Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност"

Това е . Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност"


Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност" за периода 2021-2027 селекционни години


От кандидатите се изисква да имат минимум 5 (пет) годишен експертен опит в областта на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност".
Те следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:


- Владеене на поне един от работните езици на ЕК (английски, немски, френски), минимум ниво B2;
- Компютърна грамотност.


Необходими документи за кандидатстване:


- Формуляр за кандидатстване, наличен на интернет страницата на ЦРЧР - www.hrdc.bg, и тази на Европейския корпус за солидарност www.europeansolidaritycorps.bg;
- Мотивационно писмо;
- Професионална автобиография на български език и на един от работните езици на ЕK - препоръчително е да е във формат Europass CV;
- Europass езиков паспорт на български език;
- Копие на диплома за завършено висше образование или друга по-висока степен;
- Копие на документ, доказващ владеене на чужд език (един от работните езици на ЕК) минимум ниво В2;
- Попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси, налична на интернет страницата на ЦРЧР - www.hrdc.bg, и на тази на Европейския корпус за солидарност www.europeansolidaritycorps.bg


Подробности за условията, както и необходимите за кандидатстване документи, могат да бъдат изтеглени от следните адреси: www.hrdc.bg и www.europeansolidaritycorps.bg


Срок за подаване на документите - 07.06.2021 г. - 07.07.2021 г.


Документите задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес:
Център за развитие на човешките ресурси
Ул. "Граф Игнатиев" № 15, ет. 3
1000 София
Върху плика трябва да има надпис: "За участие в конкурс за подбор на външни оценители"


Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност"


До 10.09.2021 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията.
Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в базата данни с оценители по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност".


Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност"


Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката и е официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност".
През 2014 г. ЦРЧР е номиниран да управлява най-голямата програма на Европейски съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа - "Еразъм+", а през 2018 г. - новата програма в областта на младежта и доброволчеството - "Европейски корпус за солидарност".
Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор и спорта. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Европейският корпус за солидарност (ЕКС) има за цел да допълни усилията, полагани от държавите членки, за подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд. Дейностите на ЕКС подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора и има за цел да ги насърчи да станат активни граждани, агенти на солидарността, както и да насърчи положителните промени за общностите в Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK