"Задоволяване на нуждите": Държавни имоти за над 6 млн. лв. са продадени във Варна без търг

"Задоволяване на нуждите": Държавни имоти за над 6 млн. лв. са продадени във Варна без търг

© Надежда Чипева, КапиталСамо за последните четири години (след май 2017 г.) бившият областен управител на Варна Стоян Пасев е продал по процедури без търг държавни имоти на стойност надхвърляща 6 млн. лв. Сделките са сключвани както с юридически, така и с физически лица. В първия случай са продавани терени, подходящи за строителство в престижни райони на града, а във втория - служители на областната администрация са придобивали апартаменти, части от къщи и гаражи.


Това показва справка, получена от "Дневник" по Закона за достъп до обществена информация. Голямата част от имотите са били придобивани от новите им собственици на цени, почти идентични с данъчната им оценка. Веднага след това те са били препродавани на почти същата цена на трети лица, които не са имали право да ги купят без търг. (Цялата справка вижте в прикачения файл).Сделките, при които имотите са били придобити от служители във варненската Областна администрация, на цени неколкократно по-ниски от пазарните са 13 от общо 77, сключени от Стоян Пасев за четири години. А основанието за продажбата им без търг е текст от Закона за държавната собственост.
Според него държавни служители и служители по трудово правоотношение в администрацията, могат да придобиват без търг недвижими имоти - жилища, ателиета и гаражи - частна държавна собственост, ако са били техни наематели, ако имат най-малко три години стаж в съответното ведомство и не притежават повече от 1/2 идеална част от жилище или вила, годни за постоянно обитаване. Обяснението за тези сделки, според правилника за прилагане на закона е


"за задоволяване на жилищните нужди"


на служителите.


По тези правила напр. младшият експерт във варненската областна администрация Николай Славов е наел през ноември 2017 г. самостоятелен обект в сграда с площ 43.22 кв. м. за 42 лв. на месец. Скоро след това той го е купил за 27 хил. лв., или неколкократно под пазарната му цена. По същия ред колегата му Атанас Минчев е станал собственик на апартамент от 71 кв. м. срещу 46 хил. лв., като няколко месеца преди сделката го е наел с договор за пет години и наем от 70 лв.


Младшият експерт Петър Харалампиев е придобил през 2018 г. "самостоятелен обект в сграда" с площ 60 кв. м." за 25 хил. лв. и е придобил идеална част от парцел, продаден от варненската Областна администрация. В началото на м.г. той е взел под наем и държавен гараж от близо 22 кв. м. срещу месечен наем от 60 лв. Скоро след това купил гаража за 21 хил. лв.


Държавата се е оказала изключително щедра


и към старши експерта в администрацията на Стоян Пасев Радослав Кючуков. В началото на юли 2019 г. той е наел държавен апартамент с площ 91 кв. м. срещу 80 лв. на месец и с договор за пет години. През ноември с.г. той вече купува апартамента като плаща за него около 30 хил. лв. или около 8-9 пъти под пазарната цена на подобни жилища във Варна. Пак през 2019 г. Кючуков е станал собственик и на държавен гараж от 23 кв. м. срещу 13 хил. лв. като преди това за кратко е бил негов наемател, за което е плащал по 66 лв. на месец.


Друг гараж - от 21 кв. м. е бил продаден на Сияна Стоянова, юрисконсулт във варненската Областна администрация за 21 хил. лв. Сделки с твърде сходни параметри през миналата година са сключили също Ваня Георгиева и Милена Дончева, съответно старши и младши експерти в областната администрация.


Гаражът, придобит от колегата им Мариела Станева е с площ 20 кв. м. и цена 20 хил. лв. А младшия експерт Свилен Митов е купил гаража си от близо 23 кв. м. за 22 хил. лв.


Информацията, получена по Закона за достъп до информация показва също, че главният експерт Таня Георгиева си е купила от държавата сграда с площ 55 кв. м., описана като "ведомствено жилище" само за 15 хил. лв. Преди това то й е било отдадено под наем с договор за пет години и срещу 55 лв. на месец.Последният гараж, продаден от Стоян Пасев през м.г. е с площ от близо 22 кв. м. и цена 21 хил. лв. Негов собственик е станала Даниела Стойчева, старши експерт в областната администрация във Варна.


Справката, предоставена на "Дневник" не съдържа данни за адресите, на които се намират имотите, продадени без търг, нито кадастралните им идентификатори. Това прави невъзможна проверката в Имотния регистър за евентуални последващи сделки с тях. Но една идея за това,


какво се е случвало с част от тях


след като са били придобити на цени близки до данъчните им оценки, дава историята на няколко от гаражите, продадени от бившия областен управител на Варненска област без търг.


Само два месеца, след като става собственик на един от тях Милена Дончева, старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Варна тя го продава за 11.2 хил. евро. По фиксирания курс на БНБ това са 21 905 лв., което означава, че


противно на всяка пазарна логика


Дончева е спечелила от сделката си с атрактивна собственост почти в центъра на Варна едва 905 лв.


Същата схема е приложена и при друга сделка с държавен гараж - този, който е купила Сиана Стоянова, вече споменатият юрисконсулт в администрацията на Стоян Пасев. Сделката е сключена на 2 март м.г., на данъчната оценка на имота - отново почти 21 хил. лв. Но на 17 юни м.г. също като колегата си Милена Дончева Стоянова прави


странна продажба


като се разделя с гаража си в полза на трето лице пак за 21 хил. лв. - точно толкова, за колкото го е купила.


Аналогична е и историята с държавния гараж, придобит от младшият експерт Петър Харалампиев. Той е останал негов собственик едва 28 дни, но за разлика от колегите си не се разделя със собствеността си без печалба. След като го е придобил за 21 хил. лв., на 14 октомври м.г. той го е прода за 25 хил. лв.


Останалите четири гаража, с които Стоян Пасев е задоволил нуждите на чиновниците си без търг имат, почти същата съдба. Свилен Митов, младши експерт във варненската областна администрация, дори пуснал обява във "Фейсбук", че отдава своя гараж под наем съвсем скоро, след като го е купирл.


Бивши служители на Пасев, пожелали анонимност, разказаха, че част от


гаражите са били предлагани на пазара от агенция за недвижими имоти


на цена в евро и два пъти по-висока от тази, на която са били придобити.


По повод повторните продажби на част от гаражите скоро, след като са били придобити от държавни чиновници, през ноември м.г. народния представител Стела Николова (по това време общински съветник от "Демократична България") подаде сигнал до Окръжната прокуратура във Варна.


Извършената проверка, е завършила няколко месеца по-късно с постановление за отказ от образуване на наказателно производство и прекратяване на преписката. Текстът на постановлението обаче съдържа любопитни свидетелски показания, дадени от служителите, продали гаражите само няколко месеца, след като са ги придобили от държавата, за да задоволят нуждите си.


Сияна Стоянова и Милена Дончева посочват една и съща причина за продажбата на имотите си - лошото им състояние, изискващо големи суми за ремонт, с които те не разполагали. Доста по-интересен е мотивът за продажбата, извършена от Петър Харалампиев. В показанията си пред разследващите той разказал, че е


купил държавния гараж, за да държи в него мотоциклета си


Но само няколко месеца след това гаражът му станал излишен, тъй като продал мотора.


"При така установената фактическа обстановка се извежда заключението, че при отдаването под наем и последвалата продажба на имотите - частна държавна собственост Областна управа - Варна е действала правомерно и при спазване на съответните законови разпоредби. Не са налице нарушения на процесуални и материални закони, както и липсват данни за престъпление от общ характер", е записано в мотивите на прокуратурата за прекратяване на преписката.


Оценката за извършеното от Стоян Пасев обаче е отразена в последното изречение от тях: "Съществува въпросът относно целесъобразността на подобни сделки с имотите - частна държавна собственост, но проверката и обсъждането на този въпрос е извън правомощията на прокуратурата и МВР".


По повод на прекратената проверка на сделките с държавни имоти в понеделник Стела Николова каза за "Дневник": "Никъде в жалбата ми няма съмнения в законосъобразността на сделките, които Стоян Пасев е сключил със служителите си, за да задоволи "нуждите им" от гаражи. Това, което поисках е да бъдат проверени банковите сметки на купувачите, за да стане ясно дали цената, отразена в нотариалните им актове за придобитите имоти, съответства на реално платената. Странно защо обаче прокуратурата не е намерила за необходимо да го направи".


В справката, предоставена на "Дневник" по Закона за достъп до обществена информация, има и


други интересни продажби без търг


Така например в сделка за прекратяване на съсобственост държавното дружество "Автомагистрали" е придобило от варненската областна администрация градски терен от близо 37 дка. Неговата цена е 389 хил. лв., или по около 11 лв. на кв. м. По неофициална информация става въпрос за терен на т.нар. "остров" между стария и новия плавателен канал, свързващ морето с Варненското езеро.


Интересни са и продажните цени на шест ведомствени апартамента на Държавното предприятие "Железопътна инфраструктура". Един от тях, с площ 97 кв. м. е бил продаден за малко над 15.2 хил. лв. или по около 157 лв. на кв. м. Друг от апартаментите в смятаното за квартал на Варна с. Тополи с квадратура около 66 кв. м. е продаден за малко под 9 хил. лв. Цените за кв.м. на останалите три апартамента също са няколко пъти под пазарните.


Сред


"най-интересните" сделки


извършени от бившия областен управител Стоян Пасев са и тези по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост. Този текст гласи, че земя или съответни идеални части от нея - частна държавна собственост, могат да бъдат продадени на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея. Тези сделки се извършват също без търг.


Пак по този текст от закона, компанията "Ескана", свързвана с бизнес групата около "Химимпорт" и "Централна кооперативна банка" е придобила поземлен имот от близо 24 дка в с. Дебелец на цена от 78 хил. лв.


Безспорния хит сред сделките на Пасев с частна държавна собственост обаче е тази с терен от близо 6 дка във варненската Морска градина за малко над 708 хил. Лв. Това прави под 120 лв. на кв. м. в един от най-атрактивните и скъпи райони на Варна. Всичко за тази сделка можете да прочетете тук.


"Дневник" публикува информацията за продажбата на терена в морската градина в средата на юни т.г. Две седмици по-късно, в началото на юли Върховната административна прокуратура съобщи, че "по информация в медиите" е образувала преписка за сделката. Резултати по нея до този момент не са обявени.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  Във Варна отдавна смърди зверски ..... и то не е само от прословутата тръба с лайна .....

 2. 2 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  В България е практика сделките да не се изповядват на реални цени, така че при “странните” продажби като нищо е имало и компонент “на ръка”.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  Който слушка папка от мафията за сметка на народа.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  Малка поправка в заглавието. "Задоволяване на нужниците" би звучало по-правдоподобно.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 5. 5 Профил на svetlyobg
  svetlyobg
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Проблем на тази държава не са само политиците а 80% от населението. То няма свършване: копумпирани политици, администрация и бизнесмени, безхаберни лекари и учители, бай ганьовци под-път и над-път, далавераджии, мутри, проститутки, простаци. И всред този безкраен низ от получовеци тук-там някой смачкан от живота интелигентен човечец, отчаян че всъщност бъдеще НЯМА.

 6. 6 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  Булгаристан!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 7. 7 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  До коментар [#5] от "svetlyobg":

  Ми ние си го искаме този Живот.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 8. 8 Профил на Нико
  Нико
  Рейтинг: 515 Неутрално


  Варна от здрач до зори ...

 9. 9 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 850 Весело

  Булгаристан!
  —цитат от коментар 6 на today


  Има тук един червен алармист който рипа като ужилен когато чат пат аз напиша "булгаристан" и ме порти на модераторите които ме трият за това😃 Та....в понеделник и двамата ще сме с изтрити коментари😃

  Иначе това "ведомствени служители да купуват/наемат без търг (И НА ЧЕТВЪРТ МИНУС ЦЕНА) ведомствени имоти" май е остатък от соц'периода с безбройните ведомстства собственици на имоти. ОК, тогава...такива бяха времената. Ама зашо по дяволите са узаконили това след прехода...моля някой разбирач да ми го обЯсни.
  До коментар [#6] от "today":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 10. 10 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 826 Неутрално

  Не "продадени",а "дадени".
  И не на "кой", а на "отборчето".
  "Отборчето" винаги е единствения кандидат за получаване на "дадени" имоти.
  А варненските общинари отдавна са кандидати за пандиза.Воглаве с шантавото кметче..

 11. 11 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  Законът дава право на чиновника да разполага с наш обществен ресурс и да го продава на друг чиновник или фирма срещу подкуп. Крайно време е да се промени законът. Не съм забелязал липса на желаещи в държавна администрация, въпреки ниските заплати. Една от предполагаемите привилегии са възможните подкупи.

 12. 12 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 826 Неутрално

  "Нуждаещ се", но притежаващ излишна вещ като мотоциклет за 10000.
  Интересно,интересно....
  Пасев,още ли не си избягал???

 13. 13 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6163 Любопитно

  Не знам, дали има законов начин, такива сделки да се обжалват пред съда или пред някаква друга контролна институция, нещо като сметна палата, например. Ако няма, трябва да се създаде такава правна възможност.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 14. 14 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Весело

  И преди съм го поствал,но е страшно талантлив и вечен:

  https://chitanka.info/text/3043-nema-da-pravime-tsiganski-raboti

 15. 15 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2342 Неутрално

  До коментар [#1] от "Alex Ivanov":

  Е то смърди ,ама само си приказваме ,престъпници няма ,както и няма престъпления , корупция също няма , има само случайно забогатели държавни чиновници ,които защитавали интересите на данъкоплатеца , цирк Буш .

 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2389 Неутрално

  Варненци са корави българи. Показали са, че носят на корупция.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 17. 17 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3833 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik":

  Имат традиции, казваш.

 18. 18 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4016 Неутрално

  " областен управител на Варна Стоян Пасев е продал по процедури без търг държавни имоти на стойност надхвърляща 6 млн. лв. Сделките са сключвани както с юридически, така и с физически лица. В първия случай са продавани терени, подходящи за строителство в престижни райони на града, а във втория - служители на областната администрация са придобивали апартаменти, части от къщи и гаражи."

  Тимаджийска, отборна работа, така да се каже ! Прокуратурата пак е в поза партер пред мафията, в случая с недвижими имоти ! Не че не става въпрос за същите мафиоти и в енергетиката, и в туризма, и в земеделието.........

 19. 19 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Спретнали са си някаква дребна далаверка с гаражчета. Предполагам на всички участници много им се усладило. Накрая прокуратурата не установила нередности. Е как искате такова нещо да спре ?

 20. 20 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2686 Неутрално

  До коментар [#9] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Не е след прехода Мойше, не е...! ;)

  Бивш tww09306483.
 21. 21 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 3167 Весело

  Във Варна кош за боклук да им падне на общинарите излишен, веднага ще го продадат, камо ли недвижимост.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 22. 22 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1487 Неутрално

  Стоян Пасев е по-голям мошеник и от Портних.

 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  Тимаджиите не спят, за разлика от варненци.

 24. 24 Профил на stanimirkou
  stanimirkou
  Рейтинг: 534 Неутрално

  БезспорнияТ хит (пълен член) е ПР на Добрин Митев изобщо да има наглостта да говори за имотни сделки във Варна.

 25. 25 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 698 Неутрално

  Ами богата държава, може да си го позволи. А и няма корупция, след като няма осъдени. Рай!

 26. 26 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 974 Весело

  супер,портних е злато:))

 27. 27 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 974 Весело
 28. 28 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 746 Неутрално

  младшият експерт във варненската областна администрация Николай Славов
  Младшият експерт Петър Харалампиев е
  Малейй - това са само младшите експерти, ако вземем да броим и старшите лапачи - лошо става.

 29. 29 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 826 Неутрално

  БезспорнияТ хит (пълен член) е ПР на Добрин Митев изобщо да има наглостта да говори за имотни сделки във Варна.
  —цитат от коментар 24 на stanimirkou


  И понеже той е ПР на ДМ , ТИМовците трябва да могат да крадат необезпокоявани и да не се вдига шум околко тях.???
  Конгениално!!!

 30. 30 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2192 Неутрално

  30 години след соца още "задоволяваме" корумпираните държавни служители ...

 31. 31 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2544 Весело

  "Задоволяване на нуждите": Държавни имоти за над 6 млн. лв. са продадени във Варна без търг
  ******************************************

  Това не е задоволяване. Това са множествени оргазми за няколко десетки млн лв, изпитани групово от няколко десетки свързани лица!
  Аферим!

  Мараба, С-ДС доносници!
 32. 32 Профил на gaq09398612
  gaq09398612
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Аааа,а той и Петърчо ще помага сега,а парите в Барбадос....

 33. 33 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#10] от "makemydayy":

  Все пак тук става въпрос за областна управа, а не за община.

 34. 34 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 2161 Неутрално

  Младшият експерт Петър Харалампиев е придобил през 2018 г. "самостоятелен обект в сграда" с площ 60 кв. м." за 25 хил. лв.

  И аз искам така.

 35. 35 Профил на ladymerilin
  ladymerilin
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Не че оправдавам крадеца Пасев, но е твърде цинично точно Спас Спасов да говори за злоупотреби с държавни имоти, при все че докато беше пресаташе на скандалния областен Добрин Митев, лицето Спасов задоволи премного жилищните си нужди. Още им бере наемите, както се казва.

 36. 36 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2686 Неутрално

  До коментар [#24] от "stanimirkou":

  В интерес на истината, може да се сравни какво е продал Митев и какво е продал Пасев. Но си мисля, че Пасев ще се окаже пълен аматьор в сравнение с крадльовците на ГЕРБ!
  Ако искаш и за ляйняната тръба в езерото може да поговорим? За нея, кой е виновен? Митев или Костов, а? Или не е удобно да се говори?!

  Бивш tww09306483.
 37. 37 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  Поредната злоупотреба - "гарантирано от ГЕРБ"

 38. 38 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  До коментар [#1] от "Alex Ivanov":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  "Гарантирано от ГЕРБ"!

 39. 39 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  До коментар [#2] от "fpyyh":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Щом е продадено без търг е ясно , че са "играли пачки под масата"

 40. 40 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 826 Неутрално

  До коментар [#10] от "makemydayy":Все пак тук става въпрос за областна управа, а не за община.
  —цитат от коментар 33 на Oggie Petkov


  Да така е..Мъ то и общината е мощен дарител на "отборчето"...
  "Отборчето" е съставено от бедни хорица,които прибират от всеки.От Държавата или общината -кой колкото даде,не придирят...

 41. 41 Профил на jmf29537805
  jmf29537805
  Рейтинг: 1045 Неутрално
 42. 42 Профил на Dimitar Kasev
  Dimitar Kasev
  Рейтинг: 64 Неутрално

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  народа си е доволен.Потншка още 20 години ще дерибеиства.ВАРНА е превзета от руснаците.Ако направят десант ще ги посрещнат с хляб и сол Селяндурите привзеха града

 43. 43 Профил на Dimitar Kasev
  Dimitar Kasev
  Рейтинг: 64 Неутрално

  До коментар [#18] от "samoedin":

  само куршума оправя тази държава.

 44. 44 Профил на kokoto2
  kokoto2
  Рейтинг: 485 Любопитно

  Сигнал до прокуратурата подадохте ли? Пасев да отива в затвора. Следващите ще знаят, че така не може и всичко ще си дойде на мястото.

  п.п. Нека стане, ще му организираме доставка на портокали и цигари в килията, няма да го оставим гладен.

  Пишете грамотно на кирилица! Shift + ь = ѝ
 45. 45 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  ГАРАНТИРАНО – ОТ ГЕРБ!
  РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА! (Да се разбира: КРАДЕНЕ, КРАДЕНЕ, КРАДЕНЕ!)

  Тези изрази вече се изтъркаха от употреба, но напълно характеризират действията на мафиотската ОПГ на Бойко Борисов. Действия, осъществени през последните 12 години на разграбване на България, в размери, които дори комунистите (БКП – БСП)
  не можаха да постигнат.
  1. Между другото, забелязах между имената в справката фамилията Дариткови. Предполагам, че това са индивиди, свързани по близка роднинска линия с Даниела Дариткова (ГЕРБ).

  2. Фирма "ЕСКАНА" е не само свързана с групата около "Химимпорт" – и двете фирми, "Ескана" и "Химимпорт" СА СОБСТВЕНОСТ на бандитската групировка ТИМ – приятели и бивши съдружници на Бойко Борисов и Цветелина Бориславова в "ТЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" и в още много други "бизнес начинания". Тази информация я давам заради наивните читатели, които не знаят или не могат да направят връзката.

 46. 46 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Питам се , няма ли сила, която да поиска обяснение?! Това просто не е нормално, варненци. Така ли ви се живее?!

 47. 47 Профил на aur141010092
  aur141010092
  Рейтинг: 212 Весело

  Toва е нормално за Гербидж.

 48. 48 Профил на aur141010092
  aur141010092
  Рейтинг: 212 Весело

  Toва е нормално за Гербидж.

 49. 49 Профил на Roumen Stoilov
  Roumen Stoilov
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Този тип сделки и подобни нямат политически характер, а народопсихологичен. И тъй като същия тип граждани работят и в останалите държавни институции, то рязка промяна не е възможна. Въпрос на възпитание, образование и накрая спазване на законите.

 50. 50 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Всичко е точно лятото във Варна. Зимата не чак толкова.

  ... с двеста...
 51. 51 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 2161 Весело

  До коментар [#39] от "bat_plamen":

  Вярно ли бе?

 52. 52 Профил на осмоъ
  осмоъ
  Рейтинг: 454 Неутрално

  байганьовския ген не му пречи кой какъв ...ист бил.

 53. 53 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 850 Весело

  Този тип сделки и подобни нямат политически характер, а народопсихологичен. И тъй като същия тип граждани работят и в останалите държавни институции, то рязка промяна не е възможна. Въпрос на възпитание, образование и накрая спазване на законите.
  —цитат от коментар 49 на Roumen Stoilov


  Принципно си прав😃

  Ама какво да се прави като според съществуващия закон са "позволени" такива далавери: Общински и държавни служители да купуват/наемат без търг "ведомствени" имоти на 1/4 МИНУС цена?!?

  Да, имало ограничение: Да не си имал жилище през последните 3 г. Демек веднъж на 3 г' всяко чиновниче (ако слушка де😃) купува на 1/4 цена имот, предпродава го, и чака на опашката още 3 г' за нова сделка. Както вече някой написа-въпреки ниските заплати няма свободни работни места-'секи се натиска за такава службица. А наш съфорумнец (палестинската радиоточица) се е докопал до такава службица- пише тук САМО ПО РАБОТНО ВРЕМЕ (с малки изключение де)😃

  А, а онуй чиновниче от предишния абзац междувременно живее под наем в имот купен на името на баба бу, от кяра от подобни сделки, и е КРАЙНО НУЖДАЕЩ се😃 Като децата на съдиите получили парцелчета в морски градчета и спретнали там китни хотелчета😃

  Май ЗАКОНИТЕ не са толкоз наред, АМ😃?!?

  Малко пЛимеЛче: 'Сички квиччат как Спецов (шефа на НАП) прехвърлил на безимотник през 2016 фирма с милион и кусур лева дългове към НАП (май, не помня точно) .

  Малцина споменават че до 2017 ТОВА Е БИЛО МАСОВА ПРАКТИКА ЗАЩОТО НЕ Е БИЛО НЕЗАКОННО!!!

  Явно и този закон е позволявал подобни далавери, както и законът позволаяващ на държавни/оПщински служители да купуват/наемат на 1/4 цена "ведомствени" имоти.

  Та...май трябва да се почне от проверка на законите , освен тяхното спазване😃
  До коментар [#49] от "Roumen Stoilov":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 54. 54 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 1351 Неутрално

  "Задоволяване на нуждите": Държавни имоти за над 6 млн. лв. са продадени във Варна без търг

  Само не ми казвайте, че сега видите ли приватизацията по капиталистически на държавни имоти не е благо! Да се земе от държавата, т.е. от джоба на данъкоплатеца, на народа, дето го е построил и да иде в частни ръце е най-висше благо и признак на капитализма!! Али статията е поръчкова, и конкурента на приватизиралия държавните имоти капиталист, който не го е изконкурирал навреме, сега се е сетил да му прави мръсно и да го ковлади във весника? Ми късно е чадо, мандалото лопна. Не си се вписал в пазара! Ако беше занесал на когото трябва, стреснал когото трябва и подмазал белия лебец с масълце на трети - ти щеше да си победителя в конкуренцията. Аман от комундери, дето хем не ги бива, хем даже не знаят как работи капитализма и неговата света конкуренция!

  «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 56. 56 Профил на zara09
  zara09
  Рейтинг: 310 Неутрално

  До коментар [#9] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Ами може би по същата логика като при социализма- да си задържат младите (и не толкоз) специалисти. Общо взето , в общински и областни администрации не са на кой знае колко големи заплати. Как да задържиш млад специалист (айти, или за разработка на проекти, юристконсулт и т.н.)? Трудно се намират хора(качествени) за работа, даже за по-високи заплати... Вероятно ги "вързват" с някакъв договор да работят еди-колко си години при тях? А и вероятно това са стари панелни жилища (ведомствени) и започва да им тежи поддръжката. Предполагам.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 58. 58 Профил на Милен Минчев
  Милен Минчев
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#45] от "murry":

  И Вие, подобно на Спасов, на всяка цена искате целевото внушение да постигнете. Недейте така, нали уж сме за обективна журналистика?
  По Вашите точки:
  1. Една жена ли ви каза, че имат общо Дариткови с Дариткова или така подозирате? Щото и аз по майчина линия съм Бойкикев, дали пък нямам някой хубав имот наследство останал я около Докторската в София, я в Гръцката махала във Варна.
  2. Ескана, ако изобщо има общо с Химимпорт, е с някакви минимални проценти от борсови игри, не е част от тях. За справка - официалните регистри и търсачки. Впрочем там ще видите и че Химимпорт имат съсобственост (и то доста по-значителна) и с Блумбърг, Луфтханза и Фрапорт, не знам защо Спасов (и Вие) се сещате за някаква уж съществувала фирма, сгъвала цигари през 90та в гараж в Бургас, а не за Блумбърг, ама нейсе.
  Ама ТИМ били мутри през 90те, казала една жена, веднъж даже ги виждала как правят цигари без бандерол. Ами ако ще гледаме 90те можете пак Спасов (и Вие) да разкажете гуруто Добрин Митев и Костов какво направиха с имотите във Варна - хем е по темата на статията, хем Спасов знае от първа ръка. И така за сравнение на мащабите.

 59. 59 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 248 Неутрално

  Проблем на тази държава не са само политиците а 80% от населението. То няма свършване: копумпирани политици, администрация и бизнесмени, безхаберни лекари и учители, бай ганьовци под-път и над-път, далавераджии, мутри, проститутки, простаци. И всред този безкраен низ от получовеци тук-там някой смачкан от живота интелигентен човечец, отчаян че всъщност бъдеще НЯМА.
  —цитат от коментар 5 на svetlyobg

  Докато има ГОВЕДА ще има и касапи!Тежко им на малцинството НОРМАЛНИ ГРАЖДАНИ !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK