Софиянци могат да осъдят общината за вреди от мръсния въздух

На 6 декември (понеделник) общината съобщи, че предприема допълнителни мерки заради повишаване нивата на фини прахови частици във въздуха.

© Надежда Чипева, Капитал

На 6 декември (понеделник) общината съобщи, че предприема допълнителни мерки заради повишаване нивата на фини прахови частици във въздуха.Шести декември, понеделник, е ден със завишени норми на фини прахови частици във въздуха в София. Колко мръсен точно е въздухът в София, Столична община не съобщава в реално време, но казва, че е предприела мерки. Те се изразяват в призиви към гражданите и гостите на столицата и в обещания за проверки от страна на инспектората. Вече сме в периода, в който обичайно нивото на фини прахови частици във въздуха на града е по-високо. И докато Столична община отправя призиви към хората, те могат да заведат дела с искове за нанесени върху здравето им в следствие на мръсния въздух вреди както в миналото, така и за бъдещи здравословни проблеми.

Всеки, който пребивава в София, може да заведе дело срещу Столична община за вреди от мръсния въздух, а шансът да го спечели се увеличава след като в края на ноември окончателно влезе в сила решението на Софийския градски съд.

Общината бе осъдена за наличие на фини прахови частици (ФПЧ) над нормата от 2015 г. насам. Колективният иск от граждани и неправителствената организация "Група за чист въздух" бе внесен в съда през 2017 г., а общината реши, че няма да обжалва изводите на съда.


Така сега всеки гражданин, пребивавал в София след 2015 г. може да претендира за вреди, като ще трябва да докаже само тях, но не и вината и отговорността на Столична община, която вече е доказана пред съда.


Глоба за общината и Фандъкова, ако до 1 година въздухът не е по-чист


Според съдебното решение Столична община има срок от 12 месеца да реши проблемите с мръсния въздух. Макар че това е продължителен процес и зависи както от самата община, така и от гражданите, на практика, ако през зимата на 2022 г. тя не е взела достатъно ефективни мерки, има два юридически механизма за принуда - пряка принуда под формата на глоби и косвена - всички ощетени граждани могат да съдят общината.

Ако общината не изпълни съдебното решение, ще бъдат налагани глоби върху задължените лица. В случая това ще бъдат не само общината, но санкция ще има и за кмета Йорданка Фандъкова като физическо лице, обясни адвокат Димо Господинов пред "Дневник", който е един от водилите делото за мръсния въздух.

Има и вариант за косвена принуда - ако всички граждани, които са били ощетени от наднорменото замърсяване на атмосферния въздух заведат дела след като изтече срокът от една година. В този случай те ще трябва да докажат само размера на своите вреди, но не и общинското бездействие, което вече е потвърдено.
"И към настоящия момент гражданите могат да си търсят правата и да претендират за вреди от 2015 г. до сега. Всеки гражданин може да ползва доказаното по това дело за основа и това е големият плюс на колективните граждански искове", обясни още Господинов. Той самият възнамерява да заведе иск срещу общината за вреди.


За какво е осъдена общината


Делото започна в съда през 2017 г. за бездействието на общината след 2015 г. В колективния граждански иск от "Група за чист въздух" посочват, че според класация на Световната здравна организация (СЗО) за 2016 г., град София е бил най-мръсният европейски град, с оглед концентрацията на ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5. Според СЗО, вследствие на замърсяването на въздуха на годишна база в България умирали 8000-9000 души.


Тази констатация се потвърждава и от докладите на Европейската агенция за околна среда, както и от доклад на Европейската комисия от 2017 г. за приложението на екологичното законодателство в България.Данни на Изпълнителната агенция "Околна среда" (ИАОС) за периода от 2013 до 2016 г., средногодишните стойности на ФПЧ-10 във въздуха на София са надминавали допустимите норми от 35 дни в годината. Освен високи средни годишни стойности, на територията на Столичната община са били превишавани и допустимите средно денонощни концентрации на замърсяване с ФПЧ-10, които достигали изключително опасни нива.


Замърсяването с ФПЧ-2.5 също е било проблем през този период, поради изключително високите емисии в отделни дни, според жалбата на ищците по делото. Високите емисии не се отчитали заради несъвършената регулативна рамка, въпреки общоизвестният факт, че ФПЧ 2.5 са по-опасни от ФПЧ-10, дори и в по-ниски концентрации.


С решението на съда се констатира, че Столична община не е изпълнила 4 свои нормативни задължения и това неизпълнение е довело до наднормено замърсяване и риск за живота и здравето на гражданите, обобщи адвокат Димо Господинов.

 • Липсата на Програма за управлението на качеството на въздуха
 • Липсата на оперативен план - какво се прави в дни на рязко превишаване на праговете за замърсяване
 • Неизползване на мерките по чл.28а от Закона за чистотата на атмосферния въздух като например правото да се ограничава транспорта и битовото горене
 • Липса на адекватна информация за замърсяването
Столичната община не само е можела, но и е била длъжна да предприеме конкретни действия, но не го е направила. Съдът я задължава да преустанови бездействието си и да упражни задълженията си за контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха, включително да преустанови нарушаването на европейските и национални норми за емисии на фини прахови частици (ФПЧ) 2.5 и ФПЧ 10 в атмосферата над София.


В края на ноември съдът задължава общината да вземе мерки, сред които са въвеждане на стимули за използване на алтернативни методи за отопление и да направи оценка в сектор "Транспорт". С решението си съдът задължава общината да анализира възможностите за етажни паркинги и увеличаване на буферните паркинги, както и изграждане на цялостна велосипедна мрежа.


Общината е осъдена да поправи последиците от неизпълнението на задълженията си, като предприеме конкретни мерки, чрез които да се отстрани ефектът от нарушението: информационни кампании, раздаване на безплатни респираторни маски, прегледи при пулмолог и алерголог, мерки насочени към транспорта и отоплението на твърдо гориво и др. Кръгът на увредените лица е съставен от хората, които живеят, работят или учат на територията на София.


Какво е успяла да промени Столична община по време на делото


Тъй като делото бе заведено преди 4 години и половина, когато постановява решението си съдът взема предвид всички факти и обстоятелства, включително и тези след подаването на молба. На практика решенията са две, обясни адвокат Господинов. По думите му за периода 2015-2017 г. съдът е установил, че към май 2017 г. Столична община е направила 4 нормативни нарушения, от които пряко са последвали вреди за гражданите.


В периода от завеждане на иска до произнасянето на съда, Столична община е отстранила някои от констатираните нормативни нарушения, макар че в самото начало общината ги оспорва с твърдението, че пропуски няма.


"В следствие на обществения натиск и самото дело от Столична община предприеха мерки, някои от пропуските са поправени и сега се хвалят, че са ги остранили. Към датата на постановяване на решението част от нормативните задължения вече са изпълнени", посочва още адвокат Господинов.


Адвокат Димо Господинов е един от юристите, които водиха делото срещу Столична община.

© Надежда Чипева

Адвокат Димо Господинов е един от юристите, които водиха делото срещу Столична община.


Той обясни, че Столична община е изпълнила задължението да има план за действие в дни със завишено замърсяване на въздуха, но по думите му този план все още не отговаря на всички изисквания и към него има множество критики.


Втората група нарушения са по чл.28а от Закона за чистотата на атмосферния въздух, според който общината има право да ограничава транспорта и битовото горене при влошаване на качеството на въздуха.


"Не са се възползвали от цялото си правомощие и към днешна дата няма правила, с които може да се прилагат тези ограничения в дни, в които се очаква наднормено завишаване", коментира юристът.


Той обясни, че може да се създават т.нар. зони на ниски емисии и ограничения за движението на най-замърсяващите автомобили в центъра на София, например като има и други препоръки, свързани с конкретни мерки за велосипесния и автобусния транспорт. За подобни нискоемисицонни зони се говори от години, но те все още не съществуват.


"СО не се възползва от тези правомощия и не си изпълнява тези задължения - това са най-сериозните нарушения", коментира адвокат Господинов и обяснява, че самото надвишаване на нормите е нарушение само по себе си.


Още няколко проблеми и решения за по-чист въздух


По думите на адвокат Господинов, станциите, с които се измерва качеството на атмосферния въздух се поставят, стопанисват и показателите им се следят от Изпълнителна агенция "Околна среда" към МОСВ.


"Данните от тези станции са изкривявани по няколко начина. За да се активира оперативен план за действие по чл. 30 - при екстремно увеличаване на нормите за качество на атмосферния въздух, от общината са предвидили изискване превишаването на нормите да е в 6 от 7-те станции, но заедно с тази на "Копитото". Другата манипулация, която се прави е, че някои от станциите постоянно са в техническа неизправност. Едната е на "Копитото", а другата е в кв. "Хиподрума". Обикновено те са в техническа неизправност в 250 дни от 365 дни в годината, което изкривява измерванията", обясни Господинов.


По думите му, планът на Столична община за замяна на отоплителни уреди на твърдо гориво не е най-добрата, тъй като е избрана технология за подмяна, която е неустойчива, а пелетите също генерират отпадък, макар и по-малко.


Общината: Взели сме мерки и вече има резултат


Макар че общината не обжалва констатациите на съда, малко след присъдата Фандъкова заяви: "Не приемам твърдението (на съда) за бездействие по отношение на въвеждането на стимули за гражданите за използване на алтернативни незамърсяващи методи за отопление, защото това е програма, по която се вижда, че работим". От общината уверяват, че са взели мерки и работят по предписанията на съда във всички посоки - по-екологично отопление, транспорт и повече велоалеи и трасета. И посочват, че в последните 2 години няма превишение на средногодишната концентрация на ФПЧ10.


До края на тази година Столична община ще монтира над 1000 екологични уреда за отопление, които да заменят стари замърсяващи печки. Програмата, финансирана с европейски средства, продължава и през следващата година и е със срок на изпълнение до края на 2023 г., съобщават от Столична община в отговор на въпросите на "Дневник". Към настоящия момент е отворена втората покана за кандидатстване от гражданите.

Всеки собственик на имот, който се отоплява на дърва и въглища, може да подаде формуляр за кандидатстване за безплатна подмяна на печката на твърдо гориво. Получените формуляри по втората покана през 2021 г. са над 1 100 бр., а по първата покана вече са сключени договори с около 5000 домакинства от 5 506 одобрени.

Освен това от 2017 г. до момента за градския транспорт на София са купени 144 автобуса на природен газ, 55 електрически автобуса, 30 тролея, изграден и въведен в експлоатация е третият лъч на метрото и е достигната модернизация на 100% от тролеите и 90% от автобусите на линия. През 2022 г. Столична община планира да започне строителството на нови 3 км метро от третата линия, ще започнат първите доставки на 25 нови трамвая, 52 електрически буса и ще продължи работата по въвеждане на нови рингови линии от наземният транспорт, създаващи нови директни връзки между кварталите и бизнес центровете, допълват от общината.


Софиянци могат да осъдят общината за вреди от мръсния въздух

© Юлия Лазарова


И уверяват, че се изпълнява и постановеното в решението на съда искане за изграждане на паркинги. Освен съществуващите буферни паркинги от тази година работят и два нови - кв. "Овча Купел" на метро спирки "Мизия" и "Горна Баня" с капацитет около 500 места по новия метролъч. В буферните паркинги е въведено безплатно паркиране по системата "Паркирай и пътувай", с което се насърчава използването на градския транспорт за пътувания в града.


От общината отчитат още, че има изградени над 90 км велосипедни трасета и инфраструктура и обещават още.


Въвеждат две зони с ниски емисии в София


Столична община завършва и проекта на Наредба за въвеждане на зони с ниски емисии, за което с решението на съда се постановява 6 месечен срок. От общината съобщават пред "Дневник", че са готови с въвеждането на две нискоемисионни зони в централни градски части, които са и технически обезпечени.


Един от двата разглеждани варианта на териториален обхват е между бул. "Сливница", бул. "Васил Левски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев" и ул. "Опълченска" и по-широк вариант бул. "Ситняково", бул. "Пейо К. Яворов", бул. "Никола Й. Вапцаров", ул. "Хенрик Ибсен", бул. "Петко Ю. Тодоров", бул. "акад. Иван Евстратиев Гешов", бул. "Константин Величков", бул. "Сливница" и бул. "ген. Данаил Николаев".


От Столична община обясняват, че към момента все още няма зони с ниски емисии в София, макар че се обсъждат от години, със законодателни и нормативни пречки.


"Действащата към настоящия момент нормативна уредба, макар и да дава някои правомощия на общините и органите на местната власт, не позволява цялостно, комплексно и ефективно прилагане на въведени мерки така, че да се постигне реален и траен ефект, водещ до подобряване на чистотата на атмосферния въздух", твърдят от Столична община.


С промени в законодателството са приети нови разпоредби, с които е създадена по-голяма яснота и е разширен кръгът от правомощия на общините по отношение създаването, въвеждането и прилагането на част от мерките. С новото законодателство вече има правна възможност за налагане на санкции и глоби тогава, когато се нарушава установения правен ред по отношение на качеството на атмосферния въздух, като предвидените санкции могат да имат силен възпиращ ефект, допълват от общината.


В сряда (8 декември) предстои дискусия на тема "Предизвикателства и възможности за подобряване на качеството на въздуха".

А на сайта си, общината обявява и дали заради очакваното за деня замърсяване са необходими мерки.
Сред тях са имаше призиви са за ползване на обществен транспорт, споделени пътувания или придвижване с велосипед или пеша за сметка на пътуването с личен автомобил, за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори източник на топлина и призив гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, да преминат на алтернативно екологично отпление.
Паралелно с това общината обяви, че столичният инспекторат започва проверки по строителните обекти, генериращи емисии и ще има извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови частици.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (90)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 252 Неутрално

  Да, аз например ще искам съдът да задължи общината да изсели всички цигански квартали, защото те горят сметища, за да се отопляват.

 2. 2 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  Дали това е началото на края на Фандъка? С колко могат да я глобяват? От чекмеджето ли ще плаща или от онези 20-30 милиона на година, които се “губят” от данък смет и познайте къде са се оказали?

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 3. 3 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Има призив,Фандъкова да си отива,следва засилване на натиска и другарката е една от натискащите.Хем ще си вземе хонорарчето,хем ще изпълни заданието,хем ще е наш човек!

  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТАП!Говоря,пиша и правя това,което искам! 21.11.21 - черна дата за БЪЛГАРИЯ
 4. 4 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1835 Неутрално

  Да, аз например ще искам съдът да задължи общината да изсели всички цигански квартали, защото те горят сметища, за да се отопляват.
  —цитат от коментар 1 на Разобличител


  Аз пък ще искам всички "столичани в повече " да заминат по родните си места !

 5. 5 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4895 Неутрално

  До коментар [#2] от "fpyyh":

  Къде са се оказали?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 6. 6 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4895 Неутрално

  Заданието от превратаджиите е дадено - овладяване на София. Медийната канонада започна.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 7. 7 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3047 Любопитно

  Да има подобрение в качеството на въздуха трябва кметът да вземе серия непопулярни решения - забрана за отоплението с твърдо гориво, забрана за старите дизеляци и т.н. и т.н. Тя непопулярни решения не знае как да взема, защото никога не го е правила, илюзия е, че след 12 години управление точно сега ще започне. А от мандата й, уви, остават цели 2 години.....

 8. 8 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Дали това е началото на края на Фандъка? С колко могат да я глобяват? От чекмеджето ли ще плаща или от онези 20-30 милиона на година, които се “губят” от данък смет и познайте къде са се оказали?
  —цитат от коментар 2 на fpyyh

  Виж, проблемът е, че Фандъкова или който и да е общинар ги боли хуйката кой е осъдил общината и за какво - те самите понасят НУЛЕВА финансова, политическа или каквато и да е ЛИЧНА наказателна отговорност за това. НУЛЕВА. А ти, осъдилият общината, ще вземеш пари (?), за внасянето на които и ти си имал дял. И докато това е така, всякакви такива "избраници" ще правят каквото си искат.

  ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ - кога?

 9. 9 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2788 Весело

  "шансът да го спечели се увеличава след като в края на ноември окончателно влезе в сила решението на Софийския градски съд." - и пИчалбата ще е от джобовете на всички. Докато не се спазват елементарните правила, докато няма строг контрол, докато оГРЪМотяването е от дъжд на вятър, все ще е така - дишане на фини прахови частици, но с вярата, че парите от спечеленото дело ще стигнат за част от лекарствата при последствията. Объркан свят на объркани хора.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 10. 10 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1185 Неутрално

  Ей голяма дъвка с тоя мръсен въздух. Мръсен мръсен...колко да е мръсен? А Фандъкова не че не може нищо да направи, но не е много. София е в котловина и като се вдигне прах, като във всеки голям град, няма къде да иде. Редовно миене на улиците и повече контрол по строежите това е. Ама па ще мучите колко пари се дават за миене и защо са ви вдигнали гоуфо от градинката, и що са ви спрели от движение че нямате ДПФ филтър

 11. 11 Профил на Daniela Kovacheva
  Daniela Kovacheva
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  [quote#4:"doroteus"][/quote]

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  Понеже стана дума за съд. Вчера отидох в пощата да пусна писмо. И за моя изненада служителката ми поиска ЕГН-то и адреса на който живея,плюс трите имена! На въпросът ми "Защо?!",отвърна че вече било задължително! Това законно ли е? Такова следене нямаше и при комунизЪма!

 13. 13 Профил на Daniela Kovacheva
  Daniela Kovacheva
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  Заданието от превратаджиите е дадено - овладяване на София. Медийната канонада започна.
  —цитат от коментар 6 на Alarmstufe Rot


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 14. 14 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  Забравих,поисках от служителката пощенски плик и марка.

 15. 15 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  На старите автомобили се накачиха,
  за мръсният въздух, сега се усетиха.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 18. 18 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Можем, ама така ще крадем от бюджета... опцията е да сменим кмета на първо време.
  Такъв латентен, неспособен, неквалифициран, зависим и неактивен кмет София никога не е имала.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 3167 Любопитно

  До коментар [#7] от "boevbisser":

  Качеството на въздуха се подобрява и от южните квартали в полите на Витоша, там баровците на септичните ями и временните пътища се отопляват на всичко що гори.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  До коментар [#1] от "Разобличител":

  По-смислено ми се струва да забранят строителството и пренаселването на града с капризни селяндури с ниска култура и лоши хигиенни навици.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на ganymede
  ganymede
  Рейтинг: 698 Неутрално

  Софиянци могат да осъдят общината и глобата да бъде платена от самите тях после.... :(

 27. 27 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Весело

  Елате на село - тук въздуха е кристално чист, хората се поздравяват, плодовете и зеленчуците имат вкус и аромат...

 28. 28 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  За да остане природа в България…, За по-чист въздух… и подобните им фирми нямат наяждане!

 29. 29 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#4] от "doroteus":

  Децентрализация и до две години сте поставили с 300 000. И то само свестни. Всички далавераджии за привилегиите на централизацияята ще са е прибрали по родните места.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 31. 31 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1185 Неутрално

  До коментар [#27] от "selqnin":

  Мислиш ли? Щото аз не мисля. Къщички в снега се гушат, а момичетата ПУШАТ, сякаш баби са изули вехтите цървули

 32. 32 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#6] от "Alarmstufe Rot":

  На амбразурата да браните руския фронтпост, так держать, молодец. Ще получите орден "Задунайская губерния"

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#23] от "choguna":

  Е ти поиска да изгонят сите кореняк-софиенци.

 35. 35 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#27] от "selqnin":

  Ако не трябваше да бачкам за пари, щях точно на село да живея. От дете ми е мечта и завиждах надеждата, които си имаха село. Заради природата - свежест, дето няма в нито един градски парк, дори и Аязмото.

 36. 36 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  До коментар [#34] от "Deaddark":

  Нямам нищо против, градът да се отърве от тези нашественици, тогава въздухът ще е чист ще има места в детските градини ...

 37. 37 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  Този аутокорект - останали под 300 000, на децата...

 38. 38 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#31] от "uq":

  Очевидно дейността, която претендирате, че извършвате Ви е несвойствена и не Ви се получава добре!!!
  Спокойно, всемилостивият Бог е дал дори на Вас някакъв талант, просто той не е в областта на обществените науки!!!

 39. 39 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#35] от "Deaddark":

  Тази тенденция е водеща в цивилизованият свят- там хората със среден и висок социален статус много отдавна разбраха, че в мегаполисите трудно се намира нормален и щастлив живот!!!

 40. 40 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#36] от "choguna":

  Отказвате се от привилегиите на комунистическия централизиран модел и приемате европейския демократичен децентрализиран модел. Няма ли далавера - няма ганьовци и андрешковци, селяндури и паразити.

 41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4872 Неутрално

  МИЕНЕ, МИЕНЕ, МИЕНЕ!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 42. 42 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#8] от "parcaleste":

  Много искаш. Докато има колективна отговорност, няма да има виновни за каквото и да е било.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Весело

  До коментар [#13] от "Daniela Kovacheva":

  "София - последната герберска крепост! Да я пазим другари!". Това ли е новата опорка спусната от Севда?

 45. 45 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#18] от "SEAL":

  Софиянски беше същия. Само се усмихваше повече. Много от проблемните в столицата да наследени от негово и янчулево време. Но и Фандъкова си е некадърна за кмет.

 46. 46 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#23] от "choguna":

  99% от софиянци са точно такива. Останалите са шопи. Не знам, кое е по - зле.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 48. 48 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#43] от "Моа Преател Тайпи":

  Искам по-далеч и оттам - някъде в планината. На баните не е лошо, но много скъпо.

 49. 49 Профил на Oliver
  Oliver
  Рейтинг: 138 Неутрално

  Кой може да осъди общината решава съда, а не Дневник.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 54. 54 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Очевидно апелирате за повишаване на данъците?!?!?!
  Иначе много харесвам левундерските мокри сънища да се увеличават разходите3 без да се увеличават приходите!
  Последователите на маркс, ленин, сталин, мао и пол пот очевидно сте изобретили алтернативна математика... успех!!!

 55. 55 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 265 Неутрално

  До коментар [#8] от "parcaleste":

  Едно от точките в споразумението на коалиционното правителство:

  Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата. Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители.

 56. 56 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Весело

  До коментар [#49] от "Oliver":

  Недейте така - хунвейбинстващите неотроцкисти ТУК раздават "присъди" и шутове много отдавна...

 57. 57 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2632 Неутрално

  Дали това е началото на края на Фандъка? С колко могат да я глобяват? От чекмеджето ли ще плаща или от онези 20-30 милиона на година, които се “губят” от данък смет и познайте къде са се оказали?
  —цитат от коментар 2 на fpyyh


  Аз викам да я глобяват от данъците на софиянци :)

 58. 58 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1185 Неутрално

  До коментар [#38] от "selqnin":

  Ха ха

 59. 59 Профил на ldc51604279
  ldc51604279
  Рейтинг: 31 Неутрално

  Има една поговорка, "да вадиш кестени от огъня с чужди ръце". Сега искат да глобят общината и да свалят кметицата под предлог, че не си дава ръцете, за вадене на псевдо кестените.
  Колко "софиянци" си накупиха с първите софийски заплати таратайки, на двуцифрено число години и ги търкалят през центъра ежедневно, а вечер паркират в калта пред/зад блока. После въздуха им мръсен и общината им виновна.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 66. 66 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  Кога ще се забрани поне на юридическите лица да горят въглища в града?
  Фитнесите Пулс отопляват спа-то си с въглища и чадят по-зле от ТЕЦ-овете на въглища... Тецовете поне имат някакви филтри и изсквания, докато собственика на фитнес и спа из цяла София си замърсяват без да им мигне окото. Който не вярва да се качи на околовръстното и да погледне как дими от сградата на фитнеса, същото важи и за фитнеса им в Люлин.
  Аз само се чудя къде са хората от околните сгради и защо си мълчат като (айде да не казвам)?

 67. 67 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 39 Неутрално

  Можеш да я осъдиш, да получиш обезщетение, но лошото е че парите ще дойдат от хората, не от някой друг. И промяна и мерки няма да има

 68. 68 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  До коментар [#40] от "Deaddark":

  Отказвам се от това итфантилни селяци да прииждат на талази и да съсипват града, кмет от Самоков, главен архитект от майната си и една камара общински съветници мякащи и ъкащи да определят визията на Столицата през призмата на родните си градове и паланки.

 69. 69 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2715 Весело

  До коментар [#68] от "choguna":

  Значи се отказваш от комунистическите привилегии на столичани. Ако се откажат и другите - проблемът е решен. Да видим колко истински антикомунисти има в София.

 70. 70 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4895 Любопитно

  До коментар [#32] от "Deaddark":

  какъв руски фронт те гони пък теб?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 71. 71 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  До коментар [#46] от "Vlado Nikolov":

  Писнало ми е да слушам колко е прекрасен живота в Рудозем, Нова Загора или Куртово Конаре и колко е зле в София, чий го дири тук бе аланколу, направете я София да изглежда добре като родните ви места.

 72. 72 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 944 Неутрално

  Да, те умните и красивите "оправиха" държавата, че сега и София на дневен ред :))) !

  agent
 73. 73 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  До коментар [#69] от "Deaddark":

  Чети внимателно, София след освобождението до ден днешен е привлекателно място за провинциалисти както всяка столица по света. По времето на комунизма имаше софийско жителство и града беше структуриран според икономическото му индустриално развитие например в Младост имаше блокове на военните, Кремиковци в Дружба работещи в градския транспорт, кожухарска фабрика, текстилна фабрика, комбинат за цветни метали в Бели брези и Иван Вазов милиционери и висши държавни служители. С днешна дата пред смирение поглед на кмета се строй безразборно и безобразно.

 74. 74 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 1843 Неутрално

  Точно зимата на село или в малкия град смърди та се къса, защото в България над 1млн домакинства се отопляват на дърва. Дървата не са технология без мирис и без ФПЧ. Лятото е супер в селата, ама и в София не е толкова прашно.

 75. 75 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 6192 Неутрално

  Софиянци могат да осъдят общината и глобата да бъде платена от самите тях после.... :(
  —цитат от коментар 26 на ganymede


  Де факто е така, всеки осъдил общината от следващата година ще плаща по-високи данъци!

  ДБ: Време е да спечелим България
 76. 76 Профил на Ogre
  Ogre
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Софиянци сега могат да съдят общината, но ако дойде кмет, който не е от ГЕРБ - ще се носи вода от девет кладенеца, как всички други, но не и общината са виновни. Както в ситуацията със свободата на словото, Минеков и Труд. Тенденциозно се плюе и се насъсква в една посока, и тенденциозно се защитава в друга. В момента има толкова сериозни проблеми в държавата, но не се отразяват, а до преди година всяка гънка на асфалта се превръщаше в световна новина.

 77. 77 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  До коментар [#71] от "choguna":

  Защо НИЕ? ВИЕ живеете там. Оправяй те се, но не ни занимавай нас с вашите проблеми. И без това, цяла България работи за София..

 78. 78 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  Че общината не си върши работата съмнение нямам, но не съм убеден, че може да направи нещо, което реално да намали замърсяването. Айде това с неработенето на някоя станция за измерване на замърсяването е едно на ръка, но да речем, че хората наслагат датчици по кварталите и ги вържем в една система. В тази система кажем, че при норма А с Б% средно увеличение на замърсяването дневно след В дни вече ще сме на границата. Тоест можем да кажем, че след Г дни почваме един ден четни номера на коли по улиците, един ден нечетни номера на коли по улиците. Това само по себе си ще реши ли проблема? Какво правим с хората, които нямат пари и се отопляват на най-евтиното възможно гориво? Вадим пари от джоба на имащите или ги караме да стоят на студено...

 79. 79 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1007 Весело

  До коментар [#12] от "deaf":

  А ключът от касата, където си държите парите, не Ви ли поиска случайно, както казал Остап Бендер?

 80. 80 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  До коментар [#77] от "Vlado Nikolov":

  Защото тези, които хвалят родните си места живеят в София и с топ не може да ги разкараш вече от тук.

 81. 81 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  Осъдете Фандъкова и я изгонете.

 82. 82 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  Осъдете Фандъкова и я изгонете.

 83. 83 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Това може да накара общината освен да мие редовно улиците и да следи за калянето им при строителни и други дейности и да се откаже от идеята за завод за изгаряне на смет в центъра на града, но и да забрани достъпа в чертите на града на превозни средства с дизелови двигатели по-стари от стандарта Евро 4 (изхвърлящи канцерогенни вещества над определена норма) каквато практика има вече в много други градове в ЕС.

 84. 84 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Любопитно

  До коментар [#4] от "doroteus":

  Няма как да стане, защото тези "всички столичани в повече" могат да осъдят София, че не спазва правилата за свободно движение и избор на място за работа и живот.Не това е решението на нещата.

 85. 85 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Любопитно

  До коментар [#4] от "doroteus":

  Няма как да стане, защото тези "всички столичани в повече" могат да осъдят София, че не спазва правилата за свободно движение и избор на място за работа и живот.Не това е решението на нещата.

 86. 86 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Любопитно

  До коментар [#4] от "doroteus":

  Няма как да стане, защото тези "всички столичани в повече" могат да осъдят София, че не спазва правилата за свободно движение и избор на място за работа и живот.Не това е решението на нещата.

 87. 87 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  И като я осъдят, ще стане ли въздухът по-чист. Трябва да се намери начин, да се задължи общината да приема мерки срещу мръсния въздух. Само с приказки не става, трябва и работа.

 88. 88 Профил на tsefan_92
  tsefan_92
  Рейтинг: 102 Весело

  Сега като построят един инсиниратор на боклуци в центъра на града, въздухът ще стане от чист по-чист :)

  Да изринем ГРОБ-авите комунисти с 200! Да си върнем държавата!
 89. 89 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3622 Неутрално

  как става "доказването на вреди за здравето"?
  нужна е бая работа в режим "разследваща медицина", което НИКАК не е евтино, а накрая непризнаването от съда на заключението на поне колектив лекари, означава хвърлени пари за нищо

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 90. 90 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2192 Неутрално

  "Глоба за общината и Фандъкова, ако до 1 година въздухът не е по-чист"

  Да, както глобиха и НАП за изтеклите данни - с повишени заплати и невинен в затвора.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK