Ние ги хващаме... Те се стрелят!

Статистика

  1. 232746 Комикса общо
    /
    53 Комикса за деня

Коментари на часа

ДОСТ започва подписка за признаване на турско малцинство

/ Политика 33
xm... xm... / Любопитно
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Глава първа ОСНОВНИ НАЧАЛА Чл. 1. (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Чл. 11. (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Чл. 13. (4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели. ДАНС, нещо?
(Виж повече >)
Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.