Над 6 млн. лв. повече – защо Варна може да плаща по-скъпо за обработка на битовата смет

Над 6 млн. лв. повече – защо Варна може да плаща по-скъпо за обработка на битовата смет

© Спаси ВарнаСлед публикуването на тази статия от администрацията на варненския кмет Иван Портних поискаха право на отговор, което публикуваме в края й. Във връзка с изпратения текст в 15.20 ч. в статията и заглавието й са направени незначителни промени.


След като организира търг за възлагане на обществена поръчка, в който на практика не допусна конкуренция, в следващите 10 години Варна може да плати близо 6.2 млн. лв. повече за сепариране и обработка на битови отпадъци отколкото до сега. Това показват резултатите от търг, спечелен от дружеството "Екоинвест асет". От 2011 г. до сега за обработката на 1 т. отпадъци същата компания получаваше 68 лв. без ДДС. За срока на нов, дванадесетмесечен договор обаче тази цена скача на 73,37 лв. на тон без ДДС.


Досегашният договор на "Екоинвест асет" изтече на 26 май т.г. Интересът към търга за сключване на нов договор, организиран от администрацията на варненския кмет Иван Портних обаче, се оказа нулев. Единствената оферта за участие в него и то в последния възможен момент подаде само дружеството - досегашен изпълнител на дейността по сепарирането. И както по правило се случва в отсъствието на конкуренция, предложената цена се оказа по-висока от досегашната.
Няколко детайла от условията на търга обаче оставят усещането, че община Варна сама е създала


предпоставки за елиминиране на конкуренцията


при възлагането на поръчката.


Най-напред, в проекта на обявлението за предстоящия търг бе посочено, че бъдещият изпълнител на дейността по сепариране на градските отпадъци трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, която да се намира на не повече от 30 км. от Варна. По този повод от Агенцията по обществените поръчки препоръчаха това условие да бъде аргументирано, тъй като в противен случай може да предопредели победителя в търга.


"В проекта за обявление, както и на стр. 6 от проекта за техническата спецификация е посочено, че избраният за изпълнител участник трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, отстояща максимум на 30 км. от границите на гр. Варна, пише в коментара на Агенцията по обществените поръчки. Изискването за отстояние е мотивирано с обстоятелството, че транспортните разходи са изцяло за сметка на възложителя и са лимитирани. Във връзка с посоченото, възложителят следва да има аргументи, че границата от 30 км. е обективно определена, не ограничава необосновано участието на заинтересовани лица в процедурата и не предопределя изпълнителя на поръчката", коментират още от агенцията.


При изработването на окончателния вариант на обявлението за организирането на търга обаче тези препоръки не са взети под внимание и изискването за отстояние на инсталацията за сепариране на повече от 30 км. от границите на Варна е оставено, при това без каквато и да било аргументация. Единствената инсталация за обработка на битови отпадъци в рамките на 30 км. от Варна обаче е само тази на "Екоинвест асет" в съседния гр. Белослав.


Вторият детайл, който буди подозрения


че администрацията на Иван Портних сама се е лишила от възможността за избор между няколко кандидата за обработката на градския боклук е предложената цена.


Пак в обявлението за организирането на обществената поръчка тя бе фиксирана на 40 лв. за тон отпадъци без ДДС. При положение, че по предходния си договор, сключен още на 26 май 2011 г., общината е плащала по 68 лв. за тон сепарирани отпадъци, свалянето на цената с цели 12 лв. веднага беше коментирано от експерти като


опит за изкуствено сваляне на интереса към търга


Точно това се случи и в действителност.


Обявеният срок за подаване на оферти за участие в процедурата про възлаганеи на обществената поръчка изтече на 18 май т.г., без нито един участник. По тази причина срокът е бил удължен до 3 юни, съобщиха от общинската администрация. Но след като и в рамките на допълнително предоставеният срок, оферти по процедурата не са постъпили тя е била прекратена, а вместо това са били проведени пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка.


Единствената оферта за участие в тази процедура се оказа подадена след края на работния ден на 23 юни - само няколко часа преди изтичането на крайния срок за това. Ценовото предложение беше на "Екоинвест асет". Посочената цена в офертата обаче бе 73.37 лв. или над 5 лв. на тон повече от това, което компанията е получавала за същата дейност до момента, изпълнявана все в инсталацията й в гр. Белослав.


"След като се запознах с условията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна", предлагам твърдо договорена цена за предварително третиране/сепариране за тон входящ (приет) на площадкатa смесен битов отпадък" 73,37 лв. на тон без ДДС", бе записано в предложението на "Екоинвест асет", подадено от изпълнителния директор на компанията Ангел Дерменджиев.


Организирана при условията, описани по-горе, процедурата на Община Варна не остави


никаква възможност за преговори около предложената цена


Независимо от това обаче документацията по възлагане на поръчката показва, че в хода на подготовката за подписването на нов десетгодишен договор в нея са отбелязани няколко опита за предоговаряне на цена, различна от предложената. Всички те са били категорично и съвсем логично отхвърлени от "Екоинвест асет".


Така миналия понеделник - 28 юни, кметът на Варна Иван Портних е взел окончателното решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Нейното пълно название е "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна". Портних обаче не е подписал лично решението, а чрез Звездин Стоилков, директор на общинското предприятие "Инвестиционна политика".


Според параметрите на обществената поръчка "Екоинвест асет" ще обработва годишно около 150 хил. тона битови отпадъци. Разликата в цената, която община Варна е плащала до момента и тази, която предстои да плаща на същия изпълнител за същата дейност е 5.37 лв. на тон. Това означава по


близо 618 хил. лв. повече


на годишна база. За период от 10 години, каквато е била продължителността на вече изтеклия договор, тази разлика би достигнала съответно 6.2 млн. лв.


Заради кризата с извозването и преработката на боклука във Варна за близо месец след изтичането на стария договор на "Екоинвест асет" миналият четвъртък в администрацията на Иван Портних е започнала проверка, назначена от ДАНС. Резултати от нея все още няма.


В изпратено от Община Варна Право на отговор, след публикуването на този текст, се твърди, че Община Варна не е сключила договор с "Екоинвест асет" за 10 години, а само за 12 месеца, или до избор на изпълнител по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка.


В текста се твърди също, че от Агенцията по обществените поръчки "не са установени несъответствия с изискванията по ЗОП, и агенцията няма забележки към така обявената документация по процедурата". По този повод припомняме отново становището на агенцията, отразено и в текста по-горе:


"В проекта за обявление, както и на стр. 6 от проекта за техническата спецификация е посочено, че избраният за изпълнител участник трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, отстояща максимум на 30 км. от границите на гр. Варна. Изискването за отстояние е мотивирано с обстоятелството, че транспортните разходи са изцяло за сметка на възложителя и са лимитирани. Във връзка с посоченото, възложителят следва да има аргументи, че границата от 30 км. е обективно определена, не ограничава необосновано участието на заинтересовани лица в процедурата и не предопределя изпълнителя на поръчката".


В правото си на отговор от администрацията на варненския кмет Иван Портних признават, че "към настоящия момент, в област Варна няма налично съоръжение или изградена инсталация, които да притежават капацитет, който да може да поеме за предварително третиране целият битов отпадъчен поток, генериран от територията на община Варна".


Това уточнение потвърждава на практика заключението, че шансовете на местната администрация да постигне по-ниска цена за извършваната услуга, дори и след нова процедура за възлагане на обществена поръчка.


Публикуваме текста, изпратен от Община Варна с незначителни съкращения в онези части от него, които се отнасят лично до автора на статията:


Право на отговор


Уважаема редакция, във връзка с материал "Над 6 млн. повече - защо Варна ще плаща по-скъпо за обработка на битовата смет" на журналиста Спас Спасов, молим да бъде публикувана позицията на Община Варна, тъй като изнесената информация не отговаря на истината!


Община Варна не е сключила договор със завода за боклук за 10 години!


1.Община Варна не е сключила договор с фирма "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД за десетилетие. Така твърденията и изчисленията на журналиста Спас Спасов, че общината ще плаща над 6 млн. лв. повече в следващите 10 години, категорично не отговарят на истината!
2. Агенцията по обществени поръчки не е установила несъответствия по ЗОП и няма забележки към документацията!
3. Стойността на поръчката не е "изкуствено свалена", а е определена на база извършени пазарни проучвания на сходни по изпълнение дейности на база действащи цени в други големи областни градове.
Фактите са следните:
На 26.03.2021 г. обществената поръчка по открита процедура с предмет "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна" е изтеглена за предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.
На 28.04.21 г. АОП излиза с окончателно СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП, като посочените резултати от проверката на АОП са, че след преглед на всички обявени във ЦАЙС документи, не са установени несъответствия с изискванията по ЗОП, и агенцията няма забележки към така обявената документация по процедурата. Всички изисквания посочени от Възложителя са обосновани и мотивирани.
На 16.04.2021 в РОП е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна". Стойността на поръчката е определена на база извършени пазарни проучвания на сходни по изпълнение дейности, на база действащи цени в други големи областни градове.
()
Досега заплащаната цена за третиране на отпадъци в "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД е по договор с включено изграждане на инсталацията за третиране. След изграждане на съоръжението и изтичане срока на договора, цената по обществената поръчка следва да бъде съобразена с действащи цени в други големи областни градове, сравними с град Варна.
Обявеният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е 18.05.2021г., като към посочената дата не са постъпили такива.
На основание чл.100, ал.12 от ЗОП възложителят е определил допълнителен срок за подаване на оферти до 03.06.2021г. В рамките и на допълнително предоставеният срок, не са постъпили оферти по процедурата и същата е прекратена на 07.06.2021г., на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП.
На 08.06.2021г. възложителят е инициирал провеждането на пазарни консултации, по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна".
Поради спешната необходимост от възлагане на услугите по изпълнение на законовите изисквания за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Възложителя, на 18.06.2021 г. е открита процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП - договаряне без предварително обявление. Процедурата е за срок от 12 месеца или до избор на изпълнител по обявена открита процедура.
На 28.06.210 г. е обявено решението, където за изпълнител е определен участника фирма "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД. Договорът е за срок от 12 месеца или до избор на изпълнител по обявена открита процедура.
Срокът на договорите за обществени поръчки не може да надвишава 5 години, съгласно чл. 113 от ЗОП, поради което община Варна не би могла да сключи 10 годишен договор съгласно направените обявления.
Към настоящия момент, в област Варна няма налично съоръжение или изградена инсталация, които да притежават капацитет, който да може да поеме за предварително третиране целият битов отпадъчен поток, генериран от територията на община Варна, като се има предвид, че същия значително се завишава през летния туристически сезон. Завишението на отпадъка през летните месеци може да достигне 50 %. На практика към момента няма друга алтернатива за изпълнение на законовите изисквания за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци.

Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  механично-биологично третиране на отпадъци, която да се намира на не повече от 30 км  Явна корупция. Ако бяха разширили подобно място да е на 400-500 км, всичко щеше да бъде честно и щеше да има един куп кандидати. Всеки фен на ИТН, ИСМВ и ДБ, смята, че това ограничение трябва да се разшири дори до 40-50 хиляди км.

 2. 2 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 722 Неутрално

  "администрацията на Иван Портних сама се е лишила от възможността за избор между няколко кандидата за обработката на градския боклук"
  Няма край източването - безогледно, нагло и алчно!

 3. 3 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2604 Неутрално

  Има едни неща ..., който трябва да си станат държавни ...и никакъв капитализъм да не припарва , боклука е такава тема ..

 4. 4 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Без изненади.
  Традиционно печели, който трябва. Впоследствие, пак традиционно, ще си спести труда и материалите, които е трябвало да вложи и понеже се е отчел, където трябва,няма да има последствия

 5. 5 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Има едни неща ..., който трябва да си станат държавни ...и никакъв капитализъм да не припарва , боклука е такава тема ..
  —цитат от коментар 3 на dejmos


  Като БДЖ, В и К, ББР и други все държавни "проспериращи" структури, нали? Списъкът е дълъг.
  Проблемът не е в частното, а в пробитите ДЪРЖАВНИ институции, на които всички ние плащаме заплати, за да защитават НАШИЯ интерес и да следят за спазването на правилата.

 6. 6 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  Тука някой има ли от Варна дето коментира :)

 7. 7 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Тука някой има ли от Варна дето коментира :)
  —цитат от коментар 6 на realguru


  Да. Живея на 5 мин.от Общината, а от единия прозорец виждам всеки ден разколачените кофи с боклук, около които има боклуци в радиус от 3-5 м.

 8. 8 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2604 Неутрално

  До коментар [#5] от "debruckere":

  Такива са сега след като и институциите са направени "законно частни". В този боклук има само "боклуци" - вълци , свине ,крокодили !
  Да помислим ..., при такива огромни печалби от всяка община - всичко може да се купи !
  При държавано , проблема с каèството остава да виси винаги ...
  Пример в Китай строят държавни фирми магистрали . Гаранцията за каèство е като гаранция за живот. Ако нещо пътя не издържи 15- 20 години (гаранцията). Фирмата и инженерния персонал отговарят наказателно.

 9. 9 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Интересно след като някой смята, че цената е висока, защо не участва в търга и не спечели много пари!?

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 1477 Любопитно

  До коментар [#9] от "svoboden": би ли участвал на търг с предизвестен победител

  Тиква под наем.
 13. 13 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 1477 Любопитно

  До коментар [#9] от "svoboden": би ли участвал на търг с предизвестен победител

  Тиква под наем.
 14. 14 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  До коментар [#5] от "debruckere":Такива са сега след като и институциите са направени "законно частни". В този боклук има само "боклуци" - вълци , свине ,крокодили ! Да помислим ..., при такива огромни печалби от всяка община - всичко може да се купи ! При държавано , проблема с каèството остава да виси винаги ...Пример в Китай строят държавни фирми магистрали . Гаранцията за каèство е като гаранция за живот. Ако нещо пътя не издържи 15- 20 години (гаранцията). Фирмата и инженерния персонал отговарят наказателно.
  —цитат от коментар 8 на dejmos


  Ами не сте прав за държавното. Казвам Ви го като икономист с две специалности и човек със собствен почтен бизнес.
  Дълго трябва да обяснявам обаче.
  Един от най-очевидните аргументи-държавните компании изкривяват пазара ВИНАГИ, най-малкото, защото винаги имат опция за дофинансиране чрез публичен ресурс, ако нещата станат зле. Нещо, на което не могат да се радват частните ПОЧТЕНИ компании. Освен това, аз си назначавам КАДЪРНИ И КОМПЕТЕНТНИ, а не роднини и любовници и техните роднини и любовници, както е традицията "в държавното" :)

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1676 Разстроено

  Във Варна много отдавна много здраво и лошо СМЪРДИ, като изобщо не става въпрос само за сметта или за онази тръба...

 17. 17 Профил на dobadoba
  dobadoba
  Рейтинг: 136 Неутрално

  Мдамммм.
  Плюте(плюхме) по Киро, плюхте.
  За предложението по негово време за т.н. синя зона се скандираше - не на рекета на Киро.
  Върна я между другото - вслуша се в народната воля.
  Днес и синя зона има, а за боклуците няма какво да говорим - не съм виждал такова Чудо!
  Оня ден гледам - палатковия лагер още стои пред Общината.
  НО протестиращи - няма!
  Сигурно осребряват 'победата'...

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  Мафиотите са се договорили предварително, затова е без конкуренция.

 19. 19 Профил на ladymerilin
  ladymerilin
  Рейтинг: 274 Гневно

  Оф, авторът Спас Спасов пак се е изложил. То няма статия, която този човек е написал, да няма след това опровержение. Откога Дневник и Капитал започнаха да толерират фейк новини?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK