Да се въведе ли активна регистрация за избори?

Активната регистрация ще бъде катастрофа

ЗА - %

ПРОТИВ - %

Показаните % са от гласа "За" и "Против"

Твоето мнение е важно!

Участвай в дебата и гласувай.

Успешно гласувахте
Успешно гласувахте
Слав Оков

Слав Оков

Модератор

ЗА

Включи се
Успешно се включихте

Сещам се за последните избори в Грузия – октомври 2012 г. Там съставянето на избирателните списъци е аналогично с уредбата в българското законодателство. Беше осъществено обаче сверяване на списъците от " врата на врата" и беше отделено силно внимание върху актуалността им – ранно обявяване на предварителни списъци (от края на август до края на септември за проверка и корекции) и др. инициативи на НПО и партиите.


Тези усилия се правят, защото за честността на изборния процес от фундаментално значение е актуалността на регистъра на избирателите. А в България този проблем продължава да стои нерешен. Участниците в политическия живот вече заявиха, че са притеснени от пропорцията между данните от националното преброяване и броя на хората, които са включени в списъците. Близо милион "мъртви души" в избирателните списъци увеличават риска от манипулиране на изборните резултати и подкупване на секционни комисии, които могат да използват гласовете на избиратели, които не са упражнили лично правото си на глас. Има много хора, които присъстват в списъците, защото имат постоянен адрес в България, а настоящият им адрес е на друго място в чужбина. Те гласуват в дипломатическите мисии и избирателни секции, организирани в чужбина.


Защо е такова състоянието на избирателните списъци? Изготвяните от ГРАО списъци въз основа на данните от националния регистър на населението съдържат и имената на хора, които са трайно живеещи в чужбина – емигрирали са или учат навън, или пък са починали, но смъртните актове не са пристигнали в общините, където се поддържат регистрите. Според изискванията на Изборния кодекс преди изборите трябва да бъдат заличени всички хора, които не са в страната за период по-дълъг от последните 2 месеца. Но не се знае кои са напусналите страната, кои са се върнали през този период, защото МВР твърди, че не може да осигури такава информация на ГРАО, тъй като съгласно регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета такава информация не се поддържа и те не могат да я предоставят за граждани, които се движат в рамките на ЕС.


Възможен подход, който следва да се обсъди, е активна регистрация на избирателите и създаването на механизми за поддържане на актуален регистър. Прилага се във Франция, Великобритания  и САЩ. Как може да се направи?


Уведомяват се с писма всички, които са в избирателните списъци на ГРАО. Дава се определен срок, например година, да се запишат в избирателния регистър в общината, желателно е да се осигури и възможност за електронна регистрация. Прави се масирана информационна кампания от институциите. Това е абсолютно задължително условие, за да е успешен подходът. Изисква се значителен институционален  капацитет и ресурси за добрата разгласа и образоването на избирателите за това, което следва да извършат, за да се регистрират.


Така една част от хората ще го направят, други - не, но в изборния ден ще имаме списъци на тези, които са заявили, че ще гласуват. А всеки, който не се е записал, се вписва допълнително – няма да се отнеме правото му да упражни гласа си. Така в края на изборния ден имате по-актуален списък.


При този подход основният риск е, че не е желателно в изборния ден да има масово дописване в списъците, по-скоро това трябва да е изключение, защото в противен случай може да се забави изборният процес и да възникнат нови възможности за манипулация чрез дописването на хора, които всъщност не са гласували, както и допускане на много грешки при вписването на личните данни.  


Депутатите не са обсъждали сериозно такава форма за регистрация и подготвяне на изборните списъци. Както е известно, има практика да се купува цяла секционна комисия. Ако в нея тези недобросъвестни хора, които уж трябва да представляват интересите на политическа партия или кандидат, решат да се продадат, и употребят това, че знаят, че някой гражданин не е гласувал, но разполагат с личните му данни, те могат да пуснат в урната от негово име бюлетина. Без той изобщо да се е явявал в секцията. Това е проблем на неадекватността на списъците. Това се случва, защото няма как всички 12 хиляди секции да се покрият с наблюдатели и застъпници, особено в отдалечените и по-труднодостъпни райони.Против

Включи се
Успешно се включихте

Защо съм против активната регистрация? Най-вероятно това ще бъде катастрофа точно както стана със забранителните списъци. Дори в страни с традиции в активната регистрация в момента тихомълком се преминава към пасивната регистрация.


Колко души в България ще отидат да се заявят като избиратели? И какво ще стане с другите, които не са заявили, че искат да гласуват? Особено в началото те ще бъдат по-малко от тези, които ще бъдат регистрирани от разни (псевдо) НПО-та и политически активисти, които ще започнат да чукат на вратата на хората и да ги агитират да се регистрират.


Особено важно е какви ще бъдат правилата за активна регистрация - ако те са строги и се спазват, вероятно това ще отблъсне много хора. Ако правилата не са строги, много хора е възможно да се регистрират с неточни данни. Какво правим тогава - връщаме хората от избирателните секции заради неточни данни? Активна регистрация са прилага най-вече в англосаксонския свят, където често гражданите нямат документи за самоличност от типа на личните карти. Административната култура на континента няма нищо общо с активната регистрация. У нас привържениците на активна регистрация в голямата си част имат проблем с гласуването на изселниците в Турция. И аз имам - предвид делото в Конституционния съд от 2009 г. - но не може да се обърка цялата система, вместо да се насочи вниманието към истинския проблем. А този проблем е толерирането под някаква форма на измамата.


Списъците по конституция съдържат имената на всички граждани с право на глас. Два милиона от тях живеят в чужбина. Но много от тях не са обявили, че не живеят в България. Абсурд е държавата да се занимава с това кои български граждани са в страната и кои не са (освен в изключителни случаи, най-често криминални). Няма такава сила, която може да го направи в условията на свободно движение на хора. И какво бихте предложили - държавата във всеки момент да знае къде си, кога влизаш и излизаш от страната ли? Единствената възможност е, ако гражданите решат да информират писмено държавата, че живеят постоянно в чужбина, и ПОИСКАТ имената им да бъдат заличени от избирателните списъци в България. По-добре е да има повече хора в списъците, отколкото да се изтрият имена на хора, които имат право да гласуват. Защото така държавата може да отнеме правото на глас.


Нормално е всички български граждани да са в списъците и да не бъдат лишавани от право на глас.


Другата възможност е за български избори да се гласува само в България. Независимо за какъв вид избор става дума. Идваш си в България, показваш чрез адресната си регистрация, че имаш връзка със страната, и гласуваш.


Най-сериозен проблем с "фантомите" в избирателните списъци имахме 90-та година, когато броят на ГЛАСУВАЛИТЕ надхвърляше оценката на физически наличните в България избиратели към изборния ден. Единственият случай на масова лъжа беше тогава. А сега приказките за активна регистрация са некомпетентен опит чрез технически средства да се решава политически въпрос - използването на имена в списъка за пускане на фалшиви гласове. Политически проблеми се решават с политически средства, а не с празни приказки.
Референдумът за ядрената енергетика отново постави на дневен ред проблема с актуализацията на избирателните списъци. Разминаването между данните на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", на базата на които се съставят списъците, и резултатите от последното актуално преброяване през 2011 година, е близо 830 000 души – число, отговарящо на около 60 на сто от всички гласове, подадени в неделя.


При официална избирателна активност от 20.22% не е трудно да си представим мащаба на грешката – ако пуснатите бюлетини бяха с 15 000 по-малко, решението по въпроса на референдума нямаше да бъде върнато в парламента. Но ако списъците на ГРАО бяха актуални, активността щеше да е значително по-висока и в неделя вечерта щяхме да знаем, че въпросът за "Белене" за съжаление не е приключен.


Проблемът, както е известно, е в закона. От 23 години всеки път, когато наближават избори и темата се обсъжда наново, от Националния статистически институт припомнят причината за разминаването. Преброяването представлява "снимка" на населението, намиращо се на територията на страната. То не включва българите, които живеят отдавна в чужбина. Ако обаче те не са променили постоянния си адрес, ще бъдат включени в избирателните списъци.


Ако не се инициират промени в законодателството, броят на "фантомите" само ще расте. От една страна, това увеличава възможността за манипулации на изборните резултати. От друга, поставя се под въпрос статистиката за избирателната активност.


Досега вторият аргумент не е представлявал голям проблем. На референдума в неделя обаче единствената интрига беше около активността. И тъй като преминаването на двайсетпроцентовата бариера развърза ръцете на народните представители за интерпретации върху въпроса от допитването (въпреки че референдумът имаше за цел обратното), тъкмо сега е времето да се намери подходящ финал на представлението с фантомите.


Идеята за въвеждане на активна регистрация изглежда адекватно решение. Ако избирателите бъдат задължени да се регистрират за предстоящи избори, "мъртвите души" - любимата дъвка на политиците по време на кампания - автоматично ще излязат от списъците. Експертно становище по темата вече беше изготвено през 2008 г. от математика проф. Михаил Константинов, политолога от Софийския университет Димитър Димитров и Илия Божинов, един от основателите на "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори". Документът предлага дори процедурни механизми за защита на личните данни, които да намалят вероятността от фалшификация на подписите от секционните избирателни комисии в изборния ден. С малко повече политическа воля то би могло да се актуализира и процедурата да влезе в сила.


Противниците на активната регистрация обаче също имат своите аргументи. Според експерти тя няма да позволи пълноценен достъп на гражданите до гласуване, с което ще наруши изборното право. Според Геновева Димитрова от "Алфа Рисърч", ако не бъде въведена възможност за вписване в изборния ден, ще има много подобни сигнали. Противоречиви са и мненията за това как подобна стъпка ще повлияе на реалната активност. Допълнителното усложнение на изборната процедура може да откаже много хора от желанието да отидат до урните. В Западна Европа, където ниската активност също е проблем, експертите отдавна търсят нестандартни решения, включително бонуси за съвестните гласоподаватели (та какво говорехме за кебапчетата?).


Както във всеки дебат, и двете представени страни подлежат на ревизия - активната регистрация не е съвършеният механизъм, а едно от възможните решения. При всички положения обаче моментът за промени е особено подходящ. Вероятно това ще обезсили част от безкрайните оправдания на губещите партии и може би ще срине самочувствието на победителите. Което в крайна сметка е добър аргумент за промяна.
Ключови думи към статията:

Коментари (154)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на gallodoro
  gallodoro
  Рейтинг: 388 Гневно

  Стига с тея избори и референдоми ами се хванете да бачкате да произвеждате нещо реално , после нема паре , еми нема само избори и митинги.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2187 Неутрално

  Каквито сме, че чакаме последния момент за всичко и даже често го изпускаме този момент, наистина може да се проведат избори, без избиратели!

  Това обаче е още по-желано за партийните функционери,от сегашното положение!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Изборите трябва да станат задължителни. Преди години се слагаше и печат в паспорта за това в изборната секция. Независимо каква бюлетина ще пусне избирателя.

 6. 6 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 652 Неутрално

  НЕ

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 7. 7 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Против активната регистрация.
  Да се въведе задължително гласуване с големи глоби.

 8. 8 Профил на Нико
  Нико
  Рейтинг: 521 Разстроено


  Електронно гласуване въведете!

 9. 9 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Направо виждам как ГЕРБ спуска заповед по държавните и общински ведомства за задължително регистриране и представяне на бележка за извършената регистрация при получаване на заплата в края на месеца. Няма бележка, няма заплата. И накрая печелят с 99,3 на сто.
  Както едно време работодателите гледаха в зелените паспорти дали Х е гласувал.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 11. 11 Профил на Schliwobeatz
  Schliwobeatz
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Не, да не се връща, така манипулацията ще е много по- голяма и има опасност да се отказва регистрация на определени граждани.

 12. 12 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  Да са задължителни изборите и да се назначат лица, които да са наказателно отговорни ако има несъществуващи избиратели.

 13. 13 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 652 Любопитно

  Има цял куп въпроси относно организирането и провеждането на избори. Някои от тях:

  Защо прагът за влизане в народното събрание е четири процента?

  Защо прагът за влизане в народното събрание не е пет, шест или повече процента, както е в други държави?

  Защо прагът за влизане в народното събрание не е, колкото е нужно за избиране на един представител?

  Защо се избира по райони, а не в национална листа?

  Защо при избирателна активност от 60 процента, трябва да храним 100 процента парламент?

  Защо броят на народните представители е фиксиран, а не е зависим от избирателната активност?

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 14. 14 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  по принцип идеята е чудесна, но лесно може да се превърне в к...р-капан. Що? Щото ДПС ще си регистрира сичкото фес, че и умрелите, и живеещите в тюркие. Сичкото римляне ще се запише, да може после да земе 2 кебапчета и 50 лв. А както отбелязва и преждеписалия форумец, сичкото ние демократ, омерзен, зает и т.н. ще се ослушаме. И после глей кво става. А тогава и гък не можеш да кажеш, щото ще ти натикат регистрацията в муцуната

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2567 Любопитно

  А не е ли най-добре изборите да станат мажоритарни?

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 17. 17 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1318 Весело

  [quote#8:"Нико"]Електронно гласуване въведете! [/quote]


  Ей сега комунистите ще те награбят - та нали бабите нямат PC-та и нет

 18. 18 Профил на navuhodonosor
  navuhodonosor
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Хората немат мотивация да се вдигнат до урните да гласуват, кой ще се занимава и да се регистрира предварително? Гласуването требва да се улесни и да става по интернет - както гласуваш за тая анкета с Да и Против, така и на изборите с един-два клика и готово.

 19. 19 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1318 Неутрално

  [quote#16:"emil"]А не е ли най-добре изборите да станат мажоритарни? [/quote]

  Това е най-доброто!

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 21. 21 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Нищо не се знае...ако някога приключи световният конспиративен проект за вграждане на чипове за контрол над човешката популация и миграцията, може би ще се изброим и ние...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на Мадлен
  Мадлен
  Рейтинг: 442 Любопитно

  До коментар [#8] от "Нико":
  Електронното гласуване е най-доброто решение.

 24. 24 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#11:"Schliwobeatz"]има опасност да се отказва регистрация на определени граждани. [/quote]
  например.

 25. 25 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#18:"navuhodonosor"] Гласуването требва да се улесни и да става по интернет - както гласуваш за тая анкета[/quote]
  Пред това трябва да се приеме ДОИП-а. Да не мислиш,че всеки с избирателни права е виждал комп. на живо.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на navuhodonosor
  navuhodonosor
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#25] от "kolizej":

  Па като не е виждал комп ще ходи до урните, кой е казал че само електронно требва да се гласува?

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1141 Неутрално

  ,,...В Западна Европа, където ниската активност също е проблем, експертите отдавна търсят нестандартни решения, включително бонуси за съвестните гласоподаватели (та какво говорехме за кебапчетата?)..."
  Интересно е на кого раздават т.н. бонуси на запад, дали само на малограмотните, както тук се практикува с циганите! Като ще дават бонуси, трябва да са за всички които са участвали в избора- отиваш да гласуваш, получаваш бонус, независимо от това за кого си гласувал! И сега възниква въпросът, за чия сметка ще са?

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
 31. 31 Профил на mitkobomb
  mitkobomb
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Най-доброто решение ще бъде право на глас да имат само и единствено български данъкоплатци ,по този начин ще се прекрати порочната практика да се отглежда изборен добитък !!

 32. 32 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Българинът,като цяло е инертно същество и трудно приема промените, винаги мрънка и протестира( често само пасивно, вкъщи пред телевизара). В тази връзка една активна регистрация би довела до извода на Николй Вълчанов, че при тази регистрация, ще е малък броят на тези, които ще отидат или направят усилие да се регистрират зада гласуват на избори. И тогава ще се случи точно това, откоето се опасява и Антоанета Цонева -ще се появят мнозинство гласоподаватели, в деня на избора, които няма да са в списъците, а ще искат да гласуват. И ще настане такъв купон в секциите....и от това удължаване изборният ден , предпоставки за грешки и/или манипулации, обвинения между партиите за порочност и.т.н. Ще влезем в световните медии отново и пак с лоши практики и скандали.
  Та според мен, компромисно не , а вярното решение е електронното гласуване. Ако с нещо сме напреднали спрямо много стране в ЕС, то с достъпа до интернет. Тогава и условно инертните и мързеливи граждани ще упражнят правото си на глас, и избирателната активност ще много по голяма, и ще се обзценят и обезмислят съответно хората(партиите) искащи да контролират вота, чрез купуване.
  Очаквам да чуя и други идеи. За съжаление от изборите зависят много нещо, включително и възможностите ни за индивидуално развитие.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 33. 33 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1439 Любопитно

  Извън популисткото говорене - активна регистрация би била пълна катастрофа. Много хора като мен биха отишли и гласуват често , но аз със сигурност нямам време да се занимавам с глупости. Имам един почивен ден и няма да пропилея половината от него за да се регистрирам

  Второ - активната регистрация дефакто означава сваляне на избирателната бариера. Това ще е в голям плюс на малките паритии близо до бариерата като СК и в голм ущърб на големите като БСП и ГЕРБ.
  Ха сега деца кажете , като знаете кой управлява сега и възможностите за това кой ще влиза в следващите 2 дали ще има активна регистрация правителства

  15.02.1989 - 07.02.2018
 34. 34 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Неутрално

  А не може ли просто да въведем образователен ценз ? До 16 е задължително образованието, ако човек не е идиот - би следвало да е поне в 9ти клас. Който няма завършен 9ти клас да не може да гласува ? Толкова ли е трудно ? И бюлетините да са само текст написан на висок стил. Да няма мерене с клечки, да няма "аз гласувах на три".
  Да пише многоуважаеми вотоупражнителю...
  Не искам някой, дето брои едно,две,много (кебапчета) да ми решава живота.

  Eff U Greta
 35. 35 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  Решенията:
  1) Електронно гласуване
  2) Задължителна гражданска регистрация по местоживеене веднъж на 2 години

  15.02.1989 - 07.02.2018
 36. 36 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#31:"mitkobomb"]Най-доброо решение ще бъде право на глас да имат само и единствено български данъкоплатци [/quote]

  Така отпадат студентите, жените в майчински и доста други категории.
  А тези с повече данъци просто ще поискат по-голям брой гласове.

 37. 37 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  [quote#34:"lo_ridah"]А не може ли просто да въведем образователен ценз ?[/quote]

  Ще има твърде много дискриминационен елемент. Например - идваш от Русия , с тях не си признаваме дипломите и докато си я легализираш минава 1/2-1-2 години.

  Вариантът от Прибалтийските републики е по-добър. Имаш тест , който трябва да издържиш за да имаш право на глас. Нормалните ученици го полагат след завършен 8ми клас , нещо като матура

  15.02.1989 - 07.02.2018
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 935 Неутрално

  До коментар [#18] от "navuhodonosor":
  така и на изборите с един-два клика и готово.
  --------------------------------------
  Такова кликане ще падне, че жална му майка на целия изборен процес Възможно е единствено с електронен подпис.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 40. 40 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 605 Весело

  [quote#34:"lo_ridah"]А не може ли просто да въведем образователен ценз ? [/quote]


  Може, що да не може.
  Завършил средно образование - един глас, завършил магистратура - два гласа, доцент - три гласа, и така до академик.
  Ако приемем, че хората не са равни в избирателните си права, ще трябва не само да отнемем от едните, но и да дадем повече на другите по логиката, че не може гласът на ниско образован човек да тежи колкото на другия.
  Мислете малко преди да пишете.

 41. 41 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#38] от "daOrator":

  допълнително ограничаване на избрателните права /важи за малограмотни/под 8 ми клас/ и хора над активната трудова възраст /пенсионери/.

 42. 42 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  до сичкото фен на мажоритарните избори
  От 89-та ни го турят пропорционално БСП, СДС, ДПС и т.н. Като видят, че наистина ни е писнало и сме натаралежини, ще въздъхнат театрално и ще ни пуснат мажоритарното.
  И ще ни го турят мажоритарно още 20 години.
  После ще върнат пропорционалното.
  И т.н.
  това не променя системата

 43. 43 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 935 Неутрално

  До коментар [#7] от "moni56":
  До коментар [#12] от "ju.li":
  Да, задължителното гласуване ще има резултат.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 44. 44 Профил на lessonsoftime
  lessonsoftime
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Преди всичко трябва да има дебат за въвеждането на ДОИП.

  До коментар [#27] от "daOrator":

  Допълнително Ограничаване на Избирателни Права
  Демократично Оптимизиране на Избирателния Процес

  Навършилите 60 г. и незавършилите 3-6 клас да не гласуват.

 45. 45 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#37] от "Karelson":

  С удоволствие, искам да има дискриминационен елемент, точно това е идеята. Идваш от Русия ? Ми сори брат тука е България. Идваш от майната си - ми върви на майната си, гласувай там.
  Има 1000 варианта за легализация на дипломите. Това не е никакъв аргумент.
  Но и тест е добре, даже е още по-добре. Тогава и червените бабички ще отпаднат освен доганските рейсове и тъмнозелените. Стига да не са явни отговорите и да не са изнесени 5 дена преди теста.

  Eff U Greta
 46. 46 Профил на lessonsoftime
  lessonsoftime
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#43] от "qwertqwert":

  Това е обсъждано и отхвърлено. Задължителното гласуване може да даде резултати по целесъобразност, но е теоретически неправилно. Правилното е ДОИП.

 47. 47 Профил на mike_s
  mike_s
  Рейтинг: 489 Неутрално

  До коментар [#8] от "Нико":

  Добре би било, но може би не за всички, затова е и малко вероятно да стане скоро.

 48. 48 Профил на forumer
  forumer
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Не очаквам промяна в тази посока. "Фантомите" печелят избори или поне помагат за приличен резултат. А някои хора имат голяма нужда от това

 49. 49 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#45:"lo_ridah"]Идваш от Русия[/quote]
  аналогично идваш от САЩ,Турция....също балтията за изборите.

 50. 50 Профил на 00222
  00222
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Само активната регистрация на избирателите ще ни спаси от матряла дето му идва на ума да иде до урната в 99 минута... И гласува за Жоржи, Комарджия, или в краен случай за Тиква...

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#36:"cup_of_tea"]А тези с повече данъци просто ще поискат по-голям брой гласове. [/quote]
  не ги мисли--те си имат лобита в парламента.така е в цял свят.

 53. 53 Профил на 00222
  00222
  Рейтинг: 442 Неутрално

  И никакво електронно гласуване... Това се и като да кажеш по телефона „бомба“, „аллаху акбар“ или нещо такова... Вече имаме главен прокурор, избран с електронно гласуване!

 54. 54 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3022 Неутрално

  Извадката от "преоброяването на населението" може да се смята за избирателен списък ! Който не живее повече от 2г. в страната също не е нужно да гласува !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 55. 55 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 551 Неутрално

  трябва гласуването да е задължително - със съответната глоба от 50 до 200 лева. майната им на недействителните бюлетини - те и сега са много.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 56. 56 Профил на navuhodonosor
  navuhodonosor
  Рейтинг: 334 Неутрално

  [quote#36:"cup_of_tea"] А тези с повече данъци просто ще поискат по-голям брой гласове. [/quote]
  Добра идея даваш. Логично е с колкото повече данъци допринасяш за общото благо, толкова по-голема тежест да има гласът ти на изборите. Не може некой, който укрива данъци и не плаща нищо, да определя наравно с теб кой и как да харчи твоите пари дето си налял в бюджета.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 58. 58 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Весело

  До коментар [#40] от "cup_of_tea":

  Точно това правя. И по твойта схема ще съм с 2 гласа. Идеално !
  Не виждам на какво отгоре някой, дето не може да брои, има същото право да гласува като мен?
  Не стига, че му плащам социалната издръжка. Данъци ли е платил, с нещо е допринесъл ли ? Даже и не е опитал.

  Eff U Greta
 59. 59 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Мен ми допада идеята за активна регистрация. Не се сещам за друг по-ефективен начин да докажеш, че искаш да подкрепиш една кауза. В случая подкрепям варианта без дописване в денят на изборите, защото имайки предвид манталитета на българина това ще се превърне от изключение в правило.

  Позицията, че активното гласуване щяло да доведе до объркване ми се струват като извинение. Имаш ли желание да гласуваш намираш начин, нямаш ли намираш извинение.

 60. 60 Профил на Нико
  Нико
  Рейтинг: 521 Разстроено

  До коментар [#47] от "mike_s":

  А най-добре е да не става за управляващите и за всички търтеи.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 62. 62 Профил на navuhodonosor
  navuhodonosor
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#39] от "qwertqwert":

  Да го измислят да стане възможно най-лесно и удобно. Да вкарат ел. подписи в личните карти и т.н.

 63. 63 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#59:"herbaltea"]Мен ми допада идеята за активна регистрация[/quote]
  Ако и тя е под 20 процента за какви избори говорим изобщо.

 64. 64 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#42] от "stokn": Какво да ти кажа? Не искаш сама да си избираш народния представител ,а да ти го спуска отгоре "лидерът" си е твой проблем. Ама след няколко избора по пропорционалната система при които се засилват неготивните й страни ,да не искаш промяна на системата ,си е мазохизъм. Не ,че мажоритарната система на избор на народните представители е панацея, ама ще е вариант.Кой знае защо в Англия е мажоритарна системата и не искат да я сменят ,а и в други стотина държави е такава системата. Но да отхвърляш априори нещо ,което само 1990 година и то отчасти сме видяли, си е ....

 65. 65 Профил на Петя Сотирова
  Петя Сотирова
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Дали да ходиш на избори ще стане позорно за нормалния, мислещ човек. Нека останат само партийците - един няма свестен там, защото ако има, те го изхвърлят - и роднините им. Електоратът да са им само циганите и турците. Просто българското население, което е останало, да направи мълчалив бойкот на тая политическа пасмина, които като пиявици са се вкопчили във властта и развращават хората. Но, няма да е в близкото столетие - илюзиите умират последни, не надеждата.

 66. 66 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 498 Любопитно

  Незабавното въвеждане на три основни стандарта:
  - уседналост;
  - образователен ценз;
  - имотно състояние,
  решава въпроса.
  Според някои справочници образоваността на българина е над 99.9%,на едно от челните места сме по притежание на собствен имот,а и принципа на уседналост - поне 10 месеца преди изборния ден,лесно може да се контролира.
  И стига с тази конституция и права - освен тях,имаме си и ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 67. 67 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  [quote#44:"lessonsoftime"]Навършилите 60 г[/quote]

  Ще 60 бе , я направо 50. Или още по-добре 40. Абе я направо 18 за по-сигурно. Имах професори , които са много повече с акъла си от такива като теб и са над 60.

  Тоя ДОИП е такава чудовищна тъпотия , че повече няма на къде

  15.02.1989 - 07.02.2018
 68. 68 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#14:"stokn"]Щото ДПС ще си регистрира сичкото фес, ч[/quote]
  В САЩ напр. има няколкостотин хиляди баш българи . Колко от тях гласуват, защото са заинтересовани.

 69. 69 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#58:"lo_ridah"]Не виждам на какво отгоре някой, дето не може да брои, има същото право да гласува като мен?[/quote]

  Там е работата, че ти няма да гласуваш колкото мен или някой друг във форума, а ще имаш само два гласа.
  Същото е и според дохода - един ще има два гласа, тези преди и след него в списъка - по три-четири гласа, понеже внасят повече данъци и осигуровки, а може би и допринасят с няколко работни места. Шефът на предприятие като Лукойл направо ще има правото да назначава определен брой депутати. А ти ще продължаваш да имаш два гласа.
  Не е необходимо да играете шах, но се опитайте да мислите поне един ход напред, като ги раждате такива идеи.

 70. 70 Профил на lessonsoftime
  lessonsoftime
  Рейтинг: 497 Неутрално

  ДОИП цитати:

  "Две неща са безкрайни: вселената и човешката глупост, но за първото не съм сигурен."

  А. Айнщайн

  "Съветите на старостта приличат на зимно слънце - те светят, но не сгряват."

  "Старите глупаци са по-глупави от младите."

  Ларошфуко


  "Изморих се, спорих с глупаци"
  Кирил Философ


  "Интелектуалците решават проблеми, гениите ги предотвратяват."
  А. Айнщайн

  Известни личности за демокрацията:

  Аристотел ("демокрацията е извращение"
  Айнщайн ("човешката глупост е безкрайна"
  Чърчил ("най-лошото управление", "Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател"
  Аз ("преклонение пред глупака и управление на тълпата"

  https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/535652_10151216475242051_1672237875_n.jpg

 71. 71 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Весело

  До коментар [#65] от "petrana6":

  И кво да се изберат сами,че да имат 100% мнозинство и да си гласуват да им бъда роб ? Едни стабилни 90% да удържат от заплатите и тва е.
  Негласуването не решава нищо. Като криенето под леглото е.

  Eff U Greta
 72. 72 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1439 Любопитно

  До коментар [#54] от "comandante":

  Съседката от 8-ия етаж , която учи в Белгия от 4 години не я ли броим ?

  15.02.1989 - 07.02.2018
 73. 73 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#64] от "cobanmaala":
  До коментар [#65] от "petrana6":
  Напълно съгласен с Петрана. Та ти самата цитираш страни с "мажо" и признаваш, че нит са цъфнали, нит са вързали. Хем страни с вековна демокрация /когато я имаше, щото вече и там я няма, и те водят като нашите дискусии/. Ако тепърва ще го правим тук - ами просто още един "бонус" за тарикатите - като масовата приватизация например. и т.н.

 74. 74 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#69] от "cup_of_tea":

  Не е необходимо да ми слагаш думи в устата но все пак го правиш. А шефа на лукойл е физическо лице. Юридическото лице лукойл внася данъци. Юридическите лица не гласуват. Може би го знаеш, но с нищо не го издаде
  Отделно, моята идея е за образователен а не имуществен ценз. Има интелигентни хора на всякакви заплати и съответно със всякакви данъци.

  Eff U Greta
 75. 75 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1439 Весело

  [quote#66:"tedif"] уседналост;
  - образователен ценз;
  - имотно състояние,
  решава въпроса. [/quote]

  ето това отпада в избирателните реформи към края на 19ти век. А и половия признак. Ако кажеш - само мъжете да гласуват директно ни върна в 19ти век

  15.02.1989 - 07.02.2018
 76. 76 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#34] от "lo_ridah":


  [quote#34:"lo_ridah"]А не може ли просто да въведем образователен ценз ? До 16 е задължително образованието, ако човек не е идиот - би следвало да е поне в 9ти клас. Който няма завършен 9ти клас да не може да гласува ? Толкова ли е трудно ?[/quote]

  Подкрепям и тази мярка. Логиката говори, че образованият по принцип и плаща данъци, т.е .е социално ангажиран гражданин( а не е паразит), а необразованият по скоро не плаща, защото в по честият случай, е безработен и е "легнал" на тези които плащат данъци. Затова носещият отговорност и за другите, трябва да бъде подкрепен в правото му да избира и да бъде избиран, заради факта образованост. В тази връзка, да има образователен ценз и за избранниците.
  Как това би се вписало в моето желание за електронно гласуване, към момента нямам отговор, но сигурно ще се намери решение и затова.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 77. 77 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#74:"lo_ridah"]Отделно, моята идея е за образователен а не имуществен ценз.[/quote]

  Не смятам да отговарям с пет поста на пет човека. Четеш това, което се отнася до теб, останалото подминаваш, не е толкова сложно. Все неразбрали, аман...

 78. 78 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Хора, грешката не е в системата, а във вас. Вие казвате: "абе системата си е много добра, ама дава известни дефекти, дайте да ги отстраним, като въведем /вж коментарите/..." Така са ви промивали мозъците, така вярвате. И системата ще си работи и ще ви работи перфектно докато така вярвате

 79. 79 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#43] от "qwertqwert":Какъв резултат ще има задължителното гласуване,ако системата изборн на народните представители е такава ,като сега- на спускане на кандидатурите от някого си? Сичкото медиен манипулатор и ибрикчия на сегашното задкулисие мисли по въпроса какво да дадат на "електората" като новост -уж че му дават права ,без да му ги дадат. И активната регистрация е в тази насока. Да рекат след това - вижте ,всички гласувахте и това си избрахте? Какво да изберем ,като нямаме избор - дали башибозука на Доган/Местан , дали шайката на Костов , дали партизанския отряд на Станишев или бандата на Рапона? Има кметова ,дето хората си ги избират по 4 мандата. Значи има за какво. При мажоритарни избори ще има такима народни представители ,които ще бъдат избирани по 4 пъти. Ама солташаците на партийните"лидери" и задкулисието я влязат един път в парламента ,я не влязат. Сега са там и не им пука за предизборни програми, за интереси на държавата.

 80. 80 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Весело

  Имам стабилни 3 минуса навсякъде, подозирам трима души, на които летвата 9ти клас им дойде височко

  Eff U Greta
 81. 81 Профил на vichom
  vichom
  Рейтинг: 8 Неутрално

  И възрастовите и образователните ограничения,независимо,че някак си изглеждат логични,са ограничения и за мен е неправилно!Но и фантомните гласове не са приемливи.Предварителната регистрация ми изглежда разумен вариант и аргументите,че хората няма да искат да отидат да се регистрират,защото...,е несериозен.

 82. 82 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Весело

  До коментар [#77] от "cup_of_tea":

  Извинете ме за безпокойството Ваше Емоционалничество
  Приемете скромния ми съвет и пийте някакви хапчета с чайчето. Все още няма 10 часа, деня тепърва предстои.

  Eff U Greta
 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 84. 84 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  До коментар [#1] от "gallodoro":

  фундамента на демокрацията са изборите пич .. Там е Алфата на това за което ти апелираш, колкото и ненужно да ти се струва...Да се "хванем да бачкаме" ако се замислиш означава точно това - изборния процес да стане достатъчно демократичен за да можеш ти да си гледаш спокойно работата..... Та последния референдум ясно го показа как се развива изборния процес у нас - Мангалите не излязоха да гласуват ... е приятно ли ти стана ,че дефакто ТЕ са фактор в твоя живот.....

  за това за мене освен активна регистрация трябва и образователене ценз...
  И доклато не се направи тази кардинална реформа точно по отношение на изборите , всичко останало ще е само парлама ....

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 85. 85 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#82:"lo_ridah"]Извинете ме за безпокойството Ваше Емоционалничество[/quote]

  Веднага се познава контингента на бг-мамма.
  Рядко влизам в диалози по непродуктивни направления, но изглежда, че нивото тук все повече пада до това там.

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 88. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 90. 90 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  До коментар [#40] от "cup_of_tea":

  ти също трябва да мислиш...Изборня процес е наистина много важен за функционирането на едно общество и да си правиш тъпи шегички е малко неуместно.....

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 91. 91 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#85] от "cup_of_tea":

  Не знам там как е. Ти почна с лиготиите и манията за величие, трябвало да ни обяснява понеже сме били неразбрали. Като отговаряш на някого прави го 1 в 1. Като си смесваш постовете, не очаквай сериозно отношение. Иначе за мен излиза че ти не си ме разбрал и ми говориш за неща които не съм казал. както и да е. В нито един пост не даде смислен аргумент, но пък говориш за мислене и шах. Помисли преди да си пускаш бозите с позицията на крайна инстанция.

  Eff U Greta
 92. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 93. 93 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#12:"ju.li"]Да са задължителни изборите и да се назначат лица, които да са наказателно отговорни ако има несъществуващи избиратели.[/quote]

  Защо сега да не би да няма лица наказателно отговорни, че има мъртви души в списъците ?
  Просто Прокуратурата и Съда трябва да си свършат работата.
  На първо време трябва актуализация на списъците а двойното гражданство трябва да се забрани със закон или си с Българско или си с Джедайско това си е личен избор и ако искаш ходи да живееш при Великата мечка или Дели ешек .

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 95. 95 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  До коментар [#81] от "vichom":

  тогава да махнем и възрастовите ограничения ... какво пречи на едно 8 год.момченце да гласува , още повече , че тях най много ги касае бъдещето....

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 96. 96 Профил на lessonsoftime
  lessonsoftime
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#67] от "Karelson":

  То има и такива на 12 г., които са по-умни от теб.

  Да, личното ми мнение е, че не 60, а 55 г. трябва да е горната граница, съдейки по графиките за гласувалите за Гоце на последните избори.

  А граница от 18 г. има, но е долна. Това е ОИП. То глупост ли е също?

  А тези професори, които са с акъла си, техният глас има ли значение и тежест на фона на 2-та милиона други пенсионери? Аз отсега декларирам, че се отказвам от гласа си, след като навърша 55 г.

 97. 97 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 551 Весело

  [quote#95:"too_many"]тогава да махнем и възрастовите ограничения ... какво пречи на едно 8 год.момченце да гласува , още повече , че тях най много ги касае бъдещето....[/quote]


  Ееееееееее, колега, поне сложете една усмивка в края на поста си.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 100. 100 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Малко закъснях с коментара си, но искам да направя една анкета:

  Кое смятате за меродавно:

  1./ Избирателните списъци (+)
  2./ Резултата от преброяването (-)

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK