Новите мерки заради коронавируса: забраните, ограниченията и възможностите със сертификат

Новите мерки заради коронавируса: забраните, ограниченията и възможностите със сертификат

© Лили ТоушекНови ограничения са в сила в България от вторник (7 септември), на спазването на които властите разчитат, за да се ограничи разпространението на коронавируса. На брифинга, на който бяха изчетени мерките, здравният министър Стойчо Кацаров обяви, че десет дни след влизането им ще направят анализ как и доколко са повлияли на епидемията от SARS-CoV-2 (вирусът, причинител на заболяването COVID-19) и ще вземат решение дали ограниченията да бъдат затегнати, продължени или разхлабени. Засега е заложено настоящите правила да са в сила до края на октомври.


"Дневник" обобщава влизащите в сила забрани, ограничения и възможности, въведени със заповедта и допълва детайли, базирани на читателски въпроси, след проверка на текстовете. На някои от въпросите не може да бъде отговорено напълно само на база на заповедта, но на запитването, изпратено до Министерството на здравеопазването, не бяха получени отговори до публикуването на този текст.


При обявяването на мерките на няколко пъти министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров и заместникът му Александър Златанов обясниха, че за почти всички сектори, в които се намалява допустимия капацитет на работа (на 30% или 50%), ограничението може да бъде избегнато, ако собственик или управител избере да допуска само служители и посетители със сертификат за COVID-19, като такова решение трябва да бъде обявено пред Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Справка на автентичността на сертификатите трябва да се прави с приложението COVID CHECK BG. Възможностите за тях са:


- Сертификатът за ваксинация е валиден от 14-ия ден след поставянето на последната доза.
- Сертификатът за преболедуване се издава само на хора, при които заразата е установена с PCR тест и документът е валиден от 14 дни до шест месеца след положителния резултат.


- Сертификат за отрицателен резултат може да се издаде както при изследване по PCR метода, така и с антигенен тест, но трайността при първия е 72 часа, а при втория - 48 часа. Тестващите се трябва да са направили изследването в лаборатория.


Спазването на мерките ще контролират РЗИ, служителите на инспекцията по труда на и агенцията за безопасност на храните.


Надолу в болд са оригиналните текстове от заповедта и под тях обясненията кога важат и кога отпадат, ако се използа сертификатът.


Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.


И след 7 септември ще продължат да се провеждат обучения от различно естество (независимо дали за деца или възрастни), но условието е да не се събират в едно помещение повече от десет човека. Изискването за ограничен брой хора може да отпадне, ако процесът се организира така, че да влизат само със сертификат за COVID-19.


Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.


Тази точка означава, че се забраняват посещенията в детски клубове за развлекателни цели. На брифинга за мерките епидемилогът от Министерството на здравеопазването Кремена Пармакова обясни: "Това включва всички парти-клубчета и заведения, обекти, в които се предлага почасова грижа за игра за деца".


Точката от заповедта не засяга работата на детските градини. Те остават отворени за посещения. Учебната година също ще започне присъствено, но засега не е известно докога учениците ще са в клас, а студентите в аула, както и докога децата ще ходят на детска градина.


Планът на здравното министерство предвижда, всички да учат онлайн, ако средното ниво на заболеваемост в страната надвиши 500 нови заразени на 100 хил. население за период от 14 дни. Единственото изключение е за детски градини, ако персоналът има сертификат за ваксинация или преболедуване (в случая не е предвидена възможност за тестване), както и родителите на децата, които посещават детската градина.


Планът на здравното министерство се оказва обаче, че е само ориентировъчен. Досега екипът на институцията показва, че заповедите, с които влизат в сила решенията, се различават от записаното в плана.


Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.


Ограничението за капацитет и брой хора е валидно, ако на влизане не се прави проверка за сертификат за COVID-19, ако той бъде използван - то отпада. Заповедите на предишния здравен министър обединяваха конференциите, семинарите и обученията с тимбилдинги, но настоящата ги разграничава. Затова в следващата точка от заповедта е записано, че от 7 септември се забранява "провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи".


Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.


Ограничението за капацитет и брой хора е валидно, ако на влизане не се прави проверка за сертификат за COVID-19. Не е уточнено естеството на конкурсите и изпити, за които важи изискането, така че следва да се смята, че важи както за конкурси за работа, така и конкурси за красота или спортни отличия.


Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.


По тази точка заповедта НЕ предвижда изключение за провеждането на масови мероприятия като фестивали и събори, ако посетителите и работещите на тях притежават сертификат за COVID-19.

Събитията на открито позволени ли са?

Тази точка от заповедта не прави разлика дали масовото събитие е на открито или закрито. Ключовото във формулировката е, че се забраняват събитията, на които няма определени седящи места и входът е неограничен. Ако събитието е концерт, театрална постановка, друга сценична проява или форма на търговско изложение, правилата за тях са в други точки, за които може да прочетете по-надолу в текста.


На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.


Тази точка се отнася не само до пазарите на зеленчуци или животни, фермерски стоки и ръчно направени бижута и аксесоари. Ключови тук са и изложенията. На брифинга за представянето на мерките здравният министър Стойчо Кацаров наблегна на тях, защото провеждането им е разрешено: "Изложения например за машиносторителна техника или други търговски изложения, не са увеселителни срещи, а са пряко свързани с работата и дейността на компаниите. Не е проблем да се организира спазване на противоепидемични мерки, а и посещенията не са толкова масови", заяви Кацаров.


Тази точка НЕ предвижда възможност за по-голяма концентрация на хора, като се прави проверка за сертификат за COVID-19.


Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.


Ограничението за капацитет е валидно, ако на влизане не се прави проверка за сертификат за COVID-19.

За кино на открито какви са правилата?

В заповедта няма текст, който регламентира кино, театър и като цяло сценичните представления на открито. "Дневник" изпрати въпрос по темата на здравното министерство, но не получи отговор. Заради точката от заповедта по-нагоре в текста следва да се заключи обаче, че трябва събитието да има ограничени седящи места и входът да не е свободен.


Възможен отговор за изискванията би бил, ако се следва логиката на точка II в заповедта, според която: "Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването".


В посочената отделна заповед са записано, че на открито, когато няма разстояние от 1.5 метра между хората, трябва да се носят маски.


Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.


Ограничението за брой хора е валидно, ако на влизане не се прави проверка за сертификат за COVID-19. Пресмятането на допустимия брой посетители е отговорност на собствениците или управителите на музеи и галерии.


Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.


Ограничението за брой хора е валидно, ако на влизане не се прави проверка за сертификат за COVID-19. При формулировката не повече от 30% "и" (а не или) не повече от 10 човека в помещение следва да се предполага, че като цяло най-много могат да се събират до 10 човека, но ако залата е малка, трябва броят на хората да се съобрази с трийсетте процента.


Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите.


От точката се разбира, че професионалните (картотекирани) състезатели могат да се състезават на закрито, но без публика, а на открито може да има и публика. Ограниченията в заемания капацитет на закрито не могат да бъдат избегнати с представяне на сертификат за COVID-19, защото точката не е включена в тази хипотеза.


Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.


Тази точка казва, че групови спортове в зала, клуб, басейн или комплекс могат да практикуват само професионални (картотекирани) спортисти. Ограничението от 30% капацитет при индивидуалните спортове (независимо дали на открито или закрито, дали за професионалисти или за любители) може да се избегне, ако собственик или управител на зала реши, че ще допуска само хора със сертификат за COVID-19. Това трябва да бъде заявено официално пред РЗИ.

Как се провеждат тренировките и състезанията на футболистите извън първа и втора лига?

Тренировки и състезания за непрофесионални спортисти би следвало да не могат да се провеждат на закрито, когато става дума за колективен спорт.


Няма обаче текст, който да забранява практикуването на колективни спортове от непрофесионалисти на открито. Ако се следва логиката на заповедта в точка II, според която незабранените дейности се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, то би трябвало да няма никакви ограничения, тъй като няма изискване докато се спортува да се носи маска.

Има ли и какви ограничения за децата и младежите от отборните спортове, които нямат професионални договори?

Настоящата заповед на здравния министър не прави разлика между спортуващи под и над 18 годишна възраст (при предишни заповеди за мерките се е правело такова разграничаване - бел. авт.), така че би следвало за всички да важат един и същи правила.


Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.


Ограничението за допустимия капацитет може да бъде избегнато, ако собственикът или управителят на даден фитнес реши да използва възможността за сертификати за COVID-19. След като е обявил официално намерението си пред РЗИ, трябва на влизане да се прави проверка на документ за ваксиниране, преболедуване или отрицателен тест.


Посещенията в балнеолечебни центрове, спа центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.


Ограниченията в заемания капацитет на закрито не могат да бъдат избегнати с представяне на сертификат за COVID-19, защото точката не е включена в тази хипотеза.


Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.


От точката се разбира, че нощните заведения (дискотеки, барове, клубове) не трябва да работят. В останалите заведения работното време трябва да е до 23 ч. (на брифинга бе обявено, че ще до 22 ч., но окончателно валидно е записаното в заповедта - бел. авт.)


Изискването за отстояния между масите и до шест души на маса може да бъде избегнато, ако дадено заведение предварително заяви пред РЗИ, че ще допуска само хора със сертификат за COVID-19. При всички положения обаче персоналът трябва да носи маски.


Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не-повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.


Ако събитието се провежда в заведение, събитието се провежда най-късно до 23 ч.


Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.


От тази точка следва да се заключи, че актуалните изисквания са значително по-либерални към моловете, големите магазини и търговските центрове, отколкото условията, които бяха валидни за тях при предишните вълни на епидемията. Тогава имаше правила да работят само магазини и офиси, преценени за първа необходимост (аптеки, оптики, дрогерии, офиси на мобилни оператори и др.)


Сега изискването е само да не се допуска струпване на хора в магазини, офиси за услуги.


Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

Ако всички в офиса сме ваксинирани и имаме сертификати, можем ли да си работим, или пак трябва да се делим по 50%?

Тази точка не е включена в изброените възможности, в които може да се използва максималният капацитет, ако се допускат само хора със сертификат за COVID-19 (за ваксиниране, преболедуване или отрицателен тест). Но и точката не е императивна, че трябва половината от служителите да работят дистанционно - записано е, че се прави "където е възможно".


Ако се реши за присъствена работа, то следва да се има предвид, че или трябва да разстояние от 1.5 метра между хората, или те трябва да носят маски. (Заповедта четете тук)


В следваща точка е записано, че когато става дума за служители на държавна администрация (но не и общинска), трябва да се направи график за различно начало на работния ден на служителите - между 07.30 ч. и 10.30 ч., ако това е възможно, както и че половината служители трябва да работят дистанционно, когато работният процес позволява.


Свижданията в лечебни заведения се организират по ред определен от ръководителя на лечебното заведение, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици, престилка и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.


Свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се организират по ред определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един човек на стая по едно и също време.


При предишни пикове на епидемията външни посетители в болници и домове за социални услуги не са били позволени, но според актуалните правила са, стига посетителят да е един и да носи изброените предпазни средства.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK