Промени в съдебния закон: без специализирано правосъдие и кариерни бонуси (допълнена)

Министър Йорданова обеща преди време темата за закриването на специализираното правосъдие да влезе в дневния ред на депутатите до края на януари

© Георги Кожухаров

Министър Йорданова обеща преди време темата за закриването на специализираното правосъдие да влезе в дневния ред на депутатите до края на януариМинистерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за промени в закона за съдебната власт, с които да се закрият специализираните съд и прокуратура. Това съобщиха от ведомството. Проектът е качен на страницата strategy.bg и от днес - 28 януари, започва срок за неговото обсъждане. По принцип този срок е до 30 дни, но проектът е пуснат за по-кратък срок - 14 дни.


Закриването на специализираното правосъдие е една от точките по съдебната реформа, около които партиите от управляващата коалиция се обединиха още в началото на преговорите за правителство. Подобен проект беше разглеждан и в предишния парламент, когато стигна до гласуване само на първо четене. Преди време министърът на правосъдието Надежда Йорданова обяви, че промените ще бъдат внесени отново в парламента до края на януари. Срокът за обществено обсъждане по проекта е до 11 февруари 2022 година.


От съобщението на Министерството на правосъдието се разбира още, че освен закриването на специализираните съд и прокуратура с промените се предвижда отпадането на т.нар. кариерни бонуси - за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС (ИВСС), както и "кариерните бонуси" за административните ръководители на съдилищата и прокуратурите и техните заместници.

Под кариерен бонус се разбира възможността на всеки член на съвета или на инспектората след приключване на мандата си да се върне на работа в съдебната система на същата или на по-горна позиция.


"Структурните и организационни промени по отношение на звената на специализираното наказателно правосъдие имат за цел да гарантират конституционния принцип за независимост на съдебната власт и защитата на конституционните права на гражданите. За десетгодишния срок на своето действие специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не постигнаха заложените със създаването им през 2011 г. цели", пише в мотивите към законопроекта.


Проектът предвижда промените да влязат в сила два месеца след обнародването им в Държавен вестник.


Какво ще стане с делата в специализирания съд


Проектът предвижда всички дела, които са започнали и са висящи в специализирания и апелативния специализиран съд (който е втора инстанция), ще бъдат поети от Софийския градски съд (СГС), а съдиите, които са докладчици по тях, ще бъдат командировани, за да ги довършат.


"Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския градски съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието. Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключване на производствата по тях", пише в преходните и заключителни разпоредби на проекта за закон за съдебната власт.


Подобен е и текстът за висящите дела в апелативния специализиран съд - те се прехвърлят в Софийския апелативен съд, а докладчиците се командироват, за да си ги довършат или да изготвят мотивите си.


Делата, по които не е проведено разпоредително заседание, т.е. все още не са започнали, ще се изпратят по подсъдност за разглеждане от окръжните съдилища и съответните апелативни съдилища. За това ще има 7-дневен срок от влизането в сила на промените.


Досъдебните производства, които се водят от специализираната прокуратура, ще се изпращат на съответните прокуратури по компетентност, като за предаването на делата ще са отговорни административните ръководители. И за това има предложен 7-дневен срок от влизането в сила на промените.


Какво ще стане със съдиите, прокурорите и съдебните заседатели


Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд ще бъдат преназначени. Процедурата по това ще трябва да приключи преди изтичането на двата месеца за влизане в сила на промените.


Съдиите ще има имат 14-дневен срок от обнародването на закона да подадат заявление до съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което заявяват своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализираните структури, или да посочат в кой окръжен или апелативен съд искат да бъдат преместени. Съдийската колегия ще има 30 дни от влизането в сила на закона да преназначи съдиите, но назначението ще е от датата на влизането в сила на закона.


Подобна е и хипотезата за прокурорите и следователите.


"С влизането на закона в сила се прекратява мандатът на съдебните заседатели, избрани за участие в производствата пред Специализирания наказателен съд, с изключение на съдебните заседатели, участващи в производства, по които е проведено разпоредително заседание. В тези случаи съдебните заседатели се считат за избрани за Софийския градски съд и мандатът им се прекратява от датата на обявяване на мотивите към присъдата или от датата на прекратяване на наказателното или съдебното производство", е записано в проекта като предложение за съдебните заседатели.


Без бонуси


При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите от ИВСС се премахва възможността те да се възстановяват на длъжността с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт. За административните ръководители и техните заместници се премахва възможността да се върнат на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт след освобождаване от съответната длъжност, като се запазва възможността те да се върнат на заеманата преди избора длъжност освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт.


"Кариерното израстване на магистратите следва да зависи единствено и само от работата им именно като магистрати. Не може да бъде приета тезата, че функциите на ВСС и тези на ИВСС могат да бъдат приравнени на функционалните правомощия на съдиите, прокурорите и следователите, каквото на практика се получава в сега действащите текстове", пише в мотивите на проекта.


От Министерството на правосъдието предлагат още да отпаднат и специалните привилегии на членовете на съдебния съвет, главния инспектор и инспекторите по отношение на правото да получават парично обезщетение, обвързано със стажа им в посочените институции. "Аргументът за това е, че функциите на членовете на съвета и инспекторите са административни и контролни, т.е. те се различават от функциите при осъществяване на съдебната власт от магистратите, поради което не са налице и основания за приравняването им и съответно не създават основание за изплащане на посоченото обезщетение, свързано с магистратския стаж", пишат от Министерството на правосъдието.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK