Премиерът и министри за "магистралата в знанията" и как полицаи "внимателно" ще връщат децата в училище

Премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и образователният министър Красимир Вълчев обясниха защо е важно всяко дете да ходи на училище.

© Анелия Николова

Премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и образователният министър Красимир Вълчев обясниха защо е важно всяко дете да ходи на училище.Министерският съвет одобри днес механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Идеята е екипи по места, които ще бъда създадени до 20 август, да работят, от една страна, за записването на децата в първи клас, а от друга, за превенцията и предотвратяването на отпадането от училище. По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Освен миграция факторите за отпадането от училище са основно социално-икономически и етнокултурни.


След като решението бе взето от правителството, премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и министрите Красимир Вълчев (образование и наука), Владислав Горанов (финанси), Валентин Радев (вътрешни работи) и Бисер Петков (социална политика) слязоха в Гранитната зала, за да обяснят защо образованието е основен приоритет, как обхващането на децата в училище е важно за икономиката и как полицаи "внимателно ще принуждават" родителите да пускат децата в училище. В залата бяха представители на регионалните управления на образованието и на медиите.


"Дневник" публикува едно към едно основните тези на премиера и министрите за образованието като приоритет и задължителното обхващане на децата в училище.


Борисов за учителските заплати, икономиката и "магистралата в знанията"
"Темата е образование - основен приоритет на това правителство. Аз поне не си спомням друго правителство с конкретна цифра, а тя е около 330 млн. на година, да увеличава учителските заплати. Но това не е й най-важното - най-важното е, че в България трябва да имаме образовани хора. Виждате ги в Асеновград, в Столипиново и където и да било - образованието не е на необходимото ниво. Затова сигурно е правилно и необходимо и на полицаи, и на военни, и на доктори, и на санитари да се вдигнат заплатите - всички искаме да се повишат. Решихме като начало незабавно да говорим за преподавателите. За тези, които създават образовани хора. Всичките ни други програми за иновации, за растеж на икономиката, за квалификация и преквалификация, минават през нивото първо на преподавателите, и второ - по-старите поколения сме ги изпуснали безспорно - децата, всяко едно дете от България да посещава, да излиза образовано, да може да чете, да пише и с познания от училище. Само това гарантира просперитета след това и на икономиката, и на държавата. Безработицата в момента е 6% - тя повече не може да падне по простата причина, че особено в някои от етносите не знаят да четат и да пишат, а по този начин не могат да отидат и да си намерят каквато и да е работа" (Бойко Борисов).


"На практика искаме всички вас - правителството, министерствата на образованието, социалното министерство, на финансите, на вътрешните работи, да бъдат въвлечени всяко дете да посещава училище; всяко дете да излиза оттам ограмотено. И това с всичките ни ресурси, които имаме, трябва да бъде направено. Молбата и заповедта ми - както искате го наричайте, това е най-важното нещо; това е магистрала в знанията; само така с потенциала човешкия, който имаме, можем да достигнем до по-голяма производителност на труда. Защото България ще почне да се мери с останалите, когато производителността на труда стане такава, каквато е в други държави, към които се стремим" (Бойко Борисов).


Премиерът за майка си, етническото напрежение и трудовите войски


"Министърът на образованието трябва да направи такава формула, че тези учители, които работят в по-трудна среда - не искам да говоря аз за етноси, защото всеки български гражданин, всяко българче ни е ценно и важно, но преподавателите... майка ми е била учителка и знам - като си дойдеше и каже: "Надула ми се е главата." Не навсякъде еднакво лесно се работи с учениците - особено в тези райони, където трябва повече грижа. Защото, скъпи мои, ако не успеем, в момента какво имаме? По-доброто за данъкоплатеца е да отиде да тежи на социалната система. По-лошото е - да стане престъпник. Трети вариант няма. Когато отива обаче на тежестта на социалната система, тогава пък работещите българи казват: "Докога ние ще им плащаме?" Веднага се вкарваме в едно етническо напрежение и противопоставяне, става един омагьосан кръг и ако се замислят и едните, и другите - това е единственото, което е редно да се направи и което правим в момента" (Бойко Борисов).


"Постепенно от 1 септември да образоваме децата и да ги вкараме след това да работят. Защото на практика, когато затвориха Трудови войски, тогава това беше един от инструментите да стават шофьори или мазачи, или мозайкаджии. След затварянето на Трудовите войски - виждате 15% и нагоре. Това е вече голяма маса хора на базата на по-малко от 2 млн. работещи и на социалната система ни ляга вече непосилна тежест - говорим за стотици милиони, които се дават. Затова ще задължим тези семейства да изучат децата си; ще дадем пари, ще инвестираме в учители, в каквото е необходимо, но те трябва да се изучат. Това ще гарантира, че след 15 години няма да имат толкова голям проблем следващите поколения" (Бойко Борисов).


Томислав Дончев за необразованите "клиенти на социалната система и МВР"


"Често коментираме проблеми и предизвикателства, които има образованието - колко е качествено, колко е обвързано с пазара на труда и т.н. Най-големият проблем обаче е на входа на образователната система, защото каквито и коментари да имаме по отношение на качеството на образователния процес, какво правим с тези, които изобщо не попадат в системата? А те за съжаление не са малко - данните показват, че малко над 5% от българчетата, 1/4 от ромчетата, над 10 % от децата от турски произход не са обхванати от образователната система. Това е непригодно не само за пазара на труда - това означава утре те да бъдат клиенти на социалната система; някои от тях за съжаление да бъдат клиенти или с тях да се налага да работи Министерството на вътрешните работи" (Томислав Дончев).


"Това няма как да е проблем само и единствено на образователните институции - училище, структурите на Министерството на образованието, тук е необходимо да се мобилизира цялата държава, тъй като проблемите са интегрални. Механизмът трябва да работи на ниво училище, където е цялата институционална мощ на държавата; плюс службите на социалното министерство; плюс служителите на МВР; плюс социални работници; плюс представители на местната власт. Да са мобилизирани всеки според компетенциите му да може да взема мерки, така че всяко дете да бъде записано, когато идва време да посещава първи клас, и впоследствие - да бъде задържано в училище, което включва всякакъв комплекс от мерки. Профилът, програмата, диагнозата трябва да е на ниво дете и ако за дадено семейство не е ценност детето да ходи на училище, тук според мен приоритет има общественият интерес и ние трябва да направим абсолютно всичко - като започнем от санкции: там, където законът ни го позволява, и където е необходимо, минем през мотивация и подкрепящи мерки детето да бъде задържано в клас. Успеем ли да го направим това до 14-15 години, това дете ще има съвсем друго бъдеще - и от гледна точка на личностна, и от гледна точка на професионална реализация" (Томислав Дончев).


Вицепремиерът за мощта на държавата да задържи децата в училище


"Проблемите не се делят по ведомства - това са проблеми на обществото и проблеми на държавата. Затова държавата с цялата си мощ, с отлична координация на място, на терен, трябва да бъде на мястото си. Този механизъм сработва сега - първата ни цел е тази учебна година. И резултат от действията ни трябва да има веднага. И това не е краят, това е само началото - ако имаме окуражаващи резултати от този механизъм, аз повдигам темата дали той не трябва да бъде оформен в закон. Изследванията показват, че битката трябва да бъде започната преди това, в последните групи на детските градини - в момента анализираме какви мерки можем да предприемем там. Целият този механизъм трябва да бъде снабден с индикатори, за да мерим прогрес. Валиден е въпросът - какво правим с децата, които вече са в училище - само престоят им в сградата не гарантира професионално и личностно развитие" (Томислав Дончев).


От 20 август екипи на различни институции трябва да обикалят, за да накарат родителите на незаписаните в първи клас деца, да ги пуснат на училище.

© Цветелина Белутова, Капитал

От 20 август екипи на различни институции трябва да обикалят, за да накарат родителите на незаписаните в първи клас деца, да ги пуснат на училище.


"Необхванатите, отпадналите деца до момента не са се водили на никого - ако искате да употребя такъв битов израз. Оттук нататък на база информацията от всяко населено място на всички отговорни институции ще бъде дирена сметка колко са децата и защо те не са в училище. Ние не може да твърдим, че проблемът с обхващането, т.е детето да бъде в класната стая, е ангажимент само на директора или само на учителя - има държавни служби с различни компетенции, които трябва да се намесят - местна власт, социални работници, служител на МВР, ако е нужно. Трябва да се влезе в квартала, в махалата, в конкретното семейство и да се диагностицира какъв е проблемът - материален или друг. Имаме цял спектър от проблеми - от липса на обувки до липса на желание на детето и на родителите. Всеки от тези проблеми трябва да се реши по различен начин" (Томислав Дончев).


Образователният министър за мотивираните учители и неграмотността


"Формулата да обхване и да изучим всички деца е доста сложна; съдържа множество мерки; много комплексна е. Ние вярваме, че ако изведем две, ще постигнем значителен успех в краткосрочен и дългосрочен план. Едната е координираната работа на институции - държавата с всичките и политики няма как да не може да реши проблема с преждевременното отпадане на ученици. Втората е мотивираните учители - учителят е този, който на място прави така, че детето да се обучи и да имаме по-добро общество; учителите са тези, които понякога заместват родителите, вземат децата от вкъщи, учат ги да се мият" (Красимир Вълчев).


"Неграмотността се възпроизвежда от едно поколение на друго. От международни изследвания може да се види - най-голям дял от децата са от семейства с ниски образователни възможности, в които няма отношение към образованието; децата са натрупали дефицити още на входа на първи клас. Ако те бъдат обхванати в предучилищна възраст, много по-дълго пребивават в образователната система; много по-често стигат до гимназиално образование, придобиват базова грамотност и са пригодни за пазара на труда. Ключово е да предотвратим отпадането от 5 до 7 клас, когато много голяма част от децата по социални и културни причини напускат образователната система" (Красимир Вълчев).


Образователният министър за родителите, които отнемат житейски възможности


"Ние ще използваме всички инструменти - ще бъдат създадени екипи във всяко населено място, в които ще се включват представители на образователните институции, на общините, на дирекциите за социално подпомагане, на МВР. Те ще трябва да идентифицират учениците, които са отпаднали или в риск, и да приложат комплекс от мерки за вкарването им в образователната система. Ако детето не бъде открито на постоянен адрес, ще се търси на настоящ; ако не бъде открито на настоящ, ще се търси на цялата територия на страната. Екипите във всеки момент ще имат списък кои деца не са обхванати - ще работят с родителите, в много от случаите ще работят с медиатори. Основаната цел е да бъдат убедени децата и родителите, че образованието е най-важната ценност. Ако те не бъдат включени в образователната система, това е най-голямото увреждане. Ако едно дете бъде увредено физически от родителя, ще има наказателна отговорност, но ако бъде увредено откъм социални и житейски възможности, такива механизми рядко се активират" (Красимир Вълчев).


"Коя е по-голямата обществена загуба от преждевременното отпадане на деца и ученици от образователната система? И по отношение на пазара на труда, и по отношение на възпроизвеждането на грамотност. Много често тези деца стават криминален контингент, а както каза премиерът - в най-добрият случай са контингент на социалната система. Така че няма по-важна задача. Това е посланието на днешното ни присъствие тук"(Красимир Вълчев).


Финансовият министър за икономиката и законите


"Днес инициираме задействането на механизма - проблемите ще бъдат много повече, отколкото на хартия можем да опишем. Със сигурност обаче като един от министрите, наблюдаващ икономиката, доста сме закъснели с подобни мерки и трябва да инвестираме максимално много, в т.ч. и ресурс от бюджета за превенция за отпадането от училище. До мен е един репресивен министър (Валентин Радев - б.а.), който трябва да впрегне онази част от средствата и силите на държавата, които да гарантират спазването на закона. В частта "права и стимули" има много какво да се говори, но в частта изпълнение на закона... знаете, че в конституцията е записано, че образованието е задължително - то не е дадено като въпрос за преценка от страна на родителя дали детето трябва да ходи на училище или не. И държавата трябва да си свърши работата" (Владислав Горанов).


Вътрешният министър за внимателното принуждаване да пускат децата в клас


"МВР е репресивно - то е репресивен апарат, принуждава хората да спазват законите - най-общо казано. Но ГЕРБ повдига темата и говори за бъдещето на България. Децата са бъдещето на България. Образованието е първият ни приоритет - влязохме във власт, огледахме се, сега гледаме механизми. Всяко българче - мисля, че премиерът вече го каза - ни е важно. С мерки, които може да си позволи МВР, тези хора ще бъдат принудени буквално да заведат децата си на училище. Има координационен център - там, където има нужда, се появява полицията и помага - на социални работници, на екипите, за които става дума; за да влезем, да не бият учителите, да не бият социалните работници, а внимателно да ги принудим да се съгласят да си заведат децата в предучилищна и училищна възраст. По-добре да се занимаваме с децата, да ги накараме да влязат в училище, отколкото след това да се занимаваме с престъпници" (Валентин Радев).

Ключови думи към статията:

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1734 Неутрално

  Като цяло съм съгласен с Бо Це и компания и вижданията им за желание обучение на повече деца.
  Не знам дали ще проработи, просто защото много греди ни се събраха през последните години, но май нямаме много избор. Иначе - като не строиш училища, ще строиш затвори.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  Сцялата герберастка схема в образованието е сбъркана и порочна както и почти всичко останало. Училищата са пълни с мъртви души. Почти всички таксита с водачи роми са с фалшиви книжки и фалшиви дипломи за 8-ми клас.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#1] от "Не Кой":

  много от баш престъпниците са образовани а някои даже са и златни медалисти.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  Намеренията са добри, но както е известно пътя към ада е застлан с такива добри намерения.
  А разстоянието от намерения, до изпълнения и оттам до резултати си е бая голямо.
  И още нещо, ако и докато семейството ( средно статистическото) не узрее за ползата от образованието, особени подвизи не може да се очакват, но все пак обръщането на вниманието на държавата към учителите и въобще всичко което ще доведе до повишаване авторитета на училището, ше бъде от някаква полза.

 5. 5 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1689 Неутрално

  Три отсъствия и цялата фамилия извън системата на социално осигуряване.Това е решението с неграмотните.

  SHADOWS of SOFIA
 6. 6 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1044 Любопитно

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ама Боко от СИК не е от образованите

 7. 7 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1689 Неутрално

  До коментар [#6] от "stenli1":

  Грешиш! Завършил е магнаурската школа , като болшинството от привържениците си.

  SHADOWS of SOFIA
 8. 8 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 275 Неутрално

  Закона касаещ задължителното основно образование да се ъпдейтва със "принудителен обществено полезен труд" за родители на деца, които не посещават учебни занятия! При рицидив - на строежа на магистралата!

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 9. 9 Профил на eqy50503529
  eqy50503529
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Добре звучи.По-добре късно,отколкото още по-късно.Проблемът е обаче ,че децата ,постъпващи в първи клас не знаят български език.Когато се обсъждаше закона за образованието и се предвиждаше задължително посещение на градина от 4годишна възраст,ГЕРБ се огънаха под натиска на псевдолиберални организации и завишиха възрастта ,но беше грешка .Като начален учител зная,че и при пълна мобилизация на учителя,и при най-добро желание на децата,невладеенето на езика обрича усилията им на провал .

 10. 10 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1044 Любопитно

  Интересна е мисълта на Боко Т че лошо е да се стане ПРЕСТЪПНИК

 11. 11 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1044 Любопитно

  На тези които са готови за пореден път да повярват на ЛАКЪРДИИТЕ на Боко Т от СИК да им напомня че е Премиер от 2009

 12. 12 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1044 Любопитно

  До коментар [#9] от "eqy50503529":

  Според МОН на половината от първолаците българският НЕ им е първи език

 13. 13 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 436 Неутрално

  До коментар [#9] от "eqy50503529":

  "Псевдолибералните" родители обикновено са отговорни към децата си, това е смисълът на либерализма - да носиш сам отговорност за живота си и поколението си. Ако някои социални слоеве имат нужда от силна държавна намеса, защо трябва всички да са солидарни в мерките. Може, например, да се предвиди възможност за освобождаване от детска градина, след събеседване на семейството. Може да се прави периодично, примерно два пъти годишно, за да е сигурно, че детето получава възможности за развитие. Това се отнася и за училището. Трябва да можем да разполагаме с живота си. Учудвам се колко лесно се отказваме от свободата си, за да дисциплинираме някой друг.

 14. 14 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  "Виждате ги в Асеновград, в Столипиново и където и да било - образованието не е на необходимото ниво." – каза Бойко. Да, виждаме ги и в правителството, и в парламента, и в общинските съвети – наистина образованието не е на ниво.

 15. 15 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4120 Весело

  Все магистрали са му в главата!

  klimentm
 16. 16 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Жегите отминаха, но "управляващите" ни некадърници явно са слънчасали.

 17. 17 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 627 Весело

  "Неграмотни и крадливи управляващи- неграмотен и крадлив народ." - иправата и обратната теорема важат с пълна сила.

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Образование само с пари не се прави. Колкото и да наливат, от ден на ден децата са все по-неграмотни. Друго трябва , да отидат да гледат по Европа как се прави.

 19. 19 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 233 Весело

  Желанията са да се покаже УЖ нещо вършат!не ,цялата руска пасмина в поорноламента се чуди как да Ви измамят!!!!

  Долу рушистите и фашистите
 20. 20 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5945 Неутрално

  Боже, прибери си вересиите...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 21. 21 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Дежурните мрънкачи пак са тук.
  Изглежда друго не работят.

  Боко прост, Боко тъп и т.н.
  Ама само 1/10 от това да го беше казал Нашто знаме Радан или Христо Иванов, щяха да се подмокрят.

  Обективни , както винаги.

 22. 22 Профил на eqy50503529
  eqy50503529
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар /13/Съгласна см с вас ,но трябваше да се търси решение в такава посока,а не просто да клекнем и да приемем най-лесното.

 23. 23 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Красимир Вълчев да каже какво точно ще промени той в неговата част от системата, като му доведат дете в класната стая?

  Защото излиза че всичко е наред, само дето не дошло детето, и някакви служби да идат да го доведат.

 24. 24 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Родители, които не пускат или не съдействат децата им да посещават детска градина или училище, да бъдат лишени /поне временно/ от родителски права и всички дотации , свързани с тези права. Но кои други родители ще се съгласят да учат с насила доведени деца от ромските гета? Комунистите са изроди, но нещо направиха по този проблем - СЕДМИЧНИ ИНТЕРНАТИ с откъсване на ромчетата от гетата! Точно тази система трябва да се възпроизведе отново за децата в риск. Държавата може да си позволи да учи, храни и пои 20-30 хил. деца годишно с пълно откъсване от гетото. Просто трябва да се гласува Закон за задължително настаняване в седмичен /а защо не и месечен или годишен/ интернат на деца с безхаберни родители? По-горе имаше правилно мнения за българския като мост към приобщаването на ромските ученици. Е, няма как да стане без принуда и санкции!

 25. 25 Профил на Боян Цветков
  Боян Цветков
  Рейтинг: 473 Гневно

  Тази инициатива е абсолютно ТОТАЛИТАРИТАРНА и е типичната КОМУНИСТИЧЕСКА държавна власт, която мачка на ред. МНого хора си мислят, че основно децата от ромските гета са на прицел, но обхваща и всички останали родители, избрали да не се доверят на образователната система, а да образоват децата си по алтернативни методи, които далеч надминават резултатите, на което и да е било държавно образователна система. Не е роля на държавата да се грижи за семейството и образованието на децата ни, защото това са НАШИТЕ деца, а не на държавата.
  Тези мерки:
  Как точно ще направят децата грамотни, като в момента излизат функционално неграмотни? Как ще подобри това качеството на образованието? Как ще направи класната стая, училището по-безопасно? Най-фрапантното е, че хората, които са се настроили срещу ромите пропускат момента, че децата на ромите, голяма част, от които рецидивисти, ще влязат в училищата и ще бъдат редом с децата им.

  Образованието има нужда от СВОБОДА, а не от РЕПРЕСИИ.

  "You look into the sky and see His arms of love reaching out for you His arms of love and grace and you know you need Him" Kutless - Your Touch
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK