На живо

Преговорите за кабинет: Партиите се разбраха за ревизия в МВР и ДАНС, обмислят ново министерство

След продължилите близо 5 часа преговори в сектор сигурност, партиите се договориха за пълен анализ на МВР и ДАНС, ревизия на законодателството и евентуално обособяване на нови структури и дори минитерство.

© Дневник

След продължилите близо 5 часа преговори в сектор сигурност, партиите се договориха за пълен анализ на МВР и ДАНС, ревизия на законодателството и евентуално обособяване на нови структури и дори минитерство.Дневник" проследи на живо разговорите между "Продължаваме промяната" и представители на други партии в опит да бъде съставено правителство и написана програма, която новият кабинет да изпълнява. Вътрешната сигурност е една от големите теми, по които се търси консенсус между "Продължаваме промяната" и представители и експерти на останалите три партии, с които победителят в изборите седна на една маса - "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП.


Преговорите по темата може да проследите във видеото:

След продължили близо 5 часа преговори за сектор вътрешна сигурност, представителите на четирите партии се разбраха, че работата трябва да започне с пълна ревизия и анализ на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност", на базата на който да бъде изготвено ново законодателство.


Партиите декларираха желанието от МВР да бъдат извадени несвойствените дейности като например ще се обсъжда документите за самоличност и шофьорските книжки да не бъдат издавани от МВР, а тези и други подобни административни услуги да се извършват в обособени центрове. След като бъде изготвен анализът за сегашното състояние на МВР ще се обсъжда по-конкретно и възможността пожарната и гражданска защита да бъдат обособени в отделно министерство за бедствия и аварии.


Представителите на четирите партии бързо постигнаха консенсус и за подобряване качеството на образованието, изграждане на по-добра и съвременна материална база, както и за достатъчно качествено съхранение на събраните доказателства. Договорени бяха промени в Закона за специалните разузнавателни средства и ограничаване на кръга от органи, които имат право да искат прилагането им както и прецизиране на основанията за искането на СРС. Подробно ще бъде преглеждан и законът, по който работи Националната служба за охрана (НСО) и по какъв начин да бъде преодоляно дублирането на функциите с МВР.

За какво се договориха партиите в сектор сигурност

Участниците от четирите партии в дебата за вътрешна сигурност се договориха за някои конкретни политики и промени:
 • Изготвяне на пълен функционален анализ на МВР и цялостен преглед на дейността на министерството
 • Анализът да се изготви от представители на МВР (политическото и професионално ръководство), синдикални организации, външни специалисти, представители на Министерството на финансите и по един представител от всяка от четирите партии
 • На база на този анализ да се изработят нова структура, звена и състав, включително и да се обмисли обособяване на служби в нови звена или министерства
 • Изготвяне промени в законодателството или изцяло нов закон за структурата и функциите на МВР. Предстои да се преценява детайлно дали законът за МВР да остане и дали той да е функционален или структурен въз основа на заключенията и препоръките на анализа
 • Обсъждане на възможността за обособяване на административни центрове за услуги като например за издаване на документи за самоличност или шофьорски книжки
 • Контрол върху информацията и достъпа=ът до информация, съвместим с партньорските служби
 • Освобождаване от несвойствени функции на полицейските органи
 • Обективно регистриране на сигналите и на престъпленията и отчитане на тяхната разкриваемост на база обективни критерии. В момента статистиката в МВР води едно престъпление като разкрито в момента, в който материалите се докладват на прокуратурата, а не когато има влязла в сила присъда като по този начин се генерира висока разкриваемост
 • Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово осигуряване за работа по програми с жертви и извършители на престъпления, домашно насилие, наркотици и рецидивна престъпност и взаимодействие с Министерството на правосъдието и Министерството на труда и социалната политика
 • Създаване на нова полицейска карта с фокус малките населени места и редовно полицейско присъствие и техника - видеонаблюдение, паник бутони и т.н.
 • Привличане на представители от местните общности
 • Повишаване на капацитета за криминалистика и криминология и връщане на криминологията в Националния институт
 • Институтът да възстанови научната, обучителната и методическата дейност
 • Обучение и специализация на кадри по криминалистика и криминология в чужбина
 • Изграждане на качествена база за съхранение на доказателствата, създаване на единна база данни
 • Подобряване на взаимодействието с чуждите партньорски служби с фокус към мигрантската криза
 • Засилен контрол и охрана на южната държавна граница с нови технологии
 • ГДБОП да засили взаимодействието с другите национални служби с фокус върху киберсигурността и създаване на унифицирана структура за киберсигурност и борба с киберпрестъпленията
 • Противодействие на домашното насилие
 • Изграждане на разбиране на полицейските служители за правата на човека
 • Постоянно съпътстващо специализирано обучение в областта на криминалистиката за водене на интервю и разпити
 • Нулева толерантност към нарушения и престъпления и незабавни действия
 • Оптимизиране на оперативно-издирвателната дейност, техническо осигуряване и въвеждане на полицейско разузнаване
 • Преглед и актуализация на закона за НСО, както и на всички закони в сектор сигурност
 • Създаване на система за професионално обучение и образование на служителите от сектор сигурност
 • Засилване противодействието на изпирането на пари по икономически сектори чрез засилване координацията на контролните органи
 • Пълен функционален анализ на ДАНС
 • Фокус върху противодействието на купуването на гласове
 • Пълна прозрачност на обществените поръчки
 • Периодично участие на службите за сигурност в ресорните комисии в парламента
 • Промени в Закона за специалните разузнавателни средства и ограничаване органите, които имат право да искат прилагането им, както и прецизиране на основанията за искането на СРС
 • Премахване на зависимостта на Бюрото за контрол на СРС от ДАНС
 • Въвеждане на ясни правила за кариерно развитие и езикова квалификация

"Почти всичко, което обсъждате, за анализ, изграждане на нова структура, ново законодателство – това са неща, които ще отнемат много време. Ако трябва да се обсъжда кое е спешното, което трябва да се направи, имаме няколко предложения". Това обясни председателят на най-голямата синдикална организация СФСМВР Валентин Попов, който бе поканен като гост и експерт да участва в обсъждането.


"В момента, в който имаме правителство и министър на вътрешните работи, хората на терен могат да бъдат разтоварени от несвойствени дейности, включително и административни. МВР върши работа на много други ведомства – от Агенция "Митници" до горското стопанство. Всичко това може да стане и след бърз преглед на подзаконовите нормативни актове още преди да са готови анализът, законите и новата структура на министерството", добави още Попов.


Той подчерта, че крайно належащо е и да се изработят нови униформи за полицаите и защитно облекло за пожарникарите.

"Продължаваме промяната" иска нови закони и по-добра квалификация на служителите

"Трябва да има закон за обществния ред, както и закон за оперативно-издирвателната дейност. От МВР трябва да бъдат извадени всички несвойствени дейности като например чистачките – няма проблем тази дейност да бъде аутсорсвана. Не би трябвало в МВР да се назначават хора по няколко закона - закона за държавния служител, по кодекса на труда и т.н.", обясни Милен Иванов от "Продължаваме промяната".


По думите му има проблеми и с обучението и в момента след като завършиш Академията на МВР може да станеш ръководител на 100 души, без никакво обучение за това как да ги ръководиш.


Едно от предложенията е икономическа полиция да стане истинска данъчна полиция и може да премине към данъчните.


"В момента има частни детективи, които работят на ръба на закона и могат без да се притесняват да наблюдават хора, да ги записват и следят, а това е парадокс. Частните охранителни фирми не бива да са врагове на системата, ако разбира се спазват закона. Секторът за сигурност страда от липса на отваряне в посока частния бизнес", коментира Иванов.


По думите му, в момента има и няколко структури, които са с полицейски функции, но са извън МВР - Главна дирекция "Охрана на съдебната власт" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". В момента те функционират в Министерството на правосъдието, а назначаването и функциите им са по Закона за МВР.


Асен Василев наблегна на това, че езиковата квалификация не трябва да бъде подценявана. По думите му, много от престъпленията са международни или са свързани с документи на чужди езици и езиковата подготовка също е изключително важна.

Илия Антонов, който е част от експертния екип на "Демократична България", изброи някои от приоритетите и целите на партията.
 • Утвърждаване на водеща роля на разследващия полицай
 • Създаване на условия за автономност и независимост на разследващите екипи
 • По-висока ефективност и развитие на капацитета на разследващия полицай чрез оптимизиране на функциите и щатовете – да се увеличи рязко броят на разследващите полицаи
 • Организационно и финансово развиване на експертизата и експертната помощ – много малко са криминалистите в България и са крайно недостатъчни
 • Подобряване на материалната база на местата за провеждане на процесуално-следствени действия – в момента няма достатъчно стаи за водене на разпити, а те трябва да са "каквито сме гледали по филмите" – от 90 районни управления такива стаи има в 19.
 • Няма стаи и за разпознаване от свидетели и трябва да бъдат създадени такива
 • Да се подобри оперативноиздирвателната работа с операции под прикритие
 • Развитие на отдели за планиране и информация

Димитър Сяров от експертния екип на "Демократична България" смята, че трябва да има зам.-министър, който пряко да отговаря за квалификацията на служителите в МВР.

"Демкратична България": Лични карти и шофьорски книжки да не се вадят в МВР

Адвокат Калоян Янков обобщи някои от предложенията на "Демократична България" като каза, че освен за обособяване на пожарната и гражданска защита, трябва да се помисли и за обособяване на центрове за административни услуги, които да издават лични документи или документи за управление на МПС, например и тези центрове да се извадят от МВР.


"Трябва да се промени административният статут на МВР, за да не бъде държава в държавата. Предлагаме да се приеме функционален закон за опазване и охрана вместо настоящия устройствен закон за МВР. Считаме, че и МВР трябва да бъде освободено от неговата специалност и да бъде поставено на функционална основа. Нормативно да бъде изведена полицейската дейност като основна и установяване на структурна независимост на структурите с полицейски правомощия от политическото ръководство на МВР", каза още Янков.


По думите му, трябва да има борд по персонала, да бъде създадена еднаква база и еднакво възнаграждение между различните служби в сектор сигурност.

"Демократична България": Да се отнеме правото на прокуратурата да иска подслушване и следене

Да се отнеме възможността прокуратурата да заявява прилагане на специални разузнавателни средства, предложи Атанас Атанасов.

© Георги Кожухаров

Да се отнеме възможността прокуратурата да заявява прилагане на специални разузнавателни средства, предложи Атанас Атанасов.


Атанас Атанасов от "Демократична България" коментира, че в последните години "в службите за сигурност са инсталирани послушни лица, които са зависими от задкулисието и са неспособни да изпълняват функциите, за които са назначени".


"Нужни са функционални и персонални промени за противопоставяне на това явление. Политически да бъде изведено това, че най-важната задача трябва да е борбата с корупцията чрез системни мерки във всички власти", посочи Атанасов.


Трябва да има контрол и превенция на службите и периодични изслушвания на водещи експерти и ръководители на тези служби в парламентарните комисии. Той акцентира и въхру работата на прокуратурата. "Какъв е смисълът службите да разследват и събират доказателства, след като прокуратурата бездейства?", попита риторично Атанасов. По думите му е нужно да се въведе възможност за атакуване пред съд на отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства, но трябва да има филтър, за да не бъдат задръстени съдилищата.


Трябва да се направят много сериозни промени в начина за прилагане на специални разузнавателни средства, смятат от "Деморкатична България". Атанасов посочи, че трябва да се ограничи кръгът от органи, които имат право да заявяват искане за прилагане на специални разузнавателни средства. Антикорупционната комисия също има право да предлага СРС и това е правен абсурд, коментира Атанасов. По думите му прокуратурата също има такова право и това трябва да бъде отменено.


Той поиска анализ на кадровото състояние в МВР и изрази съгласие пожарната да бъде извадена от ведомството и да бъде обособена в ново министерство, което да е ангажирано и с гражданската защита.

"Има такъв народ": Да се сложи край на офшорките и кухите фирми

Преговорите за кабинет: Партиите се разбраха за ревизия в МВР и ДАНС, обмислят ново министерство

© Георги Кожухаров


Антон Михайлов от "Има такъв народ" се концентрира върху икономическите престъпления и прането на пари, както и работата на ДАНС. Той посочи, че законодателството е добро, но зад това законодателство трябва да има много по-добро взаимодействие между институциите.


"Нужно е засилване на контрола в онези сектори в икономиката, в които потокът мръсни пари е концентриран. Анализът на риска за такива сектори показва ясно кои са тези сектори. Засилване на координацията между органите, които се занимават с противодействие на изпирането на пари. По-добра координация между полиция, НАП и ДАНС", изреди част от целите на "Има такъв народ" Михайлов.


По думите му, трябва да има анализ на случаите на проникване на чужди капитали в страната и обясни, че става дума за фиананси, генерирани от престъпления в чужбина, които идват в България.


Той подчерта, че новите технологии задължително трябва да намерят място в бъдещите промени.


Офшорните дружества да не бъдат изпозлвани за правене на бизнес и да не се използват кухи компании, а бизнесът да бъде съюзник на противодействието на прането на пари, призова Михайлов. По думите му, НАП може да направи анализ на онези сектори, в които има концентарция на стоки на лукс, както и на лица, които трудно могат да обяснят несъответствието в приходите и разходите си.


"Честната душа е честна, но когато види потока от мръсни пари, това може да се промени. За това е нужен несъмнен интегритет на служители, които се занимават с това", коментира Михайлов.


"ДАНС е основен контраразузнавателен орган в страната - основен принцип е да бъде ефективна, професионална и политически неутрална. Това може да се постигне с преглед и анализ на структурата, която да функционира според вида на заплахите, а не според написан закон", обясни Михайлов.


По думите му, трябва да се подобри способността за противодействие на корупцията като се направят промени и в Антукорупционната комисия и не на последно място той постави високо ниво на парламентарен контрол над службите за сигурност.

"Има такъв народ" поиска ново Министерство на бедствията и авариите

Николай Радулов от "Има такъв народ" обясни какви са приоритетите на партията.

© Георги Кожухаров

Николай Радулов от "Има такъв народ" обясни какви са приоритетите на партията.


Николай Радулов от "Има такъв народ" обобщи приоритетите на партията в сферата на вътрешната сигурност. Той започна с това, че през последните години хората са станали свидетели на показни акции и това трябва да се промени.


"Трябва да се обезпечи равната сигурност на всички хора - както осигуряваме сигурността на един министър, така трябва да го правим и за обикновения човек", подчерта Радулов. Той обясни, че навсякъде се говори за цифровизация и нови технологии, а в България полицаите носят хартия от домовете си, за да принтират документи, а най-новият компютър е поне на 5 години.


Той даде пример със Закона за специалните разузнавателни средства, който дава възможност на специалните служби да наблюдават всеки, без значение дали е извършил или не престъпление. "С това трябва да се приключи", убеден е Радулов. Той също посочи, че е нужна не само ревизия на щата и състава на МВР, но и финансова.


"Стига вече с тези наши фирми", призова Радулов по отношение на обществените поръчки за облекло на униформените.


По думите му, най-сетне трябва да се направи децентрализация като това може да стане с отделяне на пожарната и гражданска безопасност, които да се трансформират в отделно министерство на бедствията и авариите.


"Големият проблем е с обучението на кадрите. Заплащането е ниско, а преподавателите не се ползват с особен авторитет и доверие. ДАНС упорито отказва да има структура, която да се занимава с обучението на техните кадри извън Академията на МВР. Може да се създаде Национална агенция по сигурност с факултети по сигурност и киберсигурност и да се превърне в модерно учебно заведение", предложи още Радулов.


"Отдавна е изоставена системата за подготовка и научна дейност на управленските кадри", коментира още той. По думите му, кадровата политика привидно изглежда открита, но много често е "прикрито връзкарство и заплащане".


Трябва да има професионално и честно бюджетиране и разходване на средствата - те така се изразходват, че не стигат за мебели, още по-малко за иновации. Институтът по криминалистика и криминология отказва да участва в обучението на служители от районните управления, добави още Радулов и обясни, че обучението по криминалистика трябва да се подобри.

БСП предлага пълен анализ на МВР и нов закон за полицията

"Ще работим за общество със спокойни условия за труд, бизнес, нулева толерантност към коруцпията. Основна цел е да спре натискът на битовата престъпност върху цели райони в страната с адекватна реакция от страна на държавата", обясни Иван Иванов от БСП.


По думите му, сектор сигурност и МВР трябва да се разглеждат в два аспекта - състоянието на самата система, отношението на служителите към йерархичната структура, битовата среда, адекватната подготовка и от друга страна - как гражданите приемат министерството и неговата задача да запазва обществения ред в страната.


Иван Иванов от БСП обобщи приоритетите на партията в сектор вътрешна сигурност.

© Георги Кожухаров

Иван Иванов от БСП обобщи приоритетите на партията в сектор вътрешна сигурност.


"За да се случат всички тези неща е необходимо да има преглед на самото министерство. Предлагаме в първите 3 до 6 месеца да се направи пълен анализ на МВР - на всички структури, звена, брой служители, дублиращи звена, тъй като в момента МВР е с най-големия бюджет в страната", подчерта Иванов.


На базата на този преглед и анализ на системата трябва да се направи нов закон за МВР. По думите му в момента ведомството представлява обърната пирамида и не дава ефектът, който очакват служителите и гражданите.


"Има проблеми и с кариерното израстване на служителите. Трябва да сложим край на политическото инженерство, заради което стигнахме до най-ниските нива на доверие към полицията през последните 12 години", подчерта още Иванов.


Той посочи, че престъплениятатрябва да се намалят на 30-35 на 10 000 души, както и да намалее с 20% броят на кражбите и броят на рецидивите. Да се създадат радикално нови инструменти, стабилна тенденция за намаляване на над 2 пъти на броя на наркоманите в сравнение с 2018 г.


Трябва да се създаде нова полицейска карта с постове на жандармерията за не повече от 3 села. Нужна е адекватна подготовка на полицаите, активна работа с европейските партньори, както и подобряване на възможностите за разследване с по-модерна база за криминалистичен анализ.


Тодор Байчев посочи, че в МВР се правят козметични промени - сливане или отделяне на различни звена и отдели или преименуването им, а в някои от тях има и дублиране на функции. Трябва да има и по-добра законова защита на действащите полицаи, посочи още социалистът. Филип Попов акцентира върху защита на границата и по-добра киберсигурност, разширяване обхватът на дирекция "Вътрешна сигурност".


"Сериозен проблем в България е и домашното насилие", посочи още Попов и добави, че това е един от приоритетите за БСП. Пътната безопасност също е сред основните приоритети и цели на партията.


Валери Сарандев обясни, че превенцията трябва да бъде приоритет в дейността на полицейските служби.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK