Варна разшири "виртуално" рибарско пристанище с еврофинансиране

Скрийншот от "Google Earth" - новото рибарско пристанище "Карантината" във Врна (в ляво) и ваканционните апартаментни комплекси (в дясно)

© Дневник

Скрийншот от "Google Earth" - новото рибарско пристанище "Карантината" във Врна (в ляво) и ваканционните апартаментни комплекси (в дясно)Първият работен ден на премиера Бойко Борисов за новата година започна във Варна. На 4 януари джипът му спря на паркинга до новото рибарско пристанище в градския кв. "Аспарухово". Екскурзовод на Борисов, както винаги в подобни случаи, бе варненският кмет Иван Портних. Част от диалога между двамата протече така:


Бойко Борисов: Всичко това е ново, нали?
Иван Портних: Да, ново е.
ББ: Варна беше морска столица, а нямаше рибарско пристанище. (...) Помня, тука беше бунище. Бунище! Сега как изглежда...


(При друго посещение в района през лятото на 2018 г. премиерът нарече същото място "змиярник", бел. авт.)
В този случай премиерът беше прав. Всичко на мястото, което разгледа на 4 януари 2021г. е съвършено ново. В интерес на истината там никога не е имало бунище или змии.


Но и пристанище никога не е имало


Мястото беше тесен и почти див плаж в южния край на Варненския залив с ръждив мостик, влизащ на тридесетина метра навътре в морето. И нищо повече. Но точно с тях през 2016 г. общината, оглавявана от встъпилия година по-рано в първия си пълен мандат Иван Портних, кандидатства и получи европейско финансиране за "Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Проектът бе на стойност почти 14 млн. лв. (без ДДС). Около 8 млн. от тях са безвъзмездно европейско финансиране. Останалите близо 6 млн. лв. са за сметка на местния бюджет във Варна.


Източници на "Дневник" от общинското администрация, пожелали анонимност, разказаха, че при подготовката на документите за кандидатстване по програмата на Европейския съюз край стария мостик са били докарани няколко понтона. Те били сглобени като плаващи кейове и заснети като част от уж вече съществуващо пристанище. Илюстрация на факта, че то никога не е съществувало са както анимираните сателитни изображения в инструмента Timelaps на платформата Google Earth, така и архивни снимки на плажа "Карантината".


Плажът и мостикът в местността "Каранитната", преди да се превърнат в рибарско пристанище

© Дневник

Плажът и мостикът в местността "Каранитната", преди да се превърнат в рибарско пристанище


По-същественото


доказателство, че на мястото наистина не е имало съществуващо рибарско пристанище


обаче са документите, съпътствали създаването му.


Действащото в момента законодателство предвижда процедура, според която, за да осъществява дейност, операторът на всяко от пристанищата в страната трябва да получи т.нар. Удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ). Неговото изготвяне става на базата на голям обем предшестващи документи. Според "Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата" от 22 януари 2013 г. удостоверение за експлоатационна годност на рибарско пристанище може да бъде издадено в случай, че са изпълнени едновременно няколко съществени изисквания.

Така например акваторията на пристанището трябва да е защитена от въздействието на вълните, да е навигационно осигурена съобразно предвиденото в действащия парцеларен план за акваторията му, съответните изисквания на международните правила за предпазване от сблъскване на море и т.н. Стационарните хидротехнически съоръжения за приставане, престой и обработка на кораби (кейови стени, пирсове и др.) трябва да нямат деформации и повреди в конструкцията, застрашаващи нормалната им и безопасна експлоатация. Освен това пристанищата трябва да имат устройства за надеждно швартоване (привързване) на корабите, вкл. при екстремни метеорологични условия, да имат устройства за подаване на електрическа енергия и вода за престояващите кораби, телефонни връзки, осветление, канализация и т.н. и т.н.

Рибарските и яхтените пристанища трябва да разполагат и с поставено на видно място в пристанището информационно табло, на което са указани установеният режим за достъп, планът за швартоване на кораби, безопасното газене в акваторията му, навигационната и метеорологичната обстановка, дневник на движението на плавателните съдове...


Очевидно е, че плажът и амортизираният мостик в местността "Карантината" няма как да са отговаряли на нито едно от тези изисквания. В отговор на въпроси, зададени от "Дневник" обаче, директорът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" Живко Петров разкрива паралелна реалност:

"Към момента на издаване на първо УЕГ (Удостоверение за експлоатационна годност, бел. авт.) рибарско пристанище "Карантината" е разполагало с 8 корабни места, като общата дължина на кейовия му фронт е била 40 метра и е предназначено за домуване или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, пише Петров.


Съгласно заключението на комисията, извършила проверката на място, рибарско пристанище "Карантината" съответства, както на общите изисквания за експлоатационна годност, така и на специфичните изисквания. Също така, на рибарско пристанище "Карантината" е създадена необходимата организация за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност", пише още Живко Петров.


Според източниците на "Дневник" част от "липсите" на пристанище "Карантината" са били формално попълнени с понтоните, докарани на място за онази снимка с която са били придружени документите за кандидатстване по Програмата за морско дело и рибарство на Европейския съюз. Но за


"сглобяването" на виртуалното пристанище


са били нужни и две Решения на Министерския съвет.


Първото от тях е от 4 октомври 2016 г. (по време на втория кабинет на Борисов) C него Oбщинa Bapнa пoлyчава правото да yпpaвлява чeтиpи дъpжaвни имoтa c oбщa плoщ 3,5 дĸa, paзпoлoжeни в paйoна на "Карантината". Така, след като формално и по документи пристанището е вече поставено на картата и след като е фотографирано, на 14 ноември 2016 г. е издаден и сертификатът за експлоатационната му годност. Остават обаче още няколко дребни подробности.


Кметът на Варна Иван Портних (в ляво) показва новото рибарско пристанище на премиера Борисов на 4 януари

© Скрийншот от Фейсбук профила на Бойко Борисов

Кметът на Варна Иван Портних (в ляво) показва новото рибарско пристанище на премиера Борисов на 4 януари


Една от тях е допълнена с друго Решение на Министерския съвет от 30 август 2017 г. (трети кабинет "Борисов") С него правителството дава безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно. В текста на решението е записано следното: "Предвидената модернизация и реконструкция на рибарското пристанище "Карантината" включва пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита на пристанищната акватория от ветрове и въздействието на вълните".


Какво точно са имали предвид министрите под "пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение" не е ясно. Ако е ставало дума за ръждясалия мостик - него тогава изобщо го няма. Други "хидротехнически съоръжения" към момента на правителственото заседание от август 2017 г. на мястото също няма.


За да може Община Варна да започне скоростно изпълнението на проекта си "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище "Карантината", финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство" се случи


и още едно чудо


Част от морския плаж, на който сега е излят бетона на кейовете, внезапно изчезна от информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За това още тогава сигнализира неправителствената организация "Камара на геодезистите в България". Промяната стана очевидна през скрийншотове от сайта на системата.


Екранните снимки бяха направени съответно на 26 юли и 9 август 2018. На първата от тях, (която може да бъде видяна по-долу), въпросният имот бе отбелязан като "Морски плаж "Аспарухово".


Скрийншот от 26 юли т.г., на които е отбелязан "Морски плаж "Аспарухово"

© Камара на геодезистите в България

Скрийншот от 26 юли т.г., на които е отбелязан "Морски плаж "Аспарухово"


На втората снимка, направена само няколко дни по-късно, плажът вече не съществуваше. А това бе открило и пътя към застрояването му. Как, кога и от кого бе направена промяната не се разбра. Но в опит да замажат очевидния гаф от Министерството на регионалното развитие и благоустройството информираха в писмо до "Дневник", че данните от кадастралната информационна система, създадена в съответствие със Закона за електронното управление още през 2015 г., нямат стойност на документ. В писмото на регионалното министерство пишеше също, че: "кадастралната карта не е част от устройствените планове, които дават информация за възможностите за строителство".


Скрийншот от 9 август т.г., на който "Морски плаж "Аспарухово" вече е заличен

© Камара на геодезистите в България

Скрийншот от 9 август т.г., на който "Морски плаж "Аспарухово" вече е заличен


Разширяването на пристанището - фантом


започна с "първа копка" на 21 май 2019 г. именно върху част от плажа в кв. "Аспарухово". Според параметрите, отразени в заповедта, с която тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков му бе дал траен градоустройствен статут, беше записано, че той може да бъде застроен с плътност от 80%, само 2% минимална озеленена площ и височина на сградите 25 м.


Краят на строителните дейности на пристанището бе обявен на 12 декември м.г. Сега то има 16 колонки за електрозахранване и водоснабдяване "за нуждите на рибарите", а капацитетът му е за общо 116 плавателни съда, в това число 103 лодки, 8 места за кораби с дължина 18-24 м и 5 места за кораби над 24 м.


Погледнат от високо, заливът, в който се намира новото варненско рибарско пристанище, изглежда вдъхновяващо. В непосредствена близост до него е планината от бетон на три луксозни ваканционни комплекса с внушителни размери. През последните години подобни проекти, като този, с който на 4 януари премиерът откри новата си строителна година, бяха изградени по цялото Черноморие - в Сарафово, Поморие, Черноморец... Но скоро, след откриването на рибарските пристанища, се оказа, че в тях


яхтите са повече от рибарските лодки


Процедурата, по която това се случва е учудващо проста и вече е тествана за "бъгове". Собствениците на луксозни плавателни съдове стават членове на местните рибарски сдружения. А така придобиват и правото яхтите им да домуват в пристанищата. При това на цени, чувствително по-ниски отколкото в марините.


Новото рибарско пристанище във Варна, което вероятно скоро ще се превърне в яхтена марина за изградените наблизо луксозни апартаментни комплекси.

Защо антимонополната комисия отмени избора на изпълнител за строежа на рибарско пристанище във Варна - тук
Защо никой не проявил интерес към търг на община Варна за оборудване на ново рибарско пристанище - тук

Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3144 Весело

  На това му казваме документна измама от държавни органи. Реализирана с най-добри намерения, разбира се. Ако ЕК прояви желание да провери казуса ще настане истински цирк, ама надали.

 2. 2 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Добър анализ, но прокуратурата дали ще се сети нещо? А текстовете под снимките са пълни със срамни правописни грешки.

 3. 3 Профил на Здравко Здравков
  Здравко Здравков
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Добре де, аз като гледам преди и сега, ми харесва повече сега. Не знам защо тонът на статията е нагативен...

 4. 4 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2346 Весело

  Борисов пита:
  -Всичко това е ново, нали?
  -Да. отговаря Портних.

  Зорко око има Борисов, различава ново от старо.
  Тук няма лъжа.
  Освен липсата на рибари и рибарски лодки.
  Няма и да има.
  Има "ваканционен комплекс"!
  И яхтено пристанище.
  Каскет, защо дремеш?
  На пръв поглед – весело.

 5. 5 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  Много пари са заминали да пълнят онова чекмедже. А Гешев (е радост), гони кокошкарите и кокошките по селата, имитирайки бурна дейност. Но, нали за това бе избран!

 6. 6 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2346 Весело

  Добър анализ, но прокуратурата дали ще се сети нещо? А текстовете под снимките са пълни със срамни правописни грешки.
  —цитат от коментар 2 на Lazarus


  Лазаре, безгрешният да хвърли пръв камък! Лапсуси.
  За прокурорите си прав.

 7. 7 Профил на Momchil Cholakov
  Momchil Cholakov
  Рейтинг: 30 Неутрално

  Бай х.й и сие в нова схема за крадене. Едва ли има учудени.

 8. 8 Профил на zhoo
  zhoo
  Рейтинг: 62 Неутрално

  ех тез рибари, станали яхтмени, на новото рибарско пристанище ще се разтоварва само риба тон, никакви попчета

 9. 9 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Една изключително хейтър статия в стил Спас Спасов! Мястото не е било див плаж, а пущинак! Хубаво е то което се направи. Района има много потенциал за развитие. А това дали ще акостират яхти или рибарски кораби няма значение! Важното е, че това ще е привлекателно място за варненци и гости на града!

 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3144 Весело

  До коментар [#9] от "silverman":

  И на мен ми харесва новия вариант повече и да - така е по-привлекателно мястото. Има обаче едно мъъъничко проблемче - направено е с измама, и то от държавни и общински органи, и то с европейски пари. Или какво казваш - тея балами от ЕС ако не можем излъга....

 11. 11 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 607 Разстроено

  Тъжното е, че ЕС финансира корупционни схеми.

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  Във Варна много отдавна много здраво СМЪРДИ!!!

 13. 13 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 750 Неутрално

  Тиквата може да не е чел книги, но е автор на два бестселъра - "АБВ на измамата" и "Първи стъпки в лъжата"

  No Pain No Gain
 14. 14 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1578 Неутрално

  Какво да комнтираме - измама в чист вид.
  Нали има мераклии за евроейски прокурори, нека се задействат и да сезират Кьовеюш.
  Ако чакаме на каскета да му се отворят очите, току виж му минал мандата.

 15. 15 Профил на Mushichka
  Mushichka
  Рейтинг: 23 Неутрално

  Чакаме Кьовеши, ама кога ще я дочакаме...

 16. 16 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1868 Любопитно

  До коментар [#9] от "silverman":

  Мястото никога не е било пущинак.
  Преди 4-5 години на това място на плажа се провеждаше кинофестивал "Карантината" с прекрасни филми.
  На самия бряг имаше десетина рибарски постройки и две рибни ресторантчета, които явно пречеха на бъдещите яхтсмени...
  А иначе там има един огромен хотелски комплекс на Дидо Дънката, който се надпреварва с Портних кой повече незаконни сгради ще построи:

  https://www.24chasa.bg/Article/501891

  https://bnr.bg/varna/post/101266818/zapochna-izgrajdaneto-na-mnogofunkcionalnata-sgrada-v-mestnostta-karantinata

  Когда мужчина не способен любить женщину, он начинает любить что попало: Родину, партию, профессию и пельмени...
 17. 17 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Тиквата е изпечен лъжец и манипулатор. Още от времето прекарано в БКП-то. Чак в Европа се разчу, "спрете им парите на тези бандити" - призивът е към ЕК и се отнася за ГЕРБ, управляващите България. Всички ГЕРБ кметове са като Тиквата, по него се равняват по лъжи и наглост.

 18. 18 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 511 Неутрално

  До коментар [#3] от "Здравко Здравков":

  Добре де, аз като гледам преди и сега, ми харесва повече сега. Не знам защо тонът на статията е нагативен...
  —цитат от коментар 3 на Здравко Здравков

  До коментар [#9] от "silverman":
  Една изключително хейтър статия в стил Спас Спасов!... А това дали ще акостират яхти или рибарски кораби няма значение!
  —цитат от коментар 9 на silverman


  Щом начинанието е хубаво и няма значение какви ще са корабите, то защо тогава се налага да лъжат, че ще е рибарско пристанище?

  Мястото не е било див плаж, а пущинак!
  —цитат от коментар 9 на silverman


  Тогава и отбелязаното в кадастъра е лъжа на държавата/общината.

 19. 19 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1540 Неутрално

  Както обикновено, усвояват се милиони и природни ресурси . По най-безпардонния начин и според това какво е удобно на корпоративните интереси на управляващата ОПГ .
  А “безвъзмездните” 8 милиона най-вероятно най-безвъзмездно директно са потънали в правилните фирми...

 20. 20 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1540 Неутрално

  Както обикновено, усвояват се милиони и природни ресурси . По най-безпардонния начин и според това какво е удобно на корпоративните интереси на управляващата ОПГ .
  А “безвъзмездните” 8 милиона най-вероятно най-безвъзмездно директно са потънали в правилните фирми...

 21. 21 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Ами да, управлението на тикви и калинки с това ще се запомни - кражби, измами и хвалби.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 22. 22 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2813 Неутрално

  Хубаво,но това яхтено пристанище ще е за бъдещите поколения,щото у нас яхтите се броят на пръсти...

 23. 23 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 55 Неутрално

  Добре де, аз като гледам преди и сега, ми харесва повече сега. Не знам защо тонът на статията е нагативен...
  —цитат от коментар 3 на Здравко Здравков


  МИ ЩОТО ПОД ПРЕДЛОГ "ЗАГРИЖНОСТ ЗА БЕДНИТЕ РИБАРИ" ШЕПА ГЪЗАРИ СИ ОСИГУРЯВАТ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ ЕВТИНИ СТОЯНКИ ЗА
  ЛОДЧИЦИТЕ СИ В ТОПЛО МОРЕ.
  ОТДЕЛНО ЧЕ СА ПОГАЗЕНИ ОТ САМАТА ДЪРЖАВА СОБСТВЕНИТЕ Й ЗАКОНИ...

 24. 24 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 55 Неутрално

  Една изключително хейтър статия в стил Спас Спасов! Мястото не е било див плаж, а пущинак! Хубаво е то което се направи. Района има много потенциал за развитие. А това дали ще акостират яхти или рибарски кораби няма значение! Важното е, че това ще е привлекателно място за варненци и гости на града!
  —цитат от коментар 9 на silverman


  ТИ ЛИЧНО ЕДВА ЛИ ЩЕ МОЖЕШ ДА СТЪПИШ ТАМ.
  НО РУСКИ МОФИОТИ С ТЕХНИТЕ КОРИТА И КУРВИ - СИГУРНО.!!
  ПЛАТЕНО С ДЪРЖАВНА ПАРА !!!
  ОТ ГЕРБ!!!

 25. 25 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3021 Неутрално

  До коментар [#3] от "Здравко Здравков":

  Ами няма лошо...! След време, даже може и да отидеш да почиваш там. Ще се къпеш в мазните петна оставащи след корабите и в кафявата мътилка идваща откъм езерото. ;)

  Бивш tww09306483.
 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3021 Неутрално

  До коментар [#9] от "silverman":

  Ходил ли си там? Поне аз не виждам какво е привлекателното в един корабен канал. Да не говорим за нефтените резервоари на острова и гледката към всякакви разкошни съборетини на острова. Вярно, че Варна се вижда отзад... Ама това което е отпред, не знам какъв естет трябва да си, за да го обявиш за привлекателно.

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 914 Гневно

  Не знам дали избирателите на ГРОБ осъзнават колко пари са откраднати и къде можеше да е България, ако не беше банкянската мутра. 11 години кражби, лъжи, мазане и свинщина.
  Ще кажа на децата си, че ГЕРБерастията е най-лошата болест!

 28. 28 Профил на Trayan
  Trayan
  Рейтинг: 974 Неутрално
 29. 29 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 750 Неутрално

  Хубаво,но това яхтено пристанище ще е за бъдещите поколения,щото у нас яхтите се броят на пръсти...
  —цитат от коментар 22 на deaf


  На едната ръка на Доган 🤣

  No Pain No Gain
 30. 30 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 595 Неутрално

  До коментар [#3] от "Здравко Здравков":

  Защото с европейски пари се плаща изграждането на яхтено пристанище, което ще бъде ползвано от собствениците на луксозни имоти, малко над пристанището.

  Както са такива гъзари да съберат по няколко милиона помежду си, да си го изградят.

  Шокиращото в случая е, че е впрегната цялата институционална машина да осъществи проекта за сметка на европейските данъкоплатци, какъвто е и всеки от нас.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 595 Неутрално

  До коментар [#11] от "гарата":

  Не е работа на ЕС да ни следи на всяка стъпка. То има механизни за контрол, но те предполагат, че държавите членки са правови държави с действащи институции и механизни на вътрешен самоконтрол. Не прогнили от корпуция и зависимости територии, вкоито властите са там за да обслужват силните на деня.

 33. 33 Профил на aussie
  aussie
  Рейтинг: 519 Неутрално
 34. 34 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#16] от "mitko11":

  Написал си груба лъжа. И рибарските хижи са си там и ресторантчетата. Просто са на 100 м от пристанището. Ако има някаква "лъжа" от страна на общината. може да мине в графата "благородна". Но лъжата е по-скоро в написаното в тази статия. На Карантината имаше рибарска лодкостроянка, която беше унищожена от комунистите и рибарските лодки насила натикани в езерото и пускани в морето с нещо подобно като открит лист. Подобни лодкостоянки имаше и на Рибарския плаж и на места като Траката и почивка, както и много даляни за улов на риба. Старите варненци помнят.

 35. 35 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 55 Неутрално

  До коментар [#16] от "mitko11":Написал си груба лъжа. И рибарските хижи са си там и ресторантчетата. Просто са на 100 м от пристанището. Ако има някаква "лъжа" от страна на общината. може да мине в графата "благородна". Но лъжата е по-скоро в написаното в тази статия. На Карантината имаше рибарска лодкостроянка, която беше унищожена от комунистите и рибарските лодки насила натикани в езерото и пускани в морето с нещо подобно като открит лист. Подобни лодкостоянки имаше и на Рибарския плаж и на места като Траката и почивка, както и много даляни за улов на риба. Старите варненци помнят.
  —цитат от коментар 34 на Oggie Petkov


  Благородна лъжа,благородна кражба на евросредства..
  Ма много благородни били ГЕПаджиите..

 36. 36 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Др. Радев, Атанасов и Нинова със сигурност биха построили по-хубаво пристанище!

 37. 37 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 750 Любопитно  Преди време като ви повтаряха до
  втръсване "Видими резултати", не го разбирахте.

  Ето ги видимите резултати, работят за гражданите /знаят се поименно/...

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 737 Неутрално

  Течението хвърля пясък върху плажа на Аспарухово - за последните 10 години плажът е влязъл в морето повече от 10 метра. По същия начин и това "пристанище" ще се затлачи както онова на "Слънчев ден". Там газенето е не повече от 1.20 метра. Същата съдба чака и това - дори и да се направи нещо хубаво, то иска поддръжка.

 40. 40 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 881 Неутрално

  Защото с европейски пари се плаща изграждането на яхтено пристанище, което ще бъде ползвано от собствениците на луксозни имоти, малко над пристанището.
  —цитат от коментар 30 на subsonic

  Ти остави това, но самите луксозни имоти нямаше да ги построят, ако отпред е ръждивият мостик, където местните рибари кормят уловените попчета. Че то това гледка за луксозни имоти ли е? Друго си е да има отпред марина.
  Така че чрез кражбата на европейски пари, и заграбването на държавен имот, е вдигната цената и на часните имоти. Като са били "змиярник" някой ги е купил евтино или е направил заменка. Ама го е направил, защото е имало уговорка "ш'опрайм работата, ше дадеш там каквото требва" - тука колегата "циник" може по-цветисто да опише как е протекъл пазарлъка.

 41. 41 Профил на stefan stoyanov
  stefan stoyanov
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Добре де, аз като гледам преди и сега, ми харесва повече сега. Не знам защо тонът на статията е нагативен...
  —цитат от коментар 3 на Здравко Здравков


  За кутевчетата почивен ден няма, работят неуморно за Радев пРезидент а Нинова Минпред!

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 43. 43 Профил на who cares
  who cares
  Рейтинг: 467 Неутрално

  ... е ся... накакви си яхти! Яхтите са нищо. На Галата (където спираха кометите и корабчетата от пристанището в миналото), в бъдеще се предвижда да акостират междупланетните кораби и имперските разрушители. Още по-на юг, на Паша дере, се предвижда да има имперска база на Първия ред. Там, в кристално чистите води (сега), се предвижда "ситските лордове" да лекуват астма, за да не се задъхват (подобно на Дарт Вейдър). Някаде там, на Паша дере, май ще минава и "хипердрайва на първа светлинна". Та така... "вземи ме рибарю в твоята ладия лека" ;-)

 44. 44 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  До коментар [#16] от "mitko11":

  Мястото за което говориш с рибните ресторантчета и рибраските бараки се намира преди новото яхтено пристанище.

 45. 45 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  До коментар [#26] от "Petleshev":

  Най-вероятно съм ходил, за да пиша коментари! Гледката към града и залива е уникана! Вярно е, че красивото няма количествено измерение, но пък новите технолигии ще покажат колко много "заблудени естети" има! След година-две може да преброим колко селфита и тагвания има от мястото!

 46. 46 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1642 Весело

  А бе , пак да са доволни варненлии , че поне им стои още Аспаруховия мост......

 47. 47 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  До коментар [#10] от "boevbisser":

  Гърците и италянците измъкнаха милиярди от ЕС, защо и ние да не можем да наравим нещо хубаво с европейски средства. Има проглрама за рибарски пристанища - строим рибарско пристанище. Няма забрана в ЕС на рибарски пристанища да и акостират други плавателни съдове. Ако подобно нещо се направи в Гърция никой от местните няма да пише подбни статии.

 48. 48 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  До коментар [#24] от "rkf46690675":

  Да ще мога да стъпя там! Като и всеки гражданин и гостенин на града! Даже и теб мога да те поканя! Ако те е страх от "руските мафиоти" лично ще те заведа!

 49. 49 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Единственото, което не ми харесва в целия проект е, че оставиха паметника с лодката на Героги Димитров! Не знам какво точно е допринесъл Г.Димитров за демокрацията в България с ходенето си на конгреса на комунистите в Одеса, но явно това не прави впечатление на демократичния журналист С.Спасов, демократичния сайт Дневник, демократа Хр.Иванов и т.н.

 50. 50 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 55 Неутрално

  Единственото, което не ми харесва в целия проект е, че оставиха паметника с лодката на Героги Димитров! Не знам какво точно е допринесъл Г.Димитров за демокрацията в България с ходенето си на конгреса на комунистите в Одеса, но явно това не прави впечатление на демократичния журналист С.Спасов, демократичния сайт Дневник, демократа Хр.Иванов и т.н.
  —цитат от коментар 49 на silverman


  МИ НИЩО НЕ ПРЕЧИ ДА НАПИШЕШ ВЪРХУ Т.Н. ПАМЕТНИК ПРИМЕРНО:""ГОШО ТАРАБАТА Е БОКЛУК".
  СПРЕЙ С БОЯ СТРУВА 6 ЛВ.

 51. 51 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 55 Неутрално

  До коментар [#24] от "rkf46690675":Да ще мога да стъпя там! Като и всеки гражданин и гостенин на града! Даже и теб мога да те поканя! Ако те е страх от "руските мафиоти" лично ще те заведа!
  —цитат от коментар 48 на silverman


  Баш ми дреме.Моята яхта домува в Гърция...

 52. 52 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7809 Неутрално

  И какво да се очаква от шайката, която управлява Варна. На нея и трябват яхтени пристанища, а не рибарски.

 53. 53 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 658 Неутрално

  До коментар [#50] от "rkf46690675":

  Пречи ми да о направя факта, че не съм вандал. Искам паметника да бъде демонтиран по законен път и да бъде преместен в музея на комунизма!

 54. 54 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 55 Неутрално

  До коментар [#50] от "rkf46690675":Пречи ми да о направя факта, че не съм вандал. Искам паметника да бъде демонтиран по законен път и да бъде преместен в музея на комунизма!
  —цитат от коментар 53 на silverman


  ВАНДАЛИ СА ТИЯ КОИТО СА ОСРАЛИ ПРИРОДАТА С ТОЯ КАМЪНАК ЗАРАДИ УВЕКОВЕЧАВАНЕТО ЕДИН НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ И МОРАЛЕН ИЗРОД.
  ДЪЛГ НА ВСЕКИ ПОЧТЕН ГРАЖДАНИН Е ДА ОБЕЗОБРАЗИ ТОТЕМА НА ДИВИТЕ КОМУНЕТА.
  ПО ЗАКОНА ТОЙ ТРЯБВАШЕ ДА ДОРИ Е УНИЩОЖЕН ВЕЧЕ.
  ВЕЧЕ

 55. 55 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#9] от "silverman":

  лъжеш като гербераст – ам лично съм ходил на плаж там!

 56. 56 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2346 Неутрално

  До коментар [#16] от "mitko11":Написал си груба лъжа. И рибарските хижи са си там и ресторантчетата. Просто са на 100 м от пристанището. Ако има някаква "лъжа" от страна на общината. може да мине в графата "благородна". Но лъжата е по-скоро в написаното в тази статия. На Карантината имаше рибарска лодкостроянка, която беше унищожена от комунистите и рибарските лодки насила натикани в езерото и пускани в морето с нещо подобно като открит лист. Подобни лодкостоянки имаше и на Рибарския плаж и на места като Траката и почивка, както и много даляни за улов на риба. Старите варненци помнят.
  —цитат от коментар 34 на Oggie Petkov


  Подобни лодкостоянки имаше....
  Нищо подобно.
  Лодките стояха на пясъка!!!!
  Но им взеха мястото, по-точно ги изпъдиха по дяволите.
  От излизащите от морето межеше да си купиш прясно уловена риба.
  Сега не знам, вероятно – НЕ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK