Какво казва съдебната експертна оценка за ген. Луков и неговата организация

Шествието от 2019 г. с портрет на ген. Луков.

© Георги Кожухаров

Шествието от 2019 г. с портрет на ген. Луков.Софийски градски съд реши на 16 февруари да отхвърли иска на прокуратурата за заличаване регисграцията на сдружението Български национален съюз "Еделвайс" (БНСЕ) - организация, известна най-вече с шествието в памет на ген. Христо Луков, наричано "Луковмарш".


През седмицата оживено се обсъждаше каква е оценката на вещото лице за личността на ген. Луков и предвожданият от него през 1942-1943 г. Съюз на българските национални легиони. През годинитe съюзът е описван от историци като "с изцяло оформен фашистки характер" в годините на Втората световна война и като откровено антисемитска организация, "проявяваща симпатии към фашизма, националсоциализма и еднопартийния политически модел".


Вещо лице, изработило оценката, изпратена на съдия Венета Цветкова от Софийски градски съд, е историкът доц. д-р Михаил Груев, който от март 2015 г. ръководи Държавна агенция "Архиви". Текстът включва и летеца Димитър Списаревски, Тодор Александров и други фигури от историята, които също се честват от БНСЕ.
Според съдия Цветкова прокуратурата не е доказала, че сдружението насажда етническа и религиозна омраза, а Конституцията не позволява да бъдат заличавани организации, които не извършват незаконна дейност и при чиито публични прояви не е установено нарушение на обществения ред.


Представяме ви пълния текст на оценката (той бе разпространен в петък от г-жа Юлиана Методиева, а доц. Груев потвърди за "Дневник" автентичността му) с дата 18 ноември 2020 г. с важно уточнение. По закон - член 202 от Гражданския процесуален кодекс ("Съдът не е длъжен да възприема заключението на вещото лице, а го обсъжда заедно с другите доказателства по делото") - съдът може да не се съобрази с поръчаната експертна оценка, дори ако тя не е оспорена от никоя от страните, но следва да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата.


"Уважаема госпожо съдия,


С писмо № 25455/26.08.2020 г.се обърнахте към мен в качеството ми на вещо лице със задача да се произнеса върху историческата значимост на личността на ген. Христо Луков, идеологията, мястото и ролята на ръководената от него организация - Съюз на българските национални легиони (СБНЛ)в контекста на настроенията и тенденциите в българското общество в годините на Втората световна война, както и по отношение на историческата значимост на кап. Димитър Списаревски, Тодор Александров и Владо Черноземски. Във връзка с горното, Ви предоставям следното експертно становище:


ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ


от доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви", изискано с писмо на СГС до ДА "Архиви" във връзка с Дело № 289/ 2020 г. по описа на СГС, ТО, VI - 3 състав със страни: СГП и Българския национален съюз "Еделвайс"


1. За ролята и личността на ген. Луков


Няма да бъде пресилено да се каже, че ген. лейт. Христо Луков е една от най-митологизираните фигури от най-новата българска история. Това се дължи от една страна на факта, че за службата му като офицер се знае твърде малко, от друга - на обстоятелството, че след убийството му от комунистическа бойна група през февруари 1943 г. личността му е допълнително митологизирана и героизирана от съмишлениците му.


Факт е, също така, че за него няма написана нито самостоятелна научна монография, нито по-популярно биографично съчинение, поради което в публичното пространство циркулират най-различни факти, някои от които не могат да бъдат доказани.


Основните източници, от които черпим сведения за службата му като офицер, са документите, съхранявани в Централния държавен военно-исторически архив във Велико Търново. За съжаление там не е запазено неговото кадрово дело, в което обикновено има отпечатък от всички етапи от службата на всеки офицер, но пък са съхранени редица други документи, които все пак позволяват да се реконструира военната му кариера.


Христо Николов Луков е роден на 6.01, нов стил 18.01.1887 г. във Варна в бедно занаятчийско семейство. През 1907 г. завършва Военното училище и става артилерийски подпоручик. По време на Балканските войни от 1912 - 1913 г. служи последователно като полкови адютант, командир на артилерийско отделение и командир на батарея. За бойни заслуги е награден с орден "За храброст" - IV степен. По време на Първата световна война служи последователно в Първа пехотна софийска дивизия, Пета пехотна дунавска дивизия и отново се връща във Военното училище и в Школата за запасни подпоручици, вече с чин "майор". От ранния му период на фронта датира и награждаването му с германски железен кръст "За храброст" - II степен. През 1917 г. той получава и нов български орден "За храброст" - IV степен.


Сред част от бойните му заслуги се сочи спасяването от него и батареята му на град Кюстендил, заплашен от разрушение и окупация от настъпващите съглашенски войски. От запазени във Военния архив заповеди за преназначения на офицери в разпореждане на Щаба на действащата армия в Кюстендил се вижда, че той е прехвърлен в града на 25.09.1918 г. (без да е ясно кога е пристигнал в него). В този смисъл прехвърлянето му по-скоро е свързано с необходмостта да бъде овладян войнишкият бунт, започнал след пробива на фронта на Добро поле и прераснал на 24.09. в превземането от бунтовниците на Щаба.


Проблемът е детайлно проучен от доц. Ангел Джонев в неговата книга: "Кюстендил, военната столица на България през Първата световна война", издание на Регионалния исторически музей - Кюстендил от 2017 г.


Нито авторът й обаче, нито пишещият тези редове, са успели на намерят документално потвърждение на широко лансираната в някои сайтове теза, че на 28.09., само ден преди сключването на примирието, майор Луков и батареята му са спасили града от сръбска окупация.Предвид пълната анархия и деморализацията на голяма част от отстъпващите части, това едва ли е щяло да бъде кой знае колко трудна задача, но явно е, че Съглашението просто не е планувало това.


Макар след края на Първата световна война и съгласно Ньойския договор България да е лишена от възможността да поддържа редовна армия, Луков е от не многото офицери, които остават на действителна служба. Той успява да порасне до командир на артилерийски полк, след това на артилерийска стрелкова школа и накрая - след повишението му в генерал-майор през 1935 г. - на пехотна дивизия. Известно е, че през целия този период страната преживява различни граждански конфликти, въстания, атентати и два преврата.


Факт е, че офицеството като цяло има активно участие в смазването на левите сили и в подготовката и осъществяването на превратите, но на този етап Луков се старае да страни от пряко участие в политиката. Нещо повече, той става известен с отрицателното си отношение към т. нар. лигари от Военния съюз, поради тяхното забъркване в политическите борби. Това негово отношение впоследствие ще бъде изполвано от двореца в амбицията му да отстрани лигарите от властта и в желанието си за самостоятелно й упражняване.


На 23 ноември 1935 г. той става министър на войната в първото правителство на Георги Кьосеиванов. В началото престоят му в министерството на войната е свързан с продължаващия процес на разоръжаване на структурите на ВМРО, започнал след Деветнадесетомайския преврат, с уволнението на офицерите - лигари от войската и окончателното разпускане на Военния съюз.


От друга страна усилията му като министър са насочени към преодоляване на ограниченията, наложени от Ньойския договор, по отношение на превъоръжаването на армията и наборната служба. Една от важните му заслуги в това отношение са организираните през октомври 1937 г. военни маневри в Попово. Те са първите след края на войната маневри с участието на около 35 000 войници и офицери и сами по себе си представляват нарушение на военните клаузи на Ньойския договор. На тях присъстват и царят и цялото правителство, както и чужди наблюдатели, и около тях се вдига много шум.


По същото време Луков започва все по-плътно да следва опита на националсоциалистическа Германия във възстановяването, но и в преустройството на армията по нацистки образец. По негова покана пристигат немски инструктори, които започват да се занимават със спортната подготовка и гимнастика на подрастващите, в т. ч. на гимназистите. Той самият доста се въодушевява от този почин и дори става почетен патрон на скаутското движение, макар физиката му определено да не е подходяща за това.


Явно е, че в този период ген. Луков все повече започва да се занимава и с чиста политика и постепенно напуска ролята си единствено на експерт - технократ. Той влиза в тежък личен конфликт с друг министър в правителството - вътрешният Иван Красновски. В хода на подготовката на новия Военен закон той си позволява дори да прескочи монарха, което вече слага край на кариерата му. През януари 1938 г. както Красновски, така и той са освободени от кабинета, като едновременно с това му е присъден чин "генерал - лейтенант". От запазените във Военния архив донесения на Военното разузнаване става ясно, че пред все повече хора Луков си е позволявал да критикува различни политически решения на цар Борис, което явно е стигнало и до него.


Преминаването на генерала в запаса отваря пътя му към политиката. По това време той започва да бъде сочен от германския посланик в София Рюмелин като един от най-преданите и потенциално ценни за германците политически лица. Без съмнение Луков не е единственият, на който се гледа с доверие в Берлин, но факт е, че по отношение на някои от другите фигури у германците настъпват разочарования. При Луков - обратно - с началото на войната той става все по-високо ценен от тях и постепенно на него започва да се гледа като на алтернатива, в случай, че царят или правителството се опитат да потърсят път извън Остта.


Вероятно от това време датират и неговите по-ангажирани връзки с легионерите, едно от крилата на които той оглавява през 1942 г. Трябва да бъде подчертано, че властта има всички основания да се страхува от легионерите. Сред дясно-радикалните формации те са най-многочислената, добре организирана и идейномотивирана фракция.


Това дава шанс на Луков да излезе на преден план. В тези години неговите речи и публични прояви все повече се насищат с нацистка риторика, самият той в нарастваща степен започва да се преживява като "водач". Макар че отношенията му с двореца остават сложни, поне формално той не престава да подчертава верността си към короната и династията.


През 1942 г. той е провъзгласен за обединител на легионерите. Титлата, която той приема, е "Велик водач на СБНЛ". Макар самият Луков да не артикулира лично антисемитските заклинания на своите берлински покровители, в цялата страна започват да се разпространяват позиви, брошури, лозунги и всякакви печатни произведения в които се клейми международното еврейство, световния болшевизъм, англо-американската плутокрация, масонството и т. н. В Централния държавен архив са запазени немалка част от тях.


Самата легионерска организация бързо и видимо придобива антидемократичен и антисемитски профил. Вероятно всичко това е спомогнало за избора му за мишена на една от комунистическите бойни групи, съставена от Виолета Якова и Иван Буруджиев, която организира убийството му на 13. 02. 1943 г.


На практика коварното убийство на Луков способства за неговата вторична героизация postmortem. Носят се най-различни слухове. Част от тях виждат пръст на англичаните в атентата, други привиждат ръката на двореца. Поради страх от повторение на събитията от 1925 г. опелото му е извършено в малкия параклис във Военното училище. Факт е обаче, че най-потресени от смъртта му са германците. Самият посланик Бекерле я оценява като тежък удар за германските интереси.


Допълнителен ореол като архивраг на комунистите ген. Христо Луков придобива след 9.09.1944 г., когато, макар и мъртъв, все пак е осъден от т. нар. "Народен съд" на смърт.


2. За Съюза на българските национални легиони


Още в началото на 20-те години на ХХ век започва възникването, обединяването, разрояването и прегрупирането на десетки организации и групи в България, позиционирани в дясно-радикалния спектър. Между тях съществува значителна осмоза, която води едни и същи личности в две, три, а понякога и повече такива организации.


Общото между всички тях е силното влияние на италианския фашизъм - не толкова като идейно привличане, колкото като успешен с оглед бързото му идване на власт пример за подражание. Част от тези нови феномени в следвоенния политически пейзаж обаче, трудно могат да бъдат назовани и "фашистки", доколкото съдържат в себе си и редица други авторитарни идеи.


С разгръщането на национасоциалистическия феномен във Ваймарска Германия и особено след идването на Хитлер на власт там през 1933 г. започват нови прегрупирания и движения вътре в рамките на дясно-радикалния спектър. Именно тогава част от социалните актьори в него постепенно се превръщат в реципиенти на германския националсоциализъм, възприемат неговия антисемитизъм, расова ненавист и социален радикализъм.


Може би най-силната организация от този тип е и Съюзът на българските национални легиони. Първоначално те се появяват като малка група, обединена около вестник "Прелом", част от друга сродна организация - Съюза "Българска родна защита", която запазва паралелното си съществувание. През 1930 г. групата се обособява под името Младежки национални легиони. Централно място в нея още от самото начало играе шуменеца Иван Дочев, който постепенно започва да се назовава "Върховен водач". Учредителите й са главно средношколци и студенти с градски, предимно дребнобуржоазен произход, обединени в желанието си за борба срещу засилващата се комунистическа пропаганда сред младежта, от една страна, и срещу разпокъсването на отечеството от Ньойския договор, от друга.


През 1932 г. организацията се преименува в Съюз на младежките национални легиони и започва бързо да създава свои градски групи в най-различни български градове, но също и клонове в почти всички гимназии. Легионерите изграждат в училищата стройна система с отговорници по класове, випуски и училища и бързо се превръщат в най-многочислената младежка организация в страната. Те започват да устройват и публични погроми и побой над прокомунистически младежки сбирки и хора, което ги легитимира преди всичко като антикомунисти.


На своя трети конгрес през 1933 г. организацията възприема за свой образец еднопартийния политически модел от фюрерски тип. В нейните публични жестове и официална символика все повече място заемат различни нацистки атрибути и стилистични фигури.


Още през 1934 г. нейният водач Иван Дочев получава силна протекция от генерал Никола Жеков, бивш главнокомандващ действащата армия през Първата световна война, който става и патрон на легионерите. Жеков и Дочев предприемат визита в Берлин, където двамата имат среща с редица ключови фигури в НСГРП, включително и със самия Хитлер. На нея той дава благословията си, а и щедра финансова подкрепа, за преустройството на легионите по модела на "Хитлер югенд".


През март 1935 г. организацията се преименува още веднъж и вече носи названието Съюз на българските национални легиони, под което остава известна и до днес. Приблизително по това време тя достига и своята най-голяма численост. По някои полицейски изчисления и наблюдения легионерите в страната достигат до около 30 000 души. Полицейските власти в София се опитват да следят водачите на легиона и да контролират дейността му. Вероятно с полицейска подкрепа през 1936 г. се стига до разцепление в т. нар. Главно водачество на легиона, а впоследствие организацията е и разтурена.


През 1937 г. тя възстановява дейността си, но не и целостта си. Между двете крила - на Иван Дочев и Илия Станев продължава да съществува конфликт. Режимът се опитва да го поддържа, тъй като е ясно, че единна и силна легионерска организация, зад която седи ресурса на нацистка Германия, съставлява реална заплаха за него.


През 1940 г. правителството вторично се опитва да ерозира легионерите чрез приемането на Закона за организация на българската младеж. С него се създава казионната младежка организация "Бранник" под патронажа на премиера Филов, в която почти автоматично членуват всички средношколци. С това тя се опитва да откъсне от легионерите немалка част от гимназистите, които през предходните години съставляват основен техен резерв.


Властта прави и друг реверанс към Дочев като след присъединяването на Южна Добруджа към България той е назначен за кмет на Силистра, а също и за водач на казионната организация "Съюз на българските земеделски задруги". С това неговата щурмовашка деструктивност рязко стихва.


Това обаче дава шанс на Луков, който решава да обедини легионерската организация. За кратко време под негово ръководство легионерите преживяват нов подем. В това време те в най-голяма степен се доближават като възгледи и практика до други подобни квазинацистки формации като Легиона на Св. Арахангел Михаил в Румъния, "Кръстосаните стрели" в Унгария и др.


3. За личността на кап. Димитър Списаревски


Димитър Списаревски се ражда през 1916 г. в чиновническо семейство в гр. Добрич. Поради повторното откъсване на Южна Добруджа след края на Първата световна война, семейството, след известно странстване в Лом и Белоградчик, се премества при свои роднини в София. Тук израства и бъдещият летец - изстребител.


Той завършва Втора мъжка гимназия и още като ученик се прочува сред софийските ученички като едно от най-хубавите момчета в града. Не е известно в този период да е членувал в легионите, но това въобще не е изключено. Факт е, също така, че след смъртта му, легионерите стават едни от най-големите негови почитатели и най-ревностни популяризатори на личността и делото му. За кратко в периода 1933 - 1935 г. той е футболист в ПФК "Левски", което му осигурява допълнителна популярност сред софийските младежи и девойки.


През 1935 г. той постъпва във Военното училище, което завършва през 1938 г. и получава първи офицерски чин - подпоручик. Следват негови летателни квалификации в различни училища и курсове в нацистка Германия. Завръщайки се в България, той е от малкото квалифицирани и добре обучени местни летци и не случайно на него и на негови колеги е възложено обучението на млади пилоти, които започват да летят на първите доставени от Германия самолети "Месершмид".


През 1941 г. той е повишен в поручик, а от следващата година вече е команидир на ято в изтребителен полк. През лятото на 1943 г. той отново е командирован в Германия, където проучва немския опит в борбата с англо-американската авиация. Завръщайки се, той участва в геройското отразяване от българска страна на първите големи англо-американски бомбардировки през ноември и декември 1943 г.


На 20.12.1943 г. поручик Списаревски влиза в последния си въздушен бой. По това време той е ротен командир на орляка, базиран на летище Божурище. Започва неравен въздушен бой между 200 английски и американски самолети, тип "Либерейтър", и 36 български "Месершмид". Списаревски влиза в смела въздушна атака, при която успява да свали един от неприятелските самолети и да нанесе поражения на друг. В този момент той е засегнат от вражески картечен огън и изгубва част от управлението на самолета. Все пак съумява в последния момент да се забие в тялото на поредния "Либерейтър", заплащайки с цената на живота си тази поредна своя въздушна победа. Тялото му е открито в околностите на с. Пасарел, Софийско. Посмъртно е повишен в чин "капитан" и е погребан с всички възможни военни почести.


Веднага след смъртта му започват и легендите около личността му. Той става обект на почитание преди всичко от дясно-радикалните политически групи. Причините за това са свързани преди всичко с експонирането му като изключително успешен продукт на българо-германската бойна дружба през Втората световна война. От друга страна смъртта му е дело на англо-американските агресори, в борбата срещу които е добавен още мотив.


4. За личността на Тодор Александров


Неговото истинско име е Тодор Александров Попурушев, но остава известен с бащиното си име, както и с псевдонимите Старио, Даскала и др.


Роден е в семейството на български екзархийски учител в щипския квартал Ново село през 1881 г. Първоначално учи в Радовиш, където баща му е изпратен за учител, а впоследствие завършва прогимназия в родния си град. През 1895 г. постъпва като ученик в Българското педагогическо училище в Скопие, което завършва през 1898 г. Именно тук става включването му в редовете на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, в която е привлечен от своя директор Христо Матов.


След завършването си за кратко той учителства във Виница, където се опитва да възстанови организационната мрежа след т. нар. Винишка афера от 1897 г. Година по-късно той се прехвърля като учител в Кратово, където става член на околийския революционен комитет. В самото навечерие на Илинденското въстание Александров е арестуван и осъден на 5 години затвор. Година по-късно обаче той е освободен вследствие на голямата амнистия, дадена на македоно-одринските революционери през 1904 г.


След освобождаването си от затвора той става учител в класното учили в Щип и едновременно с това е и ръководител на околийския революционен комитет. През 1905 г. за кратко той пребивава в четата на друг щипянин - Мише Развигоров, а от следващата година става делегат на конгреса на Скопския революционен окръг. Издига се като един от ръководителите на окръга и остава на тази позиция до Младотурската революция от 1908 г. Тогава той става главен ревозор на българските училища в Македония. От 1909 г. той е принуден да бяга в България, където през 1911 г. се издига до ръководител на ВМРО.


Под негово непосредствено ръководство през 1911 и 1912 г. са извършени атентатите в Щип и Кочани, а турските зверства след тях спомагат значително за нагненяване на атмосферата във всички балкански страни по посока на предстоящата война с Османската империя. В месеците на Балканските войни Александров застава начело на чета, която освобождава Кукуш и го предава на българските войски, а впоследствие действа в тила на гръцките части в района между Арджанското блато и Солун. От този период датира и близкото му другарство с поета Пейо Яворов, който посвещава едно от най-хубавите си стихотворения на Т. Александров.


В началото на българското участие в Първата световна война Александров е прикрепен към щаба на действащата армия и се занимава с организирането на българската администрация в новоприсъединените земи.


След края на войната Александров, заедно с ген. Александър Проотогеров и Петър Чаулев оглавяват временното ръководство на възстановената организация. Той създава своя база в Петричкия окръг (Пиринска Македония) и превръща района в своеобразна "държава в държавата". Там въвежда законодателството на организацията, започва да облага и населението със собствени данъци.


Това го вкарва в тежък конфликт със земеделското правителство на Александър Стамболийски. По заповед на Александров е убит вътрешният министър в кабинета Александър Димитров, устроени са и два неуспешни атентата срещу самия Стамболийски. Четите на ВМРО активно участват в Деветоюнския преврат през 1923 г. и в смазването на опита за въстание през юни, а също на организираното от комунистите Септемврийско въстание.


Независимо от активното участие на ВМРО в смазването на Септемврийското въстание, ръководството на Коминтерна в Москва проявява жив интерес за директни преговори с нейните ръководители, насочени към изграждането на общ революционен фронт на Балканите, който да доведе до решаване на националните противоречия, но в по-дългосрочен план да бъде използван и като старт за бъдеща пролетарска революция.


През 1924 г. ръководителите на организацията - Т. Александров, А. Протогеров и П. Чаулев започват преговори във Виена, които вероятно са подкрепени и с щедри парични дотации за тримата, а и за организацията. В последна сметка тримата подписват т. нар. Майски манифест, с който се обявяват за единодействие с коминтерновските сили на Балканите. Първоначалната уговорка е двете страни да държат съгласието за единодействие между тях в тайна, но явно е, че в един момент Александров се опитва да направи крачка назад.


Това дава основание на Коминтерна да публикува Майския манифест. В новата ситуация както Александров, така и Протогеров, заявяват оттеглянето на подписите им. Това ги вкарва в конфликт с правителството на Цанков от една страна, и с подготвящите нова революционна акция комунистически сили в страната, от друга.


Едновременно с това в самата Вътрешна организация също избуяват вътрешни борби и междуособици. Опитът на Александров да ограничи всевластието на т. нар. Алеко паша в Пиринска Македония става причина кръгът около него да организира убийството му. На 31 август 1924 г. водачът на организацията е убит в Пирин, а тялото му е погребано в параклиса край с. Сугарево, Мелнишко.


5. За личността на Владо Черноземски


Неговото истинско име е Величко Керин и е роден в с. Каменица, Чепинско, през 1897 г. Освен с псевдонима си Владо Черноземски, известен е още и като Владо Шофьора.


През 1922 г. се включва в редовете на организацията, като първоначално е част от четата на войводата Иван Бърльо. От началото на 1924 г. той се прехвърля в София и става личен телохранител на Тодор Александров.


Постепенно той се развива като един от най-решителните, ловки и самоотвержени терористи на ВМРО. Лично участва в убийствата на Димо х. Димов и Наум Томалевски, сам предлага да се самовзриви в сградата на Обществото на народите в Женева с цел предизвикване на съчуствие към съдбата на българите в Македония. Заради съучастието си в убийството на Томалевски е осъден на доживотен затвор, но през 1932 г. е амнистиран.


След излизането му от затвора по препоръка на Иван Михайлов се присъединява към хърватските усташи и заминава на лагер за военна подготовка в Италия. По това време Мусолини активно спонсорира хърватското усташко движение заради антиюгославската му насоченост, това е и причината той да подпомага и ВМРО. В последна сметка Черноземски се оказва непоколебим в решителния момент, когато се подготвя атентата срещу югославския крал Александър Караджорджевич в Марсилия през 1934 г. По време на посещението на последния в града на 9 октомври с. г., в момента, в който в откритата кола се вози и френския външен министър Луи Барту, Черноземски излиза с автоматичен пистолет, маскиран в букет с цветя. Освен крал Александър, смъртоносно е ранен и френският външен министър. Самият Черноземски е ранен и линчуван от тълпата и същата вечер умира в полицейския участък.


Приема се, че извършеният от него терористичен акт е един от най-ефектните и емблематични атентати в Европа през целия междувоенен период.


6. Заключение


От дистанцията на времето известните до този момент факти могат да бъдат считани за безспорни. При възникването си през 1930 г. Съюзът на българските национални легиони може да бъде характеризиран като авторитарна дясно-радикална организация. С течение на времето обаче той еволюира по посока на засилване на антидемократичните и антисемитски тенденции в него.


Тази еволюция представлява пряка функция от идването на Хитлер на власт в Германия и постепенното засилване на германското политическо и културно влияние в България. В началото на Втората световна война СБНЛ може да бъде вече окачествен като квазинацистка организация от лидерски тип.


Трансформацията му в такава до голяма степен е свързана и с оглавяването й от запасния генерал Христо Луков. Самият той е разглеждан от официален Берлин като своеобразен контрапункт на монарха и правителството в случаи на опити от тяхна страна за едностранно напускане на Оста.


Останалите личности - кап. Димитър Списаревски, Тодор Александров и Владо Черноземски в общи линии са ирелевантни към към проблема за десния български радикализъм преди и по време на Втората световна война поради което оценката за тях не би трябвала да има отношение към съответното съдебно решение.


София, 18.11.2020 г.


Вещо лице: доц. д-р Михаил Груев"

Коментари (184)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  Ето една снимка дето казва доста :)

  https://twitter.com/Al_Stoyanov/status/1356536508392554498

  Акаунта е доста интересен и има доста интересни снимки в него.

 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  Имайки предвдид колко много комунисти - национални предатели в продължение на десетилетия не бяха осъдени за тежки предателства на националните интереси историята на Генерал Луков, неговите убеждения и поведение е относително малък проблем!!!
  Впрочем утре се навършват 80 години от присъединяването на Южна Добруджа в границите на Отечеството.

 3. 3 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 309 Неутрално

  Може да имаме Българска Социалистическа Партия а не може да има Българска НационалСоциалистическа партия?

  Ами че и двете са за боклука ама просто едните социалисти са останали след времто на тодор а другите които винаги са им били пряка конкуренция са подтиснати.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 4. 4 Профил на Plamen Shopov
  Plamen Shopov
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Един велик българин!На него,трябва да се издигне паметник!Не на ,,Альошите,,!

 5. 5 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2920 Неутрално

  От всичко това стана ясно, че ген. Луков е бил вън от властта от 1938 г. и като такъв не е отговорен за преследването на комунистите, както и няма никакво участие в борбата срещу въоръжените комунистически групировки, т.е. партизаните.

 6. 6 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  От всичко това стана ясно, че ген. Луков е бил вън от властта от 1938 г. и като такъв не е отговорен за преследването на комунистите, както и няма никакво участие в борбата срещу въоръжените комунистически групировки, т.е. партизаните.
  —цитат от коментар 5 на pamela


  И не само това. Правят се опити да го изкарат фашист и да забранят "Луовмарш". Но комунистическата партия е обявена за престъпна но никой не се и опитва да забрани сборищата и.

  SHADOWS of SOFIA
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Любопитно

  ЗАЩО Съдът не е поискал експертиза и ДОКАЗАТЕЛСТВА за това

  ИМА ЛИ каквато и да е ВРЪЗКА между генерал Христо Луков и

  Съюза на българските национални легиони от една страна и

  сдружението Български национален съюз "Еделвайс" (БНСЕ)

  и ЗАВИСИМИТЕ ОТ ДС и КРИМИНАЛНАТА на Тодор Живков МИЛИЦИЯ

  Боян Станков - Расате - от друга

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Любопитно

  Истинските ЛЕГИОНЕРИ - като Дянко Марков
  Илия Минев
  Иван Дочев
  изобщо не им е минавало и през ума да организират
  ФАШИЗИРАНИ ПРАЙДОВА като този организиран
  от КРЕАТУРИТЕ на ДС и ЗАВИСИМИТЕ от ДС КРИМИНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
  от Еделвайс

 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1727 Гневно

  До коментар [#5] от "pamela":

  Което изобщо не е попречило на бащата на дрОгарката буруджиева/малката буква не е правописна грешка/ да го застреля на прага на дома му пред очите на децата му!!!

 12. 12 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2304 Любопитно

  Колкото повече го забраняват, толкова повече мотивират последователите му. При положение, че никой не е осъдил официално убийците от т.нар. "народен" съд, няма причина да се преследват и по този начин да се героизира личността на генерала.
  Много интересна експертиза!
  А това: "макар и мъртъв, все пак е осъден от т. нар. "Народен съд" на смърт." ми напомни актуалния опит за импийчмънт на Тръмп, след като вече не беше президент.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 13. 13 Профил на xrn34646251
  xrn34646251
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Доста болшевишка статия.
  —цитат от коментар 7 на anonim440


  Между социализъм и националсоциализъм няма разлика. Още през 1938 г. Ню Йорк Таймс пише: "Сталин и Хитлер: Кафявото е новото червено."

 14. 14 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1727 Гневно

  До коментар [#6] от "Hepo":

  Скоро бяха публикували факсимилие от обръщение към Гернерал Луков на организация на еврете в Отечеството...
  Бойините му подвизи в борбите за национално обединение са безспорни...
  За сметка на това националното предателство на комунистите повече от 100 години е надлежно регистрирано от всички обективни и добросъвестни историци!!!

 15. 15 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2416 Неутрално

  Цитат от статията> През годинитe съюзът е описван от историци като "с изцяло оформен фашистки характер" в годините на Втората световна война и като откровено антисемитска организация, "проявяваща симпатии към фашизма, националсоциализма и еднопартийния политически модел".
  ____________________________________________________

  Това е единствено вярната оценка на ген Луков и лукчетата, негови последователи!

 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Митът за генерал Луков - спасителят на Кюстендил рухна черно на бяло. Един от многото митове, писани нарочно от професионални легендописци като ченгето Божо Димитров. Дъртите ченгета-историци с научни звания от СУ и БАН имаха навика да се събират в Яйцето и да обсъждат пред ушите на студентите, че българският народ плаче за патриотичен к*р в мозъка и този му полов нагон трябва да бъде непрестанно задоволяван. Чест прави на агенция "Архиви", че по максимално професионален начин е сложила точка на още една измишльотина.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 17. 17 Профил на fbb23646264
  fbb23646264
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Фашизирани, малограмотни последователи на една спорна личност с недостатъчно изяснена история. Останалото е доукрасено за създаването на ненужен ореол и събирателна личност, нужна на неонацистите. Ако не е Луков, ще е друг. Ако няма такъв - ще измислят. Луков може да е спорен. Последователите му не са. Това е.

 18. 18 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Ген. Луков едва ли има нещо общо с "Луков марш" по много причини.
  1. В България в днешно време реален антикомунизъм няма. Няма го на никаква основа. Нито на политическа, нито на религиозна. БПЦ не каза и дума за да отбележи жертвите на комунизма на 1 февруари. Нямаше молебен. Което говори и колко е църква БПЦ. Пълна вътре с хора на БКП и ДС.
  Политиците също си мълчаха в огромната част. Резидента дето трябва да е уж национален въобще и дума не изрече.
  2. Много от сегашните "патриоти" и въобще българи си нямат и най-малка представа каква държава е била Царство България. Какъв е бил манталитета на българите тогава. Затова сега за мнозина са чудни подвизите на бойното поле и много други работи.
  Каква е била България тогава за мнозина е една енигма.

  ДБ=БКП
 19. 19 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2099 Весело

  От всичко това стана ясно, че ген. Луков е бил вън от властта от 1938 г. и като такъв не е отговорен за преследването на комунистите, както и няма никакво участие в борбата срещу въоръжените комунистически групировки, т.е. партизаните.
  —цитат от коментар 5 на pamela


  Само един мандраджия мо е да провиди в лицето на кокошкарите, въоръжени групировки.

 20. 20 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Дори и сега годишно се раждат около 60 хил.деца, почти двойно са се раждали в 20-те 3 30те години на ХХ век. А страшните легиони са били: "По някои полицейски изчисления и наблюдения легионерите в страната достигат до около 30 000 души. "
  За каква опастност и масовост изобщо иде реч, когато 30 хил, разпръснати в цялата страна си играят на побългарено подобие на хитлерюгенд? Незадължително членство, невоенизирани, извъндължавна структура.
  А сега да сравним с ДКМС, където трябваше да членува всеки между 14 и 30 години. Което, грубо прави по над милион поддържана численост.

 21. 21 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  Значи, следващата година Луков марш трябва да се проведе спокойно.

  Еретик
 22. 22 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Митът за генерал Луков - спасителят на Кюстендил рухна черно на бяло. Един от многото митове, писани нарочно от професионални легендописци като ченгето Божо Димитров. Дъртите ченгета-историци с научни звания от СУ и БАН имаха навика да се събират в Яйцето и да обсъждат пред ушите на студентите, че българският народ плаче за патриотичен к*р в мозъка и този му полов нагон трябва да бъде непрестанно задоволяван. Чест прави на агенция "Архиви", че по максимално професионален начин е сложила точка на още една измишльотина.
  —цитат от коментар 16 на cinik


  Да речем , че това има обяснение. След окупацията в СУ са махнати старите преподаватели и са назначени приближени до властта хора със съмнителни исторически знания.Което по обясними причини прави историята ни "непредвидима".
  Но минаха доста години и няма кой да покаже историята такава каквато е.

  SHADOWS of SOFIA
 23. 23 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2099 Весело

  До коментар [#12] от "etty1":

  Някой хора нямат усещане за време и пространство. Ако най маладият член на народния съд е бил тогава на 30, на колко години би бил сега?

 24. 24 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  За паметта на ген. Христо Луков и за безпочвените обвинения в антисемитизъм
  Даниела Горчева


  World Jewish Congress (Световния еврейски конгрес) и Организация на евреите в България „Шалом“ са станали жертва на комунистическа дезинформация. В своя петиция, придружена от видео на английски език, Световният еврейски конгрес твърди, че „този човек“ (генерал Луков) „подкрепя депортацията на 11 343 евреи към лагера на смъртта Треблинка“.

  И дори са дадени архивни снимки от депортацията на евреите от Югославия и Гърция с твърдението, че генерал Луков „ентусиазирано“ я бил подкрепял.

  1. Този човек (генерал Луков) е убит от терористи на 13 февруари 1943 г. Тайното споразумение, сключено между берлинския пратеник Теодор Данекер и българския комисар по еврейските въпроси Александър Белев, е подписано на… 22 февруари 1943 г. Тоест, цели 9 дни след убийството на генерал Луков!

  2. Депортацията на евреите от завладените и окупирани от Германия територии на Гърция и Югославия, където не България, а Германия е суверен, е извършено през март и април 1943.

  Как би могъл убитият генерал Луков да подкрепя – и то ентусиазирано (!) тази депортация, извършена месец – два… след като е погребан? От гроба си ли е ръководил депортацията? С ентусиазъм и то!

  Както виждате, дами и господа от Световния еврейски конгрес, арогантната максима на Хитлер, повторена по-късно и от неговия министър на пропагандата Гьобелс: че „хората вярват повече на голямата лъжа, отколкото на малките лъжи и че една лъжа, повтаряна упорито, рано или късно ще накара мнозинството хора да й повярват„, успешно е приложена спрямо вас.

  И вие сте паднали в капана. Това е обяснимо, защото поради Желязната завеса и езиковата бариера, историята на България по времето на Втората световна война е почти неизвестна и лъжите на заинтересовани от преиначаването на историческата истина лица намират лесно почва.

  Днешни западни хора, неживели в тоталитарна държава, не могат да допуснат (поради собствената си почтеност и известна наивност), че някой може да заблуждава цели организации умишлено и толкова нагло. И да ги подведе публично да разпространяват клевети по адрес на жертва на отвратителен тероризъм. Убит ред очите на непълнолетната си дъщеря.

  Уви, хибридната война не е метафора и би трябвало да направи по-предпазливи всички организации, за да не позволят името им да се забърква в разпространяване на лъжи и публично разпространяване на клеветнически твърдения.

  Като носител на Наградата на Европейската комисия за „Журналистика срещу дискриминацията“ и като човек, който се бори последователно срещу ксенофобия и всякакви колективни омрази, включително антисемитизъм, като автор на петиция от 2004 година срещу антисемитски призиви, толерирани от тогавашната редакция на българския в. „Сега“, аз моля уважаемите членове на Световния еврейски конгрес да прочетат изложените от мен факти и да намерят начин да излязат от създадената ситуация. Същият призив отправям и към Организация на евреите в България „Шалом“.

  Защото има поне 4-5 драстични лъжи и клевети по адрес на генерал Луков, жертва на терористично убийство :

  1. Че бил антисемит и то „чудовищен антисемит“. Категорично невярно, точно обратното е.
  Напротив, бил е потресен и отвратен от гоненията срещу евреите. Ще приложа доказателства.

  2. Че бил подкрепял ентусиазирано депортацията на евреите –
  Категорично невярно, дори поради неумолимите закони на природата – бил е убит и не е имало как да подкрепя – хеле пък с „ентусиазъм“ нещо, извършено след смъртта му!

  3. Че бил „прогермански“ настроен и даже „прохитлеристки“.
  А факти в подкрепа на това твърдение?

  Напротив, генерал Луков е бил проамерикански настроен, но най-вече про-български. Бил е български патриот, професионален офицер, бивш министър на отбраната (до януари 1938 г.) и е бил в пенсия по времето на Втората световна война. (Така че е абсурд да бъде обвиняван за вземането на политически решения на правителството, след като не само че е бил в оставка, ами е бил и в немилост.)

  4. Че бил искал българската армия да участва във войната – и то на страната на Германия.
  Категорично невярно, точно обратното е, има документи и доказателства! Бил е категорично ПРОТИВ, каквото и да било участие на България на страната на Германия и изобщо против всякакви нападателни бойни действия от страна на България.

  И така нататък, ще опиша по-долу всичко със съответните факти и писмени доказателства.

  Не бих си правила труда да пиша това писмо, ако не съм убедена, че Световния еврейски конгрес и „Шалом“ са станали жертва на комунистическа дезинформация и са подведени да разпространят публично клевети (а както знаем клеветата е престъпление), които поради незнание са взели за историческа истина.

  Но не е морално демократични организации да клеветят човек, който няма как да се защити и да нанасят душевни травми и щети на неговите изтерзани и преследвани по време на комунистическия режим наследници и родственици.

  Наистина се надявам да намерите почтено решение от неприятната ситуация, в която сте въвлечени.

  Затова, уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание ФАКТИТЕ срещу ЛЪЖИТЕ......................

  https://voinaimir.info/2017/12/hristo-lukov-antisemitism/

 25. 25 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2099 Неутрално

  До коментар [#14] от "selqnin":

  Няма такова понятие добросъвестни и обектисни историци. Историята е курвата на политиката.

 26. 26 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  На мен друго ми е странно, как така все още в България минава лъжата,че видите ли ДС, БКП , комунистите били страшно пробългарски настроени, а всички други са антибългари?
  Как така в България все още има хора като въпросният доц. д-р Михаил Груев, който е пропит с червена пропаганда?
  Къде са истинските хора на България?

  ДБ=БКП
 27. 27 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Любопитно

  Бреййй, голям трън в очите на комунягите тоз генерал Луков, бе! От гледна точка на времето, хич да не му бяха посягали щеше да е по-добре за тях. Да де, ама сега трябва някакси да се заметат дирите на терористите-убийци Буруджиев и Якова и по стар навик това става като се намери враг, в случая някакви "Еделвайс"-и...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 28. 28 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  " Според съдия Цветкова прокуратурата не е доказала, че сдружението насажда етническа и религиозна омраза, а Конституцията не позволява да бъдат заличавани организации, които не извършват незаконна дейност и при чиито публични прояви не е установено нарушение на обществения ред."

  Мисля, че за всички става пределно ясно, че ген. Луков е служил всеотдайно на родината си, без да може да бъде упрекнат в това, което палачите му комунисти го клеветят ! Радвам се, че и съдът отсъди в полза на историческата истина ! Като българин !

 29. 29 Профил на Гарван
  Гарван
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik": Легендата за майор Луков спасителят на Кюстендил е разпространена от Борис Станимиров – депутат и функционер от ДСБ. По-късно тази легенда е подхваната от всякакви кафяви формации и псевдо-историци за да легитимират важността на Луков за България чрез измисления героизъм. Г-н Миленков пита Б. Станимиров по e-mail, да сподели историческите извори, на които е базирал тази спорна статия, от която тръгна легендата за героизма на Луков. Ето отговорът: “Здравейте,
  Доколкото си спомням, четох го във военно списание от периода между двете войни. Беше отдавна и нямам точен спомен за заглавие и брой. Възможно е версията да е поукрасена, но в основната си част е вярна – Луков е бил на позиция при Кюстендил като майор и градът остава от българска страна, благодарение на удържаната позиция. Ако военните историци имат желание, биха могли да издирят документите около тези събития.
  Поздрави!””

 30. 30 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3776 Весело

  Самата легионерска организация бързо и видимо придобива антидемократичен и антисемитски профил.

  Не било в тикви, ами в кратуни. Не била фашистка, ами само антидемократична и антисемитска организация!

 31. 31 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  Е не знам. Там квото кажат специалистите, начело с Танчето.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 32. 32 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4497 Неутрално

  UNITED EU UNION

  "Нито авторът й обаче, нито пишещият тези редове, са успели на намерят документално потвърждение на широко лансираната в някои сайтове теза,
  че на 28.09., само ден преди сключването на примирието,
  майор Луков и батареята му са
  спасили града от сръбска окупация.

  Предвид пълната анархия и деморализацията на голяма част от отстъпващите части, това едва ли е щяло да бъде кой знае колко трудна задача,

  но явно е, че
  Съглашението просто не е планувало това."

  явно "явно" колко да е явно?

  Малко по-рано вещият текст казава, че се наложило Луков да реагира
  и неутрализира/омиротворява "войнишко въстание" в Българската войска.

  В контекст на:
  месеци по-рано същата година 1918, на 3.3,
  в Русия побеждава Марксистка Ленинистка революция с факта,
  че -- след абдикация на руския монрах:
  Лениниски "борци за мир" подписват капитулация от името на Русия --
  пред представители на кайзерова Германия, Австроунгаската империя,
  царство България и Османската империя,
  в Брест-Литовск, Полша.

  В контекст по-раншен от 1917:
  Марксистка Ленинистка болшевишка революция в Русия,
  с размер XL, "световен" ;
  заедно с друга световна Инфлуенца, т.нар. "испански грип" ;
  Войниши брожения, недоволство, глад, болести и т.н.

  В контекст по-раншен, от 1916:
  Монархистка (и антисемитска) Русия напада царство България,
  преследвайки обичайно блудни мечти за Цариград Константинопол,
  Проливите и всеземно топло Средно море ;
  руската войска е отблъсната в Южна Добруджа... на север до Молдова...
  и още до... вероломно капут "представителство" на Русия
  от интернаци Ленинистки болшевики, на 3.3.1918.

  В контекст по-раншен, за започване на ПСВ, в 1915:
  проСръбски атентат в Сараево, при който загиват престолонаследника
  на австрийския император Франц Йосиф и съпругата на престолонаследника ;
  Австроунгарската империя обявява война на Сърбия ;
  Монархистка Русия самоотвержено скача да защитава Сърбия,
  самоубийствено за Руската империя и световно... Маркс и Ленин заразно.

  Нещата не са били (или били са) точно така кактои изглеждат
  в 2021...

 33. 33 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  До коментар [#24] от "constatator":

  ".....Как би могъл убитият генерал Луков да подкрепя – и то ентусиазирано (!) тази депортация, извършена месец – два… след като е погребан? От гроба си ли е ръководил депортацията? С ентусиазъм и то!....."

  Посочих го малко по - горе : лъжите на безродните комунисти нямат граници и край ! Лошото е, че много свестни хора се завлякоха след тях.....

 34. 34 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  доста комунистически внушения
  от тази експертиза.
  значи вмро са терористи, а
  убийците не луков не са.

 35. 35 Профил на qid44693832
  qid44693832
  Рейтинг: 180 Неутрално

  По това време България е във война, не виждам логика, който се бори, да загубим войната, да е герой, а който иска, да победим, да е враг.

 36. 36 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#34] от "mihail_p":

  Човекът е възпитан с червени опорки. Истината за него няма значение. А тук го дават като експерт. Който и червен чугун да се вземе от улицата все същите лъжи ще каже.
  Кога такива ще влязат в гроба и няма да петнят българската земя?

  ДБ=БКП
 37. 37 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Вместо цялата тази лъжа и глупост написана в тази "статия", направо да бяха написали "Който е с БКП е герой, а който не е с БКП е фашист, предател, убиец и т. н."...
  32 г. след освобождаването от комунистическо иго все още комунизмът е жив в главите и сърцата на всякакви червени отрепки. Някои още не могат да приемат че вече няма чл. 1. БКП не е единствената партия, те не са длъжни да се мазнят на партията.
  Докато има такива като този "доцент" с такива промити червени мозъци...

  ДБ=БКП
 38. 38 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  доста комунистически внушенияот тази експертиза.значи вмро са терористи, аубийците не луков не са.
  —цитат от коментар 34 на mihail_p


  Много исторически факти ще се изяснят само когато окупаторите ни върнат архивите. Но по всичко личи , че нямат никакво намерение да го направят.

  SHADOWS of SOFIA
 39. 39 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  До коментар [#24] от "constatator":

  " Че бил искал българската армия да участва във войната – и то на страната на Германия.
  Категорично невярно, точно обратното е, има документи и доказателства! Бил е категорично ПРОТИВ, каквото и да било участие на България на страната на Германия и изобщо против всякакви нападателни бойни действия от страна на България."

  България влиза на страната на Хитлер не по собствено желание или разчети - немската армия на ген. Лист, мисля се казваше, чака да мине през нашата територия на път за Гърция ! Борис 3 не е имал особен избор, но има купища факти, че никога не си е правел напразни илюзии, че Хитлер ще преодолее над СССР, Англия и САЩ ! Оказал се е прав !.....

 40. 40 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1727 Разстроено

  До коментар [#25] от "3biri":

  Историята е наука!
  Проблема И с нея е, че част от практикуващите я проявяват "качествата", които се опитвате да пришиете на историческаттаНАУКА...!

 41. 41 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Значи комунистическите терористи, подло убили един български генерал , са герои, а ген.Луков - забранен?! Защо доц.Груев нарича "леви" цялата пасмина от агенти на Коминтерна и Кремъл в България? Това са съветски шпиони и изпълнители на болшевишкия заговор срещу Царството. Груев не прилага нито един документ, в който Луков да е говорил против евреите - за какъв антисемитизъм може да става дума, когато Луков дори не ги споменава в речите си? Организацията на Луков е изцяло патриотична и няма нищо общо с Хитлерюгенд, както и приписва прокуратурата. Луков може да е бил ценен от германците, което говори само за неговите големи военни и политически заслуги, но в никакъв случай не предава Царството. Самият цар Борис е крайно резервиран към Хитлер и Германия, макар във вените му да тече германска кръв. Точно хора като ген.Луков помагат на царя да води почти изцяло независима политика от Райха! Българските национални легиони не трябва да бъдат забранявани, а да бъдат възродени и да привличат гимназисти и студенти както скаутските организации на Запад. Нещо недемократично няма в тази идея!

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 45. 45 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 711 Неутрално

  До коментар [#39] от "samoedin":
  Цар Борис, който е дал клетва като княз, че докато е цар българска майка няма да върже черна забрадка заради убит във война съпруг или син, до последно финтира Хитлер за влизането в Антикоминтерновския пакт. 600-хил Шеста армия на ген Лист навлиза в Царството часове преди Богран Филов да подпише наложения на България съюз. Но това комунягите винаги са отричали!

 46. 46 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 964 Неутрално

  Защо уважаемият историк, не разкрива кой е митичния "Алеко паша"? А?

 47. 47 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6129 Любопитно

  Вещото лице Михаил Груев, вместо "изтребител", вещо пише "изстребител"...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 48. 48 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  За съжаление още в първото изречение на експертната оценка има фактологична грешка с датата на раждане на ген. Христо Луков. Убеден съм в добросъвестността на Михаил Груев, но и по-натам в оценката му е пълно с идеологически глупости и сгрешени факти.

 49. 49 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik": Легендата за майор Луков спасителят на Кюстендил е разпространена от Борис Станимиров – депутат и функционер от ДСБ. По-късно тази легенда е подхваната от всякакви кафяви формации и псевдо-историци за да легитимират важността на Луков за България чрез измисления героизъм. Г-н Миленков пита Б. Станимиров по e-mail, да сподели историческите извори, на които е базирал тази спорна статия, от която тръгна легендата за героизма на Луков. Ето отговорът: “Здравейте,Доколкото си спомням, четох го във военно списание от периода между двете войни. Беше отдавна и нямам точен спомен за заглавие и брой. Възможно е версията да е поукрасена, но в основната си част е вярна – Луков е бил на позиция при Кюстендил като майор и градът остава от българска страна, благодарение на удържаната позиция. Ако военните историци имат желание, биха могли да издирят документите около тези събития.Поздрави!””
  —цитат от коментар 29 на Гарван


  И това да е източникът, след това митът е оборен 10 пъти от достатъчно авторитетни личности. Само във форума "Бойна слава" дискусията е отваряна няколко пъти и приключва с пълно оборване на легендата. Но, на сайта на Луков марш продължава да си стои като част от биографията на "героя". Няма да го махнат и след експертизата на Централния държавен архив.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 50. 50 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  ".....след убийството му от комунистическа бойна група през февруари 1943 г......"

  Думата "бойна" трябва да се замени с "терористична". Комунистите преди 9.9.1944 г. са били терористи. От терористи , след заграбването на държавната власт чрез преврат след 9.9.1944 г. те стават диктатори. Като терористи комунистите убиваха видни представители на политическия и стопански елит на държавата или извършваха кървави атентати с многобройни жертви, като взривянето на църквата "Света Неделя" по време на служба през 1925 г., а като диктатори извършиха геноцид на българския политически и стопански елит като избиха десетки хиляди , а стотици хиляди пратиха по затвори и лагери.

 51. 51 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 755 Неутрално

  И на съдията му е трябвало експертно заключение за историческа личност?!?!?!? По-голяма простотия не бех чувал, освен което, тук не става дума за оценка на Луков, Лукчо или Чиполино, а за дейността на сдружение Български национален съюз "Еделвайс", та какво общо има какъв бил Луков. Все едно, аз да си направя едно здружение Майка Тереза, обаче да ходя да дърпам чергите на мюсулманите в джамията и да призовавам към изолиране на циганите извън София, прокуратурата да поиска заличаване на моето сдружение, а съдът да назначи експертиза що за личност е била майка Тереза!

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 53. 53 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  До коментар [#49] от "cinik":

  Лъжа. Не е доказано, но не е и оборено. Личното кадрово дело на ген. Луков във Военния архив е унищожено, както пише в горецитираната експертна оценка. Дали не е унищожено от комунистическата власт, за да няма доказателства за неговия героизъм? Аз съм склонен да смятам точно така.

 54. 54 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#13] от "xrn34646251":

  Жельо Желев в книгата "Фашизмът" други неща пише. Че фашизмът е доста по-мек от комунизма.

  ДБ=БКП
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 56. 56 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  доц. д-р Михаил Груев, който в противоречие на закона отказа да предаде на КомДос досиетата на Държавна сигурност... какво повече да говорим за него

 57. 57 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2568 Неутрално

  До коментар [#18] от "anonim440":


  « В България в днешно време, реален антикомунизъм няма . «


  Ей, ти с един само замах, зачеркна политическата дейност на онзи от Банкя . Нали от години ни уверявахте, че същия е « последната преграда пред комунизма « ?
  Май, май си подритваш трудовата книжка, а ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 58. 58 Профил на sturmgewehr44
  sturmgewehr44
  Рейтинг: 411 Любопитно

  Имайки предвдид колко много комунисти - национални предатели в продължение на десетилетия не бяха осъдени за тежки предателства на националните интереси историята на Генерал Луков, неговите убеждения и поведение е относително малък проблем!!!Впрочем утре се навършват 80 години от присъединяването на Южна Добруджа в границите на Отечеството.
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Да окажем съответната признателност за заслугата на Адолф Хитлер по отношение на елиминирането на тази несправедливост!

  Думата СВАСТИКА идва от санскритското स्वस्तिक (свастика), което означава предмет, носещ щастие или предвещаващ добро, и по-точно отличителен знак, който се поставя върху предмет или човек, за да носи късмет. Свастиката съпътства цялата история на човека. В националния археологически музей могат да се открият грънци с изрисувани свастики от времето на прототраките 6000 – 3000 пр.н.e. Свастика може да се види на една от църквите в Стария град в Несебър, като там е поставена като орнамент на апсидата от външната страна, а така също в археологическите находки под църквата Света София в град София, както и във вила „Армира“, като мозайка на пода.
 59. 59 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#57] от "niksan1":

  Е те от ДБ да не би да са антикомунисти.
  Никога не съм казвал, че Мутрата е антикомунист. Казвал съм, че като спечели той избори и комунистите от блока започват да скърцат със зъби.
  Казвал, че е по-малкото зло.

  ДБ=БКП
 60. 60 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  До коментар [#58] от "sturmgewehr44":

  Заслугата е само и единствено на цар Борис Трети.

 61. 61 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Наглата комунистическа червена лъжа шества по българските земи!
  Бива наглост,ама като тази на българските терористи-кАмунисти няма нийде!

 62. 62 Профил на Ганьо балканската фурия
  Ганьо балканската фурия
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Спорна личност, без достатъчно материали за анализ, но гнусно използвана от фашизирани лумпени за доказване на някакви си "расови" тези.

 63. 63 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 711 Неутрално

  И Списаревски, и Черноземски са български национални герои! Черноземски застрелва сръбския крал, който преди това е ударил дете от Вардарската Бановина, посмяло да се нарече българче. Кралят инициира стотици процеси срещу българи в бановината, някои от които завършили с убийства. Мара Бунева неслучайно застрелва сръбския губернатор в Скопие. За подвига на Списаревски всички знаете. Но кремълските влечуги в Бг продължават да охулват и петнят делото на двамата герои.

 64. 64 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2568 Неутрално

  [quote#19:"3biri"][/quote]


  ++++++
  В България никога не е имало партизани, защото не е имало и условия за това . Партизани е имало в Русия, Белорусия, Украина, Франция, Сърбия и Норвегия, но никога в България . Това, което у нас официално се наричаше « партизанско движение « и « партизани «, « народни верни синове «, всъщност бяха избиколци, престъпници и социални аутсайдери, но хванали оръжието по призив на Георги Димитров ( Тарабата ) по радио « Христо Ботев « от Москва .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 65. 65 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1337 Неутрално

  Съфорумци, не се връзвайте за изпуснати термини и грешки от автора на статията. Защото първо той е продукт на определено възпитание и образование, което не е навикнало да дава крайни категоризации. Второ е начело на важна комисия, която въпреки постоянните обструкции срещу нея свърши, а и тепърва ще продължи да върши важна работа по осветяването на ченгета, комунистически престъпници и техните сподвижници. Ако си позволяваше взимането на страна, нековите колеги от СУ и БАН - чисти БКП-та много бързо щяха да издействат уволнението му. Убийството на ген. Луков е терористичен акт и като такъв трябва безусловно да се осъжда. След като и самият доц. Груев признава, че все още няма пълно биографично изследване за него, то оценката ще остане субективна, включително и за геройствата му по време на действителна служба.
  Важното в статията е по-друго - в целия текст авторът аргументирано убеждава, че българските правителства и цар Борис ІІІ всячески спират развитието на всякакви крайни фашизми или нацистки проявления. Преценените като опасни за водената политика организации са закривани или разцепвани, така че да не се достига до италиански или германски модел. Това е бомбата, която трябва да се хвърля ежедневно в лицето на комунягите (както наши, таки и техните руски гурута), че в България преди 09.09.44. е имало фашискто управление и режим. Българските правителства са се справяли сами с тази опасност и не сме имали нужда от "освободители".

  CONTADOR GRATUITO!
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 628 Неутрално

  българската история от
  някъде 1860-1870 до 1944 трябва
  бъде почистена от полвин век
  комунистическо изнасилване,
  откровени лъжи и набиването им
  всекидневно на хората. станали сме
  като кучетата ня павлов.
  комунисти->добрите
  всички други->фашисти
  на десетата им е супер така.
  в учебниците, в обществото този период
  е напълно подменен, като в разказа на станислав лем
  конкрес по футурология.

 68. 68 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 525 Неутрално

  В българския парламент няма нито един роднина на изброените български патриоти,но пък в замяна на това е бъкано с наследници на червените терористчета-кАмунистчета!
  За това трябва да помисли - ако може,естествено,много *грамотния* глупак по-горе,а не да се гневи на другите!

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2568 Неутрално

  До коментар [#37] от "anonim440":


  « ... комунизмът е жив в главите и сърцата на всякакви червени отрепки . «


  Много отдавна не съм бил съгласен с теб, но по този въпрос не само нямам възражения, но и те аплодирам . Искам само да напомня, че др. Борисов, др. Цачева и още 18 такива другари от ПГ на ГЕРБ са тези, които ти така безстрашно наричаш « червени отрепки « .
  Браво, мой човек !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 71. 71 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  Само един мандраджия мо е да провиди в лицето на кокошкарите, въоръжени групировки.
  —цитат от коментар 19 на 3biri


  Което ми напомням за историята от къде идва лафа "Това да не е мандра". Може и да е виц, но няма да се учудя ако е истинска история.

  Млад и по-възрастен партизанин наблюдават преминаващ немски влак с оръжия и боеприпаси. Младия вика:
  - Дай да нападнем влака и да го ограбим!
  По-опитния отговаря:
  - Това да не е мандра!

  :)

 72. 72 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2680 Неутрално

  Боже ..историята от вещо лице !! Либерал фашистите винаги могат да изненадат с нещо ..

 73. 73 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  До коментар [#69] от "zut13646273":

  А почитат ли я "нормалните българи" или се снишават да не ги изкарат фашисти? Дали не се ослушват какво ще им кажат от американското посолство или от тукашните платени борци с фашизма, които вече пребориха комунизма, та тръгнаха да носят свободата по света.

 74. 74 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Истинския проблем е, че никой не е криминализирал БСП, червените зверства, всяка среща на Бузлуджа е като 10 Луков марша.

  Аз също смятам, че нацистите, които правят луков марш са идиоти и им се иска ген. Луков да е нацист, ама не е бил, както всеки български офицер от тогава.

 75. 75 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1658 Любопитно

  Вещо лице и ....вещ съд !

 76. 76 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 502 Неутрално

  До коментар [#1] от "realguru":

  Ето една снимка дето казва доста :)
  https://twitter.com/Al_Stoyanov/status/1356536508392554498
  —цитат от коментар 1 на realguru


  Нищо не казва – главнокомандващият и министърът на войната снимани заедно на военни учения. Кое толкова му е особеното?

  Акаунта е доста интересен и има доста интересни снимки в него.
  —цитат от коментар 1 на realguru


  Александър Стоянов макар и професионален историк често допуска грешката да се доверява на случайно намерени информации в Интернет. А понякога и сам пише неверни неща. Затова и често се налага да си поправя картите, които пуска във Фейсбук.

 77. 77 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1727 Разстроено

  До коментар [#58] от "sturmgewehr44":

  Да окажем дължимата синовна признателност на ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ политици и военни, които са направили възможен този държавнически акт!!!
  А Вие ако желаете да почитате шикългрубер никой, освен прокуратурата не е в състояние да Ви попречи...!

 78. 78 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  До коментар [#74] от "Lord Elrond":

  Така е, ген. Луков не е бил нацист, а истински български офицер и герой, но момчетата и момичетата никога няма да го научат от такива като Юлиана Методиева, която е пуснала експретното становище на Михаил Груев. Тъкмо такива функционери ги тласкат към нацизма, като доктринерски приравняват предвоенния българскиия национализъм с нацизма.

 79. 79 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  И най-голямото доказателство би било ако ген. Луков иска българските войници да са на фронта и да се бият заедно с армията на Хитлер, каквито искания никога не е имало и както български войник никога не се бие на страната на Хитлер. Останалото са само спекулации от нацисти и сталинисти - нацисти и антифашисти а.к.а сталинисти.

 80. 80 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Не на Луковмарш (защото е от нацистчета), НЕ на Бузлуджа и БСП, защото не са се разграничили от най-човекоубийствената идеология, пред която нацизма е като недорасло.

  За неолибералите във форума: Хитлер е като Саурон, докато комунизма е като Моргот.

 81. 81 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  До коментар [#37] от "anonim440":
  "Докато има такива като този "доцент" с такива промити червени мозъци..."

  Лошото е , че този "доцент" промива мозъците на студентите , като ги обучава с пропита от комунизъм история. И не е само той. СУ е пълен с комунистически професори и доценти в хуманитарните науки. В това учебно заведение нямаше 10 ноември 1989. Чугуните си останаха на постовете, като продължават и до днес да мътят главите на младите.

 82. 82 Профил на .
  .
  Рейтинг: 981 Неутрално

  Нещата не са толкова елементарни колкото са описани в тия справки, зад там действия против Владайското и Септемврийското въстания стоят хиляди зверски убити без съд и присъда, как би погледнал някой на това да се изкарат по стотина човека от всяко село, и да се разстрелят или натоварят в шлепове и потопят в Дунава? От тия хора кумунисти практически е една петдесета .

 83. 83 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Може и по друг начин - Хитлер е Саруман, Ленин Саурон, а Мао Моргот...?Макар че Саруман не прави толкова поразии колкото хитлер, така че остава последното ми сравнение.

  И помнете...аз бях там преди 3000 години...

 84. 84 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 300 Неутрално

  На мен друго ми е странно, как така все още в България минава лъжата,че видите ли ДС, БКП , комунистите били страшно пробългарски настроени, а всички други са антибългари?Как така в България все още има хора като въпросният доц. д-р Михаил Груев, който е пропит с червена пропаганда?Къде са истинските хора на България?
  —цитат от коментар 26 на anonim440


  Това са глупости. Къде видяхте че ДС и БКП са били пробългарско настроени ? А Груев го познавам лично и знам че е съвсем нормален човек с ясно изразени антикомунистически разбирания / както и всеки нормален човек/.

 85. 85 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  До коментар [#29] от "Гарван":

  " До коментар [#16] от "cinik": Легендата за майор Луков спасителят на Кюстендил е разпространена от Борис Станимиров – депутат и функционер от ДСБ. По-късно тази легенда е подхваната от всякакви кафяви формации и псевдо-историци за да легитимират важността на Луков за България чрез измисления героизъм. Г-н Миленков пита Б. Станимиров по e-mail, да сподели историческите извори, на които е базирал тази спорна статия, от която тръгна легендата за героизма на Луков. Ето отговорът: “Здравейте,
  Доколкото си спомням, четох го във военно списание от периода между двете войни. Беше отдавна и нямам точен спомен за заглавие и брой. Възможно е версията да е поукрасена, но в основната си част е вярна – Луков е бил на позиция при Кюстендил като майор и градът остава от българска страна, благодарение на удържаната позиция. Ако военните историци имат желание, биха могли да издирят документите около тези събития.
  Поздрави!””"


  Понеже вече спорихме по въпроса, ще ви цитирам какво казват враговете на самия генерал за цялата история, какво пишат комунистите за нея :

  „В редица материали, разпространявани и чрез Интернет, се твърди, че ключова роля в спасяването на града на 28 септември изиграва майор Христо Луков. Той в един момент остава сам на позиция между Царев връх (Султан тепе) и Калин камък, защото бойците му дезертират. Налага се да организира местни овчари и козари, които зареждат четирите оръдия. С професионална вещина офицерът насочва огневата мощ към прииждащите хиляди сърби. Противникът е спрян и не настъпва. Едва на следващия ден предводителят им подп. Томич научава, че срещу него е имало само един защитник с няколко цивилни помощници. Сърбинът горко съжалява за пропуснатата възможност. Майор Хр. Луков е обявен за спасител на Кюстендил.

  Такава е накратко популярната легенда.

  От наличните източници тя НЕ може да бъде потвърдена.

  Факт е, че майор Хр. Луков по същото време е в Кюстендилско. Като командир на школната батарея той пристига в града още на 23 септември и престоява до 14 октомври 1918 г.
  За присъствието му в района на Деве баир свидетелстват Стойчо Мошанов и Коста Андреев.

  Друг факт е, че школната рота, изпратена да заеме вр. Руен, стига само до вр. Кюнек, но се завръща чак в с. Богослов.

  Появата на няколко, а по-сетне на около 100 сърби при Султан тепе води до нежеланието им да останат на заповяданата позиция.

  Според информацията дезертират много бойци, предимно от пионерната рота. Въобще оттеглянето се отдава на „мълчаливото съгласие на началниците“.

  В района наистина има сръбски полковник Томич, който след няколко дни иска отдръпването на българската стража по-назад от границата. До сблъсък не се стига и скоро офицерът оттегля желанието си.

  Документи свидетелстват, че въпросното дезертьорство наистина е извършено и при вр. Руен няма войска.

  Съвпада и фамилията на противниковия предводител. Но пък никъде не се казва за предприета артилерийска стрелба срещу настъпващи сърби и участието в нея на Хр. Луков.

  Потвърждаването на подобен сюжет може да стане само с откриването на категорични доказателства. За момента такива не са в наличност.

  Навлизането е хипотеза – съществували ли са документи, унищожени ли са, или умело скрити, едва ли би дало някакъв резултат.

  С оглед битието на Хр. Луков като военен министър и на водача на Съюза на българските национални легиони този въпрос трябва да намери своя отговор.

  Към настоящия момент с никакви конкретни факти не се потвърждава легендарната му роля на спасител на Кюстендил. Но пък и не се оборва категорично доказаното, че в периода той пребивава в района.

  Остава още работа за изясняване на много от детайлите.

  https://komunistibg.wordpress.com/2019/02/18/1-457/

  Мисля, че помните и какво ви написах тогава : съмнението не значи убеденост, оспорването не означава, че историята с този достоен българин е съчинена лъжа !
  Фактите са, че ген. Луков наистина е бил на въпросната позиция " в Кюстендилско", факт е и появата на сърбите на Султан тепе, както и това, че има сръбски полковник с такова име - Томич, както и че той скоро отсъпва позицията си на българската армия ! Факт е, най - после, че въпросното дезертьорство е извършено и при връх Руен !
  Спори се, че генерала е стрелял срещу настъпващите сърби и ги е отказал от намеренията им да влязат в Кюстендил !
  Всеки сам да си направи равносметката за себе си на базата на изнесената информация и факти, а може да потърси и други при необходимост ! За мен лично разпространението на цялата тази история да бъде приписвана на " Борис Станимиров – депутат и функционер от ДСБ ", ми е неубедително ! Вероятно е сдействал в някаква степен, но дотам ! Историческата истина, обаче, няма общо с това какво просто твърди само един човек или пък отрича, който и да е той.....

 86. 86 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 502 Неутрално

  До коментар [#7] от "anonim440":

  Доста болшевишка статия.
  —цитат от коментар 7 на anonim440

  Как така в България все още има хора като въпросният доц. д-р Михаил Груев, който е пропит с червена пропаганда?
  —цитат от коментар 26 на anonim440

  Човекът е възпитан с червени опорки. Истината за него няма значение. А тук го дават като експерт. Който и червен чугун да се вземе от улицата все същите лъжи ще каже. Кога такива ще влязат в гроба и няма да петнят българската земя?
  —цитат от коментар 36 на anonim440


  А кога такива като теб ще си затворят лъжливите усти?
  Михаил Груев е от малкото, които все още настояват да бъде написана истината за престъпленията на комунизма.
  За 20 000 жертви от 1944-1945 и противоконституционното първо тяхно правителство.
  https://armymedia.bg/archives/161940

  За осъждането на комунизма така, както беше осъден нацизмът.
  https://desebg.com/2011-01-12-14-11-34/2480-2015-10-15-03-43-06

  За окупирането на България от Червената армия и заграбените български документи
  https://fakti.bg/mnenia/508496-uchenicite-trabva-da-znaat-che-chervenata-armia-e-okupirala-balgaria

 87. 87 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#85] от "samoedin":

  Пий си редовно хапчетата!

 88. 88 Профил на Milko
  Milko
  Рейтинг: 136 Неутрално

  Имахме мавзолей на национален предател в лицето на Жоро Мастиката, който дълги години е приеман като вожд и учител на българския народ, почитан и възхваляван във всеки учебник, но най-големият проблем видите ли е тоя ген. Луков 🤣 Шизофренията в българското общество никога не ме е изненадвала.

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#89] от "Rex":

  Рексчо щом е опорка на червените, много ще да се е борил.

 91. 91 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 300 Неутрално

  доц. д-р Михаил Груев, който в противоречие на закона отказа да предаде на КомДос досиетата на Държавна сигурност... какво повече да говорим за него
  —цитат от коментар 56 на extraCACA


  Още една лъжа. Ама опашата. Единствените които не си предадоха архивите бяха РУМНО.

 92. 92 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 502 Неутрално

  До коментар [#82] от ".":

  зад там действия против Владайското и Септемврийското въстания стоят хиляди зверски убити без съд и присъда, как би погледнал някой на това да се изкарат по стотина човека от всяко село, и да се разстрелят или натоварят в шлепове и потопят в Дунава?
  —цитат от коментар 82 на .


  Давенето в шлеповете е друга късна легенда за която няма доказателства. Много е вероятно да се е появила чак след 1944 базирана на шлеповете служели за затвори по време Гражданската война в Русия (ползвани и от белите, и от червените). Където затворници също не са давени, а са умирали от глад и болести.

 93. 93 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  До коментар [#13] от "xrn34646251":Жельо Желев в книгата "Фашизмът" други неща пише. Че фашизмът е доста по-мек от комунизма.
  —цитат от коментар 54 на anonim440


  От трите тоталитарни диктатури , най-мека е диктатурата е фашизма в Италия , следва националсоциализма в Германия и най-жестока и с най-много жертви е комунистическата тоталитарна диктатура, разпространена след ВСВ на половината свят.

 94. 94 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 300 Неутрално

  До коментар [#89] от "Rex":Рексчо щом е опорка на червените, много ще да се е борил.
  —цитат от коментар 90 на Lord Elrond


  Каква опорка бе, глупако ? Тва троловете едно смислено изречение не можете да съставите. С кой акъл ви плащат тези надници не знам.

 95. 95 Профил на pepisky
  pepisky
  Рейтинг: 848 Неутрално

  При това положение на какво основание беше забранен "Луков марш" ?

 96. 96 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3357 Неутрално

  Поздравяваме уважаваният от нас Свободен и Независим Български съд!
  Тази институция май остана единствената, която не е предала и продала Майка България! Слава!

 97. 97 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  До коментар [#84] от "Rex":
  "Груев го познавам лично и знам че е съвсем нормален човек с ясно изразени антикомунистически разбирания / както и всеки нормален човек/."

  Още по-зле за него като е с антикомунистически разбирания. Вместо да разказва на нормален език историческите събития, той изполва комунистически клишета в своите исторически експертни оценки.

 98. 98 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 839 Неутрално

  Боже опази от такива доценти!

 99. 99 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 839 Неутрално

  Боже опази от такива доценти!

 100. 100 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#86] от "tamada":

  Е статията не говори това, което вие говорите.

  ДБ=БКП
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK