Бавна, неефективна, разточителна: Сметната палата с 16 препоръки след одит на Агенцията по вписванията

Бавна, неефективна, разточителна: Сметната палата с 16 препоръки след одит на Агенцията по вписванията

© Надежда Чипева, КапиталСметната палата e извършила одит на ефективността на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписванията регистри за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2019 г. Основният извод от него е, че действията на агенцията не са ефективни и ефикасни в няколко основни аспекта. Сметната палата е дала 10 препоръки на министъра на правосъдието и 6 препоръки на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, които трябва да бъдат изпълнени до една година.


На 16 юни тази година служебното правителство назначи за директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева, като тя замени Габриела Козарева. Козарева заемаше поста от 2018 г., когато наследи Зорница Даскалова, която подаде оставка заради срива на Търговския регистър. По-късно същата година вестник "Сега" излезе с информация, че в агенцията са били разпределени бонуси за общо 700 хил. лв. за постигнати резултати за периода, в който Търговският регистър не работеше.


Проблеми в ключови направления


Одитът на Сметната палата отчита проблеми в следните направления:
- Осигуряването на защитата на личните данни. Агенцията е администратор на лични данни, а не гарантира спазването на принципите и изискванията на Общия регламент за защита на данните. Агенцията по вписванията предоставя незаверени преписи на актове на всяко лице, което ги поиска, без заличаване на личните данни, съдържащи се в тях. Така личните данни на повече от едно лице в актовете - за имотно състояние, имена, ЕГН, съпружески и родствени взаимоотношения, подписи и др., могат да станат обект на злоупотреба и да се нарушат правата на субектите на тези данни.


- Създаването на имотен регистър. Още не е създаден имотен регистър с кадастралните карти съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър. Въпреки че до края на 2020 г. над 96 на сто от територията на страната вече има одобрени кадастрални карти и регистри, към август 2020 г. министърът на правосъдието е издал заповеди за откриване на производство по създаване на имотен регистър само за 5 съдебни района (Балчик, Асеновград, Благоевград, Каварна и Добрич) от всичките 113. Съществен проблем е, че службите по вписванията са част от структурата на агенцията, а съдиите по вписванията са на подчинение на председателя на съответния районен съд. Това ограничава възможността ефективно да се организира и контролира работата по създаването, воденето и архивирането на имотния регистър.


- Осигуряването на връзка с платформата за автоматизиран обмен на данни между търговските регистри на страните-членки. В нарушение на Директива 2012/17/ЕС и на законовите изисквания, не е осигурена връзка на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със системата BRIS. Това е системата, която осъществява свързване на търговските регистри на страните-членки на ЕС и им позволява да обменят трансгранични съобщения относно сливания и клонове на търговци, а на ползвателите на портала за електронно правосъдие - да получават многоезична информация относно дружествата от ЕС. Системата функционира от юни 2017 г., като е определен краен срок за свързване на националните бизнес регистри на държавите - членки на ЕС, с BRIS - 8 юни 2017 г. Пет месеца след изтичането на срока, Агенцията по вписванията сключва договор за надграждане на Търговския регистър в рамките на проект, финансиран със средства от ЕС. Изпълнението на договора е удължено с 6 месеца, след това с още два, а когато приключва, се оказва, че свързването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с платформата на BRIS не може да бъде осъществено. Към 30 ноември 2020 г. България все още не е присъединена към платформата на BRIS и има риск Европейската комисия да отнесе въпроса към Съда на ЕС.


- Своевременното обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Констатирано е значително забавяне на процеса по обявяване на годишните финансови отчети в периода 2017 - май 2020 г., въпреки ограничаването на административната тежест за търговците и юридическите лица с нестопанска цел, които не осъществяват дейност, и създадената вътрешна организация за обработване на заявленията;


- Създаването на публичен регистър на особените залози и прехвърлянето на дейността от Министерството на правосъдието в Агенцията по вписванията. Срокът е 01.01.2022 г., забавя се издаването на предвидения в Закона за особените залози подзаконов акт, което възпрепятства процеса по прехвърляне дейността по воденето на Централния регистър на особените залози от Министерството на правосъдието към Агенцията по вписванията;


Като други съществени проблеми са определени:


- Принципът за разходоориентираност и обоснованост на държавните такси по Закона за държавните такси не е прилаган последователно при определянето на размера на таксите, които Агенцията по вписванията събира. Размерът на събраните такси превишава 2 пъти размера на утвърдените по бюджета средства за разходи на Агенцията в периода 2017-2019 г. Въпреки това дейността й остава недофинансирана, защото утвърдените от Министерството на правосъдието разходи са близо 3 пъти по-ниски от поисканите от Агенцията по вписванията. Необходимите средства за създаването на имотния регистър в размер на 36 млн. лв. не са осигурени нито за 2017 г., нито за 2018 г., нито за 2019 г.


- Недостатъчен сграден фонд, който да отговаря на изискванията за изпълнение на дейността и за стратегически обект от значение за националната сигурност. Помещенията, които се използват в Централното управление на Агенцията по вписванията за съхранение на документи и огромен архивен фонд, са недостатъчни. За целта се преустройват гаражни клетки, коридори и част от работните помещения, което не отговаря на нормативните изисквания. Електрическата инсталация се ползва общо от Агенцията по вписванията и собствениците на жилищни имоти в сградата. Липсват и необходимите помещения за преместване на служителите и архива на Централния регистър на особените залози.


- Проблеми с човешките ресурси. За периода 2017 г. - 2019 г. ръководството на дирекцията е сменяно 7 пъти, директорът на най-голямата регионална дирекция - в София, 5 пъти. Анализът на извършените промени в числеността на персонала показва, че те не са обвързани с добавянето на нови отговорности и задължения. Например, при възникване на задължението за деклариране и обявяване на действителните собственици в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през 2019 г., числеността на ГД "Регистри" е намалена с 3 щатни бройки, а на Дирекция "Длъжностни лица по регистрация" не е променена. При създаването на Регистър на имуществените отношения на съпрузите през 2010 г. числеността и на двете дирекции е намалена съответно с 9 и с 6 щатни бройки. В резултат на липсата на адекватна оценка на необходимите човешки ресурси, се наложило да се назначават специалисти по ПМС № 66.

Ключови думи към статията:

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 897 Гневно

  Типична картинка за държавна институция. Кърлежи с папки!

 2. 2 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1049 Весело

  Тъй, тъй.. само дето Томито Дончев фърли едни 2млрд. лв. за дигитализация и я направи като участъка на магистрала Тракия покрай Стара Загора.

  #ретфхауса, нал тай Томи?

 3. 3 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 440 Неутрално

  и като се заличат данните на лицето как ще има правна сигурност , че сделката се извършва с правилното лице - може би ще има честна дума или декларация , които , ако се неверни, да се дават на прокуратурата, която е супер ефективна, както знаем.

  за тези неща не се мисли , а ще страдат и двете страни по сделката, разбира се ще са щастливи тези ,които ще взимат пари под масата , за да правят “услуги”.

 4. 4 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  О, боговете помнят как Green Day вися четири часа на опашка ПРЕД Агенцията (щото ковид, не може вътре да се бутат хора) в началото на март 2021, при температури -14 градуса и най-злия вятър на десетилетието. Хора ревяха, посинели от студ, един по един (през тридесет минути) героите влизаха в заветните помещения с четири гишета и излизаха половин час по-късно потни, червени и несвършили си работата, но пък дължащи такса, за която се чака отвън... Още два часа... Какво обслужване, какви резултати, колко пневмониии имаше в този паметен ден!

 5. 5 Профил на Минувач
  Минувач
  Рейтинг: 710 Любопитно

  Най накрая Кирчо получи заветния документ, че не е канадец.
  https://lupa.bg/f/news/b/134/86a5fe64b9b0bb1d75cc846293442a70.webp

 6. 6 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#3] от "true_original":

  "Агенцията по вписванията предоставя незаверени преписи на актове на всяко лице, което ги поиска, без заличаване на личните данни, съдържащи се в тях. Така личните данни на повече от едно лице в актовете - за имотно състояние, имена, ЕГН, съпружески и родствени взаимоотношения, подписи и др., могат да станат обект на злоупотреба и да се нарушат правата на субектите на тези данни."

  Ключовите думи тук са "незаверени преписи" и "ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО ГИ ПОИСКА"

  Предполагам, че не бихте били съгласни аз (т.е. филанкишията) да получа препис от вашите нотариални актове, съдържащи НЕЗАЛИЧЕНИ личните ви данни, данните на роднини и всички лица, вписани в тях.

  Моля четете с разбиране.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 7. 7 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#3] от "true_original":"Агенцията по вписванията предоставя незаверени преписи на актове на всяко лице, което ги поиска, без заличаване на личните данни, съдържащи се в тях. Така личните данни на повече от едно лице в актовете - за имотно състояние, имена, ЕГН, съпружески и родствени взаимоотношения, подписи и др., могат да станат обект на злоупотреба и да се нарушат правата на субектите на тези данни."Ключовите думи тук са "незаверени преписи" и "ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО ГИ ПОИСКА"Предполагам, че не бихте били съгласни аз (т.е. филанкишията) да получа препис от вашите нотариални актове, съдържащи НЕЗАЛИЧЕНИ личните ви данни, данните на роднини и всички лица, вписани в тях. Моля четете с разбиране.
  —цитат от коментар 6 на serafin


  незавверен препис озна§ава документ, който държавният орган НЕ Е издал или просто казано - копие без подпис и печт т.е. правно нищо
  ако искате да купите апаратемнт и искате да проверите собствеността и как е придобита по веригата - как точно ще го направите без Незаверени преписи.

  четете с разбиране, а не се водете по журналистически измилици.

 8. 8 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1335 Разстроено

  Как е в Европа: Един служител и 10 компютъра вършат работа за 10 души. Вършат я с тройна бързина.

  Как е в България: 10 служители и 1 компютър вършат работа за 2 души. Вършат я тройно по-малка бързина от нормалното. Накрая взимат тлъстата държавна заплатка и дори бонуси в края на годината!

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 9. 9 Профил на danitoledov
  danitoledov
  Рейтинг: 371 Неутрално

  Цялата система е проблемна. Докато не се махнат калинките на ключови постове нещата няма да се оправят.

  danitoledov
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK