Седемте принципа на Финландия за добро средно образование

Снимката е архивна

© Георги Кожухаров

Снимката е архивнаОбразованието във Финландия трайно заема водещи позиции в най-различни класации и рейтинги, а финландските ученици постигат най-добър резултат на тестовете  PISA. Те са и най-четящите деца в света,  втори са в естествените науки и пети - по математика. В същото време децата във Финландия прекарват най-малко време в учене спрямо връстниците си другаде по света, а държавата отделя умерени средства за безплатното образование. 


Как се постига това, разказва рускоезичното списание terve, което популяризира финландския начин на живот и култура сред потенциалните руски туристи и бизнесмени. 


Средното общообразователно задължително обучение във Финландия включва две степени 
- начален курс  (alakoulu) от 1-ви до 6-ти клас и
– горен курс (yläkoulu) от 7-ми до 9-ти клас. 


Допълнителният 10-ти клас е за подобряване на успеха. След това децата се насочват към професионален колеж или продължават образованието си в лицей (lukio), които съответстват на 11-ти и 12-ти клас у нас. 


Финландците смятат, че децата трябва да бъдат натоварвани постепенно, а най-много да учат само онези, които искат да продължат към висшето образование, т.е.  действително много искат и са способни да учат. 


Снимката е архивна

© Анелия Николова

Снимката е архивна


Ето седемте принципа на средния курс:


1. Равенство.


На училищата


Тук няма нито елитни, нито непрестижни училища. В най-голямото учениците са 960, в най-малкото - 11, но оборудването е напълно еднакво, а финансирането - пропорционално. Почти всички училища са държавни, макар че има и десетина частно-държавни, където родителите доплащат за това изискванията към децата им да са по-високи. 


Доскоро е било забранено родителите да избират училището и са били длъжни да записват детето в най-близкото. Сега забрана няма, но хората продължават да го правят, защото всички училища са еднакво добри и така е много по-удобно.  


На учебните дисциплини


Финландия не насърчава задълбоченото изучаване на определен предмет за сметка на останалите. Не се приема, че математиката е по-важна от изкуството, например. Единственото изключение е формирането на паралелки с особено надарени деца по рисуване, музика или спорт.


На родителите


Учителят обикновено не се интересува какво работят родителите. Забранено е да се събират такива сведения от децата.


На учениците


Във Финландия няма добри и лоши ученици, а сравняването на децата едно с друго е забранено. Както гениалните деца, така и тези с ограничени умствени способности, са смятани за "различни" и учат заедно с всички останали, същото важи и за децата в инвалидни колички. За деца с увредено зрение или слух могат да бъдат организирани паралелки, но в рамките на традиционното училище. Разликата между слабия и силния ученик е най-малката в света, вярват финландците.  


На учителите


Във Финландия не съществува нито понятието "любим учител", нито "гадняр". Не е прието и самите учители да се привързват към водения от тях клас, да показват предпочитанията си или неодобрението си към определени деца. Всяко отклонение от хамоничните отношения води до прекратяване на трудовия договор.  От учителя се изисква да бъде просто наставник, но всеки - и учителят по математика, и по трудово обучение, знае, че е еднакво важен.  


На правата 


Още в първи клас децата научават какви са правата им, между които и това - да се оплачат от възрастните пред социалния работник. Така и родителите знаят, че детето е личност, която не може да бъде обиждана нито с дума, нито с жест. 


Трудовото законодателство в страната забранява на учителя да унижава ученика. Трудовите договори са едногодишни с възможност за удължаване, но заплатата е висока - от 2500 евро за помощник - учител и до 5000 евро за титуляр.


2. Образованието е безплатно


Освен учебните занятия безплатни са също обедите, екскурзиите, музеите, извънкласната дейност, 
транспортът - ако училището е на разстояние над 2 км от дома, учебниците, канцеларските материали и дори ноутбуците. Събирането на каквито и да било средства от родителите е забранено. 


Снимката е архивна

© Цветелина Белутова

Снимката е архивна


3. Индивидуалност


За всяко дете се съставя индивидуален план за обучение и развитие. Той включва различни учебници и помагала, различен брой и различна продължителност на занятията в клас и у дома, дори и различен обем на учебния материал.  От един ученик се изискват повече подробности, а от друг - да знае основното.  Така в един и същи клас децата правят различни по сложност упражнения, а оценките им съответстват на личното им ниво. Ако детето изпълни своята "лесна" задача, получава отличен. Утре задачата му ще е по-трудна, но ако не се справи, няма нищо страшно, ще се върне към "лесните". 


Допълнително се провежда поддържащо обучение - това, за което в България разчитаме на частните уроци, както и коригиращо обучение - за децата с устойчиви проблеми - например при слаби познанията по фински език, при трудности със запомнянето или при асоциално поведение. В този случай занятията са индивидуални или в малки групи. 


4. Практичност


Финландците избират да готвят децата си за живота, а не за полагане на изпити. Затова и няма изпити. Контролните или тестовете се провеждат по преценка на учителя.


Съществува само един задължителен стандартен тест в края на средното образование като учителите не се интересуват от резултата, не се отчитат за него пред никого и не подготвят целево децата за него - каквото си постигнал, добре.   


Преподава се само това, което може да послужи в живота. Логаритмите или устройството на доменната пещ няма да потрябват, затова и не се изучават. Затова пък тукашните деца от малки знаят какво е портфолио, договор, банкова карта, могат да пресметнат данък наследство, да си направят сайт, да пресметнат цената на стоката след няколко различни отстъпки и да се ориентират по карта. 


5. Доверие


Тук властва доверието към училищния персонал и учителите  - няма проверки, инспекторат, методисти. Учебната програма е всеобща, но дава само насоката, а всеки педагог може да прилага онзи метод, който смята за най-подходящ.


Доверието към децата също е изведено в култ. В час имаш право да се занимаваш със свои си неща. Например, ако на урока по литература се прожектира филм, но на ученика не му е интересно, може да отвори книга. Смята се, че ученикът е способен сам да избере кое е по-полезното за него.  


С този принцип са свързани още два:


6. Доброволност


Учи този, който иска да учи. Педагозите се стараят да привлекат вниманието на ученика, но ако той няма никакъв интерес или способности да учи, ще бъде насочен към практически полезна в бъдеще и не особено сложна професия, вместо да получава двойка след двойка.


Това също е една от задачите на средното училище - да изясни дали си струва да продължиш да учиш в лицей или ще ти е по-полезно да получиш професия. Важно е да се отбележи, че и двете възможности са еднакво престижни. 


И въпреки че режимът в училище е мек и деликатен, "бягствата" са невъзможни - контролът е строг и всеки изгубен час задължително трябва да бъде отучен. Например шестокласник може да се наложи да си вземе часа докато учителят му преподава на второкласници. Длъжен е да седи с тях, да скучае, ако иска, но да си отработи изпуснатото. Ако пречи или не работи - часът няма да му се зачете. Никой не вика родителите, не се кара, не те упреква за мързела ти. А ако родителите също не се интересуват, ученикът просто ще повтори класа.  Това обаче не е срамно - особено в големите класове. Човек трябва да се готви за живота на възрастните сериозно и отговорно, затова е предвиден и един допълнителен, но не задължителен 10-ти клас.  


Снимката е архивна

© ntrung

Снимката е архивна


7. Самостоятелност


Финландците вярват, че главното, за което училището трябва да се подготви подрастващите, е самостоятелният и успешен бъдещ живот.


Затова тук децата се учат да размишляват и да получават знания сами. Учителят не преподава новия урок - има си книги за това. Важни са не наизустените формули, а уменията да ползваш справочници, да работиш с текст, да си служиш с калкулатор и да сърфираш в интернет - да привличаш нужните ресурси за решаването на моментния проблем. 


Освен това учителите не се намесват в конфликтите между учениците, а ги оставят да се подготвят към житейските ситуации всестранно и да развият умения да се защищават.


Все пак учебният процес в "еднаквите" финландски училища е организиран различно. 


Кога и колко се учи


Учебната година започва между 8 и 16 август - според вътрешните правила на училището, при това без големи тържества, официални костюми и букет за учителката.  Завършва в края на май. Има 3-4 дни есенна ваканция, двуседмична коледна, седмица "скиорска" ваканция през февруари и великденска. 


В петък часовете са намалени. 


Какво се учи


В 1-ви и 2-ри клас се учи родна реч и четене, математика, природознание, религия - според вероизповеданието, или "разбиране за живота" - за тези, които не се интересуват от религия. Другите часове са музика, рисуване, трудово и физкултура. При това в един час могат да се изучават няколко дисциплини. 


Между 3-ти и 6-ти клас започва обучението по английски език. В 4-ти клас се избира втори чужд език - френски, шведски, немски или руски. Въвеждат се и допълнителни дисциплини, които зависят от самото училище - бързопис на клавиатура, компютърна грамотност, дървообработване, хорово пеене. Почти във всяко училище да овладее някакъв музикален инструмент или поне да опита да свири - както на кавал, така и на контрабас.  


В 5-ти клас започва изучаването на биология, география, физика, химия, история. До 6-ти клас всички предмети се водят от един учител, профилирането идва след това. Часовете по физическо включват всякакви спортни игри до три пъти седмично, а душът след час е задължителен. Литературата, така както ние я разбираме, не се преподава, по-скоро се чете.  


От 7-ми до 9-ти клас се учат финландски език и литература, шведски, английски, математика, биология, география, физика, химия, основи на здравето, религия (разбиране за живота), музика, изобразително изкуство, физкултура, предмет по избор и трудово обучение. В девети клас има двуседмично "опознаване на трудовия живот". 


Снимката е архивна

© Цветелина Белутова, Капитал

Снимката е архивна


Нужни ли са оценките


В страната е възприета десетобалната система, но до 7 клас оценката е само словесна - посредствено, добре, отлично. До трети клас децата не се оценяват.


Всички училища имат електронни дневници, а родителите с личен код се информират за постиженията на децата си не само от учителя, но и от психолога, социалния и здравния работник.    


Оценките във финландското училище са лишени от зловещата си окраска и се поставят само за сведение на самия ученик. Така той има ориентир как изпълнява целите си и какво да направи, за да разшири знанията си, ако желае. От оценките по никакъв начин не зависи репутацията нито  на училището, нито на учителите.


Дребни неща от училищния живот


– училищата са без огради, липсва и охрана. Повечето са с електронна система за заключване и влизането и излизането става само по разписание.


– не е задължително да седиш на чина по време на час. Може да се опънеш и на килима, какъвто задължително има в малките класове. В някои класни стаи има диванчета и фотьойли.


– няма униформа, нито изисквания за облеклото. Обувките обаче остават в гардеробчетата и децата влизат по пантофи или по чорапи. 


– при хубаво време уроците на открито са чести, като към училищата има амфитеатрално разположени пейки. 


– домашните са рядкост. Децата трябва да почиват. Родителите също не са длъжни да "учат" с децата си, вместо това педагозите им препоръчват да правят излети, да спортуват и да посещават музеи. Училището обаче се интересува от това как и колко общуват деца и родители. 


– не се изпитва "на дъската" и не се преразказва урокът. Учителят дава насоката на занятията и след това се движи между учениците като проверява как всеки изпълнява задачата. Помага му помощник учителят. 


– в тетрадката можеш да пишеш с молив и дори да изтриеш написаното. 

Ключови думи към статията:

Коментари (157)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4128 Любопитно

  "Седемте принципа на Финландия за добро средно образование"

  A, в България кога!?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 2. 2 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Обикновени,разумни неща.
  И успешни.

 3. 3 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 763 Неутрално

  [quote#1:"Иво"]A, в България кога!? [/quote]
  Никога, защото в същност на никого не му пука!

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3155 Неутрално

  Финландците смятат, че децата трябва да бъдат натоварвани постепенно, а най-много да учат само онези, които искат да продължат към висшето образование, т.е. действително много искат и са способни да учат."Учи мама да не работиш го няма при финландците.

 5. 5 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 681 Весело

  дано в МинОбр четат дневник рано сутрин, вместо "кафенци и цигаркъ"...

 6. 6 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  При нас са важни делегираните бюджети. На кой му пука за учениците?

 7. 7 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  Добри принципи, но явно съобразени с манталитета и условията на живот във Финландия. Най-вжното е че хората имат желание да подобрят нещата и да са полезни за финландците. Сляпото копиране и прилагане в България едва ли ще постигне същия ефект както е във Финландия.
  Смятам, че някои от тези принципи не са приложими в България, но повече ме притеснява че на никой не му пука и не иска да намери начин за излизане от блатото. Така е и със здравеопазването и с транспорта и със съдебната система.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 8. 8 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2714 Весело

  Родителите също не са длъжни да "учат" с децата си

  Този феномен го има само у нас, гледам ги в офиса, бачкат цял ден и после като се приберат почват с "човек и природа..." и останалите глупости по програма. Няма такава дивотия!

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 9. 9 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 480 Неутрално

  За да се разбере статията трябва да познаваш финландците,живота им,природата,историята им.
  Иначе е невъзможно да разбереш и осмислиш написаното.

 10. 10 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Това е вследствие на народопсихологията и манталитета на нацията. У нас дори и малка част от описаното е неприложимо. А си мисля, че е дори и неефикасно.
  Да сте чули финландски деца да вземат престижни награди от олимпиади и състезания?! Скоро няма и да чуете. Не, че нашата система е много добра, но просто финландската е неприложима у нас!

 11. 11 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 486 Неутрално

  Жалко, че нашата образователна система е още в миналия век.
  Най ме дразни у нас тормозът върху малките деца 6- 10 години, част от които завинаги са отвратени от училището, после в гимназиите поне половината само мързелуват.
  В Англия например първите класове от училище е подобно на детска градина, няма втори смени и какво ли още не.

 12. 12 Профил на lacrima
  lacrima
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Звучи извънземно! Не мисля, че разбиранията и манталитета на нашето общество са еволюирали дотолкова, че да приемем подобни принципи, за огромно съжаление. След 150-200 години, евентуално, може би...

 13. 13 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2043 Неутрално

  Това у нас на практика е неприложимо. Отрицанието е това, което ще обедини различни хора. На един няма да му хареса, че детето му няма да носи скъп телефон, на друг, че ще учи с по-умни, на трети-с по-глупави, на четвърти-с униформи...Който се нагърби с неблагодарната задача да го въведе, ще бъде проклинан до девето коляно. Спомнете си какви драми бяха покрай въвеждането на матурите преди десетина години. Не ме разбирайте погрешно. Не твърдя правилно, или неправилно е било полагането на матури след определено ниво. Говоря как няколко години подред родителски протести ги проваляха. Ако не ме лъже паметта, дали нямаше и съдебни намеси за незаконността им.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 14. 14 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Между другото, именно това, и без тази статия, е уникалното на финландската система - че в ранните години се набляга ва "несериозни предмети", като музика, рисуване и ръчен труд, като дори в рамките на тези предмети се преподанат и други знания. И това е особено важно, тъй като началното образование би трябвало да има за цел да ти даде основата на мисленето и да ти помогне да се изградиш като личност, а не да те превърне в успял или неуспял зубрач.

  Химията можеш и сам да си я научиш, например, ако знаеш как. Докато в нашето понятие за образование зубкаш химия, без дори да знаеш какво е това, камо ли как да го научиш. (Това го пише човек, който е печелил национална олимпиада по химия).

 15. 15 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 902 Весело

  На Николай Колев предлагам да прочете отново началото на статията! Явно бълграския навик да "забравяме" всичко е училищна черта!

  agent
 16. 16 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 531 Неутрално

  За такава система тук ще ни са нужни, учители от северен тип - с по-високи заплати, заради тежкия климат ...

 17. 17 Профил на flamendialis
  flamendialis
  Рейтинг: 236 Неутрално

  "Затова тук децата се учат да размишляват и да получават знания сами. Учителят не преподава новия урок - има си книги за това. Важни са не наизустените формули, а уменията да ползваш справочници, да работиш с текст, да си служиш с калкулатор и да сърфираш в интернет - да привличаш нужните ресурси за решаването на моментния проблем. "

  Най-болната част на нашето образование е този метод на преподаване и изпитване, който изисква децата да наизустяват без грам мисъл. Да не говорим глупостите дето трябва да си ги тъпчат...
  Като четях тази статия ми идваше да вия от мъка и самосъжаление...

 18. 18 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 441 Неутрално

  [quote#7:"biss Mark"]Добри принципи, но явно съобразени с манталитета и условията на живот [/quote]
  [quote#10:"paf"]У нас дори и малка част от описаното е неприложимо.[/quote]

  И двамата грешите. Само преди 50 години финландците са имали същата система като нас. Тогава правят промените наведнъж и съпротивата е била огромна, не само в училищата, но и в общините. В много училища са изчакали няколко години да се пенсионират най-старите учители за да могат да притиснат по-младите и да я въведат. Така че не е до манталитета - просто някой е имал политическа воля и упорство да изкара докрай.

 19. 19 Профил на flamendialis
  flamendialis
  Рейтинг: 236 Неутрално

  До коментар [#14] от "8th_ball":

  Присъединявам се изцяло към написаното от Вас! В САЩ също се набляга в началното образование на развиващите творчески заложби и формиращи креативния подход към света изкуства и науки.
  А в нашата мила родина, дето се правят конкурси за учебници за милиони лева, децата ни учат откровени глупости. Като например, че богомилството било нещо сходно на сатанинска секта! Това учи сина ми в 5 -ти клас. И когато вдъхновено му обеснявах за това, че богомилите са гностици и за изключително модерната им представа за света /каквато тепърва навлиза сега в нашия мироглед/, той ме гледаше неразбиращо...

 20. 20 Профил на teller
  teller
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Не ми е ясно как учениците повтарят класа. По собствено желание ли? Нали до 7-ми клас оценки няма, а след това устно му казват нещо като " добре си или зле си".

 21. 21 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2358 Неутрално

  [quote#10:"paf"]Да сте чули финландски деца да вземат престижни награди от олимпиади и състезания?! Скоро няма и да чуете. Не, че нашата система е много добра, но просто финландската е неприложима у нас![/quote]


  Изключително забавни коментари! за образователна система, която е на космическа дистанция от нашата.
  paf, когато нашите деца ги посрещаме с фанфари след поредната спечелена "олимпиада", като общество по-добре ли живеем?

  Устройството на образованието отговаря на общественото развитие на недоразвитото общество у нас!
  Общото неодобрение на мнението ми е предопределено.
  Много е говорено и писано за системата на обучение, привнесена от СССР. Вижда се, че не върши работа и се продължава с козметика, а е необходима хирургия.

 22. 22 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#10:"paf"]Да сте чули финландски деца да вземат престижни награди от олимпиади и състезания?![/quote]

  Някои пък сме чули. Това че нашите медии не го пишат, не означава, че го няма. Традиционно почти всички челни места в тези състезания са окупирани от децата от Източна Азия, като сред тях единствената западна държава, която винаги се промъква на челните позиции е именно Финландия.

 23. 23 Профил на teller
  teller
  Рейтинг: 426 Весело

  Все пак таблицата за умножение трябва да се научи наизуст.

 24. 24 Профил на Kras Zareg
  Kras Zareg
  Рейтинг: 217 Разстроено
 25. 25 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  Оо, нека да сравним как е в България:

  Детето ни ходи на училище от 8 до 17.30

  От 8 до 12.30 учителката не може да им обърне индивидуално внимание, понеже са 30 деца в клас.

  От 13 до 17.30 е на занималня, но учителката в занималнята не можела да им помага за домашните, понеже тя била там за да пазела децата.

  Резултат - след 9 часа в училище, детето се прибира ненаучило и без домашни.

  В 18.30 сядаме тепърва да учим уроци, поднесени неадеквато за възрастта им в учебника, а в 21 ч пишем домашни.

  За капак оценките почват от първи клас (което адски много стресира децата), учебното съдържание е на 15-20г и е поднесено тотално неадекватно. Учебниците се "наследяват" и приличат на парцали (изключително ниско качество на съдържание, изработка и дори хартия), а всичко в у-ще е платено - храна, екскурзии, културни мероприятия. Събираме пари за мебели, минерална вода...

  Открийте разликите между Финландия и кочината.

 26. 26 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  [quote#25:"хм"] Събираме пари за мебели, минерална вода... [/quote]
  Ние купихме и дъска,и шкафчета...

 27. 27 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Понеже споменах за Източна Азия и понеже е по темата, да кажа още нещо. Това е кардиналната разлика между Финландия и Корея. Обяснявам:

  В Корея децата масово ходят на частни уроци, което доведе sic!, до решение на правителството, с което забрани частни уроци да бъдат давани след 22 часа... Така де, нощите са време за спане. Подобни проблеми има в Сингапур, в Тайван, къде ли не.

  Дори сингапурският министър Не-мога-да-му-проаизнеса-името го каза в прав текст - нашето образование не е за да те научи на нещо, а за да ти помогне да отидеш в престижен университет. Престижният университет се е превърнал в самоцел, а горчивата истина е, че там отиват абсолютно объркани и неподготвени хора.

  Това не го казвам аз, ами не-мога да-му-произнеса-името.

  При това разходите за образование в Източна Озия, особено при частните уроци, са огромни. При много по-ниски такива, Финландия дава значително по-добри резултати. Да, прави са някои от пишещите преди мен, тази схема не е мъзможно да се приложи никъде, извън Финландия. Дори в съседна Швеция няма как. Но безспорно е опит, от който трябва да се поучим. Да се поучим, и да направим образователната си реформа умно, с ясното съзнание, че това е най-важната реформа, която имаме да правим. Но истинска реформа, а не някакви експериментални глупости на парче.

 28. 28 Профил на finlip
  finlip
  Рейтинг: 224 Неутрално

  Дневник, това е най- доброто и актуално четиво на което съм попадал. Човек чете и му идва да зареве, защото при фините има ясна идея и държава която да я осъществи, при нас ни идея- щото Исаков не ни я подсказал още, ни държава- дреме им на далаверките в парламента за образованието.
  Ситуацията ми прилича на първите пориви на Пасито да ни придвижи към НАТО с трабантчето.... Не казвам абсурдна ама почти. Все пак от някъде трябва да се започне. Поздравления!

 29. 29 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1111 Неутрално

  Удивителна страна, поделена между Швеция и Русия, чиято история реално започва след 1918 г., а днес са образец за развитие. Нито веднъж не съм ги чул да се оплакват от природните условия. Който както иска да го разбира.

 30. 30 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2407 Неутрално

  Да се взема финландската образователна система, или датската здравна система, или норвежката соицална система за пример е една излишна утопия. Това, за което четем се прави с една камара пари, каквито ние няма да съберем никога. Когато падна стената, се появиха първите статии за Финландия и тогава още ми направи впечатление, че един-единствен от круизните кораби, доставен от някаква финландска корабостроителница е на стойност 4-5 пъти годишния износ на България по това време.

  Българските изходни условия са голямо изоставане от добрите примери, ниска ефективност на вложения ресурс, лошо заплащане на учителите, опоскана материална база. Единственият начин, изоставането от 30-40 години да се компенсира ударно, е секторът да се отвори за частен капитал, както стана в здравеопазването. Представете си само, че в здравния сектор бяхме останали на варианта да развиваме наличните държавни болници, поверени на "опитни стопански и партийни ръководители", излъчени от партийните каси. Секторът щеше да е на дереджето на БДЖ и 40-годишните му вагони, които еквивалентите на Драгне Стойнев, Лукарски, Московски и сие да спасяват всеки ден, снимайки се с протестиращите

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 31. 31 Профил на coffee
  coffee
  Рейтинг: 688 Любопитно

  Когато синът ми постъпи в първи клас в уж "приличното" бургаско училище "Княз Борис" можеше да смята до 10 и сричаше. В края на първи клас смяташе до 10 и сричаше. Една празна година в животът на детето ми! Втори клас го изкара в музикалното училище барем се забавлява докато е там. В същото време с жена ми направихме проучване на образователните системи в Европа и по света, заминахме за Финландия и се устроихме.
  След две години живот тук бих заявил съвсем откровено, че съм повече от щастлив от избора си. Синът ми е в съвсем обикновено местно училище, 4ти клас и вече знае езика. Единствен чужденец в училището и всички го имат за равен. До 6ти клас нямат оценки. Програмата им е лека и увлекателна, педагозите са много умни и внимателни хора. Дъщеря ми е в детска градина - всеки ден е празник там. То не бяха циркове, балове с костмюи и маски, всякакви занимавки. в Края на първата година попълнихме огромен въпросник за малката с детайли относно нейния характер, поведение и в каква посока искаме да се развива.
  Децата ми се чувстват в учебните заведения като у дома си!
  Няма да мръдна от тук докато не завършат училище, нищо че нямам един приятел, а работата ми е на 45км от дома. А, и още нещо - университите тук са безплатни за всички Terveisin!

 32. 32 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  [quote#1:"Иво"]"Седемте принципа на Финландия за добро средно образовани[/quote]

  В България се следват точно обратните на тези принципи, във всичко!

 33. 33 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 642 Весело

  "В най-голямото учениците са 960, в най-малкото - 11, но оборудването е напълно еднакво, а финансирането - пропорционално."
  ... Тези идя си нямат колко са назад и в каква ориенталщина са затънали. ... Модерните тенденции са "парите с ученика" и "държавана помощ за частните училища". ... Ако не вярват - да питат преводачката Дамянова.

 34. 34 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  [quote#10:"paf"]Да сте чули финландски деца да вземат престижни награди от олимпиади и състезания?! [/quote]

  Е и? Какво от това? По-важното е, че не сме чували КАКВО СА ПОСТИГНАЛИ СЛЕД ТОВА тези завоеватели на 'престижни награди от олимпиади и състезания'.

 35. 35 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 426 Любопитно

  А във Финландия 50% от децата дали са "нефинландчета", както у нас?

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 36. 36 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Много ми хареса образованието на фините.
  И баните им.

 37. 37 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#31] от "coffee":

  Радвам се за вас - изключително практично поведение.

 38. 38 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  А краят на статията е пропуснат:

  ''Первый раз в первый финский класс

  Одна моя знакомая, недавно переехавшая в Финляндию, в прошлом году повела ребенка в 1-й класс. Она волновалась и готовилась к событию, как и положено, согласно русским традициям. Позже эмоционально делилась необычным опытом:

  «Сбор возле школы в 9 утра, 14 августа. Первый шок. Впечатление, что дети «как спали, так и пришли». Мой сын в пиджачке с галстуком и букетом выглядел как приглашенный артист. Цветов кроме нас никто не дарил, бантов, шаров, песен и прочих атрибутов праздника не было. Директор школы вышла к школьникам 1–4 классов (старшие – в другом здании), сказала пару приветственных слов и поименно указала ученикам, кому в какой класс. Все. Здравствуй, наше самое первое сентября!

  Все иностранцы определены в один класс: шведы, арабы, индус, англичанка, по паре детишек из Эстонии, Украины, России. Финская учительница и 3 переводчика. Некоторые дети посещают 1-й класс второй год, поэтому они тоже «на подхвате», в помощь.

  Второй шок, уже с положительной стороны: от родителей никакой подготовки к школе не требуется. Буквально все, «от ранцев до сланцев» (портфель, наполненный «канцелярией», шлепки для бассейна, даже полотенце) ребенку выдали в школе. От родителей вообще ничего не требуется: «все хорошо, ваш ребенок замечательный», говорят всем. Единственное, о чем заботятся – достаточно ли времени проводят вместе ребенок и родители.

  Третий, запомнившийся момент – столовая. На сайте школы меню на месяц, ребенок сам накладывает себе, что хочет из предложенного, на его школьной странице в Интернете есть «корзина». Меню учитывает любые предпочтения ребенка, любую диету, если таковая имеется, нужно только сообщить, также есть вегетарианская кухня. В столовой дети, как и в классе, сидят каждый за своим столом».

  Вот так выглядит финское среднее образование в очень кратком изложении. Может быть, кому-то оно покажется неправильным. Финны не претендуют на идеал и не успокаиваются на достигнутом, даже в самом хорошем можно найти минусы. Они постоянно исследуют, насколько их школьная система соответствует происходящим изменениям в обществе. Например, в данный момент готовятся реформы, предполагающие разделить математику на алгебру и геометрию, и увеличить часы преподавания по ним, а также выделить литературу и общественную науку как отдельные предметы.

  Однако самое главное финская школа определенно делает. Их дети не вскрикивают по ночам от нервного перенапряжения, не мечтают поскорее вырасти, не испытывают ненависти к школе, не терзают себя и всю семью, готовясь к очередным экзаменам. Спокойные, рассудительные и счастливые, они читают книжки, легко смотрят фильмы без перевода на финский язык, играют в компьютерные игры, гоняют на роликах, великах, байках, сочиняют музыку, театральные пьесы, поют. Они радуются жизни. И между всем этим успевают еще и учиться.

  Наталья Киреева, Хельсинки''

  http://terve.su/zagadki-finskoy-shkoly-menshe-uchi

 39. 39 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  [quote#25:"хм"]Резултат - след 9 часа в училище, детето се прибира ненаучило и без домашни. [/quote]

  Но за сметка на това - преуморено, без да е имало възможност да си поспи следобеда, както е полезно.

 40. 40 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Запознат съм много добре с финландското училище като система на образование и като сгради. Бих желал да направя следните добавки към много добрата статия (която е добре, че не е написана от български журналист).

  1. Всички училищни сгради се правят САМО СЛЕД МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС. Спечелилият архитект е в журито на следващия конкурс. "Обществена поръчка за пълен инженеринг" е забранено понятие!
  2. Има комисия, която непрекъснато обикаля училищата и се търсят проблеми. Нарочно се питат родителите, учителите, директорите и най-важното - учениците за такива проблеми. Не се обръща внимание на хвалбите (и там има кметове, които в стил ГЕРБ си хвалят непрекъснато "постиженията". На база на мненията се правят анализи и при системата непрекъснато се реформира. ЗАБЕЛЕТЕ - ЕДНА ТОЛКОВА ДОБРА СИСТЕМА НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ПРОМЕНЯ. Направете сравнението с нещата у нас - 90% от родителите ще ви кажат, че трябва да се учи "като едно време" - със здрав бой и учене не стхотворения и формули наизуст.
  3. Неходенето на училище, води до следната писмо до родителите - "уважаеми ...., очевидно, Вие не подкрепяте финландската социална система и затова не изпращате детето си на училище. С този си акт, на база на ...., Вие доброволно сте се отказали от ВСИЧКИ социални придобивки на Финландия, включващи безплатно образование, социални услуги и здравеопазване. Ако имате въпроси, относно социалноосигурителния си статус, обадете се на ...".

  И ще завърша с това - нашето образование се нуждае от СПЕШНА И БОЛЕЗНЕНА РЕФОРМА. Изоставаме не само от Финландия и ЕС. Неслучайно статията е руска. Дори и там отдавна са прегърнали модерните методи на образование. Вижте също и белоруските селски училища в интернтет. И от тях сме вече много изостанали. Дори "престижните" ни частни училища за нищо не стават. Едни лъскави сгради, създадени да изтупват джобовете не уплашените родители.

 41. 41 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 628 Неутрално

  ПС: между другото, една такава консервативна образователна система като британската, отвана е прегърнала принципите на финландското училище. В последните години, наградите на Кралския Институт на Британските Архитекти са само училища.

 42. 42 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#24] от "krmihova":

  Не се кахъри. Аз пък съм я пускал няколко пъти като линк.
  Ето откъде:
  http://www.adme.ru/zhizn-nauka/7-principov-finskogo-obrazovaniya-838510/

 43. 43 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Ако не друго, то поне трябва да се опитаме да приложим принципите 'равенство' и 'индивидуалност'. Особено вторият е абсолютно логично следствие от ИНДИВИДУАЛНИТЕ особености на детския мозък и психика; едни деца имат даденост да се справят по-добре с аналитични и вербални проблеми, а други - с образни, пространствени и други подобни. Едно дете, на което му е по-трудно да запомня думи или да си служи с числа и математически формули, съвсем не е по-глупаво, а просто мозъкът му е устроен и развит по различен начин. Трябва само тези разлики да бъдат открити и съответно обучението - индивидуализирано. Освен другото, този подход би спестил много нерви и стрес и на децата, и на учителите, и на родителите.

 44. 44 Профил на coffee
  coffee
  Рейтинг: 688 Любопитно

  [quote#37:"Булаир"]До коментар [#31] от "coffee":
  Радвам се за вас - изключително практично поведение. [/quote]
  Kiitos (Благодаря) за отзива. Наистина думата е "практично". 8 години се блъсках в гърдите "Аз съм българин, никъде не мърдам, тук съм роден, тия дет заминават избират лесното..." И ей ме на, на г*за на географията, пак бачкам като говедо, ама поне знам, че децата ми изживяват детските си години в среда бе з насилие, грубост и вечно отрицание. Това не значи, че е лесно. Правила има много и се спазват стриктно - и от деца и от възрастни.
  И едва през последните няколко месеца на мен ми прехвърча мисълта, че обществото и системата им са толкова добри именно заради средата, обграждаща ги от ранна детска възраст до средното училище. Някой ще каже "Ми то е близко до ума"... Ми да, ама не. Не и докато не се замесиш, усетиш и участваш в него.

 45. 45 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 628 Неутрално

  ППС: поради това, че нямат огради, във финландските училища почти няма насилие. Училшщото са част от квортолното обществено пространство и хората се разхождат в обособения двор на местното училище. Нали се сещате, че няма как някой бабаит да издевателства над по-малките, при положение, че около него се разхождат здрави чичковци.

  Малка подробност - всяка паралелка си има свое собствено дворче, заградено - това е мястото за учене навън, за раздвижване и за гимнастика. Класните стаи на всеки клас са групирани около малко вътрешно пространство - за игри и общи лекции. Стаите са с големи стъклени стени към това общо място. Ако не ти е интересно, може да отидеш при другия клас или с няколко човека да си сформирате група по интереси в общото пространство. Например - правите си група по авиомоделизъм и си намирате наставник, ако ви е нужен (това може да е преподавател, по-голям желаещ ученик или дори родител)

  Няма коридори - има форумно пространство, което е също така нещо като столова, място за комуникация и може да се преустройва в сцена за представления и изложби.

 46. 46 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  Принципите са чудесни, но не са приложими навсякъде.
  Какъв е броят на ромите във Финландия?
  Какъв е броят на емигрантите от Африка, Магреба и Близкия изток?

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 47. 47 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#18] от "tamada":

  Определено ме обнадеждихте!
  Но не съм убедена, че обществото е готово да поиска подобна реформа, нито във волята на сменящите се управници да я проведат докрай.

  "Winter is Coming"
 48. 48 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#29:"citoyen"] Нито веднъж не съм ги чул да се оплакват от природните условия. Който както иска да го разбира.[/quote]
  Щото имат природа, с която се съобразяват, а не условия.

 49. 49 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#24] от "krmihova":

  Поздравления! Точно си мислех, че преводът е прекалено добър

  "Winter is Coming"
 50. 50 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Учат по-малко,по-лесни неща,няма домашни,няма тестове,но научават всичко и може би с удоволствие ходят на училище.Тука учат много ,сложни неща,едва си мъкнатпретъпканите раници,родителите дори понякога не могат да разберат сложната материя и накрая повечето нищо не знаят.

 51. 51 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#50] от "rosiraycheva50._":

  Именно това е разликата. Там се научават как да учат, на самата техника на ученето, която, като я овладееш, можеш след това да научиш всичко. Докато тук се наливат знания, които сами по себе си не са безсмислени, но просто не могат да бъдат Усвоени, защото се вкарват механично, венозно, дет'се вика. Смисълът на образованието е изобщо да те научи на се учиш и евентуално да ти помогне с някаква методология, която ще ти бъде полезна при самообразованието.

  Другото нещо, ама там вече нещата стават по-сложни, всяко знание е безполезно до момента, в който не започне да се превръща в самопознание. Нещо като хард-диск, пълен с данни, който да няма съответният софт, който да ги обработва.

 52. 52 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1751 Весело

  [quote#46:"grand funk railroad"]Принципите са чудесни, но не са приложими навсякъде.
  Какъв е броят на ромите във Финландия? [/quote]
  Май точно там, ромите се натискаха да стават помощник преподаватели ...защото тази професия била най-уважаваната в ромската общност. Имаше статия в Дневник или Капитал миналата година. То всъщност и ромите им не са като нашите, нищо че са роми.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 53. 53 Профил на coffee
  coffee
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#46:"grand funk railroad"]Какъв е броят на ромите във Финландия?
  Какъв е броят на емигрантите от Африка, Магреба и Близкия изток? [/quote]
  Така наречените "Кале", тукашните цигани, са около 10 хил.
  През 90-те идват огромни тълпи от Африка и Азия. Сомалийците само са около 10 хил., 8 хил. турци, 7-8 хил. тайванци, около 4 хил. китайци и продължават да се тълпят. В ХелСинки всеки трети е черен като въглен. Общо с руснаците о естонците (които са най-много) чужденците са повече от 200 хил. Всички живеят наравно и спазват (до колкото могат и искат) законите и правилата. Една крачка встрани - и си вън от системата с минимални шансове за повторна интерграция (виж коментар 40, т.3). Българите сме около хиляда. Преводачката дето ни помагаше в началото беше много щастлива да работи с "нормални" българи. Разказа, че повечто време висяла по арести и следствия да превежда на наркопласьори и сводници.
  Българските (и румъснки) цигани в Хелсинки идват на тълпи лятото, крадат пияните по парковете и събират pantti, спят по горите в коли и палатки, а мишето им скатаване тука няма нищо общо с наглото им фукане в Бг.

 54. 54 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Основен принцип при отглеждане и обучение на децата във Финландия е равноправието.
  Това е традиция и започва още с раждането на децата. Всяко дете, независимо от доходите на родителите, получава подарък от Финландската държава - кутия пълна с дрехи за бебето. Всички те са топ качеството. Има и завивка и горна дреха, тип оверал. Кутията се използва за легло на бебето от 0 до 4 месеца.
  Принципът е: децата нямат доходи, те са еднакво третирани.
  http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-30939818

 55. 55 Профил на elviejo
  elviejo
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#12:"lacrima"]Звучи извънземно! Не мисля, че разбиранията и манталитета на нашето общество са еволюирали дотолкова, че да приемем подобни принципи, за огромно съжаление. След 150-200 години, евентуално, може би...[/quote]Никакво извънземно, никакви 150-200 години, може да стане още на другия ден от идването на Атака на власт. Знам какво ще ми отговорите, че няма да дойде Атака на власт - да, може и да не дойде Атака на власт, но тогава няма как да имаме и ние такова образование, няма как да имаме нещо добро!

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Ето какво казва една умна жена ...
  http://news.bgnes.com/view/1214326
  ... а политиците, както обикновено, мислят за далаверата.

 58. 58 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  До коментар [#55] от "elviejo":

  ако дойде (б)атака на власт, ще си останете само лумпените и циганите в кочината.

  аз ще съм един от първите, който ще изведе семейството си.

 59. 59 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#10] от "paf":

  а вие откъде знаете, че не са ? трябва да четете повече, не само българска преса.
  Финландия /5 милиона население/ е производител и износител на високи технологии.
  А и българските деца, спечелили межд. олимпиади НЕ остават в БГ.
  Само едно от тях познавам, което остана да следва в БГ. Но за докторантура замина за САЩ, тук нямаше с кого да я прави...И то няма да се върне.

 60. 60 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Хич не ми харесва тяхната система:
  "Преподава се само това, което може да послужи в живота. Логаритмите или устройството на доменната пещ няма да потрябват, затова и не се изучават."
  Възпитават едни консуматори, дето няма да мислят много и ще натискат там копчетата на машината, на която работят.
  И един страничен въпрос - как може да били 5-ти в света по математика, като те логаритъм не знаят какво е? Може би по сметки с калкулаторите - но математиката е много повече от това.
  Жал ми е малко за тези деца, звучи ми като много стерилна система, учителят трябвало да не се привързва към тях, и първото нещо, което научавали в първи клас било как да се оплачат на социалния работник, ако някой възрастен "ги тормози".

 61. 61 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Във Финландия никой не говори за елитарност. В БГ, най-бедната държава в ЕС, всеки родител се хвали с "елитно" училище - частно или държавно. Финландците не биха коментирали или съдили това, но смятат тези хора, че са за психиатър.
  Финландците винаги се представят само чрез себе си...своите лични постижения - не родители, не наследства.
  През последните години са много популярни и желани, и от родителите, т.н. интегрирани класове. Деца със здравословни проблеми и здрави деца учат заедно. Има норматив за брой деца в клас, които учител може да поеме. 1 болно дете = 3 здрави. Така децата се учат да приемат различията, понякога е и много вдъхновяващо. Особено когато дете с множествена склероза, не може да държи молива, но помага и решава задачи по математика на здравия си приятел и съученик. Не мислите, че интегрираните класове са в периферни училища, те са навсякъде, и в най-скъпите райони на Хелзинки.
  Вчера мина безшумно на първо четене закон за "парите следват ученика"...в частното училище. България има спешна нужда от реформа в образованието, в държавното образование.

 62. 62 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  Много интересна система. Само това че всичко е доброволно на мен лично не ми харесва много, защото много от децата ако ги оставиш да правят каквото искат може и никога да не отворят книга. Малко натиск от родителите не е излишен според мен. Разбира се, под малко, разбирам наистина малко, а не диви истерии и шамари.

  Интересно е също, защо не могат да приложат тази система шведите и норвежците, които по климат и култура са близки?

  Колкото до постиженията на финландската система мисля, че някои коментиращи бъркат олимпиадите с оценките на ПИЗА. Финландската образователна система получава много високи оценки от ПИЗА, защото общото средно ниво е високо по математика и четене, но на олимпиади обикновено фински лауреати няма, защото не се обръща такова внимание на вундеркиндите както у нас. В България като видят един гений по физика или математика започват да работят индивидуално с него, а тройкаджиите просто ги игнорират и се отнасят с тях видимо пренебрежително учителите. В резултат на това имаме олимпийски призьори по математика, информатика, физика и т.н., както и ученици в езикови и математически гимназии, които говорят отлично по няколко езика и ги приемат в най-престижните университети в света. Но, на всеки такъв шампион има стотици неграмотни и полуграмотни ученици, което води до много ниско средно ниво на качеството на нашата система. Докато финландците вдигат средното ниво с индивидуални занимания с всеки, но за сметка на това се получава така, че един вундеркинд по математика не може да се развие оптимално, колкото и да му дават индивидуални занятия. Летвата се сваля дори и от това, че до 6 клас се учи с 1 учител, който не е специалист по един предмет. С други думи, няма идеална система, но определено финландците са по-близо до истината. Зубренето наизуст е бичът на всички източноевропейски системи!

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 63. 63 Профил на elviejo
  elviejo
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#58:"хм"]ако дойде (б)атака на власт, ще си останете само лумпените и циганите в кочината. аз ще съм един от първите, който ще изведе семейството си.[/quote]Напротив, за един мандат на Атака ще се завърнат емигрантите и България ще стане отново 9 000 000, вместо сегашните жалки 4 500 000, живеещи в България при крайна мизерия. А ти че ще заминеш, означава само, че винаги се намират глупаци, които вярват на комуноидните лъжи и те са обикновено комуноиди, нормални хора не биха го направили.

 64. 64 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#60] от "Камен":

  Материалът не дава пълна информация за образователната система на Финландия. Той е общо информативен.
  Вие не се безпокойте, Финландия, с население от 5 милиона, е производител и износител на високо-технологични продукти.

 65. 65 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4128 Любопитно

  Приятно впечатление ми прави, че във Финландия учат религия или "разбиране за живота" от 1 до 9 клас! Браво. Както и това, че няма домашни.... изобщо, има толкова големи разлики между нашата обр. система и тяхната.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 66. 66 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#52] от "gost22":

  Не, във Финландия е най-висок процента на отлично завършили студенти, които желаят да станат учители/преподаватели.
  Няма по-добро от това да имаш мотивиран и добре подготвен учител за децата, нали ?

 67. 67 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#65] от "Иво":

  Моето дете имаше всеки понеделник, първия час религия. Детето само информира коя религия изповядва, за агностици има философия.
  Правят и тестове - напр. да представят своята религия, черква на приятели от друго вероизповедание.

 68. 68 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4128 Любопитно

  До коментар [#44] от "coffee":
  До коментар [#45] от "irons":

  Виждам, че и двамата сте запознати със финландската система за образование.... интересно ми е как учителите там се контролира дисциплината по време на клас. Защото, в нашите училища това е сериозен проблем.... пълно е с ученици, които вдигат шум в класната стая, не обръщат внимание на това което учителя говори, бият се помежду си, играят си на игрички на GSM-а, и така нататък и така нататък. Има и случаи когато учениците упражняват физическа агресия към учителите (това става обикновено в по-горните класове). Бил съм свидетел на такива неща....

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 69. 69 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#56] от "Сиянието на Мрака":

  Преди години живеех в държава, една от най-големите евр. икономики. Изумих се от често срещани хора по улиците в инвалидни колички. Не бях виждала това в БГ. Споделих с приятели. Едни от тях, работили и живели в България, с прекрасни чувства към БГ ми казаха, че хората със здравословни проблеми в тази държава, процентно не са повече от хората с увреждания в БГ. Разликата е, че в БГ те не са интегрирани, "скрити" са по домовете им, нямат социален живот.
  Затова Ви предлагам да не ги мислите толкова...и алкохолиците им, и хората им с увреждания - са добре обгрижени от системата и са интегрирани. Това, че в БГ не се коментира и говори...не означава, че проблеми няма.

 70. 70 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#69] от "olivia14":
  Аз имам преки впечатления, затова си позволявам подобни реплики. Но понеже ние, българите много обичаме да се кланяме угоднически и мазно на всичко, що е от "цивилизацията", като всеки обикновен Ганьо, привеждам пример от безкрайните алкохолни пренапивания на 15 -16 -17 годишни тинейджъри на Слънчев бряг. То някак не е хубаво, но нека спомена за последния случай, на който бях неволен свидетел - 20 годишен германец, пиян като кирка, мина през стъклена врата, която кой знае защо беше затворена и вървя 10 метра, без да разбере, че му се е скъсала сънната артерия. Почина веднага. Бог да го прости.. Затова не приемам никакви съвети от "напреднали" нации, които, изтървани на свободен терен се превръщат в истински прасета, да ме прости Господ.

 71. 71 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#68] от "Иво":

  там всичко това няма как да се случи...Учители и деца разговарят на "ти", те са приятели.
  Всичко започва още от детската градина. Ако дете прекъсва заниманията и е агресивно - първо му се прави забележка, при повторение - то се отделя в друго помещение и не участва в общите занимания. При следващо подобно действие се уведомяват родителите, че детето има нужда от консултация с психолог.
  Обществото не толерира подобно поведение. И това се учи от детската градина.

 72. 72 Профил на flamendialis
  flamendialis
  Рейтинг: 236 Неутрално

  До коментар [#62] от "andreas_hofer":

  Точно така е в елитната СМГ, в която зада влезеш е канска борба от родители и ученици. Там се работи с елитната, продуктивна част, а останалите- както могат се оправят.

  В истински ужас съм от проблема : Къде да учи детето ми след 7-ми клас? Частни уроци, школи, не знам какви си още напъни /вкл.зарязване на собствената ми работа до критичен минимум/, за да се класира в някаква презирана от мен форма на обучение /като напр.езиковите училища/.
  Ако можех, щях да емигрирам само заради децата си и да захвърля години труд и доказване тук.

 73. 73 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#70] от "Сиянието на Мрака":

  Именно, Вашите впечатления са от Слънчев бряг. Моите са от 30 г. житейски опит в различни държави в Европа.
  Гледате ли политически новини в БГ, излизате ли вечер из София....?

 74. 74 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#35] от "Mark Twain":

  Във Финландия има 6% т.н. шведско малцинство. Точно колкото са българските турци.
  Шведският е втори официален език в държавата. Имената на улиците са на 2-та езика. Шведският се изучава задължително в училище. Лекари, адвокати и повечето public servants задължително трябва да говорят шведски. Има и училища и университети, в които се преподава само на шведски. В Хелзинки има шведски театър. Но всички те, ако ги питате, ще ви отговорят, че са финландски граждани. Много етнически финландци учат в шведски университети във Финландия. Те са просто финландци с майчин език шведски.
  В училище няма предмет "фински", има "майчин език".

 75. 75 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#68] от "Иво":

  Основата на това финладкото образование да е най-доброто е, че училището е "отворено", т.е. винаги има комуникация какво се случва вътре в него, както и то приема всичко отвън. Реално, училището там е център на социалния живот на населеното място (особено, ако то е малко). При тази ситуация, един гамен няма как да вирее дълго. Той просто ще бъде тотално игнориран и нежелан. Нещо, което малко се знае - ежегодно учителите се атестират от учениците, на има и обратното - учителите също атестират учениците. Резултати:

  противно на очакванията и там талантите рано се откриват. Нещо повече - откриват се много "скрити" таланти.

  проблемните деца постепенно и безболезено се интегрират или им се обръща внимане по един деликатен и много особен начин, който ги кара сами да се коригират. С тях дискретно работят психолози, често в училището може да викнат и професоналист на много високо ниво - дори такъв от полицията (без децата да разберат естествено).

  Каква е разликата между Ориента и Скандинавието - в Ориента се размахват ятагани и се тероризира населението. И въпреки това няма ред, полицията е смешна, войниците им стрелят с калашниците като актьори от Хоивуд. В северните страни, всичко е дискретно, нещата се управляват някак си меко, дори "гейски". Резултатът, обаче е - ред, дисциплина, работеща полиция, армия, високо технологична, съставена от правилните хора, които се разхождат по къс ръкав на -30 градуса и уцелват чалмаря мужду очите от 1км.

 76. 76 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#50] от "rosiraycheva50._":

  Не учат по-малко и по-лесни неща, не е вярно че няма тестове.
  Просто ги учат да мислят и да са креативни. Учебниците им са прекрасни, смислени и забавни. Учителите им се съобразяват с възможностите на децата.
  Моите деца учиха в частни френски и англо-американски училища в Европа. Те учеха задочно финландското училище. Системата е измислена така, че детето само усвоява уроците, попълва тестове, които изпраща във Финландия за оценка. Понякога им взимах частни учителки-финландки. Всички те бяха невероятни. Едната беше работила като помощник-учител в Хелзинки. Един ден ги заварих да играят баскет на двора. Това е чудесно, но се плаща за преподаване. Тя ми каза, че детето е преуморено, разсеяно е и не я следва в заниманията. Затова го е извела за 30 мин да поиграят. И в това е разликата... Процесът не е авторитарен.
  Децата ми посещаваха и финландско училище през ваканциите си.

 77. 77 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Любопитно

  [quote#25:"хм"]Открийте разликите между Финландия и кочината. [/quote]Нека да опитам..Във Финландия живеят финландци, а в "кочината" ..прасета?

 78. 78 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Весело

  [quote#75:"irons"]Каква е разликата между Ориента и Скандинавието - в Ориента се размахват ятагани [/quote]
  И като си спомни човек за миролюбивите викинги, които са ходели на туристически посещения из дивото Средиземноморие.

 79. 79 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 642 Весело

  До коментар [#44] от "coffee":

  ... Какво ядете там, круша ли? Браво! Я да видим, тъй както съм легнал, мога ли изяде една круша. Благодарим! Отде ги взимате вий тези неща?
  - Купуваме ги - отговаря едва сдържано един от нас.
  - Тъй ли? Браво! - одобрява той с пълни от сочната круша уста. - Аз обичам круши.

 80. 80 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#66:"olivia14"] Финландия е най-висок процента на отлично завършили студенти, които желаят да станат учители/преподаватели.[/quote]Май това е разковничето..И на други места съм чел ,че високият престиж на учителската професия във финалдското общество е водеща причина за успехите на тяхната система.

 81. 81 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#40] от "irons":

  Образователната система не е само сгради. Във Финландското училище децата си оставят връхните дрехи на големи закачалки в коридорите. Няма случаи на кражби.
  Това е култура на обществото.
  Училищата имат обикновено поне по 3 спортни зали/салони. Изградени са от топ материали. Синът ми играеше хокей в зала. Подът в училищния салон бе постлан с невероятен паркет. Децата правят различни спортове. Не ги подготвят всички за олимпийски шампиони. Просто тренират за да са здрави и за удоволствие. Няма родителска "преса" над децата. Има и друго...те имат право да работят от 16 г. по 10 часа на седмица. 5 работни дни по 2 ч. или през уикенда. Дори децата на най-заможните семейства работят. Създава им се чувство на независимост и удовлетворение. Във Финландия всички деца получават месечни детски от държавата, на принципа "децата нямат доходи". Повечето родители им ги дават като месечни джобни пари. Те започват с данъчните си декларации на 16 г.!

 82. 82 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#74:"olivia14"]Шведският е втори официален език в държавата. [/quote] А сегашният им премиер и някои ключови министри(като този на отбраната..) са пак етнически шведи(или шведско говорящи финландци).Спомням си и един интересен факт.Разликата в отношението в Швеция и Финландия към образованието на децата в къщи.Доколкото разбрах, във Финландия практически не е е позволено родителите да си образоват сами децата, каквито случаи са се
  появили в България напоследък ( пишеше и в нашата медия )

 83. 83 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#76:"olivia14"]Процесът не е авторитарен[/quote]Доста се колебая, за да видя само плюсове в отсъствието на авторитаризъм в обучението.От една страна , някак си с образованието по финландската система е по- хармонично и нестресиращо за децата.От друга, слабата застъпеност на състезателното начало и гонката от .. а ла маршъл арт Учител , като че ли пречи на финландците да дават върхови достижения в науката..

 84. 84 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4128 Любопитно

  [quote#66:"olivia14"]Няма по-добро от това да имаш мотивиран и добре подготвен учител за децата, нали ?[/quote]

  Така е, още повече, че получават добра заплата - 5000 евро, поне така пише в статията. Това сигурно е още един стимул да си вършиш добре работата.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 85. 85 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4128 Неутрално

  До коментар [#71] от "olivia14":
  До коментар [#75] от "irons":

  Ясно, благодаря за информацията.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 86. 86 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#75] от "irons":

  Финландия е и държавата с най-много обществени библиотеки на глава от населението. Те са във всеки квартал. Годишният абонамент е символичен. В тях намирате всичко - книги на фински, шведски и др. масови езици. Има и списания - от мода до техника. Има и изданията на Vogue. Библиотеката е абонирана. Тя предлага и безплатни чадъри, които връщате при следващо посещение...за да не увредите книгите, ако вали и вие сте си забравил чадъра.

 87. 87 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  До коментар [#53] от "coffee":
  [quote#53:"coffee"]чужденците са повече от 200 хил. [/quote]

  При 5,3 млн. това прави около 4%. В държави като Франция и България, % на "цветното" население е около 15%.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 88. 88 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#84] от "Иво":

  Не забравяйте, че финландците плащат едни от най-високите данъци... Не съм ги чула да се оплакват. Казват, ДА плащаме високи данъци но имаме най-доброто здравеопазване и образование. И най-добрата социална система. Обезщетение за безработица се изплаща до започване на работа. Обръща се особено внимание на психическото здраве на хората, останали без работа. В последните 10 г. се въведе специална система - служител на постоянен договор, може да си отстъпи работното място на трайно безработен за срок от 6 до 12 м. През това време, той получава процент от заплата си.

 89. 89 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#88:"olivia14"]имаме най-доброто здравеопазване и образование. И най-добрата социална система[/quote]
  Това няма да впечатли последователните форумни рейгънисти и аполози на малката държава..За тях скандинавците са едва ли не комунисти.

 90. 90 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#83] от "тулса":

  Това, че Вие не сте осведомен не значи че няма наука и научни постижения.
  Четете повече и се интересувайте.
  Да, там наистина не бият децата - нито в училище нито в къщи. Дори и не си го помисляйте, детето ви има право да се оплаче на социалните служби. Всеки уважава и се съобразява с нормите на поведение и с личността на индивида.
  Но всеки си знае и отговорностите в семейството и в обществото.
  Университетите са безплатни, всички студенти получават месечни помощи от държавата. За пълната си издръжка по време на следване, дори децата на най-заможните семейства ползват банкови кредити, които изплащат след завършване. Те не остават в дома на родителите след гимназията. Във Финландия има задължителна военна служба. На никого не му минава през ум да се "измъкне". Единствената опция на алтернатива на 1г. военна служба е 3 г. в социалната сфера в полза на обществото.
  Има предимства, но и задължения към обществото.

 91. 91 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#89] от "тулса":

  а българите какви са ?

 92. 92 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#89] от "тулса":

  а българите какви са ?

 93. 93 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#89] от "тулса":

  вероятно няма...но това не е целта.
  Напр. може да живееш в Западен Лондон, ще спестим наема на семейната къща, само ще съобщим годишната такса за частното училище от 26.000 паунда/дете.
  Има добри примери в Европа, и според мен голяма част от тях са в държавите в Сев. Европа.

 94. 94 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#82] от "тулса":

  Не ме разсмивайте с ключовите...МП Александър Щуб е от майка етническа финландка и от баща, етнически швед. И двамата му родители са финландски граждани. Това е толкова нормално за Финландия. Там никой не се представя или изтъква, че е от някакво си малцинство или елит.
  Всички са граждани на Финландия.

 95. 95 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#20] от "teller":

  и във френската система е така. ако Вие прецените, че детето Ви няма знания и ще му бъде трудно през следващата учебна година, Вие може да заявите желание детето да повтори годината. Понякога и училището Ви го налага безалтернативно. Защото накрая на цикъла има изпити. Във Финландия изпитите за кандидатстване в университет са изключително трудни.
  Във френската система има пълна матура в края на лицея - минават се изпити по абсолютно всички предмети, дори по спорт. В началото на уч. година се съобщава кои ще бъдат 3 спорта за изпита. С изключение на спорта, всички изпити са писмени - 4 ч., по езиците има и устни.

 96. 96 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Весело

  [quote#94:"olivia14"]Всички са граждани на Финландия[/quote]
  To и в България всички сме български граждани, а в щатите американски...Разбирам , че сте много по- добре осведомена за живота във Финландия, но тази постинга ви е доста пренебрежителен и някак издава определено елитарно ..самочувствие
  п.п. Този, двукратно повторен въпрос за българите,отново ми говори,че не четете внимателно чуждите постинги.

 97. 97 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  [quote#90:"olivia14"]Това, че Вие не сте осведомен не значи че няма наука и научни постижения. Четете повече и се интересувайте."Определено ще последвам съвета ви.Все пак да ви осведомя, че освен докторска в една от естествените науки, защитена преди 30 години, имам и долу горе толкова преподавателски години преподавателски стаж в различни университети по света и у нас.Последните 10 са в американски университети и имам възможност да сравнявам възможностите и успехите на студенти от много страни,обучавали се в най -различни системи..
  п.п. "Авторитаризъм" съвсем не означава биене на децата..

 98. 98 Профил на olivia14
  olivia14
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Двукратно повтореният въпрос е поради проблем с интернет.
  Да, имам честта да познавам образователната система на Финландия. И не само нея.
  Не аз, а Вие се опитвате да вмъкнете темата за елитарност. Министър-председателят Щуб пръв би Ви се усмихнал, повярвайте. Поне не споменавайте пред финландци, че всички "ключови" министри и г-н Щуб са шведско говорящи. И "най-ключовия" - този на отбраната. Те са супер толерантни и уравновесени хора, но са алергични към елитарност.

 99. 99 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  И още нещо за Оливия 14, за която всички за финландски граждани: The Swedish People's Party of Finland (Swedish: Svenska folkpartiet i Finland (SFP); Finnish: Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)) is a liberal-centrist political party in Finland aiming to represent the interests of the minority Swedish-speaking population of Finland. The party's main election issue has been since its inception the Swedish-speaking Finns' right to their own language and to maintain the Swedish language's position in Finland
  Despite its position as one of the minor political parties in the Finnish parliament it has frequently been one of the partners forming the governing coalition cabinets.
  Накратко, финландско ДПС,.. балансьор.

 100. 100 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Весело

  [quote#98:"olivia14"]Да, имам честта да познавам образователната система на Финландия. И не само нея.
  Не аз, а Вие се опитвате да вмъкнете темата за елитарност[/quote]
  Определено се гордеете много с тази чест...Браво да вас и от мен!
  Не знам какво съм "вмъкнал", но определено заядливостта е едно от нещата, което не сте научили сред толерантните и спокойни скандинавци.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK