Въпроси и отговори за училищната занималня

Въпроси и отговори за училищната занималня

© Красимир ЮскеселиевОт 2012 г. година държавата финансира осигуряването на следобедни занимални за всички ученици от първи до трети глас, включително в държавните и общинските училища. Заявените от правителството намерения са постепенно т.нар. целодневна организация на обучението, осигурявана от бюджета, да обхване учениците до 7 клас включително. Въвеждането й става поетапно - с всяка година тя обхваща по още един випуск. 


За родителите, които не могат да излизат от работа или да разчитат на помощ от баби и дядовци, възможността децата да остават и следобед в училище, за да напишат домашните и да се подготвят за следващия учебен ден е безспорно удобство. Организацията около занималнята обаче повдигна множество въпроси и неясноти.


Ето защо публикуваме отново отговорите, които съставихме с помощта на експертите на Министерството на образованието, на най-важните питания на родителите (в курсив са посочени нормативните документи, на които се базират отговорите и които можете да ползвате за повече информация):
Кои ученици имат право да посещават осигурената от държавата безплатна занималня?


Целодневната форма на обучение през тази учебна година обхваща учениците от 1-ви до 3-ти клас в държавните  и общинските училища. 


(ПМС № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас в държавните  и общинските училища)


Какъв е минималният и какъв е максималният брой ученици, които участват в група на занималнята?


Минималният брой деца за сформиране на група за занималня е 16. Родителите удостоверяват, че децата им ще посещават заниманията с декларация, която попълват в началото на учебната година. Те се ангажират да осигурят присъствието на детето през цялото време на следобедните занимания. 


Максималният брой деца за една група е 25.


(Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, чл. 13, ал.1)


Изключение се прави, когато групата за целодневна организация на учебния ден (т.нар. полуинтернатна група) в общообразователните училища е единствена в населеното място. Тогава броят на учениците може да е под определения минимален брой, но не по-малко от 10.


(Наредба №7/2000 г, чл. 13, ал. 5 )


Задължително ли е децата да присъстват през цялото време на заниманията или може да излизат по-рано, за да участват в друга извънкласна дейност например?


Заниманията в полуинтернатната група са 30 часа седмично.


(Наредба №3 от 18.02.2008 г. на МОМН за нормите за преподавателска работа)


Необходимо ли е да бъде представяна бележка за отсъствия за занималнята?


И тук важат общите правила, записани в правилника за прилагане на Закона за народната просвета - че ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини, за което се представя документ. Това според правилника означава, че отсъствията се извиняват при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб,  в който членува. Отделно са позволени до 3 дни отсъствия в една учебна година с уведомление от родителя и до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището


Въпроси и отговори за училищната занималня

© Красимир Юскеселиев


Може ли родители да поискат сформиране на група за целодневно обучение, след като учебната година вече е напреднала?


Не. Броят на групите за целодневна организация на учебния ден (полуинтернатни групи) в общообразователните училища и в специалните училища за деца с умствена изостаналост се определя в началото на учебната година.


(Чл. 13, ал. 1 на Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.)


Какъв е редът за сформиране на група за целодневно обучение?

"Директорите на държавните и общинските училища осигуряват целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до трети клас (Чл. 2 от ПМС № 186 на МС от 07.09.2010 г. в съответствие с чл. 95, ал. 2 от ППЗНП).


Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява след съгласуване с финансиращия орган при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.".  (Чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета")


За да има предучилищна подготовка, трябва да са спазени следните изисквания:


- да е осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която създава гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и благополучие


- да са осигурени учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по прилагането му


- да е осигурена целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата


- да е осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването - при целодневна организация на предучилищната подготовка.


(Чл. 20, ал. 3,т. 3 на Закона за народната просвета)


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK