Чудовището, което учи децата на математика

Чудовище, нарисувано от децата, участващи в проекта

© Личен архив

Чудовище, нарисувано от децата, участващи в проекта


Да нарисуваш чудовище е забавна и занимателна задача за всяко дете в начална училищна възраст. Двама български академици успяват да преобърнат този творчески процес в полезен метод за упражняване и усвояване на знания по математиката с помощта на технологиите и от известно време експериментират успешно с работа в часовете по информационни технологии в трети, четвърти и пети клас в няколко училища в Бургас. Проектът им носи простичкото, но интригуващо име "Моето чудовище".


Един от неговите създатели доц. д-р Румяна Папанчева от университета "Проф. д-р Асен Златаров" и Сдружение "Образование и технологии" в Бургас споделя мнението на мнозинството родители, учители и ученици у нас, че сегашните методи на обучение отдавна са остарели. Това не е откритие, а вече стара истина за българското училище.


"Стандартният подход, в който учителят си разказва урока, вдига няколко ученика, за да ги изпита и се работи 40 минути математика, 40 минути български и т.н., е доказано неефективен към днешна дата. Навсякъде по света се правят опити за нововъведения, а сред най-актуалните е интегрирането на технологии във всички учебни процеси. Според някои дори, вместо да се интегрират технологиите в математиката например, трябва да се направи обратното - математиката да влезе в часовете по ИКТ (Информационни и комуникационни технологии), или с други думи - децата да работят по проекти, свързани с някои от учебните предмети", разказва още в самото начало на разговора тя.
По думите й друго изключително важно нещо е проектно ориентираното обучение - не просто да се учи за нещо, а да бъде произведен краен продукт: "Когато си ангажиран с този краен продукт, минаваш през всички стъпки, за да го произведеш, а по пътя се налага да мислиш творчески, да вземаш решения, да комбинираш. Накрая имаш нещо готово, което да презентираш".


Третата важна задача тя вижда в изнасянето на обучението извън класната стая или т.нар.


обърната класна стая


Идеята е децата да имат задачи за извън училище, когато имат достъп до техника, интернет и други ресурси, след което, идвайки в училището, те вече да са поработили, да са подготвени в известна степен и оттам насетне да се надгражда.


При този метод се използва капацитетът на учителя като методик, като специалист, като педагог и времето му не се хаби в опити за укротяване и набиване на знания с канчето в главата", аргументира се доцентката.


Методът "обърната класна стая" е създаден много отдавна - още по времето, когато видеото и видео ресурсите стават достъпни онлайн. В най-чистия му вид учителят казва: "Искам да изгледате това видео вкъщи и като дойдете утре, да го дискутираме". В началото обърнатата класна стая стъпва само на видео ресурси, като учителят предварително проучва какво да зададе на учениците. BBC правят хубави научнопопулярни филми, в YouTube има множество образователно насочени канали, посветени на различни тематики.


На Запад дори има много фирми, които предлагат видео уроци, за които училището си плаща абонамент. Ролята на учителя е да избере филма, да упъти учениците към него, да насочи вниманието им към нещо конкретно и да дискутира с тях видяното.


В момента обаче методът вече се използва на много по-широко ниво. Сега на учениците вече се дава възможност да направят собствено проучване за информация и анализ по зададена тема, без да е задължително да се прави презентация. Важното е да поровят, да почетат, да потърсят и дотолкова да навлязат в определена тематика, че да имат мнението по даден въпрос.


Един от примерите за образ на чудовище, създадени с Paint и съответно неговата реплика, създадена от друго дете по писмено описание

© Личен архив

Един от примерите за образ на чудовище, създадени с Paint и съответно неговата реплика, създадена от друго дете по писмено описание


"Моето чудовище" от математика


Доц. д-р Румяна Папанчева и нейният колега доц. Борислав Лазаров от Института по информатика и математика към БАН разработват комплексен модел на работа, който е комбинация от методите на обърната класна стая, проектобазирано обучение, математиката и интегрирането на технологии. Но включва и други компоненти. За първи път двамата публикуват статия за проекта си "Моето чудовище" по време на известната конференция Computer Supported Education в Рим, която е посрещната много добре.


В проекта участват: Искра Пеева и Яна Маврова, начални учители от Начално базово училище "Михаил Лъкатник", Пепа Янева - начален учител от ОУ "Антон Страшимиров", Бургас, Надя Рашкова и Илияна Христова - учители по ИТ и информатика V - VIII клас "Антон Страшимиров".

Първоначално изпробват проекта в две паралелки в трети клас през учебната 2014-2015 г. През изминалата учебна година работят с две начални учителки, които го прилагат в четири паралелки четвърти клас от две различни училища и други две учителки по информатика, които го изпробват в две паралелки пети клас. "Всяка паралелка е със средно 25 деца, което е добра извадката за направеното изследване", казва Папанчева.


Какво се случва, разказано с прости думи?


Работи се паралелно в два класа. Всеки ученик има задача да създаде свое чудовище от геометрични фигури, като го рисува в програмата Paint. "Избрахме я, защото е изключително проста, учи се по информационни технологии в пети клас и по СИП информационни технологии от първи до четвърти клас. Децата я познават и за тях тя не е проблем. Целта не е да ги учим да работят със сложен инструмент, а математиката", разказва доц. Папанчева.


Използват се само геометрични фигури, за да се създаде разчупено чудовище – интересно, цветно, назъбено, каквото децата искат. След като са готови, трябва да го обяснят писмено. Например: "Чудовището има ябълка за глава в червен цвят. На нея има два рога в син цвят. Устата му е вълнообразна оранжева линия. Има лунички като триъгълници в оранжев цвят Опашката му е завъртулка с триъгълници, кръгове и квадрати по нея. Краката му са 3 см линии и стъпалата му са две медузи и т.н."


Целта е описанието да бъде максимално точно. След това двата класа си разменят писмените описания. Всяко дете от другия клас трябва обратно да нарисува описаното чудовище отново с програмата Paint. Оттам се получават много интересни експерименти и забавни реплики, които много си приличат, но има и неща, по които се различават. Именно в разликите може да бъде открит и проблемът и неточностите в описанието.


Доц. д-р Румяна Папанчева

© Мая Стефанова

Доц. д-р Румяна Папанчева

Първоначално чудовищата се рисуват в клас, след което описанията се довършват извън училище. Преди това учителят е направил демонстрация със свое чудовище, като е предложил начини то да бъде описано. Неговата задача е да припомни видовете геометрични фигури и понятия като правоъгълници, триъгълници, бедро на равнобедрен триъгълник, прав ъгъл, страна, връх, ляво, дясно, горе, долу, между. Стремежът е той да ги насочи как да работят. Ако кажеш, че ръката на чудовището е само равнобедрен триъгълник, другото дете няма да знае дали да я допре до тялото по страна или по връх. Затова описанието трябва да бъде максимално ясно и точно.


След първия такъв час децата имат задачата да направят по двойки описание на фигурата, дадена от учителя и то извън училище. Според Папанчева, именно това е и първият сигнал дали им е интересно, защото учителят няма контрол върху онова, което се случва навън. Идвайки с описанията обаче, явно са намерили време за екипна работа, а освен това вече имат и ясна представа какво трябва да направят и могат да започнат със създаването на свое собствено чудовище.


Чудовище, което учи, но и хапе


Проектната работа създава и предметни връзки. Освен математика, в конкретната задача има творческа работа, както и сериозна работа по български език. Необходими са ясни и точни изречения, кратки и логически свързани. "Изникват толкова много правописни грешки. Между трети и пети клас лъсва огромна неграмотност. В един текст от около 15 реда има сигурно 50 правописни грешки, да не говорим за стилистика, запетаи, точки, главни букви. Трагично е и, че това е масово", коментира специалистът.


Според нея другото много смущаващо е, че децата имат изключително ниски познания по математика, които изглеждат елементарни за нашето поколение. Стъпвайки на модела на Ван Хиле за начина, по който децата усвояват математиката, те би следвало да са на второ ниво, когато могат да разпознават фигура по дадено определение и свойства, обяснява тя.


Един от примерите за образ на чудовище, създадени с Paint и съответно неговата реплика, създадена от друго дете по писмено описание

© Личен архив

Един от примерите за образ на чудовище, създадени с Paint и съответно неговата реплика, създадена от друго дете по писмено описание


"Когато кажеш например, че една фигура с четири прави ъгъла е правоъгълник, те трябва да съобразят, че квадратът също е правоъгълник. Затова и когато им дадеш да преброят определени геометрични фигури в дадено изображение, те трябва да преброят квадратите като квадрати, но, когато броят правоъгълниците, те трябва да включат и квадратите към тях.


Огромен процент от децата в пети клас не го правят или го подценяват. Децата в трети и четвърти клас го правят, защото точно в този период го учат. В трети клас има урок, че квадратът е правоъгълник, т.е. върху това се акцентира и учениците в трети и четвърти клас почти не допускат тази грешка. В пети клас обаче това сякаш е забравено. Така проличава липсата на трайност на знанията."


Самите учители обясняват тези грешки с огромното количество нови знания по математика, които са заложени в разпределението и Държавните образователни изисквания за пети клас, казва тя. Има десетични дроби, обикновени дроби, ръбести тела, делимост, като всички тези дялове са изключително нови за учениците.


В пети клас обемът на математиката е сигурно в пъти повече отколкото обема по този предмет от първи до четвърти, взети заедно. В пети клас децата нямат време за упражнения, камо ли за нещо по-разчупено. Така, за да реализира работата си по проекта "Моето чудовище", екипът използва часове по ИТ и час на класа, а не часове по математика.


Системни проби и грешки


"Колегите много добре познават тези грешки в системата. Жалкото е, че не се взимат мерки и проблемите ескалират. Тази година има 30 % двойки на матурите по български език, 30 % двойки на матурите по математика. Всяко трето дете е не просто за четворка, а е слаб ученик. Това е изключителен проблем. Децата не учат качествено и нямат трайност на знанията", изказва притесненията си тя.


Проблемът съвсем не идва от учителите, а от липсата на възможности и простор за експерименти и разчупване на стереотипите. Следват се разпределения и държавни изисквания. Работи се с групи от около 25 деца с различно ниво и интереси. Без време за упражнения или кръжочни форми е трудно да се следи за усвояването на знанията. Учителите продължават да използват методи, с които са обучавани самите те преди много години, а става дума за различни поколения, с различна среда, интереси, характеристики и възможности за достъп до информация.


Преподавателят се занимава единствено със своя предмет, докато при проектнобазираното обучение трябва математикът да работи с колегите по рисуване и музика, както и тези по компютърни технологии и по български език и литература. Те трябва да седнат и да създадат общ план - когато единият подхване нещо, другият да го продължи, третият да го развие и накрая да постигнат един общ резултат. Тогава и на децата им интересно. Тази култура обаче няма традиции у нас, а и промените трябва да бъдат наложени централизирано от Министерството на образованието и науката.


Има опити за иновативни училища, на които ще се даде възможност сами да развият тези разпределения през годината, залагайки повече на проектна работа и пречупване на стандартите. Добър опит вече има, но все още става дума за единични случаи. Самите директори все още се учат как да прилагат новите методи, защото при проектна работа е необходимо децата да могат да се изведат от училището, да отидат в музей например, да разгледат нещо различно, да снимат в парка. А при сегашната нормативна уредба е направо убийствено да извадиш учениците от училище. Това са документи, разрешения, автобуси, лицензирани фирми, декларации и много други подробности, които масово отказват учителите, коментира още Папанчева.


Още по темата за децата и технологиите вижте в специалната тема "Образование в бъдеще време"

Ако пък някой все още си мисли, че технологиите и децата си пречат, то по-добре да помисли пак. Според доц. Папанчева тяхната среща е неизбежна, но по-важното е да се открадне от нездравото ползване на технологиите и то да бъде пренасочено към градивна и дозирана употреба, с която децата да разберат, че таблетите и телефоните не са само средство за забавление, но и за работа.


Учителят трябва да съумее да провокира учениците си да правят и нещо друго с тези устройства, поставяйки им творческа задача например. Много деца тепърва се учат да бродират, да плетат, да месят сладки, да шият, като им се поставят задача за проучване в мрежата, след което правят нещо с ръцете си.


Освен учителите, родителите също трябва да се включат в този процес и да открият начини да оползотворят ограниченото време, което имат за общуване с децата си. Всеки е изморен, изнервен, напрегнат и рядко си дава сметка какво се случва когато, за да го оставят на мира за известно време, предпочита да подаде таблет, телефон или някакво друго устройство. Тоталната забрана на такъв вид устройства обаче отдавна е немислима, защото рискуваме да се вкараме в друга беля - детето да стане асоциално и да се чувства изолирано от средата, обстановката и приятелите си.


Румяна Папанчева ще е един от лекторите на започващата днес конференция за обучение на учители за използване на новите технологии в образованието, организира от "Майкрософт-България". "Дневник" е медиен партньор на събитието.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1034 Любопитно

  Интересен метод за обучение.
  дано намери по-широко приложение в училищата.

  Форумът е в будна кома...
 2. 2 Профил на redsky
  redsky
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Стига с този глупости, достатъчно страхотни математици сме имали и имаме и без чудовища и подобни глупости. Идеята тук е да се усвоят едни пари...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 3. 3 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 910 Неутрално

  До коментар [#1] от "Ghost":

  За деца 5 клас да рисуват на паинт ми се вижда късно, интересно задачите от движение, работа и басейни как ще се решават!

 4. 4 Профил на Жоро Г
  Жоро Г
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Струва ми се, че нашите академици не са наясно със съвременните технологии и съответно с възможностите на децата. Цялата статия, освен ненужно дълга, изглежда доста инфантилна.....

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Много приказки, много шум. Да отидат доцентите в МГ в Бургас и да видят как стават нещата.

  No Pain No Gain
 7. 7 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 954 Неутрално

  Мой братовчед програмира интерактивни задачи по математика за деца от 1 до 4 клас по задание на шведска фирма.
  Нямате си на идея колко забавни са, НО ...
  Попитах го може ли да попита шведите дали мога да закупя пакета, ми отговори че фирмата продава само на училища и то шведски.
  Практически наши софтуерни специалисти пишат програми за обучение на деца в Западна Европа, а нашето образование не е помръднало и на милиметър от 1960😞

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 8. 8 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 910 Неутрално

  До коментар [#7] от "ironhorse":

  Че образованието ни не е мръднало е ясно, но основният проблем е че икономиката отиде към туризъм, услуги, суровини, нямаме производство на високотехнологични продукти, във всички производства, дори и за айти, се разчитча основно на ниската цена на труда. Нека да правим разлика едно е да произвеждаш фотоволтаици, друго е да ги монтираш, едно е да отглеждаш лавандула, друго е да правиш парфюми, едно е да правиш кабелни връзки, друго е да произвеждаш автомобили и т.н

 9. 9 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1393 Любопитно

  До коментар [#8] от "ban":
  И Япония, и комунистически Китай са започнали от нискотехнологична работа на ишлеме, и са стигнали до "втора световна икономика". Та хайде леко, дето от ралото ще скочиш на трактор с климатик и ДжиПиЕс управление... За развиване на нови технологии ти трябва критична маса собствена, прагматична икономика, а работата на ишлеме е много подходяща, защото ти развива местния потенциал, и може да си сверяваш часовника по световно време като търсене, предлагане и технологично ниво на конкурентите.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 10. 10 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1393 Весело

  [quote#2:"redsky"]Стига с този глупости, достатъчно страхотни математици сме имали и имаме и без чудовища и подобни глупости. [/quote]
  Идеята всъщност е нематематиците да се справят по-добре с математиката, та дано като възрастни да не се вкарват в кофти филми с кошмарни лихви по кредити и финансово обречени сделки щото не могат да ползват математиката, а го карат "на око".

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 11. 11 Профил на tvi63
  tvi63
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#9] от "gost22":
  а кога е било това, преди 40 години!

 12. 12 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1393 Любопитно

  [quote#11:"tvi63"]а кога е било това, преди 40 години! [/quote]
  За Япония да, ама за Китай е отскоро и дори в момента ще се опитват да създават собствени иновации...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 13. 13 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 910 Неутрално

  До коментар [#12] от "gost22":

  Глупости, още при соца, американците заливаха китай с високи технологии! А оттогава света доста се промени! Ako в България до няколкл години не започнат високотехнологични производства, тл страната ще опустее окончателно!

 14. 14 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5137 Неутрално

  Интересно предложение. Впрочем този модел - да направиш чудовище, ми беше приложен в Гьоте институт при учене на чужди езици

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 15. 15 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1393 Любопитно

  [quote#13:"ban"]Ako в България до няколкл години не започнат високотехнологични производства, тл страната ще опустее окончателно! [/quote]
  Колкото Японците пропаднаха без високи технологии, толкова и ние ще пропаднем. В САЩ "японска стока" е било нарицателно за ментата и боклуци. Е, на един по-късен етап, след като усвояват ишлемето и си създават достатъчно подготвени кадри, минават към качествено, евтино производство, без да имат високи технологии. Едва накрая минават към високотехнологичните неща. Като не ви се чете политическа история, прочетете поне икономическото развитие на държавите, там няма как да се подменя историята, щото я има в каталозите с предлаганите стоки по години. Ясно се вижда кой, кога е минал от ралото към плуга, и от талигата към камиона.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 16. 16 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 910 Неутрално

  До коментар [#15] от "gost22":

  Ами то ние вече сме пропаднали, щом българи карат рикшите в париж и половината ни зрелостници не разбират български! Светът се глобализира и технологиите се променят, ти говориш за история!

 17. 17 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  [quote#12:"gost22"]ама за Китай е отскоро и дори в момента ще се опитват да създават собствени иновации... [/quote]
  Хич не е отскоро. Дън Сяопин започна да ги отваря за пазара още през 70-те - преди почти 40 години. И малко след това започнаха да се появяват технологични компании. Huawei дето доставя техника за телекомите във Франция, Германия, у нас... е основана именно тогава - в средата на 80-те. Хладилникът ми висок клас на известна немска марка е с китайски компресор Jiaxipera - фирмата пак е основана през 80-те. В началото естествено са карали на ишлеме, но още през 90-те почват да правят собствени разработки.

  Пък за тайванците да не говорим - разните там Асери, Асуси, Гигабит, Джи Скил, Риълтек и прочие пак са от 70-те и 80-те.

 18. 18 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  И историята не е за подценяване.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 19. 19 Профил на Евгения Христова
  Евгения Христова
  Рейтинг: 501 Неутрално

  За повечето учители до четвърти клас, математиката е била "чудовище" докато са били ученици. Това усещане те искат да предадат на своите ученици - защо чудовище, математиката е съвсем друго нещо? Защо в учебниците се смята с милиони, когато показват аритметичните действия? Защо вместо простичко да покажат, пишат дълги текстове с обяснения? "За да им е гадно, както ми беше гадно на мен!" - това е тяхното оправдание. Математиката е красива абстракция, с чиято помощ трябва да се свърши някаква работа. Какви чудовища? А имаше една система Джъмп Мат, какво стана с нея?

  Евгения Христова
 20. 20 Профил на tbranzov
  tbranzov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Такива инициативи се случват постоянно, от години. Обаче, образователната ни системата е настроена така, че да я има задължително двойката учител, който предава знания - ученик, който възприема знания. А не към това децата от самото начало да бъдат научени как да търсят познание. Каквито и инициативи да има - потъват в тази система или поне не са толкова ефикасни - защото учителите намаляват катастрофално и защото са обучени на друг тип професия, защото оценяването е настроено за традиционната система, защото допълнителните занимания за масата ученици са насочени към подкрепа на тази система (примерно подготовка за приемни изпити), защото тази система е проектирана за твърде високо ниво на институционален контрол и това е изгодно на тези, които могат да я променят... А познанието е навсякъде, през 21 век е представено по стотици начини и е изключително леснодостъпно - само да знаеш как да го добиеш... Разговорите за преосмисляне на ролята и на професията на учителя обаче обикновено потъват в разговорите за технологии...

 21. 21 Профил на tbranzov
  tbranzov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#7] от "ironhorse":

  Има си поне два софтуера безплатни, единият от които ГеоГебра се използва от години в България, от учители и от ученици. Ето ти български сайт се една камара интерактивни "проблеми" писани предимно на въпросния софтуер, насърчаващи изследователски подход - http://vivacognita.org/. Ето и цял сериал от видеоетюди за малки ученици, всеки подкрепен с задачки, които се решават в интерактивна среда - http://vivacognita.org/ocs/course/view.php?id=3 Всичко това е безплатно и сравнително добре рекламирано и има още много подбно...

  Проблемът не е в технологиите - проблемът е, че системата не е гъвкава и всичко това се счита за "допълнително" при и без това претоварената програма. И освен това изисква съвсем различен тип настройка от децата за да бъде наистина полезно - която не се преподава в масовото училище.

 22. 22 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  [quote#16:"ban"]Ами то ние вече сме пропаднали, щом българи карат рикшите в париж и половината ни зрелостници не разбират български! Светът се глобализира и технологиите се променят,[/quote]
  То и японците са го преживели точно така. Япония е била затворена за света, точно както нас ни бяха затворили с кльона в СИВ. После японците тръгват по света да учат кое как става, да поработят, както направиха 2 милиона българи, а накрая който се върне (получавал е достатъчно за да предпочете да се върне, а не само на гол патрЕотизъм) е правел икономиката да върви. И са тръгнали от най-ниското стъпало, щото и манталитетно са били точно там — когато се отварят първите фабрики в японско, половината от местните (нисшите касти) са били по-зле от нашите роми.
  Та щом историята се повтаря, горе-долу по същия начин, значи може да се очакват горе-долу подобни резултати като посока на развитие. Гледам, че не сме фалирали без СИВ, че дори увеличаваме покупателната си способност, въпреки ревовете че сме били отчайващо зле и сме били ровели по кофите. Всъщност, тези дето ровят по кофите не търсят храна, а ровят за аванта.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 23. 23 Профил на mongeneral
  mongeneral
  Рейтинг: 221 Неутрално
 24. 24 Профил на ramboto
  ramboto
  Рейтинг: 221 Весело

  Ц-ц докъде докарали образованието. Но математиката ме съмняваше още като я преподаваха хора.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK