Единодушно Съдебният съвет избра Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд

Изслушването на Галина Захарова започна в 10 ч. сутринта и продължава повече от 5 часа и половина

© Юлия Лазарова

Изслушването на Галина Захарова започна в 10 ч. сутринта и продължава повече от 5 часа и половинаВисшият съдебен съвет избра с пълно единодушие и подкрепа от 20 гласа "за" съдия Галина Захарова за нов председател на Върховния касационен съд. С днешното решение ВСС изпрати и предложение до президента Румен Радев да издаде указ за назначаването й. Ако държавният глава не върне номинацията и издаде указ, Захарова ще поеме поста след 10 февруари, когато изтича мандатът на Лозан Панов.


"Благодаря за доверието, което гласувахте към пленума на ВКС. Това е една огромна крачка напред в съдийското самоуправление. Съдиите имат право да бъдат ръководени от свой собствен избраник", каза Захарова минути след като бе избрана.


За да бъде ефективен изборът, тя трябваше да получи подкрепата на поне 17 от членовете на ВСС. Съветът обаче работи в непълен състав - от 25 членове три позиции са вакантни, а други двама членове отсъстваха. Изслушването й започна в 10 ч. сутринта и продължи над 5 часа, в които тя представи концепцията си и отговори на въпроси както на неправителствени организации, така и на членове на съвета.
По време на дискусията преди гласуването всички членове на ВСС изразиха подкрепата си за нея.


Гешев решил да я подкрепи още когато ВКС я издигна


Главният прокурор Иван Гешев коментира, че е имал предварително решение как да гласува днес. "Имах предварително становище още в момента, в който пленумът на ВКС категорично номинира Захарова за този пост и на базата на това, че има безупречна професионална репутация. Бях сигурен, че няма да има проблем нито с концепцията й, нито с представянето й днес. След като тя е номинирана от пленума на ВКС, аз като прокурор по никакъв начин не бих си позволил да поставям под съмнение съдийското самоуправление и въпроси, които касаят само и единствено съда. Надявам се и колегите съдии, дай Боже и г-жа Захарова, да има адекватен подход и към общността на прокурорите, които касаят само прокуратурата", заяви Гешев по време на обсъждането.


По думите му, друг аргумент в нейна подкрепа е и това, че тя е част от професионалната общност и че начело на съда, на прокуратурата, на следствието трябва стоят хора, чиято кариера изцяло е минала в съдебната власт.


"Това е сериозен начин да се спрат опитите от последните 30 години за политическо влияние в съдебната система. Присъединявам се към всички колеги от ВСС, които се изказаха преди мен. Не я познавам, но всички, които я познават, казват две неща - че е безупречен професионалист и добър човек", добави още Гешев.


Кои сме ние да кажем на колегите от ВКС, че няма да изберем техния кандидат?


С подобни аргументи номинацията на Захарова подкрепи и председателят на ВАС Георги Чолаков.


"Ще я подкрепя. Тя е номинация на ВКС, а едно от малкото неща, което ни даде промяната през 2015 г. е възможността съдиите сами да избират кой да ги управлява. Аз бях първият, които мина през тази процедура. Съвсем нормално е да видя как и тя се вълнува, минавайки по този път. Кои сме ние да кажем на колегите от ВКС, че няма да изберем техния кандидат? Тя е един прекрасен човек, а и ние имаме изключителния шанс да изберем първата жена председател на ВКС", коментира Чолаков.


По време на обсъждането се чуха и коментари за това, че е единствената номинация. Олга Керелска и Атанаска Дишева обясниха, че членовете на съдийската колегия на ВСС не са се възползвали от правомощието си да номинират друг кандидат, защото това не трябва да е самоцел, а освен това би било неуважително към съдиите от ВКС противопоставяне на друг магистрат срещу тяхната номинация.


Дишева определи избора като исторически, тъй като е възможност за ВСС да изрази своята воля за утвърждаване на съдийското самоуправление. Калина Чапкънова добави, че състезанието със себе си е най-трудното състезание, и също заяви, че гласува доверие на Захарова.


Гергана Мутафова от прокурорската колегия на ВСС също взе думата и добави, че в такива избори и прокурорите могат да дават становища, а не само да не играят ролята на гумени печати така, както и съдиите при избора на главен прокурор.

"Всички носим отговорност, когато избираме един от тримата големи. Избрахме председател на ВАС, след това главен прокурор, а сега и председател на ВКС. Може да се каже, че този състав на ВСС правим "голям шлем", визата ни още не е взета, не сме екстрадирани, можем да гласуваме - казвам го в кръга на шегата и не правя далечни асоциации с други държави", добави Мутафова.

Тя спомена, че като "втора ръка член на съвета, от парламента" (правейки препратка към намерението за реформа в структурата на самия ВСС на управляващите и на присъстващия в залата правосъден министър Надежда Йорданова - бел. ред.), с удоволствие е слушала много внимателно концепцията на съдия Захарова. Пожела й в следващите 7 години, когато Захарова ще работи с 3 различни състава на ВСС, да има куража да защитава интересите на всички магистрати, независимо откъде са и дали са прокурор, следовател или съдия.


Настоящият председател на ВКС Лозан Панов обобщи, че съществуват множество изследвания с основен предмет степента на доверие на гражданите в съдебната система и общото е, че никак не са ласкателни за съдебната система.


"ВСС има голям принос в това отношение на гражданите. Днешният избор е една добра възможност да направим стъпка в правилната посока, ако искаме наистина да върнем доверието към съдебната система", коментира Панов. Той посочи, че за председател на ВКС са нужни не само професионални качества, но и лични, както и характер.


"Галина Захарова носи у себе си засилено чувство за справедливост, а рефлексът й автоматично се задейства, ако справедливост липсва. Емпатията е един от големите лични активи в нейния характер. Пред нас стоеше един фин човек, за когото човешкото достойнство е висша ценност при общуването с хората. Видяхме едно добро възпитание и финес, зад тях се крие силна воля и характер, които се проявяват, когато се налага да се защитават принципи. От лицето на ВКС се очаква да бъде верен страж за независимостта на съда", добави още Панов.


Галина Захарова: Изборът на председател на ВКС е въпрос на принципи, а не на личности


"Участието ми е мотивирано основно заради това ВКС да защити възможността да номинира председател за този съд. За мен това е уникална възможност и правя това с желанието да покажа на всички колеги от съдийската общност, че този съд може да се управлява успешно", каза в началото на изложението си Захарова. По думите й като върховна съдебна инстанция в България ВКС е призван да отстоява на най-високо ниво ценностите на правовата държава.


"Това означава, че на първо място не би следвало да се набляга и акцентира върху ролята на конкретната личност. Когато говорим за председател на ВКС и председател на съдебен орган, се касае до избор и утвърждаване на определени ценности. Бихме могли да говорим за лидерство на ВКС, а не толкова за лидер на една или друга личност, което винаги създава предпоставки за авторитарност или злоупотреба с власт", коментира Захарова.

"Истинското лидерство на ВКС се проявява и ще се прояви чрез тези цели, към които би трябвало да се стремим. Изборът на председател на ВКС е въпрос на принципни приоритети - дали искаме да постигнем едни или други базови принципи. Личността за тази фигура няма чак такова значение за развитието на правораздаването и с познатата на всички максима, че съдията е пръв сред равни - това означава, че няма началник и не може да има началник", добави още Захарова.

Тя посочи, че би искала да работи за отстояване на безупречен професионализъм, тъй като знаещият и можещият съдия е абсолютният гарант за правата на човека. Това е пряко обвързано с непрекъснато обучение и специализации.


"Много съм изкушена от идеята за пълноценно изпълнение на ролята на националния съдия, българския съдия, в живота на европейското пространство. Това е огромно предизвикателство и имплементирането на множество директиви при нас се е осъществило на недостатъчно добро ниво, което налага безспорно съдията по пътя на комфортното тълкуване да въплътява действителния дух на европейските разпоредби в нашето законодателство", обясни кандидатът за председател на ВКС.


Тя изрази безпокойството си от факта, че България непрекъснато получава упреци за неправилно прилагане на законодателството и неправилно осъществяване на правораздаването от страна на европейските институции.


В концепцията си Захарова посочи, че ще работи за уеднаквяване на натовареността на съдиите, и предложи създаване на аналитично звено, което да подпомага дейността на магистратите. "Създаване на структура с аналитична дейност за подпомагане както на съдиите в тълкувателната им дейност, но и съдиите при разрешаването на определени дела, изискващи специализирани познания в конкретна област и по-точно европейското законодателство и практиката на ЕСЧП", обясни концепцията си Захарова.


Тя коментира и актуални въпроси и теми, като посочи, че не може да се пристъпва механично към закриване на съдебни органи, застъпи тезата, че електронното правосъдие няма алтернатива и въпросът е кога и как ще се случи. Обясни и за проблемите, свързани с работата на върховните съдии с Единната информационна система за съдилищата (ЕИСС), и добави, че техническите проблеми могат да бъдат оценени като преодолими. Тя добави, че гражданите не бива да бъдат забравяни и лишавани от същностни права, като например да се запознаят с оригинала на присъдата и крайния съдебен акт.


Главният прокурор Иван Гешев пожела успех на Захарова и призова за професионално обсъждане без политически елементи, а Лозан Панов каза, че очаква задълбочен дебат

© Юлия Лазарова

Главният прокурор Иван Гешев пожела успех на Захарова и призова за професионално обсъждане без политически елементи, а Лозан Панов каза, че очаква задълбочен дебат


В концепцията си посочи, че е привърженик на предложението за равностойно и справедливо заплащане за съдии от различни инстанции, които имат еднаква атестация и еднакъв стаж, тъй като в момента един от основния стимул съдиите да кандидатстват за работа в по-висока инстанция е заплащането.


Добави и че е привърженик на идеята за професионално ръководство на всички органи в съдебната власт. В настоящата актуална редакция в ЗСВ вече е предвидена тази възможност пленумите на ВАС и ВКС да правят предложения за своите административни ръководители.


Мандатите на "тримата големи" може да се намалят


Според нея обаче мандатите на "тримата големи" могат да бъдат намалени. "В определените по конституция мандати за "тримата големи" има вложена специална конституционна целесъобразност и математика, но един мандат от 7 години практически се оказва твърде дълъг - както за самия ръководител, който за такъв дълъг период от време е възможно да изчерпи потенциала си, а от друга страна, формира и риск от авторитарност. Продължителното пребиваване на ръководните постове неминуемо поражда опасност от създаване на командно-административни практики и поведение. Мандатите би следвало да са по-кратки, но този въпрос не е от наша компетентност", каза в отговор на въпрос Захарова.


Главният прокурор Иван Гешев първи от членовете на ВСС поиска думата и й пожела успех в процедурата. "Да проведем професионален дебат и да не допуснем акценти с политически или друг характер. По този начин да покажем уважение не само към самите себе си, но и към Захарова и съдиите", призова Гешев. Той поиска да чуе мнението на Захарова за мястото на прокуратурата - дали да остане в съдебната власт, или да бъде извадена от нея, като уточни, че отговорът на Захарова нямало да се отрази на решението му как да гласува, тъй като вече е решил.


Според Захарова към настоящия момент мястото на прокуратурата е в съдебната власт.


"Дискутира се широко този въпрос, преценката за мястото на прокуратурата трябва да се вземе под внимание състоянието на обществото. Към настоящия момент мястото й е в съдебната власт, защото това е силна гаранция за възможността да се провежда качествено разследване на лица, спрямо които съществуват съмнения за извършени противообществени прояви и за повдигане на обвинение спрямо тях. В нашето общество все още не е изградена в пълна степен култура на независимост, поради което прокуратурата не следва да бъде изключвана от останалите елементи, формиращи съдебната власт", коментира кандидатът за председател на ВКС.


В отговори на въпроси на други членове на съвета Захарова изрази позицията си по серия от обсъждани и предлагани законодателни промени, които тепърва предстои да се дебатират. Тя обясни двете гледни точки за предложението ВСС да не бъде постоянно действащ орган, като посочи някои негативи от подобна идея.


"Действа един особен фактор, който може би има корени в не толкова далечното ни минало и се изразява в това, че органът се институционализира, затваря и започва да комуникира като част от бюрокрацията. Това положение къса връзката с магистратите, отдалечава ги и накърнява ефективността на самия орган", коментира Захарова. Според нея е абсолютно недопустимо съдът да се капсулира и да се посвещава единствено на пряката правораздавателна дейност, без да допринася с експертизата си за развитието на правосъдието.


Обясни и че е противник на идеята за прекомерно командироване на съдии в други съдилища, като посочи и че тази практика би могла да бъде ограничена до срок от максимум 1 година.


Каква е процедурата, коя е Галина Захарова и какви са очакванията за днешния избор - четете тук
Коментарите на настоящия председател на съда Лозан Панов и на министъра на правосъдието Надежда Йорданова - вижте тук


Гледайте в "Дневник" видео на живо от изслушването на съдия Галина Захарова:


Ключови думи към статията:

Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 756 Весело

  Мисля, че за да е честен избора трябва да има и друга кандидатура. 🤣🤣🤣🤣
  Това разбира се го пиша да съм контра на полезните форумни........

 2. 2 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Боричкане за постове на фона на недобре живеещ народ, особено някои възрастни хора.
  Тоест парата пак отива в свирката, а не в колелата и движението.
  Влакът е спрял на гара Разделна, пердетата са спуснати, а в топлото купе едни държавни мъже си разиграват постове.

  кратък
 3. 3 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#1] от "Niko Kostantinov":

  Като е "свой" човек няма проблем. Ако не беше, досега щеше да има поне 10 статии в медиите на добрия ....

 4. 4 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3170 Неутрално

  Имаше една култова реплика в "Опасен чар":

  " Сега вече не се казва "Да скова кочина", сега се казва "Да реализирам кочина" ..."

  А оня тъпак Калигула трябваше да кръсти коня си Принципат!

  Не знам що ли са сетИх за тиа ...

 5. 5 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  конкурс с един кандидат, не кой знае какъв кóнкурс

 6. 6 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1960 Любопитно


  Поздравления

  Избрахте принципен и достоен човек .

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 7. 7 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 3064 Неутрално

  Водещата хич не е репетирала, омотаааа сеее, подсказват ѝ и тя "добре" :)))))))))
  Честито на Захарова, макар че състезание с един кон... какво беше? Слушахме го три години, а днес - тишина. Според една от изказалите се на заседанието предлагането на кандидатури не трябва да е самоцелно. :)))))))

 8. 8 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  конкурс с един кандидат, не кой знае какъв кóнкурс
  —цитат от коментар 5 на karatista  Единодушно е избрана

  Явно е, че Захарова е избор на всички във ВСС

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 9. 9 Профил на cew08382781
  cew08382781
  Рейтинг: 25 Весело
 10. 10 Профил на Reggie
  Reggie
  Рейтинг: 600 Любопитно

  Ама 10 януари не мина ли вече

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. Състезание с един кон. Къде е Христо Иванов и Да България да ореве света?

  Честита промяна.


  Жалка история.

  Wornoxmaniak
 13. 13 Профил на lodkarski
  lodkarski
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Не познавам човека и не мога да давам персонална оценка.
  Притеснява ме отново липсата на алтернативни предложения(това разбира се не е пряко към качествата на кандидата, а към процедурата!)

 14. 14 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 2147 Неутрално

  Захарова има добри идеи.Особено ми хареса тази за ВСС. Дано не останат само идеи.

 15. 15 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  "В невероятно оспорвана битка отборът на Моквич зае престижното второ място, непосредствено след отборът на Мерцедес"... Новини от времето на соца... Ама не казва, че са участвали само двата отбора...
  Тук поне казват, че в изборите е участвал само един кандидат, но пак ми напомня за изборите по времето на соца, когато кандидатът беше един и се избираше единодушно...

  Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
 16. 16 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#8] от "nessarox":

  И на статуквото? Щото нали поне 17-18 човека там се водят "близки до Гешев" т.е сега се оказва че статуквото я е избрало?

 17. 17 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  До коментар [#10] от "Reggie":

  Не казват коя година...

  Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
 18. 18 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2802 Неутрално


  Също толкова единодушно ВСС ще приеме оставката на Гешев.

 19. 19 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3289 Любопитно

  Оглушителното мълчание на "мозъчният тръст" на др.РадеФ и ДС менторите означава че кандидатурата и е "одобрена"....И Захарова е поредният компромис...За пред Брюксел!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 20. 20 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  До коментар [#8] от "nessarox":И на статуквото? Щото нали поне 17-18 човека там се водят "близки до Гешев" т.е сега се оказва че статуквото я е избрало?
  —цитат от коментар 16 на m17


  ВСС е в края на мандата си

  В случая заложиха на принципи , а не наличност

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 21. 21 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 756 Весело

  Избрана Единодушно 😅🤣😁

 22. 22 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  На партийно събрание по времето на комунизма:
  -Другарки и другари, до сега каквото беше беше... От тук нататък, както си беше...

  Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
 23. 23 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1243 Неутрално

  Да я задължат да си оправи прическата!

 24. 24 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 824 Неутрално

  До коментар [#23] от "Lazarus":

  Галина Захарова има братовчедка Мария Захарова.
  Приличат си видимо

 25. 25 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 617 Неутрално

  [quote#8:"nessarox"][/quote]

  С мнозинството, което преди 3 г. избра и Гешев.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 26. 26 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#20] от "nessarox":

  Кефи ме като се въртите като пумпали за да угодите на собственика си.

 27. 27 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1960 Весело

  До коментар [#20] от "nessarox":Кефи ме като се въртите като пумпали за да угодите на собственика си.
  —цитат от коментар 26 на m17


  Радвам се, че съм успяла да Ви усмихна

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 28. 28 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  [quote#8:"nessarox"]
  —цитат от коментар 25 на bgkurshum
  С мнозинството, което преди 3 г. избра и Гешев.[/quote]

  Без протестиране

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 29. 29 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2423 Неутрално

  Доста се промениха времената. Даже каскетите не посмяха.
  А за коментиращата форумна герберастия, очаквам да дадете ЕДИН, САМО ЕДИН пример от биографията на госпожата, защо не е подходяща.

  Щото аз за каскета ще ви дам СТО.

 30. 30 Профил на nodjinn
  nodjinn
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Дневник, умолявам ви, оправете си правописните грешки. Кой сме ние и още няколко от този род, честно? На сина ми му отвъртяха четворка само заради тази грешка. В четвърти клас е.
  Моля Ви, това е срамно за пиг, за вас отвъд.

 31. 31 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3991 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Железна партийна дискциплина.
  Не може в едно место два коня (двамина).

  До коментар [#15] от "anonimnii":

  "В невероятно оспорвана битка отборът на Моквич зае престижното второ място, непосредствено след отборът на Мерцедес"... Новини от времето на соца... Ама не казва, че са участвали само двата отбора...

  Тук поне казват, че в изборите е участвал само един кандидат, но пак ми напомня за изборите по времето на соца, когато кандидатът беше един и се избираше единодушно...

 32. 32 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  До коментар [#30] от "nodjinn":

  И аз съм много зле с правописа, но като пиша коментар и компютъра ми показва коя дума е сгрешена. А през смартфона ако пиша, направо той си поправя думите.
  Явно тези дето пишат статии не знаят как да станат нещата.

  Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Най-добре, в българската народопсихология , гледат писателите ни от Освобождението до преврата на 09. 09. 44! Именно там разбираме, защо българина е такъв, какъвто е. Думите на Елин Пелин са истинско откровение за душата на българина:

  диалога е между Андрешко и съдия-изпълнителя:
  "А-а — Андрешко … Хитрец си ти-и-и! Всички станахте такива. Лукави станахте вие, селяците. Знаете само да лъжете и да хитрувате… И как се преструвате! Гледам ги в съдилището… Овчичка , такъв, глупав, пък той цял вълк! Играят си със съдията.
  — Прост народ сме ние, господине, само ни навикват. На вас така ви се чини, ама то не е така. От простотия хитруват нашите селяни. От простотия и от сиромашия.
  — А-а-а — от сиромашия, от сиромашия… Пусто дърво недодялано! От сиромашия се оплакват, а пиянствуват като скотове.
  — От добро ли е?… Не, не е от добро… Че пиянствуват — пиянствуват, всички пиянствуват. За добро, а не от добро… Това човек като вас може и да си го запише.
  — А-а, май и ти си пийнал, приятелю! Пък млад си още, мустаци не са ти никнали… Вашите селяци, пиши ги пропаднал народ и туй то!"

  Като се сетим и за поговорката: "Сиромах човек, жив дявол" ще се убедим, че българина и да не сиромах, бакалската му душа и скотския вътрешен свят не му позволяват да се протегне по-далеч от далаверата, лъжата, хитруването, мързела и вечното мрънкане, че ние сме супер, но другите ни пречат!
  Ти който четеш този коментар, бъди спокоен, той не се отнася за теб! Ти си изключение и си супер – правиш всичко, както трябва – ти си почтен, връщаш си заемите, не крадеш, не лъжеш, не хитруваш, не предаваш приятели, работлив и креативен си, образован си, мил и любезен си и най-важното пука ти за непознатия човек и винаги с готовност откликваш пръв за помощ и подкрепа, ВИНАГИ, КОГАТО СЕ НАЛОЖИ!
  С Г А Н !

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 35. 35 Профил на iiu09354227
  iiu09354227
  Рейтинг: 383 Неутрално

  Гешев, Магдалинчев и цялото ВСС се направиха на добрички, та ако може да им се размине изчегъртването.

 36. 36 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  Гешев решил да я подкрепи още, когато ВКС я издигна
  _______________
  Всъщност кариерата на Галя, беше в застой с геберуците и каскетчо! Пожелавам и успехи!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7001 Неутрално

  Значи тази конспирация, която свързаха с Цацаров отпада. Трябва да търсим друга, свързана с поведението му.

 38. 38 Профил на ThePal
  ThePal
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Магдалинчев - отвратителен мазен гнусчо !!!

 39. 39 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  До коментар [#33] от "Този потребител е с ограничени права":

  Е разбира се, щом е шеф на ВКС няма проблем да бъде един-единствен кандидат. И най-вече щом е препоръчан от Лозан.

 40. 40 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  До коментар [#8] от "nessarox":

  не коментирам хората, коментирам процеса и резултата.

 41. 41 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  Добър избор! Името звучи съвсем като руско. Дано се покаже принципна и корава.

 42. 42 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2808 Неутрално

  Има много галинински вид, друго не знам.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 43. 43 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  До коментар [#37] от "Роси":

  Значи тази конспирация, която свързаха с Цацаров отпада. Трябва да търсим друга, свързана с поведението му.
  —цитат от коментар 37 на Роси


  И да е имало комбинация днес тя беше пресечена с отнемане допуска на Цацаров до класифицирана информация. ВСС правилно е схаванал "тонкио намек". Цацаров затова изквича на умряло.

 44. 44 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 977 Весело

  До коментар [#34] от "konservator.bg":

  +++++ Поздравления.....много хубаво си го написал....все едно чета себе си.....

 45. 45 Профил на ThePal
  ThePal
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Най-добре, в българската народопсихология , гледат писателите ни от Освобождението до преврата на 09. 09. 44! Именно там разбираме, защо българина е такъв, какъвто е. Думите на Елин Пелин са истинско откровение за душата на българина: диалога е между Андрешко и съдия-изпълнителя:"А-а — Андрешко … Хитрец си ти-и-и! Всички станахте такива. Лукави станахте вие, селяците. Знаете само да лъжете и да хитрувате… И как се преструвате! Гледам ги в съдилището… Овчичка , такъв, глупав, пък той цял вълк! Играят си със съдията.— Прост народ сме ние, господине, само ни навикват. На вас така ви се чини, ама то не е така. От простотия хитруват нашите селяни. От простотия и от сиромашия.— А-а-а — от сиромашия, от сиромашия… Пусто дърво недодялано! От сиромашия се оплакват, а пиянствуват като скотове.— От добро ли е?… Не, не е от добро… Че пиянствуват — пиянствуват, всички пиянствуват. За добро, а не от добро… Това човек като вас може и да си го запише.— А-а, май и ти си пийнал, приятелю! Пък млад си още, мустаци не са ти никнали… Вашите селяци, пиши ги пропаднал народ и туй то!"Като се сетим и за поговорката: "Сиромах човек, жив дявол" ще се убедим, че българина и да не сиромах, бакалската му душа и скотския вътрешен свят не му позволяват да се протегне по-далеч от далаверата, лъжата, хитруването, мързела и вечното мрънкане, че ние сме супер, но другите ни пречат!Ти който четеш този коментар, бъди спокоен, той не се отнася за теб! Ти си изключение и си супер – правиш всичко, както трябва – ти си почтен, връщаш си заемите, не крадеш, не лъжеш, не хитруваш, не предаваш приятели, работлив и креативен си, образован си, мил и любезен си и най-важното пука ти за непознатия човек и винаги с готовност откликваш пръв за помощ и подкрепа, ВИНАГИ, КОГАТО СЕ НАЛОЖИ!С Г А Н !
  —цитат от коментар 34 на konservator.bg


  +++++ и от мен ! Но .... пак ще се върна на 1879 . Кой накара марин Дринов да предложи столица в най-проблематичния район, населен с тъпо, мързеливо и крадливо население ?!

 46. 46 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 828 Неутрално

  Таз пък ква е?Някой да ме светне.

 47. 47 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 977 Неутрално

  До коментар [#38] от "ThePal":

  ВСС....голям смях....магдалинчев е ясен.....пратих навремето правилен човек по едно дело във ВАС.....магдалинчев му казал, че правният ни интерес е много малък....и няма как да се "уреди" проблема ни....там има и едно царско човече.....с.мавров....беше във ВКС....и там ударихме на камък..."принципно"...за всяко решение си имало "тарифа"....а ние тогава просто питахме, без да предлагаме нещо....
  Киро и компания хич не се сещат за какво иде реч....та така...

 48. 48 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 977 Любопитно

  До коментар [#45] от "ThePal":

  ++++ Колко си прав....айде кажи чие е предложението за това....

 49. 49 Профил на Апостол Прашинков
  Апостол Прашинков
  Рейтинг: 72 Весело

  Таз пък ква е?Някой да ме светне.
  —цитат от коментар 46 на rincewind


  Умнокрасива. Прокопи разградски я е орисал, да е "умна и красива", кат Лизгань Пръдньофф.

 50. 50 Профил на Апостол Прашинков
  Апостол Прашинков
  Рейтинг: 72 Весело

  До коментар [#38] от "ThePal":ВСС....голям смях....магдалинчев е ясен.....пратих навремето правилен човек по едно дело във ВАС.....магдалинчев му казал, че правният ни интерес е много малък....и няма как да се "уреди" проблема ни....там има и едно царско човече.....с.мавров....беше във ВКС....и там ударихме на камък..."принципно"...за всяко решение си имало "тарифа"....а ние тогава просто питахме, без да предлагаме нещо....Киро и компания хич не се сещат за какво иде реч....та така...
  —цитат от коментар 47 на chedeuvre


  Португалската мЪдам от гей бардака - нали прокуратурата беше проблема ма, курво космата? Ааа-ха-ха-ха-ха...

 51. 51 Профил на Апостол Прашинков
  Апостол Прашинков
  Рейтинг: 72 Любопитно

  Единодушно е избрана

  Явно е, че Захарова е избор на всички във ВСС
  —цитат от коментар 8 на nessarox


  И Гешев беше избран единодушно. Що той е лош, а изкукалата леля на Прокопов е таферна?

 52. 52 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  Всъщост репликите от опасе чар които пасват на случая са

  - Така може да се размирише цялата работата.
  - Ще се измирише бе, братчед. Всяко чудо за три дни

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 53. 53 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Старият се да не дърпат лукавия за опашката, иначе ще ядат дървото.

 54. 54 Профил на Ogre
  Ogre
  Рейтинг: 984 Неутрално

  Слава Богу, че е избрана сред няколко десетки кандидати, а не е спусната отгоре, както Гешев... Или май - не?

 55. 55 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 790 Любопитно

  сайта на вкс не се отваря

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK