Комисията по досиетата обяви сътрудниците на ДС в ръководствата на 30 университета

Комисията по досиетата обяви сътрудниците на ДС в ръководствата на 30 университета

© Надежда Чипева, КапиталКомисията по досиетата започна на 23 март проверка за принадлежност към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (комунистическите тайни служби) на хората, които са били или са в ръководствата на общите събрания във висшите учебни заведения в страната. По закона за досиетата независимата комисия е задължена да провери за агентурно минало председателите и заместник-председателите на университетските и факултетски общи събрания. Проверката е обхванала 30 държавни и частни университета. Част от обявените агенти вече са били разкривани.


Комисията извърши в предишни години проверка за принадлежност към ДС на ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети в страната.


Проверката e започнала с Югозападния университет (ЮЗУ) "Неофит Рилски" в Благоевград, където тя е засегнала 77 лица. От тях с установена принадлежност са 8 души. Комисията огласи данните за четирима от тях, тъй като останалите са починали и по закон в този случай информацията за сътрудниците не е публична. Разкритите сътрудници в ЮЗУ са:

 • Александър Димитров Грозев, председател на Общото събрание на Факултета по изкуствата от 2001 до 2004 г.;
 • Иван Методиев Петров, зам.-председател на Общото събрание на Правно-историческия факултет от 2009 до 2015 г.;
 • Йордан Петров Величков, зам.-председател на Общото събрание на Правно-историческия факултет от 2003 до 2005 г.;
 • Станимир Георгиев Трифонов, зам.-председател на Общото събрание на Факултета по изкуствата от 2011 до 2015 г., председател на Общото събрание на Факултета по изкуствата от 2015 г.

Проверката в Бургаския университет "Асен Златаров" е обхванала 30 души. От тях комисията е установила с принадлежност към тоталитарните служби трима души. Това са:
 • Аспарух Петракиев Петков, председател на Общото събрание на Факултет "Природни науки" от 2000 до 2004 г.;
 • Йонка Стефанова Балтаджиева, зам.-председател на Общото събрание на университета през 2007 г.;
 • Магдалена Събева Миткова, председател на Общото събрание на Медицински факултет от 2019 г.
Комисията по досиетата разкри сътрудници на тоталитарните комунистически служби в университетските или факултетските общи събрания на пет университета във Варна.
Проверката във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е обхванала 37 души. От тях е установена принадлежност към тоталитарните служби на шестима души. Обявени са данните за двама, а останалите четирима са починали. Разкритите сътрудници на ДС там са:

 • Масис Бердж Хаджолян, председател на Общото събрание на факултет "Административни и политически науки" от май 1999 г. и председател на Общото събрание на университета от юни 2000 г.;
 • Румяна Ангелова Михнева, председател на Общото събрание на университета от ноември 1996 г.
Във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" са проверени 18 лица. От тях с принадлежност към ДС са двама души:
 • Иван Младенов Йорданов, председател на Общото събрание на висшето училище от януари 1999 до януари 2000 г.;
 • Стефан Райков Тодоров, председател на Общото събрание на факултет "Инженерен" от декември 2006 до април 2007 г., председател на Общото събрание на висшето училище от ноември 2008 до декември 2013 г.
В Икономическия университет във Варна са проверени 38 души. От тях Комисията е установила принадлежност към тоталитарните служби на четирима. Това са:
 • Апостол Атанасов Апостолов, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Управление" от ноември 2003 до май 2007 г.;
 • Бойко Иванов Атанасов, председател на Общото събрание на университета от май 2003 до май 2007 г.;
 • Йордан Петров Коев, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Управление" от юни 2007 до юни 2015 г.;
 • Марин Найденов Нешков, председател на Общото събрание на факултет "Управление" от май 2007 до юни 2011 г.
Във Варненския медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" са проверени 37 лица. От тях трима са с принадлежност, като Комисията е обявила данните за двама от тях, а третият е починал. Разкритите сътрудници са:
 • Ара Гарабед Капрелян, председател на Общото събрание на факултет "Медицина" от април 2019 г.;
 • Красимир Тихомиров Методиев, председател на Общото събрание на факултет "Фармация" от февруари 2009 до април 2016 г.
В Технически университет във Варна са проверени 34 лица. Установена е принадлежността на един човек, но той е починал. Комисията подчерта, че ректорът на Техническия университет във Варна не е предоставил необходимите данни за проверка на общите събрания на университета и на всички факултети в периода до 2003 г., а за Юридически факултет, Факултет по електроника и Факултет по морски науки и екология - за целия период на съществуването им.


Проверката за принадлежност към тоталитарните комунистически служби на председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания в три университета - във Велико Търново, Габрово и Плевен е показала, че от 97 проверени във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", е установена принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на 11 души. От тях са обявени данните за 7 души, а останалите четирима са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Апостол Живков Делипапазов, председател на Общото събрание на Православен богословски факултет от 2003 г. до 2011 г. и от 2019 г.;
 • Владимир Пенчев Попов, председател на Общото събрание на университета от 1999 до ноември 2005 г.;
 • Иван Харалампиев Иванов, председател на Общото събрание на университета от 2007 г. до 2011 г.;
 • Красимир Тодоров Петров, зам.-председател на Общото събрание на Филологически факултет от 2011 до 2015 г.;
 • Мариана Спасова Йовевска, зам.-председател на Общото събрание на Исторически факултет от 2007 до 2015 г.;
 • Милко Стоянов Палангурски, председател на Общото събрание на Исторически факултет от 2011 до 2015 г.;
 • Никола Колев Вълчев, председател на Общото събрание на Стопанско-юридически факултет от 1999 до 2007 г.
Комисията по досиетата е подчертала, че ректорът на Търновския университет не е предоставил необходимите данни за извършване на проверка за периода от 1999 до 2011 г. за Общото събрание на факултет "Математика и информатика"; до 1995 г. и от 1997 до 1999 г. за Общото събрание на Филологически факултет; до 1999 г. за Общите събрания на Юридически факултет, на Исторически факултет и на Педагогически факултет и до 1995 г. за Общото събрание на университета.


Проверката в Техническия университет в Габрово е засегнала 36 души. От тях с принадлежност е само едно лице - Тодор Василев Кузманов, председател на Общото събрание на факултет "Машиностроене и уредостроене" от януари 2004 г. до октомври 2006 г., зам.-председател на Общото събрание на факултет "Машиностроене и уредостроене" от март 2012 г. до март 2016 г.


В Медицинския университет в Плевен са проверени 29 лица. От тях с принадлежност е едно лице, но то е починало и данните за него не са огласени. Комисията по досиетата е отбелязала, че за периода до 2000 г. за Общото събрание на университета ректорът не е предоставил необходимите данни за извършване на проверката.


Проверката в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е обхванала общо 74 души, които са били или са председатели и заместник-председатели на университетски и факултетски общи събрания. От тях с принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са 8 лица. Обявени са данните за петима от тях, а трима са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Александър Върбанов Александров, председател на Общото събрание на Химически факултет от 1995 до 1997 г.;
 • Верка Стефанова Кацаркова, зам.-председател на Общото събрание на Факултет по икономически и социални науки от 1999 до 2003 г.;
 • Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева, председател на Общото събрание на университета от 1999 до 2007 г.;
 • Огнян Стефанов Сапарев, председател на Общото събрание на Философско-исторически факултет от 2004 до 2009 г.;
 • Янко Николов Янков, зам.-председател на Общото събрание на Юридически факултет от 2000 до 2011 г.
В Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив са проверени 25 лица. От тях с принадлежност към тоталитарните служби е установен един представител на академичната общност. Това е Иван Димов Мургов, председател на Общото събрание на университета от 1999 до 2003 г.


Сред председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания в Русенския университет "Ангел Кънчев" са проверени са 72 лица. От тях с принадлежност към комунистическите служби са двама души. Това са:

 • Владимир Георгиев Хвърчилков, зам.-председател на Общото събрание на Аграрно-индустриален факултет от 2012 до 2015 г.;
 • Никола Петров Михайлов, председател на Общото събрание на университета до 1991 г.
Комисията по досиетата отбеляза, че ректорът на учебното заведение не е предоставил необходимите данни, за да се извърши проверка за периода до 2009 г. за Общото събрание на факултет "Обществено здраве и здравни грижи"; до 2008 г. за Общото събрание на факултет "Природни науки и образование"; до 2000 г. за Общите събрания на факултет "Аграрно-индустриален", на факултет "Електротехника, електроника и автоматика", на Транспортен факултет, на факултет "Бизнес и мениджмънт" и на Юридически факултет; до 1992 г. и от 1999 г. до 2004 за Общото събрание на факултет "Машинно-технологичен".


В Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов са проверени 53 души. От тях с принадлежност е установено едно лице, но то е починало. Комисията по досиетата посочва, че за периода до 1995 г. за Общото събрание на академията; до 1992 г. за Общото събрание на факултет "Финанси" и до 1991 г. за Общите събрания на факултет "Стопанска отчетност", на факултет "Производствен и търговски бизнес" и на факултет "Мениджмънт и маркетинг" ректорът на Стопанската академия не е предоставил необходимите данни, за да се извърши проверка.


Във Висшето строително училище "Любен Каравелов" са проверени 18 лица. От тях с принадлежност са установени двама души. Единият от тях е починал. Разкритият сътрудник е Тодор Димитров Георгиев, председател на Общото събрание на Строителен факултет от 2021 г. За периода до 2009 г. за Общото събрание на Архитектурен факултет и до 2000 г. за Общите събрания на висшето училище и на Строителен факултет ректорът на училището не е предоставил необходимите данни.


Във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" проверката е засегнала 36 души. От тях с установена принадлежност е установено едно лице, но то е починало и данните за него не са огласени. За периода до 2009 г. за Общите събрания на факултет "Транспортен мениджмънт", на факултет "Техника и строителни технологии в транспорта" и на факултет "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" и до 1992 г. за Общото събрание на висшето училище ректорът не е предоставил необходимите данни.


Във Висшето училище по телекомуникации и пощи проверката е обхванала 14 души. От тях с принадлежност към ДС е Игнат Стефанов Станев, председател на Общото събрание на висшето училище от юни 2009 г. до февруари 2012 г.


Проверката във Военната академия "Г. С. Раковски" е засегнала 31 души. От тях с принадлежност към тоталитарните служби са 5 лица. Това са:

 • Борис Тодоров Богданов, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Командно-щабен" от септември 1999 до октомври 2000 г.;
 • Георги Благов Торнев, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Командно-щабен" от май 2002 до септември 2003 г.;
 • Иван Александров Гюргаков, председател на Общото събрание на академията от 1998 до 2003 г.;
 • Найден Иванов Найденов, зам.-председател на Общото събрание на академията от 1998 до 2003 г.;
 • Никифор Христов Стефанов, зам.-председател на Общото събрание на академията от 1997 до 1998 г.
Комисията по досиетата е подчертала, че началникът на Военната академия не е предоставил необходимите данни за извършване на проверка за периода до 2003 г. за Общото събрание на факултет "Национална сигурност и отбрана", до 1999 г. за Общото събрание на факултет "Командно-щабен" и до 1997 г. за Общото събрание на академията.


В Лесотехническия университет (ЛСУ) в София проверката е засегнала 52 лица. От тях с принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА са установени 4-ма души. Комисията е огласила данните за двама от тях, а останалите двама са починали и в този случай по закона за досиетата информацията за агентите не е публична. Разкритите сътрудници са:

 • Кольо Николов Влахов, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Ветеринарна медицина" от октомври 1999 г.;
 • Николай Иванов Минковски, зам.-председател на Общото събрание на университета от януари 2015 до януари 2020 г.
За периода до 2007 г. за Общото събрание на факултет "Горска промишленост"; до 2004 г. за Общото събрание на Агрономически факултет; до 2003 г. за Общото събрание на факултет "Екология и ландшафтна архитектура" и до 1999 г. за Общите събрания на факултет "Горско стопанство" и на факултет "Ветеринарна медицина" ректорът на Лесотехническия университет не е предоставил необходимите данни.


При проверката в Медицинския университет в София са проверени 37 лица. От тях с установена принадлежност към тоталитарните служби е едно лице, което е починало. Комисията е отбелязала, че за периода до 2004 г. за Общото събрание на университета ректорът не е предоставил необходимите данни, за да може да се извърши проверка.


Във Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив е проверено едно лице и то се е оказало сътрудник на ДС. Това е Димитър Иванов Костов, председател на Общото събрание на висшето училище от ноември 2003 г. до май 2015 г.


Проверката в Минно-геоложки университет (МГУ) "Св. Иван Рилски" е обхванала общо 27 лица. От тях с принадлежност към тайните комунистически служби са установени две лица. Едно от тях обаче е починало. Разкритият сътрудник е Генадий Борисов Таков, зам.-председател на Общото събрание на Минно-електромеханичен факултет от 2011 до 2020 г.


В Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" са проверени 32 лица. С принадлежност към ДС са установени трима души, но един от тях е починал. Разкритите агенти са:

 • Павел Иванов Герджиков, председател на Общото събрание на Вокален факултет от януари 2004 до май 2008 г.;
 • Теодора Валентинова Павлович, председател на Общото събрание на академията от септември 2020 г.
Комисията е отбелязала, че за периода до 2008 г. за Общите събрания на Теоретико-композиторски и диригентски факултет и на Инструментален факултет и до 1999 г. за Общото събрание на Вокален факултет ректорът на музикалната академия Сава Димитров не е предоставил необходимите данни, за да може да се извърши проверка.


В Национална спортна академия (НСА) "Васил Левски" са проверени 26 лица. От тях с установена принадлежност към ДС са трима души. Комисията е обявила данните за двама от тях, а третият е починал. Разкритите сътрудници са:

 • Лозан Александров Митев, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Спорт" от 2012 до 2016 г., председател на Общото събрание на академията от 2016 г.;
 • Пенчо Георгиев Гешев, председател на Общото събрание на академията от 2003 до 2011 г.
В Техническия университет в София са проверени 96 лица. Установена е принадлежността към ДС на 11 души. Комисията е огласила данните за 9 лица, а останалите двама са починали. Разкритите сътрудници са:
 • Владимир Костадинов Пулков, зам.-председател на Общото събрание на университета от декември 2015 г.;
 • Георги Нешев Сапунджиев, председател на Общото събрание на факултет "Автоматика" от 1997 до 1998 г., председател на Общото събрание на университета от 1999 до 2004 г.;
 • Иван Ангелов Масларов, председател на Общото събрание на университета от 1995 до 1999 г.;
 • Иван Момчилов Момчев, председател на Общото събрание на факултет "Компютърни системи и технологии" от април 1997 до май 1998 г. и от ноември 1999 до декември 1999 г., председател на Общото събрание на университета от 2011 до 2015 г.
 • Камен Лазаров Перев, зам.-председател на Общото събрание на факултет "Автоматика" от ноември 2018 г.;
 • Красимир Христов Денишев, председател на Общото събрание на факултет "Електронна техника и технологии" от 2011 до 2014 г.;
 • Людмил Георгиев Даковски, председател на Общото събрание на факултет "Компютърни системи и технологии" от януари 2000 до февруари 2004 г.;
 • Петко Христов Петков, председател на Общото събрание на факултет "Автоматика" от ноември 2007 до ноември 2011 г.;
 • Петър Станков Йорданов, председател на Общото събрание на университета от 2005 до 2007 г.
В Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са проверени 65 лица, от които деветима са с установена принадлежност към ДС. Един от тях е починал. Разкритите сътрудници са:
 • историкът Трендафил Митев, който е бил секретен сътрудник на Първо главно управление (външното разузнаване) на ДС. Разкрит е като заместник-председател на Общото събрание на факултет "Общоикономически" през 2003 г. и като председател на Общото събрание на факултет "Международна икономика и политика" от 2007 до 2015 г.
 • Христо Първанов, който е бил щатен служител на Шесто управление на ДС, е разкрит като председател на Общото събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" от 2001 г.
 • Любен Боянов, който е бил заместник-председател на Общото събрание на факултет "Приложна информатика и статистика" от 2016 до 2020 г. и е председател на Общото събрание на факултет "Приложна информатика и статистика" от 2020 г.
 • Емил Химирски, който е бил председател на Общото събрание на факултет "Международна икономика и политика" от 2003 до 2007 г.
 • Емил Атанасов, който е заместник-председател на Общото събрание на университета от 2019 г.
 • Вяра Стоилова, която е заместник-председател на Общото събрание на факултет "Общоикономически" от 2019 г.
 • Бистра Боева, която е била председател на Общото събрание на факултет "Международна икономика и политика" от 1995 до 1999 г.
 • Атанас Казаков, който е бил председател на Общото събрание на факултет "Общоикономически" от 2003 до 2009 г.
За периода до 2007 г. за Общото събрание на факултет "Бизнес"; до 1999 г. за Общото събрание на факултет "Финансово-счетоводен" и до 1998 г. за Общото събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" ректорът на УНСС Димитър Димотров не е предоставил необходимите данни.

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) са проверени 22 лица, от които с принадлежност към ДС са установени двама:
 • Димитър Иванов, който е бил щатен служител на Шесто управление на ДС, като е разкрит като председател на Общото събрание на университета от декември 2010 г. До декември 2018 г.
 • Стоян Денчев, който е председател на Общото събрание на университета от декември 2018 г. (наследява Димитър Иванов).
В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) са проверени 38 лица, от които трима са с установена принадлежност към ДС:
 • Димитър Назърски, който е бил председател на Общото събрание на Строителния факултет от 1995 г. до 1999 г.
 • Михаил Цанков, който е председател на Общото събрание на Строителния факултет от 2003 г. до 2007 г. и председател на Общото събрание на университета от 2008 г. до 2011 г.
 • Тодор Василев, който е председател на Общото събрание на Архитектурния факултет от 2003 г. до 2007 г.

За периода до 2008 г. за Общите събрания на университета и на Хидротехнически факултет; до 2003 г. за Общите събрания на Геодезически факултет и на Архитектурен факултет и до 1999 г. за Общото събрание на Факултет по транспортно строителство ректорът на УАСГ Иван Марков не е предоставил необходимите данни.


В Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) са проверени 19 души, от които двама са били агенти на ДС:

 • Росица Паунова, която е била зам.-председател на Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание от 2004 г. до 2012 г. и председател на Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание от 2012 г. до 2016 г.
 • Стилиян Чаушев, който е бил председател на Общото събрание на Факултет по химично и системно инженерство от 2016 г. до 2020 г.

За периода до 2008 г. за Общите събрания на Факултет по химично и системно инженерство и на Факултет по химични технологии и до 2004 г. за Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание ректорът на ХТМУ Сеня Терзиева не е предоставила необходимите данни.


В Тракийския университет в Стара Загора са проверени 50 души, от които двама са установени с принадлежност към тайните служби на комунистическия режим:

 • Ламбо Георгиев, който е бил председател на Общото събрание на Ветеринарномедицински факултет от 1998 г. до 2005г.
 • Трайчо Димитров, който е бил зам.-председател на Общото събрание на университета от 2007 г. до 2011 г.
За периода до 1999 г. за Общoто събрание на Медицински факултет ректорът на Тракийския университет Добри Ярков не е предоставил необходимите данни.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK