Право на отговор от "Артекс инженеринг" АД: Не е вярно, че сме облагодетелствани

Строителната компания твърди, че ЗУТ не е променен заради небостъргача "Златен век" и че тезата на ДНСК, че разрешителното е изтекло, е неправилна

© Георги Кожухаров

Строителната компания твърди, че ЗУТ не е променен заради небостъргача "Златен век" и че тезата на ДНСК, че разрешителното е изтекло, е неправилна"Дневник" публикува позицията на строителната компания "Артекс" във връзка с препубликуваната от "Свободна Европа" на 25 юни статия "Как две години по-късно случаят "Златен век" обясни "Апартаментгейт".


Не е вярно, че промените в Закона за устройство на територията ("ЗУТ") са направени специално, за да обслужат или подпомогнат завършването на проекта "Златен век".


На първо място промените в закона от 2017 г. всъщност са силно ограничителни за инвеститорите. Ако до този момент едно разрешение за строеж е могло да се презавери неограничен брой пъти, след промените може да се завери само веднъж - за срока за започване на строителството или за срока на завършване на грубия строеж.
На следващо място, тези промени са приложими за всички обекти от първа и втора категория. При една по-задълбочена журналистическа проверка би се оказало, че и редица други проекти са в хипотезата на "Златен век". За тези други проекти явно не е удобно да се пише?!


Не е вярно, че таксата за презаверка е платена на 14.12.2016 г. Таксата е платена на 26.01.2017 г. - не че това е толкова важно, но е показателно за достоверността на фактите и твърденията в коментираната статия.
На 25.01.2017 г., един ден преди заплащане на таксата, Народното събрание приема на второ четене промените в ЗУТ. А всички материали - законопроекти, становища, предложения между първо и второ четене, стенограми от заседания и пр., са обществено достъпни на сайта на парламента. Някак е несериозно, а изглежда и да е злонамерено, "Артекс" да бъде обвинявана в политически протекции, понеже е научила за
съдържанието на планирани и приети промени в закона от интернет сайта на парламента, до който всички български граждани имат достъп! И то не предварително, иначе таксата нямаше да бъде платена, след като промените са вече били гласувани на второ четене.


Искането за прекратяване на процедурата по презаверка е направено на 3.02.2017 г., след издаване от президента на указ за обнародване, когато промените са факт. Включително е факт новата алинея 4 на чл. 153 от ЗУТ, която предвижда възможност за презаверка в 3-месечен срок само след изтичане на срока на разрешението. Ако до приемането на промените от 2017 г. въпросът не е изрично уреден и както се вижда от
цитираното в статията писмо от МРРБ от 2.02.2017 г., презаверка е била допустима и преди изтичането на срока, то след промените от 2017 г. абсолютна предпоставка за презаверяване на разрешението е срокът му да е изтекъл. А срокът на разрешението за строеж на "Златен век" към февруари 2017 не е изтекъл и следователно презаверка при новата редакция на закона е била недопустима. С оглед на удължаването на срока за завършване на строителството от 5 на 10 години такава презаверка е била и ненужна.
Това е и причината да оттеглим искането за презаверка.


Няма нищо скандално във факта, че таксата за неизвършена административна услуга е върната. А внушението, че "Артекс" едва ли не е организирала цяло Народно събрание да гласува поправка в закона, за да си спести такса от 260 000 лева при стойност на проекта от порядъка на 200 000 000 лева, звучи откровено обидно за интелекта на публиката и за запознатите с материята.


Не е вярно, че §58 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ казвал, че "промененият текст засяга новите разрешителни за строеж". Нищо такова не казва §58. Въпросният параграф постановява, че започнати производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се довършват по досегашния ред. Казусът "Златен век" няма изобщо отношение към този параграф, който реферира към процедурата (реда), по която да се довършат започнали производства, а в случая производството по издаване на разрешение за строеж е много отдавна приключило (още през 2007 г.!), налице е влязло в сила разрешение за строеж, по което правните последици не са изчерпани.


Не е вярно, че "Артекс" се позовава на обратно действие на новата разпоредба на чл. 153 от ЗУТ. Обратно действие на законови норми може да се придаде само по изключение, и то с изрична разпоредба, каквато в случая няма. Разпоредбата на чл. 153 от ЗУТ, приета с изменението от 2017 г., няма обратно действие и не урежда вече приключили правоотношения.


В правната доктрина обаче категорично се приема, че новата материално-правна норма се прилага към заварените правоотношения, като преурежда тяхното съдържание занапред. Това принципно положение е застъпено в редица решения по дела на Конституционния съд, Върховния административен съд и Върховния касационен съд. А съдебната практика е тълкуване на закона, тя е източник на правото.


И да - 10-годишният срок на валидност на разрешението за строеж е приложим спрямо "Златен век", но не защото на закона се придава обратно действие, а защото става въпрос за преуреждане на съдържанието на заварено правоотношение.


Не е вярно твърдението, че дори да се изходи от приложимост на законовата промяна от 2017 г. спрямо "Златен век", разрешението за строеж било изтекло през 2020 г., когато се навършват 10 години от откриването на строителната площадка. Разрешението за строеж е надлежно презаверено със Заповед No РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на главния архитект на СО - именно правоотношенията по този административен акт са заварени от промяната в закона. Датата на цитираната заповед е отправната точка, от която трябва
да се изчисли срокът на валидност на разрешението за строеж, а именно 19.11.2022 г. За сведение, тази валидност на разрешението за строеж беше потвърдена от два състава на Административен съд - София-град, в мотивите към съдебните решения. Изглежда обаче, решенията на българския съд не са надежден източник на информация по темата.


Тезата на ДНСК, че 10-годишният срок за завършване на строежа следва да се брои от датата на откриване на строителната площадка, е неправилна, тъй като към датата на промяната в закона вече е налице издаден нов административен акт - Заповед No РД-09-50-1027/19.11.2012 г. Несъстоятелен е аргументът, че този административен акт следва да се счита за неиздаден и срокът на разрешението да се отчита от откриването на строителната площадка, сякаш новият юридически факт - заповедта за презаверка - никога не е възникнал в правния мир. Подобна теза би придала на промяната в ЗУТ обратно действие, каквото ЗИД на ЗУТ от 2017 г. категорично няма, както посочихме по-горе.


Заповедта за презаверка както по действащата към момента на издаването й, така и към действащата към момента редакция на закона има за ефект новиране на срока за строителството. Лишено от правна логика е тълкуване, според което валидността на разрешението за строеж се определя от откриването на строителната площадка, независимо че впоследствие е издадена заповед за презаверка. Подобно тълкуване на практика изобщо обезсмисля института на презаверката.


Конституцията на Република България гарантира свободата на словото и правото на свободно изразяване на мнение. Това право обаче трябва да се използва отговорно - то не може и не бива да се превръща в инструмент за умишлено накърняване на правата и доброто име на другиго, както и за манипулиране на общественото мнение.


Или може би е удобно за някого една чисто българска компания да бъде опетнена?! Кой има интерес имиджът на "Артекс инженеринг", която строи с безупречно качество и е предпочитана от клиентите, да бъде умишлено опетняван многократно със завоалирано представени лъжефакти, за да се освободи пазарен дял, може би?! Кому би било нужно всичко това?!


С уважение
"Артекс инженеринг" АД

Ключови думи към статията:

Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1497 Весело

  Крийте като Иванчева разрешенията в долапа. Правен мир, к'о ѝ туй!?

 2. 2 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  Много професионално напечатани протестни плакати, има сериозна организация тук.

  кратък
 3. 3 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1497 Весело

  Много професионално напечатани протестни плакати, има сериозна организация тук.
  —цитат от коментар 2 на Мариана Кълвачева


  Your point!?

  А защо да няма?

 4. 4 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1497 Весело

  И каски са им раздали. Бати организацията.
  А преди някоя година като минавах по Тинтява, гледах работници от Артекс, всичките с еднакви комбинезони с емблема. Бати организацията.
  Тия са факири!
  Не е като да са събрали едни маргинали.

 5. 5 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2133 Неутрално

  Логично звучи... Комунистите на Никола Вапцаров пак ще хвърлят къчове.

  Сам съм, други няма...
 6. 6 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3692 Весело

  Не е вярно и това, че Цв.Цв. бил закупил от Артекс имот в кв. Изток на 640 евра квадрата ! Всичко това е злостна пропаганда на отчаяни лузъри, които завиждат, че Артекс цитират Давидови псалми, изписват ги в домовете и апартаментите, които строят, и хората именно затова си ги купуват от тях ! Това не е никаква търговия с влияние ! Цв. Цв. не е имал никакво влияние над никого в тази държава, ГЕРБ също ! Всичко това са злостни пропаганди на умнокрасивите !😂🤦‍♂️👍

 7. 7 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1497 Весело

  Не е вярно и това, че Цв.Цв. бил закупил от Артекс имот в кв. Изток на 640 евра квадрата ! Всичко това е злостна пропаганда на отчаяни лузъри, които завиждат, че Артекс цитират Давидови псалми, изписват ги в домовете и апартаментите, които строят, и хората именно затова си ги купуват от тях ! Това не е никаква търговия с влияние ! Цв. Цв. не е имал никакво влияние над никого в тази държава, ГЕРБ също ! Всичко това са злостни пропаганди на умнокрасивите !😂🤦‍♂️👍
  —цитат от коментар 6 на samoedin


  Отговорността в случая е на служебното лице, ако има "търговия с влияние:. А не на фирмата извършител. Корпоративна базова истина. Учи се в курсовете по корпоративна етика.

 8. 8 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3692 Весело

  До коментар [#7] от "Тангра":

  " Отговорността в случая е на служебното лице, ако има "търговия с влияние:. А не на фирмата извършител. Корпоративна базова истина. Учи се в курсовете по корпоративна етика."

  Нека да се смени главния прокурор, нека да се започне мащабно разследване, нека да видим фактите, не само такива, каквито ни ги описват от Артекс, тогава пак ще говорим, защото далеч няма да се окаже само търговията с влияние !
  Между другото, вие някога виждали ли сте строителство на небостъргач на калкан досега ? Ако не, идете да видите какво представлява злополучната сграда на Артекс !

 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Весело

  До коментар [#4] от "Тангра":

  ЧИСТО нови. НЕИЗПОЛЗВАНИ!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 125 Весело

  Артекс инженеринг" АД: Не е вярно, че сме облагодетелствани

  Да, понеже ако бяхте щяхте да си признаете доброволно, нали?

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Весело

  До коментар [#7] от "Тангра":

  Кои са двете страни по сделката другарю гербер?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 753 Неутрално

  След като Артекс буквално се изходи с "най-качествените" общежития в няколко квартала в София, въпреки явното недоволство на абсолютно всички живущи в района, смятам подобни идеи за изцвъкаш още едно чудо от бетон, арматура и стъкло там, където никой не го иска, за абсолютно и безкрайно нахалство. Който има нерви може да прочети изказвания на Мирянови по различни теми и поводи, за да разбере начина на мислене на тия хора. И манастир да вдигат на златния си век, и цялата Библия да напишат по коридорите, резултат няма да има. След като унищожаваш средата на живот на хората по кварталите, не очаквай никакво разбиране или пък одобрение, пък ако ще си напълни проекта с депутати, министри и съдии ...

 13. 13 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Поправката "артекс" в закона, забравихте ли я?!Е, ясно е, че се правите, че не е за вас, но като се сравнят датите, събитията и действията - доказват това!
  Още преди да е гласувана тази поправка за удължаване на строеж със задна дата, Артекс изтеглят молбата си за ново удължаване, като си искат и 260 хил. лева, които са дали за това удължаване!Било им е ясно, че ще бъде приета!И Цецо и Цецка са най-известните, които са подкупени с апартаменти на силно занижени цени от реалните!
  А тези, които протестират - работниците най-вече - ами те са "убедени" доста от работодателите си - Артекс - за да го правят!Вижте им плакатите само - всички еднакво написани и със строга организация!Ако не излезеш да ги подкрепяш - не само няма да ти дадат заплатите, ами ще ти стъжнят живота!

 14. 14 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мариана Кълвачева":

  Ако става въпрос за плакатите на снимката, големи букви на бял фон е висш пилотаж за графичен дизайнер, а само няколко принтера в България могат да отпечатат този дизайн. Сериозен журналист би могъл да провери кои са собствениците на тези принтери и да види дали са свързани с Артекс и ГЕРБ. Може нещо интересно да изскочи.

  Доколкото строежа, май Артекс са си вързали гащите. Прилича ми на казуса с неплатените такси на Божков. В такива случаи фокусът трябва да е върху законодателната власт приела калпавия закон, а не върху частната фирма възползвала се от него. Ако могат да докажат заиграване между частната фирма и законодателната власт, тогава да действат в тази посока вместо да се занимават с разрешителното за строеж.

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Весело

  Тия сладури ме просълзиха. Нека съберем дарения и ги подкрепим!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  До коментар [#3] от "Тангра":

  Ами това е само един довод, който сочи, че хората разполагат с ресурси.
  А когато някой разполага със средства какво може да направи, точно така, може да си купи каквото пожелае.
  Дали ще са пликове, дали ще са бартери, дали ще са красиви дами, няма значение.
  Той може да си осигури такова законодателство, каквото за обикновеният човек е далечен блян.
  Това е моят поинт.

  кратък
 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Неутрално

  И работното им облекло е чисто ново. Тия да не са платени статисти? Възникват основателни подозрения .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  До коментар [#3] от "Тангра":Ами това е само един довод, който сочи, че хората разполагат с ресурси.А когато някой разполага със средства какво може да направи, точно така, може да си купи каквото пожелае.Дали ще са пликове, дали ще са бартери, дали ще са красиви дами, няма значение.Той може да си осигури такова законодателство, каквото за обикновеният човек е далечен блян.Това е моят поинт.
  —цитат от коментар 16 на Мариана Кълвачева


  Ами моят пък пойнт е, че само че някой не е "обикновен човек", това не го прави непременно престъпник. А Вие ползвате именно тази логика.
  Логиката, че "беден от работническо семейство" е единственият възможен праведник, а остналите са непременно престъпници е чисто комунистическа и вече доста остаряла и банална.

 19. 19 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3679 Весело

  ВЕрваме, вЕрваме! То и закона "Ванко 1" не бил за рапъра. Съвсеееем случайничко станАло туй съвпадение. Та и тук така! 😀

 20. 20 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  Логиката, че ако някой "разполага с ресурси", непременно ще ги използва за нещо лошо, неморално, противозаконно също не е никак нормална.

  Ми дай тогава да минаваме в социализма. Всичко е национално, а всичките хора без ресурс. Тогава ще е най-справедливо.

  В нормалните държави и общества се ценят именно хората с ресурсите.
  Първо, защото са имали кадърност, акъл и дисциплина да ги съберат,
  и Второ, защото могат да създадат продукт с добавена стойност, който да донесе работа, заплати, данъци, БВП, икономика и изобщо живот в тая държава.

 21. 21 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2767 Весело

  Много са нагли от Артекс, що не продължат да строят, като са толкова куражлии. Кой ще приеме блокчето накрая? Май ДНСК все пак.

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Неутрално

  До коментар [#21] от "boevbisser":

  И отстоянията им не са по ЗУТ.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  До коментар [#18] от "Тангра":

  Така е, за обикновеният човек важи принципа:
  "Невинен до доказване на противното"
  А за "необикновените и богати хора" важи другият принцип:
  "Виновен до доказване на противното".
  Защото мъдрият и непобедим български народ е казал:
  "Тая шия не е от туршия".

  кратък
 24. 24 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Нещо не виждам лицата Цв.Цв и Цц. Цч да са споменати в трогателнета декларация на Артекс. Кво беше "аз обичам да се правим на луд, г-н премиер..."

 25. 25 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Артекс не са облагодетелствани. Хич не са.
  Други хора намазаха филиите с мас: цвъки, майката на нацията...
  Артекс им даде евтини апартаменти и сега берем плодовете на алчността и глупостта гербова.

  Цвъки пък стана опозиция.
  С всичките се опартаменти.
  И майката се покри някъде.
  Остана тато да се бори. Младежкото герб е с него.

 26. 26 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Логиката, че ако някой "разполага с ресурси", непременно ще ги използва за нещо лошо, неморално, противозаконно също не е никак нормална..
  —цитат от коментар 20 на Тангра


  Когато "имаш ресурси" не значи, че трябва да газиш по главите на хората, и да им унищожаваш средата, за да си реализираш мегаломанските идеи. Може и да е законно, но не е редно. Особено след като е "законно" благодарение на хора облагодетелствани от действията ти. Нормално е в ГЕРБ тия неща да не се осъзнават.

 27. 27 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  До коментар [#22] от "КМЕТ В СЯНКА":

  В тази юридическа боза отстоянията са най- малкото. Кой приема строеж първа и втора категория? Дано намерят компромис, глупаво е това така да остане. А иначе се просълзих колко са честни и почтени. И макар че в жилищното строителство да са много добри, повечето им неща последните години с тези размери са все на ръба на закона. Ул. Тинтява в Изток я унищожиха гадовете...

 28. 28 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Съдът отново отсъди в полза на Артекс!

 29. 29 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  Тия сладури ме просълзиха. Нека съберем дарения и ги подкрепим!!!
  —цитат от коментар 15 на КМЕТ В СЯНКА


  Ще съберем, споко. Ама понеже ще бъдат от блатото, наречено "държавен бюджет" всички си мислят, че не са техните пари. Може просто да речем, че това са парите за лечението на нашите родители, обучението на нашите деца и ремонтът и строителството на инфраструктурата, която всички ползваме. Не защитавам Артекс, но докато някой не докаже корупционната връзка, нищо не правим.

 30. 30 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2381 Неутрално

  Право на отговор от "Артекс инженеринг" АД: Не е вярно, че сме облагодетелствани
  ==============================

  А вярно ли е, че сте подарявали апартаменти на политици?

 31. 31 Профил на isidro
  isidro
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#21] от "boevbisser":

  Нали бяхме за законност, другари? Много бързо взехме да сме недоволни от съдебни решения. Вече и съдът е крив, и прокуратурата, нищо, че сме еднокнижни йористьи. Такива нагли типове като новото шефче-парашутист (между другото много добре живеещ и при ГЕРБ, и при "новата" власт) ДНСК трябва да бъдат съдени до дупка, после ще бъдат по-бързи от вътъра, за да приемат сградите.

 32. 32 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Както съм писал и друг път за Артекс:
  Вие показвате един голям к.. на всички софиянци с чудовището си. Няма защо да се учудвате, че всички софиянци ви показват множество малки к.. на вас и вашата компания.
  Вашата грозотия ще унищожи гледката на цяла София към Витоша и е била позволена само с абсолютно корумпирано поръчково "законодателство". Вие трябва да бъдете следващите поставени под американски санкции по закона Магнитски, защото доказано сте корумпиращи и вредни за обществото.

 33. 33 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Неутрално

  До коментар [#29] от "Лео":

  Не си схванал сарказма.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 34. 34 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Га ми продадете и на мен апартамент за 600 евро квадрата в Изток ще ви повявам.

 35. 35 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2767 Весело

  До коментар [#31] от "isidro":

  Нямам юридически претенции, но съм бил строителен предприемач и от първа ръка ти казвам - не можеш да победиш държавата, особено в този сектор. Дано намерят компромис. Иначе какви честни и добри хора са и Артекс, и Днск, отдавна знам.

 36. 36 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 587 Неутрално

  До коментар [#28] от "bpcorp":

  Съд!? Имаш сигурно предвид обслужващия персонал на мафията.

 37. 37 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1804 Неутрално

  Г-н Цветан Цветанов:
  "Не се чувствам наказан, защото няма кой да ме накаже"

 38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Неутрално

  До коментар [#35] от "boevbisser":

  Помниш ли покойната Гебрева?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 39 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  До коментар [#38] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Разбира се.

 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4605 Неутрално

  До коментар [#39] от "boevbisser":

  Само тя премахна една сграда в центъра и плати висока цена.Малка жена с голям характер.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на ddd palamudiy lefferski
  ddd palamudiy lefferski
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Досега не съм видял мошеник, който да каже - да всичко е вярно, лъгах, мазах, правих каквото мога за да се докопам до кьоравото. Та и тези - не е вярно, та не е вярно:)

  ИДИОТ = ТРОЛ, който си е сложил за ф. подпис безподобна глупост като тази: "ДБ=БКП"
 42. 42 Профил на Птоломей Едно
  Птоломей Едно
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Не само, че сте облагодетелствани, но сте и абсолютни некадърници, събрани от някакви псевдоархитекти... Единият даже и стихоплетец.... Ако не бяхте подкупвали Цветанът на мисълта и други знайни и незнайни далавераджии и бараки на нивата нямаше да ви поръчат да построите...

  люта цензура се шири в Дневник, прокопи пак се точи на властта
 43. 43 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  Абсолютно случайно е съвпадението на датите с изтичането на разрешителното и поправката 'Артекс'. Абсолютно случайно е, че са продали апартаменти на Цветанов, Цачева и двама зам. министри на смешни цени. Абсолютно случайно е и че са продали апартамент на жената на Лозан Панов за 225 евро/кв.м.

 44. 44 Профил на zakkwild
  zakkwild
  Рейтинг: 216 Неутрално

  Трогателно. С цел компенсация на ужасните понесени щети, е добре общината да им разреши да увеличат височината до 220 етажа. Не - 450 е най добре.

 45. 45 Профил на isidro
  isidro
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#35] от "boevbisser":

  Аз имам косвен опит от строителен бизнес на мои бивши работодатели, та ми е ясно, че открита война няма как да има. За съжаление, тук отдавна не е спор предприемач-държавен орган. Това отдавна е политическа дъвка. Първо предизвикана като реакция от скандала с апартаментите лично от Борисов, който очевидно беше казал да се търси за какво да бъде спрян, за да се потуши малко напрежението. Естествено, като всичко по заповед, намериха калпав начин да го направят. По-разочароващо е, че сегашното ръоводство на държавата реши да се разправя с тях, за да трупа някакви политически дивиденти и пак е казано: търсете как да кажем, че нямат валидно разрешение за строеж. Ясно е, че и това ще катастрофира в съд. Ясно е, че до реално обезщетения по Закона за отговорността на държавата едва ли ще се стигне. Изборите ще минат и новата власт вероятно ще прозре, че самото завеждане на делата ще им нанесе щети. Съответно и строителят няма полза да съди контролни органи. Ще свалят 2-3 етажа, ДНСК ще свие и платната, но това не е начинът. Иначе мирише на точно това, което не ни харесва през последните 30 г. - за "наши" и "ваши"...

 46. 46 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Цяла поправка ви гласуваха... от три парламентарни групи... бая аапартаменти сте раздали на "народни, бай Тошови" цени...

  я веднага напечатайте псалм против уроки... :)))))))))))))

 47. 47 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2906 Гневно

  Ами моят пък пойнт е, че само че някой не е "обикновен човек", това не го прави непременно престъпник. А Вие ползвате именно тази логика.
  Логиката, че "беден от работническо семейство" е единственият възможен праведник, а остналите са непременно престъпници е чисто комунистическа и вече доста остаряла и банална.
  —цитат от коментар 18 на Тангра


  Зависи по кое време и как!
  Да забогатееш, когато на власт е мафията може да стане само по един начин.
  Не ми се обяснявай за честните и трудолюбиви Миянови, защото ми се повръща!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 48. 48 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2767 Весело

  До коментар [#45] от "isidro":

  Съгласен, има политически елемент в спора. Сигурен съм, че ще се разберат, дано.

 49. 49 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2133 Неутрално

  Право на отговор от "Артекс инженеринг" АД: Не е вярно, че сме облагодетелствани==============================А вярно ли е, че сте подарявали апартаменти на политици?
  —цитат от коментар 30 на atmanpg


  А вярно ли е, че политиците нанасят (досега) загуби от 20 млн. лв. на фирмата?

  Сам съм, други няма...
 50. 50 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Артекс строят една сграда сега точно на Г.М Димитров и Кл. Охридски. Почти всеки ден минавам от там. А никой не ми предложи цени като на цурка и др; гербери. Що така?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 51. 51 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално
 52. 52 Профил на ivan_v
  ivan_v
  Рейтинг: 299 Весело

  Платили сме си за всичко….

 53. 53 Профил на azlikaram
  azlikaram
  Рейтинг: 299 Неутрално

  До коментар [#14] от "Locke":

  Демек станолото-станало и нека да си строят, а ние да си гледаме смешни дела по телевизията :) Божков нека си прави пари, хората нека си строят по морето и дилърите нека си продават наркотици, щото някой им е позволил?

 54. 54 Профил на azlikaram
  azlikaram
  Рейтинг: 299 Неутрално

  До коментар [#14] от "Locke":

  Демек станолото-станало и нека да си строят, а ние да си гледаме смешни дела по телевизията :) Божков нека си прави пари, хората нека си строят по морето и дилърите нека си продават наркотици, щото някой им е позволил?

 55. 55 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 697 Неутрално

  яко пачки за СГС и строежа продължава

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 56. 56 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#53] от "azlikaram":

  Демек не искам да ставам индиректен клиент на Артекс и Божков като данъкоплатец плащащ обезщетения. Държавата не може да оправя една несправедливост с друга. Не мога да се радвам, че днес държавата прави мръсно на някой който не харесвам, защото утре ще го направи с мен и удоволствието ще ми излезе през носа.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK