Преговорите за енергетиката - 5 часа спор за Белене, газ, въглища и социални мерки

Преговорите за енергетиката - 5 часа спор за Белене, газ, въглища и социални мерки


Аз не съм сигурен по какво спорим в момента", каза Асен Василев от "Продължаваме промяната" повече от три часа след началото на първите разговори с БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ" на тема енергетика. След повече от пет часа срещата приключи с първи списък от над 30 точки, по които има или отсъства съгласие, но той няма да бъде публичен, защото бил само работен, обясниха от домакините от "Продължаваме промяната".


Разговорите бяха излъчвани в интернет, но не се виждаше какво има на екрана с предложения и текстове. Така зрителите на моменти също не разбираха за какво точно се спори, когато се стигна до формулировки и дали една или друга дума да остане, да отпадне или да се промени. (Пълен запис може да гледате тук.)


Потенциалните участници в бъдеща управляваща коалиция представяха идеите си за непосредствени и средносрочни/дългосрочни мерки. Обсъждането им беше доста объркано и поне два пъти имаше продължителни спорове по теми, които са по-скоро за социални политики, а не за енергийни. Други въпроси бяха от компетенцията на икономиката или финансите. Трети бяха толкова детайлни, че затормозиха разговорите, от които се очакваше да се търси разбирателство за принципи и основни политики - първо, за 4-годишния мандат на един кабинет, и, второ, за визия накъде да се движи българската енергетика до края на десетилетието, в средата на века и след това.
Най-много и най-разгорещени спорове предизвика бъдещето на ядренета енергетика, в които БСП бе най-настойчива изрично да се запише, че евентуална АЕЦ "Белене" да се строи.


Таско Ерменков предложи от името на социалистите два пункта на тази тема: 1) поддържане и развитие на мощностите в Козлодуй, и 2) нови ядрени мощности, но уточняването на площадките и типа реактори да е на базата на експертна оценка, като решението зависи не само от цената, но и бързината за въвежданет оим в експлоатация. По Зелената сделка служебното правителство веднага да започне преговори с Европейската комисия за цялостен преглед с целгарантиране на доставките и особено да се разговаря в Брюксел за влиянието на Третия енергиен пакет върху сигурността и цените на доставките (оправданиет обеше, че сме бедни и нямало как с универсални мерки да се постигнат еднакви резултати в толкова различни страни членки на ЕС)


Идеите на "Има такъв народ", представени от Иван Хиновски, са да има нови ядрени мощности, но те да са на площадката до Козлодуй; проектът в Белене да се прекрати след правен анализ, но там да има модерен завод за водород, защото там "условията са перфектни и има заявления за сериозни инвеститорски намерения" за производство на "зелен" водород за износ.


"Демокатична България" е за спиране на разходите за Белене, за конкурс за безядрена площадка за енергийна индустриална зона и подкрепя експлоатационото удължаване на Пети и Шести блок в Козлодуй до 2049 г. Преди да се взимат решения за нови ядрен имощности трябва да с направи анализ за смисъла, цената и ефективността от тях, както и дали с други мерки за енергийна ефективност няма да се окаже към 2030-2035 г., че няма нужда от ядрена балансираща мощност, допълниха от ДБ. Мартин Димитров, Трайчо Трайков и Георги Стефанов напомниха, че в момента за ядрена енергия и природен газ няма решение на ЕС дали разходите в такива обекти ще бъдат признати за "зелени" и в момента е възможно такива енергоизточници да бъдат ограничени от общия енергиен пазар.


Асен Василев от "Продължаваме промяната" заяви, че са "категорично за ядрена мощност" и че "в нито един период България няма да остане без ядрена мощност". Според него дали това ще се случи не е въпрос, подчинен на икономически анализ, а ставадума за национална сигурност. "За нас мястото е Козлодуй", допълни той, а по-късно уточни, че не ставало дума единствено за реактори, а и за по-ефективни турбини и оборудване. По повод "Белене" ПП е за публичност на всички разходи и е за обсъждане кога по-точно да се строи, но да не се позволява прекъсване на ядрената енергетика в България.

Последва още по-разгорещен спор, в който Румен Овчаров от БСП настояваше задължително да се впише ангажимент за нови ядрени мощности в името на енергийния баланс: "Ще експлоатираме "Козлодуй" до 2050 г. и какво ще правим след това, ако няма нови мощности? Няма устойчиво развитие на България без развитие на ядрената енергетика. Няма да стане по друг начин, просто". Според него няма начин статутът на природния газ и ядрената енергия да не бъдат преразгледани в ЕС, допълни той.

Овчаров настояваше дори да не се записва изрично АЕЦ "Козлодуй" при поддържане и нови мощности, а да има принципно съгласие за строеж, което оставя и Белене в рамката. Позицията на БСП стигна до детайли като това да се използва членуване на "необходимостта" и "изграждането", за да се затвърди ангажиментът, а от ДБ настояваха на думата "възможността" за изграждане след независима експертна оценка. Асен Василев опитваше да намери компромис с предложение за думата "необходимостта", която да не е безусловна, защото трябва да се впише, че няма да има прекъсване на ядрената енергетика в България.


В един момент се стигна до размяна на остри реплики от типа на "Чудя се къде са ви първите 7 години" и "Не знам какво си говорите там в Брюксел" (от Овчаров към Георги Стефанов) и "Четете вестници и сайтове" (от Румен Овчаров към ДБ). В крайна сметка групата не стигна до консенсус и решението за съдбата на "Белене" бе прехвърлено към срещата на лидерите на партиите.


Ето още от идеите (за предстоящи и за дългосрочни мерки), които бяхапредложени и обсъждани:

 • - вицепремиер по климата (зелен вицепремиер, вицепремиерпо трансформацията...), Климатичен междуведомствен съвет за координиране на действията, експертен енергиен съвет и всяка година министерството на енергетиката да представя отчети и доклади за свършеното (ИТН и ДБ)
 • - повишен капацитет на КЕВР за контрол на борсовата търговия срещу манипулации и засилен инспекторат на КЕВР за бързо и ефективно разглеждане жалбите на граждани (ИТН)
 • - безплатни 200 кВтч на бедни семейства за януари-март, ако КЕВР вдигне цените (БСП)
 • - подготовка за изкарване на 15% дял на държавни енергийни дружества на борсата (ИТН, условно подкрепени от ДБ)
 • - изваждане на мрежовите оператори ЕСО и Булгартрансгаз от БЕХ, анализ на варианти и последици от закриване на БЕХ, преструктуриране на НЕК, отнемане лиценза на Буграгаз като обществен доставчик (ИТН)
 • - да не се спира токът на домакинства след едно пропуснато плащане (а да е след две месечни сметки), защото има останали без работа, които не успяват достатъчно бързо да оформят статута си на безработни, за да получават помощи и да си покривят енергийните разходи (БСП)
 • - заведения като обществени детски градини и социални домове да купуват ток със специални договори по цени, подпомогнати от централната и местната власти (БСП)
 • - сваляне ДДС на крайните цени на газа от 20% на 9% (БСП, но ПП не е съгласна)
 • - облагане на "свръхпечалбите" например чрез 50% по-висок данък върху корпоративната печалба (определяни на базата на приходи над референтни прогнозни цени на КЕВР), като тези приходи да отидат във Фонд Сигурност на електроенергийната система (СЕС да гарантира компенсациите за скъп ток (БСП)
 • - разработване на правила за борсата, позволяващи по-голяма прогнозируемост на цените (БСП, ИТН)
 • - запазване на Марица Изток, но без да се поставя акцент на въглищата, а да се въвеждат и нови източници на енергия, а хората в района да запазват работните си места (ДБ); създаване на държавно предприятие за конверсия на минните райони с възможност монтиране на паро-газови модули, индустриални енергийни зони с газово снабдяване (ИТН); да не обричаме Марица Изток на смърт без проучване за имодерни технологии за згаряне на въглищата, защото никой не е правил анализ дали е възможно и на каквацена (БСП)
 • - отказ от извеждане на битовите потребители на либерализирания пазар (БСП и ПП са за дерогация до юли 2022 г.)
 • - мерки за спиране на наказателните процедури на еврокомисията срещу България по тема енергетика (ДБ, ИТН)
 • - борба с корупцията в сектора, одит на всички държавни производители, оператори на мрежи, както и на обхвата на коригиращите мерки на СЕС (ДБ, ИТН)
 • - пълна прозрачност при разследване от КЗК и администартивните съдилища на картелни споразумения при горивата, като има "истински разследвания и довършване на миналите" (ДБ, ИТН, ПП)
 • - облекчен достъп до данъчно-акцизни складове в името на повече конкуренция и по-добри цени (ДБ и ИТН)
 • - по-прозрачни и контролирани проекти за енергийна ефективност, вкл. отчитането на крайния им резултат и контрол от собствениците (ДБ и БСП, като социалистите наблегнахана по-добро целеуказване на поръчките и приоритети, а не да се лепи стиропор и това да минава за енергийна ефективност)
 • - пълна прозрачност и контрол на средствата по СЕС и по фонда за модернизация (ДБ, подкрепени от ИТН)
 • - 5-годишен план за преодоляване на енергийната бедност с механизми за компенсиране на битови и небитови потребители (ДБ)
 • - 10-годишен план за индустриални енергийни зони за въглеродна енергия във въглищните райони, защото "газът са следващите въглища само след 5 години, природният газ е преходен източник и мрежата за пренос трябва да се пригоди сега и за водород, а не след 15 години (ДБ)
 • - декарбонизация не само на производителите, но и на потребителите, защото предприятия и транспорт ще имат проблем, ако разчитат само на газ (ДБ)
 • - национална стратегия за български добив на петрол и газ, вкл. за съвместни предприятия в Азербайджан и Либия (ИТН)
 • - ограничаване износа на енергия от България в определени критични моменти чрез временно изключение за България по задълженията за участие в единния енергиен пазар (ПП)
 • - разширяване капацитета на газохранилището при Чирен, а потенциално и при Галата и Провадия (ПП)
 • - реверсивни възможности по всички газопроводи и връзка на "Балкански поток" с националната мрежа (ПП)
 • - максимално 50% от капацитет да може да се резервира от един участник в преноса (ПП)
 • - пълно картиране в следващите 12-18 месеца на геотермалния капацитет на България с цел изграждане на пилотни мощности.
Имаше и идеи, определени от БСП като "фантастични", като преоценка на проекти за ВЕЦ на Дунав, Тунджа, Горна Арда (предложени от ИТН и частично подкрепени от ПП с предложение за анализ и проучване на технически възможности за проточна ВЕЦ на Дунав). От ИТН говориха и за потенциала на Черно море за добив на газови хидрати, което също бе посрещнато с насмешка от БСП.
Една от прагматичните инициативи бе за подкрепа на онези производители на енергия от възобновяеми източници, които ги изграждат за собствено потребление (БСП, ДБ и ПП спориха дали да се записва, че става дума за фокус върху "зеления" водород"). Става дума за битови и индустриални потребители, чиито проекти включват и системи за съхраняване. Трябва да се премине към уведомителен, а не разрешителен режим, а за домакинствата това да стане все едно си строиш камина, казаха участниците. Прагът е инсталациите им да не вкарват енергия в националната система, а да си ги ползват до електромера.


От ИТН говориха за нужда от нова програма за изграждане на индивидуални фотоволтаични инсталации без държавна подкрепа, като на желаещите да ги включат в електропреносната мрежа да се помага от Борд за администриране, който да им помага с информация къде наблизо може да стане свързването, а те да си преценят разходите.


БСП бе и явен защитник на използването на природен газ в енергетиката и обясняваше, че "зелените" мерки може да излязат много скъпо и дори да увеличат потреблението на енергия, вместо да го намалят.


Като цяло тонът на преговорите бе колегиален и се видя кой какви приоритети има, както и че "Продължаваме промяната" по-скоро опитваха да се съгласят с поне едно нещо с всички останали. Според бившия министърна енергетиката Трайчо Трайков (ДБ) "дискусията беше всеобхватна и по мое скромно мнение - стойностна. (...) От това, което виждам, в другите три работни групи от днес - правосъдие, транспорт и икономика - настроението е в същата гама."

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK