Частен фонд или НОИ: ще може да избирате между 1 и 5 години преди пенсиониране

Частен фонд или НОИ: ще може да избирате между 1 и 5 години преди пенсиониране

© Георги КожухаровВъвеждат се три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ) - пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане и еднократно плащане на парите по индивидуалната партида на всеки осигурен. Това решиха депутатите, които приеха в четвъртък (18 февруари) окончателно и почти без дебати промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), чийто вносител - социалният министър Деница Сачева, не присъства на гласуването. Основна цел на законопроекта, изготвян в продължение на три години, беше да се регулира фазата на изплащане на т.нар. втора пенсия.


Депутатите промениха и срока, в който хората могат да упражнят правото си на избор на осигуряване - дали да преместят средствата си в НОИ или да останат в частен фонд. Те вече ще могат да избират между 1 и пет години преди пенсиониране.


Поправките, които преминаха през комисии и парламента без сериозно обществено обсъждане и разяснения също бяха сред проектите, които ГЕРБ бърза да изгласува преди края на мандата. Проектът беше приет от правителството на 30 декември 2020 г. В парламента е внесен на 5 януари тази година, в зала е гласуван на първо четене на 15 януари, а срокът за внасяне на предложения между първо и второ четене беше 5 февруари след удължаване на два пъти. И при второто гласуване управляващите почти не участваха в представянето на толкова важни промени, а малко спорове имаше между депутати на БСП и ДПС.
Уреждане изплащането на "втората пенсия" обаче вече беше наложително, защото първите пенсионери, които ще получават пенсии и от този стълб, се очакват през септември 2021 г. Тогава част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване пенсионна възраст. Първите по-значителни групи пенсионери от универсалните пенсионни фондове се очакват след 2024 г., когато и родените през 1960 г. мъже ще навършат такава възраст.


С промените в КСО бяха регламентирани и основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените от УПФ.


Нови срокове за избор на осигуряване


За тези, които са изпуснали действащия до момента 5-годишен срок за прехвърляне в НОИ беше приета отсрочка. Така хората, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си на избор да се осигуряват само в НОИ.


За другите, които навършват възрастта за пенсиониране между 2022 г. и 2025 г. включително, ще могат, ако искат, да променят осигуряването си от частен фонд във фонд "Пенсии" в Националния осигурителен институт (НОИ) с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за фонда. Това ще може да става, при условие че не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст, гласува парламентът окончателно.

Сроковете за бъдещи пенсионери, ако искат промяна


: От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърляне към НОИ може да стане не по-късно от една година преди навършването на пенсионна възраст
: От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди пенсионна възраст
: От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта за пенсиониране
: От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от четири години
: След 1 януари 2038 г. - не по-късно от пет години преди навършване на пенсионна възраст


Депутатите не приеха предложението на БСП тези срокове да отпаднат. Според Георги Гьоков от левицата тези срокове са в ущърб на осигурените лица. "По този начин хората ще имат право на информиран избор, който могат да направят едва когато отговарят на условията за пенсиониране", отбеляза той.


Хората, избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд в НОИ може да изберат да се върнат и обратно в частния, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст, реши парламентът.


БСП поиска при прехвърляне в НОИ фондовете да превеждат не само брутният размер на направените вноски, но и сумите от лихви върху тях, предложението им обаче не беше прието.


Народното събрание гласува още осигурителните плащания да се извършват от индивидуалните партиди във фондовете за допълнително социално осигуряване и от фондовете за извършване на плащания. Размерът на пенсиите се определя въз основа на средствата по индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето й, в зависимост от направените вноски и другите постъпили средства по индивидуалната партида, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки. Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до тази сума със средства от резерва на дружеството.


Три вида плащания от втория стълб


Депутатите гласуваха окончателно и въвеждането на три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от пенсионните фондове:


1. Пожизнената пенсия за старост. Тя е три вида. Пенсионноосигурителното дружество предоставя
- пожизнена пенсия без допълнителни условия
- пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане

или
- пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.


Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.


Право на пожизнена пенсия за старост имат тези, чиито размер на средствата по индивидуалната партида позволява отпускането й в месечен размер не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. (Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж от 1 януари до 31 декември 2021 г. е 300 лв. - бел.ред.).


2. Разсрочено плащане. Когато осигуреният човек няма достатъчно пари по партидата си за пожизнена пенсия, но има повече от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (за 2021 година: 3 х 300 лв. = 900 лв. - бел.ред.).


Срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице.


3. Еднократно плащане. То ще се прилага, в случай че пенсионните спестявания на осигурения в универсален пенсионен фонд са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (900 лв. за 2021 г.).


Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост ще се определя според натрупаните в индивидуалната партида средства, допълнени при необходимост до брутния размер на преведените вноски, таблиците на НСИ за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, технически лихвен процент. Гарантираният й размер ще е равен на брутния размер на направените осигуровки е гласувано в промените.


Георги Гьоков от БСП предложи да се гарантира брутният размер на осигуровките, но индексиран с натрупаната междувременно инфлация. "Според мен това е половинчато и с ниска степен на гаранция. Родените след 1960 година, ако са внасяли зачители суми, след 10-15 години инфлацията ги е изяла. Защо осигуряващите се да покриват рисковете от инфлацията", попита той. "На пръв поглед изглежда чудесно, но за да се случи това, трябва да има някакъв фонд, който да гарантира това нещо", коментира депутатът от ДПС и председател на комисията по труда, социалната и демографска политика в парламента Хасан Адемов.


Пенсиите се наследяват от пълния кръг наследници


Правата на наследниците се регламентират в подписания пенсионен договор в зависимост от характеристиките на избрания от пенсионера продукт. Продуктите от универсалните фондове ще се наследяват от пълния кръг наследници по закона за наследството, решиха депутатите, което включва и изключените досега от наследяване на втория стълб наследници по съребрена линия (братя и сестри).


Пожизнената пенсия ще може да се наследява само ако е с гарантиран период на изплащане.


Промоции към пенсиите


Пенсионните дружества ще могат да организират и участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица. С гласовете на ГЕРБ беше прието и това предложение. Според КФН този текст може да подведе хората заради нещо незначително да вземат решение в свой ущърб. Според ГЕРБ обаче той така или иначе е формалност - и в момента например една от компаниите предлага отстъпка за своите клиенти при зареждане на бензин в определени бензиностанции, обясниха от управляващите.


По-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества


С приетите промени се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества за тяхната финансова стабилност. Минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество да бъде 7.5 млн. лв., определи парламентът. Той трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър - при последващо увеличаване на капитала.


Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не може да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.


Дружеството е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност. То поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства, покриващи границата на платежоспособност, във финансови инструменти и влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност. Всички парични средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на фонда за извършване на плащания постъпват в банката-попечител.

Ключови думи към статията:

Коментари (112)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Цялата пенсионна система е много зле. НОИ е вързан на изкуствено дишане към бюджета, частните фондове не успяват да постигнат достатъчно висока доходност, а теглят много пари за управление. Не се вижда никаква светлина в края на тунела.

 3. 3 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 166 Неутрално

  Мдам, специално внимание обърнах на предложенията на другаря Гьоков.
  И тия се готвят да управляват....
  Жална му майка точно на електората им...
  Половин година аху-иху и после тихо
  Ако изкарат толкова де, че сега хвърчат яйца, ама тогава може "камъни и дърве."....

 4. 4 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":

  Ми зле е, повече от милион души плащат вноски в английска, немска или гръцка или друга осигурителна система. Иначе искат да гласуват (според Х. Иванов)...

 5. 5 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5396 Неутрално

  "Минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество да бъде 7.5 млн. лв...."

  Те боравят с милиарди и ако ги загубят с тия 7,5 млн какво ще направят

 6. 6 Профил на Choper
  Choper
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Младото население избега. Пирамидата се обърна, пари нема за пенции.

 7. 7 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Направо е катастрофална ситуацията в пенсионната ни система!Бъдещите пенсионери ще вземат по-ниски реални пенсии , отколкото днешните!

 8. 8 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  Тая “втора” пенсия с много рестрикции, а?
  И колко печалба дава от инвестиране на парите на хората?
  В Америка “вторите пенсии” могат да се теглят без глоби след като навършиш 59 1/2.
  И който може масово внася тавана на позволеното за да спести данъци.
  И с идеята парите му вкарани за пенсия да печелят пари и да се умножават.

 9. 9 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#6] от "Choper":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Положението е , че около 1, 3- 1, 4 работещи осигуряват един пенсионер!И все повече ситуацията ще се влошава заради демографския срив у нас!

 10. 10 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  Поредния провал на държавата. Положението в НОИ е зле и ще става още по-зле с намаляващото работоспособно население и увеличаващите се спрямо него пенсионери. Частните фондове също са провал - нито вноските се увеличиха както беше планирано, нито държавата контролираше частните пенсионни дружества какви ги правят. Високите такси на пенсионните дружества изяждат мизерната реализирана доходност, а единствените печеливши излязоха собствениците на тези дружества. Да не говорим, че тази мизерна доходност е постигната през едни от най-добрите години като доходност на борсата. Че даже и през корона годината 2020 доходността на С&П е 15%, а предишната 2019г. е 29%. Всеки може да прецени колко "добре" му управляват парите.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 11. 11 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1030 Неутрално

  То частните фондове краднат като бедно, а НОИ го описват крадлиеите политикани. Така че и в двата, случая, оставя те с малко пенсии.

 12. 12 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#4] от "НеКой":

  Ами така се получава , защото крадливите политици и алчно-лъжливите БГ "работодатели " ни изгониха!И сега поне 1, 4- 1, 5 милиона души бачкаме навън!

 13. 13 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1030 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":

  Ще не се вижда вижда, се сега идат избори и ако се уредил е някоя партийна може 4 години да крсднеш о така да уреди пенсията.

 14. 14 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#12] от "bat_plamen":

  Никой не те е изгонил, просто там ти плащат повече. В България такива заплати са невъзможни, тези страни са много по-богати от нас. Друг е въпросът, че и много родни работодатели наистина дават ниски заплати. Дори и за България.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#10] от "rumen_s":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Прав сте господине ,но управниците това не ги интересува!За тях е важно да бъдат усвоени/окрадени/ пари , а редовите българи да се спасяват кой , както може!

 17. 17 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":Ми зле е, повече от милион души плащат вноски в английска, немска или гръцка или друга осигурителна система. Иначе искат да гласуват (според Х. Иванов)...
  —цитат от коментар 4 на НеКой


  Ами със сигурност тези хора са гласували, с краката си. Изнасяйки са от гробаджийско-свинско-сарайската кочина. И под турско робство не сме губили население с такива темпове. Пак си ги изберете тези от управляващото ОПГ. След 20-на години ще има само пенсионери на мафиотската територия, да видим тогава какво ще крадат.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 18. 18 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1030 Неутрално

  До коментар [#4] от "НеКой":

  Ми плащат щото тук гейбетите окрадоха, всичко и въпреки че 2 милиона работят навън тук има безработица. А от тези дето работят половината, са под 1000 лв дето едва могат свържат двата края. С това, краде не и хранене още повече емигрират.

 19. 19 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  Абсолютно лобистки закон .... Трудно е да се повярва даже, че нормални хора са го внесли и гласували..... ""дали да преместят средствата си в НОИ или да останат в частен фонд ще могат да избират хората едва между 1 и пет години преди пенсиониране."""...... Закотвиха хората в частен фонд и ги лишиха от избор, само и само една шепа "правилни олигарси" да продължат да си "играят" с парите на хората и да се правят на велики инвеститори ... докато неминуемо се "наиграят".... всичко до последната точка в този закон е в ущърб на осигурените лица....... срам.....че и видиш ли при прехвърляне в НОИ фондовете щели да превеждат само брутният размер на направените вноски, сумите от лихви и т.н върху тях ..нямало....щото им се полагали......ужас.....Абсолютно лобистки закон

 20. 20 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#17] от "rumen_s":

  Викаш Радефф, Нинова, Маяма, Бойкикев и човекът от Учиндол нищо нема да краднат. :)
  И ще настане такъв живот, че само си викам: Дано...

 21. 21 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1228 Любопитно

  Ако се прехвърля от частния фонд към НОИ, дали ще спечеля или ще загубя, това е въпроса??? 🤔

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#20] от "НеКой":

  Пропуснах и Цветановъ, той нема да купува повече апартаменти, и асансьор си има...

 24. 24 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Любопитно

  До коментар [#14] от "НеКой":

  Ако не се крадеше толкова много у нас сега нямаше да сме "червеният фенер" на ЕС и БВП-то / съответно заплатите/ щяха да са значително по-високи !Това щеше да стимулира по-ниско ниво на емиграция от България и съответно нямаше да е толкова тежко положението в пенсионната ни система!А аз лично освен заради по-добрите доходи съм навън заради унизителното отношение на БГ "работодателите " в частния сектор/ не съм "помирисвал" държавна службица, защото нямам връзки/!И с пари са ме завличали и с осигурителен стаж са ме прецаквали т.н. "работодатели"!Но "Господ си знае работата" и точно тези , които най-много са ме цакали у нас вече фалираха!!!!!

 25. 25 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Любопитно

  До коментар [#14] от "НеКой":

  Ако не се крадеше толкова много у нас сега нямаше да сме "червеният фенер" на ЕС и БВП-то / съответно заплатите/ щяха да са значително по-високи !Това щеше да стимулира по-ниско ниво на емиграция от България и съответно нямаше да е толкова тежко положението в пенсионната ни система!А аз лично освен заради по-добрите доходи съм навън заради унизителното отношение на БГ "работодателите " в частния сектор/ не съм "помирисвал" държавна службица, защото нямам връзки/!И с пари са ме завличали и с осигурителен стаж са ме прецаквали т.н. "работодатели"!Но "Господ си знае работата" и точно тези , които най-много са ме цакали у нас вече фалираха!!!!!

 26. 26 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  Абсолютно лобистки закон .... Трудно е да се повярва даже, че нормални хора са го внесли и гласували..... ""дали да преместят средствата си в НОИ или да останат в частен фонд ще могат да избират хората едва между 1 и пет години преди пенсиониране."""...... Закотвиха хората в частен фонд и ги лишиха от избор, само и само една шепа "правилни олигарси" да продължат да си "играят" с парите на хората и да се правят на велики инвеститори ... докато неминуемо се "наиграят".... всичко до последната точка в този закон е в ущърб на осигурените лица....... срам.....че и видиш ли при прехвърляне в НОИ фондовете щели да превеждат само брутният размер на направените вноски, сумите от лихви и т.н върху тях ..нямало....щото им се полагали......ужас.....Абсолютно лобистки закон
  —цитат от коментар 19 на MPetr


  Трябва много да не те слуша главата за да си местиш парите към НОИ, че там на разходно-покривен принцип я камилата, я камилара. Или да си осигуряван на минимум, че да ти е по-изгодно да взимаш минималната пенсия от НОИ. Съвсем в недалечно бъдеще ще дойде момента в който пенсионерите ще се изравнят или станат повече от работещите. И тогава с НОИ ще стане хм, интересно.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 27. 27 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#25] от "bat_plamen":

  Колко точно се краде у нас?
  Не са ли го изчислили от Прозрачност без граници примерно?
  И като те краде работодателят, ти защо подписваш?

 28. 28 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#21] от "constatator":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Ситуацията е такава , че човек е прецакан или много прецакан-тъжно , но факт!

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Неутрално

  Ако се прехвърля от частния фонд към НОИ, дали ще спечеля или ще загубя, това е въпроса??? 🤔
  —цитат от коментар 21 на constatator


  Нямам идея кой фонд ще е по-голямата загуба.
  Разликата е само в това, че в частния фонд, пенсията се наследява в случай на смърт на осигурения .

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 31. 31 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  До коментар [#17] от "rumen_s":Викаш Радефф, Нинова, Маяма, Бойкикев и човекът от Учиндол нищо нема да краднат. :)И ще настане такъв живот, че само си викам: Дано...
  —цитат от коментар 20 на НеКой


  Такива простотии само ти си фантазираш. Но да, много трудно ще се намерят едновременно толкова глупави и толкова крадливи като гробаджиите. Ама нищо, избери си ги, ще заработваш троладжийските си стотинки докато Севдичка ти се подиграва от палатчето.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 32. 32 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#31] от "rumen_s":

  Май забрави на кого спряха еврофондовете?
  Не е на Герб обаче.

 33. 33 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":

  Как ще успяват да постигнат висока доходност като много повече харчат от малкото ни внесени пари?

 34. 34 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Неутрално

  До коментар [#25] от "bat_plamen":Колко точно се краде у нас?Не са ли го изчислили от Прозрачност без граници примерно?И като те краде работодателят, ти защо подписваш?
  —цитат от коментар 27 на НеКой


  Проверете колко инвалиди има от малцинствата и ще разберете от НОИ колко се краде.
  И за това не са виновни хората, които сме работили и /или работят извън България

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 35. 35 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#4] от "НеКой":


  Ще плащат вноски там където успяват да се издържат.
  Тука на кой да плащат? То работа не могат да им подсигурят, та вноски за пенсия

 36. 36 Профил на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Рейтинг: 24 Неутрално

  До коментар [#31] от "rumen_s":

  Тъй и не казахте какво са ви откраднали, като са "най-крадливи"? А ето, аз веднага мога да кажа какво откраднаха "най-почтените":

  - Нефтохим;
  - БГА
  - Техноимпекс
  - Каолин
  - Дамяница
  - Соди
  - Кремиковци
  - Плама
  - Химко
  ... и така още към 3000 предприятия.

  Ч кажи сега, какво "откраднаха" от ГЕРБ?

 37. 37 Профил на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Рейтинг: 24 Неутрално

  До коментар [#31] от "rumen_s":

  Тъй и не казахте какво са ви откраднали, като са "най-крадливи"? А ето, аз веднага мога да кажа какво откраднаха "най-почтените":

  - Нефтохим;
  - БГА
  - Техноимпекс
  - Каолин
  - Дамяница
  - Соди
  - Кремиковци
  - Плама
  - Химко
  ... и така още към 3000 предприятия.

  Ч кажи сега, какво "откраднаха" от ГЕРБ?

 38. 38 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Любопитно

  До коментар [#27] от "НеКой":

  Аз от години съм се подписал там, където трябва и това не е у нас!Слабият държавен контрол от десетилетия води до ситуацията БГ "работодателят" да е силен и той злоупотребява с това - най-вече в по-малките населени места!Тъжното е , че даже след като станахме член на ЕС тези некоректни практики не са се променили много към по-добро!

 39. 39 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Любопитно

  До коментар [#27] от "НеКой":

  Аз от години съм се подписал там, където трябва и това не е у нас!Слабият държавен контрол от десетилетия води до ситуацията БГ "работодателят" да е силен и той злоупотребява с това - най-вече в по-малките населени места!Тъжното е , че даже след като станахме член на ЕС тези некоректни практики не са се променили много към по-добро!

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#4] от "НеКой":


  А относно гласуването- ще гласуват разбира се! Това че са емигрирали не значи че се отказват от българското си гражданство.
  Когато тази държава може да им дава толкова колкото там където работят- тогава ще е безсмислено да емигрират

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Любопитно

  До коментар [#29] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":

  Я какви глупости се пишат тука!Че сме се върнали...................?!Кой емигрант , който има стабилна работа се е върнал Другарю- Гербер?!Защото от мои лични наблюдения се върнаха тези , които бяха на черно и нямаха право на компенсации !Освен това като свършиха парите у нас , пак стегнаха багажа за чужбина!!!!!

 44. 44 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#35] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Ми хубаво, аз да съм спрял някой на границата.
  Тогава и ще гласуват, където намерят секция.
  А аз ще гласувам за този, който направи така че и тук да има прилични пенсии.

 45. 45 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Весело

  До коментар [#31] от "rumen_s":Тъй и не казахте какво са ви откраднали, като са "най-крадливи"? А ето, аз веднага мога да кажа какво откраднаха "най-почтените":- Нефтохим;- БГА- Техноимпекс- Каолин- Дамяница- Соди- Кремиковци- Плама- Химко... и така още към 3000 предприятия.Ч кажи сега, какво "откраднаха" от ГЕРБ?
  —цитат от коментар 37 на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза


  Оплачете се на гешев да Ви ги възстанови

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#44] от "НеКой":


  Ами всички живеем с надежда че все някога ще се случат нещата и тук.
  Но докато са толкова корумпирани и некадърни нашите- няма да стане. Не е ли така?

 48. 48 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2608 Весело

  До коментар [#26] от "rumen_s":

  Мен не ме мисли аз съм австралийски пенсионер..... но мисля, че знам за какво иде реч като го пиша долу....

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4462 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":

  Светлината в тунела може да се види само и единственно когато (и ако) се въведат индивидуални партиди на пенсионно осигуряване! Ако човек има индивидуална, негона си партида, не би имал стимул да крие доходи и осигуровки.

 51. 51 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#39] от "bat_plamen":

  Как да накара държавният контрол твоя работодател да плаща по-сериозни заплати???
  Ако вдигнат минималните заплати и осигурителни прагове, веднага гракват разните работодателски секти в т.ч. и един издател, дето сте му фенове. И на него гледам все му бягат кадрите.

 52. 52 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Весело

  До коментар [#35] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":Ми хубаво, аз да съм спрял някой на границата.Тогава и ще гласуват, където намерят секция.А аз ще гласувам за този, който направи така че и тук да има прилични пенсии.
  —цитат от коментар 44 на НеКой


  Аз пък ще си получа люксембургска пенсия , може и швейцарска / изборът е мой/ и ще гласувам за Демократична България.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 53. 53 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#50] от "vassilun":

  Ще те пратим теб да кажеш на хората, че няма да вземат вече пенсии, защото ще почваме с индивидуален подход...

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Частен фонд или НОИ: ще може да избирате между 1 и 5 години преди пенсиониране
  —цитат от коментар 0 на заглавие


  Тези не се ли умориха да лъжат?!?
  Всякакви схеми и пазарлъци се предлагат на хората
  за да влязат в капана!
  После, "когато му дойде времето",
  вземат та извъртят нещата на 180 градуса!
  Интересното е , че има хора,
  които ги подкрепят!
  Разбираемо е да ги подкрепят "хора",
  които печелят от схемата!
  Другите , които не печелят,
  но ги подкрепят,
  някакъв другар с прякор - Ленин,
  ги определил, като "полезни идиоти"!

 56. 56 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#52] от "NessaRox":

  Гласувай, че Бойкикев е закъсал гледам.

 57. 57 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#12] от "bat_plamen":


  👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  [quote#46:"Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза"][/quote]

  Гробаджийски умнико, преди по-малко от 15 години влязохме с Румъния в ЕС. Само, че тогава не искахме да ни свързват с тях, че са изостанали, а доходите ни бяха 10-15% по-високи от техните. Сега е обратното, само, че техните доходи са вече с 30-40% по-високи от нашите. Всичко това, благодарение на гробаджийско-свинско-сарайското управление. Хайде сега тичкай да благодариш на мутрата-мишка за това, пък ако извадиш късмет може и да те оправи с 200-300, виждам, че много ти харесва.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 60. 60 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#14] от "НеКой":

  Ооооо изобщо недей да казваш колко е възможно да плаща и колко не един Бг работодател!
  Много си назад с инфото!
  Докато не се сключват задължителни колективни договори и не се договарят колективни условията на труд ОСОБЕНО в частните предприятия- никога няма да разбереш колко може да плаща един капиталист

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Рейтинг: 24 Весело

  До коментар [#59] от "rumen_s":

  Когато Румъния пусна Рено да приватизира "Дачия", наш ваню циганина подари Нефтохима на Борис Ельцин, а Каолин на червендалестия рязградски нерез Прикопов. От там е разликата, румянчо, а не от управленията на ГЕРБ, които по всички обективни показатели са най-кадърните управления на България за всички времена. Потъвай, дръгалефски несретнико!

 63. 63 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#60] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Аз знам, че може.
  Въпросът е и да иска.

 64. 64 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Неутрално

  До коментар [#50] от "vassilun":Ще те пратим теб да кажеш на хората, че няма да вземат вече пенсии, защото ще почваме с индивидуален подход...
  —цитат от коментар 53 на НеКой


  Ами не е така
  Тогава Вие ще вземете много по-малко от него,защото Ви плащат 8 ст на пост, тоест МРЗ
  А господина ще вземе висока пенсия, защото е осигурен на максимума .
  Обаче тогава НОИ няма как да плаща на лъжливите инвалиди от малцинствата, които гласуват за ГЕРБ.
  Затова и не се сменя модела в НОИ

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 65. 65 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7738 Неутрално

  До коментар [#56] от "НеКой":

  Бойко май повече го е закъсал. Даже го е страх да слезе от джипа.

 66. 66 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#64] от "NessaRox":

  На мен трудно ще ми платиш, нито пък ще ме купиш, не се опитвай.
  Това че работите навън го разбирам, но защо трябва тези, които са тук да се чустват виновни за това.
  Защо някой все ви гони.
  Емигранти е имало винаги.

 67. 67 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  До коментар [#54] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":
  ???????????
  Пишете глупости колега и се чудя кога ще спрете с тая фобия за някакъв ==Кичашки==, но както и да е ...... само че относно българските пенсионери ...пенсиите им ще продължават да се увеличават по „швейцарското правило“ в НОИ ... а чакай ти от частен фонд ликвидност и доходност, при този контрол и нормативна база в момента......и тва е най малкото.....

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на Choper
  Choper
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#68] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":

  Ти па си намерил къде да отидеш....

 70. 70 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  До коментар [#63] от "НеКой":


  Ами като не иска- да пасе!
  Като тук не му е позволено да плаща под 1000 лв да ходи да си търси в другите страни и да плаща по 2000£

 71. 71 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Весело

  До коментар [#64] от "NessaRox":На мен трудно ще ми платиш, нито пък ще ме купиш, не се опитвай.Това че работите навън го разбирам, но защо трябва тези, които са тук да се чустват виновни за това.Защо някой все ви гони.Емигранти е имало винаги.
  —цитат от коментар 66 на НеКой


  Бихте ли споделили ,кога и къде съм се опитала да Ви платя или купя ?

  И най-вече колко съм Ви предложила ?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на Choper
  Choper
  Рейтинг: 0 Неутрално

  [quote#72:"Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза"][/quote]

  Ми хубо. Айде сега всички в Бг със заплата 4000 лева.

 74. 74 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#71] от "NessaRox":

  "Тогава Вие ще вземете много по-малко от него,защото Ви плащат 8 ст на пост, тоест МРЗ".

 75. 75 Профил на NessaRox
  NessaRox
  Рейтинг: 1789 Весело

  До коментар [#71] от "NessaRox":"Тогава Вие ще вземете много по-малко от него,защото Ви плащат 8 ст на пост, тоест МРЗ".
  —цитат от коментар 74 на НеКой  Къде видяхте да ви предлагам нещо на Вас ????

  ????

  Ще цитирам Гешев

  Аз се правя на улав, ама Вие се правите по-добре на улав .......

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 77 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1038 Весело

  До коментар [#61] от "Choper":15 години работих в чужбина и се върнах в България при ГЕРБ...
  —цитат от коментар 68 на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза


  Даа, разбирам откъде се е пръкнала тая злоба в теб, не си случил с връщането...

 78. 78 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2608 Весело

  Политиците няма да решат справедливо социално икономическите проблеми на работниците, служителите и пенсионерите а "улицата"....... .....троцкизма и социализма в САЩ има милиони последователи..... В Германия, Франция, Испания, Англия и редица други европейски страни от 3 години има секции .....това е начина за обединение и координирани действия на международните работници и служители в общата борба за равенство и рационално, демократично, и справедлево използване на общественото богатство ... бизнеса вече е глобализиран, време е и работническото движение да стане глобално ! Не вярвайте на казионните синдикати и измислени "тристранки" .....има и друг път! .... Ако Искате да се присъедините към истинските социалистически ценности и да се създаде българска социалистическа секция ... Регистрирайте се ..........Партията за социалистическо равенство организира работническата класа не само в САЩ и в Европа, но и по света : реорганизация на целия икономически живот, за да служи на социалните нужди, а не само на частната печалба...... Дори и да сте решили да гласувате за БСП или друга партия, но сте наемен работник или малък семеен бизнес пак се регистрирайте на линка долу, нужно е за съжаление отново някой друг да ни организира логистично, платформено и финансово , в противен случай ще ни въртят на въртележката още дълго : https://www.wsws.org/en/special/pages/sep/us/join.html  

 79. 79 Профил на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Рейтинг: 24 Весело

  До коментар [#78] от "MPetr":

  Ооо, четвърти интернационал, а? Ха-ха-ха-ха-ха... Коминтерна ли спонсорира "новата" партия? А ВОСР ще има ли пак, да хващаме направо влака за Сибир?

 80. 80 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2608 Весело

  До коментар [#79] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":

  Регистрирайте се и не умувайте.... с доходите които обявихте че имате сте в точната таргет група ..... https://www.wsws.org/en/special/pages/sep/us/join.html

 81. 81 Профил на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Рейтинг: 24 Весело

  До коментар [#79] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":Регистрирайте се и не умувайте.... с доходите които обявихте че имате сте в точната таргет група .....
  —цитат от коментар 80 на MPetr


  Чи как! Аз вземам 4000, вие вземате 1000, като направим цоциализъма, и двамата ще вземаме по 2500. Ама понеже търтеите като вас са повече, та ще ми се паднат трима с по 1000 и ще вземаме общо 7000 или ще се паднат 4х1750. Обаче вие обичате и да крадете, та тримата като откраднете по още хиляда от общите, ще остане да си делим само моите 4000. Та от вашия "социализъм", аз ще получавам 1000 вместо 4000, а вие тримата, защото сте социалисти, ще получавате по 2000. Да ти кажа... Хайде мерси, ама нема нужда.

 82. 82 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2608 Весело

  До коментар [#81] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":

  Странното колега е, че сте със сравнително скромни доходи а сякаш слушам Гергов от БСП........дежаву....

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на har30841771
  har30841771
  Рейтинг: 110 Неутрално

  При мен, за да стана отново член на НОИ ми се изискват към 20 бона бг.лв., понеже от 2013 година насам не съм плащал в България социални осигуровки. Бях си изкарвал преди години удостоверение от гранична полиция, че над 180 дни на година съм зад граница, уж трябваше да свали дължимите суми, което не стана.

  Тези, които плащам в Германия, ще получа едва 472€ пенсия, ако по-същият начин си плащам вноските за пенсия до пенсионният период. Имам наследена къща в България и мисля там да отида, като стане време за пенсиониране. Пенсията от 472€ сега, тя бива увеличавна според инфлацията, би трябвало да ми стига, моите съседи получават 280 лв пенсия и се оправят. Учителка по време на Комунизма, сега получават ниски пенсии. Както и аз всъщност, освен ако не въведат минимална социална пенсия както във Франция в размер на 720€. CDU нещо се дърпа, щяло да струва 17 млр.€ годишно на бюджета. Колкото и струват бежанците на година, за тях има пари, но не за немските пенсионери.

 87. 87 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2464 Весело

  "Въвеждат се три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ) - пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане и еднократно плащане на парите по индивидуалната партида на всеки осигурен. Това решиха депутатите"

  В моя договор с УПФ няма такива "пенсионни продукти". Има други - или всичко на куп или разсрочено плащане за 15 години с потенциалната лихва (сега е отрицателна, сиреч тая опция е смърт).
  Значи ли сега, че герберджиите са обявили договора ми за нищожен и веднага да ходя да си взема парите поради настъпване на непреодолима Сила (смърт, гласуване от гербери-гробари)!?

 88. 88 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2464 Весело

  До коментар [#81] от "Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза":

  "Чи как! Аз вземам 4000, вие вземате 1000, като направим цоциализъма, и двамата ще вземаме по 2500. "

  Та това е супер! В сравнение със сегашния бойковизъм. Вие вземате 4000 (но давате 380 лв. или 9.5%); аз вземам 1000 (но давам 300 лв. или 30%). Като минат през "шкафчето" (в НОИ), Вие ще вземате 1200 лв., а аз отдавна ще съм умрял.
  Така че, 2 х 2500 е много, много добре в сравнение с 1 х 1200.

 89. 89 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2464 Весело

  До коментар [#64] от "NessaRox":

  "А господина ще вземе висока пенсия, защото е осигурен на максимума ."

  Висока, висока, колко висока - 40% от максимума. Сега е 3000 лв., преди 15 години беше 720 лв., сиреч 288 лв. и за минималната пенсия ( 300 лв. от 01.01.2021 г.) не стигат.

  "Обаче тогава НОИ няма как да плаща на лъжливите инвалиди от малцинствата, които гласуват за ГЕРБ."
  С тоя пенсионен модел само мераклии да има и НОИ плаща - първа, втора, трета пенсия, социална, народна, пожизнена награда, помощ за придружител, балнеосанаториум (в хотелите на Доган), за личен асистент, като защити докторат и за личен доцент, каквото се явява Лъчо Мозъка на Баце.
  Ей на, внасял си по 274 лв. (38% при 720 лв. максимален таван) и повече (444 лв. при 14.8% и таван от 3000 лв.) в продължение на 40 години, накрая, статистически вземаш 21 години 286 лв. средна пенсия. Де са 131520 лв. (274 х 40 години) срещу 72072 (286 х 21 години), ако не е за "интеграция" на малцинствата!?

 90. 90 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 615 Неутрално

  Когато предстоеше приватозация обещаха че част от получените пари ще отиват в специален Сребърен фонд. После гласуваха изключения, а вече нищо не се споменава за това защо не се подпомогна пенсионния фонд с приватизационни пари.

 91. 91 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#17:"rumen_s"]
  —цитат от коментар 29 на Кончита Вурст Бойкикева Пашкулова Гроза
  Простьо, при ГЕРБ се връщат хората в България, че и масово чужденци идват да работят у нас! Два милиона избягаха от "кадърното" управление на дръгалефския циганин, и крадливите комунистически правителства преди него! Ето, чети, мама ти изсипана и неграмотна:https://debati.bg/evrostat-vse-poveche-balgari-se-vrashtat-v-balgaria/ [/quote]

  Не знам какво четеш, но в статията дето си постнал пише: от 28 държави в ЕС само 6 са губещи население от емиграция - България, Румъния, Хърватия, Полша, Литва и Латвия. От тези държави повече са напускащите, отколкото влизащите. Така че, може влизащите (връщащи се) да се увеличават, но напускащите са повече. Рано или късно процентът на напускащи се забавя, защото твърде голям % вече са напуснали, а повечето от останалите не могат да напуснат поради възрастта си. Поради същата причина рано или късно броят на завръщащи се увеличава. Но те засега са по-малко от емигриращите, така че държавата продължава да губи работоспособно население. Просто с по-бавни темпове, т.е. "дъното" е близо. Но повърхността е все по-далече.

 92. 92 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  До коментар [#2] от "vankata1":Светлината в тунела може да се види само и единственно когато (и ако) се въведат индивидуални партиди на пенсионно осигуряване! Ако човек има индивидуална, негона си партида, не би имал стимул да крие доходи и осигуровки.
  —цитат от коментар 50 на vassilun


  Това звучи справедливо, но е невъзможно. Държавата (НОИ) е прибирала пенсионните вноски на всички работили през последните 30 години и ги е изхарчила всичките.
  Ако на тези, които сега започват да работят, се въведат индивидуални партиди и техните вноски не се изземват от фалиралия НОИ за плащане на песниите на живите пенсионери, кой ще плаща пенсиите на всички, които не са внясяли в индивидуални партиди, през следващите 30 години? Държавата? От какви приходи?
  Правилната първа крачка се направи със създаването на частните пенсионни фондове, където гражданите внасят в лични пенсионни партиди. Идеята беше постепенно все по-голяма част от пенсионните им вноски да отиват именно в индивидуалните им партиди. И това трябва да продължи, а не да им се дава "възможност" да си преместят парите в НОИ. НОИ е каца без дъно, те не управляват никакви инвестиции, само получават вноски от работещи и моментално ги изплащат за пенсии на вече пенсионирани, при това парите не стигат и държавата им покрива разликата.
  Защо държавата лъже, че това е реалният размер на пенсиите? Пенсиите трябва да са толкова, колкото може да плаща НОИ, т.е. 30-40% по-малки! Останалите плащания, които идват от държавния бюджет, трябва да се оформят като социални плащания за навършена възраст, защото са такива. Не е все едно, защото парите за навършена възраст трябва да социални плащания, еднакви за всички, а от пенсия - пропорционални на направените вноски.
  Когато хората забележат, че внасят много повече пари, отколкото получават после, ще си зададат въпроса защо? И трябва да разберат, че като им удържат 5% от цялата им сума по партидата всяка година! за управление, то няма как да си получат всичките пари обратно. Защото грубо казано за 10 години ше им удържат 50% от парите, които са внесли! И тогава ще има политици, които ще обещаят да намалят таксата за управление от 5% на половин % годишно. Това е пътя.
  Иначе сегашното е пълна измама, все едно една фирма да работи на загуба, но да изплаща дивиденти, за което да тегли заеми. Какво ми се хвалят, че правели политика, те просто мамят!

 93. 93 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 528 Неутрално

  До коментар [#10] от "rumen_s":

  Точно заради държавен контрол на нашите пенсионни фондове доходността не може да достигне тази на С&П. Защо? Защото според КСО пенсионните фондове нямат право да инвестират само в акции. Даже и половината портфейл не може да е в акции. Повечето пари на фондовете са инвестирани в държавни ценни книжа. И наши и на други държави. Това ги прави много сигурни, но и доходността е ниска. Дали трябва да е така или да не е така го решава държавата, тоест избирателите. Вече 20 години ги има тези ограничения, така че е имало достатъчно време да се прави промяна, ако такава е била желана от мнозинството. Но то спи и само от време на време се събужда да се оплаче, преди пак да потъне в сладка дрямка.

 94. 94 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2132 Неутрално

  На всички е ясно ,че парите ни за пенсии се крадат поголовно , отдавна се осигурявам на максимума , но това не води до значимо повишение на личната ми партида ,даже в един известен фонд след 2 години на максимум осигуряване ,ми бяха паднали крайните суми , като си потърсихме парите и защо , ми обясниха ,как НАП удържал суми за неплатени данъци , а такива няма , данъците се плащат чинно от всичките ми фирми всеки месец ,разбрах ,че е вид измама и се преместих в друг по голям фонд ,където също не виждам вноските да се увеличават , вече инвестираме в други продукти и бизнеси ,които да ни носят сигурни доходи и ренти в следващите години след пенсиониране ,защото е ясно ,че цялата работа с пенсионните фондове е една огромна измама , след като ще връщаме пари в НОИ по желание ,не виждам смисъла от частните фондове ,това са групировки явно за източване на такси и намаляване сумите ,които събираме за след пенсиониране ,тоест крадат ни най законно .

 95. 95 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 528 Неутрално

  До коментар [#94] от "edin drugii":

  Такива истории са ми винаги непонятни. От фонда могат да кажат само какви пари стигат до тях. Ако са по-малко отколкото трябва, значи трябва да се търсят по трасето. Ако пък фондът лъже, това се доказва изключително лесно. НАП вади справка колко са превели на фонда и ако не съвпада със справката на фонда, фондът гори. Ваши пари са, можете и със съд да си ги търсите, ако мислите, че някой ги краде.

  На мен ми звучи като някоя от фирмите да има непогасени задължения, стари неплатени осигуровки и НАП да погасява тях, вместо да прехвърля парите към фонда. Вноската ДОО е в пъти по-голяма от вноската ДЗПО, така че ако някъде лиспва ДОО ще трябват бая месечни вноски ДЗПО да я покрият.

 96. 96 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 528 Неутрално

  До коментар [#92] от "vankata1":

  Имате някакво заблуждение относно таксите на фондовете. Никъде няма годишна такса 5% за управления. Тя е под 1%. Преди време беше 5% такса за самата вноска, но сега вече и тя падна с почти 2%. Понеже много хора не могат да си представят какво означава такса вноска, нека обясня. Вкарваш 100 лева за един месец. След такса стават 95. Човек си вика трябва над 5% доходност да покрие тази сума, но всъщност тези пари ще трупат доходност години наред, докато таксата е само веднъж на входа. Тоест може и 2% доходност и пак човек ще има много повече от 100 лева като дойде време да се пенсионира.

  Самите факти показват, че по партидите на клиентите на втория стълб има почти два милиарда повече отколкото са бурните вноски. Тоест сметката вноска - такса + доходност е довела до 2 миалиарда лева бонус за клиентите на фондовете. Така и не разбрах защо за толкова хора държавен стълб генериращ многомилиарден дефицит всяка година е за предпочитане пред частен стълб генериращ милиарди печалба.

 97. 97 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1922 Любопитно

  Само за спорта да направя забележка:
  1. В НОИ има партида за всеки човек, внасял вноски, от 2000 г., т.е. за предишните 21 г. Достъпът е с ПИК от НОИ през програмата за изчисляване на прогнозна пенсия.
  2.Основните проблеми в НОИ са:

  - половината вземащи пенсии не са внасяли вноски. Това са инвалидни пенсии,пенсии по болест,социални пенсии.....пенсии на ненавършили пенсионна въ зраст...
  Крайно време е всички пенсии, които не са за осигурителен стаж и възраст, да бъдат прехвърлени към социалното министерство.

  -пенсиите на първа и втора категория,до навършване на години за 3-та категория,да се изплащат от професионалните им фондове.

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 98. 98 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 889 Разстроено

  Частен фонд или НОИ: ще може да избирате ( на принципа "тука има тука нема!") преди пенсиониране?!

  До коментар [#7] от "bat_plamen":

  Направо е катастрофална ситуацията в пенсионната ни система! Бъдещите пенсионери ще вземат ( ако изобщо има какво да "вземат"?) по-ниски реални пенсии , отколкото днешните!

  Накрая всички ще пият по една "студена вода", ако все още я има!!!!

 99. 99 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  До коментар [#97] от "mitko11":

  Ако взимах пения от професионалният фонд в който бях, сега щях да получавам не повече от 50 лв!!!
  При пенионирането ми през 2013 щях да получавам 20 лв.!

  Пенсионните фондове са касичка за едни другари!
  Ако държавата не ги закрие по-рано, те сами ще фалират!

  Машини прости, народ неук.
 100. 100 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1922 Любопитно

  До коментар [#99] от "Zizu":

  Ами да го направят както в Германия :
  Еднаква пенсионна възраст за всички с разлика не повече от 2 години. Тези, които трябва да се пенсионират по-рано, сепреместват на друга работа до навършване на пенсионна възраст. Например за полицаите пенсионната възраст е 3 годинипо-раноот общата пенсионна възраст.Но като навършват 45 г., ги местят на подходящо за тях място - събират глоби, работят зад бюро...
  Колкото до България,недопустимо е държавата да те задължава да внасяш в частен пенсионен фонд. Нека частните пенсионни фондове се конкурират, а ако не могат - да фалират.

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK