Реформа или фасада: в какво се превръща закриването на спецправосъдието

Предложенията за промени са внесени от Христо Иванов, Атанас Славов, Атанас Атанасов, Борислав Сандов и Надежда Йорданова от "Демократична България".

© Юлия Лазарова

Предложенията за промени са внесени от Христо Иванов, Атанас Славов, Атанас Атанасов, Борислав Сандов и Надежда Йорданова от "Демократична България".Всички партии, които влязоха в новия парламент, твърдят, че искат сериозни реформи на правосъдната система, дори и т.нар. стари партии, които участваха през последните години в изграждането на този модел. Като допирателна точка между тях вече се очертава идеята за закриване на специализираните структури, създадени от ГЕРБ през 2012 г. и често критикувани, че действат като органи за репресия и "бухалка" срещу неудобните на властта.


Дяволът обаче е в детайлите и все още не е ясно по какъв начин на пръв поглед дребните различия между партиите за технически елементи по конкретни текстове от закона ще бъдат решени и дали няма да се превърнат в малкия камък, който може да препъне заявките за голяма съдебна реформа. Подкрепата за подобна промяна е както тест за действителните намерения на партиите в парламента да работят за реална реформа, така и индикатор за това кой пази статуквото.


"Демократична България" още на 21 юли, в първия работен ден на 46-ото Народно събрание, отново постави на масата въпроса за закриването на специализираните съдилища и прокуратури с предложения за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Внесеният законопроект е преработен, като в него има и допълнения - както за уреждане статута на съдебните заседатели и съдебните служители, така и ново предложение по тема, която не е свързана със специализираните структури - за отпадане на предварителните прокурорски проверки.


Подобрен законопроект с добавка - спиране на прокурорските проверки
Новият проект за изменения в Закона за съдебната власт на практика е преработен вариант на този, който бе гласуван на първо четене в правната комисия на предишния парламент през април.


С него както тогава, така и сега основно се предвижда закриване на специализираните прокуратури и съдилища и прехвърлянето на делата в редовни такива. Промени са предвидени и по други теми като например само магистрати от Върховния касационен съд и Върховния административен съд с минимален стаж от 5 години там да бъдат избирани за председатели. Заложено е изборът и освобождаването на двамата от "тримата големи" да става с поне 17 гласа от членовете на ВСС, а решението да се взема с мнозинство от съдиите, избирани от съдии.


С новия преработения текст се урежда въпросът за мандата на съдебните заседатели, които участват в производствата пред специализираните съдилища. Тези текстове изцяло липсваха при предходния вариант и това бе една от критиките към вносителите. Според предложението мандатът на заседателите ще бъде прекратен с влизане на закона в сила, а ако делата са висящи, се предвижда това да стане след обявяване на мотивите към присъдата или, ако наказателното дело бъде прекратено. В допълнение е регламентирано също така и служителите към специализираните структури да бъдат преназначени в други съдилища и прокуратури според условията в Кодекса на труда.


Промените в Закона за съдебната власт предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите и отново предстои да бъдат обсъждани в парламента.

© Красимир Юскеселиев

Промените в Закона за съдебната власт предвиждат закриване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите и отново предстои да бъдат обсъждани в парламента.


В допълнение към мотивите е посочена и статистика от годишните доклади за дейността на специализираните структури. Според данните за работата на специализирания съд за 2020 г. броят на постъпилите наказателни дела от общ характер е около 3% от общия брой гледани дела, като най-голям дял имат тези за разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства - малко под половината от всички.


Данните за тежестта на наказанията също са показателни, като преобладават леките присъди, посочват в мотивите си вносителите на законопроекта. Най-честото наказание е затвор до 3 години (наложено на 168 души през 2020 г. и на 306 през предходната 2019 г.), като за 93-ма то е условно (197 са условно осъдените на 3 години през 2019 г.). В мотивите се цитират и данни за отменените, изменени или постановени нови присъди на въззивно и касационно ниво, като този брой остава висок.


Една от основните разлики във внесения законопроект е и ново предложение по друга тема - да отпаднат правомощията на прокурорите да извършват проверки и да ги възлагат на контролните органи.


В мотивите се посочва, че е предвидено отпадането на предварителните проверки, извършвани от прокуратурата извън правилата на наказателния процес, както и ограничаване на възможностите за участие в административния процес и навлизането в компетенциите на други органи. Вносителите обясняват още, че фокусирането на прокуратурата преди всичко върху функциите й в наказателния процес отговаря на стандартите на правовата държава и на европейските и международните стандарти, както и на направени препоръки, като се цитира становище на Венецианската комисия от 2017 г.

"По този начин се създават условия за по-рационално използване на ресурсите на прокуратурата и повишаване на ефективността в противодействието на престъпността. Наред с това се ограничават възможностите за засягане на правата на личността извън наказателния процес без реална възможност за съдебна защита от действията на прокуратурата, които могат да имат съществен негативен ефект върху правната сфера на личността (накърняване на честта, достойнството и доброто име, засягане на лични, професионални и бизнес отношения и т.н.)", обясняват предложението си от "Демократична България".

Под вносители стоят подписите на Христо Иванов, Атанас Атанасов, Борислав Сандов, Атанас Славов и Надежда Йорданова. Те очакват голяма подкрепа от партиите в парламента, след като голяма част от тях вече дадоха заявка, че ще гласуват "за" подобни реформи.


Министър Янаки Стоилов също даде заявка за промени


Идеите за реформа на спецправосъдието не спират дотук, тъй като в края на миналата седмица, по време на изслушване в парламента, и служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов обяви, че ще предложи модел за специализирано правосъдие, но без специализирана прокуратура и съд, и се очаква и неговият проект.


Министърът на правосъдието Янаки Стоилов също обяви, че предстои да внесе в Народното събрание предложения за поправки за специализирано правосъдие, но без специализирани структури.

© Юлия Лазарова

Министърът на правосъдието Янаки Стоилов също обяви, че предстои да внесе в Народното събрание предложения за поправки за специализирано правосъдие, но без специализирани структури.


И нови, и "стари" партии подкрепят закриването на спецправосъдието


От "Има такъв народ" вече обявиха, че гледат в една посока с "Демократична България" за поправките, касаещи съдебната реформа и по-конкретно за закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Предмет на по-детайлно разглеждане остават конкретните детайли около законопроекта, които ще бъдат обсъждани както на експертни срещи, така и в правната комисия в парламента. От "Има такъв народ" напомниха и че между първо и второ четене също могат да се предлагат промени и поправки, за да се намери възможно най-доброто решение.


Даниел Митов от ГЕРБ коментира пред "Дневник", че парламентарната им група има покана от "Демократична България" за разговори по темата. "Такива реформи трябва да бъдат дълбоки и цялостни. Тепърва ще започнем да формираме групи, които да обсъдят цялостната архитектура на съдебната система и да започнем да водим сериозен разговор", каза Митов. По думите му в други европейски държави съществуват различни специализирани структури и трябва да се прецени генерално дали в България те са нужни или не.


"Предстои да се сложат на масата всички предложения от всички партии, включително и от министерството, и когато вече има един сериозен набор от такива предложения, може да се говори за това каква да бъде цялостната философия на промените в съдебната власт и как да се рекалибрира системата, за да работи по-добре", обясни още Митов. Пред правната комисия в предходния парламент от ГЕРБ се изказаха категорично против закриването на специализираните структури, но след това депутатите гласуваха "въздържал се".


БСП също обявиха готовност да подкрепят идеята за закриване на спецсъдилищата и прокуратури - това се видя и по време на гласуването на първо четене в правна комисия в предишния парламент, а освен това левицата също бе обявила сред приоритетите си закриване на специализираните структури. Тогава от партията видяха недостатъци в законопроекта за "Демократична България", като посочиха, че не е уреден въпросът със съдебните заседатели и служители.


Сега от БСП посочиха неофициално пред "Дневник", че има достатъчно време законопроектът да се огледа подробно и да се предложи работещ механизъм, по който да няма забавяне по дела или започването им отначало - една от основните критики на тези, които искат да запазят съществуването на спецструктурите. От левицата посочиха и че много внимателно трябва да се обсъдят и предложенията, които се очакват от министър Янаки Стоилов. "Логично е да продължим работата от там, докъдето стигнахме предния път", смятат депутати от БСП и подчертават, че най-важното е в случая да има воля за реформи сред партиите.


От ДПС все още не са се запознали в детайли с поправките, предлагани в редактирания вариант на законопроект, предложен от "Демократична България", обясни пред "Дневник" Хамид Хамид. Той каза, че предложението ще бъде докладвано и обсъдено в парламентарната група на ДПС и ще се прецени каква да бъде позицията и поведението на депутатите и дали биха го подкрепили или не.


От "Изправи се.БГ! Ние идваме" подкрепиха законопроекта в предишния парламент, след като техните предложения не срещнаха достатъчно подкрепа. Пред "Дневник" адвокат Николай Хаджигенов обясни, че депутатите ще изразят подкрепа и при предстоящото обсъждане в новия парламент. От "Изправи се.БГ! Ние идваме" многократно са изразявали позицията си и убеждението, че специализираните съдилища и прокуратури трябва да бъдат закрити, тъй като се използват като "бухалка" за неудобните на властта и средство за репресия. По думите на Хаджигенов има някои детайли, които предстои да бъдат изяснявани на експертно ниво, но различията с предложените текстове не са непреодолими и могат да бъдат обсъдени и изчистени.


Прокуратурата ще бъде с вързани ръце, предупреди заместник на Гешев


Още през пролетта предложенията предизвикаха остра реакция сред прокурорите, които излязоха на протест с тоги пред сградата на съдебната палата в София и в някои градове в страната, а поправките бяха определени като "лобистки". Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) също реагира незабавно с извънредно заседание, на което бе приета декларация.


Прокуратурата ще е с вързани ръце за свои конституционни функции, ако бъдат приети промените в ЗСВ, внесени от "Демократична България". Това заяви шефката на Върховната административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева във вторник пред БНТ в коментар по повод законопроекта.


Веднага след като през пролетта правната комисия в парламента даде "зелена светлина" за закриването на специализираните структури, прокурорите се събраха на мълчалив протест пред сградата на съдебната палата в София.

© Лили Тоушек

Веднага след като през пролетта правната комисия в парламента даде "зелена светлина" за закриването на специализираните структури, прокурорите се събраха на мълчалив протест пред сградата на съдебната палата в София.


Тя постави и въпроса къде ще се гледат делата на европейската прокуратура, ако бъде закрит специализираният съд. В момента именно там е предвидено да внасят обвинения европрокурорите.

"Евентуалното закриване на Специализирания съд ще се отрази неблагоприятно на бъдещото разглеждане на делата на Европейската прокуратура. Към момента този съд се занимава именно с такива дела, той е компетентен и е в столицата, а много по-удобно е на едно място да се извършва цялата дейност", обясни Пиронева.

По думите й в противен случай прокурорите биха участвали в различни производства в различни места в страната. Тя допълни, че такава промяна ще противоречи и на тенденцията за специализация в работата на прокурорите.


Първият вариант на законопроекта за промени, предвиждащи закриването на специализираните структури, мина на първо четене в комисията по правни въпроси през пролетта с подкрепата на "Има такъв народ", принципната подкрепа за "философията на промените" от БСП и "Изправи се! Мутри вън!" (сега "Изправи се.БГ! Ние идваме" - бел. ред.), но така и не стигна до обсъждане и гласуване в пленарна зала. Тогава против гласуваха двама депутати от ДПС, които по време на дебата обявиха, че принципно биха подкрепили подобна промяна, но за нея няма достатъчно време в "краткия живот" на този парламент и тя трябва да бъде обсъдена подробно от следващото Народно събрание. Депутатите на ГЕРБ гласуваха "въздържал се", а по време на обсъждането на законопроекта обявиха категоричната си позиция - че са против подобни промени.


Какво предвиждаха първите предложения за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и промените в Закона за съдебната власт, предложени през пролетта от "Демократична България" - четете тук
Следователи и прокурори се обявиха против промени в съдебната власт - четете тук
Още по темата за закриването на специализираните съдилища и прокуратури - четете тук
Как мина дебатът пред правната комисия в парламента по темата през пролетта - четете тук

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3003 Весело

  И да закрият , и да преобразуват - кадрите едни и същи !

 2. 2 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  Септември отново на избори!
  Честито

  Комунистите са виновни!
 3. 3 Профил на Петък Вучев
  Петък Вучев
  Рейтинг: 43 Весело

  Бай Ганьо прави промени в Съдебната власт. Христо Иванов, който има юридически стаж само като Министър, Атанас Атанасов - гномчето, изхвърлен от прокуратурата заради некомпетентност... Ще правят промени в Съдебната власт. Подкрепа от адвокатчето, дето няма едно спечелено дело хаджитъпчев

 4. 4 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2113 Неутрално

  Христо Иванов беше министър и тичкаше да обяснява реформата, която така и никога не се състоя. Също така не се и разбра какво е имал предвид. Когато се прави реформа трябва първо да се назоват проблемите, след което да се обяснят мерките. Тогава трябва да се каже как точно ще подействат мерките и кога ще се видят резултатите. Реформата сама по себе си трябва да гарантира необратимостта на посоката.

  Христо нищо от това не е назовал и не е обяснил. Пет години след проведената по неговия "проект" уж реформа, все още нищо не се е случило според него. Пита се защо? Той тогава се обиди и си тръгна заради един прокурорски глас в повече в някакъв съвет. Това ли Христо провали реформата ти и затова ли не се виждат резулатти? Барем нещо да се беше случило та да кажем проведе Христо реформа ама заради един прокурорски глас еди какво си не се получи. А то какво, нищо не се получило. Тогава какви ги бля той тогава?

  МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ СА ЕДИНСТЕНИЯТ ИЗХОД ОТ ПАТОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИТУАЦИЯ. НЕ СИ ЗАТВАРЯЙТЕ ОЧИТЕ!
 5. 5 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4038 Неутрално

  Хубаво е, че се върви към закриване на спец бухалката ! Има въпроси за доизчистване между партиите, разбира се, но по - важното е, че се гледа в една посока !

 6. 6 Профил на bulit
  bulit
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#2] от "Крадливото ромче":

  Подкрепям!И тогава умната за кого гласувате.Гумен Гадев вън от политическия живот на България!

 7. 7 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2263 Неутрално

  ,,Тепърва ще започнем да формираме групи, които да обсъдят цялостната архитектура на съдебната система и да започнем да водим сериозен разговор", каза Митов. По думите му, в други европейски държави съществуват различни специализирани структури и трябва да се прецени генерално дали в България те са нужни или не.”

  Казаха ви го сто пъти- НЕ СА НУЖНИ!
  Законите не са ,,специализирани” и ,,неспециализирани”- ТЕ СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ и ТРЯБВА ВСИЧКИ ДА СА ПОД СЪШИТЕЦТЕЗИ ЗАКОНИ.
  Проблема е че НЕ СЕ СПАЗВАТ!!!

 8. 8 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  'Риформата' която иска да прокара Бойкикев е единствено овладяване на съдебната система в интерес на спонсориращата го червена финансова олигархия.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 9. 9 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 505 Неутрално

  До коментар [#4] от "emil":

  Сега е момента на възмездие на Христо Иванов.

  Като министър, Иванов не се поддаде на харизмата на Бойко, по подобие на пишман реформатори като Лукарски и Москов.

  След протестите 2013год, Борисов много умело прецени РБ, привидно се съгласи с необходимостта от реформа, за да задоволи исканията на площада. В последствие успя да разбие РБ и в уречения час отиде да рита мачле докато неговите пудели в парламента, с подкрепата на ДПС закопаха съдебната реформа.

  Най големия длъжник при тези събития е обществото, защото не реагира на наглото извъртане от страна на ГЕРБ. Ако този път ГЕРБ и ДПС, със съдействието на ИТН отново успеят да подменят реформата, истински се надявам, че обществото ще реагира подобаващо. Борбата с корупцията и изолирането ДПС от властта, задължително минава през съдебна реформа.

 10. 10 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Реформа или фасада: в какво се превръща закриването на спецправосъдието

  Това е обслужване на обвинени от закона олигарси от които са зависими искащите закриване на спецправосъдието партии. Щото да искаш да смениш Гешев и да закриеш спецправосъдието не е реформа. Единствените които ще спеèлят от това са няколко знакови мошеници от прехода, които сега са в ареста.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2263 Неутрално

  До коментар [#10] от "Червен дисибар":

  Я да те питам кое му е ,,специализираното” на това че ги съдят в момента?
  Това не може ли да се извърши и от обикновен съд?

 13. 13 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2263 Неутрално

  До коментар [#10] от "Червен дисибар":


  Пречка ли беше липсата на специализиран съд ако толкова години черепа е извършвал престъпления да го осъдят?
  Или просто са си затваряли широко очите за да не го направят?…
  Я кажи?

 14. 14 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 505 Неутрално

  "Прокуратурата ще бъде с вързани ръце, предупреди заместник на Гешев"

  До колкото си спомням конституцията не е променян от 1991год. Спец. съд и прокуратура започват работа 2012год.

  В периода 1991-2012, как прокуратурата е била с развързани и в състояние да реализира свойте конституционни функции без съществуването на Спец. съд и прокуратура.

 15. 15 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2263 Неутрално

  Навързаха се олигарси и политици като ЧЕРВА едно с друго… И това им бе много удобно… ДА ДА АМА НЕ!

 16. 16 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 521 Неутрално

  "Риформата" на ХИ няма да мине през този парламент. БСП, ГЕРБ и ДПС ще са против нея. Тук един коментатор го е описал много добре. Кои са тези 4 вносители? В правния свят те са абсолютни нули. Къде е широкия обществен дебат? Къде са мненията на действащи адвокати, прокурори, съдии? Къде е научната мисъл, специалистите по конституционно право?

 17. 17 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Като гледам редакцията е напраскала минуси и плюсове по коментарите както и се иска. Жалка история.

 18. 18 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 663 Весело

  Гласът на Маджо каза: Свобода за Черепа, Ветко, рогоносеца Бобоков, Миню и останалите минетки. Точка!

 19. 19 Профил на БичБожи
  БичБожи
  Рейтинг: 137 Неутрално

  А бе я бегайте оттука с тия "риформи" бе, от 30 годин не спрехте с тия идиотщини...

  Никакви закони, даже и Господ да слезе да ги донесе, няма да променят нищо в кочината, където спазването на каквито и да било закони е смехотворна глупост, според туземците - секи от гений нагоре.

  Първата работа на всеки цървул - 99.99% от населението, като го спре катаджия, е да предложи подкуп, а катаджията, разбира се, приема - нали и той е същия цървул. Чакай ти от такава сган нещо свесно да излезе, ама не - законите не им били убави...

 20. 20 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 2569 Любопитно

  Ще се радвам да приемат закончето, лелеяно от Хрис.иванов. "Бухалката" ще изчезне - за радост на подгонените олигарси. Оттам нататък ще дебна за резултати, които със сигурност ще отговорят на въпроса - реформа или фасада. Макар че и сега този отговор прозира, но друго си е и Хрис.иванов да види резултата от творческата си немощ. И не само той, а цялото общество, което от години ляга и става само с една дума "реформа, реформа". Проглушени сме, не се трае вече - дайте му я и му гледайте сеира дали ще се излекува от обсесията - Гешев, реформа.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1775 Неутрално

  До коментар [#9] от "negodnik":

  Има си хас да не е виновно обществото.Въпреки , че съм съгласен с предложенията на ДБ в случая, трябва да си дадеш сметка, че те се явиха с тази програма на изборите и спечелиха 34 депутатски места..В демокрацията това не е достатъчно, за да претендираш за легитимност на исканията и програмата ти.

  Sic transit gloria mundi
 23. 23 Профил на Venci Ivanov
  Venci Ivanov
  Рейтинг: 9 Неутрално

  Как така, хем малки наказания, хем "бухалка". А след като 99% се проверяват от ВКС, как се реши, че делата се решават "бухалкаджийски"! Цялата пушилка е в привидните промени, след като ги закрият, всичко ще тръгне по "мед и масло", а избирателите ще са мн. доволни!

  Човек
 24. 24 Профил на БичБожи
  БичБожи
  Рейтинг: 137 Неутрално

  [quote#11:"chicho_gosho"][/quote]

  не е възможно една празна цръвена кратуна, неспособна членоразделно да изрази мисъл, да е в състояние да дава преценка за дейността на институции, където работят образовани хора.

  с други думи разните "шафьорчета" - чалгаджии е по-добре да се концентрират вурху това как да задигнат нещо от хората, на които слугуват - това им е основната дейност, така или иначе, и да престанат да си врат мръсните полуграмотни зурли навсякъде.

 25. 25 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  [quote#21:"Христина Боева"][/quote]

  +++++++++++++++++++ точно
  просто 'риформата' му беше единствено овладяване на съдебната система.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 26. 26 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  До коментар [#10] от "Червен дисибар":Пречка ли беше липсата на специализиран съд ако толкова години черепа е извършвал престъпления да го осъдят?Или просто са си затваряли широко очите за да не го направят?… Я кажи?
  —цитат от коментар 13 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Поради крупните измами вършени от триото Борисов, Божков и Горанов, целта на това трио не беше Божков да бъде обвинен и съден, а да бъде оставен да напусне страната...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 27. 27 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 666 Неутрално

  След като се говори за “реформа” означава , че нещо не работи както трябва.
  Сегашния модел на съдебната власт беше проектиран и изграден от ГЕРБ и ДПС за да обслужва определени интереси и да ги държи на власт по подобие на някогашната БКП от чийто редици произлизат всъщтност .

  Христо Иванов и ДБ са наясно стова и всячески трябва да бъдат моторът на необходимите промени.
  Следващата голяма цел трябва да бъде елиминиране на ДПС изцяло от политиката — защото тази партия се доказа като проводник на мафиотските интереси вместо да се бори и отстоява права и свободи , каквато се нарича.

  Лидерите й трябва задължително да бъдат подвени под съдебна отговорност , особено Доган , който впрочем преди години публично заяват , че той е човекът който разпределя “ порциите в държавата”.

  Слугите му от ГЕРБ също трябва да отидат в политическото небитие , като най-големият виновник , Борисов , трябва да понесе сурова присъда за опит на връщане на страната към мракобесието на 50—те години на миналия век.

 28. 28 Профил на und16569194
  und16569194
  Рейтинг: 53 Неутрално

  До коментар [#26] от "Рим":

  Да.

 29. 29 Профил на Христина Боева
  Христина Боева
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ще се радвам да приемат закончето, лелеяно от Хрис.иванов. "Бухалката" ще изчезне - за радост на подгонените олигарси. Оттам нататък ще дебна за резултати, които със сигурност ще отговорят на въпроса - реформа или фасада. Макар че и сега този отговор прозира, но друго си е и Хрис.иванов да види резултата от творческата си немощ. И не само той, а цялото общество, което от години ляга и става само с една дума "реформа, реформа". Проглушени сме, не се трае вече - дайте му я и му гледайте сеира дали ще се излекува от обсесията - Гешев, реформа.
  —цитат от коментар 20 на Галя Станчева


  Моля ви, не се подвеждайте по лозунгаджийството на Христо Иванов - всичките точки от "реформата" им са въведени (разделянето на ВСС на две колегии, избора на главния прокурор и т.н.) и са в сила вече 6 години, а ревът и лозунгите за "реформа" продължават! Нека напомня, че след приемането на "реформата", Лозан Панов излезе и заяви, че това не била "дълбоката съдебна реформа, от която България имала нужда". Тогавашният министър на правосъдието Цецка Цачева се обърна пред всички медии към Лозан Панов и заяви - дайте ни ВАШИТЕ изменения в законите, които според ВАС ще доведат до "дълбока съдебна реформа" и аз се ангажирам да ги внеса в Народното събрание. От тогава - ни дума, ни вопъл, ни стон! А се смениха не знам колко министри на правосъдието. Тоест, никой няма идея и конкретни предложения, единствената причина да се развява мантрата "съдебна реформа" е да се вдига пушилка и да се отстрани Иван Гешев, за да се обслужи олигархията и кръга "Капитал", Йордан Цонев ясно го обясни И тази сутрин по Нова!

 30. 30 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2263 Неутрално

  До коментар [#26] от "Рим":

  Заверста им се развали в момента в който черепа отказа да им дава пари…
  Нали показа паметната записка с гела, SMS-сите с Влади Горанов, черпил Бойко с пури.
  ВСИЧКИ СА МАФИЯ БЕ ЧОВЕК!
  Те са част от ОПГ.

 31. 31 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  До коментар [#4] от "emil":Сега е момента на възмездие на Христо Иванов.Като министър, Иванов не се поддаде на харизмата на Бойко, по подобие на пишман реформатори като Лукарски и Москов. След протестите 2013год, Борисов много умело прецени РБ, привидно се съгласи с необходимостта от реформа, за да задоволи исканията на площада. В последствие успя да разбие РБ и в уречения час отиде да рита мачле докато неговите пудели в парламента, с подкрепата на ДПС закопаха съдебната реформа. Най големия длъжник при тези събития е обществото, защото не реагира на наглото извъртане от страна на ГЕРБ. Ако този път ГЕРБ и ДПС, със съдействието на ИТН отново успеят да подменят реформата, истински се надявам, че обществото ще реагира подобаващо. Борбата с корупцията и изолирането ДПС от властта, задължително минава през съдебна реформа.
  —цитат от коментар 9 на negodnik


  Именно!
  Макар че и да рита и да не рита мачле, капацитетът на Борисов като управленец си остава близък до нулата!
  Този човек няма познания в нито една област от обществения живот!
  Начинът за внасяне на контрабандни горива и наркотици през сръбската граница обаче са му били добре известни....

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 32. 32 Профил на peen40
  peen40
  Рейтинг: 1100 Неутрално

  Следващата голяма цел трябва да бъде елиминиране на ДПС изцяло от политиката — защото тази партия се доказа като проводник на мафиотските интереси вместо да се бори и отстоява права и свободи , каквато се нарича.
  Лидерите й трябва задължително да бъдат подвени под съдебна отговорност , особено Доган
  —цитат от коментар 27 на strymski

  И как ще стане това?

 33. 33 Профил на Камбанка
  Камбанка
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Това с нареждането на проверки от проКУРатурата извън съдебно производство наистина трябва да изчезне. В момента нареждат проверка на ДНСК, примерно, те спират строеж и ти 2 години се бориш по съдилищата с ДНСК. ПроКУРатурата ни лук яли, ни лук мирисала - незаконосъобразните действия не били от нея. После, обаче, те те почват - айде още едни години загубени. След това идва и КПКОНПИ. Само който не е попадал в тая душемелачка си няма и идея какво е.

 34. 34 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Това с нареждането на проверки от проКУРатурата извън съдебно производство наистина трябва да изчезне. В момента нареждат проверка на ДНСК, примерно, те спират строеж и ти 2 години се бориш по съдилищата с ДНСК. ПроКУРатурата ни лук яли, ни лук мирисала - незаконосъобразните действия не били от нея. После, обаче, те те почват - айде още едни години загубени. След това идва и КПКОНПИ. Само който не е попадал в тая душемелачка си няма и идея какво е.
  —цитат от коментар 33 на Камбанка


  Точно това е мракобесие.
  Мачкаш един ,който не иска да е част от криминалният модел и фаворизираш друг ,който си плаща “такса спокойствие”. И всичко това облечено в законова форма! И това е във всички отрасли на икономическия живот.
  Веднъж съсипани бизнеси трудно се възстановяват , а големи инвеститори бягат като дявол от тамян. Така остава единствено мафията с тоталния контрол върху хората и оттам идва силата й.


 35. 35 Профил на hellwitch
  hellwitch
  Рейтинг: 609 Неутрално

  До коментар [#4] от "emil":

  Точно този глас е една от причините да имаме Гешев днес. Освен разбира се и отказа тогава да се правят промени в прокуратурата.

  Това което се свърши тогава е да се премахне влиянието на прокуратурата върху управлението на съда чрез разделянето на ВСС на два пленума. Благодарение на това Лозан Панов не можаха да го бутнат въпреки постоянните атаки към него.

  Когато се питаме, какво е постигнато трябва да видим първо положението, което е било преди това и тогава да оценяваме. Старият вариант беше още по-зле, защото целия ВСС се командваше от Цацаров и така ГП управляваше и съда.

 36. 36 Профил на adj391075334
  adj391075334
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  В нищо, защото ще бъде бламирано.

 37. 37 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2113 Неутрално

  В последствие успя да разбие РБ и в уречения час отиде да рита мачле докато неговите пудели в парламента, с подкрепата на ДПС закопаха съдебната реформа.
  —цитат от коментар 9 на negodnik


  Написал 5-6 мантри и нищо повече.

  - РБ всъщност го разбиха Радан Кънев и Христо Прокопиев

  - И как точно ГЕРБ дозакопаха реформата на Христо? С това че в един от съветите щеше да има един прокурорски глас повече. Халал да им беше тоя глас. И какво щеше той досега да е променил в съдебната система. По-бързо щяха да се гледат делата ли. повече осъдени политици ли щеше да има?

  Христо просто нямаше представа какво прави. Имаше някакъв реферат натракан на компютър докато е мишкувал по кантори и не си е плащал членския внос и Радан понеже и той нищо не разбира взе че го цани да прави реформа. За благодарност Ристьо му взе мястото и го проводи извън България.

  МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ СА ЕДИНСТЕНИЯТ ИЗХОД ОТ ПАТОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИТУАЦИЯ. НЕ СИ ЗАТВАРЯЙТЕ ОЧИТЕ!
 38. 38 Профил на ivailo igov
  ivailo igov
  Рейтинг: 460 Разстроено

  ЯСНО Е ! ЗА ДА СПЕ4ЕЛИ БЕЗЗАКОНИЕТО !

 39. 39 Профил на ivailo igov
  ivailo igov
  Рейтинг: 460 Разстроено

  Б О Й К О - П Р Е З И Д Е Н Т !!!

 40. 40 Профил на petrow1973
  petrow1973
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  Реформа или фасада
  В мотивите се посочва, че е предвидено отпадането на предварителните проверки, извършвани от прокуратурата
  01.04.2021 Не е първоаприлска
  ВАС обяви за нищожна Инструкцията за извършване на предварителни проверки от прокуратурата

  01.04.2021

  За умрелите - или добро или нищо За живите - само критика или нищо няма да свършат:)
 41. 41 Профил на iiu09354227
  iiu09354227
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Стига сте си чесали езиците с реформи. От днес вече ОФИЦИАЛНО ДПС пое диригентската палка в парламента.

 42. 42 Профил на Are de
  Are de
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Ще дадат спецправосъдието, за да отбият номер. Ще скрият в другите съдилища хората от спецсъдилищата. Важното е модела на управление на държавата през прокуратурата да не се пипа и сигурно няма да се пипне. Ще има площадна революция пак ми се струва.

 43. 43 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  Реформа или фасада: в какво се превръща закриването на спецправосъдието
  ===
  Този парламент, целия е една фасада. От там нататък въпроси като горния са излишни.

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  "Прокуратурата ще бъде с вързани ръце, предупреди заместник на Гешев"
  А сега, като е с развързани, прави каквото си иска.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK