Столичната община е осъдена за бездействие спрямо замърсяването на въздуха

Столичната община е осъдена за бездействие спрямо замърсяването на въздуха


По съдебното дело, заведено от граждани и неправителствени организации за мръсния въздух в София, Софийският градски съд (СГС ) излезе с решение, че Столичната община е допуснала системно превишаване на фините прахови частици (ФПЧ) в града. В решението си съдът посочва, че Столичната община не е приела актуална програма за управление на качеството на въздуха, не е изпълнила напълно задължението си да информира обществото относно качеството на атмосферния въздух.


СГС осъжда Столичната община в срок от 12 месеца от влизане в сила на съдебното решение да преустанови бездействието си с мерки, сред които са въвеждане на стимули за използване на алтернативни методи за отопление и да направи оценка в сектор "Транспорт". С решението си съдът задължава общината да анализира възможностите за етажни паркинги и увеличаване на буферните паркинги, както и изграждане на цялостна велосипедна мрежа.


Решението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на страните. По това дело Столичната община е платила 108 хил. лева за адвокатски услуги на защитник, който да я представлява. Задачата му беше съдът да излезе с решение, с което не само общината да не носи отговорност и да не бъде санкционирана, но и да бъдат възстановени разноските за адвокат.
Делото бе заведено от граждани и неправителствената организация "Група за чист въздух" с колективен иск срещу общината заради редовното превишаване на нормите за замърсяване на въздуха в София и неадекватните мерки на столична община в периода 2015-2017 г.


В исковата молба се посочва, че според класация на Световната здравна организация (СЗО) за 2016 г., град София е бил най-мръсният европейски град, с оглед концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5). Според СЗО, вследствие на замърсяването на въздуха на годишна база в България умирали 8000 - 9000 души. Тази констатация се потвърждавала и от докладите на Европейската агенция за околна среда, както и от доклад на Европейската комисия от 2017 г. за приложението на екологичното законодателство в България.


Данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за всяка от годините от 2013 до 2016, средногодишните стойности на ФПЧ-10 във въздуха на София са надминавали допустимите норми от 35 дни в годината. Освен високи средни годишни стойности, на територията на Столичната община са се превишавали и допустимите средно денонощни концентрации на замърсяване с ФПЧ-10, които достигали изключително опасни нива. Замърсяването с ФПЧ-2.5 също било проблем, поради изключително високи емисии в отделни дни, които не се отчитали заради несъвършената регулативна рамка, въпреки общоизвестният факт, че ФПЧ 2.5 били по-опасни от ФПЧ-10 дори и в по-ниски концентрации.


Ищците твърдят, че за този увреждащ резултат, през процесния период, значително въздействие имало противоправното бездействие на Столичната община, което се изразявало в неизпълнение на нормативните задължения.


По време на делото адвокатите на Столичната община са твърдели, че ФПЧ са част от атмосферния прах. Източниците им можело да бъдат естествени - пясък, почва, цветен прашец, вулкани, пожари, или изкуствени - от човешка дейност стопанската дейност, транспортът (бензинови и дизелови двигатели, частици от износването на спирачки, катализатори, гуми), домашни нужди (напр. употреба на въглища, дърва и други твърди горива при отопление и готвене, пушене), селско стопанство (включително паленето на стърнища) и строителството.


Общината е обявила, че проблемът със замърсяването на въздуха не е бил локален, а общоевропейски, като важал и за редица други градове в като Берлин, Париж, Букурещ и др.


Съдът приема, че през септември 2008 г. Столичната община е сключила договор за изготвяне на Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармените прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори. Посочени са и нормите за качество на атмосферния въздух: среднодневни - 50 мкгр/м3; средногодишни 40 мкгр/м3. Такива прагове са определени за озон, за серен и азотен диоксид, но за ФПЧ липсват.


По време на процедурата за изготвяне на Програма за качеството на атмосферния въздух, изготвен на база заповед на кмета от 2.11.2016 г. е бил приет Оперативен план като част от Плана за защита при бедствия на общината, като той почти не се различава от приетия през 2008 г.


В рамките на процедурата по приемане на Програмата за КАВ общината е възложила и е бил изготвен анализ и оценка на изпълнението на мерките за предходния период 2011-2014г. Отчетено е, че прекратяването на дейността на металургичния комбинат "Кремиковци" е довело до очакваното намаляване на степента на замърсяване на въздуха с ФПЧ-10, което е било видно от измерванията в пункт за мониторинг "Гара Яна". Въпреки това с изключение на пункт Копитото, за всички останали пунктове на територията на София, средногодишната концентрация (СГК) на ФПЧ-10 остава над нормата от 40 мкргр/м3. Установено е, че източници на замърсяване на въздуха в С.О. с ФПЧ10 са автомобилният транспорт и използването на дърва и въглища за отопление на жилища.


При така установената фактическа обстановка съдът приема, че Столичната община не е изпълнила задълженията си за контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на София, което е причинило или съпричинило наднормено замърсяване на въздуха с ФПЧ-10 и ФПЧ-2.5, за периода от януари 2015 г. до 29 май2017 г.


Съдът постановява да да бъде осъден ответника да преустанови виновното си противоправно бездействие по отношение на задълженията си за контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха, включително да преустанови нарушаването на европейските и национални норми за емисии на ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10 в атмосферата над София.


Общината е осъдена да поправи последиците от неизпълнението на задълженията си, като предприеме конкретни мерки, чрез които да се отстрани ефектът от нарушението: информационни кампании, раздаване на безплатни респираторни маски, субсидирани от ответника прегледи при пулмолог и алерголог, мерки насочени към транспорта и отоплението на твърдо гориво и др. Кръгът на увредените лица е съставен от лицата, които живеят, работят или учат на територията на София.


"Това е голям успех за софиянци и България, тъй като показва, че гражданите могат с общи усилия чрез колективни искове да отстояват правата си на чист въздух и чиста околна среда", коментираха след произнасянето на присъдата ищците от "Група за чист въздух".


"Благодарим на всички организации, които взеха участие в делото до момента - "За Земята", "Спаси София", Център за независим живот, Асоциация Диабет тип 2, както и адвокатите - Димо Господинов, Александър Коджабашев, Иван Велов и Христо Христев. Благодарим на всички дарители, без чиято помощ нямаше да се справим с разноските", добавиха от организацията.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK