Преговорите за енергетиката - 5 часа спор за Белене, газ, въглища и социални мерки

Преговорите за енергетиката - 5 часа спор за Белене, газ, въглища и социални мерки


Аз не съм сигурен по какво спорим в момента", каза Асен Василев от "Продължаваме промяната" повече от три часа след началото на първите разговори с БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ" на тема енергетика. След повече от пет часа срещата приключи с първи списък от над 30 точки, по които има или отсъства съгласие, но той няма да бъде публичен, защото бил само работен, обясниха от домакините от "Продължаваме промяната".


Разговорите бяха излъчвани в интернет, но не се виждаше какво има на екрана с предложения и текстове. Така зрителите на моменти също не разбираха за какво точно се спори, когато се стигна до формулировки и дали една или друга дума да остане, да отпадне или да се промени. (Пълен запис може да гледате тук.)


Потенциалните участници в бъдеща управляваща коалиция представяха идеите си за непосредствени и средносрочни/дългосрочни мерки. Обсъждането им беше доста объркано и поне два пъти имаше продължителни спорове по теми, които са по-скоро за социални политики, а не за енергийни. Други въпроси бяха от компетенцията на икономиката или финансите. Трети бяха толкова детайлни, че затормозиха разговорите, от които се очакваше да се търси разбирателство за принципи и основни политики - първо, за 4-годишния мандат на един кабинет, и, второ, за визия накъде да се движи българската енергетика до края на десетилетието, в средата на века и след това.
Най-много и най-разгорещени спорове предизвика бъдещето на ядренета енергетика, в които БСП бе най-настойчива изрично да се запише, че евентуална АЕЦ "Белене" да се строи.


Таско Ерменков предложи от името на социалистите два пункта на тази тема: 1) поддържане и развитие на мощностите в Козлодуй, и 2) нови ядрени мощности, но уточняването на площадките и типа реактори да е на базата на експертна оценка, като решението зависи не само от цената, но и бързината за въвежданет оим в експлоатация. По Зелената сделка служебното правителство веднага да започне преговори с Европейската комисия за цялостен преглед с целгарантиране на доставките и особено да се разговаря в Брюксел за влиянието на Третия енергиен пакет върху сигурността и цените на доставките (оправданиет обеше, че сме бедни и нямало как с универсални мерки да се постигнат еднакви резултати в толкова различни страни членки на ЕС)


Идеите на "Има такъв народ", представени от Иван Хиновски, са да има нови ядрени мощности, но те да са на площадката до Козлодуй; проектът в Белене да се прекрати след правен анализ, но там да има модерен завод за водород, защото там "условията са перфектни и има заявления за сериозни инвеститорски намерения" за производство на "зелен" водород за износ.


"Демокатична България" е за спиране на разходите за Белене, за конкурс за безядрена площадка за енергийна индустриална зона и подкрепя експлоатационото удължаване на Пети и Шести блок в Козлодуй до 2049 г. Преди да се взимат решения за нови ядрен имощности трябва да с направи анализ за смисъла, цената и ефективността от тях, както и дали с други мерки за енергийна ефективност няма да се окаже към 2030-2035 г., че няма нужда от ядрена балансираща мощност, допълниха от ДБ. Мартин Димитров, Трайчо Трайков и Георги Стефанов напомниха, че в момента за ядрена енергия и природен газ няма решение на ЕС дали разходите в такива обекти ще бъдат признати за "зелени" и в момента е възможно такива енергоизточници да бъдат ограничени от общия енергиен пазар.


Асен Василев от "Продължаваме промяната" заяви, че са "категорично за ядрена мощност" и че "в нито един период България няма да остане без ядрена мощност". Според него дали това ще се случи не е въпрос, подчинен на икономически анализ, а ставадума за национална сигурност. "За нас мястото е Козлодуй", допълни той, а по-късно уточни, че не ставало дума единствено за реактори, а и за по-ефективни турбини и оборудване. По повод "Белене" ПП е за публичност на всички разходи и е за обсъждане кога по-точно да се строи, но да не се позволява прекъсване на ядрената енергетика в България.

Последва още по-разгорещен спор, в който Румен Овчаров от БСП настояваше задължително да се впише ангажимент за нови ядрени мощности в името на енергийния баланс: "Ще експлоатираме "Козлодуй" до 2050 г. и какво ще правим след това, ако няма нови мощности? Няма устойчиво развитие на България без развитие на ядрената енергетика. Няма да стане по друг начин, просто". Според него няма начин статутът на природния газ и ядрената енергия да не бъдат преразгледани в ЕС, допълни той.

Овчаров настояваше дори да не се записва изрично АЕЦ "Козлодуй" при поддържане и нови мощности, а да има принципно съгласие за строеж, което оставя и Белене в рамката. Позицията на БСП стигна до детайли като това да се използва членуване на "необходимостта" и "изграждането", за да се затвърди ангажиментът, а от ДБ настояваха на думата "възможността" за изграждане след независима експертна оценка. Асен Василев опитваше да намери компромис с предложение за думата "необходимостта", която да не е безусловна, защото трябва да се впише, че няма да има прекъсване на ядрената енергетика в България.


В един момент се стигна до размяна на остри реплики от типа на "Чудя се къде са ви първите 7 години" и "Не знам какво си говорите там в Брюксел" (от Овчаров към Георги Стефанов) и "Четете вестници и сайтове" (от Румен Овчаров към ДБ). В крайна сметка групата не стигна до консенсус и решението за съдбата на "Белене" бе прехвърлено към срещата на лидерите на партиите.


Ето още от идеите (за предстоящи и за дългосрочни мерки), които бяхапредложени и обсъждани:

 • - вицепремиер по климата (зелен вицепремиер, вицепремиерпо трансформацията...), Климатичен междуведомствен съвет за координиране на действията, експертен енергиен съвет и всяка година министерството на енергетиката да представя отчети и доклади за свършеното (ИТН и ДБ)
 • - повишен капацитет на КЕВР за контрол на борсовата търговия срещу манипулации и засилен инспекторат на КЕВР за бързо и ефективно разглеждане жалбите на граждани (ИТН)
 • - безплатни 200 кВтч на бедни семейства за януари-март, ако КЕВР вдигне цените (БСП)
 • - подготовка за изкарване на 15% дял на държавни енергийни дружества на борсата (ИТН, условно подкрепени от ДБ)
 • - изваждане на мрежовите оператори ЕСО и Булгартрансгаз от БЕХ, анализ на варианти и последици от закриване на БЕХ, преструктуриране на НЕК, отнемане лиценза на Буграгаз като обществен доставчик (ИТН)
 • - да не се спира токът на домакинства след едно пропуснато плащане (а да е след две месечни сметки), защото има останали без работа, които не успяват достатъчно бързо да оформят статута си на безработни, за да получават помощи и да си покривят енергийните разходи (БСП)
 • - заведения като обществени детски градини и социални домове да купуват ток със специални договори по цени, подпомогнати от централната и местната власти (БСП)
 • - сваляне ДДС на крайните цени на газа от 20% на 9% (БСП, но ПП не е съгласна)
 • - облагане на "свръхпечалбите" например чрез 50% по-висок данък върху корпоративната печалба (определяни на базата на приходи над референтни прогнозни цени на КЕВР), като тези приходи да отидат във Фонд Сигурност на електроенергийната система (СЕС да гарантира компенсациите за скъп ток (БСП)
 • - разработване на правила за борсата, позволяващи по-голяма прогнозируемост на цените (БСП, ИТН)
 • - запазване на Марица Изток, но без да се поставя акцент на въглищата, а да се въвеждат и нови източници на енергия, а хората в района да запазват работните си места (ДБ); създаване на държавно предприятие за конверсия на минните райони с възможност монтиране на паро-газови модули, индустриални енергийни зони с газово снабдяване (ИТН); да не обричаме Марица Изток на смърт без проучване за имодерни технологии за згаряне на въглищата, защото никой не е правил анализ дали е възможно и на каквацена (БСП)
 • - отказ от извеждане на битовите потребители на либерализирания пазар (БСП и ПП са за дерогация до юли 2022 г.)
 • - мерки за спиране на наказателните процедури на еврокомисията срещу България по тема енергетика (ДБ, ИТН)
 • - борба с корупцията в сектора, одит на всички държавни производители, оператори на мрежи, както и на обхвата на коригиращите мерки на СЕС (ДБ, ИТН)
 • - пълна прозрачност при разследване от КЗК и администартивните съдилища на картелни споразумения при горивата, като има "истински разследвания и довършване на миналите" (ДБ, ИТН, ПП)
 • - облекчен достъп до данъчно-акцизни складове в името на повече конкуренция и по-добри цени (ДБ и ИТН)
 • - по-прозрачни и контролирани проекти за енергийна ефективност, вкл. отчитането на крайния им резултат и контрол от собствениците (ДБ и БСП, като социалистите наблегнахана по-добро целеуказване на поръчките и приоритети, а не да се лепи стиропор и това да минава за енергийна ефективност)
 • - пълна прозрачност и контрол на средствата по СЕС и по фонда за модернизация (ДБ, подкрепени от ИТН)
 • - 5-годишен план за преодоляване на енергийната бедност с механизми за компенсиране на битови и небитови потребители (ДБ)
 • - 10-годишен план за индустриални енергийни зони за въглеродна енергия във въглищните райони, защото "газът са следващите въглища само след 5 години, природният газ е преходен източник и мрежата за пренос трябва да се пригоди сега и за водород, а не след 15 години (ДБ)
 • - декарбонизация не само на производителите, но и на потребителите, защото предприятия и транспорт ще имат проблем, ако разчитат само на газ (ДБ)
 • - национална стратегия за български добив на петрол и газ, вкл. за съвместни предприятия в Азербайджан и Либия (ИТН)
 • - ограничаване износа на енергия от България в определени критични моменти чрез временно изключение за България по задълженията за участие в единния енергиен пазар (ПП)
 • - разширяване капацитета на газохранилището при Чирен, а потенциално и при Галата и Провадия (ПП)
 • - реверсивни възможности по всички газопроводи и връзка на "Балкански поток" с националната мрежа (ПП)
 • - максимално 50% от капацитет да може да се резервира от един участник в преноса (ПП)
 • - пълно картиране в следващите 12-18 месеца на геотермалния капацитет на България с цел изграждане на пилотни мощности.
Имаше и идеи, определени от БСП като "фантастични", като преоценка на проекти за ВЕЦ на Дунав, Тунджа, Горна Арда (предложени от ИТН и частично подкрепени от ПП с предложение за анализ и проучване на технически възможности за проточна ВЕЦ на Дунав). От ИТН говориха и за потенциала на Черно море за добив на газови хидрати, което също бе посрещнато с насмешка от БСП.
Една от прагматичните инициативи бе за подкрепа на онези производители на енергия от възобновяеми източници, които ги изграждат за собствено потребление (БСП, ДБ и ПП спориха дали да се записва, че става дума за фокус върху "зеления" водород"). Става дума за битови и индустриални потребители, чиито проекти включват и системи за съхраняване. Трябва да се премине към уведомителен, а не разрешителен режим, а за домакинствата това да стане все едно си строиш камина, казаха участниците. Прагът е инсталациите им да не вкарват енергия в националната система, а да си ги ползват до електромера.


От ИТН говориха за нужда от нова програма за изграждане на индивидуални фотоволтаични инсталации без държавна подкрепа, като на желаещите да ги включат в електропреносната мрежа да се помага от Борд за администриране, който да им помага с информация къде наблизо може да стане свързването, а те да си преценят разходите.


БСП бе и явен защитник на използването на природен газ в енергетиката и обясняваше, че "зелените" мерки може да излязат много скъпо и дори да увеличат потреблението на енергия, вместо да го намалят.


Като цяло тонът на преговорите бе колегиален и се видя кой какви приоритети има, както и че "Продължаваме промяната" по-скоро опитваха да се съгласят с поне едно нещо с всички останали. Според бившия министърна енергетиката Трайчо Трайков (ДБ) "дискусията беше всеобхватна и по мое скромно мнение - стойностна. (...) От това, което виждам, в другите три работни групи от днес - правосъдие, транспорт и икономика - настроението е в същата гама."

Коментари (94)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2722 Неутрално

  Тея го превърнаха на Евро-парламента :)

  Една говорилня за празни приказки, която приема периодично декларации, от които нищо не следва. :)

 2. 2 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 907 Любопитно

  На всички ни трябва да е ясно че комунистите за поред път ще отстояват интересите на Москва , а дали ще има българско правителство и какво се случва с населението на България за тях няма никакво значение.

 3. 3 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  БеляНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1035 Гневно

  И нищо не се казва за подготвяното "престъпление на века"-предложението за приватизирането на АЕЦ Козлодуй!

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 6. 6 Профил на Георги Христов
  Георги Христов
  Рейтинг: 353 Неутрално

  Преговорите започнаха изненадващо добре според мене. Ясно е че без компромиси няма да стане. Но както са казали по-мъдри от нас "В спора се ражда истината. Успех!

 7. 7 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 1467 Разстроено

  Не твърдяха/обещаваха ли ПП, че Белене няма да го има? Кога предизборни обещания ще се изпълняват най-после? Руските енергийни хватки ще ви изядат главата, ще свършите и по-зле от Молдова

 8. 8 Профил на Петър Георгиев
  Петър Георгиев
  Рейтинг: 324 Весело

  Кръглата маса от 90-те се превърнала в "П". Има логика-след О следва П. А управлява Р :-)

 9. 9 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5414 Неутрално

  Няма лошо да поспорят и напишат някои точки. Изпълнението, не е ясно дали ще се осъществи

 10. 10 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1612 Неутрално

  Ясно е, че новото "ляво" в лицето на ПП ще се опита да реализира "Белене".
  След като БСП вече повече от десетилетие е извън властта и е безполезна, а ББ не успя под прикритието на "про-европейска" "дясна" партия да прокара тоя проект, източните енергийни лобите ще пробват през друга политическа "врата"

 11. 11 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3534 Неутрално

  Таско Ерм. в такива преговори звучи несериозно, несериозно, много меко казано...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 12. 12 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Продължаваме промяната в енергетиката с Румен Овчаров и Таско Ерменков. 🤔

 13. 13 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 770 Неутрално

  Преговорите започнаха изненадващо добре според мене. Ясно е че без компромиси няма да стане. Но както са казали по-мъдри от нас "В спора се ражда истината. Успех!
  —цитат от коментар 6 на Георги Христов


  Точно. Който е работил в екип знае, че там нещата се случват по-бавно, но в крайна сметка се стига много по-далеч, отколкото ако всеки разчита на себе си.

 14. 14 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  До коментар [#12] от "constatator":

  Е пише си "Продължаваме промяната" не "Нова промяна" какво си се размрънал.
  Плача.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 15. 15 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  До коментар [#13] от "Rational":

  Работата в екип ме е убедила, че един-двама вършат работата а другите се тупат в гърдите. А след време като натрупат и самочуствие решават да се изяват и се вижда що за стока са.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 16. 16 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  До коментар [#13] от "Rational":

  Работата в екип ме е убедила, че един-двама вършат работата а другите се тупат в гърдите. А след време като натрупат и самочуствие решават да се изяват и се вижда що за стока са.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 17. 17 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  До коментар [#13] от "Rational":

  Работата в екип ме е убедила, че един-двама вършат работата а другите се тупат в гърдите. А след време като натрупат и самочуствие решават да се изяват и се вижда що за стока са.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 18. 18 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3425 Неутрално

  До коментар [#5] от "proventuss":

  "И нищо не се казва за подготвяното "престъпление на века"-предложението за приватизирането на АЕЦ Козлодуй!"
  ===========
  За това още не съм чул.
  Но вече чух за подготвяна продажба на БМФ на смешна цена.

  Еретик
 19. 19 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Цирк

  поне клоуните са професионалисти

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 20. 20 Профил на The Polite Moose
  The Polite Moose
  Рейтинг: 593 Весело

  Р.Овч, Таско и г-н Петков.. безценно !

 21. 21 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6072 Разстроено

  От дъртите комунисти нищо добро не очаквам. Ще прецакат /фалират/ държавата, това го умеят най добре

 22. 22 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2763 Неутрално

  До коментар [#18] от "Костадин Иванов":

  БМФ? Кой ще го продава? Домусчиев? Не съм чувал.

  Бивш tww09306483.
 23. 23 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2169 Неутрално

  "Вицепремиер по климата" звучи като "директор на водопад"

 24. 24 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4725 Неутрално

  До коментар [#18] от "Костадин Иванов":

  "Но вече чух за подготвяна продажба на БМФ на смешна цена."

  БМФ бе продаден отдавна на Домусчиев! И му бяха опростени от ГЕРБ едни 40 милиона, дължими като неустойка по приватизационния договор!

 25. 25 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4725 Неутрално

  До коментар [#5] от "proventuss":

  Инфото за приватизация на АЕЦ Козлодуй от Pi Ar Sevi Boiko ли го научи?

 26. 26 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1934 Неутрално

  Преди няколко дни имах неблагоразумието да се пошегувам, че Румен Гечев и Таско Ерменков ще са в експертните групи. А то истина. Почвам да настръхвам.

 27. 27 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#11] от "hamiltonf":
  Таско Ерм. в такива преговори звучи несериозно
  _____________________________________
  Ако беше гледал преговорите, щеше да разбереш кое е несериозно и нелепо.
  ДСБ-ари махайте го Мартин Димитров, че с неговата "експертиза" виждаме тока на борсата колко е. Мартин Димитров един от тези които се бореше за енергийна борса

 28. 28 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 6394 Неутрално

  - национална стратегия за български добив на петрол и газ, вкл. за съвместни предприятия в Азербайджан и Либия (ИТН)
  ____________________________________________________________________

  Мамма мия, това като го види Брюссел и ще има дърпане на уши дистанционно!

  ДБ: Време е да спечелим България
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Енергетиката енергийна, дяло на всеки.

  Р.Овч

  НЕска казал, че на Христо му липсват първите 7 години
  https://eurocom.bg/new/konsultatsiite-rumen-ovcharov-km-db-lipsvat-vi-prvite-7-godini-video

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 31. 31 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  Единствената важна точка в тия разговори беше "Бъдещето на Марица Изток" и от целия тоя ферман не се разбира каква е позицията на победителя в изборите и евентуален мандатоносител в тоя проектокабинет.

 32. 32 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 6394 Любопитно

  - декарбонизация не само на производителите, но и на потребителите, защото предприятия и транспорт ще имат проблем, ако разчитат само на газ (ДБ)
  ______________________________________________________________________

  Зелените от ДБ ще ни декапитализират до сушка и после духаме лампата?

  ДБ: Време е да спечелим България
 33. 33 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 6394 Весело

  Единствената важна точка в тия разговори беше "Бъдещето на Марица Изток" и от целия тоя ферман не се разбира каква е позицията на победителя в изборите и евентуален мандатоносител в тоя проектокабинет.
  —цитат от коментар 31 на jazzdevil


  Първо ще направят комисия, която ще се занимае с проблема и после нищо!

  ДБ: Време е да спечелим България
 34. 34 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 6394 Весело

  Продължаваме промяната в енергетиката с Румен Овчаров и Таско Ерменков. 🤔
  —цитат от коментар 12 на constatator


  Това повече прилича на нова песен със стари гласове?
  Р.Овч.? С онази афера, дето не се доказа кой стои зад тези инициали?

  ДБ: Време е да спечелим България
 35. 35 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1282 Весело

  Дерзайте.
  Имате да пишете 800 страници...

 36. 36 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  тези чичовци малко като в селския хоремаг. няма две числа на кръст нито мегавати, нито пари... малко се плаша

 37. 37 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  Да живее ДБ! Пълни нещастници. Абе хора, не разбрахте ли, че тази страна има комунистически ген от най-лош вид. Вижте си скапания...
  —цитат от коментар 29 на Hristo Daskalov


  Ама защо така с лошо? Виж какво са ти предвидили:

  - декарбонизация не само на производителите, но и на потребителите, защото предприятия и транспорт ще имат проблем, ако разчитат само на газ (ДБ)

  Просто е гениално! Други страни се газифицират а ние направо ще скочим в декарбонизираната ера.

 38. 38 Профил на The Polite Moose
  The Polite Moose
  Рейтинг: 593 Весело

  Р.Овч :
  Второинстанционният съд е отменил присъда на Специализирания наказателен съд и вместо нея е постановил нова, с която призна Овчаров за виновен в извършване на умишлена безстопанственост, от която са настъпили значителни щети за "Мини Бобов дол" в размер на 2 659 040,60 лв.

  А.Василев :
  „Той е измамник, но е много, много умен. Изключително умен. Инвестирахме 15-20 милиона евро, за да разработим софтуера, имахме между 30 и 50 програмисти в България. Не измами само мен, а и свои приятели. Аз бях глупав и наивен, и му повярвах. Той заедно с няколко програмисти взеха кода и заминаха за Китай и го продаде на китайското правителство, след като аз намерих тези клиенти. Софтуерът беше собственост на компанията, а той просто го взе и го продаде сам“, заяви Мортен Лунд

  Таско Ерменков :
  Бивш кадър на РУМНО, многократно осъждан за клевета и лъжа

  Кирил Петков :
  Сгазил конституцията, подписал декларация с невярно съдържание, провалил икономиката на България


  Просто невероятна, безценна компания/екип, обсъждаща бъдещето на България !!!
  Да се смея ли, да плача ли, ....

 39. 39 Профил на The Polite Moose
  The Polite Moose
  Рейтинг: 593 Весело

  Имайки предвид биографиите на хората от екипа, обсъждащ нещата, най-добре да откраднат някоя чужда програма за развитие на енергетиката. За предпочитане, западна такава.

 40. 40 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  "Вицепремиер по климата" звучи като "директор на водопад"
  —цитат от коментар 23 на zxp53317185


  Това са го видели от САЩ - там Джон Кери нали го играе "климатичен цар" - мултимилионера с 10-те къщи, дето с частния си самолет обикаля разни международни форуми и обяснява как простолюдието трябвало да се ограничи откъм пътуване и потребление на стоки и енергия и също да се ориентирало към вегетарианството.

 41. 41 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3400 Неутрално

  До коментар [#15] от "Deadpudding":

  на такива срещи работа почва да се върши като се свалят саката. докато се пудрят само, няма да я бъде

 42. 42 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  Според истински експерти най-голяма готовност за ядрени мощности с новите реактори има площадката в Белене. Това, че ИТН и ПП натискат за Козлодуй само издава топлата им връзка с посолството. А кретеноидите от ДБ няма нужда да се коментират, те живеят на друга планета.

 43. 43 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2835 Неутрално

  Въпросът е дали ДБ ще успее да блокира и този път ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8071 Неутрално

  Май специалистите за преговарящите групи трябваше да ги съберат по форумите. Там разбират от всичко.

 45. 45 Профил на cav16646646
  cav16646646
  Рейтинг: 35 Неутрално

  Хубаво е, че участват и опитни експерти като Румен Овчаров за да има кой да сваля на земята плоскоземците от ИТН и ДБ. Какви ВЕЦ-ове на Дунав, какви водородни централи, това са неща от сферата на фантастиката на тоя етап, а може би и изобщо.
  Хубаво е проектът Белене да остане активен, защото ситуацията в енергетиката се променя бързо, цените на материалите и суровините също. Като нищо утре ЕК може да включи АЕЦ към зелените източници на енергия и да плати сметката, и ако го закрием пак ще останем с пръст в уста.

 46. 46 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2295 Неутрално

  "АЕЦ "Белене" да се строи"

  Писах ли оня ден, че с избора на Радев и с ПП-БСП правителство робите ще олекнат с още едни 15 милиарда за Белене? Избрахте ли Радев и ПП? Избрахте ги! Ей сега ще ви "оправят", както ви оправяха в предишните 32 години! Следващият път, пак гласувайте за руски подлоги и за "оправячи". Мат'риал!

 47. 47 Профил на cav16646646
  cav16646646
  Рейтинг: 35 Неутрално

  "- максимално 50% от капацитет да може да се резервира от един участник в преноса (ПП)"

  Това е глупаво. Ами ако само един участник прояви интерес, половината капацитет ще остане празен ли? Нас какво ни засяга колко участника ще транзитират газ през дадена тръба, ако получим желаната цена за пренос? Това е американски проблем, не наш, ясно личи кого обслужват ПП.

 48. 48 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2295 Неутрално

  Просто е гениално! Други страни се газифицират а ние направо ще скочим в декарбонизираната ера.
  —цитат от коментар 37 на jazzdevil


  Назад си във времето приятел! А ДБ са абсолютно прави и актуални! В Германия дори селата са газифицирани. Но в новите сгради вече масово слагат термопомпи на ток! Меркел неотдавна направи изявление, че след 20 г газ вече никой няма да ползва. Таз с газа ще скочим за пореден път в миналото. Решението е в модерни ВЕИ. Германците инвестират усилено, ние тук гепим парите от проектите и се правим, че правим нещо и ко стана? Тока тук изведнъж се оказа по-скъп от в Германия. Там 50 ст/кВч, тук 60 ст. Е, но построихме турецки паток и с дълбок поклон към Масква се навряхме с едни 3 млрд още един загубихме. В следващите 20 г я изплатим половината я не, като с лихвите ще станат 7-8 млрд. Ганьо русороба се изпонасра за пореден път.

 49. 49 Профил на buran007
  buran007
  Рейтинг: 314 Неутрално

  До коментар [#2] от "lout66":

  Ало, Мустафа съм,Мустафа съм, как ме чувате? Приемам!

 50. 50 Профил на Skydiver
  Skydiver
  Рейтинг: 736 Неутрално

  Белене вероятно няма да го има, но това ще се окаже грешка. От БСП имаха едно много добро изказване - песимистичните прогнози за Белене бяха че няма да се изплати ако цените на киловатчас не достигнат 75 евро. Тоест това реално беше много изгоден проект за държавата, провален от колебливост и корупция.

 51. 51 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  До коментар [#48] от "Гражданин":

  Верно - друго си е то в страната с 2 милиона пенсионери и 1 милион работещи бедни умнокрасивците да те задължат да си сложиш термопомпа за 20 бона и същевременно да ти вдигнат цената на тока с колкото си решат - все пак за усмивката на Гретето се борим тука.

 52. 52 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1533 Весело

  ДееБе на ИцУ не ще да имаме атомна енергетика. Предлагам да заседне на някое велогенераторче да захранва селото, или да духа срещу перките на някоя ВЕИ. Не знам как може някой въобще да е повярвал да даде гласа си на тия идиоти от каменната ера. Атомът е бъдещето, дали ще го цепят, дали ще го сливат, което дойде на изгода и от където дойте на изгода.

  Може пък да се наведе над някой фотоволтаик, да му грее през нощта. Мирчев ше му бие шамари, да не изстива "слънцето".

  мурзилка
 53. 53 Профил на Ганьо ля фурия ля еспаньола
  Ганьо ля фурия ля еспаньола
  Рейтинг: 880 Весело
 54. 54 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2953 Неутрално

  няма да бъде публичен, защото бил само работен, обясниха от домакините от "Продължаваме промяната"
  __________
  Аз разбрах,че всичко ще е прозрачно!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 55. 55 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2707 Любопитно

  До коментар [#50] от "Skydiver":

  “цените на киловатчас не достигнат 75 евро. ”

  Да не бъркаме мерките? Защото при сегашната цена, 296 € за мегаватчас, инсталирана ядрена мощност от един гигават се изплаща само за година- приходите надхвърлят 2.3 млрд.€, един милиард лева в повече от проекта Белене.
  Ако цената на “въздуха в кухи брокерски кратуни”/“въглеродни квоти” се удвои, от 62€ за тон СО2 на 150€ за тон, населението просто се връща в “каменната ера” - на свещи и кюмюр. Тия, които са в модерни сгради и панелки без комини, си умират, ако ще и да са петорно ваксинирани.

 56. 56 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Какви преговори "за"...
  "Белене" е бивша тоталитарска изгъзица смучеща настойчиво, понастоящем, Националния бюджет на държава членка на ЕС,
  и на НАТО

  "Преговорите за енергетиката - 5 часа спор за Белене,
  газ, въглища и социални мерки"

 57. 57 Профил на kahles
  kahles
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Абе сичко е ясно, да живей ПРОМЯНАТА, начело с Таско Ерменков, Гумен Речев и Р.Овч.! Уррраааа, таваришчи! С нас Масква е в мир и в бой! Грънчо, дай тон за песен! "Пред нас са блеснали житата, и шат на патката главата!

  Freedom is a fragile thing and it's never more than one generation away from extinction.
 58. 58 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2707 Любопитно

  До коментар [#48] от "Гражданин":


  “Решението е в модерни ВЕИ. ”

  Какво означава “модерни”? “Перки”, които сами си духат вятъра? Фотоволтаици, които достигат максимална мощ на лунна светлина? Или термопомпи, захранвани с динамо за велосипед. Тъй де, в името на здравето, един върти педалите (фитнес, поне шест часа), а други трима “гледат новини” (пекат пуканки в микровълновата). Такива мускули ще развият, че дори ще се откажат от електрокарите на Мъск.

 59. 59 Профил на kahles
  kahles
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Идеите на "Има такъв народ", представени от Иван Хиновски, са да има нови ядрени мощности, но те да са на площадката до Козлодуй; проектът в Белене да се прекрати след правен анализ, но там да има модерен завод за водород, защото там "условията са перфектни и има заявления за сериозни инвеститорски намерения" за производство на "зелен" водород за износ.
  —цитат от коментар 0 на Чалгар Хиновски


  От какво бре, умнико учиндолски, ще го правите тоя водород, че и "зелен"? Кога ще вденете, че тоя пуст Закон за запазване на енергията не подлежи ни на изменения, допълнения и поправки, ни на обжалване?

  Freedom is a fragile thing and it's never more than one generation away from extinction.
 60. 60 Профил на kahles
  kahles
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Продължаваме промяната в енергетиката с Румен Овчаров и Таско Ерменков. 🤔
  —цитат от коментар 12 на constatator


  Аааа, що пропускаш тоя титан на икономическото развитие Румен Гечев?

  Freedom is a fragile thing and it's never more than one generation away from extinction.
 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Ако монопол прояви интерес:

  1. изхвърля от тръбата конкурентни участници,
  диктува положението ;

  2. подава по тръбата съобщение:
  татя ще ти купи колело ;)

  До коментар [#47] от "cav16646646":
  "- максимално 50% от капацитет да може да се резервира от един участник в преноса (ПП)"

  Това е глупаво.

  Ами ако само един участник прояви интерес,
  половината капацитет ще остане празен ли?

  Нас какво ни засяга колко участника
  ще транзитират газ през дадена тръба,

  ако получим желаната цена за пренос?

 62. 62 Профил на cav16646646
  cav16646646
  Рейтинг: 35 Неутрално

  До коментар [#61] от "dnevnikar":

  Ами да ги изхвърли. Нека доставчикът, предложил най-висока цена за пренос, резервира 100% от капацитета. Ако има още мераклии за пренос, ще построим нови тръби да се състезават и за тях, къде е проблемът? Тука нема икономически проблем, а само геополитически - но не наш.

 63. 63 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  "По повод "Белене" ПП е за публичност на всички разходи и е за обсъждане кога по-точно да се строи, но да не се позволява прекъсване на ядрената енергетика в България."

  ПП да обясни откъде ще вземе пари да строи АЕЦ Белене и то в земетръсна зона. Изобщо позицията им съвпада с тази на Герб и БСП.

 64. 64 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  Какви са тези проруски изкопаеми като Р.Овч. и Таско Ерменков ? Ако бяха живи Андрей Луканов и Лилов можеха и тях да включат в преговорите.

 65. 65 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#45] от "cav16646646":

  Опитни в краденето.

 66. 66 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#45] от "cav16646646":

  Съветвам те да отидеш на място ида видиш т.н. строителна площадка на АЕЦ Белене. Достатъчно е да се види мястото, което е избрано, насред блатата до Дунава, където брегът е най-нисък ,за да стане ясно, че там никога нищо няма да бъде построено. АЕЦ Белене си остава един жалък мегаломански напън на залязващия социализъм,който в последствие бе използван за наливане на милиарди в джобовете на енергийната мафия и руските и господари.

 67. 67 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#42] от "otrqdnik":

  Такава площадка не съществува, там има само един гьол и няколко стърчащи ръждясали крана.

 68. 68 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#27] от "Niko Kostantinov":

  Как пък не. Да сотавим Р.Овч, Таско Руснака и компания да си разиграват коня в полза на Русия.

 69. 69 Профил на accidental
  accidental
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Ха ха Руме Овчаров, а аз си мислех че са анти корупционно правителство

 70. 70 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  Дрогаре, така сте гласували - с долната част на гърба си.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 71. 71 Профил на dimitarts
  dimitarts
  Рейтинг: 422 Неутрално

  До коментар [#48] от "Гражданин":

  Дааа, няма да ползва. Затова наскоро откриха още един газопровод и доброволната зависимост от Русия е пълна. Меркел, а и Германия в това отношение, ми напомня много на ДБ. Говорят едни принципно верни неща, ама само говорят.

 72. 72 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Аз мислех, че Ташко Мъдурков най-после е изхвърлен на бунището на политическите трупове, а комунистите го изкарали да преговаря като експерт! Експерт по какво? По работа в Държавна сигурност, да.

 73. 73 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2398 Неутрално

  До коментар [#10] от "debruckere":

  На всички е ясно ,че от тази кръгла маса с участието на всички видове крадливи комунисти ,ще излезе само едно ,тройно поскъпване на тока в България , най високи цени в света , едниствения начин да се измъкнат тези престъпници от енергийната система и рекета на на селение и бизнес е революция .

 74. 74 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  "- максимално 50% от капацитет да може да се резервира от един участник в преноса (ПП)"

  Това е глупаво.
  Ами ако само един участник прояви интерес, половината капацитет ще остане празен ли?
  Нас какво ни засяга колко участника ще транзитират газ през дадена тръба, ако получим желаната цена за пренос? Това е американски проблем, не наш, ясно личи кого обслужват ПП.
  —цитат от коментар 47 на cav16646646


  Трети Енегриен Пакет - не си ли чувал????

  https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en

 75. 75 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  До коментар [#61] от "dnevnikar":Ами да ги изхвърли. Нека доставчикът, предложил най-висока цена за пренос, резервира 100% от капацитета. .
  —цитат от коментар 62 на cav16646646


  КАК ще ревизира 100% ? , нали в ЕС , има ТРЕТИ ЕНЕРГИЕН ПАКЕТ !!

  ----------------------------
  .. Cross-border cooperation
  National transmission system operators are responsible for ensuring electricity and natural gas is effectively transported through pipelines and grids.

  Due to the cross-border nature of Europe's energy market, they must work together to ensure the optimal management of EU networks. This is done through the European Network for Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) and the European Network for Transmission System Operators for Gas (ENTSO)..


  Ей и документи:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0715

  Комуто му се иска, да има 100% резервиране - да се наха от ЕС в Северна Корея!

 76. 76 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Най-фрапантното е, че трима агенти на Държавна сигурност - Хиновски, Ерменков, Гечев плюс осъдения криминален престъпник Р.Овч. решават вашето бъдеще, таварисчи идиоти. Продължете промяната.

 77. 77 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 607 Неутрално

  3/4 от изписаните опорки са пълни безумия. 1/4 корупционни мераци.

 78. 78 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 605 Весело

  Какви са тези проруски изкопаеми като Р.Овч. и Таско Ерменков ? Ако бяха живи Андрей Луканов и Лилов можеха и тях да включат в преговорите.
  —цитат от коментар 64 на antonio_vivaldi


  Акъла идва впоследствие, а? Ха-ха-ха, пляко паважна. Ного сте ителигентни, ама не се сещате.

 79. 79 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2676 Неутрално


  Това правителство може да стартира поне възстановяването на Козлодуй в сегашните уловия и със сегашните възможни партньори ... и да си получи сегашните възможни комисионни = това е достатъчна мотивация за постигане на разбирателство.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 80. 80 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Весело

  [quote#40:"jazzdevil"][/quote]

  Като сложим към Кери и Бил Гейтс, който усъвършенства технология за замяна на месото с инсекти всякакви и купува земи без ограничение на площите, за да ги остави да пустеят, бъдещето на България е "светло" - ще си тичаме боси по неокосени поляни и ще берем алени макове за конгресите на другариата на Бузлуджа, докато рупаме пържени комари.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 81. 81 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Весело

  ""Аз не съм сигурен по какво спорим в момента", каза Асен Василев..."

  Аз пък съм сигурна, че само (си) ни губите времето и скоро ще се разбере, че новият тюрлюгювеч, ако изобщо се сготви, ще управлява само до март, тоест три месеца. До януари правителство няма да има и ще ни мътите мозъците с глупости и претоплени набързо комунистически манджи.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 82. 82 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Румен Овчаров е от най-старите просъветски динозаври. Изпращането му да защитава обвързаността ни с Русия е чиста проба провокация. Румен Овчаров е от времето, когато Красимир Георгиев е бил шеф на комсомола в Москва. Яки КГБ обвързаности. Антибългарската позиция на Р.Овч. ясно показва защо е отливът на електорат от БСП.

 83. 83 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4997 Неутрално

  Баси промяната ни готвят тия - с Румен Гечев, Р.Овч. и Таско Ерменков.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 84. 84 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4997 Неутрално

  Снимката е показателна и навява спомени за кръглата маса. Тия буквално ни повтарят сценария на бащите си и замяната на демокрацията с кръгла маса.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 85. 85 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Весело

  "Демокатична България" е за спиране на разходите за Белене...

  А те тва пък е ВРЪО!
  Значи, че примерно си дострояваш "новата" къща на прадядо си, като междувременно купуваш поръчаните от него най-скъпи възможни мебели, като гардероби, облицовки, шкафчета и паркет от махагон, палисандър и квото се сетиш, докарано от Тропиците, и вземеш, че ги стовариш на улицата, на открито. После платиш да ти сковат покривче, а накрая го оставяш на произвола на съдбата и съседите - тоест без надзор и "излишни" харчове.
  Спиране на разходите за Беляне означава точно това, другари безхаберници! Беляне да се руши, да е без охрана и служители, а реакторите да ръждясват на воля, хахах...
  Умници-и-и-и!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 86. 86 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Весело

  "Обсъждането им беше доста объркано и поне два пъти имаше продължителни спорове по теми, които са по-скоро за социални политики, а не за енергийни. Други въпроси бяха от компетенцията на икономиката или финансите. Трети бяха толкова детайлни, че затормозиха разговорите, от които се очакваше да се търси разбирателство за принципи и основни политики - първо, за 4-годишния мандат на един кабинет, и, второ, за визия накъде да се движи българската енергетика до края на десетилетието, в средата на века и след това."

  В този абзац е казано почти всичко за тези, които се канят да ни управляват... ВКЛЮЧИТЕЛНО и това, че БКП, пременена с нова фамилия, грим и тоалет, конструиран и ушит от харвардски възпитаници, ще ни натресе "визията" си за българската енергетика, не само за 4 години, не само за средата на века, а и за СЛЕД ТОВА, ХАХАХАХАХА....
  Во веки веков, амин!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 87. 87 Профил на Radoslav Andreev
  Radoslav Andreev
  Рейтинг: 212 Неутрално

  Е щом таско и р. овч. са ви експертите пишете я бегала (на североизток) родната енергетика...

 88. 88 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4432 Любопитно

  Аз лично видях няколко добри и смислени предложения в сектора енергетика:

  1. "От ИТН говориха за нужда от нова програма за изграждане на индивидуални фотоволтаични инсталации без държавна подкрепа, като на желаещите да ги включат в електропреносната мрежа да се помага от Борд за администриране, който да им помага с информация къде наблизо може да стане свързването, а те да си преценят разходите." За информация - отдавна в повечето държави членки на ЕС това е възможно, крайно време е да се направи и в България!

  2. "Имаше и идеи, определени от БСП като "фантастични", като преоценка на проекти за ВЕЦ на Дунав, Тунджа, Горна Арда (предложени от ИТН и частично подкрепени от ПП с предложение за анализ и проучване на технически възможности за проточна ВЕЦ на Дунав)." За информация - подобни ВЕЦ-ве на Дунав вече има, мисля, че някъде в сръбско-румънската част на реката.

  3. "Пълно картиране в следващите 12-18 месеца на геотермалния капацитет на България с цел изграждане на пилотни мощности." За информация - европейски лидери в ГТЦ са Италия и Исландия. Можем да почерпим някакъв опит в тази сфера от тези две държави.

  П.П.
  Дано тези предложения се реализират на практика.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 89. 89 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Весело

  Снимката е показателна и навява спомени за кръглата маса. Тия буквално ни повтарят сценария на бащите си и замяната на демокрацията с кръгла маса.
  —цитат от коментар 84 на Alarmstufe Rot


  Много точно си го казал! Това е нов вид "кръгла маса", леко издигната откъм харвардските "незаконосъобразници", за да може да приплъзват указания и "визии" към останалите партийчета и коалицийки с гласове от по 6 до 10 на сто от 30 на сто от всички гласоподаватели - тоест господата "никои", които сега слушкат и папкат от червената президентска ръчичка. Заради тези благинки са готови да ни купят, продадат и накрая да ни сварят в казана си за ракия.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 90. 90 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  Вместо всеки представител на партия да изброи по един или два от програмните си приоритети и те да се интегрират в програмата на Киро и Кокорчо (всъщност те програма нямаха, нали? Май не им стигна времето - толкова бързаха да са министри!), тук взели господата "никои" да обсъждат визии за следващия век, хахах...
  Вчера мернах само някаква другарка с етноприческа, която от време на време казваше "Супер!", а през останалото четеше като партийна секретарка от невидим екран нещо като дневен ред на партиен конгрес. До нея Киро сдъвкваше по някое и друго изречение, този път без самодоволната усмивка. Не се разбра кое ще е политика на правителството, кое на НС. Не се знае и с кризите какво ще правим - явно те са задача на служебните правителства на Радев, който няма как да се откаже да управлява сам още поне 5 години.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 91. 91 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 1090 Весело

  И нищо не се казва за подготвяното "престъпление на века"-предложението за приватизирането на АЕЦ Козлодуй!
  —цитат от коментар 5 на proventuss


  Глупости.Спри да четеш тъпотии в бг мама.Козлодуй е стратегически обект и няма как по никакъв начин да бъде приватизиран.Ако не бъде спрян.

 92. 92 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  Казах, че К&К+4П нямат програма и се сетих, че те и партия си нямат още.
  Политически проект с двама лидери и стотина участници от приютилите ги световно неизвестни партиичета с по един-двама души членове, хахах...
  Проверих специално, не че не съм знаела - бъдещият ни министър-председател, бивш канадски гражданин и настоящ разследван за престъпление по чл. 313 НК даже няма партия, но се готви да ни управлява! Голям напредък имаме след историята на крамолите между Ристю и Раданчо, нда!
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Продължаваме_промяната

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 93. 93 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3425 Весело

  До коментар [#30] от "diq55699032":

  "НЕска казал, че на Христо му липсват първите 7 години
  https://eurocom.bg/new/konsultatsiite-rumen-ovcharov-km-db-lipsvat-vi-prvite-7-godini-video "
  ============
  Нормално.
  Партията-баба поучава партията-внуче.

  Еретик
 94. 94 Профил на bserafimov
  bserafimov
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Защо никой не говори за т.нар. американски тецове?!
  Договорите на американските ТЕЦ: Реформата, от която всички бягат
  Идеята на правителството за бързо прекратяване на договорите с "Ей и ЕС Гълъбово" и "Контур Глобал Марица-изток 3" до края на юни едва ли ще се осъществи, а те ни струват много пари.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK