Коалиционното споразумение: пълна ревизия в МВР и службите за сигурност

Бойко Рашков, който оглавяваше МВР в две поредни служебни правителства, остава на поста си и в редовния кабинет.

© Цветелина Белутова, Капитал

Бойко Рашков, който оглавяваше МВР в две поредни служебни правителства, остава на поста си и в редовния кабинет.Пълен функционален анализ на МВР" е една от най-важните мерки, записани в сектор "Вътрешна сигурност" на програмата за коалиционно управление, подготвена от "Продължаваме промяната", БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ". На базата на анализа ще се обсъждат предложения за промени или изцяло ново законодателство в тази сфера.


"Дневник" публикува финалния вариант на програмата за вътрешна сигурност и приложението, в което са посочени сроковете за реализиране на основните цели. Министър на вътрешните работи е Бойко Рашков, който бе на поста в двата служебни кабинета през тази година.


Кой е Рашков четете тук.
Как минаха преговорите за споразумение в сектора - тук


Приложение № 10: Вътрешна сигурност


1. Спешни дейности:

 • По реда на парламентарния контрол, да се възложи на министъра на вътрешните работи да извърши бърз преглед на подзаконовите наредби, който да позволи разтоварване на служителите от несвойствени
 • дейности;
 • Да се възложи изработка на образци за нова униформа на полицаите и защитно облекло на пожарникарите;
 • Да се премахне дублирането на хартия на електронни документи и дигитализирани процеси;

2. Преглед на МВР - функционален анализ на министерството в първите 6 месеца на управление:
 • a. Стратегия за функциониране на МВР;
 • b. Предложение за нова структура, звена и състав;
 • c. Освобождаване от несвойствени дейности на полицейските органи;
 • d. Въвеждане на обективна и независима методология за регистриране на сигналите и престъпленията и отчитане на база обективни критерии;
 • e. Целеполагане, критерии оценка на дейността и механизми за външен контрол;
 • f. Контрол върху информацията и достъпа до информация, съгласно изискванията на партньорските служби;
 • g. Да се използват съществуващи анализи в процеса;
 • h. Функционалният анализ се извършва и с участието на политическото и професионално ръководство на МВР, синдикатите, представител на МФ и по един парламентарен представител от всяка партия от коалицията;
 • i. Дирекция вътрешна сигурност на МВР да бъде с подсилен капацитет;
 • j. Оценка на ролята и допустимостта на работещите пенсионери в МВР;
 • k. Синхронизиране на Закона за МВР със Закона за държавните служители и Закона за администрацията;
 • l. Обследване на възможността за обособяване на центрове за административни услуги и извеждането им от МВР;

3. Изграждане на нова правна рамка за структурата и функциите на МВР на база препоръките от функционалния анализ.
4. Разширяване на периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово осигуряване на работи по програми за жертви на престъпления, домашно насилие, наркотици и рецидивна престъпност. Фокус на взаимодействие с МП, МТСП и местна власт.


5. Създаване на нова полицейска карта с фокус върху малки населени места:

 • a. Постоянно присъствие на служители;
 • b. Редовно патрулиране;
 • c. Техника за наблюдение в реално време (видеонаблюдение, паник бутони, безпилотни летателни средства, звукови датчици и други);
 • d. Засилване на присъствието на служителите на МВР в близост до хората. Връзка между районен инспектор и жители на район;
 • e. Привличане на представители от местните общности;
 • f. Заплащане на извънредния труд и адекватно натоварване;

6. Повишаване на капацитета за Криминалистика и Криминология чрез:
 • a. Последваща квалификация и преподготовка на експерт-криминалистите;
 • b. Технологично обновление на МВР за криминалистика
 • c. Единна база данни за криминалистика;
 • d. Изграждане на работеща система за съхранение на веществени доказателства;
 • e. Общ институт по криминалистика и криминология, който да възстанови научноизследователската и развойна, методическа и обучителна дейност;
 • f. Създаване на програма за обучение и специализация на кадри в чужбина;

7. Създаване на система и критерии за справедливо възнаграждение и повишена техническа обезпеченост на служителите на МВР.


8. Подобряване на взаимодействието с европейските партньорски служби с фокус върху мигрантската криза.


9. Продължаване на усилията за подсилване на контрола на южната държавната граница. Включително ефективно използване на видеонаблюдение, безпилотни летателни средства и други технически средства.


10. Създаване на унифицирана структура за кибер сигурност и кибер престъпления.


11. Обучение на състава на МВР:

 • За противодействие на домашно насилие;
 • Езикова подготовка;
 • Подобряване на юридическата подготовка;
 • Изграждане на разбиране за правата на човека;
 • Постоянно съпътстващо специализирано обучение в областта на криминалистиката като водене на интервю и разпити;
12. Нулева толерантност и незабавни действия срещу нарушения и престъпления.


13. Оптимизиране на оперативно-издирвателната дейност:

 • a. Техническо осигуряване;
 • b. Структуриране на работата и обучението на служители под прикритие, включително законодателна промяна;
 • c. Развитие и използване на агентурна мрежа и доброволни сътрудници;
14. Преглед на всички закони в сектор Сигурност.


15. Създаване на система за професионално обучение и образование на служителите от сектор сигурност.


16. Преглед на материалното състояние и връзки с организирана престъпност на рискови служители (интегритет).


17. Засилване на противодействието на изпирането на пари по икономически сектори, чрез засилване на координацията на органите, които противодействат на изпирането на пари (НАП, КФН, БНБ, ДАНС, ГДБОП и партньорските служби):

 • a. Преглед на извършените до момента проверки и измерване на ефективността;
 • b. Преглед и оптимизация на подзаконовата рамка и инструкции за взаимодействие;
 • c. Анализ на случаите на проникване на чужди капитали в страната; пресичане на потока на пари от престъпна дейност в други страни;
 • d. Анализ на възможностите на нови технологии, включително крипто валути за пране на пари;
 • e. Повишен контрол върху офшорните компании;
 • f. Обучение на бизнеса за механизма за противодействие на изпиране на пари;
 • g. Засилен контрол върху секторите къде ще има концентрация на инвестиции, включително европейски;
18. Функционален анализ на ДАНС по критерии за пълнота, обективност, ефективност, противодействие на заплахите, кадрова обезпеченост, деполитизация, интегритет, материално-техническa осигуреност, натовареност на дирекции и други.


19. Високо ниво на парламентарен контрол върху службите за сигурност:

 • a. Периодично участие на ръководителите на службите в ресорните комисии в парламента и ограничаване на използването на "класифицирана информация" като предпоставка за несподеляне на искана информация (когато е приложимо);
20. Фокус върху противодействието на групите за купуване на гласове.


21. Законодателни мерки за пресичане на корупционните практики. Пълна прозрачност на обществени поръчки:

 • a. Дигитализация на процеса на провеждане на обществени поръчки;
22. Въвеждане на система за реална отчетност на магистратите чрез Закона за съдебната власт.


23. Засилване на ролята на инспектората на ВСС.


24. Съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да дава ход на преписки за досъдебно производство. Въвеждане и прилагане на системи за оценка и филтриране на преписките, според различни критерии и принципи.


25. Промени в Закона за СРС:

 • a. Ограничаване на броя органи, които да могат да искат използване на СРС;
 • b. Премахване на зависимостта на бюрото за контрол на СРС от ДАНС;
 • c. Прецизиране на основанията за получаване на разрешения за използване на СРС;
26. Създаване на условия за водеща роля на разследващите полицаи.


27. Нормативно извеждане на полицейската дейност като основна и установяване на структурна и функционална независимост на структурите с полицейски правомощия от политическото ръководство на МВР.


28. Създаване на условия за автономност и независимост на разследващите екипи.


29. Подобряване на материалната база в помещенията за провеждане на основи процесуални действие, включително чрез повишаване на броя на зали за разпити и разпознаване.


30. Развитие на отдели за планиране на полицейски операции чрез координация на разследващите полицаи и експертите.


31. Оптимизация на целеполагането на дейностите на МВР, включително чрез насочване към превенция. Въвеждане на модерна и адекватна система за оценка на риска, при процеси и дейности, извършвани в МВР.


В приложение 19 към коалиционното споразумение са записани и сроковете за някои конкретни политики и промени, които новото правителство планира в сферата на правосъдието. Публикуваме ги без редакторска намеса:


 • Нова правна рамка за структурата и функциите на МВР на база препоръките от детайлен функционален анализ; Нов закон за МВР - 6 месеца за изготвяне на функционалния анализ
 • Изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране "инхаус" процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства; Промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП - да създаде механизъм за по-добро функциониране - Краткосрочна мярка - до 6 месеца;
 • Изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация - Краткосрочна мярка - до 6 месеца.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK