Ева Борисова: Нужни са гаранции от политиците, че години наред образованието ще е приоритет

Ева Борисова

© Анелия Николова

Ева БорисоваНад 40 ключови промени в законодателството останаха недовършени заради предстоящото предсрочно разпускане на Народното събрание. Сред тях е и Законът за училищното образование, което означава че реформата в този сектор, очаквана с години, ще трябва да започне отначало. По този повод разговаряме с Ева Борисова, която е председател на асоциация "Родители".


Г-жо Борисова, щеше ли проектът за новия закон да реши проблемите в образованието?

- Не, ни е имаме резерви за посоката, в която ни тласка този законопроект. Той има едно единствено предимство според нас и то е, че припознава европейските цели по отношение на това кои са ключовите области на компетентности, които децата трябва да овладеят. Ясно казва, че децата трябва да имат много добра комуникативна грамотност на роден език, дигитална компетентност и компетентност по отношение на природни науки и чужд език. Но всичко това остава на абсолютно декларативно ниво, защото по никакъв начин системата няма да се промени с този закон.


Помислете си колко пари се харчат за учене на чужд език в българската образователна система и с какъв резултат. От една страна, училищата поддържат много работни места за учители по езици, от друга страна, родителите дублират системата, защото не получават оттам добър резултат. Децата от първи до четвърти клас учат един език, после в пети клас получават втори език. В осми го сменят и започват да учат отначало или същия език, или друг.
Това са средства на данъкоплатеца, хвърлени на боклука и произвеждат фалшиви работни места, които не дават резултат. И тази схема се възпроизвежда до безкрайност. Това е нещо, което новият закон по никакъв начин не решава. Той ще запази статуквото и ще бъде нов като нормативен акт, но съществена промяна е трудно да се очаква.


Парламентът реши частните училища и детски градини да бъдат субсидирани от държавата. Как гледате на това решение?


- Тази мярка по никакъв начин няма да подобри качеството на образованието, даже напротив – има някаква вероятност във времето това субсидиране да се разшири и да доведе до още по-големи разлики. Но световната практика показва, че там, където има големи разлики между частното и държавното образование, няма добри средни резултати. А всички ние сме заинтересувани да имаме качествено средно образование. Затова трябва да се стремим към моделите на страните, които имат високи средни постижения. Те имат и по-добра икономика. Успешните страни в света със силна икономика имат силно образование - Финландия и Сингапур. Това са страни, в които се е приело, че всяко дете трябва да може да развие степен на подготовка, която го прави конкурентоспособно на глобалния пазар на труда.


Как да се гарантира високо ниво на публичното образование? Като в Германия, където отрано децата се профилират ли?


- Това са отделни въпроси – колко да бъде общото и колко да бъде професионалното образование. Ние в асоциация "Родители" смятаме, че трябва да има много добро общо образование и профилирането да бъде сравнително късно. В момента на глобалния пазар на работната сила професиите се появяват и изчезват с изключително голяма скорост. Т.е. вие до вчера може да сте били машинописка, но тази професия изчезва и никой вече не се нуждае от нея. Затова вие трябва да имате много добра обща образователна подготовка, за да смените бързо и лесно професията си. И когато има високо ниво на общо образование, преквалификацията и мобилността на работната сила се извършват със сравнително малко инвестиции.


Дори в Германия ранното профилиране в известна степен вече е проблем. Защото тъкмо високо профилираните професионалисти са първите, които остават без работа при криза. А България е малка страна с много отворена икономика и без ясен вътрешен стълб на източник на брутен вътрешен продукт. Пазарът е изключително мобилен и в този смисъл ранното профилиране и ранната професионална подготовка е грешен избор.


Но и сега е масова практика училищата да се профилират още от първи клас. Това проблем ли е?


- Да , маркетингът в образователната система работи доста усилено. Това е другият голям дебат, по който ние имаме много сериозни опасения. Защото при този модел се поставя фокус върху интересите на училищата, които се конкурират, за да привличат много ученици и съответно големи бюджети. А е ясно, че точно там няма как да има човешки отношения и големи резултати.


Защо се получава това? Нима учителите и експертите не го виждат?


- В момента има сблъсък на две коренно противоположни визии за това от какво образование се нуждаем.


Едната е причина е, че няма съгласие в обществото за това какви са целите на образованието, какво искаме децата да могат да постигнат. И няма ясен ангажимент от училището, че децата са такива, каквито са. Те не могат да бъдат внесени отвън, за да се работи лесно в училището. Напротив, тъкмо то трябва да намери методи и форми на работа с тях, за да постигне добри образователни постижения. Но този разговор е изключително труден и никой не е съгласен да поеме отговорност за промяна в тази посока.


От друга страна, голяма част от учителите, дори от университетските преподаватели, се хора, които са изключително привързани към старата система и към начина, по който преди според тях са се постигали високи образователни постижения. Те са абсолютно неспособни да приемат, че е възможно да отгледаш свободни хора, без да ги вкараш в казарма. И в момента, в който обществото не е съгласно да им гарантира създаването на казарма в училище, те се отказват от ангажиментите си, под претекст че децата нямат дисциплина и мотивация.


Българското училище e забравило да учи. А образователната реформа няма как да се случи отвътре, защото реформаторите отвътре са много малко.


Но защо тогава подкрепяте задължителната предучилищна, при положение че няма доверие в системата и тя не дава добри резултати?


- Защото не е реалистично да смятаме, че всеки може сам да се оправи. Много е важно като общество да разберем, че не можем да се спасим поединично и че образованието на децата е твърде важно нещо, за да го оставим на образователната система. Ние не вярваме в нея, но и се надценяваме по отношение на способността си да образоваме децата си извън нея. Защото има неща, които могат да се учат само в групи и само в екип. Естественият инстинкт на хората е да бягат от образователната система, но е важно да разберем, че спасителният пояс за всяко семейство и за българската икономика се нарича публично образование.


Затова ли сте против насърчаване на частното образование?


- Да. Животът е палачинка - днес сте богати, утре животът се обръща и шансът на вашето дете да успее в живота зависи от това дали е добро публичното образование. Вместо да насърчаваме частното образование, трябва да направим обратното – да насърчим родителите да участват пряко в управлението на държавното училище, където да има повече прозрачност и отчетност.


Образователната система има нужда от всички родители, особено от успелите. В противен случай публичното образование се превръща в място за неудачници и разликата между него и частното ще стане огромна. Добрите учители отиват в частните училища не толкова заради високите заплати, а защото мотивацията на децата е гарантирана, а също и подкрепата на родителите. И е много лесно да се работи с тези деца. А не е лесно да се работи с децата във "Филиповци".


Години наред се случва най-добрите деца да работят с най-добрите учители и те са събрани на едно място. А децата с най-много трудности получават най-зле подготвените учители. Те просто ходят на училище, но не учат. Но ако ние приемем образователната система да има огромен брой деца, които просто ходят на училище, на които етикетът неудачник е сложен още в първи клас, ще се превърнем в една абсолютно нефункционираща икономика. И тъкмо това е огромното предизвикателство пред бъдещето на българското училища.


За първи път сме в ситуация, в която новото поколение е по-неграмотно от предишното. Най-лесно се вижда в смесените райони, където бабите и дядовците говорят най-добре български, а младите родители комуникират по-трудно. Ние по дефиниция изолираме тези хора и намаляваме шансовете им да влязат в обществото.


Външното оценяване не беше ли въведено точно с идеята да се види къде са слабите звена и да се вземат мерки за тях?


- То не може да даде резултат. Външното оценяване по начина, по който се прави, има по-скоро негативни, отколкото позитивни резултати. То би трябвало да оценява не знанията на децата, а ефективността на самата система. А в момента целта му е заблуждава системата, защото няма повторяемост и сравнимост на резултатите. Степента на сложност и тестовете се променят всяка година. Това е абсолютно безсмислено, защото не могат да се сравняват различните випуски.


Но дори и така провеждано, то показва, че разликата в качеството на образование е драстична. Във всяка нормална държава правителствата трябва да се отидат, ако е допуснато това. Особено при децата от първи до седми клас. Има цели училища, които не могат да произведат и един отличник. Каква е отговорността за загубеното време на тези деца? Министерството по никакъв начин не отговаря на този въпрос.


При това положение какво му остава на един родител, освен сам да обучава детето си или пък да търси частни форми на обучение?


- Ние всички го правим, но това е пътят към ада. Не можем да спасим децата си поединично. Дори вашето дете да е много добре образовано, то утре ще трябва да работи с тези, които не са. Утре то ще е част от икономика, в която 30% от хората не отговарят на нито един критерий, за да бъдат назначени на каквато и да било позиция. Нещо повече – добре образованите ще плащат и за затвори. Но сигурността на една държава се гради върху качеството на образованието. Това е капацитет, който се гради в детството. В България има три пъти повече полицаи, отколкото учители. Все си мисля, че децата са повече от престъпниците.


Освен това работата на учителя е да помогне на родителя да разбере, че най-добрият начин неговото дете де успее е всички деца да успеят. А не е важно неговото дете да получи повече внимание от всички останали. Има общества, в които хората са разбрали това. Ние сме на етап, в който всички се чувстваме толкова слаби, и ламтим каквото можем да придърпаме за нашето дете, а не си даваме сметка, че неговият най-добър приятел в един етап може да му даде много повече. А неговият най-добър приятел не го избираме ние.


Не може да се десоциализират такива огромни групи хора. Утре отпадащите от училище няма да могат да вършат и елементарна работа.


Как да се излезе от този порочен кръг?


- Първият и основен въпрос е финансирането на системата. Цялото общество трябва да изисква от политиците гаранции, че години наред образованието ще бъде приоритет в бюджета. Реформа без пари не се прави. Реформа не означава пестене на пари, а яснота на целите и съгласие за пътя, по който те трябва да бъдат постигнати.


Кои хора ще отидат да учат педагогика, ако няма пари. Никой няма да иска да избере тази професия. Може да не харесваме сегашните учители, но за да може да се привлекат в бъдеще качествени хора, тази професия трябва да стане привлекателна. Едва когато се създаде голяма конкуренция за тези места, може да има и изисквания към учителите. Тогава може да бъдат създадени и критерии за тяхното оценяване. А в момента ние дори не можем да запълним свободните места.


Но успехът не е в това да взема един отличник в осми клас и той да завърши гимназия с четворка. Успехът е каква добавена стойност съм произвел аз към познанията и уменията на този ученик.


Образованието е за това – да развие потенциала на детето. Затова фокусът ни трябва да е съсредоточен върху това нито едно дете да не отпада от училище. И не само да ходят, но и да учат.


Тази социализация не е ли ангажимент на социалния министър?


- Добрата социална политика е добрата образователна политика. Социалните системи са само подпомагащи. При нас вече е твърде късно, защото отпадащите вече са твърде много. Социалната политика по принцип трябва да се занимава с ограничен брой много специфични случаи. В момента тя просто регистрира случаите, но не успява да им помогне.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (67)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Колаборационист
  Колаборационист
  Рейтинг: 941 Любопитно

  Който е роден беден - умира глупав ...

  Всички ТРЯБВА неумолимо да наказваме невежеството на администрацията и духовенството !
 2. 2 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Само стратегически поставени цели могат да постигнат качествено добри резултати!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 3. 3 Профил на ........
  ........
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#1:"колаборационист";]Който е роден беден - умира глупав .[/quote]

  не ми е приятно да го призная ........но си прав++

  роден ли си да пълзиш..........криле не ти трябват


 4. 4 Профил на nelva
  nelva
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Боже господи- пак цензури.
  Пиша и някой брише.
  Докога?
  Ненавиждам тези подслушвачи и българския вариант на ЦРУ.
  Няма да повторя това ,което писах.
  Май това искате - да няма повече мнения,а?
  РАДВАЙТЕ СЕ ТОГАВА МУТРИ ТАКИВА !

 5. 5 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  "Нужни са гаранции от политиците, че години наред образованието ще е приоритет"

  Наблюдавийки преобладаващите лица на протестите и техните изказвания от трибуна и пред микрофон това изискване се самоналага!

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 6. 6 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  До коментар [#4] от "nelva":

  [quote#4:"nelva"]Боже господи- пак цензури.
  Пиша и някой брише. [/quote]

  Спокойно, стават грешки със софтуера. Не вярвам някой толкова да се е уплашил от мненията ни та да е застанал зад нас и да трие на секундата. И на мен ми се е случвало да изпратя мнение и то да не се покаже. Запазвай си копие от поста преди да го изпратиш и ако не мине го повтори. Ще видиш че няма да се изгуби.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 7. 7 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 780 Неутрално

  4.5 % от БВП и яка работа.Напълно подкрепям сериозния поглед на тази жена върху проблема.

 8. 8 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2016 Неутрално

  На другарката в главата дрънчат само мантри от подземието. Против частното образование, против конкуренцията, против личния успех, против външното оценяване... Уравниловка и таван на мечтите в едно "социализирано" стадо - това е идеалът на председателката на "Родители". Ми ще бягат, как няма да бягат.

 9. 9 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1115 Любопитно

  Цитат 1: "От друга страна голяма част от учителите, дори от университетските преподаватели, се хора, които са изключително привързани към старата система и към начина, по който преди, според тях, са се постигали високи образователни постижения. Те са абсолютно неспособни да приемат, че е възможно да отгледаш свободни хора, без да ги вкараш в казарма."

  Цитат 2: "- Защото не е реалистично да смятаме, че всеки може сам да се оправи. Много е важно като общество да разберем, че не можем да се спасим поединично"

  Г-жо Борисова, там ли сте?
  От единия цитат разбирам, че искате да има свободни хора, а от другия, че наблягате на колективизма...

  И друго - ОТГЛЕЖДАНЕТО на свободни хора...
  Как се ОТГЛЕЖДА свободен човек?
  Според мен се ВЪЗПИТАВА, и то като не му се натрапва колективизъм!
  Настроение: Много любопитно!

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 10. 10 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2582 Разстроено

  "Може да не харесваме сегашните учители, но за да може да се привлекат вбъдеще качествени хора, тази професия трябва да стане привлекателна. Едва когато се създаде голяма конкуренция за тези места, може да има и изисквания към учителите. Тогава може да бъдат създадени и критерии за тяхното оценяване. А в момента ние дори не можем да запълним свободните места."

  Това се повтори сто пъти по време на стачката на учителите!
  Даниел Вълчев и фин. министър " мъдро " закриха седенката.
  Пет загубени години, и още пет, и още предстоят да се затрият.
  Прости хора не могат да правят реформи! А е нужна и смелост, каквато на управляващите липсва.
  На всичко отгоре няма "аванта " в реформите!
  Лошо бъдеще за нацията!!!

 11. 11 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Tрябва образователен борд, подобен на валутния. Взема се учебното съдържание на някоя държава от първенците на ПИЗА-теста и се пренася в България. Външно оценяване всяка година, съобразно изискванията на взетата за модел външна система и свобода на всяко училище, да постигне тези резултати както намери за добре. Ако иска по либерален път като Валдорф системата, ако иска като в швейцарски интернат. Ако иска за 12 години, ако иска за 11.

  Чисто държавното обучение, което се лансира в статията, показа че няма капацитета да дава достатъчно качествен продукт. Най-елементарният пример е, че вече за над 51% от дечицата в София няма места в общинските детски градини и проблемът продължава да се задълбочава в посока 70-80%. На второ място, защото командно-ръководената система изпълнява и паралелни функции против интереса на учащите. Например псевдосоциалните фунции, да не се съкращават даскалски щатове, доведе до въвеждането на напълно кухия 12. клас. Учебният материал си остана същият, какъвто навремето вземахме за 11 години, и то при УПК последната година, 1 месец бригада всяко лято и 45 дена военно. Тоест имаме циганския манталитет да съсипеш подстанция за 1 милион, за да откраднеш медни намотки за 500 лева. Ще държиш 70 хиляди набор да затъпява, за да има 2000 щата за даскали. Логично, сега в клас влизат по половината ученици. Ако госпожата сравни материала с немския 12. клас, ще се разплаче безутешно и ще изпадне в тежка депресия. За хуманитарния профил там имат задължителна матура по латински и 2 езика на ЕС (английски+френски, английски+испански) освен родния немски. За природните науки - по математика 12. клас имат доста от главите на линейната алгебра, аналитична геомертрия, матрично смятане, булева алгебра, статистика и първите глави от интегралното смятане. Аналитичната геометрия я има и в конспекта за кандидатстудентски изпити в Сърбия. Т.е. кдокъдето е закачило Австроунгария, си го има в 12. клас.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 12. 12 Профил на poni
  poni
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Нещата са комплексни, а се работи на парче. Образованието не може да се самореформира. Обществото трябва да се промени и да припознае образованието за ценност. Тогава и образованието ще се промени за да отговори на новите изисквания. Децата са демотивирани, защото виждат, че по телевизията показват богатите и известните, които в повечето случаи са лумпени като Черната Златка. Щом като такива хора са българския хайлайф защо да учат - за 300лв. заплата? Не, те виждат че 80% от бизнесмените са със средно и по-ниско образование. Защо да учат, като учителите ще ги избутат, ще им пишат 3 за да не обясняват на шефа, защо не могат да накарат децата да покрият образователните изисквания. Те знаят, че средното образование реално не ги подготвя за никаква работа, освен сервитьорки, бармани в квартални заведения (за работа в елитни заведения се карат курсове) или продавачки. Затова трябва да се учи вишУ, да имаш няк'ва диплома, а вече родата и приятелите ще ти намерят работа, която слава богу, няма да е по специалността. Изпитите в университета се подаряват, защото нали трябва да има успеваемост и студенти, които да плащат такси.
  Това е омагьосан кръг!

 13. 13 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  Цитат: "Образованието е за това – да развие потенциала на детето. " -
  Абсолютно - ЗА!
  Цитат: "Затова фокусът ни трябва да е съсредоточен върху това нито едно дете да не отпада от училище" - как си представяте 12-годишна майка да ходи на училище... или 15-годишен батко в 5 клас?
  Цитат: "Социалните системи са само подпомагащи"
  Дари и такива не са, а трябва да са равнопоставени....
  Мое мнение, нищо повече...

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 14. 14 Профил на _dd
  _dd
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Дори вашето дете да е много добре образовано, то утре ще трябва да работи с тези, които не са.
  Ето, това е разковничето. Каква полза от това детето ти да е бяла врана и останалите да го кълват? И колко щастливо ще се чувства то между престъпници? Защото хора без образование не могат да живеят нормално с легални доходи.

  "Общество, което допуска бедност и нещастия, и човечество, което допуска война, са общество и човечество от низш род." Виктор Юго
 15. 15 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1115 Весело

  До коментар [#14] от "_dd":


  [quote#14:"_dd"]Каква полза от това детето ти да е бяла врана и останалите да го кълват?[/quote]
  ?????
  социализмът си е казал думата!

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  До коментар [#12] от "poni":

  Промените изискват усилия и предизвикват неудобства. Затова никоя система не се е затърчала да се реформира сама, няма и да го направи. Най-малкото, учители с педагогическите ВУЗ не учат нито интеграли, нито матрици. Затова няма и какво да предложат ако искаме да имаме образование като финландското и израелското (едни от първенците на ПИЗА). Ние само виждаме от резултатите на ПИЗА-тестовете, че нашите деца са най-тъпите парчета в географското пространство между Персийския залив и Гибралтар, но освен да вдигаме пушилка и да говорим "недофинансирана система", друго не правим.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 17. 17 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  Ето още веднъж мой стар коментар под друга една статия за образованието:

  ******

  Пращам линк към съдържанието на германски учебник по математика за редовния 12. гимназиален клас. Съвсем нормален. Не математическа гимназия, не лицей за таланти или пр.

  - Анализ. Производни.
  - Анализ. Интеграли
  - Стохастика
  - Векторно смятане
  - Аналитична гемометрия
  - Статистика

  •Ableitung ( Analysis )
  •Integration ( Analysis )
  •Stochastik
  •Vektorrechnung
  •Analytischen Geometrie
  •Statistik

  У нас 12-тия клас го въведоха само с цел запазване на даскалски щатове. Иначе гореизброените теми попадат в 6-те тома висша математика. Даже в някои икономически вуз и във висшата няма да го учат.

  http://www.frustfrei-lernen.de/mathematik/mathematik-12-klasse.html

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 18. 18 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2227 Неутрално

  До коментар [#8] от "Lemmy":

  В голяма грешка сте. Ева е майка на три деца, няма нищо общо с "другарка", реализиран професионалист, който не само знае какво иска и какво говори, а от години действа, за да го постигне.
  Просто съм скептична към новия закон и изглежда по-добре да бъде приет от нов парламент.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 19. 19 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#8] от "Lemmy":

  Напълно ви подкрепям. Тази жена говори глупости.
  Например профилирането.
  Ситуацията е точно обратната на тази, която тя описва - т.н. работници пристигат да търсят работа, но не могат или не знаят НИЩО. Само обща култура - гледали са новините снощи.
  Винаги на пазара на труда ще успяват специалистите и за тях ще има търсене.

 20. 20 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 396 Неутрално

  До коментар [#8] от "Lemmy":

  "Другарката" добре се аргументира.
  Нещо не си разбрал/а интервюто.
  Бягаме не заради посочените от теб причини!

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 21. 21 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#12] от "poni":

  "Не, те виждат че 80% от бизнесмените са със средно и по-ниско образование"
  Ами с какво образование да са? Те са магазинери, собственици на автосервизи, бръснарници, ключарници и т.н. и т.н.
  Може би искате тези хора да са академици?

 22. 22 Профил на poni
  poni
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#16] от "cinik":
  Сравняваш ябълки с круши. Нашето образование не е проектирано по критериите заложени в ПИЗА. Не може да искаш от хора, които са учили за художници или ай ти инженери да знаят всички подробности около храносмилателния тракт на овцете. Ако закараш някой професор по философия сред чубаните ще се окаже, че е най-големия тъпанар, защото не може да различи овца, която е раждала от такава, която не е. Ти учебник отварял ли си? Дяволски сложен е материала и децата не го разбират. Фундаментални неща не се учат и не се знаят за сметка на разни сложнотии, които учениците вероятно ще ги схванат, ако им се преподадат след 5-10 години(като тези промени, които ти предлагаш). Това което трябва да се учи в университета и да се знае само от специалисти го учат в средна степен. Има неща които са трудни за студентите, а се учат в 7 клас. Когато завърших училище не исках да кандидатствам в университет, защото си мислех, че учебниците ще са още по-сложни и няма да се справя и... сбърках. Повечето неща ни ги преподавах по много по-достъпен начин. В педагогическите ВУЗ-ове не се учели матрици....за какъв дявол му е на един начален учител матрица? Сигурно за да пресметне треакторията на хартиените топчета, с които се замерят учениците.

 23. 23 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 761 Неутрално

  [quote#11:"cinik"]Чисто държавното обучение, което се лансира в статията, показа че няма капацитета да дава достатъчно качествен продукт. [/quote]

  Не съм съгласен. Държавата в ЕС с най-добро средно образование е финландия, където почти няма частни училища (изкл. под форма на алтернативно обучение).

  За другото съм съгласен, в учебниците е пълно с безумия, от друга страна часовете по мат., физика химия и т.н. бяха силно намалени (за последните 20г. около 2 пъти) за сметка на това се учат глупости, които детето спокойно може да усвои в семейната среда, но трябва да има работа за измислени (х)уманитарни специалности и педагози.

  А индобългарите как ще бъдат накарани да се учат, защото това е единственият начин за интеграция, всичко друго е нерално и води до това да се хванем за гушите един ден.

 24. 24 Профил на poni
  poni
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#21] от "timtim"
  Поне бакалавър. Да се управлява магазин или автосервиз не проста работа. Е, то си личи и от нивото, на което е бизнесът и услугите, които предлага.

 25. 25 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  [quote#23:"olimpipanov"]Не съм съгласен. Държавата в ЕС с най-добро средно образование е финландия, където почти няма частни училища[/quote]

  Нека изясним причинно-следствената връзка. Няма частни училища, защото държавната система е толкова стегната, че частникът няма какво повече да предложи. Или обратното, сложили са пречки на частното образование, което е довело до повишаване на общото ниво...Май по-скоро първото...

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 26. 26 Профил на poni
  poni
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#23] от "olimpipanov":
  Пич, ти наясно ли си до каква степен е застъпена хуманитаристиката в северните държави. По една случайност ми е известно, че в древността финландските войни освен бой с меч, лък, езда, управление на лодка, пеене и т.н. са изучавали поезия и поетика (правилата за правилата за правене на литература) и са пишели и поеми (масово). нямало е войн, който да не може да пише литература. В теази държави хуманитаристиката е издигната в култ!

 27. 27 Профил на martosto
  martosto
  Рейтинг: 506 Неутрално

  "Над 40 ключови промени в законодателството останаха недовършени заради предстоящото предсрочно разпускане на Народното събрание. Сред тях е и Законът за училищното образование....."

  Някои, от които е по-добре, че не са извършили, че съдейки по вече направените промени в други сектори, сигурно щяха съвсем да закопаят и образованието. Политиците не искат да има добро образование, защото образованото население е вредно за тъпото управление. Герб добре се постараха по време на управлението си да снижат образователното ниво до минимум.

  Не вярвай сляпо в идеали, защото лесно се трошат!
 28. 28 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 761 Неутрално

  [quote#25:"cinik"]Нека изясним причинно-следствената връзка. Няма частни училища, защото държавната система е толкова стегната, че частникът няма какво повече да предложи.[/quote]

  Ами да си стегнем нашата система, ако може без да се наливат пари в частниците (с много малки изкл. не предлагат по-добро ниво от държавните, предимството са по-добрата база и мотивация в персонал и ученици).

  Тези пари ако се дават по-добре да е за българските у-ща в странство. Без тях само за едно поколение децата на емигрантите и гурбетчиите ще забравят какво е бълг. език и България. Ако някой ден колеллото се завърти и нещата в Бг потръгнат една макар и малка част ще се завърнат-справка PIGS + донякъде Ирландия.

 29. 29 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1277 Гневно

  [quote#10:"Alexander97"]Прости хора не могат да правят реформи[/quote]

  Така е. Всички чиновници от МОНМ трябва да се уволнят и на тяхно место да се назначат преподаватели с дълъг опит...

 30. 30 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  рядко съм била толкова съгласна с всичко, казано в едно интервю

 31. 31 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1277 Гневно

  "До коментар [#30] от "owen":

  "реформата в този сектор, очаквана с години, ще трябва да започне отначало" - Пръв за реформа в образованието заговори бившия министър Игор Дамянов в 2004 г. Догодина стават 10 години!? Игнатов повтори финта на Вълчев - всяка година се канеха да приемат нов образователен закон и ....накрая не го приеха. От министерството излизат разни много странни заповеди, които се провалят с гръм и трясък в училищата! Затова, повтарям - в МОНМ всички чиновници трябва да бъдат УВОЛНЕНИ незабавно!!!!

 32. 32 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Я, имало и нормални родители създали нормална организация. Защо Дневни досега ни даваха информация само за откачалките?

  Romanes eunt domus!
 33. 33 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#11] от "cinik":

  Наглееш. Езиковите гимназии още има ниво. ВИСОКО!

  България е древна и заслужава много повече!
 34. 34 Профил на Velina Stoykova
  Velina Stoykova
  Рейтинг: 229 Неутрално

  и Дневник да си проверяват текстовете за грешки, че понякога трябва да гадая какво искат да кажат

 35. 35 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 576 Неутрално

  [quote#9:"the_flea"]От единия цитат разбирам, че искате да има свободни хора, а от другия, че наблягате на колективизма...[/quote]

  Очевидно не сте наясно, че личната свободност е най-ярко изразена в общества, изградили определен тип колективистични нагласи у членовете си. Разбира се - не примитивният колективизъм на текезесетата и видиотения соц, а колективизмът на свободни индивиди, които ясно осъзнават, че има стратегически цели на общото благо, които могат бъдат постигнати единствено чрез колективно усилие.
  Затова западните общества са конгломерат от индивидуалисти, способни бързо да се обединяват около позитивни каузи, а ние сме все още в стадо, в което всеки се опитва да се спаси поединично, без да разбира, че така няма как да стане!
  Докато не променим този модел на поведение и мислене, нищо позитивно няма да се получи у нас!

  Не съм магаре;-)
 36. 36 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 576 Неутрално

  [quote#11:"cinik"]Взема се учебното съдържание на някоя държава от първенците на ПИЗА-теста и се пренася в България. Външно оценяване всяка година, съобразно изискванията на взетата за модел външна система и свобода на всяко училище, да постигне тези резултати както намери за добре. Ако иска по либерален път като Валдорф системата, ако иска като в швейцарски интернат. Ако иска за 12 години, ако иска за 11. [/quote]

  Съгласен!
  Само ако може да обясните откъде ще вземем преподавателите, законовата база, администирането и парите за всичко това.
  Благодаря предварително!

  Не съм магаре;-)
 37. 37 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Нека отбележа нещо много тъжно: ако утре публикуват инфо за някоя гръмната мутра, коментарите ще са стотици. Под толкова стойностен текст за проблемите около децата ни са се отчели под 40 души...
  Това е положението с характера на общественото внимание: мутрите са във фокуса, децата са незначителна подробност.
  На такова общество - такава образователна система!

  Не съм магаре;-)
 38. 38 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1650 Неутрално

  Най-важното е сега този закон да не бъде приет ,защото някакви лобисти прилъгали едни майки който са много кресливи и даже днес пробили до Цецката и тя обещала че ГЕРБ можели да приемат закона . И тая се води юрист, ама от текезесарка какво да очакваш - около 300 текста да бъдат приети за два три дни !!! Един от най- спорните законопроекти да бъде приет на килограм .
  Затова учителите в София да спретнат една палатка пред парламента , да приготвят няколко плаката и да покажат че помнят 2007 година . Ефектът ще бъде незабавен.

 39. 39 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 932 Гневно

  Ей това с държавното финансиране на частните училища най ме е яд! Да идва следващият парламент и да маха този текст! Баси!
  А мотивите бяха безумни! "Държавата била гарантирала образованието и затова трябвало да плаща на частниците"!
  Ми държавата гарантира и сигурността! Да взема да плаща и на частните охранителни фирми я! Какво само на Цецовците ще урежда бюджет? Някои от нас плащаме за СОД? Откъде накъде ще си плащаме конституционно гарантираното ни право?

 40. 40 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  До коментар [#18] от "etty1":

  "В голяма грешка сте. Ева е майка на три деца, няма нищо общо с "другарка", реализиран професионалист, който не само знае какво иска и какво говори, а от години действа, за да го постигне."

  Ети, за първи път защитавам Леми в този форум, но в случая е неизбежно.
  Ева Златева-Борисова е 100% другарка, която влезе медицина по втория начин, в "онзи списък", с 3-ка и 4-ка. Няма да разказвам, кои са родителите й, тъй като става много дълго.
  След като избута някак си следването, стана продавачка на лекарства. Номенклатурата успя да я избута дотам, за лекар-специалист не ставаше.
  Вижте какво е казала:" Вместо да насърчаваме частното образование, трябва да направим обратното – да насърчим родителите да участват пряко в управлението на държавното училище, където да има повече прозрачност и отчетност."
  Това е висша форма на социализъм. Ако частните училища са дружества с идеална цел и работят по програмата на Министерство на образованието, голяма част от проблемите отпадат, вкл. и таксите стават достъпни.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 41. 41 Профил на Spand
  Spand
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#1] от "колаборационист":

  Абе няма какво да си говорим. Не беден, ами от глупави родители...

 42. 42 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Гаранции да, но от кои политици ???
  Днешните, не би...

 43. 43 Профил на Spand
  Spand
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#19] от "timtim":

  "Само обща култура - гледали са новините снощи."

  Прощавай, но е нужна съвсем малко обща култура, за да знаеш, че обща култура не = гледане на новини. Ама нейсе.

 44. 44 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Любопитно

  До коментар [#39] от "Федор Венедиктович Езерский":

  "А мотивите бяха безумни! "Държавата била гарантирала образованието и затова трябвало да плаща на частниците"!"

  Хайде, сега се опитай да мислиш.
  Представи си, че има повече ученици, отколкото държавните училища могат да поемат. И какво според теб трябва да направи въпросната държава? Да построи нови училища? Колко за една Петилетка? И така, тази държава решава, че е по-евтино, по-изгодно за данъкоплатеца и ако нещата са добре организирани, по -добре за народонаселението, да финансира в същата степен, както държавните, така и частните, без да строи нови, а спестените пари да използва за нещо друго.
  Последното изречение беше малко дълго за теб, така че ако не си разбрал, питай.
  Отам нататък, как частните училища ще се дофинансират, си е техен проблем: такси, дарения, фондове и т.н., а ролята на държавата е да контролира изпълнението на учебните програми, подобряването им и така нататък.
  Всичко останало е комунизъм от съветски тип.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 45. 45 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 932 Весело

  [quote#44:"grand funk railroad"]Представи си, че има повече ученици, отколкото държавните училища могат да поемат. [/quote]

  Това е допустимо изключение При липса на капацитет, тогава давам Но само до момента, когато държавата или общината построят училище... ако построят. Че като гледам колко много се построиха през последните 25 години...

 46. 46 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 932 Любопитно

  До коментар [#44] от "grand funk railroad":

  Иначе същото е и с охраната на жилища, офиси и други такива помещения. Защо държавата не плаща на частните охранители? Така или иначе полицията не смогва...

 47. 47 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Весело

  До коментар [#45] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Оценявам чувството ти за хумор.
  Няма да построят, защото "паре нема" и няма не само у нас, ами и в ЕС. Затова смесеното финансиране е необходимо.
  Лека нощ! До утре!

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 48. 48 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 932 Весело

  До коментар [#47] от "grand funk railroad":

  Лека

 49. 49 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#40] от "grand funk railroad":

  Няма нищо социалистическо в участието на родителите в управлението на държавните училища. Родителите в САЩ участват редовно в управлението на американските държавни училища.

  Romanes eunt domus!
 50. 50 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2830 Неутрално

  Каквото и да си говорим,училището е експеримент с неизвестен край. Аз съм художник,който Господ го е дарил с талант. И никое училище не може да ме научи да рисувам.
  Учителите получават пари за Нищо? Те са там просто,за да повтарят папагалски неща,сътворени от гениални хора.

 51. 51 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Любопитно

  До коментар [#49] от "|":

  A има ли нещо социалистическо, в това да отричаш частните училища?

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 52. 52 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  [quote#33:"flagellumdei"]Наглееш. Езиковите гимназии още има ниво. ВИСОКО! [/quote]

  Няма как да събереш най-умните 5 % от младежите на едно място и да няма резултати. То и по ВУЗ-овете веднъж на 10 години се случват такива потоци, където студентите знаят повече от преподавателите. Но при ВУЗ има голямо омешване, затова този ефект се получава на случаен принцип. А за езиковите и математическите има сериозен предварителен подбор и оттам насетне не се знае, дали самото училище развива пълния потенциал на тези 5% или повече не го задържа.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 53. 53 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2227 Неутрално

  До коментар [#40] от "grand funk railroad":

  Познавам Ева от десетина години като активен родител и споделям много от нейните възгледи за образованието и възпитанието. Не знам фамилната история, нито подробности от студентските години. Възможно е да греша, но на първо четене харесах и това интервю.
  Ще ти разкажа една лична история, която може да има, а може и да няма отношение към темата: Преди време имах здравословен проблем, който по някаква причина се оказа труден за диагностициране от не малко известни специалисти. Отидох при случайно избран от мен лекар без научна титла, който незабавно се справи с диагнозата и предприе адекватно лечение. Когато разбра името на "моята" лекарка, той искрено се зарадва, сподели, че е негова състудентка и е била най-блестящата в целия випуск и ме посъветва да остана неин пациент. Нейната реакция беше безмилостна: "Той беше най-некадърният студент, изненадана съм, че изобщо е станал лекар." Възможно е и двамата да са прави в някаква степен. Мен ме излекува "некадърният". Майка ми беше лекар, аз избрах литературата. Вярвам, че интелигентният човек се развива през целия си живот и надраства родителите си, учителите си, приятелите си. Способен е на промяна. Познавам деца от частни български училища, които не умееха да четат на 8-9 години, без да имат отклонения в развитието. Без да политиканствам, мисля, че училището е много болно и се нуждае от грижите на цялото общество.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 54. 54 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2556 Неутрално

  До коментар [#53] от "etty1":
  [quote#36:"Марко"]ъгласен!
  Само ако може да обясните откъде ще вземем преподавателите, законовата база, администирането и парите за всичко това.
  Благодаря предварително! [/quote]

  Първо трябва да се начертае къщата, после да се положат основите, после да се надгражда. И когато въведохме валутния борд, имаше 2 години катаклизми, преди нещата да си поемат по правилния път. Ясно е, че резултатите в началото ще бъдат много плачевни. Майките и татковците ще имат много да псуват "онези горе", затова че постиженията са 20% от тези на финландското дете. Но не виждам с какво помагаме, ако ги оставяме все така да живеят щастливо в своето невежество. Постепенно ще се види къде куца, учители повече ли трябва, доквалифициране на учители ли трябва, нови учебници ли трябва, нова методика ли...Все пак говорим за подход, с който се прецелваме в най-доброто в света и почваме да го гоним.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 55. 55 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  До коментар [#53] от "etty1":

  Нямам нищо против нейните качества като родител, нито възгледите й по отношение, възпитанието на децата. Просто тя наистина е "другарка", която се възползваше, без никакви скрупули, от номенклатурното си положение.
  Не мога да се съглася с отричането на частните училища, обвързани разбира се, със съответни законови разпоредби.
  В медицината, особено, от всеки добър студент, не става добър лекар и обратното, съдейки по себе си.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 56. 56 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 576 Неутрално

  [quote#44:"grand funk railroad"]Представи си, че има повече ученици, отколкото държавните училища могат да поемат.[/quote]

  Това "представяне" изисква непременното фантазирането на извънземни, като ученици, понеже от десетилетия проблемът на системата е точно обратен - все по-малко ученици из пустеещите на много места държавни училища...

  Не съм магаре;-)
 57. 57 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2227 Весело

  До коментар [#55] от "grand funk railroad":

  За самоирония винаги ще получиш плюс от мен
  Целият разговор е полезен заради различните гледни точки, които разкриват хората и темите от всякакъв ъгъл. Не съм против частните училища, а против упадъка в държавните.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 58. 58 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#51] от "grand funk railroad":

  Има нещо много социалистическо в това да искаш да даваш държавни пари на частните училища. И да продължаваш да ги наричаш частни.

  Romanes eunt domus!
 59. 59 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  До коментар [#58] от "|":

  За да проумееш финансирането на частните училища, в нормалние държави, прочети коментар 44.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 60. 60 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#59] от "grand funk railroad":

  Изобщо нямам намерение да дискутирам финансирането на частните училища, правил съм го в темите по въпроса. Според мен е малоумно, за щастие в "нормалната държава" където живея, частните училища не получават подаяния от държавата.

  Та, избягвай да наричаш с термина социализъм неща, които не са ти ясни.

  Romanes eunt domus!
 61. 61 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  До коментар [#60] от "|":

  "Та, избягвай да наричаш с термина социализъм неща, които не са ти ясни."

  Толкова са ми ясни нещата, че малката ти главичка не може да ги проумее и изобщо не ме интересува, дали имаш намерение да дискутираш или не.
  Социализмът така ти е пропил мозъчето, че повече не ми се спори с теб.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  До коментар [#62] от "|":

  Учените не разправят. Учените учат полуграмотните като теб.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1125 Неутрално

  До коментар [#64] от "|":

  "Да ти кажа, понеже съм един от тях -- не учим полуграмотните"

  Оценявам шегичките ти. Ако беше един от тях, нямаше да пишеш подобни глупости.
  Понеже аз съм един от тях, да ти обясня само, че между другото се налага да обучаваме полуинтелигенти като теб.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 66. 66 Профил на tarator9
  tarator9
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#65] от "grand funk railroad":

  Вярно е, на някои нещастници, които си въобразяват че са учени им се налага да образоват разни полуграмотни екземпляри

  Но не на всички. Някои правим наука

  Romanes eunt domus!
 67. 67 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2830 Неутрално

  До коментар [#53] от "etty1":

  За да бъде успешно българското училище,трябва да има няколко елитни училища. В часовете по диктовка,аз пишех много бързо и трябваше да изчаквам другите да ме настигнат. Това убиваше желанието ми за напредък.
  За лекарското съсловие не ми се говори. То деградира по целият свят. Само хвърлете един поглед на "Анатомията на Грейс"! Какви откачени "проблеми" се решават там-все на една крачка от лудницата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK