Румен Петров, асистент по групови отношения в Център БИОХ (НБУ): Училището трябва да произвежда нагласи за участие

Румен Петров

Румен ПетровРумен Петров е лекар по образование със специалност психиатрия. Работи в сътрудничество с учители и училища от 1992 г., в началото – по повод на темата за конфликтите в клас, а по-късно и по повод на психичното здраве в училище, доброволческото участие на децата и родителската активност в училищата. Опитът му от работата с местните училища в една конкретна софийска общност е предмет на докторската му дисертация, защитена през 2010 г. През последната година участва активно в широката гражданска дискусия по проектите за нов закон за училищното образование. Преподава в НБУ и ПУ "Паисий Хилендарски" на студенти по клинична социална работа,фамилна терапия, публична администрация и антропология. Работното му място е Център БИОХ (НБУ), където е асистент по групови отношения. Румен Петров е един от лекторите на втория форум "Родителство", който "Горичка" организира на 8 октомври.Мислиш ли, че враждебността към циганите, чрез която много млади хора реагираха на случая в Катуница, е сигнал за дефицити на образованието в България?

-Живеем в болезнена алиенация и ефектът й е толкова по-голям, колкото по-маргинални и бедни са хората


-Училището е силно, ако толерира един да има една версия за Ботев, а друг - друга -Истинската промяна ще дойде с отпадането на диктата върху хуманитарната програма

Аз съм съгласен, че можем да формулираме такъв провал на образователната система. За многото измерения, по които нашето училище не изгражда интелигентност, е говорено и писано и за съжаление това няма да се промени много с предстоящия закон за училищното образование. На форум "Родителство" в събота аз ще се опитам да кажа нещо, за което по-малко е говорено – за извънучилищните измерения на образованието. В случая с протестите те според мен изпъкват в още по-голяма степен, макар че вниманието не беше съсредоточено върху тях. Алиенацията в която живеем, откъснатостта и липсата на чувство, че солидарността може да произведе добро, е изключително болезнена и ефектът на тази алиенация е толкова по-голям, колкото са по-маргинални и бедни хората. Ние от, условно казано, средната класа можем да си купим преживявания, с които да преодолеем алиенацията много по-лесно. Имаме достъп до пространства, в които да се срещнем с хора, можем да упражняваме контрол върху средата си с помощта на материалните си средства, така че да я преодолеем. С други думи от алиенацията страдат много повече бедните.


Може ли да обясниш какво имаш предвид под алиенация?


Нито родителите ни, нито ние, нито нашите деца, сме "закърмени" в живот, в който участваме в общите дела на местната общност и произвеждаме промяна, произвеждаме ефект. В който оставяме "отпечатък" и той е пред очите ни. Липсата на такова участие поражда безпомощност и усещане, че "не принадлежа" тук. Тогава се случват всичките тези принадлежности, които имат нужда от враг, който да ни обедини.


Сериозен проблем в тази история с Катуница е, че ние откриваме, че голяма част от децата, които излизат да протестират, и техните учители, но вероятно и техните родители, нямаме грамотността на съжителството, която ще даде друг прочит на случващото се.


Докато не балансираме централната власт, централната полиция, централния министър-председател, който и да е той, с местно участие, докато не балансираме централното с локалното и не приемем, че съвместният живот е огромно училище, ние винаги ще изпадаме в ситуации, в които неволите и несправедливостите ще предизвикват безпомощност и разрушителни, неконструктивни реакции.


Кой е общинският съвет, който отговаря за Катуница? Кои са представителите в този общински съвет на циганската (под-)общност? Коя е територията, общността или общината (знам, че няма такава), която избира прокурора, който действа или бездейства по отношение на тези хора? Прокурорът не е избран, той е спуснат от София, той не се отчита пред местните хора...


А може ли училището по някакъв начин да помага в тази ситуация, да компенсира някак си липсата на грамотност за съжителство с другите?


Не. Не може, докато е такова. Това е целият отговор. Въпреки, че то е призвано да прави точно това. Не може, защото то само се е поставило като антитеза на общността. То не се е поставило като място, което привлича. Не казва: "имате късмет, че имате училище, защото аз съм онова средоточие на съвместни идеи, на богатство на местен живот, музика, изкуство, драма, вестници, политически дебати, живот, кипеж." Не, то е стерилно. На какво ще учи, след като то системно стои като чуждо тяло на общността и не допринася за нейното случване, а е като извънреден и пълномощен посланик на централната "просвета" там, сред "масите".


Какво трябва да се направи, за да се промени това?


Трябва радикално да се преосмисли публичната политика като произвеждаща не просто услуги за хората, а като произвеждаща нагласи и не какви да е. Демократични нагласи, една от които е към участие. Ако погледнем по този начин, тогава ще започнем да мерим всички публични услуги, в частност образованието, не по количествените показатели в матурите, а по нагласа, по привързаност към мястото, от което съм. По патриотизъм, с извинение, но локален. Патриотизъм за улицата и за квартала ми. Ще има патриотизъм, защото ще бъда ангажиран с него. Не защото само ще го браня от невидими опасности, а защото ще бъде мой, ще имам отпечатък върху него. С други думи мисля, че има нужда от разбиране за това че мисията на публичните политики е да събират хората и да ги превръщат от семейни членове в граждани. А това не присъства в политическото мислене и няма да влезе в нито една политическа програма, докато не се натрупа усещане, че има системен дефицит на участие. Това е като сляпо петно във всички политики, които се случват. Те системно не се насърчават участието на хората, от което се произвеждат непрекъснато алиенирани хора, които стават или арогантни олигарси – те не са се родили такива, или лумпени. И те не са се родили такива.


Мислиш ли, че ако децата бъдат овластени повече в семейството и в образованието, това по някакъв начин ще излекува този проблем?


Не и ако родителите не са. Няма никакъв смисъл да овластяваме децата, ако родителите се чувстват роби. Децата се учат от имитация. Ако родителите знаят, че са хора, които по някакъв начин са оставили своя отпечатък върху местната общност, и децата ще го усвоят. Но много е важно да внимаваме как отглеждаме това. При инженирането разпореждаме "от утре ще има училищно настоятелство във всяко училище!". Тогава идеята ще се изврати. Ако действително искаме едно настоятелство да отглежда участие, ние трябва да сме готови то да поеме отговорност и да има свобода. Трябва да сме готови да се разделим с много от контрола, който сега държим по отношение на учебни програми. Сега чета последните предложения по закона за образованието и виждам, че той е все така рестриктивен, защото строго е казано - училището е светско, никакви религиозни неща, никакви политически неща. Но това го прави стерилно. Учителите са застинали от ограничения. Как може да си позволим да стерилизираме училището, в него да няма нито политика и политически дебат, нито религия. Ние в самия закон разпореждаме училището като изключено, като стерилно от живота, който се случва навън.


Защо е толкова важно да се говори за политика и религия в училище и да се провокират дебати по тези теми?


Защото цялата хуманитаристика в образованието е зверска в незачитането на свободата на мисълта. Например проектът на Явор Джонев (който беше лектор на форум "Родителство" 2010 и работи по проекта Jump Math за реформиране начина на преподаване на математика – бел. авт.) е колкото благороден, толкова и улеснен, защото математиката е игра с много ясни правила, които са много аконтекстуални, абстрактни. В това им е силата. Но големият проблем с училището е какво правим с хуманитаристиката. Училището не може да разпореди "от утре тези герои, които възхвалявахме досега, вече няма да са герои". Това не е което искаме. Училището е силно, ако толерира един да има една версия за Ботев, друг да има друга. Това е демокрацията. А не да кажем "От утре Ботев е наляво." Глупаво е, нали? Затова математиката е лесна да стане Jump. Ама хайде да направим Jump в литературата! Да преподаваме литературата с драматизацията, с играта, с интерпретацията, да могат да се избират текстовете. Много стават свободите изведнъж. Но голямата либерализация ще си проличи тогава, когато отпадне диктатът в хуманитарната програма. Далеч сме много от това. Аз смятам, че има сериозен дефицит от родителско и интелигентско, в широкия смисъл на думата, възражение срещу малоумността на хуманитаристиката в училище. Политиката и религията са части от фактите на живия живот, затова имат място в училище. С фактите на живота трябва да се влезе в отношение, а не да се изтикват навън – така изтикваме живота от училището и то става скучно, тъпо и подходящо само за отличници или обезверени полуграмотни циници. Няма съществена разлика между едните и другите.


А по какъв начин могат да участват родителите в живота на училището? Чрез училищни настоятелства?


Да, но ако сложим настоятелство на училището, което вече е с централно управление, настоятелството ще бъде фиктивно, след като то няма да може да се произнесе по толкова важни неща като това дали да толерира един списък от книги, които да се четат в часовете по литература, а не друг. Настоятелството би могло да е органът, който толерира различни гледни точки в самите учители. Кой учител може да си сподели политическите пристрастия? И на какво го обричаме – "Ами, деца, няма да ви кажа за кой гласувам." Ама ако ти не ни обясниш, как ще разберем за кого да бъдем? Ако не видим как ти, учителят, който гласуваш за една партия, и друг, който гласува за друга, спорите цивилизовано, от кого да го научим? Ако не разрешим на учителите да се цивилизоват и да въвличат децата в цивилизоващия ред, тогава как те ще станат цивилизовани граждани? Когато училището е комунално, ще има политически различия, но ще има и втори ред на лоялност – "аз съм гражданин на тази общност, независимо какъв съм, аз съм част от тези хора."


Докато всичките се отчитаме на някакъв анонимен висок център, тези различия не могат да бъдат смесени по креативен и полезен начин.


Отсъствието на общността като жив аспект на нашия живот е изключително сериозна рана на нашето колективно живеене, то спъва здравеопазването, то спъва психичното здраве, то спъва образованието, то спъва социалното развитие, грижите за възрастните, за инвалидите. Мисля, че ще е необходимо доста говорене и действия, за да отвоюваме от централната власт местна власт, която не изключва другата, но я балансира и я прави смислена.


Може ли да обобщиш какво ще е основното ти послание към публиката на форум "Родителство"?


Как ще изглежда един локален форум на "Горичка"? Ако трябва да направим форум в "Младост", където аз живея, какво е необходимо? Да отида ли в училището да питам за салона? Какво да направим, за да го направим там? Или форум на "Горичка" в Търговище или някъде другаде?

Ключови думи към статията:

Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на точка
  точка
  Рейтинг: 561 Весело

  Докато умните се наумуват, лудите се налудуват.

 2. 2 Профил на doby1945
  doby1945
  Рейтинг: 395 Разстроено

  Училището насажда търпимост и послушание . Като митолизира и издига на пиедестал н.в даскала ! Вижте Закона за просветата и правилника , за да се убедите как централно е разпоредено да се вкарват в калъп учениците , а " н.в." е недосегаем...

  Подкрепата на ГЕРБ = демонстрация за липса на мозъчната функция – „МИСЛЕНЕ” !
 3. 3 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Няма "училище" без богата държава.
  Няма свестни деца, без свестни родители -от калпава мая, хубав хляб не става.
  Безработният, бедният родител, е мъка и страдание за неговите деца.

  Мненията на Господина са показателни са дълбоката ни деградация като нация и народ, за дълбоката порочност на мисленето ни- например, никой и никъде не въвежда политика в училище, а още по-малко кара деца да питат учителя си - "за кого щял да гласува". Това е връх на извращението. Връх на Америкосните къдрави "съждения" а ля Уорик.

  Определянето на изучаваната материя е дело на професионалисти, и не дело на родителите.

  И какъв е този "анонимен център", на който всички се отчитаме? Бабини-деветини... .

  Отсъства обществото, а не "общността".
  А отсъства, защото 21 години, всяка кратунка, която се качва на Бг "престол", единственото с което се занимава е да унищожава нашето общество с "дерегулации". И тотално вече "дерегулирани" а ля Дянков, по Дарвинов начин се борим да оцелеем с поредната сметка за тока и газа.

 4. 4 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  "Сериозен проблем в тази история с Катуница е, че ние откриваме, че голяма част от децата, които излизат да протестират, и техните учители, но вероятно и техните родители, нямаме грамотността на съжителството, която ще даде друг прочит на случващото се."
  Напълно съм съгласен - няма как децата да имат тази грамотност, ако тя липсва при родителите им.
  "Училището е силно, ако толерира един да има една версия за Ботев, друг да има друга. Това е демокрацията."
  Точно за Ботев не приемам да бъде примера, но да трябва да се стимулира собственото мислене, а не да се набляга единствено на наизустяването на цифри, дати и логически шаблони.
  Политиката обаче не смятам, че има място в училището. Като познаване на принципите и, с какво се занимава, както и да се знаят някои неща от историята - да!
  Тези, които се интересуват вече примерно на 16, 17, 18 години сами ще намерят начин как да се образоват допълнително по тази тема!
  Статията ми хареса!
  Поздравления!

 5. 5 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1391 Весело

  Много ми е кеф като четем графоманията на хора, които изпитват нужда да си покриват скудоумието с псевдонаучен жаргон и алабалистика, особено ако бизнесът им е пласмента на учебници от поредния шаман, който си мисли, че е преоткрил образованието като такова.

  Българското образование е скапано и произвежда нерамотни тъпанари не за друго, а щото такава е политическата линия от край време. Схемата е елементарна - прост народ, слаба държава, лесно се управлява.

  Кой от хората с влияние и кинти в тая държава има интерес да си усложнява живота с царуване над умен народ?

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 6. 6 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  "...Училището е силно, ако толерира един да има една версия за Ботев, а друг - друга -Истинската промяна ще дойде с отпадането на диктата върху хуманитарната програма".

  Училището е силно Дянков, ако дадеш добри заплати на учителите!. Има от къде да отрежеш- има... .
  Училището е силно, ако подготвя децата за живота.
  Ако им отваря Хоризонти, ако ги кара да придобият жажда за познание.
  Ако бъдат насочвани да се развиват според собствените си наклонности, но обединени от едно високо базово ниво.

  Училището е силно, ако е красиво, добре оборудвано, излъчва усмивка и спокойствие ( физиономиите на Овчаров, Масларова, Виденов, Дянков, Г-н Бойко, окачени като портрети вътре, у децата са източник на перманентен кошмар. Само брадата на Христо Ботев, или спокойния поглед на чичко Вазов, дава успокоение и вяра в бъдещето).

  Нещата са прости- вижте как е организирано училището в страни като Дания, Норвегия, Германия, Холандия, Австрия, Швеция. Швейцария. Но не- САЩ/Англия!
  Адаптирайте съобразно Бг условия и традиции.
  И воаля!

  Както Булгаков мъдро пишеше в "Кучешко сърце"- "Мръсотията не е в тоалетните, а в главите".

 7. 7 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Уилището създава зомбита . Прави ни послушни и безмозъчни. Змислено е уж за да ни образова, а всъщност ни контролира . Факт .

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 8. 8 Профил на chara
  chara
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Образованието трябва да съдържа и поетично обещание за бъдещето, да провокира енергия за съучастие, съпреживяване и способност за заедност в действията.

  Колко учители го могат това обаче. Да "запалят" искрата на интереса у децата и да я превърнат в мотив за действие. Малцина. И това не може да се регламентира с никакви наредби, ако нямаш вътрешно желание, убеденост и потребност да го правиш.

  Образованието е една от най-консервативните системи. Само вижте кой се занимава с програмите, изискванията и учебниците в министерството. Та повечето хора са си там от ... десетилетия.

 9. 9 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#7] от "ARRI":

  Зависи. Ако говорим за средното, при соца имаше два вида образование - едно за простосмъртните и едно за елита. Нивото във втория вид беше задоволително и оттам общо взето излизаха умни хора, вероятно с идеята, че ще си доучават на запад. От останалите ПТУ-та излизаха зомбита почти без изключения, за това спор нема.

  След соца и последващия пълен крах на средното образование, всеки се оправя как може и всичко опира до това вашите оправни ли са или не.

  Университетското образование беше пълна трагедия и по времето на соца, и след това при демокрацията.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 10. 10 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 786 Неутрално

  Интервюто предлага една добра теза за нужната посока за промяна на училището и това колко е трудно подобна посока да се следва, тъй като това би означавало отказ от фантазираната власт над умовете на децата.
  Като гредам коментарите обаче, или тезата е останала неразбрана, или идеята за отказ от властване изглегда неприятна на много от нас. Един-два от коментиращите тук се ужасяват от факта, че някой може да има различна гледна точка за личност, която е кумир за тях (в случая Ботев).

  Е, всяко нещо под слънцето вероятно е предмет на нечия идеализация. Какво да правим, за да щадим чувствата си? Да не мислим? Или да си дадем сметка, че мненията не дискредитират истинския авторитет, дори и когато не го подкрепят. Сложно, нали... И докато се предпазваме от мислене, за да не встъпваме в конфликт (но и в отношения) помежду си, едва ли училището ще е нещо повече от място, което ни прави "послушни и безмозъчни", както казва ARRI.

 11. 11 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#10:"ridiculous"]Интервют предлага една добра теза за нужната посока за промяна на училището и това колко е трудно подобна посока да се следва, тъй като това би означавало отказ от фантазираната власт над умовете на децата. [/quote]
  Не са нужни повече "промени".
  Нужен е план, копиран от високо развита Европейска държава и пригоден към Бг условия.
  Който да е рамка за следващите 20-30 години напред.

  Не можем да открием велосипеда. Той вече е открит.

 12. 12 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 786 Весело

  До коментар [#11] от "panzerino":

  Възразявам на подобна гледна точка. Тя изразява тъкмо този отказ да мислим, срещу който уж всички роптаем и против който се възмушаваме. А ето го в действие в начина, по който Вие си представяте решението на проблема.

  Според мен всяка общност извиква към живот своето училище и то представлява отражение на самата нея, но и на версията й за сполучливо бъдеще. Американското училище е отражение на американската версия за сполучливо бъдеще, английското - на английската.

  Каква е българската версия за сполучлив човек и сполучливо бъдеще обаче, никой не се е ангажирал да изрече. Това е и причината училището да се лута между различни копи-пейст версии на добрите възможни бъдеща, измислени за други хора по други земи.

 13. 13 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Училището е система, която си има закони.
  То отразява едно общество, но ... все пак училището си е вид професионална дейност, на хората работещи в него.

  Следователно, първо създавате базата, на която да стъпи Националната ни образователна система. "База" например са-структура на основното и средно образование, степени, материя, обем на изучаваното, методология на обучението, критерии за оценка на учениците. Като методологията е най-важна.

  Тази база я "осиновяваме", вземайки за основа, системата, на една от страните, с най-успешна образователна система в Европа. Защото е ясно, че ние не можем да съдадем нещо по-добро. Ясно е. С повече "опити", само по-ясно ще става, а хаоса- по-голям.

  Стъпвате на тази база и на принципите и, и адаптирате детайлите съобразно националните ни особености.

  Просто е. Но и много трудно.
  Защото позата "бодри-недоволни" се изхвърля.

 14. 14 Профил на blagat
  blagat
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Съгласявам се напълно с автора.

 15. 15 Профил на FakePath
  FakePath
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Абе добре говори, но само толкова. Познавам го и знам, че не възпроизвежда резултати... Бърболатор!

 16. 16 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#10:"ridiculous"]Един-два от коментиращите тук се ужасяват от факта, че някой може да има различна гледна точка за личност, която е кумир за тях (в случая Ботев). [/quote]
  Едва ли.
  Но такъв вид дискусии в училището, нито могат да бъдат разбрани от децата, нито могат да се преподават.
  Във всяко нещо може да намериш "две лица".
  Училището не е място за това, защото децата не са зрели за такъв вид "дискусии" и НИЩО от тях не могат да осъзнаят. Университетът е място за това.

  Темата за "дискусиите" в училището и "двете лица на събитията" са Америкосни мнения на хаоса.

  Първо - "лицата на събитията и личностите" са 3,4 и повече, и за да го разбереш това, са нужни възраст, зрялост и интелект.

  Второ- защото училището е за да дава знания на децата, на които те могат сигурно да се опрат. А не липса на такива, поради невъзможност децата сами да преценят кое от 2,3,4 лица на дадено събитие или личност са обективно коректните.

  Основната опасност за нашето училище сега са опитите да му бъде присадена политиката в него. Какви "оценки" на Ботев може да има, които да касаят децата? Никакви! Само политическа пропаганда и измислици. Какви "оценки" може да има в "алгебрата"? Никакви. Ако пак не се започне с политиката. Следователно- "оценките", за които говори Господина, на "събития и личности", са всъщност Троянски кон да насадим политиката в детските главички от 1 клас.

 17. 17 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1396 Гневно

  "По патриотизъм, с извинение.."

  Патриотизъм с извинение?!

  Абе какво става в тая държава бе!
  Откога патриотизмът стана повод за срам, че и за извинения?!
  А училището трябва преди всичко да произвежда грамотност
  и способност за използване на сивото вещество по предназначение!
  А авторът да ме прощава, ама да се научи да се изразява човешки, че от такива византийски витийства (с които разни такива като него са успели да напълнят и учебниците на децата) се изприщвам под езика!
  После да не се чуди що училището "не се е поставило като място което привлича" и "системно стои като чуждо тяло на общността и не допринася за нейното случване".
  Най-малкото защото общността не говори на този език.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 18. 18
  Мустафанка
  Рейтинг: 1391 Гневно

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 19. 19 Профил на NWO
  NWO
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#18] от "Мустафанка":
  само мога да добавя, че БГ в момента си се управлява от едно откровенно соростутско правителство от лакеи-гъзолизци!


  http://www.blitz.bg/news/article/118884
 20. 20 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 782 Неутрално

  ЕЕЕЕх
  $ +++++++++++++++++++++++
  И аз го познавам и знам, че няма резултатност.
  Начинът на изразяване е научен, а не за масовия читател, затова не ви харесва форумисти. Идеите са добри, защото сътрудничеството ще даде единствено добри резултати. Съвременната икономика, общество и бизнес изискват да се работи ЗАЕДНО! Специализацията на знанията, уменията и високите технологии изискват да умеем да работим заедно. Времената на индивидуализма, на Ломоносов (енциклопедист) са отминали. копането с мотика също трябва да остане в разказите на Елин Пелин ако искате да ядете

 21. 21 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Право е момчето. Трябва да реабилитираме хуманитаристиката в българското училище. Това е спасителната сламка за образованието ни, което продължава да потъва. Защото технологиите са техническата страна на въпроса - нещо като азбуката или химикалката, но не повече.

 22. 22 Профил на rpetrov
  rpetrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Румен Петров съм. Сорос и компания не искаха и не успяха да либерализират училището и основното промиване на мозъци в него, което се извършво чрез обучението по литература и история. От друга страна това не може да стане без либерализиране на университетите - те се автономизираха без да създадат мислене и дебат вътре в себе си. Властта на старото мислене в лицето на ВАК до скоро беше желязна. Обществото къто цяло симпатизира на "силната ръка" на началника. Обществото продължава да е авторитарно. Авторитарните общества са, обикновено, най-корупнирани.

 23. 23 Профил на rpetrov
  rpetrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  И здравеопазването и социалните грижи и сигурността (полицията) са тежко авторитарни системи у нас. Ние не познаваме други начини за отношение помежду си освен авторитаризма, който лесно преминава в насилие.

 24. 24 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#22:"rpetrov"]Сорос и компания не искаха и не успяха да либерализират училището и основното промиване на мозъци в него, което се извършво чрез обучението по литература и история. [/quote]
  Господине,

  Какво е влиянието на Сорос в Швейцария и образователната и система?
  Кой е Сорос, за Бога?

  Господине, единственото, което бих Ви помолил, е да спрете да пишете нонсенси, пропаганда, да промивате мозъци и да манипулирате. Темите се четат и от Българи живели десетилетия в чужбина, и познали свободния свят.
  Е, тях да излъжете и залъжете- няма да можете.

  Огледайте си терминологията, мирогледа и стереотипите на мислене- мухлясали са.

 25. 25 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#22:"rpetrov"]Обществото къто цяло симпатизира на "силната ръка" на началника. Обществото продължава да е авторитарно. [/quote]
  Кое "симпатизира"? Българското ли?
  Е, как няма да "симпатизира", щом живеете в тоталитарна държава, където всеки един "Главен" Прокурор може да крещи за "незабавен арест", всеки един финансов министър може да посяга на частни пенсионни фондове, като че ли му е вилает.

  Господине, имате ли изобщо представа, в каква държава живеете?

 26. 26 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#22:"rpetrov"]От друга страна това не може да стане без либерализиране на университетите - те се автономизираха без да създадат мислене и дебат вътре в себе си.[/quote]
  Що за глупости са това?

  "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен или Оксфорд да Ви се струват "либерализирани"? Автономни са си. От векове. Либерализиран е духът вътре, преподаването, мисленето. Защото са либерализирани преподавателите. В Бг тези неща не могат да станат- нужни са десетилетия за да се отгледа нов Академичен елит. И със Сорос, тези неща СИГУРНО не могат да станат. Всъщност, ако забраните на Сорос да влиза в Бг, ще направите най-добрата услуга на държавата.

  За какви "дебати" вътре в Университетите говорите? Между кого? и за какво?
  Що за къдрави Америкосни глупости са тези?

  Господине, за съжаление сте много зле... .
  Нямате представа как "работи" свободния свят.
  Нямате представа, защото не сте живели навън.
  И затова пишете абсолютни нонсенси.

 27. 27 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Този "бисер" го бях пропуснал:

  "...Как може да си позволим да стерилизираме училището, в него да няма нито политика и политически дебат, нито религия. Ние в самия закон разпореждаме училището като изключено, като стерилно от живота, който се случва навън."

  Господине, "животът" не е политика само. Ако Вашите разбирания за "нестерилно" са "политика от 1 клас", е не можем да се съгласим. За вас, целият Ви живот може да е политика, и животът ВИ да е "стерилен" без нея. Обаче за нас и децата ни- не е така. Ние не живеем заради политиката, нито тя ни "оплодява" живота.

  Чудя се как човек, претендиращ за интелигентност, може изобщо да пише подобни неща.

 28. 28 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#22] от "rpetrov":

  [trollface.jpg]

  Много слаб тролинг 0/10. Изреченията са по-къси, има правописни грешки и псевдонАучният жаргон не е овладян. Ти си РПетров колкото аз съм император Хирохито.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 29. 29 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1225 Любопитно

  Още се сещам за едно интервю с големият "Щурец" Кирил Маричков, в което на въпрос:
  -Кой е главният фактор създаващ проблемните деца?
  Той без миг колебание отговори:
  -Улицата създава деца с лабилна психика.Училището със своите закостенели догми изгражда непригодни за реалният живот глупаци. Нормалните деца със качествена ценностна система произлизат от здрави семейства с умни родители, знаещи на какво и как да научат децата си , за да станат достойни граждани на обществото!!!

 30. 30 Профил на moreni
  moreni
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Ха, и аз го помня тоя отговор, направи ми впечатление! Умно, така е. А не би трябвало, защото далеч не всеки случва на родители.

  SOS Витоша! Не позволявай да унищожат 1000 дка от най-стария парк на Балканите!
 31. 31 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 782 Неутрално

  интервю с големият "Щурец" Кирил Маричков!
  Колко и как голям - като музикант? мда, на ръст да, на подходящо образование не!.
  Всеки да си знае областите на компетентност, за които се изказва! Не желая мъдри мисли за отглеждане на проблемни деца от човек, отрасъл в благоприятна среда.
  Не искате да разберете елементарното, уважаеми форумисти. Ако не се образова, присъедини и промени уличното детско братство няма да има просперитет за никой!

 32. 32 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Масовият родител е онзи, който не ви харесва, недоучил, с големи претенции и неголяма заплата, с бирено шкембе и криви крака. Основната цел в живота му е да е щастлив по своему да се върне от работа, да го уважат домашните със салатка и чашка на масата, да раздаде по някой лев на домашните /парите носи със себе си за да не се разхайтват и го уважават/. Да се понапие, на набие жената и други сиромашки радости. И не му се работи, завижда на циганите!?
  За екологията, за обществото, за същността на нещата, за морал, етика, почтеност му е през оная работа. Уважава политик, който му въздейства първосигнално.
  КАКВО ВЪЗПИТАНИЕ ОЧАКВАТЕ ОТ ТОЗИ "ЧОВЕК" ДА ДАДЕ НА ДЕЦАТА СИ, УВАЖАЕМИ ФОРУМИСТИ?

 33. 33 Профил на rpetrov
  rpetrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  На вниманието на 'панзерино': напълно съм съгласен с наблюденията Ви към безпардоннността и разхайтеността на властниците у нас. Предполагам, че те са от същите добри семейства като тези, които г-н Маричков е цитиран да подкрепя.

  Смятам също така, че политиката и религията и секса и смъртта и знанието и всичко друго ПРИСЪСТВА в училището защото там са живи хора и тези проблеми ги вълнуват. И да искаме и да не искаме. То е там. Забраната да се говори и мисли по тези въпроси само прави усвояването на вярата, на ангажираната политика, на смисленото общуване още по-трудно. Не че няма да има добри деца, но те ще са се случили въпреки системета а не поради нея.

  Третото нещо, което не успявам да обясня добре, е че училището не е във вакуум - то е част от една местна общност, коята сега е откъсната от него. Сега се упражнява специално усилие родителите и останалите граждани на общността да бъдат държани встрани от училището. Това е вредно и за учениците и за учителите и за общността на гражданите.

  Представете си, например, ако вместо часове по физическо има спортни клубове и аматьорски състезания на нива местна общност. И на тези състезания между децата присъстват родителите и друго хора. Запознават се, празнуват заедно "физкултурата". Тя става повод за свързване.
  Друг пример - вместо часове по литература има поставяне на театрална пиеса. И на нея присъстват местните хора. И това стане традиция? Пак е литература, пак е предмет но има друг исоциални функции. Свързващи. Както и физкултурата по-горе.

  Почти всичко, което съставлява съвместния живот може да бъде направено по свързващ или по разединяващ начин.Обръщам внимание на това, че тук повечето от нещата са правени по втория начин.

 34. 34 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 782 Неутрално

  КАКВО ВЪЗПИТАНИЕ ОЧАКВАТЕ ОТ ТОЗИ "ЧОВЕК" ДА ДАДЕ НА ДЕЦАТА СИ, УВАЖАЕМИ ФОРУМИСТИ?
  Утре неговите деца също няма да искат да работят , ще искат ВАШИТЕ! деца да го издържат по някакъв начин. Сега е времето и възможността да му се изземе дискретно възпитанието на децата и да се направят те прилични граждани.

 35. 35 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 782 Неутрално

  И не си въобразявайте, че като заминат вашите деца в чужбина няма да ги издържат пак същите лица 2 качество. Ако няма от кого да авантят тука, ще последват вашите деца там!, а там има система за социално подпомагане и кой точно с данъците си ще ги издържа?

 36. 36 Профил на rpetrov
  rpetrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Пак към "панзерино" - много от така наречените елитни световни университети не са особено либерални. В резултат от това техните възпитаници забъркаха глобалната каша, която вече наричат кризата на раюзданата алчност с нейните екологични, социални и финансови измерения. Нека не идеализираме сляпо елитите. Аз говоря за това, че най-долбрите елити са локалните - местните граждански авторитети. В България те не се оползотворяват. Никакъв Сорос, Маричков и др. смешни фигури на прехода нямат място тук.

 37. 37 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Ще Ви отговоря с един пост:

  * много неща от живота "присъстват" в училището. Но не всички от тях заслужават да им се отделя внимание в училището. Повечето са си за семейството. Училището не коригира семейството- то го допълва. "Коригира" го само ако е приют, или казарма. Никой не забранява за тези неща да се "говори". Но училището има цел, и не е говорилня, или обмен на лафчета. В този смисъл- училището се концентрира върху задачите си - това дали Руснак или Америкос е решил уравнението на Пуанкаре, за училището е без значение, стига децата да знаят що е то "задача на Пуанкаре". Колко е престъпник Доган, и колко Овчаров, за децата няма никакво значение. Спорът от къде е дошъл куршумът, убил Ботев, за децата е безразличен-те са в училището за да учат творчеството на Ботев, а не да изучават "подвизите" на Овчаров и Масларова в пост-преходния период.

  * училището никога не е във вакум, но обществените теми, които заслужава да се обсъждат в училището, касаят две до три теми от особено значение - война, природни бедствия, персонални трагедии на ученик от класа. Всичко друго превръща училището в нещо, което то не е, и не бива да става, ако иска да си запази качеството на обучение- в храм се молите, а не обяснявате на свещеника, колко великолепен е романа "Кучешко Сърце" на Булгаков.

  *училището е огледало на класовостта на едно общество. Само в 5-6 страни от ЕС училището е "над обществото"- Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Холандия, Швейцария и отчасти- Германия и Австрия. Във всички останали страни от ЕС, училището е крещящ пример на класово неравенство. Крещящ пример на това, че "билетчето" на бедния никога не е печелившо, дори и да пише че е.

  Училището и Университета са средство за господство на "висшата" класа на едно общество над раята. От нас в Бг зависи да го направим да не е това така. В страни като УК/САЩ училището и университета са запазени територии за богатите- с диплома от третокласни Университети в УК и САЩ си за никъде. А 90% от дипломите в тези две страни са третокласни! но напред се избутват 4-5-6-7 елитни места, в които така или иначе простосмъртен не попада за РЕДОВНО и ПЪЛНО обучение.

  Обаче, елитите в страните, за които споменах, са си елити- наистина качествено, наистина великолепно образование. Но колко обикновени таланти са "загубени по пътя"? това е без значение за УК/САЩ. Но от значение за останалите. И там е разликата.

 38. 38 Профил на Yankee
  Yankee
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#37:"panzerino"] В страни като УК/САЩ училището и университета са запазени територии за богатите- с диплома от третокласни Университети в УК и САЩ си за никъде. А 90% от дипломите в тези две страни са третокласни! но напред се избутват 4-5-6-7 елитни места, в които така или иначе простосмъртен не попада за РЕДОВНО и ПЪЛНО обучение. [/quote]

  Интересно как Бил Гейтс и Стивън Джобс са избутали някак си съвсем без дипломи.... Аман от левичарски глупсти!

 39. 39 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#38:"Yankee"]Интересно как Бил Гейтс и Стивън Джобс са избутали някак си съвсем без дипломи[/quote]
  Колко "Гейтс" и "Джобс" в този живот ти познаваш лично? 1-2.
  Изключението потвърждава правилото, а не го опровергава.

 40. 40 Профил на rpetrov
  rpetrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хайде, стига с този Ботев, моля ви се ! Толкова кръвожадни, полуграмотни тъпънари са безчинствали от негово име! Откъде-накъде трябва да има единен списък от автори в училище? Откъде-накъде трябва да се вменява само един прочит на текста? Откъде-накъде текстът и неговата интерпретация трябва да вървят с една единствена версия са историческия и културов контекст? Нима не става ясно, че онова, което се губи в училището и в обществото не е друго а способността да се мисли със собствения ум.

  Притесняват ме не мненията на "панзерино" а пълното мълчание на хуманитаристиката в университетите, които държат властта върху интерпретациите. Никой историк и литератор не мисли така елементарно за нещата както се иска от децата да мислят. Цинизмът в тази позиция е, че мисленето се превръща в привилегия за отбрани.

 41. 41 Профил на mechopuh
  mechopuh
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#38:"Yankee"]Интересно как Бил Гейтс и Стивън Джобс са избутали някак си съвсем без дипломи[/quote]

  Те са дали много повече на обществото и света, отколкото са взели от него.
  САЩ е страна, в която се гледа повече какво можеш, отколкото какви са формалните ти дипломи, особено ако си предприемач.
  С изключение на регулираните професии, човек и без диплома може да постигне много, както и да пропадне с добра диплома.

  Разбира се, в такива страни 'учи за да не работиш', не работи.
  Работа, кадърност, акъл, риск.
  За много търтеи това е непреодолим проблем.

 42. 42 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#41:"mechopuh"]САЩ е страна, в която се гледа повече какво можеш, отколкото какви са формалните ти дипломи[/quote]
  Това не е вярно. И зависи в кои сфери.
  В сферите, където се изисква образование и ниво, дипломите са едно от най-важното. И то- произхода на дипломата.

 43. 43 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#40:"rpetrov"]Притесняват ме не мненията на "панзерино" а пълното мълчание на хуманитаристиката в университетите, които държат властта върху интерпретациите.[/quote]
  Моите мнения би трябвало повече да Ви "притесняват".

  Какви "интерпретации" очаквате?
  Какви "Университети" има останали още в БГ? от които може да очаквате нещо? Очаквате още нещо от Бг академичен "елит"? Много сте оптимистичен.

  Основният Ви личен проблем е затвореност, липса на сферичност и ограничен мироглед. Поживейте месеци в една високо развита Западно-Европейска страна. Поогледайте се, послушайте и вижте как нещата са уредени в другите страни. Посетете училища в Норвегия, Дания, Швеция. Поприказвайте с учители, вижте, оценете на място. И тогава ще разберете каква "дупка" е Бг в сферата на образованието, колко Вашите "съждения" са абсурдни и назадничави. И непродуктивни, най-важното.

  Излезте от Бг реалии, Бг "псевдо-дилеми", Бг виртуална реалност. Бг не е център на света. Бг е една малка, периферна, силно изостанала държава. Осакатена от дълбоко порочен, комунистически тип, ретрограден манталитет.

 44. 44 Профил на mechopuh
  mechopuh
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#42] от "panzerino":

  Ако ме беше цитирал коректно, нямаше да пропуснеш в цитата си думата 'предприемач', а тя беше най-важната.

  Предприемачът, панцерино, създава препитание за себе си и на други хора. Обикновено той не чака друг да му създава работа и да му дава заплата. И когато качествата му не се припокриват с дипломата, пазарът не му признава дипломата.

  Наложи ли ти се да размахваш гола диплома, избери друго препитание или друга страна. Нали това си направил?

 45. 45 Профил на mechopuh
  mechopuh
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#34:"nu6ka"]Сега е времето и възможността да му се изземе дискретно възпитанието на децата и да се направят те прилични граждани. [/quote]

  Нушка, може би си права в портрета си на средния българин.
  Но това, което предлагаш хич не звучи добре.

  Искаш да изземеш ролята на семейството във възпитанието и да институционализираш децата. Кое ти гарантира, че учителят ще го прави вместо родителя, пък и по-добре? Кое ти дава право да го налагаш като стандарт за всички деца? Тест на родителите ли ще прилагаш?

  Кой е критерият за приличен гражданин?

  Как ще ми гарантираш, че детето ми няма да бъде индоктринирано в определен формат?

  Или предпочиташ отговорните родители да спрат децата си от училище и да им организират факултативно обучение?

  Училището не е затвор, нито е казарма. То не е ферма за прилични граждани.
  Детето не принадлежи на обществото, а е индивид. Задължение на родителите е да се гржат не просто за тялото на децата си, има си и закони.

  Семейството е незаменимо. Лошо семейство - проблемно дете.
  Това е.

 46. 46 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#33:"rpetrov"]училището не е във вакуум - то е част от една местна общност, коята сега е откъсната от него. Сега се упражнява специално усилие родителите и останалите граждани на общността да бъдат държани встрани от училището. Това е вредно и за учениците и за учителите и за общността на гражданите.[/quote]

  Много добре казано!

  Хубава статия, стъдържаща щрихи на пътя, който трябва да изминем до доброто училище.

  Поздравления за автора!

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK