Не било Червена телевизия, май било Червена визия...

Статистика

  1. 254568 Комикса общо
    /
    78 Комикса за деня

Коментари на часа

Цацаров отчете какво са работили Пламен Георгиев и Антон Славчев през 2019 г.

/ България 36
zakkwylde zakkwylde / Весело
Лоши новини от съда в Страсбург за чорбаджията: "Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления трябва да се тълкува в смисъл, че ДОПУСКА правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито на още по-голямо основание от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление." http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224581&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=58976 Лодки, сгради, кеш, голфигрища и т.н.
(Виж повече >)
Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.