Кои са въпросите и отговорите от матурата по български език и литература за 12 клас

Кои са въпросите и отговорите от матурата по български език и литература за 12 клас

© Анелия НиколоваСлед като в цялата страна тази сутрин се проведе държавния зрелостен изпит за учениците в 12 клас, Министерството на образованието и науката публикува на сайта си въпросите и отговорите от целия изпит.


Матурата на зрелостниците съдържа 40 въпроса и една тема. Тази година се падна произведението "Ще бъдеш в бяло" на Пейо Яворов, по което учениците трябва да създадат аргументиран текст и интерпретативно съчинение.


Резултатите ще бъдат оповестени до 9 юни. 


Ето всички въпроси и отговори на матурата тук и в прикачения файл. Публикуваме и цялото произведение на Яворов:

Ще бъдеш в бяло 
Пейо Яворов

Ще бъдеш в бяло - с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло...
А мисля днес; света прогнил от зло
не е, щом той е твоята родина.
И ето усъмних се най-подир
в невярата тревожна - искам мир.


И с вяра ще разкрия аз прегръдки,
загледан в две залюбени очи,
и тих ще пия техните лъчи, -
ще пия светлина, лечебни глътки.
И пак ще се обърна просветлен
света да видя цял при ярък ден.


И нека съсипни се той окаже!
(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,
залутан из среднощни тъмнини?)
Аз бих намерил и тогава даже
обломки, от които да създам
нов свят за двама ни, и свят, и храм.


Въпросите: 

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) мятам, подметка, наметна
Б) чехъл, министър, поискъл
В) дейност, лейтенант, йерархия
Г) бръквам, вържа, закърпен

2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) таралеж, блед, мълчалив
Б) възхвала, градски, истласквам
В) пораствам, прелестна, местност
Г) беритба, сдъвча, сделка

3. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
А) Съгласно наредба в големите магазини за бяла и черна техника ще има специални отдели за подръжка и ремонт.
Б) Диалектите са езикови вариянти, които са разпространени на определена територия и се използват от хората, които я населяват.
В) На последното световно първенство по вдигане на тежести се запознах със най-младия шампион на нашата страна.
Г) Миналата година той претърпя успешна операция на лакътя и се върна на работа, след като излезе от болницата.

4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) Националната ветеринарно-медицинска служба направи проверки по случая.
Б) Решението за тази промяна е взето на специален църковнонационален събор.
В) Екоактивисти от цялата страна ще протестират срещу незаконните строежи.
Г) В тази част на страната ще отглеждат лимони със специфичен кисело-сладък вкус.

5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
А) Днес мнозина смятат, че най-престижното световно признание е получаването на Нобелова награда.
Б) Характерно за архитектурата на Барока е смелото струпване на обеми и пъстри цветови ефекти.
В) В медиите обявиха, че започва ремонт на големите булеварди в няколко Софийски квартала.
Г) Заседанието ще е в понеделник, а като член на научната комисия е поканен Доцент Иван Господинов.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
В нашето кино прожектираме по 6 англоезични филма (А) на ден. Работим с трима преводачи (Б). Преди години в салона можеше да се преброят едва няколко зрители (В) по време на прожекция, а сега се радваме на над 300 посетителя (Г) на ден.

7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Нашите и чуждестранните делегати подписаха договор за сътрудничество.
Б) Лека мъгла се беше спуснала над гъстата и потънала в мълчание гора.
В) На тренировката паднах, след което крака ми започна да се подува.
Г) Спортът в страната се подпомага от Българския спортен тотализатор.

8. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Всички усилия бяха насочени към осигуряването на еднаква трудова заетост за градското и за селското население.
Б) С настоящото писмо искаме да Ви благодариме за проявения траен интерес към дейността на нашата фирма.
В) Баща ми влетя в стаята, носейки положителния отговор от фирмата, в която кандидатствах за работа.
Г) Необходимо е детайлно да запознаем юристите с всички условия по договора и да го обсъдим с тях.

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Слънчевото лято, обширните плажове и обновените хотели привличат много български и чуждестранни туристи.
Б) Катедралата, строена в продължение на почти два века и сградата на общината са едни от най-красивите постройки в Антверпен.
В) Едно от най-важните нововъведения, оказали влияние върху развитието на обществото от ХV век нататък, е книгопечатането.
Г) Установяването на фактите обаче изисква проучването на огромен масив документи от страна на разследващите органи.

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Мъглата се вдигна, въздухът стана някак прозрачен и чист, и доброто ни настроение се върна.
Б) Въпреки, че голяма част от живота му преминава в чужбина, той остава тясно свързан с родината си.
В) Историята е полезна не защото четем в нея за миналото, а защото виждаме чрез нея бъдещето.
Г) Спря се изненадан пред посивелия мъж, в когото разпозна приятел от гимназията и го поздрави.

11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?
А) Тази модерна туристическа абстракция събира хиляди туристи през лятото.
Б) Няма нужда от реверанси и поклони, когато чувствата не са искрени.
В) Без заверено копие от нотариалния акт имотът не може да бъде продаден.
Г) Знаете ли за какво точно става на въпрос, или само ни заблуждавате?

12. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
А) слагам му пепел – хвърлям пепел в очите
Б) слагам си ключ на устата – развързвам си езика
В) пея друга песен – обръщам колата
Г) пламнала ми е главата – огън и пламък съм

13. От коя творба е посоченият откъс?
Весел ме гледат мили другари,
че с тях наедно и аз се смея,
но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!
Отде да знаят? Приятел нямам
да му разкрия що в душа тая;
кого аз любя и в какво вярвам –
мечти и мисли – от що страдая.

А) "До моето първо либе"
Б) "Борба"
В) "Майце си"
Г) "Моята молитва"

14. В кой ред всички стихотворения са написани от Атанас Далчев?
А) "Прозорец", "Стаята", "Повест"
Б) "Книгите", "Пловдив", "Стихии"
В) "Дяволско", "Камък", "Цветарка"
Г) "Къщата", "Да бъде ден!", "Песен за човека"

15. Мария и Борис са герои от творбата:
А) "Тютюн"
Б) "През чумавото"
В) "Последна радост"
Г) "Занемелите камбани"

16. Коя от изброените творби е повест?
А) "На оня свят"
Б) "Чичовци"
В) "Тютюн"
Г) "Разни хора, разни идеали"

17. Кое от посочените произведения внушава идеята, че трудът осмисля човешкия живот?
А) "Андрешко"
Б) "Занемелите камбани"
В) "Песента на колелетата"
Г) "Албена"

18. Кое от изброените произведения съдържа образи на божества и на митологични герои?
А) "Чорба от греховете на отец Никодим"
Б) "Септември"
В) "Майце си"
Г) "Елате ни вижте"

19. Усещането, че светът е несправедлив и трябва да бъде променен, НЕ е характерно за творчеството на:
А) Гео Милев
Б) Елисавета Багряна
В) Христо Смирненски
Г) Никола Вапцаров

20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за естетическия индивидуализъм като литературно направление?
А) Възприема човека като уникално присъствие в света.
Б) Разкрива причините за социалните противоречия.
В) Представя твореца като избран да провъзгласява божествената истина.
Г) Разбира страданието като път към познание и себепознание.

21. В епическата творба епизодът, в който се представят събития, станали след приключването на основната сюжетна линия, се нарича:
А) развръзка
Б) епилог
В) пролог
Г) кулминация

22. Какво е подчертаното изразно средство?
Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.

А) оксиморон
Б) епитет
В) антитеза
Г) метафора

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 34. включително)!
ТЕКСТ 1

Йогата е древна и самобитна индийска система от методи за укрепване на човека и за неговото хармонично развитие. Тя включва практически упражнения за физическо, психическо, умствено, нравствено, естетическо и социално самоусъвършенстване на личността. Това индийско учение е възникнало през ІV – ІІ в. пр. Хр., като неговите представители целят чрез специални упражнения да постигнат самовглъбяване и единение на човека с природата. За постигане на самопознание практикуващите йога разработват множество методи – за контрол на дишането, на чувствата и т.н. 


Съгласно йогата главната цел на човека е освобождаването от материалното съществуване. Като условия за постигането на тази цел се посочват, първо, равнодушието, безстрастието, основано върху убеждението, че изпълненият със злини и страдания светски живот е безплоден, и второ, съзерцанието, изградено върху идеята, че е необходимо да се познае висшата истина. Производна от санскритския корен юдж, думата йога се тълкува като единение между телесното и духовното у човека. С течение на времето системата се диференцира на раздели и подсистеми. Практикуващите йога приемат едновременното съществуване на две върховни начала – материя и дух, и считат, че духът извън контакта си с материята е беден. Умът се разглежда като най-висш продукт на материята. 


В основата на йогата е т.нар. "троен комплекс": пози, контролирано дишане и умствено съсредоточаване. Последният компонент понякога се елиминира и затова в заниманията не се постигат всички познавателни, профилактични и терапевтични ефекти, заложени в комплекса. Успешното практикуване на йога довежда не само до укрепване на здравето, до повишаване на работоспособността, дисциплинираността и устойчивостта при нервно напрежение, но и до разкриване на огромни и неподозирани възможности на човешкия организъм и на личността в процеса на нейното самоусъвършенстване.


ТЕКСТ 2

– Откъде идва йогата?
– Следите ù са обвити в загадки от мъглите на времето. Не мога да кажа откъде идва, но йогата  вселенска, универсална. В Сан Аугустин в Южна Америка открихме статуи, които са на повече от 3000 години, които представят пози от йогата. Със сигурност йогата е съществувала там като част от културата.
– Чувал съм изказвания, че йогата е мистична дисциплина, което я прави достъпна само за избрани.
– Това са старомодни разбирания. В наши дни йогата се пренася от пещерите в научните лаборатории. Йогата е за всички; тя подобрява качеството ни на живот независимо от възрастта и от социалното положение. Самата аз идвам от Австралия – едно много материалистично общество. Но то не ми беше достатъчно. Не бях доволна от стандартния житейски път – да сключиш брак, да спечелиш пари. Започнах да търся нещо, което да ме научи на повече. Така станах последовател на йогата. 
– Какво всъщност е да си последовател на йогата?
– Зависи от нивото. Първото ниво е да практикувате това, което чувствате, че е добре за вас – упражнения за гърба, за храносмилателната система, за намаляване на стреса. Второто ниво означава да следвате традициите и древните техники, да практикувате не това, което искате, а това, което е добре за ума и за емоциите. На третото ниво практикуването на йога се отразява на всички аспекти от живота – на часа на ставане и на лягане, на походката, на думите, на храната.
– Как да се освободим от стреса, който се натрупва след дълги часове на работа в офиса?
– Достатъчно е от време на време да се изключиш, да затвориш очи и да практикуваш техниката за осъзнаване на дишането. Когато дишаме бавно и ритмично, това успокоява ума много бързо. 
– Какво е отношението на йогата към парите?
– Като към нещо необходимо. В този смисъл човек трябва да следва нуждите си, но не и желанията си. Границата е тънка. Нуждаем се от това, без което не можем да съществуваме. Желаем неща, без които можем. 

23. От коя сфера на общуване е текст 1?
А) от естетическата сфера
Б) от научната сфера
В) от медийната сфера
Г) от институционалната сфера

24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?
А) Текстът рекламира периодичното практикуване на йога в домашни условия.
Б) Текстът нормативно регламентира практикуването на трите компонента на йогата.
В) Текстът информира за възникването и за спецификите на йогата като система.
Г) Текстът внушава необходимостта от ежедневни едночасови занимания с йога.

25. Какво е значението на думата диференцира, използвана в текст 1?
А) разменя
Б) разделя
В) развива
Г) разкрива

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?
А) Заниманията с йога повишават нервното напрежение на онзи, който прави комплекса от упражнения.
Б) Заниманията с йога водят до укрепване на здравето и до повишаване на работоспособността.
В) Постигането на самопознание е възможно чрез прилагане на специална система от множество методи.
Г) Значението на дума йога насочва към идеята за единение между телесното и духовното у човека.

27. От коя сфера на общуване е текст 2?
А) от институционалната сфера
Б) от научната сфера
В) от естетическата сфера
Г) от медийната сфера

28. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?
А) В текста се дава точна и ясна дефиниция на понятието йога.
Б) В текста се регламентират нормите за практикуване на йога.
В) В текста субективно се критикуват целите на йогата като система.
Г) В текста се коментира практикуването на йогата като система.

29. Словосъчетанието мъглите на времето, използван в текст 2, е:
А) израз от всекидневното общуване
Б) израз от областта на астрономията
В) израз за постигане на стилистичен ефект
Г) израз от териториален диалект

30. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?
А) Йогата е за хора с физически увреждания.
Б) Йогата е за хора в напреднала възраст.
В) Йогата е за хора с високо социално положение.
Г) Йогата е за всички, които искат да я практикуват.

31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В
свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта,
които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове.
А) Йогата е система, възникнала преди по-малко от двадесет века.
Б) В Южна Австралия са открити статуи, изобразяващи пози от йогата.
В) Занимаващите се с йога приемат съществуването на три основни начала.
Г) На всички аспекти от живота се отразява практикуването на йога на трето ниво.
Д) Умственото съсредоточаване не води до профилактични и терапевтични ефекти.
Е) Практикуващите йога успяват да се справят със стреса в работата.
Ж) В основата на йогата като система стои т.нар. "троен комплекс".
З) Успешното прилагане на йога води до укрепване и до хармонично развитие.

32. В свитъка за свободните отговори запишете кое е общото, за което се говори в
двата текста.

33. В свитъка за свободните отговори в рамките на 3-4 изречения формулирайте
СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:
Йога – философия или начин на живот
Стресът и йогата

34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме)
основното в съдържанието на текст 1.

35. За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу
съответната буква в свитъка за свободните отговори.
Според архитекти подземните сгради са много ……………………. (А) и удобни от днешните небостъргачи. Модерните градове често се ……………………. (Б) към небето. Според някои обаче бъдещето на архитектурата е под земята. За град Мексико е разработен проект за 65-етажна сграда, ……………………. (В) в земята. Тя е с формата на обърната пирамида, което би дало възможност за ……………………. (Г) на повече светлина от повърхността към земните недра.


А) по-ефимерни, по-ефективни, по-ефирни

Б) изкачват, отправят, извисяват
В) вкопчена, вкопана, вклещена
Г) приток, поток, прием

36. В свитъка за свободни отговори срещу съответната буква запишете
правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) Членуване
(Публичен) регистър на финансовите институции се поддържа от (Българска народна банка). (Дейност) на тази институция е от национално значение.


Б) Местоимения

Не желая (никой/никого) да обвинявам, но моите подозрения остават.
Пред мен застана млад мъж, (чийто/чиито) очи ме гледаха с любопитство.
Той вярваше, че с нейна помощ ще успее да преодолее (своите/неговите) тревоги и страхове.
Веднъж годишно целият ни род се събира на среща. Мисля да запозная приятеля си с (тях/него).

В) Учтива форма
Госпожо, ако сте (доволен) от нашето обслужване, бихте ли (отразил) впечатленията си в книгата за гости? (Съгласен) ли сте да ни посетите пак?

37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в
свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.
Жените в хирургията са рядкост, но д-р Елена Стоянова е от онези, които
успешно доказват че тази професия не е само за мъже. Сравнявайки развитието на
медицината у нас и в чужбина известната лекарка споделя Нашата съдова хирургия е на
световно ниво. И ако преди години имаше проблеми с техниката сега нашите
специалисти разполагат с всичко необходимо.

Прочетете стихотворението "Един убит" и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

38. В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които показват образа на войната.

Той не ни е вече враг –
живите от враговете
бурна ги вълна помете
нейде към отсрещний бряг.
Ето, в хлътналия слог
легнал е спокойно, бледен,
с примирена скръб загледан
в свода ясен и дълбок.
И по сивата земя,
топлена от ласки южни,
трепкат, плахи и ненужни,
с кръв напръскани писма.
Кой е той и де е бил?
Чий го зов при нас доведе,
в ден на вихрени победи
да умре непобедил?
Клета майчина ръка,
ти ли го в неволя черна
с думи на любов безмерна
утеши и приласка?
Смешна жал, нелепа жал,
в грохотно, жестоко време!
Не живот ли да отнеме
той живота свой е дал?
И нима под вражи стяг
готвил е за нас пощада? –
Не, той взе, що му се пада,
мъртвият не ни е враг!

39. В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера за отношението на лирическия герой към войната.

40. Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

А) Климент Бенков
Б) Серафим 

Димитър Талев
Христо Ботев
Йордан Йовков
Гео Милев

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.


В) Борис Морев
Г) Рустем


"Мечтатели"
"Ветрената мелница"

"Бай Ганьо"
"Тютюн"

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъка за
свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

Д) "Маска" 
Е) "Камък"


Димчо Дебелянов
Христо Смирненски

Пейо Яворов
Атанас Далчев

41. Прочетете стихотворението "Ще бъдеш в бяло" на Пейо Яворов и в свитъка за
свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на
тема "Любовта като храм". Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно
съчинение или есе.

ОТГОВОРИ: 
1. - Б, 2. - Б, 3. - Г, 4. - А,  5. - А, 6. - Г, 7 - В, 8. - Б, 9. - Б, 10. - В, 11. - В, 12. - Б, 13. - В, 14. - А, 15. - А, 16. - Б, 17. - В, 18. - Б, 19. - Б, 20. - Б, 21. - Б, 22. - В, 23. - Б, 24. - В,  25. - Б,  26. - А, 27. - Г,  28. - Г, 29. - В, 30. - Г.

Въпроси със свободен отговор

Въпрос 31. Г, Е, Ж, 4 т.
32. Възможни отговори: йогата, йогата като учение / като система, ползите от практикуването на йога 1 т.
33. Теза 2 т.
34. Текст 4 т.

35. - 4 т.
А) по-ефективни
Б) извисяват
В) вкопана
Г) приток 

36. - 10 т.
А) Публичният, Българската народна банка, Дейността
Б) никого, чиито, своите, него
В) доволна, отразили, съгласна
37. Жените в хирургията са рядкост, но д-р Елена Стоянова е от онези, които успешно доказват, че тази професия не е само за мъже. Сравнявайки развитието на медицината у нас и в чужбина, известната лекарка споделя: "Нашата съдова хирургия е на световно ниво. И ако преди години имаше проблеми с техниката, сега нашите специалисти разполагат с всичко необходимо". - 5 т.

38. Възможни отговори:
"бурна ги вълна помете"
"с кръв напръскани писма"
"грохотно, жестоко време!"
"Не живот ли да отнеме/ той живота свой е дал"
"И нима под вражи стяг/ готвил е за нас пощада?"
"мъртвият не ни е враг!"
2 т.

39. Възможни отговори:
Войната отчуждава хората.
Войната прекъсва връзката с близките.
По време на война живите са врагове, докато са живи.
2 т.

40. - 6 т.
А) Димитър Талев
Б) Йордан Йовков
В) "Тютюн"
Г) "Мечтатели"
Д) Пейо Яворов
Е) Атанас Далчев
41. Текст 30 т.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 2 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 876 Неутрално

  хайде кято излязат резултатите някой да направи статистика децата от кои училища са се представили най-добре

 2. 3 Профил на Камбанка
  Камбанка
  Рейтинг: 542 Неутрално

  По 350 лв са били отговорите - едно дете обясняваше сутринта по телефона.

 3. 4 Профил на maginka
  maginka
  Рейтинг: 395 Неутрално

  пак ли бизнес се върти бе? ей няма да има оправия.

 4. 5 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 811 Гневно

  "напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на
  тема "Любовта като храм". Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе."
  "Аргументативно", "интерпретативно" безумие от страна на обучаващите.
  Затова завършващите ученици, щракат с пръсти и играят кючек върху бюрото на кмета - аргументативно и интерпретативно.

 5. 6 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Пълна идиотщина!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 6. 7 Профил на martin132
  martin132
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Година за година става по-лесна матурата. Нищо сложно, реших я с няколко грешки от невнимание. А матурите ли - голям бизнес, всеки втори продава - за по 100 лева си ги уредил, пращат ги на смс на първия час будали много

 7. 8 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4416 Неутрално

  Интересно разделяне на "естетическата сфера" от "научната сфера", доста пресилено.
  Тестът има нужда от подобряване, включително отделяне на цитираните думи във въпроса, като
  "Словосъчетанието мъглите на времето..."
  да бъде
  "Словосъчетанието "мъглите на времето"..."

 8. 9 Профил на Даниел Стойнев
  Даниел Стойнев
  Рейтинг: 797 Неутрално

  И специален поздрав за всички абитуриенти. В тази статия не са описани като боклуци. Прочетете - http://www.inter-view.info/2015/05/za-abiturientskite-s-lubov.html

  dietyc.com
 9. 10 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  Леле какво е това бе. Горките деца.

 10. 11 Профил на глобално хасково
  глобално хасково
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Ако поне половината от всичкия "матрял" изкара на тази матура поне добър 4,00 - България ще е едно мноооооого по-добро място за живеене!

  за какво е по-жадно мнозинството: свобода или шише ракия?
 11. 12 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Според мен Тестът по БЕЛ е с нормална трудност.
  По-скоро Яворов ще ги затрудни,защото днешната генерация не чете поезия,освен деца с поетични наклонности.

  Tony
 12. 13 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  Тука е яко зор - за стихотворение дето гаче го е писАл блед мълчалив таралеж да напълниш 4 страници със словоблудство.

 13. 14 Профил на bookworm
  bookworm
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Къде е лексикалната грешка във въпрос 11Б) Няма нужда от реверанси и поклони, когато чувствата не са искрени?

 14. 15 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 672 Неутрално

  [quote#14:"bookworm"]Къде е лексикалната грешка във въпрос 11Б) [/quote]
  11В е правилното.

 15. 16 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Не се казва с колко време са разполагали.

  Повечето от въпросите не са като за завършили 12 клас ученици. На тази възраст някои пишат книги и стихотворения или дори научни трудове, а тези ги изпитват за правопис.

  Въпроси за правопис са за ученици от 5-ти клас.
  Друга част въпроси са за това дали са прочели една или друга книга. Може да си прочел стотици книги и изпуснал една и да не се справиш.

  Тази дето са издържали глупавият изпит, няма за какво да се хвалят и не трябва да се главозамайват, че са научили нещо в училището.

 16. 17 Профил на еморето
  еморето
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#8] от "daskal1":

  В интерес на истината в ДЗИ пише: "Словосъчетанието мъглите на времето...", като там "мъглите на времето" е с наклонен шрифт (италик), което играе ролята на кавички, показва, че е цитат и т.н.

  Иначе ДЗИ не е по-лесен или по-труден от други години.

 17. 18 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4416 Неутрално

  До коментар [#17] от "еморето":

  ДЗИ като Държавен Застрахователен Институт?
  Ох, Държавен Зрелостен Изпит, нали?

 18. 19 Профил на adolfbraunauin
  adolfbraunauin
  Рейтинг: 229 Весело

  това за 12 клас ли е?? ха-ха-ха..каква матура,бе,вие ме матирахте от смях ,бе?!
  Туй за по-горно ниво от 6 клас не го давам и туйто!
  малейй,докъде изпадна т.нар.образование и нивото явно на т.нар.уèници..новата смяна?!
  Тра-ге-дия !!

 19. 20 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 392 Неутрално

  наистина е срамно лесна матурата за нормално развито дете, което чете понякога и книги; има много 12-класници обаче, които едва сричат и матурите се правят такива, че да не стане ясен този страшен факт; иначе материалът не е за 6-ти, но в 9-ти клас наистина би трябвало да можеш да я направиш с максимум 2-3 грешки

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 20. 21 Профил на Кирил Иванов
  Кирил Иванов
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Тривия тест. След 50 години ще питат Фродо дали е от Хобит или Властелина. Защо в училище се тренира помнене, а не логично мислене и практически умения?

 21. 22 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  владенеето на български език: едно отиващо си умение.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 22. 23 Профил на adolfbraunauin
  adolfbraunauin
  Рейтинг: 229 Весело

  [quote#20:"hhhuuunnnn"]иначе материалът не е за 6-ти, но в 9-ти клас наистина би трябвало[/quote]

  Съжалявам за другите,но навремето за мен в 6 клас това би било детска играчка...сори!

 23. 24 Профил на Smoke and mirrors
  Smoke and mirrors
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  [quote#22:"abdelhaqq"]владенеето на български език: едно отиващо си умение. [/quote]
  Не знам за вас, но снощи се изумих като съобщиха, че за първа година латиницата е изрично забранена. Възможно ли е някои от учениците да пишат на български с латиница и това да се е толерирало досега? Защо ще забраняват нещо, ако го е нямало?

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 24. 25 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#24] от "Black Ice":

  napalno e va3mozhno

  בני אתה אני היום ילדתיך
 25. 26 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#24:"Black Ice"]Защо ще забраняват нещо, ако го е нямало?[/quote]

  мдам, казусите за "разглеждане на идеален, несъществуващ случай" ги има само в шариата.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 26. 27 Профил на Smoke and mirrors
  Smoke and mirrors
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  До коментар [#26] от "abdelhaqq":


  [quote#26:"abdelhaqq"]казусите за "разглеждане на идеален, несъществуващ случай" ги има само в шариата.
  [/quote]
  Интересно! Бихте ли дали пример?

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 27. 28 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  а, не е по темата тук, ще ни трийнат

  בני אתה אני היום ילדתיך
 28. 29 Профил на Smoke and mirrors
  Smoke and mirrors
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  До коментар [#28] от "abdelhaqq":

  Всичко е по темата - образование и обща култура, способност да разбираш смисъла на текст, да мислиш асоциативно...

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 29. 30 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  Крайно време е да се направи стандартен тест за владеене на български език на принципа на ТОЕФЕл за английски и да се приключва с това демонстрационно образование и усвояването и демонстрацията на абсолютно безполезни умения като аргументиран текст и интерпретативно съчинение.

 30. 31 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  [quote#30:"slonsco"]да се приключва с това демонстрационно образование и усвояването и демонстрацията на абсолютно безполезни умения като аргументиран текст и интерпретативно съчинение.[/quote]
  Слончо, лицата, които са се закрепили най-трайно в българската политика -- Доган, Местан, Първанов, И. Кръстева и т.н. -- са добри точно в това: аргументиран текст и интерпретативно съчинение. Добре е децата да разбират от тези работи, за да не им се връзват на манипулациите. А точно в тоталитарните общества не се учи истински анализ (само "правилна" интерпретация) и се зубри граматика до откат.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 31. 32 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 727 Неутрално

  [quote#3:"Камбанка"]

  По 350 лв са били отговорите - едно дете обясняваше сутринта по телефона. [/quote]
  Ама да... Щом то е казало, няма начин да не е вярно..


 32. 33 Профил на ivanalex2
  ivanalex2
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#11] от "sce22":

  Това зависи от министъра - ако сложи изискване 3 точки за тройка, 4 точки - за четворка, 5 точки за петица и 6 точки за шестица ..... всички ще са отличници

 33. 34 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#32] от "bestbuy":

  +++
  Тъжен факт е, че в една от /уж/ елитните софийски гимназии подобна идиотщина вървеше 2-3 седмици. Няма никак да се учудя, ако разбера, че "схемата" е сработила, в смисъл, че са се намерили "деца", които са купили "инфото" ... няма как да е станало, доколкото темата е избрана много прозрачно едва в 05,00 ч. в деня на изпита ... кофтито е, че много хора вярват /неслучайно/ в тези неща !
  П.П. Прочетох внимателно ВСИЧКИ постове дотук. Половината /поне/ са високомерно-самомнителни, и авторите /"творбите"им/ биха били оценени максимум с тройка /при шестобална система/, ако се явят на ДЗИзпит

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK