Детски Дневник

Детски дневник

За половината шестокласници основните предмети са напълно безинтересни

За половината шестокласници основните предмети са напълно безинтересни

Изследване на Центъра за приобщаващо образование показва, че 30% от децата в шести клас са в риск от отпадане от училище, като масово те не разбират каква е ползата от предмети като математика, английски и география.

/ Дневник 68
Защо тийнейджърите не обичат да се къпят

Защо тийнейджърите не обичат да се къпят

Хигиенните навици са нещо, на което децата трябва да се учат от съвсем ранна възраст и до тийнейджърството вече напълно да са усвоили. Тогава обаче идва нов етап от живота, който може да спъне за известно време личната хигиена и да накара възрастните да се чудят какво да правят.

/ Дневник 55
Въпроси и отговори за занималните след училищната реформа

Въпроси и отговори за занималните след училищната реформа

След влизането в сила на новия училищен закон от август м.г. държавата се опитва да осигурява възможности за разширяване на целодневното обучение. Задължително се осигурява безплатна занималня на децата от І до VІІ клас от средищните училища - обикновено селски училища, в които учат деца от околни села; а на всички деца от І до ІV клас - ако родителите имат желание.

/ Дневник 3