Над 6 млн. лв. повече – защо Варна може да плаща по-скъпо за обработка на битовата смет

Над 6 млн. лв. повече – защо Варна може да плаща по-скъпо за обработка на битовата смет

© Спаси ВарнаСлед публикуването на тази статия от администрацията на варненския кмет Иван Портних поискаха право на отговор, което публикуваме в края й. Във връзка с изпратения текст в 15.20 ч. в статията и заглавието й са направени незначителни промени.


След като организира търг за възлагане на обществена поръчка, в който на практика не допусна конкуренция, в следващите 10 години Варна може да плати близо 6.2 млн. лв. повече за сепариране и обработка на битови отпадъци отколкото до сега. Това показват резултатите от търг, спечелен от дружеството "Екоинвест асет". От 2011 г. до сега за обработката на 1 т. отпадъци същата компания получаваше 68 лв. без ДДС. За срока на нов, дванадесетмесечен договор обаче тази цена скача на 73,37 лв. на тон без ДДС.


Досегашният договор на "Екоинвест асет" изтече на 26 май т.г. Интересът към търга за сключване на нов договор, организиран от администрацията на варненския кмет Иван Портних обаче, се оказа нулев. Единствената оферта за участие в него и то в последния възможен момент подаде само дружеството - досегашен изпълнител на дейността по сепарирането. И както по правило се случва в отсъствието на конкуренция, предложената цена се оказа по-висока от досегашната.
Няколко детайла от условията на търга обаче оставят усещането, че община Варна сама е създала


предпоставки за елиминиране на конкуренцията


при възлагането на поръчката.


Най-напред, в проекта на обявлението за предстоящия търг бе посочено, че бъдещият изпълнител на дейността по сепариране на градските отпадъци трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, която да се намира на не повече от 30 км. от Варна. По този повод от Агенцията по обществените поръчки препоръчаха това условие да бъде аргументирано, тъй като в противен случай може да предопредели победителя в търга.


"В проекта за обявление, както и на стр. 6 от проекта за техническата спецификация е посочено, че избраният за изпълнител участник трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, отстояща максимум на 30 км. от границите на гр. Варна, пише в коментара на Агенцията по обществените поръчки. Изискването за отстояние е мотивирано с обстоятелството, че транспортните разходи са изцяло за сметка на възложителя и са лимитирани. Във връзка с посоченото, възложителят следва да има аргументи, че границата от 30 км. е обективно определена, не ограничава необосновано участието на заинтересовани лица в процедурата и не предопределя изпълнителя на поръчката", коментират още от агенцията.


При изработването на окончателния вариант на обявлението за организирането на търга обаче тези препоръки не са взети под внимание и изискването за отстояние на инсталацията за сепариране на повече от 30 км. от границите на Варна е оставено, при това без каквато и да било аргументация. Единствената инсталация за обработка на битови отпадъци в рамките на 30 км. от Варна обаче е само тази на "Екоинвест асет" в съседния гр. Белослав.


Вторият детайл, който буди подозрения


че администрацията на Иван Портних сама се е лишила от възможността за избор между няколко кандидата за обработката на градския боклук е предложената цена.


Пак в обявлението за организирането на обществената поръчка тя бе фиксирана на 40 лв. за тон отпадъци без ДДС. При положение, че по предходния си договор, сключен още на 26 май 2011 г., общината е плащала по 68 лв. за тон сепарирани отпадъци, свалянето на цената с цели 12 лв. веднага беше коментирано от експерти като


опит за изкуствено сваляне на интереса към търга


Точно това се случи и в действителност.


Обявеният срок за подаване на оферти за участие в процедурата про възлаганеи на обществената поръчка изтече на 18 май т.г., без нито един участник. По тази причина срокът е бил удължен до 3 юни, съобщиха от общинската администрация. Но след като и в рамките на допълнително предоставеният срок, оферти по процедурата не са постъпили тя е била прекратена, а вместо това са били проведени пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка.


Единствената оферта за участие в тази процедура се оказа подадена след края на работния ден на 23 юни - само няколко часа преди изтичането на крайния срок за това. Ценовото предложение беше на "Екоинвест асет". Посочената цена в офертата обаче бе 73.37 лв. или над 5 лв. на тон повече от това, което компанията е получавала за същата дейност до момента, изпълнявана все в инсталацията й в гр. Белослав.


"След като се запознах с условията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна", предлагам твърдо договорена цена за предварително третиране/сепариране за тон входящ (приет) на площадкатa смесен битов отпадък" 73,37 лв. на тон без ДДС", бе записано в предложението на "Екоинвест асет", подадено от изпълнителния директор на компанията Ангел Дерменджиев.


Организирана при условията, описани по-горе, процедурата на Община Варна не остави


никаква възможност за преговори около предложената цена


Независимо от това обаче документацията по възлагане на поръчката показва, че в хода на подготовката за подписването на нов десетгодишен договор в нея са отбелязани няколко опита за предоговаряне на цена, различна от предложената. Всички те са били категорично и съвсем логично отхвърлени от "Екоинвест асет".


Така миналия понеделник - 28 юни, кметът на Варна Иван Портних е взел окончателното решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Нейното пълно название е "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна". Портних обаче не е подписал лично решението, а чрез Звездин Стоилков, директор на общинското предприятие "Инвестиционна политика".


Според параметрите на обществената поръчка "Екоинвест асет" ще обработва годишно около 150 хил. тона битови отпадъци. Разликата в цената, която община Варна е плащала до момента и тази, която предстои да плаща на същия изпълнител за същата дейност е 5.37 лв. на тон. Това означава по


близо 618 хил. лв. повече


на годишна база. За период от 10 години, каквато е била продължителността на вече изтеклия договор, тази разлика би достигнала съответно 6.2 млн. лв.


Заради кризата с извозването и преработката на боклука във Варна за близо месец след изтичането на стария договор на "Екоинвест асет" миналият четвъртък в администрацията на Иван Портних е започнала проверка, назначена от ДАНС. Резултати от нея все още няма.


В изпратено от Община Варна Право на отговор, след публикуването на този текст, се твърди, че Община Варна не е сключила договор с "Екоинвест асет" за 10 години, а само за 12 месеца, или до избор на изпълнител по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка.


В текста се твърди също, че от Агенцията по обществените поръчки "не са установени несъответствия с изискванията по ЗОП, и агенцията няма забележки към така обявената документация по процедурата". По този повод припомняме отново становището на агенцията, отразено и в текста по-горе:


"В проекта за обявление, както и на стр. 6 от проекта за техническата спецификация е посочено, че избраният за изпълнител участник трябва да разполага с инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, отстояща максимум на 30 км. от границите на гр. Варна. Изискването за отстояние е мотивирано с обстоятелството, че транспортните разходи са изцяло за сметка на възложителя и са лимитирани. Във връзка с посоченото, възложителят следва да има аргументи, че границата от 30 км. е обективно определена, не ограничава необосновано участието на заинтересовани лица в процедурата и не предопределя изпълнителя на поръчката".


В правото си на отговор от администрацията на варненския кмет Иван Портних признават, че "към настоящия момент, в област Варна няма налично съоръжение или изградена инсталация, които да притежават капацитет, който да може да поеме за предварително третиране целият битов отпадъчен поток, генериран от територията на община Варна".


Това уточнение потвърждава на практика заключението, че шансовете на местната администрация да постигне по-ниска цена за извършваната услуга, дори и след нова процедура за възлагане на обществена поръчка.


Публикуваме текста, изпратен от Община Варна с незначителни съкращения в онези части от него, които се отнасят лично до автора на статията:


Право на отговор


Уважаема редакция, във връзка с материал "Над 6 млн. повече - защо Варна ще плаща по-скъпо за обработка на битовата смет" на журналиста Спас Спасов, молим да бъде публикувана позицията на Община Варна, тъй като изнесената информация не отговаря на истината!


Община Варна не е сключила договор със завода за боклук за 10 години!


1.Община Варна не е сключила договор с фирма "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД за десетилетие. Така твърденията и изчисленията на журналиста Спас Спасов, че общината ще плаща над 6 млн. лв. повече в следващите 10 години, категорично не отговарят на истината!
2. Агенцията по обществени поръчки не е установила несъответствия по ЗОП и няма забележки към документацията!
3. Стойността на поръчката не е "изкуствено свалена", а е определена на база извършени пазарни проучвания на сходни по изпълнение дейности на база действащи цени в други големи областни градове.
Фактите са следните:
На 26.03.2021 г. обществената поръчка по открита процедура с предмет "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна" е изтеглена за предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.
На 28.04.21 г. АОП излиза с окончателно СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП, като посочените резултати от проверката на АОП са, че след преглед на всички обявени във ЦАЙС документи, не са установени несъответствия с изискванията по ЗОП, и агенцията няма забележки към така обявената документация по процедурата. Всички изисквания посочени от Възложителя са обосновани и мотивирани.
На 16.04.2021 в РОП е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна". Стойността на поръчката е определена на база извършени пазарни проучвания на сходни по изпълнение дейности, на база действащи цени в други големи областни градове.
()
Досега заплащаната цена за третиране на отпадъци в "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД е по договор с включено изграждане на инсталацията за третиране. След изграждане на съоръжението и изтичане срока на договора, цената по обществената поръчка следва да бъде съобразена с действащи цени в други големи областни градове, сравними с град Варна.
Обявеният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е 18.05.2021г., като към посочената дата не са постъпили такива.
На основание чл.100, ал.12 от ЗОП възложителят е определил допълнителен срок за подаване на оферти до 03.06.2021г. В рамките и на допълнително предоставеният срок, не са постъпили оферти по процедурата и същата е прекратена на 07.06.2021г., на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП.
На 08.06.2021г. възложителят е инициирал провеждането на пазарни консултации, по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна".
Поради спешната необходимост от възлагане на услугите по изпълнение на законовите изисквания за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Възложителя, на 18.06.2021 г. е открита процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП - договаряне без предварително обявление. Процедурата е за срок от 12 месеца или до избор на изпълнител по обявена открита процедура.
На 28.06.210 г. е обявено решението, където за изпълнител е определен участника фирма "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД. Договорът е за срок от 12 месеца или до избор на изпълнител по обявена открита процедура.
Срокът на договорите за обществени поръчки не може да надвишава 5 години, съгласно чл. 113 от ЗОП, поради което община Варна не би могла да сключи 10 годишен договор съгласно направените обявления.
Към настоящия момент, в област Варна няма налично съоръжение или изградена инсталация, които да притежават капацитет, който да може да поеме за предварително третиране целият битов отпадъчен поток, генериран от територията на община Варна, като се има предвид, че същия значително се завишава през летния туристически сезон. Завишението на отпадъка през летните месеци може да достигне 50 %. На практика към момента няма друга алтернатива за изпълнение на законовите изисквания за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK