Обащиняване

Корицата на новата книга на Георги Господинов

© Жанет 45

Корицата на новата книга на Георги ГосподиновКолко пътува светлината от едно спряло слънце и какво можем да свършим за тези минути?
Коя е най-могъщата дума?
Какво означава да закъснееш за среща, уговорена преди 40 години?
Какво ще правим със смъртта утре, в близко бъдеще?


Тези въпроси предизвикват от задната корица на новата книга на Георги Господинов. Тя е сборник с 19 разказа, писани през последните години. Носи заглавието "И всичко стана луна" и излиза на 7 август (от издателска къща "Жанет 45"). "Дневник" е първата медиа, която публикува един от тях, а той беше подбран специално за читателите лично от писателя.
Понякога вторник може да започне и с такава история.
Приятно четене:


На Дребосъка никак не му вървеше с бащите. Тук изобщо на никой не му вървеше с родителите, но повечето все ревяха за майки. Самият дом, от който пристигаха, кой знае защо се казваше "Майка и дете". Първо, майки там липсваха. И второ, само момичетата си искат майки. На мъжете им трябват бащи. А дом "Баща и дете" нямаше. И никой не можеше да каже защо. Бащата кучета го яли, смееше се Цеца готвачката, неговата приятелка. Вече беше на 7, от старите в детското сиропиталище. В целия дом нямаше нито един мъж, освен Михал Сакатия, портиерът. Беше с една ръка, но с другата биеше като за две. Носеше стара фуражка, празният му ръкав беше напъхан в колана на гимнастьорката, почти не приказваше, само биеше. Ако иска да ти каже здрасти, просто те пляска по врата. Такъв му беше езикът. Той друго не е видял, оправдаваха го леличките. Всички го заобикаляха. Не ставаше изобщо за баща. Бащата не те бие, където те срещне. А на Дребосъка така му се искаше баща. Беше на преклонна възраст за осиновяване, старче (това го каза Цеца), пък и в тези тежки години кой ще си вземе питомец.
И един ден го видя, ей така, както зяпаше през прозореца на стаята. Големият кестен в дъното на двора. Измъкна се същия следобед след занятията и отиде при него. Въртеше се, пипаше му кората, оглеждаше го от всички страни, преценяваше. Ставаше за баща, имаше си всичко, беше едър, с големи клони. Много по-голям от Михал Сакатия. И никога нямаше да го бие. Ще те обащиня, каза му той. Беше си измислил тази дума. Щом децата ги осиновяват, значи бащите се обащиняват. Кестенът мълчаливо се съгласи. Така Дребосъка започна да го обащинява. Всеки следобед ходеше при него, разправяше му за Цеко и Теко, двамата близнаци, които бяха тарторите в групата, за Найден дебелия, който си има дядо и много се фука, като дядо му го взема в неделя следобед, за Цеца готвачката, за мазето с въглищата, където понякога го наказват...


Един ден близнаците го бяха проследили и чуха, че си говори с кестена. Изскочиха зад гърба му и започнаха да го подиграват. И двамата бяха дангалаци, с цяла глава по-високи от него. Я, че ми се пишка, каза единият, свалиха си гащите и започнаха да пикаят върху баща му. Това вече беше прекалено. Дребосъка се засили и започна да ги блъска с малките си юмруци. Те не повярваха в началото, после го хванаха, извиха му ръцете и започнаха да го налагат където сварят. Дребосъка не се предаваше, опита да рита и хапе, никак не искаше баща му да се срамува от него. Добре, че в това време довтаса една от лелките и го спаси.


Но по-лошото предстоеше. Към края на годината, късно през есента, кестенът съвсем залиня, листата му ръждясаха, покриха се с кафяви петна, заболя и започна да съхне. Заговори се, че и без това за нищо не става, а заема мястото за една хубава барака за въглищата. И един ден дойде дядо Стамо от селото с бензинова резачка. Всички бяха в час, като чуха шума на резачката, Дребосъка веднага усети какво ще става, скочи от чина, избяга от стаята и хукна към дървото. Мина като вятър покрай слисания Михал и стигна до баща си, преди дърварят да забие острата си машинка. Хвана се за най-ниския клон, набра се, прехвърли се на друг и за секунди се изкачи горе на дървото. Стоеше между клоните като уплашено зверче, трепереше и гледаше към стареца, който беше спрял машинката. Не ви го давам, извика Дребосъка, да знаете. Усещаше, че докато е тук горе, при него, баща му е в безопасност. Долу започнаха да се събират леличките, Михал обикаляше като вълк под дървото и въртеше глава, но нямаше как да се качи с една ръка. Дойде и директорката. Веднага да слизаш оттам, заповяда тя и Дребосъка видя големия железен пръстен на ръката й. Всички се бояха от него. Тя не биеше с пръчката като другите, не удряше с юмруци като Михал, само те чукваше по главата с тежкия пръстен. Няма да сляза, каза тихо Дребосъка. Работата се закучваше. Не вървеше да викат пожарната от града за едно хлапе. Михал ръмжеше все по-яростно и Дребосъка знаеше какво го чака, ако слезе. Тогава Цеца готвачката, неговата приятелка, си каза нещо с директорката и му извика. Ако слезеш сега, ще ти се размине и бой няма да ядеш. Ето и директорката да ти каже. Директорката поклати глава. Дребосъка помълча малко и също завъртя глава: не. Нямаше да предаде така лесно баща си. Ще сляза, каза той, ако обещаете, че няма да го колите. Две от лелките ги напуши смях. И да си отиде дядо Стамо с резачката. Главата ще ти счупя, извика директорката, но леля Цеца й каза нещо. Добре, рече директорката, дядо Стамо си тръгва, а ти слизаш. Старецът нарами резачката, сложи си ватенката и тръгна полека към селото. Дребосъка се поколеба още няколко минути. Дали му казваха истината? Няма страшно, каза на дървото, погали клона, на който седеше, и бавно тръгна да слиза. Пък и така му се пишкаше вече. Още като стъпи на земята усети железния захват на Михал. Повлече го към мазето с въглищата, където беше наказалнята, така й викаха. Цеца готвачката тръгна след тях и каза на Михал никакъв бой, директорката наредила. И верно, като по чудо не го биха, само го затвориха долу. От прозорчето се виждаше двора и след десетина минути той изумен чу звука на резачката. Бяха го излъгали... Запуши си ушите, стисна очи и се свлече в ъгъла, не искаше да чува и вижда как колят единствения му баща.


Втория си баща Дребосъка намери на следващата година. Вече беше на осем. В Дома докараха бюст на Сталин. Нов, хубав, гипсов, съвсем като истински. На откриването на бюста директорката каза, че Сталин е баща на всички народи. И така думата баща се загнезди в главата му. Щом е баща на цели народи, значи поне малко, една мравешка част, е и негов. Все намираше за нещо да се върти около него, ако нямаше никой наоколо, се осмеляваше да го пипне. Този път никой не смееше да му се подиграва, всички се страхуваха от този му баща. За новата 1956 г. от местния завод им подариха играчки – кукли за момичетата и пушки за момчетата. Вярно, че бяха от бракуваната продукция, главите на куклите прекомерно надути, а дулата на пушките кривнати настрани, но кой ти гледа. И след като вечерта всички си легнаха и дори Михал заспа, Дребосъка стана и отиде при татко Сталин да му покаже пушката. Знаеше, че баща му разбира от оръжие, беше генералисимус, най-главният в света. И баща му гледаше пушката разбиращо, с леко присвити очи. Беше най-хубавата му Нова година, за пръв път получи подарък и прекара цяла вечер с баща. Четири месеца по-късно една сутрин, докато тичаше както винаги да каже добро утро на баща си, закова като попарен пред учителската стая. Баща му го нямаше. Постаментът, където довчера седеше бюстът, сега беше празен. Нямаше кого друг да попита, освен готвачката. Това, което тя му обясни, съвсем го обърка. Първо се оказа, че баща му бил умрял още преди три години, но за това никой не говореше в сиропиталището. Учителката твърдеше, че е жив, че се грижи за нас, че... И второ, изведнъж се разбрало, че всъщност не бил чак такъв, за какъвто сме го мислели. Но повече не поиска да му каже.


Цяла пролет Дребосъка не можеше да проумее защо махнаха бюста на баща му генералисимуса, тъкмо беше научил гладко думата, и може ли той да е бил толкова лош баща на народите. За него си беше добър.


Мина лятото, дойде есента, преместиха го в сиропиталището на големите, а Дребосъка все така се оглеждаше за подходящ баща. Искаше да опита още веднъж. В неделите, когато беше по-пусто, се измъкваше тайно през една дупка в оградата и обикаляше наоколо. Домът беше изолиран, в горния край на градчето, далеч от последните къщи, най-често нямаше жива душа наоколо. И един ден от нищото пред него се появи куче. Сигурно бяха го напъдили отнякъде. Дребосъка отиде при него, то не се помръдна, не се уплаши. Прегърна го. За първи път прегръщаше нещо, което е топло и живо. Татко му кестенът беше твърд на прегръщане, татко Сталин - хладен, а новият му баща беше топъл, с влажен нос и мека козина. Привърза с тел няколко клона и му направи къщичка в храстите край пътя. Започна да бяга през ден, минаваше оградата, носеше от кухнята малко сух хляб, седяха двамата с и си говореха. На него му разказа за учителката, която един ден прибрали с джип директно от класната стая и повече не се върнала. За това как веднъж му казали да слезе долу, че майка му и баща му го чакат и как той уж знаел, че те не съществуват, ама хукнал по стълбите бос, а после се оказало грешка, били на другия Димчо. Разказа му накрая и за хубавата Лена, с тъжните очи, която го заглеждала, ама той нищо. Баща му само слушаше и го гледаше право в очите, никой не беше го слушал толкова дълго. През зимата Дребосъка сви от мазето една много стара ватенка и я занесе на баща си, да спи на нея. В Дома също беше студено тази година, въглищата не стигаха и той разказваше как са започнали да спят по двама на легло, за да се топлят. С третия си баща Дребосъка живя дълго и щастливо цели 4 години и половина. Един ден през пролетта, когато всичко течеше и чуруликаше, Дребосъка не откри баща си в колибата. Подсвирна, огледа се, почуди се как да го извика, не беше му дал име. Татиии... Ослуша се, но не чу нищо. Татиии!... извика по-силно. В края на пътя, на разклона за града се виждаше спрял камион. Хукна с все сила натам, като наближи, видя хората с пушките, които се въртяха около него и разбра всичко. Двама от тях тъкмо хвърляха труп на куче в карусерията. Какво има момче, подвикна му единият, въртят ли се и други бездомни псета тука? Обърна се да не го видят, че ще се разреве, и тръгна обратно. Беше вече на 13, източил се доста, и прякорът му седеше като окъсяла дреха. Разрева се чак като стигна тяхното място с колибата. Той, дето не беше ревал, като го заключваха при кюмюра или като го биеше Михал Сакатия. Какви бяха тези хора, дето хем не ставаха за бащи, хем видеха ли баща някъде, все го убиваха.


Същия този ден Дребосъка реши, че повече няма да обащинява. Седмица по-късно намери в мазето две изоставени почти слепи котета и ги осинови. Вече беше баща.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (90)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  Браво, чудесен разказ!

  Искрени поздрави на автора!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  Георги Господинов. без съмнение има добър словоред и леко перо така да се каже !
  Това което ме притеснява е ,че е от така наречените поръчкови писатели малко прекалява със соросоидните влечения от неолиберален тип като вменява даже исторически "истини" за това как точно стоят нещата и преди и сега !

  По-добре изчакайте 1-2 години и книгите му ще се продават по 25ст на сергиите за книги втора употреба ! Не се ловете на PR хватки като реагирате с покупки веднага !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3 Профил на Nice
  Nice
  Рейтинг: 278 Неутрално

  На мен пък много ми харесва

  мдааа...
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1781 Неутрално

  Интересно четиво.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 7. 7 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Хубав разказ. Неприятно ме изненадаха една-две правописни грешки като "карУсерия" и тук-там някоя пунктуационна. Коректор???

  'Let light surround you' Dream Theater
 8. 8 Профил на haggard
  haggard
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#2] от "comandante":

  Ех, команданте, командантееее... На Бузлуджа на какви неща ви учат само, човек му се иска да стане Станишевист направо.

 9. 9 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#2] от "comandante":

  Аз не зная много за автора и по натура не съм тип, дето ще се втурне да купува каквото и да било - Интернет е достатъчно голям, в края на краищата, а деня ни - винаги по-къс отколкото бихме искали.

  Но този разказ е добър и ми подейства...хмм...подмладяващо...в смисъл припомни ми усещания малко скътани по ъглите на съзнанието ми и вече ръждясали.

  Не зная дали цената на книгите след 5 години е някакъв обективен критерий за каквото и да било.

  Впрочем един Валери Петров винаги е бил и си остана верен на социализма/комунизма, но това не му пречи да е превъзходен писател и преводач...нали?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Колко пътува светлината от едно спряло слънце и какво можем да свършим за тези минути?
  На "туй" и Айнщаин не може да даде отговор, камо ли старозагорски дис.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 12. 12 Профил на ===.....
  ===.....
  Рейтинг: 476 Весело

  [quote#2:"comandante"]Това което ме притеснява е ,че е от така наречените поръчкови писатели[/quote]

  никой не публикува непоръчкови писатели , икономисти,социолози,психолози ... ..
  изобщо ...ЛОЗИ

  подобни "момчета за поръчки" пряко влияят на покупателната ни способност.........
  и то в кофти посока

  скоро имаше мнение на субект , когото не уважавам много , но в случая беше 100 % екзактен:

  "протестиращите ще спрат да протестират Преди да са разбрали

  за какво Трябва да протестират

  населението бърка класовата борба с театрална постановка...
  и за това бензинът е по 2.60 лв/л

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 14. 14 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2111 Разстроено

  До коментар [#4] от "comandante":

  На теб какво ти става? Като не ти харесва - добре, но какво си почнал да даваш съвети на хората, този бил такъв, онзи - онакъв. Не купувай, продавай, 25 ст.
  [quote#2:"comandante"]По-добре изчакайте 1-2 години и книгите му ще се продават по 25ст на сергиите за книги втора употреба[/quote]

  Абе ти си типичен комунист.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 15. 15 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2111 Гневно

  [quote#13:"comandante"]Може да ми викаш и "батя" - помаците така говорят нали !? [/quote]

  До коментар [#13] от "comandante":

  Не само комунист, но и злобен.
  Ти изобщо познаваш ли някой "помак", че знаеш как казват и ти по принцип си и расист, а?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на parabelum
  parabelum
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Колкото по-малко литература, толкова повече литература.

  Ето, тук например има по-малко литература (без скрито послание, изискан стил, и т.н.), но затова има повече литература, в смисъл повече влияе:
  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2204139
  Колкото повече авторът си отива, толкова повече читателят(зрителят) идва.

  Живеем във времена, в които един клип в YouTube може да трогне повече от "Война и мир" на Толстой.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Колко пътува светлината от едно спряло слънце и какво можем да свършим за тези минути?
  и още една гледна точка за "спрялото слънце" и свършването
  - Скъпа, свърши ли? - попита той.
  - Не, - отговори тя.
  - Хайде свършвай, а аз изпуша една цигара на терасата.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 23. 23 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  [quote#14:"Чарли"]Абе ти си типичен комунист. [/quote]
  Нека да направим веднъж определение какво е КОМУНИСТ !
  .... защото тук стреляте в различни посоки !
  Има сведения ,че над 500 са реформаторите комунисти вербувани от чужди посолства в периода 1985-1990г. всички те чудесно се интегрират в новата "пазарана" и "демократична" среда ще ги познаете по хубавите имоти в южната част на София , сметките в швейцарски банки , депутатските карти , активите във водещи фирми и децата им които се изучиха в чужбина в престижни университети !

  Аз не отговарям на подобно определение !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Asdfgh
  Asdfgh
  Рейтинг: 581 Любопитно

  До коментар [#13] от "comandante":

  Братан!
  Аз съм тъповат,с нисък КИ(към 160)!
  Харесвам Сталин и обожавам жени с големи дупета!Сиреч съм Сталинист-Гъзоман!
  Но при всичките ми тез отрицателни черти разказчето ми хареса!
  Та обясни ми,като на прост Сталинист-Гъзоман къде видя соросоидалност в този разказ,та да знам и да се пазя от подобна напаст!Щото не мога да го дишам Шорош!(напълно сериозно)
  P.S.Между впрочем,и мен са ми викали Батя...едни сериозни хора(не помаци,а рушнаци)!

  НЕРЕАЛИЗИРАНАТА любовница може да е по-отмъстителна от ИЗОСТАВЕНАТА!
 26. 26 Профил на colonel
  colonel
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#1:"Боби Колев"]Браво, чудесен разказ! [/quote]
  Нямам думи. Разказът е бонбон.

  Портал "Култура" строшиха на комунизма кура.
 27. 27 Профил на Asdfgh
  Asdfgh
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#22] от "Боби Колев":


  Респект!Още цвиля от смях!

  НЕРЕАЛИЗИРАНАТА любовница може да е по-отмъстителна от ИЗОСТАВЕНАТА!
 28. 28 Профил на ръца пръца
  ръца пръца
  Рейтинг: 860 Разстроено

  помагам на едно сираче от дом близо до София, сякаш нейните разкази е публикувал Господинов... сякаш една ръка ми е стиснала гърлото и не пуска...

  птицата може да се влюби в риба, но къде ще живеят...
 29. 29 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Изопачаване на езика, опошляване на литературата.

 30. 30 Профил на corelli
  corelli
  Рейтинг: 524 Любопитно

  Коменданте,знаете ли че,всички опери на Верди,са написани по поръчка?! А век и половина след това,все още вълнуват и са посещавани!

 31. 31 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  [quote#25:"Asdfgh"]Аз съм тъповат,с нисък КИ(към 160)!
  Харесвам Сталин и обожавам жени с големи дупета!Сиреч съм Сталинист-Гъзоман!
  Но при всичките ми тез отрицателни черти разказчето ми хареса! [/quote]
  На такива интервенции КИ не указва съпротива по-скоро емоционалния праг на поносимост и състрадание ти е сдал багажа!

  Задай си въпроса - защо ? Защо автора е написал този разказ какво цели с него и защо засяга тези кътчета в мозъка където са скрити най-интимните детски спомени за първите разочарования в живота и ги е примесил със студения бюст на Сталин и трудното за прегръщане дърво ?
  Какви асоциации ще развиват думите свързани с епохата на не далечното минало в хората с по-малък КИ от тебе които даже и нямат никакви спомени от това време когато децата само до полунощ играеха в ГРАДИНКИТЕ (днес на малко места в столицата ги има )? Тогава никой не се страхуваше за децата от педофили , наркотърговци или вредната храна в магазините !? Нали ?

  Цялото творчество на автора е свързано с подобни изменения на действителни факти и събития гледани през призмата на възприятията на малкото дете ! В една от своите книги даже автора разказва спомени още от утробата на майка си през 1968г. и първите си бебешки месеци в които е нямало памперси !???

  Ето това е сороидната връзка "филантропите" либерасти обичат точно такива вярвания да вменяват на питомците си !  Libertarianism is just anarchy for rich people
 32. 32 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 579 Неутрално

  благодаря ти за хубавия разказ, не мога да спра сълзите си...

 33. 33 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#31] от "comandante":

  Ай-ай-ай, команданте, дори да приема, че си прав, не искам да зная всичко, което знаеш, защото главата ми може да не й понесе, както очевидно не е понесло на твоята...нищо лично, честно.

  Сам за себе си това е един хубав разказ с отворен край.

  Нещата, които ти му вместяваш....приличат по-скоро на същества от Долните Измерения...и не влизат през разказа...а през тебе.

  Съжалявам, трябва да те добавя в списъка за игнориране...

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 34. 34 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Пробвал се е да пише като Радичков. Не е станало.

 35. 35 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Срамота е как може един хубав текст да се загрозява с истерични коментари.
  Толкова ли не можете да се откъснете от грозната си битова реалност и да се насладите на нещо качествено, независимо дали авторът му е Г., Б., П., У. или който и да е?
  Ограничено, много ограничено...

 36. 36 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1427 Неутрално

  "Обащиняване" това как да го разбираме Господинов?Като "Открадняване" на луни?Разбирам желанието да сте превеждан и четен в ЕС,но не винаги писаното в на книга може да се претвори на улицата като движение,поздрави на дъщричката.

 37. 37 Профил на ceco.t
  ceco.t
  Рейтинг: 409 Весело

  Политизираното четене не помага нито на читателите, нито на автора. Разкъзът е хубав, няма даже значение, че е на Г. Г.

 38. 38 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Беден речник, клиширан сюжет, депресивно състояние, безизразни внушения, шизофренни бълнувания (за слънца и луни). Но явно българите вече съвсем са се побъркали, щом харесват това.

 39. 39 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#35] от "Пчеличката М.":

  Срамота? Хайде-холъм! То ако не беше толкова битово и депресиращо, българите нямаше да го разберат. Нали от 20 години им повтарят, че "историята на кенефа" е литература. Явно са го повярвали.

 40. 40 Профил на Пчеличката М.
  Пчеличката М.
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#39] от "bobop77":
  Не ме е яд на темата или на това кой какви теми предпочита, а на това, че каквато и да е темата, винаги се приема "на нож" от меродавното мнение на пищещите тук.

 41. 41 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#40] от "Пчеличката М.":

  То е описано в психологията, но точно липсата на теми и депресивните състояния са внушавани от подобен тип посредствени писатели като Г.Г. В друга страна първо това няма да се приема за литература, а за журналистика с елементи на лудост и маниерничене, второ, този стил не би могло да се търпи и налага 20 години, във всяка друга страна щеше да има обратни влияния и стилове. Явно или българите съвсем са откачили, за да не усещат кое е литература и кое не е, или пак някоя "здрава сила" им налага лош вкус. А може и двете.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Любопитно

  До коментар [#2] от "comandante":

  Злобно, много злобно.
  Публикувайте един Ваш разказ, да видим и ние литература.
  Много е тъжен Георги Господинов в последно време, но разказва хубаво.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 44. 44 Профил на bibitomalena
  bibitomalena
  Рейтинг: 5 Неутрално

  ...."Боже,колко мъка има по тоз свят Боже!..." - от къде идва толкова много омерзение...

 45. 45 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 524 Неутрално

  много добър писател, но примитивно индоктриниран

  лошото е, че напоследък почна и да осребрява идеологическата си полит-коректност и това се отразява на качеството на произведенията му...

  специално това разказче, обаче, е слабичко - като нищо може да се сбърка с кой знае защо много тачената в англоговорящия свят "разказвачка" Здравка Евтимова...

 46. 46 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Любопитно

  [quote#45:"petrov9"]това разказче, обаче, е слабичко - като нищо може да се сбърка с кой знае защо много тачената в англоговорящия свят "разказвачка" Здравка Евтимова[/quote]

  Зле образовани и много непретенциозни хора населяват англоговорящия свят, нямат корифеи като Петров9, bobop77, comandante...

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 47. 47 Профил на kdesen
  kdesen
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Чудесен разказ, с удоволствие бих прочел и останалите. В тази връзка бих искал да попитам издателите от Жанет 45, кога ще мога да закупя книгите на Георги Господинов в електронен вариант. За да не ми е гузно, че държа книга, заради която са убили бащата на Дребосъка...

 48. 48 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 639 Неутрално

  На мен пък разказът ми въздейства.
  Може да е щот ми е разклатена нервната система, поради липса на отпуска, но все пак...

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 49. 49 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Любопитно

  [quote#39:"bobop77"]Срамота? Хайде-холъм! [/quote]

  Поразена съм, че толкова взискателен читател като Вас допуска такава елементарна грешка. Хайде холан!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 50. 50 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 947 Неутрално

  Не мога да приема едно уважвано издателство да няма коректор и един уважаван ежедневник да допуска публикуване на художествен текст с такива груби правописни и граматически грешки. Съжалявам, но тази лъжичка катран развали за мен цялата каца, дори и в нея да е имало мед.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Весело

  [quote#51:"bobop77"]изостанали в литертурното си образование читатели като Etty1, kdesen, bibitomalena, Боби Колев... [/quote]

  Много ме развеселихте, наистина предпочитам да бъда в тази група читатели, независимо от Вашата оценка, която е силно тенденциозна и непрофесионална, както обикновено. Имам чувството, че съществувате в този форум, за да хулите Георги Господинов. Дори никак да не харесвах творчеството му, няма как да приема бездушно подобна несправедливост.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 53. 53 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#52] от "etty1":

  Отново грешка от посредственост. Предпочитате да сте в група на хора, които не познавате, но единствено да сте на мнението, че "историята на кенефа" е литература. Затова пък имате непоносимост към различното мнение. По същата логика вече отдвна трябваше да се изучава само един автор в училище и само един роман да се смята за литература. Но така е, шефът на бюджетната комисия е доктор по богословие, ректорите са доносници, Стоичков е доктор хонорис кауза, защо Г.Г. да не е писател?

 54. 54 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Неутрално

  [quote#53:"bobop77"]шефът на бюджетната комисия е доктор по богословие, ректорите са доносници, Стоичков е доктор хонорис кауза, защо Г.Г. да не е писател? [/quote]

  Какъв сте Вие в тази поредица? Arbiter elegantiarum?!
  Само в собствените си очи. Не проумявате ли, че не можете да ме засегнете, нямам нищо общо с изброените в цитата, а мнението Ви ми е напълно безразлично.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 55. 55 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#53] от "bobop77":

  Имам просто питане: какви лични успехи в ценза и практиката Ви дават право да оценявате - очевидно основно негативно - други хора?

  Без да се надявам дори да Ви впечатля - от видяното май се впечатлявате само от собствените си постинги - ме мога да не отбележа, че една от първите максими в дебата е атакуването на позицията, а не на личността на дебатиращия.

  Склонността Ви да атакувате лично автора на разказа - основателно или не - нарушава основно право за качествена оценка на самия разказ.

  Та ако ще и прав да сте по същество - нещо, в което се съмнявам, но което не изключвам като възможност.

  Разказа си е чудесен и впрочем не мога да разбера защо Вие и други мрънкате, че бил много тежък, труден бля-бля подобни глупости.

  Аз пък мисля, че е с отворен и съвсем не трагичен край.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 56. 56 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  С доста усилия успях да допрочета разказа и не мога да си обясня повечето коментари! Написаното е сякаш излязло изпод химикалката на начинаещ гимназист от времето на соца - темата е банална и пресилена, а воденето на разкава през погледа на 'Дребосъка' е изтъркано и в същтото време звучи фалшиво . За някакъв особен стил и своеобразен или изтънчен изказ въобще не може да се говори. А омесването на темата за липсата на баща със сталинизма е блудкав трик, който ме 'хваща за гърлото', но по съвсем друг, предизвикващ стомашни спазми, начин. Подобни писачи са причината отдавна да съм спряла да чета съвременна българска литература.

 57. 57 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#55:"Боби Колев"]Разказа си е чудесен и впрочем не мога да разбера защо Вие и други мрънкате, че бил много тежък, труден бля-бля подобни глупости. [/quote]

  Наистина са глупости, че разказът бил тежък и труден, но е глупост и твърдението, че е 'чудесен'!
  Моля да ни обясните в какво точно се състои 'чудесността' на написаното от ГГ.

 58. 58 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2277 Весело

  [quote#56:"princess_x"]Подобни писачи са причината отдавна да съм спряла да чета съвременна българска литература.[/quote]

  Съвременната българска литература със сигурност е безутешна от тази нерадостна участ.
  Уважавам мнението Ви, без значение дали се присъединявам. Малко си противоречите, защото от коментара Ви става ясно, че все пак четете българска литература. Разбрахме, не харесвате Георги Господинов, но [quote#56:"princess_x"]начинаещ гимназист от времето на соца [/quote]
  е прекалено. Чудесен или не, харесването на един текст е въпрос на вкус и ако Вашият е различен, това не Ви дава правото да оценявате противоположното мнение като глупост.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 59. 59 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#58] от "etty1":

  Всички четем българска литература, защото сме българи и имаме право на отношение към собствената си страна, език и литература. И като българи също имаме право на мнение кое е литература и кое - не. Времената, когато се натрапваше какво е литература имаха други цели, а мненията се даваха от профани. Практиката да се толерират посредствените явно продължава. Някъде под статия на този "колумнист" в същия вестник съвсем конкретно бях посочил с пример от самата му статия, че "многопревежданият" "научен сътрудник" в Института по литература на БАН не знае какво е страдателен залог. Факт, който не попречи на промитите от посткомунистическата пропаганда умове на неговите "ценители" да ми обяснят, че не разбирам от литература. Силно ми е безразличен. Като българи, обаче, имаме право на позиция, ако някой съзнателно опошлява езика и литературата ни.

 60. 60 Профил на blame
  blame
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Прекрасен разказ! И като литература и като лакмус, който безпогрешно вади простотията на читателя, както става очевидно от някои коментари.

  През цялото време си мислех за България. Ние все така обащиняваме някого и все сме сирачета. Дали да не осиновим бъдещите поколения, че поне те хаир да видят.

 61. 61 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Не е зле преди Господинов да поиска нацията да го обащини, да вземе той самият да обащини собствения си баща, че тъй ако не друго, е лесна плячка за психоаналитични лешояди.

 62. 62 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#57] от "princess_x":

  Аз да го обясня мога, но дали мога да го обясня така, че да разберете не съм сигурен. Ако трябва да залагам мисля, че по-скоро не бих могъл.

  Все пак това е двустранен процес.

  Ако не разбирате и тази ми мисъл опитайте се да обясните на едно дърво ползата от спортуването.

  Мисля, че ако се опитвате достатъчно настоятелно ще разберете и източника на моята несигурност относно обяснението, което търсите.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 63. 63 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#58:"etty1"]Чудесен или не, харесването на един текст е въпрос на вкус [/quote]

  Напротив, напротив - харесването на един текст като ТОЗИ не е въпрос на вкус; долнопробната литература си е винаги такава, независимо от 'вкуса' на читателя.

 64. 64 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  До коментар [#62] от "Боби Колев":

  Да, разбирам, че е непосилна задача да се обяснят положителните качества на господиновия разказ, не се пресилвайте. А и обидите никога не могат да помогнат в такива случаи - само подчертават вашата безпомощност и липса на доводи.

 65. 65 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 953 Неутрално

  Разказът ми хареса!
  Тъжен и правдоподобен, кара ни да се замислим за душите в сиропиталищата, които и сега са подложени на същата мизерия, терор и унижения.
  Обаче...дали и другите разкази в книгата са толкова тъжни? Ако да, няма да мога да ги изчета

 66. 66 Профил на boyabarnes
  boyabarnes
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Предлагам да прочетете разказа "Старият дъб" на Бисер Тошев, публикуван на 12.12.2012г. във ФАКЕЛ.бг и да откриете разликите между него и разказа на Георги Господинов (с първото "обащиняване". Изводите направете сами.
  http://www.fakel.bg/index.php?t=2388

 67. 67 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#64] от "princess_x":

  Нищо не разбирате, значи

  Никъде не съм казал, че не може да бъде обяснено.

  Всъщност казвах тъкмо обратното:

  "Аз да го обясня мога...."

  Както се вижда във форума има доста други , на които не се налага дори да бъде обяснявано.

  Не, проблемът определено не е в това, че не може да бъде обяснено.

  Проблемът, струва ми се, е в това, че Вие и не искате да Ви бъде обяснено - доказателство за което е и обръщането на цитираните ми по-горе думи на 180 градуса за да получите фиксираната от Вас формулировка "невъзможно да бъдат обяснени".

  В собствената Ви вселена очевидно е невъзможно - след като сам/а го казвате - и това още веднъж пък показва колко е коректно разсъждението ми, че макар аз да бих могъл да го обясня, не съм никак убеден, че точно на Вас бих успял.

  Ами как да успея, при положение, че Вие вече имате твърдо становище, което не искате да променяте?!

  Още една илюстрация на същото е и твърдолинейната упоритост с която замитате под килима на разбиранията си всичката долнокачествена литература на света.

  На хора с такъв мироглед наистина няма какво да бъде обяснено. Не защото не може, а защото не искат.

  А има неща, които за съжаление на сила не стават.

  Класически пример от психологията: колко психолога за необходими за да светне една крушка?
  Отговор: нито един ако крушката не иска да светне.

  Е те така е и при Вас изглежда.

  Сигурно ще искате да спорите, но и аз като психолозите с крушката съм се нагледал и наслушал на такива, дето знаят, че останалия свят е крив и толкоз.

  Издържливост в борбата със света Ви желая защото ще имате нужда от нея.

  И лека!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 68. 68 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  До коментар [#67] от "Боби Колев":

  Толкова празни приказки и нито един плах опит да обясните, все пак, качествата на разказа. Опитайте, може да се окаже, че не съм чак толкова глупава или фанатична.

 69. 69 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  До коментар [#66] от "boyabarnes":

  И без да бях чела разказа на Тошев бях на ясно, че идеята на Господинов не е нито оригинална, нито гениална, както се струва на някои хора.

 70. 70 Профил на boyabarnes
  boyabarnes
  Рейтинг: 8 Разстроено

  До коментар [#69] от "princess_x":

  Дори не бих обсъждала таланта или бездарието на представения тук и много известен автор - в крайна сметка приемам, че наличието или липсата на дарба е от Бога.
  Но плагиатството е дело человеческо. И е едно от най-грозните възможни. Жалко.

 71. 71 Профил на boyabarnes
  boyabarnes
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Мисля, че всички, които си направят труда да прочетат разказа на Бисер Тошев "Старият дъб" (написан преди 12 години, а публикуван на сайта ФАКЕЛ.бг миналата година) тук:

  http://www.fakel.bg/index.php?t=2388 ,

  биха се съгласили, че песента на Том Лелер - "ЛОБАЧЕВСКИ" е най-подходящият поздрав за Г.Господинов заради деянието, наречено толкова двусмислено "Обащиняване"... да - общиняване на чужда идея!
  http://www.youtube.com/watch?v=rlgRDdWUs7g

 72. 72 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  До коментар [#71] от "boyabarnes":

  Благодаря за Лобачевски!

 73. 73 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  До коментар [#71] от "boyabarnes":

  В Култура са пуснали един друг разказ на ГГ, за който той също е почти обвинен в плагиатство. Масово ни облъчват с ГГ от всякъде, продажби се гонят...

 74. 74 Профил на boyabarnes
  boyabarnes
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#73] от "princess_x":

  Ще погледна непременно, благодаря...

 75. 75 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#2] от "comandante":

  Ни най-малко не вменява истини, пък било то и исторически, другарю!Но когато си научен да ти се нарежда, а ти послушен - да изпълняваш, не е лесно да си обективен.
  Чети идеалите а Маркс и Ленин и хич не се опитвай да мислиш - теб винаги ще те използват и употребят - я комунисти, я капиталисти.

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 76. 76 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 753 Гневно

  До коментар [#69] от "princess_x":

  Защо ли, на почти всеки българин му се ще, само и единствено той самият, да е мерило, гениален и талантлив?Да - Господинов не е кой знае какво, но със сигурност може да пише и да съчинява, пък ако ще и да разказва чужди истории.Именно това е да си писател - не да бъдеш гениален, а да умееш да разказваш, да пишеш.Не е нужно литературата да ти показва, да те наставлява, да е поучителна.Важно е да ти е хубаво, като я четеш.
  А Господинов си има още от първия си роман, бездарни критици, като теб самата.Жалки и гнусни хорица, като теб, могат да правят единствено злини и да завиждат и мразят.
  Не - Господинов не ми е никакъв и никога няма да ми бъде, но такива, като теб, винаги ще са ми неприятни с интригите и сплетните си.

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 77. 77 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  До коментар [#75] от "salvador":
  [quote#76:"salvador"]А Господинов си има още от първия си роман, бездарни критици, като теб самата.Жалки и гнусни хорица, като теб, могат да правят единствено злини [/quote]
  Това може да го каже само едно завъртяно на 180° комунде !

  Пак ще се повторя ако Господинов пишеше за обикновени неща никой нямаше да даде и 5лв за да го продуцира .
  Когато след няколко години стане не зависим от соросоидите с интерес ще чета неща написани от него без политически привкус и с изменени реалности !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 78. 78 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#76:"salvador"]А Господинов си има още от първия си роман, бездарни критици, като теб самата.Жалки и гнусни хорица, като теб, могат да правят единствено злини и да завиждат и мразят.
  Не - Господинов не ми е никакъв и никога няма да ми бъде, но такива, като теб, винаги ще са ми неприятни с интригите и сплетните си. [/quote]

  Ех, много ме развесели! Вече се притеснявах какво се е случило, че още никой не ме е замерил с дежурните обвинения в завист! Но ти надмина очакванията ми - издигна ме в подстрекател на интриги и сплетни.
  Като споменаваш първия роман на ГГ ето какво са писали за него други 'завистници' в чужбина:

  ‘Inevitably, a book that takes such risks occasionally falls on its face; some of Gospodinov’s scatology feels self-conscious, and pop-culture references, presumably intended to seem wised-up and Western, come off as just the reverse.’ The New Yorker

  И още:

  “Georgi Gospodinov wants to blow your mind — or maybe just provide the ultimate bathroom reader. The Bulgarian author’s Natural Novel is deeply unfashionable in its go-for-broke postmodern construction—a devilish jam of jump-cut narration, pop culture riffs, wholesale quotation, and Chinese-box authorship.” – Ed Park, The Village Voice

  Едва ли има човек в България, който да лелее повече от мен за наистина големи постижения в родната литература и изкуство! Но за това необходимо условие е първо, да се родят и израстнат талантливи творци. Второ важно условие е те да бъдат взискателни към себе си, вечно търсещи и стремящи се да се развиват; да бъдат най-големите си критици и да не заспиват върху хвалебствията на посредствената литературна и художествена 'критика'. И трето, не по-маловажно условие е да съществува обективна критика. А такава у нас няма - това, което има е една машина за печелене на пари: автор, издателство, реклама (в последната са включени и т.н. критици и улсужливи, но платени за това, издания като Дневник и Култура).

  Я сега да чуем твоите доводи.

 79. 79 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#76] от "salvador":

  Салвадорчо, така ли се говори на дама? Първите 7 години? А това, че "история на кенефа" за теб е литература не го обсъждаме. Попрочети малко и се въздържай да спориш с дама, която познава и чете литература на три езика, освен родния, единствения, на който ти четеш и затова приемаш за литература това, което ти кажат.

 80. 80 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#79] от "bobop77":

  Бобчо, теб кой те пита, че се обаждаш.Ама така е, като си мислиш, че си значим.Плюнчо!

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 81. 81 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#78] от "princess_x":

  Никой не е по-голям от мен!Това е, което казваш.А, колкото до отзивите за Господинов - не е трудно да намериш негативни отзиви и за книги, които отдавна са класика.Пък и когато всичко е прехвалено и в суперлативи, е много съмнително.
  Но кой съм аз, че да споря с капацитет, като теб.Четеш, интересуваш се, критикуваш най-правилно, знаеш езици и какво ли не.Някой ден ще осъзнаеш колко си преходна и незначителна.
  И накрая - писнало ми е да ми повтарят как у нас няма нито литература, нито култура, нито нищо.Такива, като теб, защо не напишете нещо щом знаете как, щом можете???Плява, госпожо - плява са вашите думи...

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 82. 82 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#77] от "comandante":

  О, и тук ли Сорос видя, червено боклуче?Жалък си!

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 83. 83 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#80] от "salvador":

  Салвадорчо, редно е да мислиш първо и после да пишеш. Излагаш се! Никой не е злоупотребил с темата, както ти го правиш. за твоя кумир, историкът на кенефите, никой не се е произнесъл хулително, макар и точно това да заслужава. Писахме, и то да се знае, че този човек е посредствен драскач, при това - явно и плагиат. Но той си го знае по-добре. Лошото е, че заради такива като него няма българска литература, нито пък литературна критика. Писал съм и преди, този човек не знае какво е страдателен залог, а седнал литература да пише. Скрий се малко и замълчи виновно.

 84. 84 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#83] от "bobop77":

  Ти пък, като знаеш залози и предлози, да не би да си писател, а?И не заради него, а заради такива като теб нямаме литература - все някой ви е крив, все не е прав, само ти си истината и светлината.
  А това за кенефите и тоалетните, съществува само в твоята проста главица и го повтаряш, като папагал.Наслушал съм се на разбирачи по всякакви теми, като теб, такива - всичките сте еднакви - самовлюбени нарцисчета!

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 85. 85 Профил на fiona
  fiona
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Хубаво и тъжно. Ама такава си е нашата действителност, то се вижда от неадекватните коментари. Имаме и стойностни автори, като Георги Господинов, но колцина ги разбират?

  fff
 86. 86 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#85] от "fiona":

  - Чакайте .. Тук е цялата работа. Това е проблемът. Ако можеш да издържиш миризмата на гаджето, което сере пред тебе, ако не ти е гадно, ако я приемеш като твоята миризма, щото от твоята не ти е гадно, нали, значи ти оставаш с тази жена. Разбирате ли. Може да го наречете голямата любов, единствената твоя половинка, точната жена, с която можеш да издържиш поне няколко години и пр. Това е. Тези неща не се случват толкова често. Само веднъж. И това е тестът.

  - Чиърс! Патентовал ли си ги тия неща, или си изпробваш поредния роман пред слушатели.

  - Не бе, тия неща са сериозни, обаче при педали като теб тестът сигурно е по-различен. Наздраве!

  - Стига с тия кенефи, де. Седнали сме на маса, хапваме, пийваме и откъде дойдоха разни клозети, миризми...

  - Не, не, чакай малко. Защо на масата хората да не си приказват за кенефи, а? Защо ходиш до кенефа? Щото си бил преди това на масата, тъпкал си се с нещо, наливал си се и търчиш до кенефа. Това е естествено, нали. Обаче да го говориш на маса не било. А има ли нещо, внимавай сега, което да е по-свързано с тоалетната чиния от масата. И на онова там в кенефа му викат чиния. И двете на всичко отгоре са порцеланови. Порцеланови чи-ни-и! Мислил съм ги тия работи и ще ти кажа, нещата са много вързани. Трябва да си адски тъп и задръстен, за да не виждаш колко е важен кенефът. Знаеш ли кво ще направя някой ден. Ще събера всички истории за клозети, ще ги подредя, ще им сложа коментари, показалци и ще издам една "Голяма история на клозета"...

  - С меки корици и на тоалетна хартия.

  - Даваш ми идея. Обаче историята ще има два раздела. Домашният клозет е нещо крайно различно от обществения. И ще ви кажа къде е разликата.

  - Може ли първо да си доям дробчетата, а? Щото скоро всичко ще се сговни.

  - Голямата разлика е в това, че като влизаш в обществения кенеф, всичко е само процедура. Затваряш, разкопчаваш си панталона, свършваш, вдигаш си гащите и изчезваш. Вършиш всичко възможно най-бързо.

  - Защото са гадни кенефите.

  - Примерно. Но това е процедура. А в собствения ти домашен клозет можеш да влезеш по всяко време и без нужда. Можеш да киснеш с часове, да четеш книга или да прелистваш комикси. Можеш просто да си подпреш главата и да мислиш. В никоя друга стая човек не остава толкова сам със себе си. Това, чуй ме добре, е най-важната стая. Най-важната стая.

  - Значи в градския кенеф влизаш процедурно, а в домашния - ритуално.

  - Нещо такова. И това са лични ритуали, ритуали за пред самия теб. За пред никой друг. Защото тук никой не те вижда. И самият Господ не вярвам да наднича в клозета.

  Георги Господинов "Естествен роман"

 87. 87 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 638 Неутрално
 88. 88 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 516 Неутрално

  До коментар [#70] от "boyabarnes":
  Напълно съгласен.
  Или може би Г.Г. познава твърде добре съветския бит, руския начин на мислене, умее да се вживява в душевността и на други народи, да усвоява творчески прочетеното... Писател, въображение, чувствителна натура ...

 89. 89 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  Интересна идея, добре списана...

 90. 90 Профил на rumy_teach
  rumy_teach
  Рейтинг: 5 Неутрално

  До коментар [#2] от "comandante":

  Преди да критикувате, би следвало да се научите да пишете грамотно на собствения си език, ако сте българин! Разказът има защо да бъде прочетен, докосва душата - струва си четенето.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK