторите на Дневник знаят, че държавата се провали във всичките си начинания в последните десет години.
  Интересно ще бъде да прочетем какво предвиждат и как ще го постигнат Победителите в следващите избори?
  Всички оплюват Борисов, но всички го копират. Така започна и неговата предизборна борба през 2009 г. Отричане на Тройната ламя, охулване на Доган и никакви точни и ясни послания за управленски мандат. След като спечели, започна да се оправдава с лошото наследство оставено от Тройната ламя.
  След това следваха оправдания с Орешарски!
  Вече 12 години продължаваме да гледаме и слушаме едно и също.
  Явно и на тези избори новите ни месии разчитат да гласуваме срещу Борисов, пък после, каквото стане.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5025 Неутрално

  Гарантирано от ГЕРБ!!! Факти и документи.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  Гарантирано от ГЕРБ!!! Факти и документи.
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Закъсня!!!!!

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5025 Неутрално

  До коментар [#3] от "4ort":

  Май твоите безхаберници закъсняха сал с 10 лазарника или както казвахте преди цели 2 петилетки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#3] от "4ort":Май твоите безхаберници закъсняха сал с 10 лазарника или както казвахте преди цели 2 петилетки.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА

  С кое и какво закъсняха? ДванаЙсе години ви изпреварват на всички избори.

  Запиши си го за N-ти път!
  С тролове, като теб ГЕРБ, ще ви бие още три петилетки!

 6. 6 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1363 Весело

  'държавата'...няма как държава да са гербавите калинки ,роднини и кумове..ТЕ не могат да бъдат държава...няма акъл..има само схеми......

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 7. 7 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 829 Неутрално

  За жалост сме подобие на пропаднала африканска държавица по отношението към хората в нужда. Диктаторът ни също прилича на африкански сатрап, не убива обаче директно, а по перфиден начин

  malart.blog.bg
 8. 8 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#7] от "malart":

  Въпрос на избор е да се чувстваш африканец!!! На вас, явно, ви се отдава.
  По темата - типично за Дневник и неговите писателски креатури е взирането е в малкото НЕнаправено и удобното пропускане е за многото НАПРАВЕНО. Работя с изоставени деца и деца с увреждания. Ще ви кажа, че НЕ СТЕ В ЧАС!! Че разликата от днес и преди 10 години е ОГРОМНА! Защитените къщи и персоналът, който се грижи за децата нямат нищо общо с домовете от преди! Но, изоставените деца се увеличават. Децата с увреждания - също. Вероятно, според манипулаторите от Дневник и за това са виновни ГЕРБ!!

 9. 9 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  За жалост сме подобие на пропаднала африканска държавица по отношението към хората в нужда. Диктаторът ни също прилича на африкански сатрап, не убива обаче директно, а по перфиден начин
  —цитат от коментар 7 на malart


  Колко хубаво беше, когато Партията се грижеше за все по пълното задоволяване на нуждите на трудЯщите се и когато основната грижа беше грижата за човека и всички го знаехме Човека.
  Изведнъж се оказа, че човеците са много и не можем да се грижим за тях.

 10. 10 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  До коментар [#8] от "victor_victim":

  ок,я разясни какво толкова 'много' е направено...понеже и аз имам близки хора до мен в такава ситуация...или си поредния про гербав трол???

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  След като са създавани с десетилетия е логично да не успеем да ги закрием в срок!!!

 12. 12 Профил на Умнокрасив гербераст от Позитано
  Умнокрасив гербераст от Позитано
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#5] от "4ort":

  Виж сега драги, кмета, да ни е жив и здрав, е ясен, за него всичко започва и свършва с ГЕРБ. НО. След десет години управление извинения НЯМА!!!!!! Стига вече с вечните оправдания. Да, и преди ГЕРБ никой не се сещаше за тези деца, да, и преди ГЕРБ те бяха зарязани от държава и общество. Но, след като си на власт цяла една декада е меко казано нагло да се оправдаваш. Както и с всички останали проблеми, така и с този, ГЕРБ просто не се справиха. Загубени, пропилени десет години. Някой беше казал, че за степента на развитие на едно общество може да се съди по отношението му към хората в нужда. По този показател ние все още сме изключително изостанали в развитието си. За жалост.

 13. 13 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1632 Неутрално

  А защо изобщо това трябва става. С какво доктрината за прехвърлянето на децата от държавна в ЧАСТНА институция е по-добра? Само защото едни неолиберали са се докопали до позицията на власт в сянка и диктуват "правилното"?
  Или защото същите тези неолиберали са догматизирали принципа за задължителните "социални" услуги, които трябва да се потребяват от всеки, и в която догма децат са "потребители" и СТОКА. Защото същите тези неолибрали са придобили привилегията ТЕ, чрез техните НПО и частни компании за доставка на тези "социални" "услуги, за което държавата Е задължена да им плаща НА ТЕХНИТЕ институции?
  Е, това не е ли ТЪРГОВИЯ с деца?
  И после държавата не била се справила да им ДОСТАВИ удоволствието да си пълнят банковите сметки....
  !

 14. 14 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#12] от "Умнокрасив гербераст от Позитано":

  Нали започнах с това, че никоя партия няма програма.
  Нали съм написал, че ГЕРБ се оправдаваха с предишните.
  Лично Вие къде прочетохте: "Ние от Партия "Х" ще решим проблема"У" по следния начин 1,2, 3.....
  А не смятате ли, че която и партия или коалиция дойде на власт, винаги ще има много недоволни?
  Пример за последното ми твърдение са разказите на Чудомир "Критик" и "Я, че изокам некой ден"
  Може би някаква нациолна черта?

 15. 15 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1363 Весело

  До коментар [#14] от "4ort":

  гербав,вие за какво имате програма ,освен за пълненето на шкафчетата и настаняването на удобни тикви на всички важни позиции...а забравих задача номер едно на гербавото управление е да обслужва дпс и почетния...там ви е силата...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 16. 16 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1899 Неутрално

  До коментар [#15] от "не на безразличието":

  Шафчета, Доган, Пеевски с тая програма сте под опашката на коня.

 17. 17 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3719 Неутрално

  Изобщо не е трябвало да ги закрива. Имам близка работила в дом за умствено изостанали деца. Много добре са се грижили за тях. Филмът на ББС е от времето на "демокрацията".

  Любовта ще спаси света!!!
 18. 18 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2834 Неутрално

  """"държавата не успя да закрие в срок домовете за деца с увреждания""""" а трябваше ли въобще да ги закрива???? Сега по добре ли им е на тея деца?.... Но някой НПО много пари "уууусвоиха"

 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5025 Неутрално

  До коментар [#5] от "4ort":

  Пише го в статията другарю гербер червен комуноиден.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5025 Неутрално

  До коментар [#9] от "4ort":

  За другаря винету чекмеджурев ли ти е думата? Когато си прав прав си!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8551 Неутрално

  Те не са гласоподаватели и затова никой не се интересува от тях. В Брюксел обещават, като се върнат, забравят.

 22. 22 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#10] от "не на безразличието":

  Първо вие кажете за близките си хора....изоставено дете?? дете с увреждане?? ИЛИ ПОРЕДНИТЕ МРЪНКАЧИ?

 23. 23 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  До коментар [#22] от "victor_victim":

  ходене по мъките с дете ...и не ми хвалете 'системата' или 'подобренията'...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 24. 24 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#23] от "не на безразличието":

  ТЕМАТА Е ЗА ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА В ДОМОВЕ!! И за изопачената информация в статията. Имате проблем с разбирането! Огромна част от домовене са закрити отдавна и децата са настаненени в защитени жилища. Ако имате личен проблем, това е нещо съвсем различно. Съчувствам ви.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK