Три гроша за образование

Меглена Кунева, министър на образованието

© Цветелина Белутова, Капитал

Меглена Кунева, министър на образованиетоПрепубликуваме текста на Тони Николов от портал "Култура". Акцентите и заглавието са на редакцията, оригиналното е "Три гроша за образование, или образование за три гроша".


След всеки първи звънец на 15 септември, когато училищните дворове се изпълват с детска глъч, букети цветя, трогнати преподаватели, развълнувани родители, баби и дядовци, щем не щем започваме една и съща дискусия. Щом свършат приветствията по микрофоните, отзвучи химнът "Върви, народе възродени" и децата влязат в час, ние се изправяме очи в очи с проблемите на българското средно образование.


А те са много сериозни и все повече се задълбочават поради факта, че от година на година ги крием под миндера, прехвърляйки ги от едно на друго управление. Ден да мине, друг да дойде.
И така, докато българското училище дойде на сегашното дередже. Ако не сте виждали статистиките, ето малко данни. В момента 45 288 са учителите в страната. От тях около 15 000 ще излязат в пенсия през следващите 5 години (4 214 вече са на пенсионния праг). И което е още по-стряскащо: още 9 000 през следващите 5 години достигат възрастовата граница 55-59 години, което предвещава втори колапс в образователната система. Защото млади хора в учителската професия почти няма (за да съм съвсем точен: едва 4000 преподаватели в момента са във възрастовата граница 25-35 години).


Данните са абсолютно стряскащи, като се има предвид, че приливът на малцината млади преподаватели е в София или в големите градове в страната. Което означава, че


през следващите 5-10 години в цели райони на България ще има хроничен недостиг на преподаватели


по български, математика, точни науки, история и философия, чужди езици и програмиране.


Ето защо ме втриса от патетиката, с която на 15 септември политици и общественици ще ни връщат назад към Възраждането, възхвалявайки всеотдайността, безкористието и идеализма на българския учител, както и високите обществени очаквания към неговия народополезен труд. Втриса ме, тъкмо защото – както пише в едно свое есе Георги Марков – всеки от нас има пред очите си непокътнатия образ на някой учител или учителка, дето са ни хванали за ръцете и са ни извели на пътя на живота.


Затова не мога да се сдържа отново да не попитам:


Простете, ама за кое Възраждане иде реч? И как е съпоставимо то с днешния ден?


Има една забележителна книга, излязла в Лондон през 1877 г. – "Европейска Турция" на Джеймс Бейкър. В нея авторът, британски офицер и пътешественик, споделя видяното в Румелия през 60-те години на XIX в. и признава как не може да се начуди на едно – на духовния подем на българите, дължащ се на тяхната жажда за образование. При пътуването си от Цариград и Одрин през Пловдив, Габрово, Плевен и Търново, навсякъде, дори в малки селца, той открива добре уредена мрежа от училища, по-големите от които не отстъпват по уредба и преподаване на редица провинциални училища в Обединеното кралство. Навсякъде се преподава по напредничавата за времето си Бел-Ланкастърова метода. Тя предполага по-напредналите ученици да учат по-малките и по-изостаналите под надзора на един единствен учител. Така един преподавател може да поеме образованието на около 800 ученици, което е било евтино и отговарящо на изискванията на епохата, особено за по-сиромашките деца. Ала никой не е бил лишен от четмо и писмо.


Онова, което най-вече смайва Джеймс Бейкър, е как се издържа цялата тази образователна система, за която Османската империя не полага никаква грижа. Отговорът на направеното от него проучване е следният: от самооблагане. Училищни настоятелства събират такса от всички пълнолетни българи (по 3, 5, 10, 100 гроша, кой колкото може да даде). И така,


с тези "по 3 гроша за образование" се извършва "българската просветна революция"


70-80 % от населението е грамотно, издават се книги, има читалища, излизат вестници в Цариград и чужбина, които се четат и разпространяват сред населението.


А откъде се набират учители? От онова, дето вече е покълнало на "народната нива". През XIX в., според проф. Николай Генчев, по нашите земи вече действат около 1500 основни народни училища, 50 класни училища за момчета и момичета, 3 гимназии (Болград, Пловдив, Габрово, по-сетне и Солун). Откриват се и първите специализирани учебни заведения: педагогически (Щип и Прилеп), търговски (Свищов), богословски (Петропавелският манастир край Лясковец и Самоков). Около 700 души получават висше образование в Русия. Откриват се 29 католически и протестантски училища за млади българчета. Лицеят в Бебек, френският колеж в Галата-Сарай, знаменитият Робърт колеж в Цариград дават своите кадри.


Голяма част от тази българска интелигенция ще премине през френските и немски университети, появяват се и първите българските студенти в Англия. Немалка част от тези хора се връщат като учители в отечеството си. Това е друго, романтично време. Част от тях слагат главите си на дръвника по време на Априлското въстание, оцелелите пък са строителите на съвременна България.


Всички те, бидейки учители и просветители, ако се вярва на Джеймс Бейкър, получават повече от добри възнаграждения. Доходите на учителите в споменатите по-горе гимназии, за негово огромно учудване


са съпоставими със заплатите на преподаватели в отделни части на Великобритания


Може пък този Джеймс Бейкър да попреувеличава, ще си рекат някои. Не е знаел български, сигурно преразказва нечии хвалби и възрожденски изхвърляния. И вече очаквам как из форумите ще започнат да ме питат: а чел ли съм за патилата на дядо Славейков, дето в търновското село Михалци чул през паметната 1848 г., и то от устата на селски първенец, че даскалът не бива да взима по-голяма плата от говедаря, щото онзи и зиме и лете бъхта след говедата, а даскалът какво – седи в собата и учи на ум и разум децата Чел съм, разбира се. Ала перипетиите на дядо Славейков в отделно взето селско школо са едно, а общата картина е нещо съвсем друго. По онова време той е бил гонен от търновския владика Неофит за острия си език и няма голям избор, а инак пише колко доволен е бил преди това от платата си в Севлиево, където като даскал прекарал чудна година и половина със семейството си, отдавайки се на книжовност.


Затуй предлагам и друго свидетелство – това на учителя Атанас Иванов от Стара Загора, написал през 1885 г. "Чърти от живота си и записки", изключителен документ за възрожденската ни книжовност. Ето какво свидетелства той за Габрово в една по-ранна епоха:


Габровското училище в туй време (около 1838-1839 г.) се поддържаше от помощи и от приходи от свои имущества (воденици и дюкяни). То имаше около 120 ученика, разделени във взаимно училище и в два класа.Класното учение обемаше: граматика (от отца Неофита Рилски), история, аритметика и земеописание. Платата във взаимното училище беше добра.


По-късно Атанас Иванов се връща да създаде ново общо училище в родната си Стара Загора, в махалата "Св. Никола". И ни съобщава, че главният учител Константин Ранов от Пловдив получавал огромната заплата от 10 000 гроша годишно. В изследванията си проф. Николай Генчев твърди, че още в края на XVIII в. българските даскали са получавали заплащане от 3,8 до 7,8 сребърни гроша дневно (в зависимост от училището и щедростта на настоятелството). А учителските заплати през Възраждането вървели от 700-800 до 1500 гроша в селските школа и от 4000-5000 до 15 000 в големите български училища. Повече от добро заплащане за онова време, тъй като учителите имали и собствени къщи, купували си земи, сиреч имали са и допълнителни доходи.


Всичко това без държавна субсидия. По системата "3 гроша за образование", която е поддържала в добро състояние голям брой училища и е давала до Освобождението достойни заплати на 5000-6000 български учители и учителки.


Защо е било възможно тогава, а не е възможно днес?


Уж страната е същата, някои от тези училища действат и сега, хората изглежда са други.
Справката в националния ни бюджет за 2016 г. показва, че за образование са отделени 3,1 млрд. лв., които явно стигат за поддържане на материалната база и за днешните учителски заплати в размер на 660-700 лв. (при минимална работна заплата от 420 лв.)


Колко унизително и немислимо е всичко това, няма какво да говорим.


То напълно обяснява


защо българското средно образование е изправено пред колапс


защо младите хора обръщат гръб на учителската професия, (а тя е и призвание!), защо авторитетът на българския учител е тъй накърнен в очите на учениците.


Затуй в отговор на всички възрожденски препратки по повод на 15 септември, ще си позволя да цитирам малък откъс от "Автобиографията" (от 1893 г.) на книжовника Сава Доброплодни, един от основателите на българския читалищен театър:


Още ми е останало в ума учителстването на баща ми (роден 1780 г.) и на майка ми (родена 1785 г.) в собствения наш двуетажен дом, дето на горния кат имаше голям салон, по който със своите постелчици се разпореждаха и седяха учениците на своите определени места – възрастни доста и малолетни, както и момичетата, които майка ми учеше на долния кат отделно със строго надзорство, каквото владееше в СливенОт едно високо седалище, постлано с килим, баща ми надзираваше всичките ученици, които по ред дохождаха един по един, за да си кажат уроците, било за да им се прегледа краснописанието (тогавашното) и това траеше до обяд, като учениците със страх и почитание чакаха учителя си


Времената днес са други и чак толкоз строг "надзор" изглежда немислим, ала това не означава, че българското училище не се нуждае от учители с авторитет и от дисциплина.


Още повече, че и изпитанията, които днешният ден отправя пред българското образование са сериозни и непознати доскоро.


На този 15 септември 66 000 деца за първи път ще прекрачат прага на училищата. Близо една трета от тях (ако не и повече) слабо или почти не владеят български език. Нека се опитаме да осъзнаем тази факт хладнокръвно, защото от това зависи бъдещето на България. Повтарям отново:


в първия си учебен ден тръгват поне 20 000 деца, които не владеят официалния за страната език


Те няма как да настигнат връстниците си, които учат четмо и писмо на своя роден език, съответно мнозина от тях скоро ще отпаднат от образователната система. Учителите са безсилни, какъвто и да е техният възрожденски идеализъм, защото нямат общ език с децата, които трябва да обучават. Потърсете из интернет репортажи и ще видите с очите си как дори в големи градове като Пловдив шестокласници не разбират онова, което четат, защото не владеят в достатъчна степен българския език.


Неправителствени организации от години излизат до МОН с доклади, че ситуацията е повече от тревожна. И че ако тази тенденция се запази, до десетина години ще имаме не само училища, в които липсват учители, но и училища, където учат огромен брой деца, които не говорят официалния език на страната, в която са се родили. От министерството обаче мълчат, отговаряйки с общи стратегии и общи приказки.


А колко тревожни са нещата, проличава и от това интервю със Севим Юмерова – начален учител по български език на първолаци в с. Лятно, област Шумен, която разказва пред БНР за един клас, където има и деца, за които българският език не е майчин:


В учебната програма всички деца би трябвало да стартират с един и същи език, който за тези дечица обаче е абсолютно непознат. Това създава в тях източник на психически дискомфорт и напрежение, те нямат контакт с учителя, не могат за 3-4 години да изградят съвсем елементарен контакт с учебната среда. И в края на часа детето излиза с плач и сълзи на очи. Да се поставим на техните места – да ви наговорим 100 думи, от които вие в края на часа трябва да сте овладели поне 90, за да може да сте наравно с другите деца. Просто няма как да стане.


За да се промени нещо, изходът е само един: назначаването на допълнителни учители-преводачи, с чиято помощ тези деца да научат български език в рамките на първите класове и да не отпадат от образователната система. Иначе се задава гетоизация, капсулиране на общности, които поради незнание на български език и липса на образование, ще карат само на социални помощи, докато засилващото се сред тях напрежение един ден не избие в нещо друго.


За целта обаче са потребни повече и специално подготвени учители (както и използване на езикови методики, вече разработени за българчетата зад граница, които учат своя език като чужд).


И трябват пари. Повече пари от сегашните 3 млрд. лв. за образование. И поне двойно по-високи заплати на българските учители, които да започват от 1200-1300 лв. и да нарастват със съответната квалификация и педагогически стаж. Едва тогава ще можем да говорим за възвърнат престиж на учителската професия и да отправяме изисквания към педагозите.


Инак няма защо да се тревожим за българското образование.
По-добре е да се разтревожим за България


А ако се питате откъде да дойдат тези пари, отговорът е комай само един: от самооблагане, както са правили нашите предци през Възраждането. Ето един начин да се почувстваме "възрожденци". Чрез един солидарен данък за българското училище, съответен на размера на доходите.


Защото тези "три гроша образование" наистина имат смисъл и те са единствената гаранция срещу най-лошото – срещу образование за три гроша или през куп за грош.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (92)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  “...За да се промени нещо, изходът е само един: назначаването на допълнителни учители-преводачи, с чиято помощ тези деца да научат български език в рамките на първите класове и да не отпадат от образователната система..“ Напротив- изходът е друг и много прост- въвежда се административно наказание за неизпълнение на конституционно задължение в България и се санкционират РОДИТЕЛИТЕ! КОНСТИТУЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право И ЗАДЪЛЖЕНИЕ на българските граждани. Край! От тук нататък НС има думата!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 2. 2 Профил на Hasta La Vista antifascista OI!
  Hasta La Vista antifascista OI!
  Рейтинг: 584 Разстроено

  Отвратително е, когато чиновник, като тази на снимката, в името на запазването на собствената си заплата, жертва интересите на хората, които всъщност му плащат тази заплата от собствените си джобове

  1914 / 88
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1938 Неутрално

  през следващите 5-10 години в цели райони на България ще има хроничен недостиг на преподаватели".Тоест,ще продължи да се увеличава маргинализацията на нацията.

 4. 4 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 685 Неутрално

  "Защото млади хора в учителската професия почти няма (за да съм съвсем точен: едва 4000 преподаватели в момента са във възрастовата граница 25-35 години)."

  Това наистина е тревожно. След 10 години, ако нищо не се промени, ситуацията с преподавателите ще е трагична.

  No Pain No Gain
 5. 5 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Статията е много добра, въпреки резервите които имам понякога към автора.
  Иска ми се да бъде прочетена от Баце, от снахата и от счетоводителя на Пеевски.

 6. 6 Профил на марулко
  марулко
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "Защото млади хора в учителската професия почти няма"

  Ами няма, защото работа за млади учители има само по селата. В големите градове реално няма места за учители независимо от катастрофичните прогнози.

 7. 7 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1030 Неутрално

  До коментар [#5] от "neznaiko.bg":

  И да е прочетат няма да е осмислят ... освен това критичното положение ще изисква повече пари от евро фондовете така че ще има повече и за крадене ...

 8. 8 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#6] от "марулко":

  Има места, подходящи кандидати вероятно няма.

  No Pain No Gain
 9. 9 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1858 Любопитно

  Пишете каквото искате, но докато образованието е "задължително и безплатно", свестни ученици няма да видите. Просто никъде по света, няма постигнат резултат, ако ученика няма видима файда. Въобще няма ли конкуренция, няма резултати. Можем да си пишем още хиляди статии, може да утроим бюджета за образование, но накрая винаги резултата ще е микроскопичен. Отделно, че държавата е лош стопанин и няма как нещо изцяло на държавно управление да дава свестни резултати. Баси, дори армията (основна структура на държавата) има варианти за частна инициатива, и то с доста свестни резултати. Същото е и при образованието, и при здравеопазването и при пенсиите — повече и по-свободна частна инициатива (да не се бърка с частници на държавна хранилка тип олигархия) която да създава конкуренция в бранша.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 10. 10 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 648 Неутрално

  В МОН политиката и политиканстването засенчват здравия разум. Наши и чужди организации се възползват от подкупността на политици и (в по-малка степен) чиновници и прокарват собствените си интереси. Парите, независимо от бюджета или от ЕС, предварително са разпределени (не говоря общи приказки, а знам конкретни примери). Бивши министри и влиятелни чиновници редовно могат да се видят по коридорите на министерството. Експертите са сведени до марионетки, пренасящи папки от един кабинет в друг.
  Горната картинка, съчетана с пълната липса на професионални знания и алчност на сегашни (Кунева, Дамянова, Такева) и бивши "ръководни" фигури в образованието отговаря на въпроса: защо нашето образование е такова, каквото е.
  Не съм оптимист, че нещо ще се промени в близко време.

 11. 11 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Преди години попаднахме в едно село в района на Дюлинския проход. Отне ни много време да открием човек говорещ български. Най-накрая една млада жена (местна учителка) да ни упъти. Бях изумен, че в България живеят хора, които не говорят български.

 12. 12 Профил на Hasta La Vista antifascista OI!
  Hasta La Vista antifascista OI!
  Рейтинг: 584 Неутрално

  До коментар [#11] от "prirodata":

  не си ли чувал за високопланинските джентълмени

  1914 / 88
 13. 13 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#8] от "tokkay":

  желаещи или няма. или ако има, не стават. това е положението. учителят е една от най-презрените професионални прослойки в българия. а от него зависи толкова много.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 14. 14 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#12] от "Hasta La Vista antifascista OI!":

  ...и за "втори картофен пояс".

  בני אתה אני היום ילדתיך
 15. 15 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#9] от "gost22":

  Да не се захващаме с частната инициатива в образованието.
  Мой познат бра ядове с частно училище и след като му съдраха кожата и се убеди, че неговия наследник отива в „киреча“ го прехвърли в държавно училище.

 16. 16 Профил на anona
  anona
  Рейтинг: 427 Неутрално

  [quote#5:"neznaiko.bg"]Иска ми се да бъде прочетена от Баце, от снахата и от счетоводителя на Пеевски.[/quote]

  И какво? Ситуацията дори работи в тяхна полза.

 17. 17 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#15] от "prirodata":

  много често с частните училища е така. нямат история, експертност, капацитет. за съжаление. защото таксите там никак не са ниски.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 18. 18 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#12] от "Hasta La Vista antifascista OI!":

  Не, селото беше населено с турци.

 19. 19 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  Много хубава статия, но да не забравяме, че тогава българската "държава" е била местното самоуправление (което Османската империя напълно е предоставила в ръцете на българите) и то се е осъществявало по този начин със "самооблагане" не само за образованието, а и за черквата, за читалището, за всички общи разходи на селото и за държавните данъци (разпределяни справедливо според социалното положение и с общо съгласие). Днес българинът си има държава, ама тя е пленена от мафията и простащината. Така че не връщане към възрожденското самооблагане, а връщане към възрожденското и следосвобожденското понятие за държавата му е майката.

 20. 20 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#15] от "prirodata":


  [quote#15:"prirodata"]Мой познат бра ядове с частно училище и след като му съдраха кожата и се убеди, че неговия наследник отива в „киреча“ го прехвърли в държавно училище. [/quote]
  Защото няма традиции и стимул-това е въпрос на време.
  Иначе исторически погледнато,Българите са били най високо грамотни в цялата Османска империя................без държавата да е отделяла и 1 грош за това-а познай кой го е финансирал и следял за резултатите.

 21. 21 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  До коментар [#12] от "Hasta La Vista antifascista OI!":

  ВПД са наричани (от граничните офицери, партийни функционери и прочие пришелци помежду си) помаците, които говорят български, а не турците.

 22. 22 Профил на Hasta La Vista antifascista OI!
  Hasta La Vista antifascista OI!
  Рейтинг: 584 Разстроено

  До коментар [#18] от "prirodata":

  нем, по-точно казано - български граждани с турско самосъзнание

  1914 / 88
 23. 23 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 699 Неутрално

  До коментар [#1] от "Логика":

  Няма законово задължение за научаване на децата от родителите и няма как да им се наложат санкции. В семейството децата имат право да общуват на майчиния си език. Задължението е за всеки отделен гражданин да го научи и ползва.

 24. 24 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Много тъжен анализ на Тони Николов и е добре,че Дневник го публикува!
  За съжаление това е горчивата истина.Бедната ни нация обеднява и духовно,и просвещенски,и материално,но кой родител не би дал от скътаните си пари за черни дни,за да образова детето си.
  Щом държавата нехае,ние,гражданите,не трябва да допуснем това ояждане с власт!

 25. 25 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#23] от "ilinko": Напротив- има такова задължение, но...на много професори -конституционалисти, не им е политически изгодно да излязат по медиите и да кажат в прав текст това, защото са нарушили политическият си неутралитет и са членове на политически партии и за това защитават тяснопартийни политически интереси!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 26. 26 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 699 Неутрално

  До коментар [#25] от "Логика":

  Къде пише, че е задължение на родителите да научат децата си на български. Това, което цитирате като задължение се отнася за всеки гражданин поотделно, но не и като задължение родителят да научи детето си. Погледнете и закона за българския език. Там ясно е формулирано, че (чл. 6(2) ) майчин език е езикът, на който всеки гражданин общува в семейството си.

  В същия закон, чл 6(3) Българските граждани, за които българският език не е майчин, имат право на допълнително обучение по български език, както и на помощ от компетентните институции за изучаване и използване на българския книжовен език. Именно за това става дума в статията, като се предлагат допълнителни учители

  И пак в същия закон се определят случаите, в които ползването на български език е задължително, но те не включват общуване между деца и родители.

 27. 27 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#15] от "prirodata":

  Много ми е смешно когато родители и учители хвалят дадено общинско училище за високи резултати от НВО и матури, но децата се скъсват да ходят по школи и частни уроци за хиляди левове. Какъв е приносът на училището не става много ясно.

  No Pain No Gain
 28. 28 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#26:"ilinko"]Къде пише, че е задължение на родителите да научат децата си на български. [/quote] Вижте сега- заповядайте в кантората ми, платете си адвокатския хонорар и ще Ви предоставя нормативната база! Пише там, където трябва!
  [quote#26:"ilinko"]. Това, което цитирате като задължение се отнася за всеки гражданин поотделно, но не и като задължение родителят да научи детето си.[/quote] Въпрос- детето не е ли български гражданин и ако твърдите, че не е- в такъв случай- какво е гражданството му- циганско, турско - така ли?“

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 29. 29 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#26] от "ilinko": Освен това- единствено КС има право да тълкува конституцията! Моля, посочете РКС, което да кореспондира с Вашите съждения! Аман от лаици, които се правят на професионалисти, без да имат задължителното висше образование!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 30. 30 Профил на hunt
  hunt
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Да беше само в средното училище. те в университетите отиват без да могат да говорят и без да са грамотни. Последните години влизат и без матура даже. Основен проблем е правилото "парите следват ученика/студента" защото всеки гледа бройката, а не качеството.

 31. 31 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 374 Неутрално

  А може би нещата през Възраждането са ставали, защото не е имало Министерство на образованието с куп чиновници. Парите са били събирани по места от доброволния данък и са се харчели на същото място, а не са били преливани от едно школо в друго или по една програма в друга. И най-важното - по места дарителите са можели винаги да искат сметка и да им се даде сметка как са похарчени парите им. Които не са били давани от ЕС за нам си какво, за да бъдат окрадени от приятелски кръгове.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 32. 32 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#26:"ilinko"]Погледнете и закона за българския език. Т[/quote] Такъв закон НЕ СЪЩЕСТВУВА в българското законодателство- съществува само ПРОЕКТ НА ЗАКОН, но не и влязъл в законна сила Закон! НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2009 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., ОТМ.. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език - ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., в сила от 01.09.2016 г. Чл. 4. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява в процеса на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното обучение. Чл. 6. Усвояването на книжовния български език се изразява във: 3. спазване на книжовноезиковите норми при общуването на учителите с децата и учениците в училищата, в детските градини и в обслужващите звена, КАКТО И ИЗВЪН ТЯХ.


  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 33. 33 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  http://parliament.bg/bills/39/454-01-40.pdf 
  Това е ПРОЕКТ, а не влязъл в законна сила български закон и неговипт текст не е окончателен и може да бъде променен във всеки един момент между 1во и 2ро четене на законопроекта! Както написах, аман от профани!
   


   
  
  
  
    
   


   
  
  


   
  
  

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 34. 34 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1585 Любопитно

  Ама как не му отива на иначе талантливия многоуважаем Тони Николов да се ПРАВИ на абдал!!!!!
  Че и нас да ни прави на абдали!
  Това твое "самооблагане" го има и сега многоуважаеми Николов. Я се разходи до някое семейство с ученици и питай КОЛКО пари вече им поискаха в училище за началото на учебната година. Като "дарение" или като задължение, все тая. За общински училища говора, не за частни. Питай Николов ако не знаеш. Ама знаеш.
  За данъци чувал ли си Николов. Ми те са "самооблагане". Какво се правиш на хахав за разлика?!?! Само че се самооблагаме в собствената си държава, за разлика от самооблагането през Възраждането в Османската империя. Нима си толкова неинформиран. Дали?
  Да те върна на примерното семейство с ученик, многоуважаеми Николов.
  Учителите в училищата биват ЗАДЪЛЖАВАНИ да ИЗИСКВАТ пари от родителите. Директорите ги ЗАДЪЛЖАВАТ. Не е законно, но хората се страхуват за работата си.
  Къде отиват тези пари?
  В джоба на Директора и общинския чиновник. Непряко разбира се. Чрез плащането на "особени" доставки и "външни услуги". Нима не знаеш Николов?
  Нима не знаеш, че има училища, в които УЧИТЕЛИТЕ задължително се "САМООБЛАГАТ" от своята заплата, по "молба" на Директора? Не знаеше ли? Къде живееш? Да ти кажа ли къде отиват тези учителски "дарения" или се досещаш сам?
  За какво точно ни действаш емоционално, многоуважаемий Николов? За благото на училището ли? За благото на ? За благото на НАИСТИНА БЕДНИТЕ учители ли?
  Просто призив за аристократична благотворителност ли ни правиш? Хайде, ДЕ!?!
  Я да вземем да си зададем въпроса кой ДОКАРА ТОВА СЪСТОЯНИЕ, многоуважаеми Николов. ТИ знаеш. Напиши няколко имена! Не призиви за потъваща в конкретни джобове благотворителност! Кой и защо насъскваше две десетилетия обществото срещу учителите дето били некачествени, данъкосмучещи, некадърни, непрофесионални, не работещи?
  Даже ти си говорил такива неща. Под напора на тази демагогия. /И не само/
  Познаваш точно хора които извършиха всичко това, което сега ни описваш като опасност. Докараха нещата до тук! С някои си пиеш кафето!
  Защо ни правиш на абдали?
  Хайде с имена.
  КОЙ ИМАШЕ ИНТЕРЕС?
  КОЙ ИМА ИНТЕРЕС СЕГА!
  Не от "благотворителността".
  ОТ ПАРИТЕ!
  По късно ще се допълня многоуважаеми Николов. Даже с имена.
  Аз може и да съм дебил, НО МИ ПИСНА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА МЕ ПРАВЯТ НА АБДАЛ!
  Хайде да си го върнем...
  !

 35. 35 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  Моето скромно мнение е, че преди да се увеличат парите са училищата трябва да се въведе система, при която всяко училище се управлява от нещо като обществен съвет, избран от родители на учениците и имащ право да назначава и уволнява директора и учителите. Едва тогава съм склонен учителите да получаван много високи заплати. Защото за това, което те в момента предлагат като продукт и тия пари са им много. Знам, че звучи атеистично и че не е вярно за всички преподаватели. Така е, някои от тях са УЧИТЕЛИ и заслужават в пъти повече, но те са много малко. Замислете се защо, по дяволите, е необходимо да има частни уроци? Нали ние плащаме на даскалите да преподават в училищата?

 36. 36 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 374 Неутрално

  [quote#35:"mrx10354190"]система, при която всяко училище се управлява от нещо като обществен съвет, избран от родители на учениците и имащ право да назначава и уволнява директора и учителите.[/quote]

  При това положение неминуемо ще се стигне дотам директори, които по някакъв начин не се харесват или са подразнили родителите, да бъдат уволнявани. Реши например директорът да затегне дисциплината и хоп, изгаря.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 37. 37 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 699 Неутрално

  [quote#32:"Логика"]НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2009 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК[/quote]

  Вие сте професионалист, Вие знаете. Аз като профан, ще се надявам научаването на българския да се подобри чрез санкции.

  Спирам, и може и Вие да спрете, защото не съм си платил хонорара, пък и ще е добре да се концентрирате над работата в кантората.

  Поздрави

 38. 38 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 10023 Неутрално

  До коментар [#11] от "prirodata":

  Община Руен, много познато. Виновна обаче е държавата, която е допуснала това да се случи. То не е от вчера. То е било неглижирано преди, но сега става удобно за партиите и техните договорки
  Масовото образование катастрофира през годините неусетно, невидимо като сварената жаба от притчата - бавно и неусетно

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 39. 39 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#5] от "neznaiko.bg":

  Не се надявай - те могат да четат само цифри, а не букви.

  Освен това такова безграмотно население е супер за сатрапи като тях - още по-лесно ще ги ограбват и мамят.

 40. 40 Профил на hunt
  hunt
  Рейтинг: 716 Неутрално

  Това министерство винаги е имало проблеми от освобождението. Преди 9 септември един политик беше казал "В дядо Вазовото министерство трябва да се уволнят всички, да се направи 3 дни профилактика и да се назначат нови хора".
  Просто ме е страх да ходя на лекар вече, като знам какъв инженер съм, като от вица. И става все по-зле. Докато не се инициира конкуренция вътре в училищата и университетите между ученици и студенти и да не завършва всеки влязъл няма да се оправят нещата. Не може да завършват гимназия масово с успех над 5.5. Не е нормално никъде по света. Не може да не знае български но да минава в горен клас. Ще повтаря, ще има специализирани училища където ще учи и български ако трябва. Ще учи 15 години докато вземе начално образование но това е пътя. Иначе продуцираме вишисти, които сервират по кафенетата.

 41. 41 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#37:"ilinko"]Спирам[/quote] Това е правилното поведение! Хайде сега- всеки да си гледа работата и професията и да не се намесва в чужда сфера!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 42. 42 Профил на birnic
  birnic
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Костадин Костадинов: Министерството на образованието е антибългарска структура
  http://www.memoriabg.com/2016/09/02/mon-e-antibulgarska-struktura/

 43. 43 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  [quote#0:"Тони Николов"]Онова, което най-вече смайва Джеймс Бейкър, е как се издържа цялата тази образователна система, за която Османската империя не полага никаква грижа. Отговорът на направеното от него проучване е следният: от самооблагане. Училищни настоятелства събират такса от всички пълнолетни българи (по 3, 5, 10, 100 гроша, кой колкото може да даде). И така,

  с тези "по 3 гроша за образование" се извършва "българската просветна революция"

  70-80 % от населението е грамотно, издават се книги, има читалища, излизат вестници в Цариград и чужбина, които се четат и разпространяват сред населението.
  [/quote]
  Благодарности към Тонито за тези много важни исторически факти които се тълкуват превратно от туркофилите, едва ли не че Османската империя имала заслугата за образоваността на българското население по време на робството!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 44. 44 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3710 Весело

  До коментар [#35] от "mrx10354190":

  Една американска поговорка като коментар: "За каквото плащаш, това и получаваш."

 45. 45 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1985 Неутрално

  До коментар [#1] от "Логика":


  [quote#1:"Логика"]Напротив- изходът е друг и много прост- въвежда се административно наказание за неизпълнение на конституционно задължение в България и се санкционират РОДИТЕЛИТЕ! [/quote]

  Колко е загубило и губи НС и политиката като цяло, че в тях не влизат такива "Логики", та да се оправим не за 800, а за 80 дена и не образование, не правни системи, здравеопазване, библиотеки, музеи и ако трябв анакрая и пътища магистрали, ами швейцария на балканите.
  Ама това, че въпросните глоби ще бъдат налагани на такива дето и цървулите не можеш да им вземеш, понеже са боси...кой ти гледа, важното е да напишем един, и от безкрайно многото и често безкрайно неприложими закони и всичко ще ни е наред.
  Тони Николов не случайно отбелязва, че става дума не само и единствено за образованието, а става дума въобще за страната.
  А какво е гето и какви демони ражда, от имаче нашите си родни цигани и подобни бедни малцинствени и неинтегрирани групи, виждаме нагледно, но явно трябва съвсем да ни припари, при това в буквалния смисъл на думата, та да се плеснем по челата.
  Виж "Умно село" на Д.Донев

 46. 46 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3710 Неутрално

  за учителката в турскоезичното село: такър опит имаше през 1960-те със създаването на турските и цигански началлни училища. Реално, обучението започваше на турски, с български преподаван интензивно като чужд език. След 3-ти клас децата преминаваха на бъллгарски, с поддържащо изучаване на турски (на цигански не се е проподавало по ред причини). Учителските институти подготвяха етнични турци за тези училища, като обикновено директорът беше българин.
  Подобен опит има и в Тексас в рамките на програмата "интернашънъл бакалореат". Децата започват на испански, с английски като чужд и така до 8-ми клас. От 9-ти преминават на английски с поддържащ испански. Стимуллът е че щата плаща полагането на изпитите по програмата и формулата на "интернашънъл бакалореат".

 47. 47 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1858 Любопитно

  [quote#15:"prirodata"]Да не се захващаме с частната инициатива в образованието.
  Мой познат бра ядове с частно училище и след като му съдраха кожата и се убеди, че неговия наследник отива в „киреча“ го прехвърли в държавно училище. [/quote]
  Ми тук е така щото модела е олигархичен, а в една по-нормална среда, дипломирането на глупостта ще се плаща. Всъщност има доста учебни заведения, в които се дават дипломи или срещу много акъл, или срещу много щедри дарения — има ли платежоспособно търсене, ще има и съответното предлагане.
  На днешно време, учениците нито търсят, нито плащат и именно заради това крайния резултат е "изнасилен"...
  За справка, през възраждането, училищата и читалищата не са били създавани от държавна институция, не са били нито безплатни нито задължителни... и са направили точно това, за което са били създадени. СУ също е от частни дарения, а не е "държавна поръчка"...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 48. 48 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#6] от "марулко":

  По селата училища не останаха, закриха ги отдавна. Закриването на училища по цели райони започна още през далечната 1998год и продължава и до днес. Още тогава много учители останаха без работа и се насочиха към други професии.
  След 15 год. нямало да има учители, а ученици ще има ли?

 49. 49 Профил на марулко
  марулко
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#48] от "el__paco":

  В България след 15 години в езиковите гимназии ще се изучава първи чужд език български, а за учителите циганският ще е задължителен.

 50. 50 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 829 Весело

  До коментар [#28] от "Логика":

  Вече втори ден чета как си предлагате услугите във форума.
  Ако имате недостиг на клиенти,обърнете се към служебно назначена защита,ще дадете Вашия дан за "3 гроша за образование."

  Има друг съфорумец,който играе по-добре от Вас ролята на шута във форума.

  Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
 51. 51 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#1] от "Логика": Такава строга дисциплина едва ли е имало и при бащата на Сава Доброплодни. Защото просто е безмислена и не постига абсолютно нищо. Това нещо може да измисли само милиционерска глава. А знаем, че нищо читаво не е произлязло от милиционер.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 52. 52 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#35] от "mrx10354190":

  По- голяма глупост не съм срещал!
  В общество, в което се шири безнаказана корупция, назначенията се извършват по партийна линия, делението е на принципа "свой"- "чужд" ще има комитети от родители и ученици, които да назначават и уволняват директори и учители!!!
  И това според теб ще доведе до назначаване на правилните хора и и освобождаването на неправилните хора! Въпросът е кой ще е правилният учител и/или директор според родителя и ученика. Смяяяяхххх!!!
  Истината е една- прекалено много хора започнаха да се месят в българското училище, хора, които понятие си нямат от нещата, но са със супер претенции и самочувствие, че са компетентни за всичко. Намесиха се хора(от върха до низините), които са водени от различни користни цели. Приоритетите се изместиха.

 53. 53 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#9] от "gost22":Много са ти промили мозъка в някое частно училище. Аз знам, за частни училища, в които ученика е клиент. И отношението е като към клиент. Има разбира се и подобни държавни училища.
  Едно дете ако разбере, че знанията са му нужни, то ще се стреми към тях и ще чете, ще учи и ще търси. И няма нужда от конкуренция, олимпиади, състезания и прочие суетности. Успехите често идват при тези ученици, които ги приемат за нещо вторично и не толкова важно. Засега, слава богу, голяма част от учителите приемат професията си като призвание и това е от най-голяма полза именно за търсещите знание деца. Което поражда други проблеми. Дали училището е частно, държавно, престижно или не престижно, няма абсолютно никакво значение.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 54. 54 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Много глупости са изписани под статията. Както винаги все искаме да налагаме наказания, санкции, да обвиняваме, иска ни се да уволняваме несимпатичните ни хора, да назначаваме, който на нас ни е угоден. И така ще решим проблемите в образованието.

 55. 55 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  До коментар [#52] от "el__paco":
  Първо да беше прочел какво предлагам, а! Казах родители, а не ученици. Родителите са тези, дето с данъците си плащат на учителите и следователно имат право да изискват от тях да си вършат работата. Твърдението, че всички родители са тъпи и ще избират даскали дето пишат само шестици е меко казано несериозно.
  Сега, ако се опиташ да кажеш нещо на някой даскал, получаваш отговор от типа "вие ли ще ме учите как се възпитават деца?". А пък това с училищните настоятелства е практика по цял свят.
  Не знам дали си спомняте, но преди около година изтече новината, че в един средноамерикански щат няколко даскали са осъдени за това, че "леко" фалшифицирали тестовете на ученици за да могат да завършат....съдени са за злоупотреба с обществени средства и са получили м/у 10 и 15 годинки...

 56. 56 Профил на WALL-E
  WALL-E
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#34] от "AzDebil":

  Не мога да коментирам, дали е вярно, но скоро попаднах на следния материал:

  Колкото повече дарения привлече един училищен директор, толкова по-висока оценка за работата си ще получи. Това става ясно от анкетните карти, пуснати от регионалния инспекторат в София за оценка на школските шефове, съобщава „Телеграф”. Ако съответният директор е успял да привлече 5000 лева, това носи 1 точка в картата му за оценяване. Ако надхвърли тази сума, получава 2 точки. Родители коментират, че това ще превърне административните ръководители в рекетьори за пари чрез допълнителни дарения”, защото така ще си гарантира увеличаване и на собствените им заплати. Увеличение на заплатите ще има и ако училището има собствени приходи. Тоест, ако вложените в ремонти, обновяване и закупуване на материална база пари надхвърлят тези от делегираните бюджети.

  Прави впечатление, че правилата дискриминират директорите в по-малките училища заради малкото ученици, които се обучават при тях. Ако училището работи на две смени, това също е бонус. Промъкнало се е и признаването на участието на учениците от съответното училище в олимпиади. При участие в над 10 състезания, директорът получава 4 точки.

  Източник: http://uchiteli.bg/news/poveche-dareniq-za-uchilishteto-po-visoka-ocenka-za-direktora/1928

  Умен и красив жълтопаветник.
 57. 57 Профил на timtim
  timtim
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Уважавам г-н Николов!
  Но конкретно тази статия издиша. Защо?
  Дадените в началото данни се опровергават от самия автор след 3 абзаца. Нямало учители, после имало, ама само в София и т.н.
  Проблемите могат да бъдат решени САМО ако се представят акуратни данни.
  Правилната позиция по този въпрос е: в България през следващите години ще има недостиг на учители в селата и някои райони. При така поставен въпрос, решенията са по-видими и лесни за решаване.

 58. 58 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#55] от "mrx10354190":

  Родителят по цял ден в клас ли е? Знае ли какво се случва в училище? Или разчита изцяло на думите на детето си?
  Ако не сте доволен от методите на работа на учителя, имате пълното право да преместите детето в друга паралелка или училище. Лично от джоба си ли плащате заплатата на конкретен учител, че ще поставите под въпрос назначението/ уволнението му? От нашите данъци се плаща и на лекари, медицински сестри, акушерки, държавни чиновници, полицаи, социални работници, депутати, министри и още, и още... колко комитета родителски направихте, за да назначавате и уволнявате тези хора?
  И пак се посочва пример за съдене, наказания, затвор на учители. А някои родители стигнаха до там да нанасят побой над учител, защото детето им казало еди- какво си за него.

 59. 59 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#28] от "Логика": Добре е че сте само адвокат. Хубаво е да знаем името ви за да се предпазим от големи грешки за в бъдеще.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 60. 60 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1024 Неутрално


  "И трябват пари. Повече пари от сегашните 3 млрд. лв. за образование."
  Всички ние плащаме данъци, откъдето трябва да се заделят достатъчно пари за образование. Но тези наши пари отиват за изплащане дълговете на фалиралата КТБ, около 4 милиарда. Ако не бяха взели този заем да плащат вересиите на Цветан Василев и с-е, образованието можеше да има още 4 милиарда на разположение. Нямам нищо против самооблагането като източник на доходи за образование, но правителството да пълни гушите на мафията, а ние да се правим на възрожденци, с това не съм съгласна.

 61. 61 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#34] от "AzDebil":
  Тези училища са все по-малко. От училищата на моите деца до момента не е поискан нито един лев за дарение или за купуване/ремонт на оборудване.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 62. 62 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  До коментар [#58] от "el__paco":
  Явно говорим на различни езици.
  Ще приемем, че ония на запад са по-тъпи от нас, при тях образованието е на по-ниско ниво и т.н.
  Съвременния даскал е върха на сладоледа, той е недооценен и аз нямам право да изисквам нищо от него. И ако не го харесвам ще си преместя детето....
  Чували ли сте лафа, че в нормалната страна, когато мнозинството няма пари за парно сваля правителството, а у нас радиаторите. Е, заради такива като вас е така!

 63. 63 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Но пък от друга страна още от тази есен азбуката ще се изучава в нов ред и учениците щели по-рано да започнат да сричат. Това, че голяма част от тях изобщо не се научават да четат е друг въпрос.
  А догодина - поредната реформа - нов ред и на числата.

  Никога повече мутри начело на България.
 64. 64 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#55] от "mrx10354190":

  "Твърдението, че всички родители са тъпи и ще избират даскали дето пишат само шестици е меко казано несериозно."

  Може и да е несериозно, но за съжаление е вярно. Като доказателство ви припомням военните операции за опазване на тайната на матурите. Родители, ученици и някъде дори учители са в сговор, за да могат да докопат вариантите за матура. Няма значение, че детето навлиза в живота с измама, няма значение, че и то и родителите му го знаят, важна е шестицата и дори не шестицата, а тройката.

 65. 65 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  [quote#55:"mrx10354190"]средноамерикански щат няколко даскали са осъдени за това, че "леко" фалшифицирали тестовете на ученици за да могат да завършат....съдени са за злоупотреба с обществени средства и са получили м/у 10 и 15 годинки... [/quote]
  А тука родителите ако могат ще осъдят учителя, че не е "леко" фалшифицирал тестовете.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 66. 66 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#57] от "timtim":


  [quote#57:"timtim"]Дадените в началото данни се опровергават от самия автор след 3 абзаца. Нямало учители, после имало, ама само в София и т.н. [/quote]
  Четете бе хора! От младите и малко новопостъпили учители по-голямата част е в София.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 67. 67 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#62] от "mrx10354190":
  Има разлика между радиатори и учители. Аз знам за сменен учител на (на 25 деца), защото на детето на един тиквеник не му харесвало как преподава. А ако същия тиквеник може да уволнява?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 68. 68 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#67] от "Gopeто":

  В момента децата от класа на дъщеря ми правят подписка с искане да им остане учител от предната година, защото им слагат друг. Проблемът не е в това дали е лош или добър. Разликата между двамата е, че старият преподава материала на два езика и така децата получават доста повече.

  No Pain No Gain
 69. 69 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  До коментар [#67] от "Gopeто":
  Излишно е да коментираме....както се казва имаме съществени разлики в светогледа....
  Моето виждане е, че учителят е човек, на който аз съм поверил децата си. Мисля, че за мен те са най-ценното и затова имам "некои права". Като например правото да оценявам работата му. И не ми излизайте с аргументите, че не съм компетентен. Десет минути разговор с хлапе в осми клас стигат, за да разберете дали е попаднал на учители или на преподаватели. Та за учителите:
  https://www.youtube.com/watch?v=TANlL9KJJT0
  имам нещо и за т.н. "преподаватели", но ме е страх от модератора...

 70. 70 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 685 Неутрално

  [quote#69:"mrx10354190"]Десет минути разговор с хлапе в осми клас стигат, за да разберете дали е попаднал на учители или на преподаватели. [/quote]
  Може пък да не е случил на родители. Гени, наследственост, това, онова...

  No Pain No Gain
 71. 71 Профил на Off BG
  Off BG
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#9] от "gost22":

  "Баси", Вие сте натурален продукт на днешната ни образователна система! Organic, баси...

 72. 72 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  Тъжни направо страшни констатации, особено теза за броя на децата с майчин език не български..

  Заплащането на учителите е смехотворно, а да не би да е на ниво заплащането на университетските преподаватели, учените, лекарите, от които в не по-малка степен зависи бъдещето на мамковината.

  Докато не хванем за гушата продажниците като павлоошу, куневица и цялата шайка, която ни граби няма да има оправия.

 73. 73 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 322 Весело

  До коментар [#62] от "mrx10354190":

  Примерът, който сте посочил не се отнася до мен. Напротив! Вие сте човекът, който иска родители и ученици да уволняват и назначават учители и директори. Защото учителят е един радиатор, бушон, нищо повече. Дерзайте! Щом това ви доставя удоволствие и ви носи удовлетворение.

 74. 74 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8410 Неутрално

  Цялата схема на образованието е сбъркана. Колкото повече ученици в едно училище, толкова по- голям делегиран бюджет, толкова по-високи заплати. За резултат не се плаща, само за брой. Децата много бързо разбраха, че учат , не учат ще преминават, защото иначе намалява бюджета на училището. По същите причини учителите пишат тройки и нямат грижа, кой , какво знае. Китайската поговорка казва, че когато ученикът е готов, учител ще се намери. Тука изглежда ни ученикът, ни учителят са готови. Показват го резултатите на матурите. Да си учител е призвание. Колко учители могат да кажат, че имат такова призвание.

 75. 75 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  Хм, а с какви пари се издържат детските градини, началните училища, гимназиите, а от тази година и университет където се преподава, говори и дипломите са на руски език? Ако в Дюлинския проход всички са говорили на турски.....то скоро по Черноморието ще се говори само на руски!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 76. 76 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Благодаря на "Дневник" за препечатката! Много вярна и откровена, бих я нарекъл, изповед. Истини и то казани без лицемерие и с отговорност пред учителството и образователната система. Тони Николов като истински родолюбец ни рисува днешната тъжна картина, умело експонирана на фона на историческите ретроспекции. Жалко, че няма кой да го чуе. Да не говорим за лицемерието и мълчанието около проблема с малцинствата. А това е най-голямата заплаха за националната ни сигурност и бъдещето на държавата. Вече 4-то поколение неграмотни, социално непригодни хора от гетата и затворените етнически общности из цялата страна. Над 1 милион български граждани в трудоспособна възраст(над 85% от циганското и над 25% от турското малцинства) не говорят или съвсем слабо български език, неграмотни или малограмотни са, без умения, социални резигнирани и бих казал погубени души. Докато няма обществен дебат за тях, нищо няма да се промени. Ама не в стил" Декада на включването" или ЕС фондове и НПО-та дето ги усвояват без обществен ефект. Никой не говори, а и малцина знаят, че България е на първо място в света по отн.дял на циганите към общия брой на населението(2010 г. 9,94 % при средно за ЕС 1,18%) с тенденция за нарастване -2016 г. прогнозата е 11,30%, заради задълбочаващата се демографска криза. И това не са приказки на ВМРО или "Атака", а данни от изследване на Европейската комисия.
  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-249_en.htm

 77. 77 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#60] от "proza":

  Права сте и примера с КТБ ви е коректен.Но аз бих разширил темата с факта, че от повече от 15-17 г. вноските в НОИ за пенсиите(2,2 милиона пенсионери и 2,5 милиона пенсии в т.ч. 800 хил по инвалидност) са под 50% от необходимите. Останалите между 3,5 и 4,5 МИЛИАРДА лева се привеждат от бюджета. Ако направим сметка ще се види, че поради ниски осигурителни прагове и нисък % на вноските, са похарчени за възрастните около 60 МИЛИАРДА лева за този период.Караме я по комунистически-държавата да даде. Тези дето бяха на 25 г. по времето когато комунизма рухна, сега са над 50. И колко от тях правят доброволни вноски за старини - под 3%.А за образование, заплати на учителите, които да направят професията по достойна, квалификация и насърчаване на придобиване на умения и практични знания, все парите не достигат. Кварталния тарикат-продавач на бира, цигари или пици може да докарва 3000 лв. на месец и да крие половината си печалби. Една банкова служителка, дето върши еднотипна работа може да има заплата от 2000 лв., един полицай със средно образование 1500 лв., а един квалифициран учител с 10-15 г.опит 1000 лева. Така, че много аспекти на училището ни се подминават.Но българина е патриот само като гледа мачовете на националния отбор по футбол.За него учителят е даскал, който не може да оцени гения на сина му, или да го отучи да псува като баща си, като се напие или говори за ония мръсници и крадци от политиката.

 78. 78 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 3661 Неутрално

  Защо е можело тогава, а сега не може? Нали това са нашите деди, ние сме техните наследници. Защо те са давали пари за образование на децата, а ние само гледаме как да крадем, а не да събираме пари и да даваме? Прадядо ми е бил учител, Георги Даскала му казвали. Пътувал е всеки ден по 30 километра, за да стигне до училището, пеш. Нека не караме дедите си да се срамуват от нас! Апела ми е към всички, но най-вече към управляващите, които трябва да предоставят нормални условия и достойно заплащане на учителите, за да ги има.

 79. 79 Профил на vicovnic
  vicovnic
  Рейтинг: 426 Гневно

  До коментар [#34] от "AzDebil":

  Фуражка, оди се пери някъде другаде бе!Един такъв солидарен подоходен данък за българскато училище ще бъде въведен независимо дали квичиш и дали другите тука квичите.Господин Тони Николов ви прави услуга да ви уведоми как да бъдете полезни на реформите на ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ и на големите цели за подържане стабилноста на държавата и в интерес нанационалната сигурност.Малцинствата трябва да бъдат подкрепяни по европейски модел.Дискриминацията е недопустима.

 80. 80 Профил на vicovnic
  vicovnic
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#78] от "Fiji":
  [quote#78:"Fiji"]Пътувал е всеки ден по 30 километра, за да стигне до училището, пеш.[/quote]

  Ето един истински учител, който всеки ден е давал от себе си по 60 км натам и обратно само и само да раздаде себе си!Сега такива ни трябват!Ще си плащате!

 81. 81 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 889 Неутрално

  [quote#0:"статията"]За да се промени нещо, изходът е само един: назначаването на допълнителни учители-преводачи, с чиято помощ тези деца да научат български език в рамките на първите класове и да не отпадат от образователната система.[/quote]
  Момент, момент!
  За това, че циганите и някои турци в пограничните райони не желаят да научат официалния език на страната не смятам, че трябва да бъдат облагани данъкоплатците!
  По закон задължително се ходи на предучилищна възраст вече, да не говорим, че в малките населени места детските градини са ПРАЗНИ, защото миноритата не искат да си пращат децата там! Дори когато им е безплатно!!!
  Ама могат да вземат социални, нали?
  Други методи са необходими, за да бъдат приобщени тези 20000 деца, неговорещи официалния език на България! И те не са съвсем демократични, обаче след като етноса не разбира от демокрация....
  Доколкото пък автора ни плаши с гетоизация - ами във всяка развита държава го има това. Погледнете Франция, Белгия, Англия, САЩ. Защо се маргинализират, защо стават терористи, при все че им е в правата да се образоват?

 82. 82 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 889 Неутрално

  [quote#78:"Fiji"]Защо е можело тогава, а сега не може?[/quote]
  Защото при липсата на наша си държава, народът е задействал механизма за оцеляване на нацията.
  Сега държавната машина и законите, които уж сме съглсували помежду си като приемлив обществен договор, изсмукват живителните сили на данъкоплатеца, като заедно с това се гаврят със средностатистическия гражданин, с учителите на децата му, с неговите деца и т.н..... Е, те затова. Времената са коренно различни!

 83. 83 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  "Ето защо ме втриса от патетиката, с която на 15 септември политици и общественици ще ни връщат назад към Възраждането"

  Мен също ме втриса, още повече от министъра на просветата - жена, която не би отказала никой пост, колкото и неподходящ да е за нея

 84. 84 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Днешният смисъл от ходенето на училище не е да се налее знание в главите на децата. Много от тях, тези, които са мотивирани, отиват на училище напълно подготвени. Всичко, което е в учебната програма и много повече, те си го знаят.
  Важното е тези деца да намерят смисъл да остават в България. Да се върне усещането, че който се труди, който знае и може, ще успява ТУК, а не ТАМ. На Запад, където са белите държави.
  Тази задача българското училище не може да реши само. Може да я реши само заедно с държавата.
  Но едни хора са гепили държавата и на тях образовани не им трябват. Затова и младите се учат, вземат си дипломата и се махат.
  А някога са се връщали от странство. Защото България е била тяхната държава.
  Вече не е.

 85. 85 Профил на Теодора
  Теодора
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имам коментар, ама утре. Днес съм много уморена. Правилен коментар, липсва му по задълбочено ровете в данни

  Ако смятате, че образованието е скъпо удоволствие, изчислете колко ще ви струва неграмотността
 86. 86 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2548 Неутрално

  До коментар [#69] от "mrx10354190":

  Прав сте, че имаме право и можем да оценяваме учителите на децата ни що за стока са. Само че аз, предполагам и вие искаме да знаем истината за това как се справят нашите деца и изискваме от учителите им да не ги щадят, да ги изпитват, да им пишат двойки и тройки, когато не знаят, да изискват освен да им преподават. И когато, нехранимайковците се оплачат, че са недооценени им казваме да си седнат на трибуквието да четат преди да отидем да разберем истината от учителя и евентуално да се разправяме.
  Повечето родители като, чуят че детето им има петица се нахвърлят с всички обвинения върху учителя и му обясняват настоятелно какъв гений е детето им.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 87. 87 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 260 Неутрално

  До коментар [#27] от "tokkay":

  <blockquote><i>Много ми е смешно когато родители и учители хвалят дадено общинско училище за високи резултати от НВО и матури, но децата се скъсват да ходят по школи и частни уроци за хиляди левове. Какъв е приносът на училището не става много ясно.</i></blockquote>

  Да, децата ходят масово на частни уроци, но каква точно е причинно-следствената връзка?

  Често срещано явление е да се бяга от училище за да се ходи на частни уроци.

  Безумието на тази практика би трябвало да е очевидно за всички след моментен размисъл.

  Частните уроци станаха това, което на английски му се вика "self-fulfilling prophecy". След като на родителите им се втълпи, че без частни уроци не може да се успее, родители и ученици просто спряха да обръщат нужното внимание на образователния процес в училище. И тогава от частните уроци естествено наистина почва да има нужда. Учителите от своя страна след като се сблъскат достатъчно много пъти с пълната апатия от страна на учениците към работата в клас, спират да си дават много зор.

  А учителите играха и друга, далеч не толкова невинна роля в процеса -- на тях им беше изгодно, по очевидни причини, колкото може повече деца да се насочат към частните уроци. Това е отчасти заради мизерното заплащане, но най-реномираните учители от много време си изкарват в пъти повече от частни уроци, и при тях за мизерно заплащане не може да се говори. Естествен резултат от това е, че образователният процес в училище страда.

  А в действителност нужда от частни уроци в контекста на българското образование няма никаква.

  Ако си дете-чудо тип фон Нойман, Терънс Тао и пр., тогава наистина имаш нужда от частни уроци. Но там говорим за ниво много по-високо от преподаваното в училище и това е единственият начин да си релизираш потенциала.

  Ако детето ти има проблеми с материала на нивото, на което се преподава в българското училище (което е много ниско и съвсем елементарно), то тогава проблемът не ти е българското училище, проблемът е, че ти си се провалил в отглеждането на детето си.

 88. 88 Профил на Ivan Stoyanoff
  Ivan Stoyanoff
  Рейтинг: 217 Весело

  Тони Николов и той е влязъл в предизборна кампания. Ама какви въпроси целящи да се открие топлата вода:
  -Учителите били в пенсионна възраст - какъв точно е проблема? Повечето ще се пенсионират и ще продължат да работят ако желаят.
  -Учителската професия не се счита за престижна. Да така е, но решението е просто и лесно. Увеличете заплатите на учителите с 300% или повече и ако резултатите не са добри ги увеличете с още толкова, а не само с 1200 - 1300 лева. След това можете да направите социологическо проучване. Професията учител не е престижна защото професията журналист зает със слугинаж е десетократно по-добре платена и много пропагандисти сами се предлагат за такива.
  - най-големият въпрос е демографският. Населението на страната се топи. Българчета все по-малко се раждат. За този проблем Тони ще напише друга голяма статия. Когато Корнелия Нинова стане министър председател тогава този въпрос ще бъде автоматично решен (и всички други).
  -в първия си учебен ден тръгват поне 20 000 деца, които не владеят официалния за страната език - ето с това вече топлата вода е официално открита от Тони Николов! Здравей Тони! Ти си велик! И забележете какво е решението: За да се промени нещо, изходът е само един: назначаването на допълнителни учители-преводачи, с чиято помощ тези деца да научат български език в рамките на първите класове и да не отпадат от образователната система!
  - те Българите ще платят за учители преводачи. Освен, че може да научат български сигурно и ще трябва да ограмотят на български език и майките и бащите на турчетата и също да могат да четат и Корана. Обаче тук въпросът не е образователен, а въпрос на интеграция каквато турците в България нямат изобщо намерение да решават. Те ще се капсулират още повече под политическото ръководство на ДПС и ще тръгнат на открита конфронтация с обществото. И по този въпрос няма защо да се правят открития. В прибалтийските републики този въпрос е решен. Всички руснаци държаха изпити по местен език за да могат да кандидатстват за коя да е работа.
  - С циганите работата е тоже неспасяема в обозримо бъдеще. Те ще си останат в същата мизерия. Жалки европейски програми за интеграция на ромите ще цъфтят като кухи проекти, но ще са доходни за някои среди. Българите пак ще плащат за техните социални помощи.
  Обаче вместо да се алармира ежедневно и да се търсят решения на горните въпроси, българската журналистика си е поставила за цел елегантно да ги заобикаля чрез публикуване на сладки лакардии за Цветан Василев, Пеевски, референдума на Слави Трифонов и събора на връх Бузлуджа под ръководството на Корнелия Нинова и нейните апетити за министър председателския пост.
  Трите гроша от самооблагането са били решения за тогавашното време и условия. Ние живеем в 21 век и България е в Европейския съюз. А там знаят как се решават проблеми, могат всичко и имат пари за всичко!

 89. 89 Профил на cde44434219
  cde44434219
  Рейтинг: 217 Разстроено

  Не може да слагате вината, винаги, за всичко на управляващите. Разберете - те не са магьосници. От тях зависи доста по-малко отколкото хора си мислят. Проблемът е в обществото. Какви са тези глупости за призвание? Няма призвание и тази дума е лишена от значение.

  Учителската професия е занимание и професия както други професии. Трябва да бъде привлекателна по всички критерии за да се захващат хората с нея. Но дори и тогава нещата няма да са розови, защото "образоването" на човека се простира извън границите на училището и влиянието на учителя. Децата се образоват в обществото, а нашето общество е в калта. Учителят работят в учениците, а учениците получават вредно влияние от средата и обществото - тогава кой е виновен? Учителите? Управляващите? - друг път!

  За да вървят добре училищата, учителите и образованието не е достатъчно да има добра политика и добри заплати. Трябва да има добро и здравословно общество! Ние с такова не разполагаме, а това ни е културна особеност. Обществото ни не е качеството. От там всичко друго пропада. Имайте повече доверие в управляващите - те се опитват!

 90. 90 Профил на cde44434219
  cde44434219
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#9] от "gost22":

  Ще ти дам пример с един ред държави, където е безплатно и има много добри резултати. Америка е различен случай, там имат най-доброто висше в света, но ние не сме тръгнали тях да гоним, а по-реалистични цели - нещо като Австрия например.

 91. 91 Профил на cde44434219
  cde44434219
  Рейтинг: 217 Неутрално

  При положение, че образованието не е ценност в България няма как да очакваме хората масово да си плащат. А ние имаме проблем с масата. Както се вижда - най-мотивираните и сега успяват. Ние трябва да имаме стратегия за най-немотивираните, за най-слабите ученици - на тях трябва да вдигнем нивото. За най-затруднените семейства. Там не можем да говорим нито за частни училища, нито за частни уроци, нито че те ще имат достъп до най-квалифицираните и добри учители.

 92. 92 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  [quote#90:"cde44434219"]Ще ти дам пример с един ред държави,[/quote]
  Не виждам реда си имената на държавите, ама виждам едно ЩЕ...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK