На живо

Преговорите за кабинет: Партиите се разбраха за ревизия в МВР и ДАНС, обмислят ново министерство

След продължилите близо 5 часа преговори в сектор сигурност, партиите се договориха за пълен анализ на МВР и ДАНС, ревизия на законодателството и евентуално обособяване на нови структури и дори минитерство.

© Дневник

След продължилите близо 5 часа преговори в сектор сигурност, партиите се договориха за пълен анализ на МВР и ДАНС, ревизия на законодателството и евентуално обособяване на нови структури и дори минитерство.Дневник" проследи на живо разговорите между "Продължаваме промяната" и представители на други партии в опит да бъде съставено правителство и написана програма, която новият кабинет да изпълнява. Вътрешната сигурност е една от големите теми, по които се търси консенсус между "Продължаваме промяната" и представители и експерти на останалите три партии, с които победителят в изборите седна на една маса - "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП.


Преговорите по темата може да проследите във видеото:

След продължили близо 5 часа преговори за сектор вътрешна сигурност, представителите на четирите партии се разбраха, че работата трябва да започне с пълна ревизия и анализ на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност", на базата на който да бъде изготвено ново законодателство.


Партиите декларираха желанието от МВР да бъдат извадени несвойствените дейности като например ще се обсъжда документите за самоличност и шофьорските книжки да не бъдат издавани от МВР, а тези и други подобни административни услуги да се извършват в обособени центрове. След като бъде изготвен анализът за сегашното състояние на МВР ще се обсъжда по-конкретно и възможността пожарната и гражданска защита да бъдат обособени в отделно министерство за бедствия и аварии.


Представителите на четирите партии бързо постигнаха консенсус и за подобряване качеството на образованието, изграждане на по-добра и съвременна материална база, както и за достатъчно качествено съхранение на събраните доказателства. Договорени бяха промени в Закона за специалните разузнавателни средства и ограничаване на кръга от органи, които имат право да искат прилагането им както и прецизиране на основанията за искането на СРС. Подробно ще бъде преглеждан и законът, по който работи Националната служба за охрана (НСО) и по какъв начин да бъде преодоляно дублирането на функциите с МВР.

За какво се договориха партиите в сектор сигурност

Участниците от четирите партии в дебата за вътрешна сигурност се договориха за някои конкретни политики и промени:
 • Изготвяне на пълен функционален анализ на МВР и цялостен преглед на дейността на министерството
 • Анализът да се изготви от представители на МВР (политическото и професионално ръководство), синдикални организации, външни специалисти, представители на Министерството на финансите и по един представител от всяка от четирите партии
 • На база на този анализ да се изработят нова структура, звена и състав, включително и да се обмисли обособяване на служби в нови звена или министерства
 • Изготвяне промени в законодателството или изцяло нов закон за структурата и функциите на МВР. Предстои да се преценява детайлно дали законът за МВР да остане и дали той да е функционален или структурен въз основа на заключенията и препоръките на анализа
 • Обсъждане на възможността за обособяване на административни центрове за услуги като например за издаване на документи за самоличност или шофьорски книжки
 • Контрол върху информацията и достъпа=ът до информация, съвместим с партньорските служби
 • Освобождаване от несвойствени функции на полицейските органи
 • Обективно регистриране на сигналите и на престъпленията и отчитане на тяхната разкриваемост на база обективни критерии. В момента статистиката в МВР води едно престъпление като разкрито в момента, в който материалите се докладват на прокуратурата, а не когато има влязла в сила присъда като по този начин се генерира висока разкриваемост
 • Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово осигуряване за работа по програми с жертви и извършители на престъпления, домашно насилие, наркотици и рецидивна престъпност и взаимодействие с Министерството на правосъдието и Министерството на труда и социалната политика
 • Създаване на нова полицейска карта с фокус малките населени места и редовно полицейско присъствие и техника - видеонаблюдение, паник бутони и т.н.
 • Привличане на представители от местните общности
 • Повишаване на капацитета за криминалистика и криминология и връщане на криминологията в Националния институт
 • Институтът да възстанови научната, обучителната и методическата дейност
 • Обучение и специализация на кадри по криминалистика и криминология в чужбина
 • Изграждане на качествена база за съхранение на доказателствата, създаване на единна база данни
 • Подобряване на взаимодействието с чуждите партньорски служби с фокус към мигрантската криза
 • Засилен контрол и охрана на южната държавна граница с нови технологии
 • ГДБОП да засили взаимодействието с другите национални служби с фокус върху киберсигурността и създаване на унифицирана структура за киберсигурност и борба с киберпрестъпленията
 • Противодействие на домашното насилие
 • Изграждане на разбиране на полицейските служители за правата на човека
 • Постоянно съпътстващо специализирано обучение в областта на криминалистиката за водене на интервю и разпити
 • Нулева толерантност към нарушения и престъпления и незабавни действия
 • Оптимизиране на оперативно-издирвателната дейност, техническо осигуряване и въвеждане на полицейско разузнаване
 • Преглед и актуализация на закона за НСО, както и на всички закони в сектор сигурност
 • Създаване на система за професионално обучение и образование на служителите от сектор сигурност
 • Засилване противодействието на изпирането на пари по икономически сектори чрез засилване координацията на контролните органи
 • Пълен функционален анализ на ДАНС
 • Фокус върху противодействието на купуването на гласове
 • Пълна прозрачност на обществените поръчки
 • Периодично участие на службите за сигурност в ресорните комисии в парламента
 • Промени в Закона за специалните разузнавателни средства и ограничаване органите, които имат право да искат прилагането им, както и прецизиране на основанията за искането на СРС
 • Премахване на зависимостта на Бюрото за контрол на СРС от ДАНС
 • Въвеждане на ясни правила за кариерно развитие и езикова квалификация

"Почти всичко, което обсъждате, за анализ, изграждане на нова структура, ново законодателство – това са неща, които ще отнемат много време. Ако трябва да се обсъжда кое е спешното, което трябва да се направи, имаме няколко предложения". Това обясни председателят на най-голямата синдикална организация СФСМВР Валентин Попов, който бе поканен като гост и експерт да участва в обсъждането.


"В момента, в който имаме правителство и министър на вътрешните работи, хората на терен могат да бъдат разтоварени от несвойствени дейности, включително и административни. МВР върши работа на много други ведомства – от Агенция "Митници" до горското стопанство. Всичко това може да стане и след бърз преглед на подзаконовите нормативни актове още преди да са готови анализът, законите и новата структура на министерството", добави още Попов.


Той подчерта, че крайно належащо е и да се изработят нови униформи за полицаите и защитно облекло за пожарникарите.

"Продължаваме промяната" иска нови закони и по-добра квалификация на служителите

"Трябва да има закон за обществния ред, както и закон за оперативно-издирвателната дейност. От МВР трябва да бъдат извадени всички несвойствени дейности като например чистачките – няма проблем тази дейност да бъде аутсорсвана. Не би трябвало в МВР да се назначават хора по няколко закона - закона за държавния служител, по кодекса на труда и т.н.", обясни Милен Иванов от "Продължаваме промяната".


По думите му има проблеми и с обучението и в момента след като завършиш Академията на МВР може да станеш ръководител на 100 души, без никакво обучение за това как да ги ръководиш.


Едно от предложенията е икономическа полиция да стане истинска данъчна полиция и може да премине към данъчните.


"В момента има частни детективи, които работят на ръба на закона и могат без да се притесняват да наблюдават хора, да ги записват и следят, а това е парадокс. Частните охранителни фирми не бива да са врагове на системата, ако разбира се спазват закона. Секторът за сигурност страда от липса на отваряне в посока частния бизнес", коментира Иванов.


По думите му, в момента има и няколко структури, които са с полицейски функции, но са извън МВР - Главна дирекция "Охрана на съдебната власт" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". В момента те функционират в Министерството на правосъдието, а назначаването и функциите им са по Закона за МВР.


Асен Василев наблегна на това, че езиковата квалификация не трябва да бъде подценявана. По думите му, много от престъпленията са международни или са свързани с документи на чужди езици и езиковата подготовка също е изключително важна.

Илия Антонов, който е част от експертния екип на "Демократична България", изброи някои от приоритетите и целите на партията.
 • Утвърждаване на водеща роля на разследващия полицай
 • Създаване на условия за автономност и независимост на разследващите екипи
 • По-висока ефективност и развитие на капацитета на разследващия полицай чрез оптимизиране на функциите и щатовете – да се увеличи рязко броят на разследващите полицаи
 • Организационно и финансово развиване на експертизата и експертната помощ – много малко са криминалистите в България и са крайно недостатъчни
 • Подобряване на материалната база на местата за провеждане на процесуално-следствени действия – в момента няма достатъчно стаи за водене на разпити, а те трябва да са "каквито сме гледали по филмите" – от 90 районни управления такива стаи има в 19.
 • Няма стаи и за разпознаване от свидетели и трябва да бъдат създадени такива
 • Да се подобри оперативноиздирвателната работа с операции под прикритие
 • Развитие на отдели за планиране и информация

Димитър Сяров от експертния екип на "Демократична България" смята, че трябва да има зам.-министър, който пряко да отговаря за квалификацията на служителите в МВР.

"Демкратична България": Лични карти и шофьорски книжки да не се вадят в МВР

Адвокат Калоян Янков обобщи някои от предложенията на "Демократична България" като каза, че освен за обособяване на пожарната и гражданска защита, трябва да се помисли и за обособяване на центрове за административни услуги, които да издават лични документи или документи за управление на МПС, например и тези центрове да се извадят от МВР.


"Трябва да се промени административният статут на МВР, за да не бъде държава в държавата. Предлагаме да се приеме функционален закон за опазване и охрана вместо настоящия устройствен закон за МВР. Считаме, че и МВР трябва да бъде освободено от неговата специалност и да бъде поставено на функционална основа. Нормативно да бъде изведена полицейската дейност като основна и установяване на структурна независимост на структурите с полицейски правомощия от политическото ръководство на МВР", каза още Янков.


По думите му, трябва да има борд по персонала, да бъде създадена еднаква база и еднакво възнаграждение между различните служби в сектор сигурност.

"Демократична България": Да се отнеме правото на прокуратурата да иска подслушване и следене

Да се отнеме възможността прокуратурата да заявява прилагане на специални разузнавателни средства, предложи Атанас Атанасов.

© Георги Кожухаров

Да се отнеме възможността прокуратурата да заявява прилагане на специални разузнавателни средства, предложи Атанас Атанасов.


Атанас Атанасов от "Демократична България" коментира, че в последните години "в службите за сигурност са инсталирани послушни лица, които са зависими от задкулисието и са неспособни да изпълняват функциите, за които са назначени".


"Нужни са функционални и персонални промени за противопоставяне на това явление. Политически да бъде изведено това, че най-важната задача трябва да е борбата с корупцията чрез системни мерки във всички власти", посочи Атанасов.


Трябва да има контрол и превенция на службите и периодични изслушвания на водещи експерти и ръководители на тези служби в парламентарните комисии. Той акцентира и въхру работата на прокуратурата. "Какъв е смисълът службите да разследват и събират доказателства, след като прокуратурата бездейства?", попита риторично Атанасов. По думите му е нужно да се въведе възможност за атакуване пред съд на отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства, но трябва да има филтър, за да не бъдат задръстени съдилищата.


Трябва да се направят много сериозни промени в начина за прилагане на специални разузнавателни средства, смятат от "Деморкатична България". Атанасов посочи, че трябва да се ограничи кръгът от органи, които имат право да заявяват искане за прилагане на специални разузнавателни средства. Антикорупционната комисия също има право да предлага СРС и това е правен абсурд, коментира Атанасов. По думите му прокуратурата също има такова право и това трябва да бъде отменено.


Той поиска анализ на кадровото състояние в МВР и изрази съгласие пожарната да бъде извадена от ведомството и да бъде обособена в ново министерство, което да е ангажирано и с гражданската защита.

"Има такъв народ": Да се сложи край на офшорките и кухите фирми

Преговорите за кабинет: Партиите се разбраха за ревизия в МВР и ДАНС, обмислят ново министерство

© Георги Кожухаров


Антон Михайлов от "Има такъв народ" се концентрира върху икономическите престъпления и прането на пари, както и работата на ДАНС. Той посочи, че законодателството е добро, но зад това законодателство трябва да има много по-добро взаимодействие между институциите.


"Нужно е засилване на контрола в онези сектори в икономиката, в които потокът мръсни пари е концентриран. Анализът на риска за такива сектори показва ясно кои са тези сектори. Засилване на координацията между органите, които се занимават с противодействие на изпирането на пари. По-добра координация между полиция, НАП и ДАНС", изреди част от целите на "Има такъв народ" Михайлов.


По думите му, трябва да има анализ на случаите на проникване на чужди капитали в страната и обясни, че става дума за фиананси, генерирани от престъпления в чужбина, които идват в България.


Той подчерта, че новите технологии задължително трябва да намерят място в бъдещите промени.


Офшорните дружества да не бъдат изпозлвани за правене на бизнес и да не се използват кухи компании, а бизнесът да бъде съюзник на противодействието на прането на пари, призова Михайлов. По думите му, НАП може да направи анализ на онези сектори, в които има концентарция на стоки на лукс, както и на лица, които трудно могат да обяснят несъответствието в приходите и разходите си.


"Честната душа е честна, но когато види потока от мръсни пари, това може да се промени. За това е нужен несъмнен интегритет на служители, които се занимават с това", коментира Михайлов.


"ДАНС е основен контраразузнавателен орган в страната - основен принцип е да бъде ефективна, професионална и политически неутрална. Това може да се постигне с преглед и анализ на структурата, която да функционира според вида на заплахите, а не според написан закон", обясни Михайлов.


По думите му, трябва да се подобри способността за противодействие на корупцията като се направят промени и в Антукорупционната комисия и не на последно място той постави високо ниво на парламентарен контрол над службите за сигурност.

"Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите

Николай Радулов от "Има такъв народ" обясни какви са приоритетите на партията.

© Георги Кожухаров

Николай Радулов от "Има такъв народ" обясни какви са приоритетите на партията.


Николай Радулов от "Има такъв народ" обобщи приоритетите на партията в сферата на вътрешната сигурност. Той започна с това, че през последните години хората са станали свидетели на показни акции и това трябва да се промени.


"Трябва да се обезпечи равната сигурност на всички хора - както осигуряваме сигурността на един министър, така трябва да го правим и за обикновения човек", подчерта Радулов. Той обясни, че навсякъде се говори за цифровизация и нови технологии, а в България полицаите носят хартия от домовете си, за да принтират документи, а най-новият компютър е поне на 5 години.


Той даде пример със Закона за специалните разузнавателни средства, който дава възможност на специалните служби да наблюдават всеки, без значение дали е извършил или не престъпление. "С това трябва да се приключи", убеден е Радулов. Той също посочи, че е нужна не само ревизия на щата и състава на МВР, но и финансова.


"Стига вече с тези наши фирми", призова Радулов по отношение на обществените поръчки за облекло на униформените.


По думите му, най-сетне трябва да се направи децентрализация като това може да стане с отделяне на пожарната и гражданска безопасност, които да се трансформират в отделно министерство на бедствията и авариите.


"Големият проблем е с обучението на кадрите. Заплащането е ниско, а преподавателите не се ползват с особен авторитет и доверие. ДАНС упорито отказва да има структура, която да се занимава с обучението на техните кадри извън Академията на МВР. Може да се създаде Национална агенция по сигурност с факултети по сигурност и киберсигурност и да се превърне в модерно учебно заведение", предложи още Радулов.


"Отдавна е изоставена системата за подготовка и научна дейност на управленските кадри", коментира още той. По думите му, кадровата политика привидно изглежда открита, но много често е "прикрито връзкарство и заплащане".


Трябва да има професионално и честно бюджетиране и разходване на средствата - те така се изразходват, че не стигат за мебели, още по-малко за иновации. Институтът по криминалистика и криминология отказва да участва в обучението на служители от районните управления, добави още Радулов и обясни, че обучението по криминалистика трябва да се подобри.

БСП предлага пълен анализ на МВР и нов закон за полицията

"Ще работим за общество със спокойни условия за труд, бизнес, нулева толерантност към коруцпията. Основна цел е да спре натискът на битовата престъпност върху цели райони в страната с адекватна реакция от страна на държавата", обясни Иван Иванов от БСП.


По думите му, сектор сигурност и МВР трябва да се разглеждат в два аспекта - състоянието на самата система, отношението на служителите към йерархичната структура, битовата среда, адекватната подготовка и от друга страна - как гражданите приемат министерството и неговата задача да запазва обществения ред в страната.


Иван Иванов от БСП обобщи приоритетите на партията в сектор вътрешна сигурност.

© Георги Кожухаров

Иван Иванов от БСП обобщи приоритетите на партията в сектор вътрешна сигурност.


"За да се случат всички тези неща е необходимо да има преглед на самото министерство. Предлагаме в първите 3 до 6 месеца да се направи пълен анализ на МВР - на всички структури, звена, брой служители, дублиращи звена, тъй като в момента МВР е с най-големия бюджет в страната", подчерта Иванов.


На базата на този преглед и анализ на системата трябва да се направи нов закон за МВР. По думите му в момента ведомството представлява обърната пирамида и не дава ефектът, който очакват служителите и гражданите.


"Има проблеми и с кариерното израстване на служителите. Трябва да сложим край на политическото инженерство, заради което стигнахме до най-ниските нива на доверие към полицията през последните 12 години", подчерта още Иванов.


Той посочи, че престъплениятатрябва да се намалят на 30-35 на 10 000 души, както и да намалее с 20% броят на кражбите и броят на рецидивите. Да се създадат радикално нови инструменти, стабилна тенденция за намаляване на над 2 пъти на броя на наркоманите в сравнение с 2018 г.


Трябва да се създаде нова полицейска карта с постове на жандармерията за не повече от 3 села. Нужна е адекватна подготовка на полицаите, активна работа с европейските партньори, както и подобряване на възможностите за разследване с по-модерна база за криминалистичен анализ.


Тодор Байчев посочи, че в МВР се правят козметични промени - сливане или отделяне на различни звена и отдели или преименуването им, а в някои от тях има и дублиране на функции. Трябва да има и по-добра законова защита на действащите полицаи, посочи още социалистът. Филип Попов акцентира върху защита на границата и по-добра киберсигурност, разширяване обхватът на дирекция "Вътрешна сигурност".


"Сериозен проблем в България е и домашното насилие", посочи още Попов и добави, че това е един от приоритетите за БСП. Пътната безопасност също е сред основните приоритети и цели на партията.


Валери Сарандев обясни, че превенцията трябва да бъде приоритет в дейността на полицейските служби.

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  Реподбор.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  Изгонете корумпетата и гнилите ябълки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  Премахване на ранното пенсиониране.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Biggus Dickus
  Biggus Dickus
  Рейтинг: 591 Гневно

  Представителя на СИК за Шумен и региона (Малък Шошо) ги разбира нещата...

  Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Или пенсия, или заплата. Познавам доста народ пенсионери на заплата в МВР. И какви са тези 20 брутни заплати накрая. Най-много 6 като при данъкоплатците!

 7. 7 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Няма много смисъл да се следят тези преговори. Нещата са ясни, Херо Мустафа в периода 2-8 ноември на срещите с всичките тия партии даде ясните инструкции, че правителство трябва да има и им зададе задачките за изпълнение. Тия преговори са само за да замажат нещата пред хората. Ще им гледаме цирка няколко месеца и напролет нови избори и още п- висок процент за Възраждане и така докато Възраждане - единствената българска партия, получат пълно мнозинство и започнем да вземаме решения в полза на държавата и хората а не в полза на чуждите "партньори"

 8. 8 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Няма много смисъл да се следят тези преговори. Нещата са ясни, Херо Мустафа в периода 2-8 ноември на срещите с всичките тия партии даде ясните инструкции, че правителство трябва да има и им зададе задачките за изпълнение. Тия преговори са само за да замажат нещата пред хората. Ще им гледаме цирка няколко месеца и напролет нови избори и още п- висок процент за Възраждане и така докато Възраждане - единствената българска партия, получат пълно мнозинство и започнем да вземаме решения в полза на държавата и хората а не в полза на чуждите "партньори"

 9. 9 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  "Стига вече с тези наши фирми", неее... да не е грешка на езика :) :) :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 10. 10 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  До коментар [#7] от "Billy Pilgrim":

  аз пък предполагам, че периода на полуразпад на новата АТАКА ще е още по-кратък

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 11. 11 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  оригиналът винаги е по-траен :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 12. 12 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  До коментар [#7] от "Billy Pilgrim":

  Ама си и вярвате май?

 13. 13 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 2194 Весело

  "ново Министерство на бедствията и авариите"

  Ще имат много работа. То цялата държава е едно бедствие...

 14. 14 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2392 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Изгонете началниците, които са слугували на ГЕРБ и са изпълнявали явно нередни заповеди в разрез със закона !
  Редовия полицай където го пратят, там отива.
  Измежду редовите да се уволнят дисциплинарно всички, за които има доказателства, че са надвишили правата си и вместо самоотбрана са били и пребивали невинни хора.
  Това ще е достатъчно за да се отсее читавият състав.

  кратък
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на Toshko Afrikanski
  Toshko Afrikanski
  Рейтинг: 2022 Весело

  "Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите
  -----------------------------
  Демек нов Делян Пеевски...

 17. 17 Профил на Cacafuego
  Cacafuego
  Рейтинг: 705 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":Изгонете началниците, които са слугували на ГЕРБ и са изпълнявали явно нередни заповеди в разрез със закона ....
  —цитат от коментар 14 на Мариана Кълвачева

  Имаше едни записи от едни камери на НСО, които не можеха да ги намерят 1 година и се появиха точно преди изборите лятото. Да започнат махането с началника на НСО?

  Едно съобщение е новина, само ако някой не иска то да бъде публикувано. Всичко останало е реклама!
 18. 18 Профил на vova.josei_ki
  vova.josei_ki
  Рейтинг: 1567 Неутрално

  "Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите


  Очаквам БСП да поиска "Министерство на Топлата вода"!

  ___________________

  Ще има ли един, който да се ангажира, за в бъдеще ЗАКОНИТЕ ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, А НЕ ПОЖЕЛАТЕЛНИ?

  Fu*k Your Opinion
 19. 19 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1603 Неутрално

  "ново Министерство на бедствията и авариите"Ще имат много работа. То цялата държава е едно бедствие...
  —цитат от коментар 13 на plamen_b


  Необходимо ни е и министерство на ПРОПАГАНДАТА ! Не се шегувам ! Имали сме такова начело с Димо Казасов , интересен политик и общественик , който държи палмата на политическото оцеляване :
  "През 1938 г. парламентаризмът е възстановен, но косъмът на Казасов сочи, че е опасно да влиза в легалната политика. Димо избира нелегалния Отечествен фронт, който прави преврата на Девети септември 1944 г. Косъмът е познал - бившите управници са пратени на ешафода от така наречения Народен съд.

  Лъжливият Пинокио става министър на пропагандата в първото ОФ-правителство1944 - 1946 г. Във второто и третото е министър на информацията и изкуствата. През 1950 г. е главен директор на издателствата, полиграфическата промишленост и търговията с печатни произведения. И тогава се случва най-невероятното в невероятното житие на Казасов.

  Димо облича тогата на Главен цензор на републиката. Изготвя “Списък на вредна литература”, която народът не бива да чете. Високо морален и откровен до болка, той включва вътре и свои собствени съчинения!

 20. 20 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3012 Весело

  ""Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите"

  И за министър на това министерство да бъде сложен човек с опит като Шиши Пеевски!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 21. 21 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2392 Неутрално

  До коментар [#16] от "Toshko Afrikanski":

  Може и Емел Етем тире Тошкова, тя доста поразии направи едно време.
  Примерно изпраща фирма за да почисти коритото на реката, а депесарската фирма ... изсича до голо всички тополи около реката, които държат наносите да не ги отнесе, и продава дървения материал в чужбина.
  Ето това е министър на екологията.
  Настроение - малко преди повръщане.

  кратък
 22. 22 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  НАПРАВО ДА СЕ ЗАБРАНИ

  на прокуратурата да разследва, докато не назначим наш главен прокурор

 23. 23 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  До коментар [#14] от "Мариана Кълвачева":

  УВОЛНЕТЕ СИЧКИ

  и назначете проверени наши хора

 24. 24 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  ТОЗИ ЦИРК, СЪС ЗАКЛИНАНИЯТА КОИТО ПРОИЗВЕЖДА

  много ми прилича на идеите на 22 конгрес на КПСС през 60-те г., когато Светлото бъдеще (Комунизма) беше провъзгласено, че ще настъпи през 1980. Нашите леви групировки са още по-големи оптимисти...

 25. 25 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2392 Неутрално

  До коментар [#23] от "ogp03622986":

  Не, това което предлагате е един вид диктатура.
  Какво означава да се назначат проверени наши хора ?
  Нали има независимост на властите, това да не е диктаторски режим.
  В институциите трябва да работят надпартийни специалисти, а не послушковци, които изпълняват нарежданията на вожда, без да спазват закона.

  кратък
 26. 26 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  ИЗКЛЮЧЕТЕ ЛЕВИЯ МИГАЧ

  Автор: Иван Стамболов - Сула

  Времената се променят и ние се променяме с тях, уж бил казал Овидий. Светът олевява и ние олевяваме с него. Каква хубава, каква нормална страна бяхме, а и още сме! Какви човешки кръчми, какви масови прояви на здрав разум, граничещ с изтънчен цинизъм! Какъв благороден скепсис към изблиците на прогресивно оглупяващата цивилизация! Обаче и тук, в България, макар и по-бавно заради уютната ни балканска изостаналост, се просмуква идиотщината на века.

  От тази година България има ляво управление. Не че някога изобщо е било кой знае колко дясно и като казвам "някога", тръгвам още от потната конница на Аспарух, но сега вече е официално - ляв президент, ляво (по собствените му признания) парламентарно мнозинство. Ще имаме даже и ляво правителство, уникално с това, че ще съчетае в нерушима сплав класическото ляво (БСП), модерното ляво (ПППП и ДБ) и вулгарния популизъм на Слави и неговия оркестър. Това е българското ляво в неговата цялост и абсолютна представителност.

  Недейте! Недейте да завивате наляво! Не можем да си го позволим. Могат да си го позволят само изключително богати общества, които имат какво да пилеят, без да мислят за след това. Но дори и за тях идва "след това", вярно, не толкова бързо, колкото ще дойде за нас.

  Червени икономисти обикалят телевизиите (напр. Боян Дуранкев) и разправят как умните и развити страни имат големи дългове, благодарение на които неселенията им живеят охолно. Разправят как нашата задлъжнялост е срамно малка и как фискалната дисциплина е зло. Задно с това упорито се говори, че една от първите мерки на новото правителство ще бъде да тегли още няколко милиарда заем и да покачи дефицита до неприлични висоти. Представям си олющен панелен блок. На осмия етаж живее семейство Ганеви и до гарсониерата им се стига посредством набъздяващ на урина асансьор, в който някой гордо е стопил копчетата със запалка. Г-жа Ганева работи като чистачка в някакво министерство, а г-н Ганев е на социални помощи. На първо число г-жа Ганева взима заплата и с г-н Ганев празнуват. Изпиват я до трето число. На четвърто число г-н Ганев си получава помощите. Празнуват. До шесто число са ги изпили. На седмо число г-жа Ганева взима заем от познати. Празнуват. На девето число г-н Ганев взима заем от роднини. Празнуват. На единайсето, петнайсето и двайсето число отново взимат заеми. На дванайсето, шестнайсето и двайсет и първо отново празнуват. От двайсет и трето до края на месеца гладуват, протестират, бият се и не си говорят. Е, на този олющен панелен блок ли трябва да заприлича България? Защото с политики на увеличаване на дефицита уж с цел стимулиране на потреблението и с всички останали левичарски заблуди и бълнувания рано или късно ще заприлича на това. Много по-рано от Франция или Германия. Вече ни се е случвало. Тези олющени панелни блокове откъде ги знаем? Те не са се самозародили.

  Защо едно правителство тегли заеми, за да ги открадне ли? Това също, но има и друг, по-благороден посвоему мотив. Ако в късната есен едно правителство, дето още не знае на кой свят е, тегли голям заем, то очевидно с него иска да смекчи идващата зима, защото иначе, малко преди да пукне пролет и кокичетата да покажат малките си бели главички от преспите, ще го бият с камъни. Още Евангелието учи, че между "Осанна!" и "Разпни го!" няма дори и цяла седмица. Днешните любимци на "суверена", ако не си изиграят правилно картите, утре ще се крият по ъглите от народната "любов". А те едва ли ще ги изиграят правилно, защото май не са съвсем наясно с правилата на играта, а дори и да са наясно, то не я играят по своя воля. Затова в гладни и студени дни трябва да намерят отнякъде хляб да го разхвърлят на плебса. Плебсът се държи доволен с хляб и зрелища. У нас зрелищата са безплатни, но за хляба трябва да се теглят заеми. Защо, прочее, вместо електричество не изнасяме зрелища? И двете ги имаме в изобилие, само дето електричеството не е безплатно. Нека икономистите помислят.

  Това, което ни се случва, е гадно, този ляв завой. Някои го виждат, други ще го видят скоро. И ще вият като при Луканов и Виденов. За безумния завой има три причини - една външна и две вътрешни.

  Външната е общото олевяване на човечеството. След дълъг период на безметежие и охолство човек олевява. Дано не е олевял дотолкова, че единственият начин да се върне в коловозите на нормалността да е нещо от рода на WW2. То не бяха права, то не бяха свободи, то не бе толерантност и мулти-култи... Личният ресурс намалява, публичният ресурс се увеличава и го управляват мазни партийци с лицемерна грижа за народа. Но светът е достатъчно хубав, за да посмее някой да се откаже от него - няма война, няма глад, има кредити и молове. Хората направиха света толкова хубав, че чак не го заслужават.

  Едната вътрешна причина е жаждата за промяна. Така е то - от време на време се появява желание за промяна, защото всичко омръзва. ГЕРБ бяха на власт прекалено дълго и мнозина свързват личното си неудовлетворение с официалния виновник, с този, който в крайна сметка би трябвало да понесе отговорността. Добре е винаги да има външен субект, който да е виновен за всичко. И винаги ще има. Все едно кой. Министрите на Виденов, дето през 1996 за малко не ги линчуваха след т.нар. "Виденова зима", днес са в първите редици на "промяната". Но кой ще помни и ще мисли за такива работи!

  Другата вътрешна причина за българския ляв завой е лакомията за все повече благополучие и безметежие; щастието ни се полага; който иска да ни го отнеме извършва атентат против човешките ни права. Скромността е мъртва, смирението се среща по-рядко, от албиносите. Вижте, че все още отказваме да признаем прехода за приключил. Кога ще свърши прехода, когато от чешмата потече ракия и Кока-Кола? Когато всички станат милионери? Но тогава с кого ще се мерят, пред кого ще се надуват. Пък и веднъж вече бяхме всички милионери.

  Видя се истинският профил на електората - преобладаващо ляв. Тоест хора, които чакат някой да ги оправи. Дори когато пълнеха площадите със сини знамена против комунистите, дори когато мечтаеха за частна собственост и капитализъм, дори когато се тълпяха зад Иван Костов да свалят Виденов, дори тогава чакаха някой да ги оправи. Дори и тогава на практика бяха леви и все още са. Те и сега си мислят, че ще ги оправи някой от Канада. Канада е вълшебно място. Помните ли какво пееха клуб НЛО: "Ех, Канада! Ех, Канада! Ще продам червената си лада".

  Лявото най-сетне победи официално. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен, но това надали има някакво значение.

 27. 27 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 499 Любопитно

  Интересно ли ви е реалитито? "България договаря правителство"?

  Бог да благослови Америка за България!
 28. 28 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4427 Весело

  "Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите"

  Предвидливи са на фона на очакванията за предстоящи бедствия при управлението на Радев.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 2452 Любопитно

  ""Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите"

  4 партии, не могат да си разделят министерствата.

  Трябва да има достатъчно министерства за всички.

  Аз вчера предложих да се отвори и "Министерство на Истината".

  Ама ме изтриха. Зер, нарушавам нечии правила.

  Може и "Министерство на пропагандата", на "свободата", на "мира".

  Има хляб, може много министерства да се измислят.

 31. 31 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 2452 Любопитно

  ИЗКЛЮЧЕТЕ ЛЕВИЯ МИГАЧ Автор: Иван Стамболов - СулаВремената се променят и ние се променяме с тях, уж бил казал Овидий. Светът олевява и ние олевяваме с него. Каква хубава, каква нормална страна бяхме, а и още сме! Какви човешки кръчми, какви масови прояви на здрав разум, граничещ с изтънчен цинизъм! Какъв благороден скепсис към изблиците на прогресивно оглупяващата цивилизация! Обаче и тук, в България, макар и по-бавно заради уютната ни балканска изостаналост, се просмуква идиотщината на века.От тази година България има ляво управление. Не че някога изобщо е било кой знае колко дясно и като казвам "някога", тръгвам още от потната конница на Аспарух, но сега вече е официално - ляв президент, ляво (по собствените му признания) парламентарно мнозинство. Ще имаме даже и ляво правителство, уникално с това, че ще съчетае в нерушима сплав класическото ляво (БСП), модерното ляво (ПППП и ДБ) и вулгарния популизъм на Слави и неговия оркестър. Това е българското ляво в неговата цялост и абсолютна представителност.Недейте! Недейте да завивате наляво! Не можем да си го позволим. Могат да си го позволят само изключително богати общества, които имат какво да пилеят, без да мислят за след това. Но дори и за тях идва "след това", вярно, не толкова бързо, колкото ще дойде за нас.Червени икономисти обикалят телевизиите (напр. Боян Дуранкев) и разправят как умните и развити страни имат големи дългове, благодарение на които неселенията им живеят охолно. Разправят как нашата задлъжнялост е срамно малка и как фискалната дисциплина е зло. Задно с това упорито се говори, че една от първите мерки на новото правителство ще бъде да тегли още няколко милиарда заем и да покачи дефицита до неприлични висоти. Представям си олющен панелен блок. На осмия етаж живее семейство Ганеви и до гарсониерата им се стига посредством набъздяващ на урина асансьор, в който някой гордо е стопил копчетата със запалка. Г-жа Ганева работи като чистачка в някакво министерство, а г-н Ганев е на социални помощи. На първо число г-жа Ганева взима заплата и с г-н Ганев празнуват. Изпиват я до трето число. На четвърто число г-н Ганев си получава помощите. Празнуват. До шесто число са ги изпили. На седмо число г-жа Ганева взима заем от познати. Празнуват. На девето число г-н Ганев взима заем от роднини. Празнуват. На единайсето, петнайсето и двайсето число отново взимат заеми. На дванайсето, шестнайсето и двайсет и първо отново празнуват. От двайсет и трето до края на месеца гладуват, протестират, бият се и не си говорят. Е, на този олющен панелен блок ли трябва да заприлича България? Защото с политики на увеличаване на дефицита уж с цел стимулиране на потреблението и с всички останали левичарски заблуди и бълнувания рано или късно ще заприлича на това. Много по-рано от Франция или Германия. Вече ни се е случвало. Тези олющени панелни блокове откъде ги знаем? Те не са се самозародили.Защо едно правителство тегли заеми, за да ги открадне ли? Това също, но има и друг, по-благороден посвоему мотив. Ако в късната есен едно правителство, дето още не знае на кой свят е, тегли голям заем, то очевидно с него иска да смекчи идващата зима, защото иначе, малко преди да пукне пролет и кокичетата да покажат малките си бели главички от преспите, ще го бият с камъни. Още Евангелието учи, че между "Осанна!" и "Разпни го!" няма дори и цяла седмица. Днешните любимци на "суверена", ако не си изиграят правилно картите, утре ще се крият по ъглите от народната "любов". А те едва ли ще ги изиграят правилно, защото май не са съвсем наясно с правилата на играта, а дори и да са наясно, то не я играят по своя воля. Затова в гладни и студени дни трябва да намерят отнякъде хляб да го разхвърлят на плебса. Плебсът се държи доволен с хляб и зрелища. У нас зрелищата са безплатни, но за хляба трябва да се теглят заеми. Защо, прочее, вместо електричество не изнасяме зрелища? И двете ги имаме в изобилие, само дето електричеството не е безплатно. Нека икономистите помислят.Това, което ни се случва, е гадно, този ляв завой. Някои го виждат, други ще го видят скоро. И ще вият като при Луканов и Виденов. За безумния завой има три причини - една външна и две вътрешни.Външната е общото олевяване на човечеството. След дълъг период на безметежие и охолство човек олевява. Дано не е олевял дотолкова, че единственият начин да се върне в коловозите на нормалността да е нещо от рода на WW2. То не бяха права, то не бяха свободи, то не бе толерантност и мулти-култи... Личният ресурс намалява, публичният ресурс се увеличава и го управляват мазни партийци с лицемерна грижа за народа. Но светът е достатъчно хубав, за да посмее някой да се откаже от него - няма война, няма глад, има кредити и молове. Хората направиха света толкова хубав, че чак не го заслужават.Едната вътрешна причина е жаждата за промяна. Така е то - от време на време се появява желание за промяна, защото всичко омръзва. ГЕРБ бяха на власт прекалено дълго и мнозина свързват личното си неудовлетворение с официалния виновник, с този, който в крайна сметка би трябвало да понесе отговорността. Добре е винаги да има външен субект, който да е виновен за всичко. И винаги ще има. Все едно кой. Министрите на Виденов, дето през 1996 за малко не ги линчуваха след т.нар. "Виденова зима", днес са в първите редици на "промяната". Но кой ще помни и ще мисли за такива работи!Другата вътрешна причина за българския ляв завой е лакомията за все повече благополучие и безметежие; щастието ни се полага; който иска да ни го отнеме извършва атентат против човешките ни права. Скромността е мъртва, смирението се среща по-рядко, от албиносите. Вижте, че все още отказваме да признаем прехода за приключил. Кога ще свърши прехода, когато от чешмата потече ракия и Кока-Кола? Когато всички станат милионери? Но тогава с кого ще се мерят, пред кого ще се надуват. Пък и веднъж вече бяхме всички милионери.Видя се истинският профил на електората - преобладаващо ляв. Тоест хора, които чакат някой да ги оправи. Дори когато пълнеха площадите със сини знамена против комунистите, дори когато мечтаеха за частна собственост и капитализъм, дори когато се тълпяха зад Иван Костов да свалят Виденов, дори тогава чакаха някой да ги оправи. Дори и тогава на практика бяха леви и все още са. Те и сега си мислят, че ще ги оправи някой от Канада. Канада е вълшебно място. Помните ли какво пееха клуб НЛО: "Ех, Канада! Ех, Канада! Ще продам червената си лада".Лявото най-сетне победи официално. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен, но това надали има някакво значение.
  —цитат от коментар 26 на ogp03622986


  ПОДПИСВАМ СЕ ПОД ВСЯКА ДУМА!!!!!!
  +++++++++++++++++++++++++++++++

 32. 32 Профил на Toshko Afrikanski
  Toshko Afrikanski
  Рейтинг: 2022 Весело

  До коментар [#16] от "Toshko Afrikanski":Може и Емел Етем тире Тошкова, тя доста поразии направи едно време.Примерно изпраща фирма за да почисти коритото на реката, а депесарската фирма ... изсича до голо всички тополи около реката, които държат наносите да не ги отнесе, и продава дървения материал в чужбина.Ето това е министър на екологията.Настроение - малко преди повръщане.
  —цитат от коментар 21 на Мариана Кълвачева

  Е да де, а сега фирмата ще е на предложилия да се реанимира това министерство.

 33. 33 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3734 Весело

  До коментар [#27] от "Günther":

  Всички руски тролове умират от яд!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3734 Весело

  До коментар [#30] от "Тангра":

  Нещо си се объркал!
  Не са четири, а три.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Мине се не мине време и хоп,някой голям стратего-умник без никакъв опит в системата на МВР или пребивавал за кратко на синекурна длъжност,тръгва да предлага изваждане на Пожарната от системата на МВР!Това Радулов-бивш ДС офицер,това Атанасов-бивш ЖП-ец,престоял 2-3 години като началник на НСС без ден стаж преди това в такава служба,тръгнали да дават акъл!А бе,аланкоолу,в МВР е създадена система за хоризонтална и вертикална координация и взаимодействие на службите,учебни заведения,система за оповестяване и свръзки,кадрова система и т.н.и т.н,а сега искат да изваждат Пожарната в ново Министерство и всичките тези неща да бъдат дублирани-нито ще е по-ефективно,нито ще е по-евтино,нито ще е правилно!Вържете и спрете лудите псевдо-политици и разбирачи!

 36. 36 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 2452 Неутрално

  До коментар [#30] от "Тангра":Нещо си се объркал! Не са четири, а три.
  —цитат от коментар 34 на Храбър


  Аз вярно, че дебатите не ги гледам на живо, но мине се не мине и
  "БСП иска .."
  "ИТН иска ..."
  "ДБ иска ..."
  А все пак и без ПП не може.

  Та как ги пребори 3, бре, другарю, Храбър?!

 37. 37 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1153 Весело

  Промената и подмената!!
  школата в Симеоново и ПП
  след тато и мама на Киро къде са и двамца от Първо главно на ДС
  те на и татю на водач на листа Ивайло Шотев и брат му кадесари

  25 ноември, 11:08
  Бащата на депутат от "Продължаваме Промяната" подслушвал американското посолство в разгара на Студената война

  Бащата на водача на листата на "Продължаваме Промяната" в 13-ти МИР-Пазарджик и вече избран депутат Ивайло Шотев, е бил ключова фигура в някогашния отдел на Второ главно управление на Държавна сигурност (ВГУ-ДС), който е разработвал американската легация и резидентурата на ЦРУ там през първата половина на 80-те години на миналия век. Това съобщава Zonanews.bg, след като се е запознала с личното кадрово дело на Валентин Илиев Шотев в архива на Комисията по досиетата.

  Бащата на днешния депутат от ПП "ПП" започва кариерата си в структурите на репресивната ДС на 21.10.1983 г. като разузнавач в отдел 01 на Второ главно управление (ВГУ-ДС), след като в периода 1979-1983 г. завършва I-ви факултет ("Държавна сигурност") на ВСШ "Г. Димитров" в Симеоново.

  Нека припомним каква е международната среда по това време. Студената война между САЩ (НАТО) и Съветите (Варшавския договор) е в един от своите зловещи пикове, а генерален секретар на КПСС е бившият шеф на КГБ Юрий Андропов. Андропов възприема международната политика през призмата на зловеща конспирация, която Ващингтон и съюзниците му готвят срещу комунистическия блок, вкл. т.н. "внезапно ракетно-ядрено нападение" (ВРЯН). Тази апокалиптична картина на света, която формира мисленето на съветските геронтократи в Политбюро на ЦК на КПСС, налага съветските тайни служби и "филиалите" им в съветския блок да увеличат шпионирането на американските посолства в техните столици, за да засекат "пъклените" планове на американски империализъм срещу комунистическия лагер.

  Ето в това мрачно и зловещо време Валентин Шотев започва да работи като кадрови служител на ВГУ-ДС, отдел 01, отделение 01 (контрашпионаж спрямо американската легация в София). Веднага е изготвен "План за ускорено и целенасочено въвеждане в оперативната работа и обучение на лейт. Валентин Илиев Шотев", в който основните елементи са следните:

  запознаване от началника на отделение 01 по проблемите на контраразузнавателната работа в отделението по линия на американското разузнаване;

  запознаване с материали и данни по конкретни форми и методи на работа на американското разузнаване;

  запознаване със структурата и взаимодействието по връзките на посолството между отделение 01 и 02. Взаимодействие между 01 и 03 отделение.

  Запознаване с наличните данни, форми и методи и организация на работа на органите на ДС, съответно по отделение 01, срещу американското разузнаване по линия на резидентурата прикрита в посолството на САЩ;

  използването на ОТМ "Пирин" (подслушване на телефоните на легацията), "Родопи" (подслушване на легацията чрез монтирани микрофони вътре и вън от сградата), В, Б и пр., провеждане М-"Г" (секретно претърсване), използване ВН (външно наблюдение);

  Бащата на днешния депутат от "проамериканската" партия ПП "Продължаваме Промяната" явно е бил много схватлив и отдаден на работата си, защото в атестацията му за периода 1983-1986 г. виждаме, че бързо е израснал до "старши разузнавач" в отдел 01. Както и следната оценка: "В сравнително кратък срок навлезе в проблемите на работата на резидентурата на ЦРУ, прикрита в посолството на САЩ, по която работи. Работи настойчиво и с желание за изпълнение на поставените задачи, като се стреми да повишава квалификацията си".

  Забележете какво още пише в този особено важен за всеки кадрови служител на тогавашната ДС документ: "Изучава опита на КГБ"! Изучаването на опита на съветския КГБ в тази гореща фаза на Студената война едва ли е ставало без съответното ръководство на офицери от КГБ – вече описахме от каква изключителна важност за КГБ, ерго Политбюро на ЦК на КПСС, е била всяка информация от американските посолство – в случая от това в София.

  А сега черешката на тортата – в атестацията на Валентин Шотев пише, че е "участвал в провеждането на сложни оперативно-технически мероприятия в рамките на отделението". Край на цитата! Нека го кажем на човешки език – бащата на днешния ключов депутат в "проамериканската" партия на Кирчо и Кокорчо, е участвал в подслушване, секретно претърсване и още половин дузина сложни ОТМ (оперативно-технически мероприятия), за добиване на документална и друга информация от самото посолство и свързана с резидентурата на ЦРУ в американската амбасада в средата на 80

  През 1986 г. кариерата на Валентин Шотев ръзко дръпва, но в друга посока – той е избран за първи секретар на Районния комитет на ДКМС в МВР и остава на тази висока номенклатурна длъжност до падането на комунистическия режим. Със заповед № 34/26.02.1990 г. е преназначен за инспектор в отдел 01 на Националната служба за защита на конституцията (НСЗК), както формално беше преименувано ВГУ-ДС, с което бяха запазени кадрите на репресивната ДС, но под име и вънкашност нови и "вътрешност" стара. През есента на същата 1990 г. е уволнен поради съкращаване на щата. След това Шотев се захваща със сериозен бизнес, производство на вина и др. дейности, става съдружник на Алексей Петров-Трактора, но това вече е друга история.-те години на миналия век.

  За целите на настоящото разследване е важно да разкрием и други персони от двата кървавочервени рода по майчина и бащина линия на баща и син Шотеви. Валентин Илиев Шотев е роден на 17.5.1960 г. в гр. Пазарджик от баща Илия Костадинов Шотев и майка – Магдалена Павлова Шотева. Бащата от 1955 г. е завършиял Военната академия и дългогодишен офицер в Гранични войски, както и комендант на Доспатската комендатура. Член е на БКП. Майката е партиен секретар на ППО в ЗМД-Драгор, където работи. Тя също е от здраво комунистическо семейство – нейният брат Иван преди 9 септември 1944 г. е политкомисар на шумкарската банда "Ангел Кънчев", след това става преподавател в АОНСУ, признат за АБПФК. И другият й брат – Георги - е признат за АБПФК.


  Братът на самия Валентин Шотев – Веско Шотев – също като него завършва факултет "Държавна сигурност" на ВСШ "Г. Димитров" в Симеоново.

 38. 38 Профил на kahles
  kahles
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  Все още ми е трудно да разбера как хора, които доскоро минаваха за демократи, приеха, че триадата БСП - ДС - червена олигархия, в каквато се преформатира тоталитарния тумор БКП, може да бъде нещо положително за България.

  Едва ли има мислещ човек, който не е убеден, че единствената цел на това преформатиране беше да се превърне политическата власт на комунистическата номенклатура в икономическа. Съгласно циничната постановка на Луканов - "Искате капитализъм? Добре, но ние ще бъдем капиталистите!" За целта функциите бяха разпределени - избрани представители на комунистическата номенклатура бяха назначени за капиталсити и получиха червените куфарчета, БСП стана техният политически представител и чадър, а ДС доставяше нужната информация, координираше действията на отделните части на триадата и при нужда осигуряваше "груба сила" чрез създадената и контролирана от нея организирана престъпност.

  За 32-те години след колапса на съветската система тази триада ВИНАГИ беше част от проблемите на страната и НИКОГА не беше част от решението им.

  А сега псевдодемократите от ДБ и техният форумен слугинаж в лицето на Грънчо, Храбреца, Препатилия и разбира се, Стюпи, напоително ни обясняват, че задаващата се четириглава ламя, родена от същата тази триада, този път с бащинството на Румен Радев, ще ни отведе в светлото бъдеще на "нулевата корупция", върховенството на закона. Който междувременно, в процеса на установяване на върховенството му, малко ще бъде погазен, ама с добри и "почтени" цели и намерения...

  Не, неуважаеми! Радев, харвардските му лакеи, кохортата му от ДС-доносници, Таско Ерменков, Румен Гечев и Р.Овч. не могат да са част от решението. ТЕ СА БИЛИ, СА И ВИНАГИ ЩЕ БЪДАТ ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА!

  Freedom is a fragile thing and it's never more than one generation away from extinction.
 39. 39 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1114 Весело

  Костадин Косадинов във ФБ:

  "Току що гледах по една от националните телевизии как Мартин Димитров, депутат от Демократична България, обясняваше колко е безсмислено довършването на АЕЦ "Белене". Да говориш подобни неща пред българския народ в момент, в който цената на тока за индустриални потребители скочи в пъти, а битовите потребители треперят от страх в очакване на повишението и за тях, е проява или на висша форма на национална предателство, или на тежък случай на мозъчно увреждане.
  Все пак упоритостта на американските агенти за влияние у нас в прокарването на антибългарските им политики е достойна за уважение - вече повече от 30 години те последователно работят за унищожаването на българската държава част по част, като конкретно в момента за пореден път се опитват да довършат екзекуцията на българската енергетика. Ето защо се надявам те също да приемат с уважение позицията на Възраждане, че заради тези свои действия мястото на всички подобни национални предатели и застъпници на чужди национални интереси е в затвора. Разбира се там ще имат възможност да работят и всеки 2 работни дни ще им се броят като 3 зад решетките. Ще имат голям избор от работни места - тунела под Шипка, тунела под Петрохан, урановите мини и т.н. Тези от тях, които ще са в Белене, няма да бъдат разхождани надалеч - те ще могат да се включат пряко в доизграждането на АЕЦ "Белене"."

  хХАХАХА. И нека цирка няма спирка :)

 40. 40 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  До коментар [#35] от "val1320":

  Правилно Бойко Рашков за два мандата на кабинета на Кирил Петков ще се справи.

 41. 41 Профил на kahles
  kahles
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  „Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, праза, червения и чесновия лук” (Числа 11:5).
  ---------------------------------------------------

  "Робството не започва от робовладелците. Робството започва от робите. То не започва когато някой извади оръжието и принуди хората да му работят.
  То започва когато хората се откажат сами да се грижат за себе си и за своите семейства, когато и поискат някой друг да им осигурява необходимите неща - до края на живота им. Робството идва тогава, когато човек изостави отговорността да взема решения за своя живот, и остави тези решения на други хора.

  Истинската същност на робството е в съзнателната замяна на свобода за сигурност. Робството се състои в съзнателно предаване на индивидуалните права и отговорности на други хора или институции.

  Робството е в овчия инстинкт да търсиш овчар да те пасе и стриже.

  На съвременния политически и обществен език можем да кажем, че робството – това са социалните грижи. В здравното осигуряване за хората, които никога не полагат грижи за здравето си. В пенсионното осигуряване за хората, които никога не искат да мислят за бъдещето. В безплатното държавно образование за децата на родителите, които могат да правят деца, но не желаят да се грижат да тях. В регулациите на икономическия и личния живот.

  Всички тези неща са робство. В основата си те имат един и същ мотив:
  Желанието на човека да избяга от отговорността за своя собствен живот и работа. Хората, които държат да ги получават, надават същия вик като онези израилтяни в старо време, тъгуващи по робството в Египет: „Добре си ни беше с рибата, която ядяхме даром, и с праза, чесъна и лука. Имаше някой да се грижи за нас. Искаме и сега някой да се грижи за нас. Дори ако това означава да ни бият с камшици и да работим по цял ден под тропическото слънце. Дори ако това означава да ни товарят с 60% данъци, да ни карат да чакаме на опашки пред бездушни мързеливи бюрократи, да ни унижават и да ни отнемат живота, свободата и собствеността. Дайте си ни безплатната коричка хляб всеки ден!"

  Народ от роби няма бъдеще. По един или друг начин той умира. Било от външно нашествие, от емиграция на младите активни хора (децата на робите) или от естествена смърт. Никакъв Европейски съюз не може да го спаси. Никакви обещания за още безплатни корички хляб не могат да го спасят – те само ще го убият повече. Робите не носят мироглед за бъдещето и затова не могат да имат бъдеще.
  Само свободният човек има бъдеще. Бъдещето принадлежи на онези, които сами поемат отговорността за него. Останалото е самозаблуда и утопия...."
  -------------------------------

  В памет на Аркадий и Борис Стругацки

  Freedom is a fragile thing and it's never more than one generation away from extinction.
 42. 42 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 915 Неутрално

  Кои ще са новите Емел Етем и Делян Пеефский ? Зер, от там тръгна малкото прасенце !

 43. 43 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2905 Неутрално

  До коментар [#30] от "Тангра":Нещо си се объркал! Не са четири, а три.
  —цитат от коментар 34 на Храбър


  Три коалиции и една партия. Само в ДБ партиите са 3. Като разпишеш партиите в коалициите то искащите постове са много.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  То, като четеш всички тези предложения почваш да се замисляш, ние имали ли сме държава и държавни институции и с какво са се занимавали. Или тепърва ще ги създаваме.

 45. 45 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  а закриване на Националната Служба за Охрана, паралелната структура в МВР и Охрана на съдебната власт? Ще се спестят поне 100 млн лв годишно при закриване на тези 3 излишни структури.

  Истината ни прави свободни.
 46. 46 Профил на Николай Котов
  Николай Котов
  Рейтинг: 17 Неутрално

  Когато ви видях експертите и се отказах завинаги от "ДБ"! Сенки от миналото ,бивши партийни секретари на БКП-сега са първи поборници за демокрация. Да не се вадят компроматите,щото архивите са още живи.....

 47. 47 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Весело

  До коментар [#22] от "ogp03622986":

  " НАПРАВО ДА СЕ ЗАБРАНИ

  на прокуратурата да разследва, докато не назначим наш главен прокурор"

  Че то и без никой нищо да и забранява, така или инач прокуратурата НИЩО не разследва, освен кокошкарските истории по малките населени места !

 48. 48 Профил на Stoyan Kostov
  Stoyan Kostov
  Рейтинг: 729 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Това ако го направят, остават без БСП в коалицията си. :-(
  Така, че ще трябва да търпим гнили ябълки и корумпита.

 49. 49 Профил на The Polite Moose
  The Polite Moose
  Рейтинг: 629 Весело

  Няма срокове за новата априлска линия.
  Да припомня на 'разбралите се партии', никой не живее 200 години.

 50. 50 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4239 Любопитно

  Ако проверката се извърши безпристрастно и обстойно голяма мръсотия ще изплува на повърхността!

 51. 51 Профил на cpl40723722
  cpl40723722
  Рейтинг: 1757 Неутрално

  Всеки от тоя тюрлюгювеч иска. Не чух някой да дава.
  Искат поне 5 министерства още.
  Може да прибавят едНо министерство на чистачките по министерствата.

 52. 52 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Неутрално

  До коментар [#27] от "Günther":

  Ме го гледам това релити,защото е уредено.Сценаристите са от преди 20 години едни и същи.

 53. 53 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Любопитно

  До коментар [#29] от "Храбър":

  Как е да се.самозалъгваш ,че Румен Овчаров,Румен Гечев и Таско Ерменков носят "промяната"?!

 54. 54 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Любопитно

  До коментар [#36] от "Тангра":

  Тпй,Храбрия е неграмотен.Нито може дс смята,нито може знае правилен български.Култово е неговото ""бЕберон" ,че идвало от "бебе"

 55. 55 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Любопитно

  До коментар [#38] от "kahles":

  Какви демократи са ДеБъ?!Като са все чеда на Червената Номенклатура?!Нищо по-нормално да се съберст с БСП и ДС.

 56. 56 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 496 Весело

  осигуриха си сигурността с ;план; за 5 000 000 000 евра , сега могат да се отдадат на любимото хоби на политиците ? грабеж над населението

 57. 57 Профил на rgw051045336
  rgw051045336
  Рейтинг: 62 Неутрално

  Тва е като да отидеш на би така в 10 часа, да гледаш да се чудиш и таман да решиш той свършил.
  Хората ще измрат ир глад зимата, докато се наумуват.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK