Факултетът по медицина към МУ - Варна, отчита успешна 2020/2021 учебна година

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Факултетът по медицина към МУ - Варна, отчита успешна 2020/2021 учебна година


Prosperitas vestra finis nostra!


През учебната 2020/2021 г. година Медицински университет - Варна (МУ - Варна), разкри пълното си лице като един от най-високотехнологичните и иновативно действащи университети в България в условията на световна пандемия. През тази учебна година броят на студентите по медицина се е увеличил с 4.7% спрямо предходната, което е своеобразен индикатор за успеваемостта в учебния процес. Това става ясно от годишния отчет на декана на факултета по медицина в МУ - Варна, проф. д-р Златислав Стоянов.


Многобройни са индикаторите за успешното обучение на студентите в хода на пандемията. Въпреки въвеждането на строги противоепидемични мерки Факултетът по медицина не отстъпи от стандартите в учебния процес, макар че в някои периоди обучението бе базирано изцяло в електронна среда. Благодарение на натрупания в предходни години опит за използване на електронната платформа за обучение Blackboard при новите условия
учебният процес бързо се прехвърли във виртуална класна стая.


Платформата се превърна в ключова технология за провеждане на лекции, упражнения и изпити. Беше разширен и обогатен масивът от учебни ресурси, предоставени от катедрите чрез Blackboard - с клинични случаи и ситуации от медицинската практика с конкретни задачи към тях, видеоматериали и др. Наред с отличната технологична база за пълноценното провеждане на практическите упражнения и лекции спомогна и иновативното и адаптивно поведение на преподавателите.


С помощта на университетската телевизия учебният процес бе обогатен с авторски видеозаписи на клинични случаи и експериментални задачи. Електронно базираното обучение позволи да се отговори ефективно и на потребностите на чуждестранните студенти, много от които бяха "заключени" от противоепидемичните мерки в собствените си страни.


Оценяването на знанията на студентите в този период се извършва чрез прилагане на съвременни онлайн изпитни технологии като инструментите на приложението Respondus - LockDown Browser и Respondus Monitor. Реорганизиран бе и графикът на преддипломния стаж и държавните изпити, като по целесъобразен начин бяха включени допълнителни компенсаторни периоди за преддипломен стаж.


През 2020 г. бе направено едно отдавна необходимо и модернизиращо допълнение в грижата на МУ - Варна, за благополучието на студентите - по инициатива на Факултета по медицина бе организирана Програма за психологическа подкрепа и консултация.


През 2020 г. Факултетът по медицина отчита и устойчиво повишен интерес от страна на български и чуждестранни кандидат-студенти. Броят на кандидат-студентите, конкуриращи се за едно място по специалност "Медицина" в Медицински университет - Варна, през 2020 г. достига 6.8.
За обучението на студентите по медицина се поддържа и се развива


съвременна материално-техническа база.


В периода март 2020 - март 2021 г. са подкрепени значими капиталовложения в оборудването на катедрите за нуждите на учебната, научната и клиничната работа, между които мултимодулна видеоендоскопска апаратура за Втора катедра по вътрешни болести, съвременен ехокардиографски апарат за Първа катедра по вътрешни болести, мулажи за обучението на студентите по дисциплината "Анестезиология, спешна и интензивна медицина" и др.


Чрез подобни инвестиции е модернизирано и оборудването на катедрите и в основната университетска клинична учебна база УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, което дава възможност на студентите и специализантите чрез демонстрации да овладяват най-съвременните методи в медицината, както и да се подобряват условията за научноизследователска дейност и развитие на медицинската наука.
В началото на 2021 г.


академичният състав на Факултета по медицина


наброява 417 преподаватели с необходимия опит и квалификация, между които 48 професори, 85 доценти, 50 главни асистенти и 234 асистенти. Преподавателският състав се е увеличил спрямо предходната година с 30 души (трима доценти, петима главни асистенти и 22 асистенти), като общият ръст е 7.75%. Съотношението общ брой преподаватели към брой действащи студенти е 1:6.55. Това говори, че във Факултета по медицина в МУ - Варна, са създадени предпоставки за по-добра индивидуална ангажираност на преподавателите с всеки студент.


Средната възраст на хабилитираните преподаватели е 54.88 години, а на нехабилитираните - 39.07 години. Поддържат се оптимални условия за защита на дисертационни трудове и кариерно развитие на академичния състав. Общият брой (105) зачислени докторанти през 2020 г. е с 39 души повече (59%) в сравнение с 2019 г., като преобладават тези в редовна форма на обучение.


Благодарение на създадената организация и подкрепа младите учени, постдокторанти и докторанти са се възползвали от финансова подкрепа като допълнителни стипендии по Постановление на Министерския съвет №103 от 21.05.2020 г. на обща стойност 218 611 лв. и 75 810 лв. по национална програмата на МОН "Млади учени и постдокторанти", става ясно още от отчета на декана на Факултета по медицина.
През 2020 г. членовете на академичния състав могат да се похвалят и с


успехи в научноизследователската и публикационната дейност.


Участвали са активно в редица национални и международни научни форуми, където са представили резултатите от научни изследвания, осъществени в колаборация от интердисциплинарни екипи. Общият брой публикации в научни издания е 379, а общият импакт фактор (IF) е 614.442. Публикациите в Web of Science са 137 (с 62 повече спрямо предходната година), а в Scopus - 104 (с 53 повече).


Преподавателите от Факултета по медицина са автори и съавтори на 10 учебни помагала и учебници, излезли от печат през 2020 г. Научните екипи успешно са осъществили проектна дейност в Конкурсната сесия 2020 на фонд "Наука", като общо 14 проектни предложения са одобрени за финансиране (4 големи и 10 малки проекта).


Всички усилия на ръководството на МУ - Варна, и на Факултета по медицина за предоставяне на модерно и безкомпромисно високо ниво на образование дават траен резултат. В последното издание (за 2020 г.) на Рейтинговата система на висшите училища в Република България МУ - Варна, е класиран на второ място в професионално направление "Медицина", а в класацията Top Public Universities in Bulgaria (2020) на международната платформа UniRank: 4International Colleges & Universities (www.4icu.org) МУ - Варна, е на пето място сред българските университети, изпреварвайки всички медицински.


Студентите по медицина бяха и сред най-активните доброволци в отговор на призиви от МЗ и обществени организации в борбата срещу COVID-19, за което МУ - Варна, получи редица благодарствени и поздравителни писма.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK