В последния момент Гешев взел за прокуратурата коли за над 1 млн. лв. от Бюрото по защита

Докато парламентът е обсъждал дали Бюрото по защита на свидетелите да бъде преместено в Министерството на правосъдието, Иван Гешев е разпоредил прехвърляне на 20 автомобила и специализирана техника от Бюрото към прокуратурата.

© Велко Ангелов

Докато парламентът е обсъждал дали Бюрото по защита на свидетелите да бъде преместено в Министерството на правосъдието, Иван Гешев е разпоредил прехвърляне на 20 автомобила и специализирана техника от Бюрото към прокуратурата.В рамките на около две седмици, докато парламентът е обсъждал прехвърлянето на Бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието, са издадени 3 заповеди, с които общо 20 автомобила (два от тях специализирани и бронирани на стойност общо около 1 млн. лв.), компютри, металдетектор и друга техника са били прехвърлени за ползване от прокуратурата. Прехвърлянето на имуществото е станало със заповеди, подписани от заместници на Гешев, а само месец и половина след като най-скъпите автомобили отиват за ползване от прокуратурата, Гешев твърди, че тя вече няма нужда от тях.


Информацията дойде в отговор на няколко въпроса на министъра на правосъдието Янаки Стоилов. Миналата седмица той поиска от представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който е и шеф на бюджетната комисия в съвета, да представи информация за материалните активи на бюрото. Причината да се иска информация от ВСС е, че съветът разпределя бюджета за съдилища, прокуратури и други структури на съдебната власт и следи за разходите.


Министърът на правосъдието поставя няколко въпроса за преразпределянето на движимите активи: Разходните бюджетни средства за купуването на автомобилите и специализираната техника от бюджета на Бюрото по защита или на главния прокурор са осигурени? Какви са били целите за купуване на автомобилите? Вземал ли е решение пленумът на ВСС за тези автомобили? Докладвано ли е пред ВСС преразпределението на тези автомобили?
По думите на Боян Магдалинчев не всички въпроси са от компетентността на бюджетната комисия във ВСС, заради което е поискана информация от главния прокурор, а вчера той е изпратил писмо.


В него се посочва, че преди влизане в сила на промените в закона на 24 септември по силата на решение на ВСС от 15 май 2014 г. Бюрото по защита е третостепенен разпоредител с бюджет на прокуратурата и средствата за дейността на бюрото са осигурени от бюджета на прокуратурата.


Гешев не е докладвал пред ВСС за прехвърлянето на имуществото


Главният прокурор в качеството на възложител по Закона за обществените поръчки разходва бюджетните средства и при спазване на законодателството. Провеждани са обществени поръчки с цел осигуряване дейността на ръководените от главния прокурор дейности на бюрото, се посочва в писмото на Гешев.


В него той твърди и че тези обществени поръчки са от компетентността на главния прокурор и липсва законово основание разходите да се правят след решение на ВСС. Нямало и законово основание главният прокурор да докладва на съдебния съвет за преразпределението на активи.


"През годините главният прокурор е прилагал политика за поетапно обновяване на автомобилния парк на прокуратурата, а обособяването на териториални отделения към районните прокуратури обуславя и нуждата от повече автомобили. Прехвърлянето на автомобилите е въпрос на управленско решение на главния прокурор. Подобно прехвърляне на активи се прави постоянно и такава политика е била прилагана и към бюрото", посочва в отговора Иван Гешев.


Той твърди, че към момента на влизане в сила на промените в закона през септември бюрото разполага с 29 моторни превозни средства, обезпечавано е с техника, включително със специализирана. Прехвърлянето на имущество е станало на 30 и 31 август (когато бяха заседанията на правната комисия в парламента - бел. ред.), както и в деня на влизане в сила на промените с обнародването им в Държавен вестник.


"Извършвано е проучване за необходимостта за използването им за прокуратурата, към настоящия момент за два от тях е отпаднала необходимост за нуждите на прокуратурата", посочва Гешев в отговора.


"Пленумът на ВСС не е вземал решение за прехвърлянето на автомобилите. Пред ВСС не е отчитано и докладвано по никакъв начин преразпределянето на автомобилите", заяви от своя страна Магдалинчев.


Атанаска Дишева от съдийската колегия поиска да зададе въпроси на Гешев, но днес той не присъстваше на заседанието на пленума. От прокурорската колегия съобщиха, че е в Хага на ежегодна среща на прокурорите на страните - членки на ЕС.


"Малко странно ми се вижда това процедиране. Първо, въпросът как може да бъде извършено това преразпределение изисква специфични познания в публичните финанси. Съгласно закона за бюрото, действащ преди измененията, средствата за бюрото са част от бюджета на съдебната власт. Имам съвсем ясни спомени и е известно в публичното пространство, че бюрото разполага със собствен бюджет, независимо, но в рамките на бюджета на прокуратурата", коментира Атанаска Дишева.

"Няма сила, която да убеди когото и да било, че датите са случайни. Става въпрос за 18 автомобила по първата заповед и два на стойност по половин милион лева, преразпределени по втората заповед. Не мога да определя подобно поведение по друг начин освен като превратно упражняване на власт. На заседанието в комисията по правни въпроси при обсъждане на измененията Гешев заяви, че с прехвърлянето ще бъде затруднена дейността по защита на лицата, поставени под специална защита. Въпросът към Гешев е защо с тези си действия той предпоставя именно затрудняване дейността на бюрото занапред и дали тези действия са били обусловени от предстоящото и на практика сигурно прехвърляне на бюрото", заяви Дишева.

По думите й поне за два от автомобилите е известно, че са със специално предназначение, а според публично изнесени данни те са за специфичните нужди на бюрото и се използват за него. Конкретните нужди, за които са били купувани, би трябвало да са описани още при обявяване на обществената поръчка.


"Не съм сигурна какво може ВСС да направи в този случаи. Към 30 август главният прокурор е преценил, че двата автомобила не са необходими вече на бюрото и се прехвърлят към прокуратурата, а около месец и половина по-късно главният прокурор посочва, че към настоящият момент необходимостта от използването на тези автомобили вече е отпаднала и предстои процедура. Подобно обяснение звучи неубедително", подчерта още Дишева.


От думите й се разбра, че заповедите са издадени от заместник на главния прокурор. В края на август главният прокурор Иван Гешев бе в отпуск, съобщиха тогава от прокуратурата.


"Факт е, че двата автомобила, всеки на стойност около 500 хил. лв., не са необходими вече на бюрото, а на главния прокурор, а сега - месец и половина по-късно, казва, че те вече не са необходими. Наивно е да се убеждаваме в нещата, в които се опитваме да се убедим сега. Бюрото в момента разполага с 29 автомобила, 20 прехвърлени с тези заповеди, значи преди са били 49", сметна Дишева. В отчета на Гешев се посочва, че по времето на Сотир Цацаров прокуратурата е получила от Министерството на правосъдието 24 леки автомобила.


Бюрото нямало собствен бюджет, всичко било купено с пари на прокуратурата


В отговор на критиките Огнян Дамянов от прокурорската колегия на ВСС поиска да знае в рамките на каква процедура ВСС и на какво правно основание съветът трябва да дава отговор на тези въпроси. Той уточни, че Бюрото по защита няма собствен бюджет, а само бюджетна сметка. Дамянов и Магдалинчев на свой ред отправиха въпроси към Дишева как е знаела предварително, още на 30 и 31 август, какви промени ще се приемат, след като не е било сигурно дали и докога изобщо ще работи парламентът.


"Това си е чисто заяждане. Тук не важи принципът, че е разрешено всичко, което не е забранено. За това какви са били нагласите и какво е било намерението за преминаването на бюрото към Министерството на правосъдието всички бяхме в течение какво се случва", каза Дишева в отговор.


Евгени Иванов от прокурорската колегия обобщи, че за 7 години, през които бюрото е било в прокуратурата, нейният бюджет е увеличен почти двойно и автомобилният парк е увеличен с по-модерни и нови автомобили. "Дейността на бюрото след промените е доста стеснена и в крайна сметка и на мен не ми е ясно каква е тази процедура и какви са правомощията на пленума да се произнася", добави още Иванов.


Гергана Мутафова от прокурорската колегия също защити действията на главния прокурор с друго обяснение - че активите са прехвърляни като част от общите активи на прокуратурата със заповедите от август, както и че балансът в сметката на бюрото е част от общия баланс на прокуратурата.


"Бюрото няма самостоятелни баланси и заповедите, с които се преразпределят, са изцяло в правомощията на прокуратурата като второстепенен разпоредител. След приемането на закона няма движение на активи от бюрото към прокуратурата, то би било незаконно", коментира Мутафова.


В последния момент Гешев взел за прокуратурата коли за над 1 млн. лв. от Бюрото по защита

© Юлия Лазарова


Янаки Стоилов прекрати дискусията, като благодари за информацията и напомни, че ВСС е трябвало периодично да иска такива отчети, тъй като по закон се изисква да се отчита на всеки 6 месеца пред ВСС разходването на средства за специалната защита. Той каза и че е потърсил, но не е открил информация съдебният съвет да е упражнявал това правомощие, и добави, че бюрото е било изцяло под разпореждане на главния прокурор.


"Поисках информация от главния комисар, който е главен директор на Дирекция "Охрана", как е протекла тази процедура през 2014 г. (когато бюрото бе преместено от Министерството на правосъдието към прокуратурата - бел. ред.). Накратко без подробности - тогава са били предадени компютри и хардуерно оборудване - 20 броя, скрити безжични камери, радиостанция, мобилни телефона, 32 броя автомобили", обобщи Янаки Стоилов.


В момента бюрото има 29 автомобила, а са застраховани 37


По думите му в момента в бюрото има 29 автомобила, но по данни на застрахователя са застраховани 37 автомобила на Бюрото по защита.


"Законът е приет на 15 септември, публикуван на 24 септември и от 28 септември влиза в сила. В преходни и заключителни разпоредби е записано, че материалните активи преминават в Министерството на правосъдието. Факт е, че е започнал активен процес по прехвърлянето на тези активи, те са държавни в общия случай, в периода между гласуването на промените в комисия и в пленарната зала. Аз също бих се съгласил, че това е превратно упражняване на правомощия", допълни министърът.


Той посочи, че разбира грижата на главния прокурор да повиши капацитета на бюрото. "Описани са 15 автомобила, които по една от заповедите преминават към прокуратурата. Някои от тях са прехвърлени на 28 септември - датата на влизане на закона в сила, и това е разбираемо, тъй като една от другите фактически дейности на бюрото е била да обслужва пряко главния прокурор. Има прехвърлени металдетектор, повече от 12 компютърни конфигурации, обзавеждане, общо 60 позиции са били прехвърлени в този период", изреди министърът на правосъдието.


Той подчерта, че е важно процесът на трансформация да мине максимално бързо, да се защитят свидетели и да приключи с точна документация за активите. По повод думите на Гергана Мутафова той обясни, че е ясно, че бюджетът и финансовият баланс на бюрото са част от тези на прокуратурата, но подчерта, че за него е важно фактическото прехвърляне.


"На този принцип би могло 100% от тези активи прокуратурата да си ги върне и да каже, че остават за прокуратурата. Тези активи са били предварително описани за какви нужди са. В тези около 2 седмици доста интензивно са преминали най-скъпите активи на бюрото обратно в прокуратурата", обясни Янаки Стоилов.


Гешев сезира Конституционния съд за имуществото


На 13 октомври главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд с искане да обяви за нарушаваща основния закон една от разпоредбите в закона, с който Народното събрание премести Бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието. Става дума за текст в закона, с който се предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на Министерството на правосъдието.


В искането до КС се посочва, че атакуваната разпоредба е в противоречие с конституцията (в частта, според която Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество), както и с принципа за разделението на властите.


В коментар по темата пред журналисти Янаки Стоилов нарече "юридически неоснователно" искането на Гешев Конституционният съд да обяви за противоконституционно прехвърлянето на материалните активи на Бюрото за защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието.


В справка от прокуратурата се посочва, че през 2014 г. Бюрото по защита е разполагало със значително по-малко активи, с минимално материално-техническо оборудване, което се оказва амортизирано, морално остаряло и недостатъчно за изпълнение на специфичните функции на служителите. През 2014 г. дълготрайни активи на Бюрото по защита са били в размер на 2 059 774 млн. лв., в това число 24 леки автомобила. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв., посочват от държавното обвинение.


По предварителни данни дълготрайните активи (към 28 септември 2021 г.) преди преминаване на Бюрото по защита към министерството възлизат на 3 039 200,00 лв., сред които има и 29 леки автомобила. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв.


За периода 2014 - 2021 г. за нуждите на Бюрото по защита е изградена материална база, обезпечена с необходимото мрежово оборудване, което отговаря на изискванията за информационна сигурност. Компютърното оборудване е подменено изцяло предвид това, че при преминаването към прокуратурата през 2014 г. употребяваната техника е морално остаряла и не отговаря на изискванията за инсталация на актуални операционни системи, се посочва още в справката.


На 7 октомври Конституционният съд (КС) прекрати друго дело, свързано с Бюрото по защита на свидетелите. То бе образувано по искане на президента Румен Радев да обяви структурата и мястото на Бюрото по защита на свидетелите на подчинението на главния прокурор за противоконституционни. Причината делото да бъде прекратено и да няма произнасяне по него по същество е, че в последния работен ден на 46-ото Народно събрание бяха приети законодателни промени, с които бюрото премина към Министерството на правосъдието и на практика въпросът вече е решен и няма смисъл от произнасяне по него.


След гласуването на законопроекта Гешев предупреди, че ще се обърне към Конституционния съд заради прехвърлянето и на всички материални активи на бюрото към правосъдното ведомство, но това все още не се е случило. Междувременно се провеждат срещи между работни групи от правосъдното министерство и прокуратурата, на които се обсъждат и решават детайли за имуществото и материалната база и се прави инвентаризация.


На 30 септември зам.-министър Иван Демерджиев съобщи, че са получени сигнали за това, че са разпродавани бронирани автомобили, собственост на бюрото. Дали това е така тепърва предстои да се изясни след прехвърлянето на материалната база към Министерството на правосъдието, но от прокуратурата още тогава отрекоха информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  "...само месец и половина след като най-скъпите автомобили отиват за ползване от прокуратурата, Гешев твърди, че тя вече няма нужда от тях."

  Нищо не му пречи да ги продаде и парите да ги съхрани в ритона на Божков.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 2. 2 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1556 Неутрално

  Татяна Дончева за главния прокурор Иван Гешев и колегите му:

  „Човека е завършил полицейска школа, ходи с пистолет на кръста. Там няма нито интелект, нито задръжки. Ако до сега плащаме на Цветанов акциите и още не сме ги изплатили, предстоят тепърва незаконни арести и акции. Това ще продължи през целия мандат на Гешев.”, 28.08.2019 г. - frognews.bg/politika/tatiana-doncheva-mantaliteta-ivan-geshev-gore-lazi-dolu-gazi.html

  „Това са едни милиционери, обучени в школата в Симеоново, за които йерархията е всичко. Там всичко е екшън. Там има поръчка, задача, строй се, преброй се и батальонът се строява. Така ще работят", 12.01.2020 г. - clubz.bg/92820-tova_sa_edni_milicioneri_porychka_zadacha_batalonyt_se_stroqva

 3. 3 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Неутрално

  Мутренските приьоми на нашата престъпна бухал.......пардон, прокуратура !

 4. 4 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2516 Неутрално

  За което действие ще бъде награден за пореден път с партийния орден на ГЕРБ "Джелезен к*р дза храброст - 1-ва цтепен"

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 5. 5 Профил на vasill
  vasill
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Леле какво се случва тези дни!

 6. 6 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1588 Неутрално

  Ми то защитени свидетели вече не са нужни.
  Щом дойде време адвокати на любовници на олигарси да обвиняват директно прокуратурата, явно у нас ще има нов модел.
  Адвокатите ще са обвинители, а прокурорите защитници.

 7. 7 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  Откъде-накъде прокурорите и съдиите трябва да имат служебни коли? Една за министъра стига.

 8. 8 Профил на Deinio
  Deinio
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Този се държи като овчар станал на пртизанин на 10.09.1944

 9. 9 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2095 Неутрално

  Ми ша вземе човека коли , да не искате да вземе каруци за 1 милион и да препускат по къра с гавазите ,много добре е взел коли , сега е време и да хване някой престъпник с тези коли ,а това е по важното .

 10. 10 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  Татяна Дончева за главния прокурор Иван Гешев и колегите му:„Човека е завършил полицейска школа, ходи с пистолет на кръста. Там няма нито интелект, нито задръжки. Ако до сега плащаме на Цветанов акциите и още не сме ги изплатили, предстоят тепърва незаконни арести и акции. Това ще продължи през целия мандат на Гешев.”, 28.08.2019 г. - frognews.bg/politika/tatiana-doncheva-mantaliteta-ivan-geshev-gore-lazi-dolu-gazi.html„Това са едни милиционери, обучени в школата в Симеоново, за които йерархията е всичко. Там всичко е екшън. Там има поръчка, задача, строй се, преброй се и батальонът се строява. Така ще работят", 12.01.2020 г. - clubz.bg/92820-tova_sa_edni_milicioneri_porychka_zadacha_batalonyt_se_stroqva
  —цитат от коментар 2 на Боян Баянов


  Не че Танчето е над тях... И с 500к, и с партенката за Герджиков падна под нивото дори на Гешев.

 11. 11 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  До коментар [#5] от "vasill":

  "Леле какво се случва тези дни!"

  Крадат и разпродават за последно, защото наистина е за последно.

  Както викахме в казармата: Огън, служба нема!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 12. 12 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Весело

  До коментар [#4] от "cinik":

  "За което действие ще бъде награден за пореден път с партийния орден на ГЕРБ "Джелезен к*р дза храброст - 1-ва цтепен""
  На ритуалът в Банкя, съпроводен с задължително целуване на ръка !

 13. 13 Профил на dfjftriktrcdt
  dfjftriktrcdt
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  Каскета ще изхвърчи,това е ясно,но ще отговаря и пред съда за далаверите и прикриване на гербаджийско-депесарските престъпления.

  shlshlshlshl
 14. 14 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1713 Гневно

  Тези си тълкуват законите както им изнася.
  За гешефтурата става дума.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 15. 15 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Весело

  До коментар [#8] от "Deinio":

  " Този се държи като овчар станал на пртизанин на 10.09.1944"

  Не виждам има ли особено изненадани у нас, че главния прокурор е най - обикновен......айде да не го изписвам, че ми омръзна да ме трият, пък и няма особен смисъл, всички го виждаме какво.......

 16. 16 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  Има хора, за които служебната кола е това, което папата е за католиците.
  С подобни свети неща шега не бива.

 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  До коментар [#6] от "НеКой":

  Мирише другарю, Много мирише!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1152 Любопитно

  До коментар [#6] от "НеКой":

  То като най-големите престъпници са прокурори и отказват животоспасяващи лечения (справка "Осемте джуджета"), кой психично здрав човек би разчитал на нещо, подчинено на прокурори да го пази?

  Не ме търсете преди обяд
 19. 19 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1713 Гневно

  До коментар [#6] от "НеКой":

  Ти се оглеждай да не са баце, каскета, цацата, Pi ar Sevi Boiko, прасчо, сополя и т.н. че ще останеш без работа, а?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 20. 20 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1556 Неутрално

  До коментар [#10] от "galapagas":
  "Не че Танчето е над тях... И с 500к"

  Ама верно ли?
  И защо г-н Иван Гешев не я е арестувал, оковал в пранги и вкарал в ареста?!?

 21. 21 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3790 Весело

  До коментар [#6] от "НеКой":

  " Ми то защитени свидетели вече не са нужни.
  Щом дойде време адвокати на любовници на олигарси да обвиняват директно прокуратурата, явно у нас ще има нов модел.
  Адвокатите ще са обвинители, а прокурорите защитници."


  Не знаех, че у нас имало прокуратура, която да си върши работата ! Виждаме най - обикновенна групировка, облечена в прокурорски тоги, която обслужва схемите на властта по - вярно и от адвокатура........

 22. 22 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  До коментар [#16] от "meh":

  "Има хора, за които служебната кола е това, което папата е за католиците.
  С подобни свети неща шега не бива."

  При Гешев не беше просто служебна кола, каквато са имали всички главни прокурори преди него и ще имат всички след него.

  Беше КОРТЕЖ от бронирани автомобили с лампи и сирени, които преграждаха трамвайната линия на Екзарх Йосиф, за да слезе Негово Височиство.

  Беше се разпасал като руския патриарх или бившия император Хайле Селасие.

  Всяко нещо се плаща, обаче.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 23. 23 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 950 Любопитно

  С какво правно онование?

 24. 24 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Да го дадат на прокуратурата! Опаааа...

 25. 25 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  Дано да не си е забравил охладителя за вино, че да остане жаден.

 26. 26 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  Гешев е българският виновник за зелената сделка.
  С толкова много автомобили, които горят напразно гориво.

  кратък
 27. 27 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  Тези си тълкуват законите както им изнася.За гешефтурата става дума.
  —цитат от коментар 14 на Чарли Мишкин


  Това за кого не важи? За Радев? Или за Кирчо Канадеца? Или за Рашков? Или за Христо Старозагорски?

 28. 28 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  До коментар [#22] от "Norman Granz":

  Има елементи в поведението му на човек спечелил неочаквано лотарията.

 29. 29 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1255 Неутрално

  Все по-срамотна радост е Каскета...Прокуратурата, тоест държавата - това съм аз - тотална личностна патология. А има още 5 години мандат, благодарим ти Баце.

 30. 30 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  Беше се разпасал като руския патриарх
  —цитат от коментар 22 на Norman Granz


  Този, който наби канчето на Радев ли? И пред когото Йотова щеше да си счупи кръста?

 31. 31 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  Да се обзаложим ли, че охладителя вече не е в Бояна? Всички мафиоти са и крадци, ей така, по презумпция.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  До коментар [#28] от "meh":

  "Има елементи в поведението му на човек спечелил неочаквано лотарията."

  И щедро почерпен, имаш предвид?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Той е бесен, че не можа да вземе всичко.

 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  Къде е гербтролбригадата? Май и те се дистанцират.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  КРБ плаче за актуализация.
  Уж в КРБ се говори за права и свободи, а всъщност гражданите са затиснати с власти и силови структури, над които нямат никакъв контрол.
  Дори никой не знае кой управлява чрез Пеевски, Гешев и Борисов.

 36. 36 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  Къде е гербтролбригадата? Май и те се дистанцират.
  —цитат от коментар 34 на КМЕТ В СЯНКА


  Чакат указанията на ПР СеВи

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 37. 37 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  Ако прочетете внимателно статията, а не само заглавието( което разбира се е манипулативно)може и да ви светне, че Гешев не е извършил нищо незаконно.

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 38. 38 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  "В последния момент Гешев взел "

  тоя вземач долен


  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 39. 39 Профил на igo
  igo
  Рейтинг: 81 Неутрално

  Страшно безумие е алчността!

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на danitoledov
  danitoledov
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Гешев е време да си стяга багажа и да се маха.

  danitoledov
 42. 42 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1261 Разстроено

  Каскета ще изхвърчи,това е ясно,но ще отговаря и пред съда за далаверите и прикриване на гербаджийско-депесарските престъпления.
  —цитат от коментар 13 на dfjftriktrcdt


  Много ми се иска и аз да вярвам в това, но за съжаление статистиката през последните 30 години не показва да е потърсена сметка на такива бандити...

 43. 43 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1768 Неутрално

  Много меко казано Гешев "взел" коли от Бюрото за защита на свидетелите. По точната дума е откраднал,защото тези коли са предназначени за Бюрото ,за да си изпълнява определените функции. На прокуратурата такива коли не са им били нужни и затова не са им дадени ...

 44. 44 Профил на buran007
  buran007
  Рейтинг: 267 Неутрално

  единственосъдия Евгений Фьодорович по известен като СВД може да разгледа такъв случай

 45. 45 Профил на b0b069
  b0b069
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Докато седим по форумите нищо няма да стане

 46. 46 Профил на sanio_balkanski
  sanio_balkanski
  Рейтинг: 382 Неутрално

  Коли та коли, дори бронирани... той главният каскет на Републиката не се вълнува от коли. Въпроса е в охладителите... след като загуби онзи в дом 5 е решил да ползва 20тина на колела.

  #КАСКЕТОСТАВКА

  по порни: Жалка история!

 47. 47 Профил на alehandro77
  alehandro77
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Оказва се че Гешев е главен брокер на републиката...имоти, коли...браво...дела...КТБ нЕма

  Корупцията е новия социализъм! Нямаш връзки, нямаш пари.
 48. 48 Профил на Atanas Yankov
  Atanas Yankov
  Рейтинг: 734 Неутрално

  С Шиши да играят на"по по най..."
  Нагли,гербаджии

 49. 49 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3594 Неутрално

  Тези коли са дадени на прокуратурата, щом народното събрание мести бюрото към министерството на правосъдието коли на бюрото под новата шапка трябва да осигури Янаки Стоилов!

  Точка!

  ДБ: Време е да спечелим България
 50. 50 Профил на El Zilcho
  El Zilcho
  Рейтинг: 315 Весело

  Тези коли са дадени на прокуратурата, щом народното събрание мести бюрото към министерството на правосъдието коли на бюрото под новата шапка трябва да осигури Янаки Стоилов!Точка!
  —цитат от коментар 49 на Полковник Паликъщов


  Казва се "жалка история" в края на коментара, ей.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK