Личност ли е детето, или какво се случва с психиката между 0 и 3 години

Личност ли е детето, или какво се случва с психиката между 0 и 3 години

© Георги КожухаровДо тригодишна възраст се формира човекът като човек. Тази популярна максима от списанията и книгите за млади майки е напълно вярна и има ясно обяснение - тогава се формират психиката и характера му. Какво се случва в главата на бебетата от 0 до 3 години, какво трябва да е поведението и отношението на родителите, както и какви опции за професионална помощ за психичните проблеми на малките деца съществуват - "Дневник" попита детския психолог и психотерапевт Анет Маринова. Статията е част от поредицата "Начинаещи родители".


"Възрастта, която бележи крайъгълните камъни на психиката"


"Много е важно да се знае, че от 0 до 3 е възрастта, в която се залагат основите на психичното разивите – начинът, по който след това детето ще се справя с емоциите си в нови ситуации или в такива, които са предизвикателства за него; как ще формира отношения с други възрастни и деца, а по-късно - интимността си като даващ и получаващ любов. Затова можем да кажем, че това е възрастта, която бележи крайъгълните камъни на психиката", казва Маринова.
В психологията, преди повече от 25 години, този период се разбираше като психичното раждане на детето, а възрастта между втората и третата година се определяше като първата психологична революция на човека, разказва специалистът. С израза се описва моментът, в който се счита, че детето напуска психичната слятост със своята майка и започва да се преживява като отделно същество.


Съвременните представи за бебето обаче отхвърлят това разбиране и изследванията показват, че то може адекватно да разграничава себе си от своето обкръжение, а с времето това отделяне става все по-категорично. На пръв поглед изглежда, че тези две позици са в конфликт, но въпреки това те дават модел за вариране и динамика между по-малкото състояние на отделяне към по-голямото.


"Най-доброто развитие е човек да бъде способен на близки чувства и интимност без страх, че ще изгуби себе си и в същото време е автономен, без страх, че ще загуби другите. Тези две позиции отразяват развитието на децата в две култури – западната и източната и на този фон може да си дадем сметка за въздействието на навлизащите и у нас ценности, които отдават значение на индивидуалната личност на детето", коментира психологът. По думите й тук все още се гледа на детето като на продължение на родителя и "тотално социално същество", което трябва да бъде обгрижвано, хранено, учено и послушно, но всъщност то е активен участник.


На този етап благодарение на взаимоотношенията и привързаността на бебето към родителите се формира моделът на психичните преживявания и реакции, които ще изграждат представата му за себе си и другите. В най-ранните месеци има някои явни свидетелства за формирането на тази привързаност: специалната усмивка за родителите, стабилния интерес на детето в търсене на срещи лице в лице и контакт с очи, желанието му да комуникира чрез гукане, усмивка, следене с поглед, оживяване на тялото.


"В този етап е много важна и подкрепата за майката. Не трябва една майка да бъде учена да бъде майка. Тя трябва да бъде окуражавана в нейната нова роля на майка, психологически подкрепяна и насърчавана да изследва репертоара си в тази роля", допълва Маринова.


Индикатори за проблеми... и от двете страни


"Въпреки че темата е развитието от нула до три години, трябва да отграничаваме значението на първата година от живота от следващите две, когато детето има други потребности свързани с нарастването на неговата самостоятелност, разширяването на социалната среда, в която навлиза и нуждата от поставяне на ограничения от страна на родителите", отбелязва детският психолог.


По думите й индикаторите за проблеми се откриват с навлизането в света на социалните очаквания, когато детето е на възраст между 9 и 18 месеца. Това също става през отношенията с грижещия се. В периода на социализация детето изпитва чувство на срам, което е здравословно за развитието му.


"Не"-то на родителя, с което той ограничава детето, се преживява с навеждане на глава, избягване на очен контакт, скриване на усмивката. В тези моменти детето не е сигурно за своето желание и за желанието на майката, и се чувства объркано. Когато са изградени отношения на сигурна привързаност с майката, тогава лесно се възстановява синхрона, детето успява да регулира чувстото си за срам и интегрира социализацията си. С развитието на езика то прави това по-успешно, защото започва да разбира ефекта от своето поведение върху другите. Същото му дава възможност да изпитва чувство на вина, а не на срам.


"Важно е родителят да съумее да запази и придаде емпатията си за субективния опит на детето, така че то да го свърже с поведението си, а не с личността си. Вътрешното придвижване между срама и вината е най-важния аспект в психологичното развитие на детето през втората и третата година", казва Анет Маринова. В обратния случай - когато срамът доминира във взаимодействията с родителите, тогава той пречи на всяка една инициатива на детето. Срамът изпраща съобщения в тялото, мускулите, сърцето, на ума, че то е лошо, греши и не радва никого.


Анет Маринова, детски психолог и психотерапевт

© Личен архив

Анет Маринова, детски психолог и психотерапевт


От практиката:


От моя опит мога да кажа, че у нас психотерапевтична помощ за проблеми, които тревожат родителите, се търси най-рано след третата година, в предучилищната възраст и обикновено когато детето посещава детска градина.


Често консултирам родители на деца между втората и третата година, които споделят за трудностите си с детето, което е променило поведението си и реагира с гневни избухвания или се тръшка. Те говорят предимно за това, което се опитват да правят, а то е директно да влияят на проявите, което по-скоро задълбочава кризата в отношенията им с детето и засилва чувството на родителя за несправяне.


Някои са вкопчени в "изкореняването на ината" на детето, например, търсят и четат литература, съветват се с близки и приятели. Когато идват при мен обикновено са изградили своя версия и обяснение за причините на проявите, което имат нужда да споделят. Понякога за тях може да бъде много трудно да се откъснат от нея и да чуят въпрос, който поставя друга гледна точка.


Най-сложно е когато родителят е сам в грижата за детето или подкрепата за него е ограничена в семейството и в по-широката общност, или когато самият родител преминава през критичен период от живота си. Често това е раздяла между двамата родители и конфликти. Тогава консултирането помага на родителите да отграничат емоциите си или да направят връзка защо реагират по един или друг начин към детето и как се чувства то.


Други случаи в тази възраст, които достигат до мен са на деца с увреждане или им е поставена медицинска диагноза, за която е ясно, че са необходими комплексни дългосрочни грижи. Тогава е важно извън терапевтичната връзка да се потърси начин за включване на други необходими партньори и да се изгради сътрудничество с отговорните служби и институции.


Едни от честите проблеми, за които към мен се обръщат родители на деца в тази възраст са свързани с мастурбация на детето. Това се преживява от тях като проблем, който или ги кара да се затворят още повече в семейния кръг, поради чувство за срам или обратно, веднага ги изстрелва при детски психолог с очакване за бързо решение. Мога да кажа, че по въпроса за детската сексуалност родителите не само са най-малко информирани, но и техни партньори в лицето на медицински специалисти или детски учителки от яслите или детската градина не могат да им бъдат особено полезни, дори бих казала, че често пъти те получават съвети, които могат да имат негативен ефект за развитието на детето, дори да бъдат вредни.

Личност ли е детето, или какво се случва с психиката между 0 и 3 години

© Антон Попов


Ролите на родителя и родителският капацитет


Може да се говори за три аспекта на родителството, които се пресичат от негови качества като отзивчивост, достъпност и предсказуемост.


Най-познатият е свързан с грижата за физическите потребности на детето – храненето, съня, хигиената, здравето, дрехите, подслон и т.н. Но има друг аспект, при който родителите е необходимо да се напасват към порастването и промените, "защото детето на 3 месеца е различно от детето на 8 месеца, което е различно от детето на 12 месеца или на 3 години. Има път на развитие, които и бебето и родителите преминават", казва Анет Маринова. Като започне да лази например те трябва да обезопасят средата, но и с това, че детето ще изследва света с повече собствен контрол и ще отива при тях, когато го викат, то ще изгражда моделите на отношения и своята личност.


Родителският капацитет има връзка с отношенията и взаимодействията, когато се увеличава автономността на детето. Появяват се нови изисквания от тяхна страна, а ако бебето е "трудно" те обвиняват себе си и се повишава тревожността им. Оттук могат да се подсилят някои тенденции в темперамента на детето към импулсивност или хиперактивност например, посочва психологът.


Третата линия за определяне на качеството на родителските грижи е свързана с начините за справяне и преодоляването на травматични събития и кризи в семейството като раздяла, конфликти, насилие, смърт, болест, загуба на работа, местене на жилище и други житейски кризи, които са предпоставка за редица рискови фактори в живота на децата и имат пряко влияние върху развитието в най-ранните месеци и години.


Професионална помощ


Диагностицирането на психичните разстройства се прави от детско-юношески психиатър, но възрастните могат да потърсят помощ за нещо, което ги тревожи в грижите за детето като се обърнат към детски психолог или психотерапевт. Тези специалисти могат да помогнат в разпознаване на отклоненията в развитието. Вече има по-широк и лесен достъп до тях, въпреки, че той не е осигурен от държавата и родителите трябва да заплащат за услугите.


Положителна стъпка според Маринова от гледна точка на грижата за децата е това, че в детските градини по новия закон за училищно и предучилищно образование са длъжни да предоставят подкрепа за детето в лицето на допълнителни специалисти: психолози, логопеди и ресурсни учители. Освен това вече от няколко години в част от тези заведения се провежда пилотен скрининг на детското развитие на 3- 3.5-годишна възраст.


"Това е един кратък и бърз инструмент, с който обучени специалисти при информирано съгласие от страна на родителите, могат да разпознаят сигнали за трудности в развитието на детето", казва Маринова. Тези сигнали не значат непременно, че детето има проблем или диагноза, а дават възможност за своевременно включване на детето в превантивни програми за подкрепа на емоционално, психомоторно или езиково развитие.


Този вид превенция на рисковете в развитието на детето се прави от няколко години вече в 33 детски градини в страната по проект на МОН "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие". Включването му в закона и в стандарта за приобщаващо образование като образователна услуга в детските градини разширява възможностите за подкрепа на самите родители.


"Ангажирането на образователната система с детското развитие е облекчение, защото в момента чрез здравната или социалната система достъпът до психологична помощ е много ограничен и родителите разчитат най-вече на частните практики, но проблемите се обострят в детската градина и в училище. "С официалното навлизане на подкрепата за 3-годишните в детските градини ще има огромна нужда от обучени професионалисти, защото образователната система ще се трансформира в посока на грижа и среда за психично-здравното благополучие на най-малките", прогнозира и си пожелава специалистът.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  ами какво да е, безличност ли. и си е индивид, и си е личност.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  Аз пък се чудех каква работа ще им намерим на всичките психолози, които се бълват от ВУЗ-овете, ама на - ще тормозят и родителите и дечицата с подобни проблеми....

  [email protected]
 3. 3 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело


  не възпитавайте децата си....
  Те така или иначе ще приличат на Вас !

  възпитавайте Себе си !

  за да вразумиш някого доброволно ,
  трябва да започнеш от баба му и дядо му

 4. 4 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 217 Любопитно

  То в ЕС възрастните не са личности,а вие искате некво тригодишно дете, да е личност!?

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 5. 5 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  [quote#2:"karabastun"]Аз пък се чудех каква работа ще им намерим на всичките психолози, които се бълват от ВУЗ-овете, ама на - ще тормозят и родителите и дечицата с подобни проблеми..[/quote]

  безупречна дефиниция ....тази жена няма клиентела , плаща за реклама ...

  а родители лишени от трета сигнална система..
  дал Господ


  числото на нищомейкърите расте...а останалите 5 % клатят глави ....но само толкова....

  http://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Efektat-na-Daning-Kriuger-ili-kak-glupavite-sa-tvarde-glupavi-za-da-r_42.html

 6. 6 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  Тази психоложка вместо да приказва, нека първо покаже собствените си деца, за да видим дали да й вярваме

 7. 7 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7416 Любопитно

  До коментар [#5] от "США дурак":

  Вие е това като как го разбрахте, че на мен не ми стигна въображение...?
  ''Често консултирам родители на деца между втората и третата година.....Едни от честите проблеми, за които към мен се обръщат родители на деца в тази възраст са свързани с мастурбация на детето. Това се преживява от тях като проблем,...'' ???

  [email protected]
 8. 8 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#1] от "abdelhaqq":

  Така е!
  Аз си спомням, че на 3 , вече се интересувах от секс, а на 6 запалих първата си цигара!
  ...

 9. 9 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  [quote#7:"karabastun"]Вие е това като как го разбрахте, че на мен не ми стигна въображение...?

  ''Често консултирам родители на деца между втората и третата година.....Едни от честите проблеми, за които към мен се обръщат родители на деца в тази възраст са свързани с мастурбация на детето. Това се преживява от тях като проблем,...'' ???
  [/quote]

  Вие нямате проблем с въображението....
  Проблемът Ви е ,че Не сте герой от линка - пост № 5

  една "новина" - повторена 100 пъти става Истина!
  важно е да ти научат името...другото няма значение !

  психолозите научиха най-важното -
  Всичко е Позволено...и експлоатират здраво...

  познавам психолози които със същия успех биха продавали краставици на Женския пазар

 10. 10 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#7] от "karabastun":

  Ами, защото те не знаят, че плода преживява същия оргазъм, колкото майката, още в утробата и.
  Та ако той е липсвал по време на бременноста, гледат да си наваксат, а ако го е имало чустват нужда от продължението му.

 11. 11 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До № 7 и № 10.

  Малките деца е определена възраст започват да опознават тялото си чрез докосване, а после и чрез въпроси. Това е, което притеснява родителите, не е мастурбация във смисъла , който вие влагате.
  Интересно ми е, ако статията беше от икономист/ИТ специалист/инженер щеше да има същата ехидна реакция. Жената е специалист, споделящ знания и практика от своята област. Разбира се, всички знаем повече от нея, а тя какво е седнала да ни поучава, видите ли...

 12. 12 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  [quote#8:"convince"]Така е!
  Аз си спомням, че на 3 , вече се интересувах от секс, а на 6 запалих първата си цигара! [/quote]

  [quote#10:"convince"]Ами, защото те не знаят, че плода преживява същия оргазъм, колкото майката, още в утробата и. [/quote]

  това е деструктивна ирония...

  влезете ли в тона на лъжеца...дори и да опровергавате..

  Вие , вече наливате вода в мелницата Му

  това са им целите , да се говори за проблем ,който Те създават
  да Ви вкарат в обяснителен , опровергаващ режим....

  останалото се нарича мрежов маркетинг , макар и с нюанс

 13. 13 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  [quote#11:"newgenerations"]Жената е специалист,

  споделящ знания и практика от своята област[/quote]

  Жената е Производител на Проблеми..
  за които "съгласните" като като Вас Плащат...за да им ги създаде !!

  Приказката "Новите дрехи на краля" ще е актуална до 3016 год...после Пак !

  "Няма родители Без проблемни деца....

  има такива които Още не са се Консултирали с госпожата"

 14. 14 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Важно е как се държим и общуваме с детето, за да бъде то здраво психически и да има доверие и сигурност в родителите си, а не да изпитва страх и подчинение, поради прекалена строгост и нереални амбиции на родителите да направят от детето си каквото те са си наумили, че трябва да бъде! Последните изследвания красноречиво потвърждават, че прекалената родителска строгост при криворазбраното възпитание създава емоционална нестабилност и психични проблеми при децата!! Както и прекомерното глезене ги прави неспособни да се справят в живота си, когато пораснат. Родителите трябва да се учат на родителство, като търсят информация и се самообразоват! Важно е за здравето на техните деца, важно е за обществото ни!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 15. 15 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3951 Весело

  "Много е важно да се знае, че от 0 до 3 е възрастта, в която се залагат основите на психичното развитие-Ами да се явяват на психотест като навършат 3 години и ако не го издържат,да минат на някакви индивидуални програми.

 16. 16 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#12] от "США дурак":

  И така да е, това няма да допринесе кой знае колко до подобряване на ситуацията, защото родителство, ей така, взето като феномен, че всички правят така т.е. раждат деца е една надценена съществено себе отценка, за това какво представляваме самите ние, не само като родители, ами какво представляват като цяло създалите нас самите.

 17. 17 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#14] от "Ани":

  Ани, ти потвърждаваш моето становище 100%, нали?

 18. 18 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#15] от "chicago514":

  То това е хубава идея, но не много конвенционална, защото при гарантиран провал организаторите на такива програми, следва да поемат изцяло последствията и отговорностите.
  Защото в крайна сметка опазил ни Господ това да е държавата!

 19. 19 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1745 Неутрално

  До коментар [#15] от "chicago514":
  Ранната диагностика - на аутизъм, например - и специалните грижи са 8 пъти по-ефективни на 3, отколкото на 6-7

  Никола Йорданов
 20. 20 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  Преди в някои общества моделът е бил възприет от частни институции, като например т.нар. пансиони било то за благородни девици, примерно, където Църквата като над държавен институт е имала отговорност за ставащото но въпреки успехите в областа и там има редица не сполуки.
  Защото възрастово децата постъпват там много след 3 годишна възраст, когато вече са оформени или като безволево подчинени, или като тирани.
  Хубаво да се замислим годни ли сме за Родители, много преди да родим!

 21. 21 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3951 Неутрално

  [quote#19:"Никола Йорданов"]Ранната диагностика - на аутизъм, например - и специалните грижи са 8 пъти по-ефективни на 3, отколкото на 6-7 Разбира се.Съгласен съм.
  [/quote]

 22. 22 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3951 Неутрално

  [quote#18:"convince"]организаторите на такива програми, следва да поемат изцяло последствията и отговорностите. [/quote]Ами да е поемат,ако родителите не са се справили.

 23. 23 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#19] от "Никола Йорданов":

  Правилно, ето защо при наличие на такъв проблем, веднага в специализирано звено, защото например, дете родено от двама разноезични родители, живеещо в среда на трета езикова култура, трябва рано, около 3 години да го посещава, задължително!

 24. 24 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 611 Неутрално

  [quote#13:"США дурак"]Жената е Производител на Проблеми..
  за които "съгласните" като като Вас Плащат...за да им ги създаде !!
  [/quote]

  Аз съм се научила вече сама да се справям с проблемите си. Има хора, които не могат и няма нищо лошо в професионалната помощ. Емоционалните проблеми не са по-малки и незначителни от физиологичните. Ако са и у деца- вниманието и грижата трябва да са двойни. Всеки сам преценява за какво иска да дава парите си.

 25. 25 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#22] от "chicago514":

  Това в трудно развиваща се социална самоосъзнатост и перманентна бедност е не възможно, защото никой не може да поеме такава отговорност, нито държавата, нито институции, каквито и да са те, а най-малко родителите, ако ги няма не само физически и отсъстват от процеса.
  Затова и по този начин се създават мащабно популации от индивиди, а не от човеци, естествено готови на всичко още от най-ранна възраст...
  Мой коментар #8

 26. 26 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1074 Любопитно

  [quote#0:"статиа"]желанието му да комуникира чрез ГУКАНЕ [/quote] ?! WTF Willy?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 27. 27 Профил на tiger
  tiger
  Рейтинг: 428 Неутрално

  До коментар [#7] от "karabastun":
  Бастун, не се напъвай. Особено по теми, по които е видно, че си безкрайно неподготвен (то в твоя случай май важи за всички теми). Ясно е, че нямаш деца или ако имаш, не си им обръщал никакво внимание.

 28. 28 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7416 Любопитно

  До коментар [#27] от "tiger":

  На твоите деца, обърна ли им внимание, че мастурбацията им е проблем от най-ранно детство ?

  [email protected]
 29. 29 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#4] от "Господин Дьорд и неговият слуга Ганьо":

  ало, слугата на г-н Дьорд ли се обажда?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 30. 30 Профил на tiger
  tiger
  Рейтинг: 428 Неутрално

  До коментар [#28] от "karabastun":

  Не си оригинален.
  Децата наистина мастурбират от най-ранна възраст - преди 3 годишна възраст. Как и защо, оставям на теб да прочетеш и да се образоваш.

 31. 31 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#17] от "convince":

  Естествено. Родителството се учи. И трябва да се внимава с амбиции и крайни "възпитателни" методи!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 32. 32 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  До коментар [#31] от "Ани":

  Добра баба ще станеш ти, че и внуци ще възпитаваш, как да се гледат...
  Ама си рядкост!

 33. 33 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#32] от "convince":

  Вече съм баба

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 34. 34 Профил на tolex
  tolex
  Рейтинг: 683 Неутрално

  До коментар [#4] от "Господин Дьорд и неговият слуга Ганьо":
  Ако ти биеш жена си, не означава, че всички бият своите.

 35. 35 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#11] от "newgenerations":

  Има си и мастурбация съвсем в смисъла, който възрастните влагат. Има предпочитания и за телесен контакт с други, при това. Устойчиво поведение освен всичкото. Общо взето е трудно, ако се драматизира или средата е много консервативна, предполагам е още по-трудно. Най-важното според мен е да се предотвратят взаимодействия между децата на тази база - пред вид, че родителите на другите деца едва ли ще са щастливи от тях. Иначе основно чрез разсейване в друга посока се бори, тъй че да не се превръща в основно домашно занятие и да се затвърдява до невик. Постепенно - в рамките на 2-3 години детето взема да схваща, че това е неприемливо поведение, пък дори и в тесен семеен кръг.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK