Въпросите и отговорите от външното оценяване по български и литература за 7 клас

Снимката е архивна

© Анелия Николова

Снимката е архивна
Над 57 хиляди седмокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по български език и литература, което е вход за гимназиите. Изтеглен беше вариант ІІ на оценяването.


След като изпитът приключи в цялата страна Министерството на образованието публикува въпросите и отговорите на сайта си. Въпросите, верните отговори и колко точки носи всеки от тях можете да прочетете по-надолу в статията.Учениците работиха по два модула. Първият включваше въпроси със затворен и отворен отговор, като общият брой от точки от тях е 65. Като част от този модул учениците трябваше да разсъждават върху цитата "България цяла сега нази гледа" от "Опълченците на Шипка" на Иван Вазов.


Задачата от втория модул - преразказ на непознат текст с дидактическа задача, беше върху откъс от романа "Войната на таралежите" на Братя Мормареви. Седмокласниците слушаха текста първо прочетен от квесторите, но без право да си водят бележки, и след това имаха 15 минути да го прочетат самостоятелно. Тази задача носи до 35 точки.
Максималният брой точки от двата модула е 100.Вторият задължителен изпит за учениците, завършили прогимназия, ще е на 22 май - по математика. Резултатите трябва да бъдат обявени до 5 юни.


Въпросите и задачите


Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително.


Редица митове за Сътворението на света представят водата с двойствен характер. Тя може да бъде както източник на живот и на плодородие, така и стихия, свързвана с потъване, с разрушаване и с гибел. Широко разпространено е почитането на извиращата направо от земните недра вода, която се приема като дар от водни божества, ако заради минералното си съдържание е лековита. Обичаят да се хвърлят монети във водни източници, би могъл да се приеме като символична жертва в чест на тези божества, на които се приписвала способността да изпълняват желания.


В древността много народи вярвали в съществуването на водни същества със свръхестествени сили, сред които са русалките, нимфите, сирените, водните духове и др. В митовете и легендите русалките са прелестни млади жени, които вместо крака имат опашка на риба. Тези тайнствени красавици притежават божествен глас, с който привличат моряците в дълбините на морето. В някои култури срещата с тях носи лош късмет, те предизвикват бури и убиват хора, в други култури са скромни и мили същества, които се влюбват в земни мъже и посредством заклинания успяват да се освободят от опашката си и да заживеят на сушата.


Славянските народи вярвали в съществуването на водни духове, живеещи на дъното на водните басейни в каменни дворци заедно със семействата си и със своите стада от домашни животни. Смятало се, че водният дух не е благоразположен към хората. Силата му се проявявала само във водата, а когато излизал на сушата, той бил немощен и слаб.


Фразеологично словосъчетание

Значение
1. предизвиквам буря в чаша водаСъздавам голяма суматоха, голямо притеснение за нещо съвсем незначително, незаслужаващо внимание.
2. подливам водаСъзнателно причинявам неприятности на някого или му преча да осъществи намеренията си.
3. плувам в познати водиЧувствам се добре, удобно и свободно в своята позната среда или в някаква област.
4. излизам сух от водатаОставам ненаказан, отървавам се от каквато и да е отговорност за нещо нередно, което съм извършил.


1. Текстът е откъс от:
А) статия за водата в митологията
Б) аргументативен текст по житейски проблем
В) учебник по география и икономика
Г) анотация на книга за древни водни духове


2. Каква е връзката между двата източника на информация – таблицата и текста?
А) Таблицата преповтаря в сбит вид информацията, представена в текста.
Б) Таблицата представя нова информация, различна от тази в текста.
В) Текстът анализира информацията, дадена в таблицата.
Г) Текстът оспорва информацията, посочена в таблицата.


2 3. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста?
А) Водата едновременно може да бъде и източник на живот, и разрушителна стихия.
Б) В древността вярвали в съществуването на свръхестествени водни същества.
В) Русалките чрез заклинания убиват земните мъже, в които се влюбват.
Г) Лечебната минерална вода се възприема като дар от водните божества.


4. Кое е вярното твърдение за водните духове според славянската митология?
А) Живеят усамотено далече от семействата си.
Б) Обитават каменни дворци на брега на морето.
В) Отглеждат стада на дъното на водни басейни.
Г) Винаги са добронамерени към хората на сушата.


5. Водата като стихия в митовете за Сътворението НЕ се свързва с:
А) плодородие
Б) потъване
В) унищожение
Г) бедствие


6. Какво изразява подчертаната част в изречението? Обичаят да се хвърлят монети във водни източници, би могъл да се приеме като символична жертва в чест на тези божества.
А) категоричност
Б) предположение
В) убеденост
Г) предопределение


7. В кой ред е посочено значението, с което глаголът приписвам е употребен в текста?
А) Добавям още нещо към друго, което вече е написано.
Б) Преотстъпвам на някого нещо, което ми принадлежи.
В) Твърдя, че някой притежава определени качества.
Г) Пиша дословно нещо отново, но на друго място.


8. Коя дума НЕ е синоним на думата прелестни, употребена в текста?
А) обаятелни
Б) влиятелни
В) пленителни
Г) очарователни


3 9. С кое от фразеологичните словосъчетания в таблицата може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението? Никой не забеляза пропуските в работата му и той отново успя да се промъкне между капките.


А) първото
Б) второто
В) третото
Г) четвъртото


10. Като се има предвид информацията в таблицата, кой фразеологизъм означава нанасяне на вреда?
А) предизвиквам буря в чаша вода
Б) подливам вода
В) плувам в познати води
H) излизам сух от водата


Прочетете подчертаното изречение в текста, за да изпълните задачи от 11. до 15. включително.
Широко разпространено е почитането на извиращата направо от земните недра вода, която се приема като дар от водни божества, ако заради минералното си съдържание е лековита.


11. С кой предлог НЕ може да бъде заменен предлогът заради, без да се промени смисълът на изречението?
А) благодарение на
Б) вследствие на
В) в резултат на
Г) без оглед на


12. Съюзът ако въвежда:
А) подчинено обстоятелствено изречение
Б) подчинено допълнително изречение
В) подчинено определително изречение
Г) подчинено подложно изречение


13. За какво служи първата запетая в изречението?


14. Запишете с думи броя на сказуемите в изречението.


15. Коя дума от главното изречение пояснява първото подчинено изречение?


16. Запишете три положителни характеристики на русалките според информацията в текста.


4.17. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като запазите основното глаголно време и спазите правилата за пунктуационно оформяне.


– Искаш ли да се състезаваме кой пръв ще стигне до върха? – попита брат ми, като ме погледна предизвикателно.


18. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.


Дървото на животът е един от особенно привлекателните вечнозелени претставители на домашната флора. Освен, че краси дома, то закриля семейството от нещастиа. Клонките му са дебели, а листата – месести гладки и с характерен яркозелен цвят. Когато разтението е изложено на директна слънчева светлина е вазможно листата му да предобият цвят с червеникъв отенък. Ако правилно се одглежда, дървото ще цъвти в бели и розови цветове, а височината му може да достигне над два метра.


19. Защо според речта на Странджата хъшовете са "човеци" и "българи"?
А) защото са натрупали пари, за да организират чети за освобождението на България
Б) защото са се сдобили с имоти, за да се съберат със семействата си
В) защото доброволно живеят във Влашко, където също не са свободни
Г) защото мечтаят да умрат със "слава и в борба" за свободата на отечеството


20. В коя творба природата е представена едновременно като съзидателна и погубваща сила?
А) "Заточеници"
Б) "Неразделни"
В) "По жътва"
Г) "Една българка"


21. Кои стихове от творбата на Христо Ботев "На прощаване в 1868 г." НЕ представят мотивите на бунтовника да поеме по пътя на борбата?
А) "Там аз за мило, за драго,/ за теб, за баща, за братя..."
Б) "кат си ме, майко, родила/ със сърце мъжко, юнашко..."
В) "та тебе клета оставих/ за първо чедо да жалиш!"
Г) "на глас тичам народен/ срещу врагът си безверни"


22. С кое историческо събитие е свързан сюжетът на творбата "Една българка"?
А) избухването на Априлското въстание
Б) Освобождението на България
В) разбиването на Ботевата чета
Г) началото на Българското възраждане


23. Кое твърдение е вярно? Творба в стихове с фантастични елементи, в която съдбата на героите е трагична, е
А) ода
Б) балада
В) елегия
Г) повест


5 24. В първата колона запишете буквата, след която са представени думи на герои от изучени в VII клас творби, а срещу нея във втората колона – името на литературния герой, който произнася тези думи.
А) "Ах, пърдон, извинете, оцапах ви бохчата Ц ц ц Тюх да се не види!..."
Б) "Пусни ме! Бог да ти даде здраве, на тебе и на децата!"
В) "Как да ти се отплатя? Аз нямам нищо. Нищо, нищо нямам"
Г) "И посред нощ?... Какво ще му правя аз, ако е болно!"


25. Запишете с 2 – 3 изречения какво внушава стихът от "Опълченците на Шипка": България цяла сега нази гледа


Откъса за преразказ вижте тук.


Верните отговори

1. А - 1 т.
2. Б 2 - т.
3. В - 2 т.
4. В - 2 т.
5. А - 2 т.
6. Б - 2 т.
7. В - 2 т.
8. Б - 1 т.
9. Г - 2 т.
10. Б - 1 т.
11. Г - 2 т.
12. А - 2 т.
13. Напр. отделя подчинено изречение/отделя подчинено определително изречение - 2 т.
14. три - 2 т.
15. вода - 2 т.
16. Напр. прелестни млади жени; тайнствени красавици; притежават божествен глас; скромни и мили същества; се влюбват в земни мъже - общо 3 т. – по 1 т. за всяка точна характеристика
17. Напр. Като ме погледна предизвикателно, брат ми ме попита дали искам да се състезаваме кой пръв ще стигне до върха - общо 3 т. – по 1 т. за всеки елемент от условието
18. Дървото на живота е един от особено привлекателните вечнозелени представители на домашната флора. Освен че краси дома, то закриля семейството от нещастия. Клонките му са дебели, а листата – месести, гладки и с характерен яркозелен цвят. Когато растението е изложено на директна слънчева светлина, е възможно листата му да придобият цвят с червеникав оттенък. Ако правилно се отглежда, дървото ще цъфти в бели и розови цветове, а височината му може да достигне над два метра. Общо 14 т. – по 1 т. за всяка редактирана грешка
19. Г - 2 т.
20. В - 2 т.
21. В - 2 т.
22. В - 1 т.
23. Б - 1 т.
24. А) – Бай Ганьо; Б) – баба Илийца/Илийца; В) – Странджата/Знаменосеца; Г) – отец Евтимий/Евтимий
Общо 4 т. – по 1 т. за всеки верен отговор
25. Примерни посоки за размисъл:
- съзнание за дълг към Отечеството;
- израз на осъзната историческа отговорност;
- проява на войнска чест, на човешко достойнство, на героизъм;
- готовност за саможертва;

- функция на метонимията, на инверсията.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (10)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на KaV
  KaV
  Рейтинг: 348 Неутрално

  Скоро ще се чуе как са се представили тази година.

 2. 2 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 498 Разстроено

  Ега ти интригантската матура.

 3. 3 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 566 Неутрално

  5 въпрос А???????????? Не знаех, че думата стихия има само отрицателен смисъл - само това може да е обосновката на този очевидно сгрешен и въпрос, и отговор

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 4. 4 Профил на picko
  picko
  Рейтинг: 481 Неутрално

  5 въпрос А???????????? Не знаех, че думата стихия има само отрицателен смисъл - само това може да е обосновката на този очевидно сгрешен и въпрос, и отговор
  —цитат от коментар 3 на hhhuuunnnn


  В текста думата "стихия" е употребена в отрицателен смисъл, противопоставена е на живота и плодородието. Затова и въпросът е такъв. А и отговорът.

 5. 5 Профил на rossypop
  rossypop
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Въпрос №18 трябва а се оцени с 13 т., защото грешките за коригиране са именно 13, а не 14.
  В школските учебници не се прави разлика между коригиране и редактиране - докога?!... В посочения отговор не виждам и новия ред - ето ви редакционна грешка.

  Що за безумие е тази последна забележка в ОТГОВОРИТЕ?!... Това обезсмисля НВО!
  • Когато според условието задачата не проверява компетентности за граматична, за правописна или за пунктуационна норма, не се отнемат точки за допуснати граматични, правописни или пунктуационни грешки в отговорите на учениците.

  Самата забележка би трябвало да звучи така:
  Когато според условието задачата не проверява компетентности за граматична, правописна или пунктуационна норма, не се отнемат точки за допуснати граматични, правописни или пунктуационни грешки в отговорите на учениците.

  Доброто начало не е без значение, макар че се започва от незначителното. Сократ
 6. 6 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Ако седмокласник реши този тест, това си е един много добър атестат за прилична езикова грамотност. Т.е. който има желание да учи, може да получи добро образование. Интересно какви оценки са изкарали на този тест.

  Мърфи е оптимист!
 7. 7 Профил на Antoaneta PETROVA Ardashes
  Antoaneta PETROVA Ardashes
  Рейтинг: 281 Неутрално

  И това ако следва да се нарича образование? На какво учите децата- да разсъждават или да подражават,или да са папагали? Забравили са най-важния въпрос: Човек има ли опашка или ще му порасте,за да стане като русалките?

  mihala
 8. 8 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 618 Неутрално

  В Германия, матурата е пунктова система, не само зависима от постиженията по български език(немски в Германия), ами още от математика и чужд език(английски, немски, френски или испански). Все пак България не е сама в света.

  Така е в Бавария: https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur_in_Bayern_ (G8)

  Нас при Комунизма ни учиха, колко била важна България като граница между Европа и Азия. Щях да се посмея.
  Не бях добър комунист за времето(като дете), сигурно шяха да ме пратят като пълнолетен в Белене, понеже не съм послушен. Единственият ми път беше да емигрирам в чужбина, на Запад. Легално, не като бежанците.

  Es muß Geld fließen!
 9. 9 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Униклано глупави текстове.

 10. 10 Профил на shannara
  shannara
  Рейтинг: 217 Неутрално

  На мен ми се струва, че въпросите към текста адекватно проверяват доколко децата го разбират и каква им е езиковата грамотност. По-добре отколкото да зубрят.

  За мой срам от цитатите познах само този от Алеко. Другите произведения ми се губят.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK