В търсене на невидимите ученици

В тъмния коридор екипът проверява с фенерче дали чука на правилната врата. Ще трябва да се върнат отново на този адрес, защото никой не отваря, а съседите не знаят там дали живее дете.

© Николай Дойчинов

В тъмния коридор екипът проверява с фенерче дали чука на правилната врата. Ще трябва да се върнат отново на този адрес, защото никой не отваря, а съседите не знаят там дали живее дете.Какво търсите?" - пита ни съседът Митко. "Деца, ученици - да ги запишем в училище" - отговаряме ние. "А! Няма ги, заминаха и трите за Белгия с майка си и баща си". Същото ни казват и пред всяка следваща врата, на която почукаме. Сменят се само броят на децата, и крайните дестинации - Германия, Англия, Франция.


"Ние" сме внушителна група, предвождана от двама полицаи и още един цивилен от Детска педагогическа стая. Също и директорът и двама старши експерти на Регионалното управление на образованието в Пловдив, петима педагози и училищни психолози от околните училища, социален работник от Агенцията за закрила на детето и два журналистически екипа. С посещения по домовете проверяваме защо децата, регистрирани на няколко адреса в пловдивските квартали "Столипиново" и "Източен", все още не са записани на училище ден преди началото на учебната година.


"Дневник" се присъедини с разрешението на Министреството на образованието към обиколката на един от 23 екипа за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система, сформирани за Област Пловдив, за да види как работят и има ли резултат от усилията им. Предварителното напомняне на властите към журналистите, да не снимаме деца без позволението на родителите им, се оказа излишно - не срещнахме деца на набелязаните адреси, всичките са напуснали България според съседите им и останалите в къщите баби и дядовци. Само едно от шест си беше у дома, но родителите му обясниха, че планират и те скоро да заминат.
Старши експерт от РУО-Пловдив Любен Жилков провежда инструктаж на екипа преди началото на обиколката.

© Николай Дойчинов

Старши експерт от РУО-Пловдив Любен Жилков провежда инструктаж на екипа преди началото на обиколката.


Мобилизация


Екипите за обхват са новият механизъм на просветното министерство, с който се опитва да вкара в училищата децата, изпаднали от образователната система. За цялата страна са сформирани общо 1103 такива екипа с над 11 хиляди представители на различни образователни и социални държавни институции. Техните посещения по адреси започнаха на 1 септември и амбицията им е да обходят домовете на над 206 хиляди деца и ученици между 5 и 18 години, които са отпаднали или никога не са посещавали детска градина или училище, въпреки че до 16 образованието в България е задължително.


"Държавата ще вложи всички сили и ресурси за приобщаването на тези деца", обеща в първия ден от акцията вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за координацията между различните ведомства в правителството.


Справката на МОН за двете седмици, в които екипите работят на терен, показва, че вече са обходени 20 820 адреса на деца и ученици, които са отпаднали от училище и над 3000 от тях са били записани обратно в системата заради посещението или заради информационната кампания, която върви успоредно.


С това темпо ще са необходими още поне четири месеца, за да се проверят всички деца в списъка, но екипите уверяват, че на децата, които ще се запишат по-късно ще се окаже специална подкрепа, за да наваксат.


Засега отчетът на ведомството достига до същия извод, който и "Дневник" видя на място в пловдивския Източен район - повечето деца ги няма на адресите им, както и родителите им, заминали да работят или получават социални помощи някъде другаде. Част от вратите изобщо не се отварят и съседите посочват, ако знаят - Германия, Белгия, Англия.


Има и деца и ученици, които са насочени към социални услуги, идентифицирани са деца в риск, които са насочени към инспекторатите на детска педагогическа стая и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, показва още справката на МОН. Установени са също и деца без единен граждански номер, които ще бъдат регистрирани и насочени към социални услуги. За тези, които са във възраст за детска градина, ще бъдат отпуснати семейни помощи, които ще се използват за директно плащане на такса в детска градина, уточняват от министерството.


Пионери


За набелязването на децата и адресите им на национално ниво се използва Регистърът на движението на децата и учениците (в риск от отпадане), въведен през 2015 г. в регионалните образователни управления. Първият такъв регистър на децата в риск е създаден в Пловдив през 2012 г., след което примерът е използван и в други области, а сега вече и в национална платформа, която е много по-съвършена, разказва директорът на РУО-Пловдив Иванка Киркова.


В етническите квартали на Пловдив от години се правят подобни обходи преди началото на учебната година, обяснява Киркова. Преди отговорността е била на директорите и учителите в петте местни училища в "Столипиново" и "Източен", но сега, когато са придружени и от служители от другите отговорни институции, процесът е много по-цялостен и информацията за всички рискови и липсващи деца може да се актуализира едновременно във всички системи, пояснява тя.


Това става дори в реално време, защото част от 23-те екипа на Област Пловдив са снабдени с таблети, където веднага въвеждат информацията, а машината следи хода и адресите, които са посетили, така че не може да се обърка или излъже. Екипите обикновено са посрещнати положително и без враждебност, а полицията е там за сигурност, но и защото най-добре познава кварталите, уточнява Киркова.


Екипът е охраняван от полиция, но навсякъде е посрещнат спокойно и с повече любопитство, отколкото с друго.

© Николай Дойчинов

Екипът е охраняван от полиция, но навсякъде е посрещнат спокойно и с повече любопитство, отколкото с друго.


Точна статистика за жителите на "Столипиново" няма. Изчислението на министерството на образованието по данните от дирекцията за Гражданска регистрация и.административно обслужване (ГРАО), показват, че екипите за обхват в областта имат да посетят около 13 хиляди деца в риск. Дали цифрата е точна, това предстои да разберем, казва Киркова.


По изчисления на администрацията, с адресна регистрация в квартала са около 45 хиляди души и голяма част от тях са в училищна възраст, но характерното за този квартал е мобилността, допълва Емил Начев, директор на местното средно училище "Найден Геров" и бивш зам.-кмет на района. "Голяма част от хората заминават, търсят реализация в чужбина предимно трудова. Връщат се след време, а който успее остава там. Така че е много мобилна общността и това е един от проблемите. Надяваме се тази система, която изграждаме сега в Пловдив и страната, да покаже реалната картина и да добием представа точно за какво става дума", казва той.


Нрави и подходи


Подкрепата от държавата и останалите институции сега позволява и много по-комплексно да се помогне на децата, които са тук, но заради бедност или проблеми у дома не стигат до образованието, убедена е Киркова. Участието на учителите в екипите за обхват е ключово, защото е възможно да познават от предишни години децата, които са се отписали, да знаят за проблемите им, или да имат подробности от училищната документация, но сега вече и социалните служби и полицията могат да направят преценка на място за потребностите и рисковете в живота на детето.


"Зад всяка една цифра всъщност стоят индивидуалности и човешки съдби и колкото и да групираме във времето учениците по категории – социално слаби, заминали за чужбина и т.н., толкова в тези групи има винаги специфичен елемент и не може да се действа еднотипно", казва Киркова.


Във високите блокове в "Източен" екипът се налага да търси домоуправителите, за да потвърди, че децата се емигрирали

© Николай Дойчинов

Във високите блокове в "Източен" екипът се налага да търси домоуправителите, за да потвърди, че децата се емигрирали


"Наистина индивидуални са подходите. Преди малко мина едно дете да се запише, то ще бъде при нас осмокласник. При него са социални причините, той е бос – наложи се миналата година да му купим маратонки, с лични средства, но на другия ден вече му бяха взети от неговите братя и сестри", разказва и директорът на средното училище "Найден Геров".


Пречките децата да идват на училище са най-различни. Намесват се включително и религията и традициите на ромската и труската общност в района. Част от родителите не пускат дъщерите си на училище от страх, че някой ще ги открадне от там за булки, посочва Начев. Но по-разпространена е традицията жените да бъдат възпитавани за домакини и съпруги от малки, и съответно убеждението, че за това не им трябват кой знае какви знания и грамотност.


"Социално слабите семейства и заминалите в чужбина са най-големите групи, но откакто сме в този процес, активно се вижда, че става дума за нрав, за обичаи на етносите, за възприятие. И това прави задачата ни много много трудна", казва също и директорката на Регионалното управление на образованието.


...към светла бъднина върви...


Според Киркова трябва да се работи "за промяна на възприятията и нагласите, за позитивно отношение към ученето и образованието".


За целта екипите за обхват се опитват да обяснят на родителите, че с училището детето ще може да се справя не само в общността, но и извън нея, защото там са необходими владеене на български език, математически познания, познания за здравето му и социалните норми. Стараят се да им показват примери на успели хора от техния етнос, които се превръщат в техни лидери - млади хора, завършили местните училища, които сега имат работа и авторитет.


Силен аргумент за тях се оказва и това, че ако искат да управляват автомобил, трябва да имат основно образование.


Промяната в целевата помощ за учениците също ще помогне, смята Киркова. "Занапред социалните помощи ще минават през училище и през учителите. Те ще имат свободата и възможността да разпределят правилно тази помощ, за да не се получава този момент, в който държавата се грижи за своите граждани, но дали парите отиват по предназначение не може да се каже".


Такъв пример дава началната учителка в "Найден Геров" Цветана Димитрова. Повечето деца в класа й са от ромски произход, и много от тях имат подкрепата на родителите си да учат. Само едно крайно бедно детенце в класа й изоставало и не посещавало редовно часовете, но след като през социалните служби му били осигурени раница и пособия за училище, започнало да наваксва.


Учителите в групата, с която вървим из "Източен", коментират, че веднъж щом се убедят, много майки вече държат децата им да се образоват и да имат възможността да се развиват. По-отчетливата негативна тенденция според тях са оредяващите класове, която се потвърждава и от масово празните къщи, които заварват на обиколките си в търсене на ученици. В класа на г-жа Димитрова седем деца са напуснали само за една година, за да заминат при родителите си на Запад, а випускът за колегите й, които сега поемат първокласниците, от четири паралелки се е свил на три.


Очаквайте още истории и кадри от търсенето на ученици в "Столипиново" утре в "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lala land
  lala land
  Рейтинг: 229 Любопитно

  3000 от 20 000 от 140 000.
  За вложени всички сили и ресурси?

  нека да е весело!
 2. 2 Профил на georgi_mihailov
  georgi_mihailov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  3000 от 20 000 от 140 000.За вложени всички сили и ресурси?
  —цитат от коментар 1 на lala land


  И каква е другата опция? Никой да не прави нищо, децата да не ходят на училище и от малки да станат просяци и крадци.

  Освен това хората които участват са на държавна/общинска служба. Очевидно е че вършат нещо полезно вместо да стоят зад бюрата и да пият кафе.

 3. 3 Профил на Stoyan Ivanov
  Stoyan Ivanov
  Рейтинг: 284 Неутрално

  3000 от 20 000 от 140 000.За вложени всички сили и ресурси?
  —цитат от коментар 1 на lala land


  Хайде да посмятаме малко. Три хиляди от 20 хиляди обходени от общо 200 хиляди. При запазване на такова съотношение в училище ще влязат 30 (тридесет) хиляди деца. А като се има предвид, че доста от тези 200 хиляди наистина не са в България, ще кажа: Добро начало!
  Вижте, не си правя илюзии, че всички записани сега и после, и догодина и т.н. ще останат в училище, ще се образоват, ще преодолеят " включително и религията и традициите" и ще разберат, че трудът и образованието са ценност. Нито пък се самозаблуждавам, че всички, ангажирани с политиката "за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система" ще си вършат съвестно работата.
  Но все пак е добро начало! Дано се превърне в последователна политика и в упорита работа.
  Браво на "Дневник" за идеята журналисти да се присъединят към някои от екипите!
  Е, можехте да ни спестите глупави политкоректни забежки - като например названието "етнически квартали", вместо "цигански квартали". Или "ромски", ако толкова държим на политкоректността, макар че етнонимът "цигани" сам по себе си не е обиден. Българите също сме етнос в рамките на нацията... а и никой не наричаше арменската махала в родния ми град "етническа", казвахме ѝ "арменска". Но това са подробности, браво отново!
  Интересно е дали заминалите за чужбина учат там, май не разполагаме с такова проучване.
  Още по-интересно (и важно) ще бъде да разберем има ли разлика в отношението към образованието и труда в по-малки населени места и в такива, в които "махалата" не е капсулирана, в сравнение с махали като Столипиново.
  Но важното е, че най-сетне започваме да правим нещо по проблема, и то в правилната посока!

 4. 4 Профил на Stoyan Ivanov
  Stoyan Ivanov
  Рейтинг: 284 Разстроено

  Извинете, критикувам понякога "Дневник" за правописни грешки, ама... Да бях си прочел коментара, преди да го пусна, а?! За да си допълня "изядените" запетаи?
  Взимам си бележка с надеждата, че и без тях се разбира ясно какво е скромното ми лично мнение по темата.

 5. 5 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#3] от "stoyaniva":
  Въпросът е колко от посещаващите училище цигани след завършване работят нещо друго освен нискоквалифициран труд. Защото учителите не им пишат реални оценки и не ги оставят на поправителен изпит или да повтарят класа, в резултат на което преминават от клас в клас, без да имат знания и умения.И като се дипломират работят на длъжности, за които не е нужно каквото и да е било образование. По-добре на такива да им организират курсове за квалификация , например в строителството, отколкото да се имитира дейност без никакви резултати. И да рапортуваме, че циганите ходели на училище.

 6. 6 Профил на Loco Motion
  Loco Motion
  Рейтинг: 234 Неутрално

  Целият проблем е едностранчио разглеждан от държавата и обществото. ЮДоколкоще свърши работата с нискообразованите слоеве на населението не знам, но потенциано засяга и високообразовани такива, чийто деца се обучават в домашна среда нелегално, т.к. в България този въпос не е уреден .

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5475 Неутрално

  "В търсене на невидимите ученици"

  Изключително точно заглавие.

 9. 9 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  Добре е да се обърне внимание на този проблем. Циганите съвсем не са глупави, но повечето са много зле образовани. При малката раждаемост и голямата емиграция всеки човешки ресурс, който може да се обхване е добре дошъл. Независимо от протестите от разни патрЕоти, циганите, турците и другите етноси са част от българската нация и най-правилното е да се приобщават, а не да се отделят.
  Така че инициативата е похвалнам, дано да пусне корени и да стане основа на добра и дълготрайна политика.

  E PLVRIBVS VNVM
 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3151 Неутрално

  Гледам, че някои правят сметки много ли били издирени и върнати или малко.

  Само едно дори да е върнато в училище - пак си струва усилията.

 11. 11 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#3] от "stoyaniva":

  За съжаление не учат. Властите в страната-приемник даже не знаят за съществуването на децата, тъй като родителите не се регистрират изобщо. Не могат и да ги вземат в училище, защото са чужди граждани без законно основание за престой и съответно право на социален номер. Но пък циганите масово лъжат, че събирали пари за да издържат децата си в училище...

 12. 12 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#1] от "lala land":

  Само това е начинът отчасти циганите да намерят място в обществото. И да, заслужава си усилието и средствата.

 13. 13 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#9] от "PavelCZ":

  Разбира се, че циганите не са глупави, трудният въпрос е как да бъдат убедени, че образованието е важно и трябва да се положат усилия за да го получиш. Основният проблем при циганите е, че това не само не е важно за тях, но и смятат, че пречи на децата им.

 14. 14 Профил на ixikot
  ixikot
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Напротив, глупави са! След 4-ти клас не могат да разбират материала, не само поради слабото владеене на български език, а и поради неинтелигентни родители, среда, култура, бит, навици... Показателно е, че под 1% от циганския етнос завършват висше образование.

 15. 15 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#13] от "areta":

  Как да убедиш един циганин, че е добре за детето му да учи 17 години и след това да почне работа за 700 лв на месец?Като вместо това може да работи още от 16 годишна възраст по строежите в Германия и да направи един куп пари.Напоследък заберязвам подобна тенденция-циганите работят в чужбина, спестяват пари и вдигат големи къщи и карат скъпи автомобили. Така че образованиете не е ценност за циганите и никога няма да бъде, защото изисква огромни усилия с неясен резултат.

 16. 16 Профил на tulski2
  *****
  Неутрално

  Писалите коментарите явно нещо не могат да разберат. Народа е казал - насила хубост не става. Никой насила не може да бъде интегриран или образован. Циганите не поискат ли сами това да стане, няма как да стане. Не е въпроса в това дали циганите са с основно или средно. През последните години, заради делегираните бюджети и бройката ученици, масово училищата подаряват средно на циганите. Средното образование няма да реши проблема. Проблема е в самите цигани. В техния манталитет и ценностна система. Проблема ще се реши, като се спрат всякакви видове помощи, добавки, надбавки, ваучери и всякакви други стимули, които стимулират животинското размножение, практикуването на професия " безработен " и мисълта, че държавата ти е длъжна. Тия работи трябва да бъдат спрени и за българите, ако има такива, които да чакат на тях. Да не ни обвинят в дискриминация. Няма как, ще има косвени жертви.
  Тъй че стига с туй образование. Просто не трябва да се стимулира животинско размножение.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#9] от "PavelCZ":

  За България основен фокус би трябвало да се българите, тези, заради които тя носи именно това име от над 1330 години, а не Мангалия или Източна Турция, а след тях всички останали. И много държа родните медийни служители да бъдат така добри и да бъдат докрай прецизни и екзактни в това да не наричат ромите българи или мургави българи, а български граждани от ромски произход. Всеки трябва да си знае мястото в обществото. Нямам нищо против равния старт, но както написа по-горе един колега - насила хубост не става, насила знания не се наливат. Културата и възпитанието също са продукт на усилия и желание за развитие, и на самосъзнание в една по-голяма възраст.

  В момента от пределна политкоректност, безхаберие и напълно съзнателни усилия на някои хора и организации България и българите се циганизират, а не циганите се интегрират в българското общество, след като Азис се оказа най-големият певец на България на всички времена, по негови думи. И това е само детайл от общата картина, която представляват държавата и народът ни в този момент от историческото ни развитие.

 19. 19 Профил на tinkerer
  tinkerer
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Не могат и да ги вземат в училище, защото са чужди граждани без законно основание за престой и съответно право на социален номер.
  —цитат от коментар 11 на areta


  ?? ЕС? От 2007 сме в него ако не сте наясно.

 20. 20 Профил на horned
  horned
  Рейтинг: 229 Неутрално

  1989 година
  Общ брой ученици 1 350 000 ( един милион триста и петдесет хиляди)
  Брой първолаци - 120 000 (сто и двадест хиляди )
  Брой училища - 5000
  Брой учители - 150 000 (сто и петдесет хиляди)

  2016 година
  Общ брой ученици - 600 000 (шестотин хиляди)
  Брой първолаци - 66 000 (шестдесет и шест хиляди)
  Брой учители 80 000 (осемдесет хиляди )

  2017 година
  Брой училища според НСИ - 1990 !!! На 100% Путин е виновен и за това!

 21. 21 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#19] от "tinkerer":

  "?? ЕС? От 2007 сме в него ако не сте наясно."

  Вие не сте наясно.

  В друга страна от ЕС имаш право да ползваш местните социалните придобивки (каквото е образованието), ЕДИНСТВЕНО ако имаш местен социален номер. А номер се получава, ако имаш достатъчно основания да пребиваваш в страната ЗАКОННО - работиш, следваш, имаш собствен бизнес с достатъчно приходи да се издържаш и т.н. , абе изобщо ако плащаш данъци или някой от семейството ти плаща данъци, с изключение на студентите.

  Та не, не могат да ги вземат в училище, ако нямат разрешение за продължително пребиваване. А те масово нямат, за да не плащат осигуровки работодателите им, ако изобщо се хващат при такива, а не се занимават с просия, кражби, проституция...

 22. 22 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#14] от "ixikot":

  "След 4-ти клас не могат да разбират материала"

  Не вярно. Не ИСКАТ, а не че не могат. А като пропуснат бая материал, вече им е трудно да наваксват и... престава да ги интересува.

  Но никак не са глупави, веднага научават къде има далавера и какви са начините да я използват. Имат интерес единствено към неща, които смятат, че може да са им полезни. Образованието не го смятат за полезно и не искат да си губят времето с това.

 23. 23 Профил на tinkerer
  tinkerer
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#21] от "areta":

  арета, на училище МОГАТ да ги вземат (това относно "Не могат и да ги вземат в училище, защото са чужди граждани без законно основание за престой и съответно право на социален номер.")

  Законното право си го имат като граждани на ЕС. Това, че някой отделно нарушава закона, не плаща осигуровки, краде, лъже или проституира е проблем на съответните местни институции и няма общо. Капиш?

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Avalanche
  Avalanche
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#22] от "areta":

  Ама това е така защото им позволяваме да съществуват.Те се възползват не от тяхни наредби.Наредбите са създадени от нас белите араби не.ри и роми просто се възползват от нашите наредби направени от бели за бели!Те дойдоха тука никой няма сметка от тях никой не е спеèлил от тях те не са допринесли с нищо!Те просто трябва да изèзнат от лицето на Земята защото няма никаква причина и смисъл от тяхното съществуване.Те просто не са ни нужни.Няма смисъл да съществуват!Трябва да ги отървем от мъките им!!!

  ИНТЕРНЕТ ЛУМПЕНИ ОТ ВСИчКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
 26. 26 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 702 Неутрално

  Хубаво че моите не са Ароми иначе и тех щеха да додат да ги дирят да ги вкарат в месомелачката :)

 27. 27 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Колеги ми споделиха, че не им плащат за времето, което изкарват в подобни занимания. Това към категорията призвание ли го числим? Аз лично отказвам благотворителна дейност

  malart.blog.bg
 28. 28 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 229 Весело

  Дневник има грешка в текста "труска" пише...вместо....кат и да е..другото е по-важно ?!нали тва дете като отиде в другата държава учи език за да се справя с живота ,а някой ходят и на училище..как така там изучават бързо чуждият език а в бегето се влачат в слабограмотните?стимул нямат ли;)))защо в българия няма переспектива за образование????ЗАДАВАТЕ ЛИ СИ ВЪПРОСА??какво като върнете децата в училище??ще се научат да четат, че дроГарят бат Бойко и обещава светльо бъдеще заедно с целият проруски парламент в българия????ставате смешни дрОгари!лично при мене детето за 10 месеца пердаши свободно английски ,писмено даже по-добре от някой англичанчета без да го изучавало в бегето..даже и неще да се връща в българи при условие ,че тука е бъкано с българи;))дрОгари слезте на Земята!!!Сетила се Мара да се побара;))))

  Долу рушистите и фашистите
 29. 29 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#16] от "tulski2":

  С други думи - циганите са низша раса, манталитетът им и вроден и неразбиваем, затова - да ги избием бавно. Не знам дали осъзнавате какво сте написали.. надявам се, че не, за да има някакъв шанс тази страна
  Манталитет, навици, ниска култура и пр - това се променя с усилие и постоянство. Няма да паднат от небето образовани , чисти и добре държащи се нито цигани, нито българи, нито който и да. Чудесно е, че са пратени тези екипи, ако това се прави постоянно, а не само тази година - ще има резултат. Разбираемо е , че е не ясно колко са тези деца, забелязахте ли обаче - ходят с таблети и коригират в базата данни на място.. Дали не доживяхме образованието най-после да има политики и да започне да влиза в съвременността?

 30. 30 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#29] от "janeausten":

  Усилието и постоянството трябва да е от страна на циганите, затова тулски2 апелира към намаляване на помощите за млади и здрави цигани, които само се размножават създавайки себеподобни. Не може да раждаш от 12 годишна и докато можеш да създадеш 10-15 чавета с твоята съдба. Проблемът наистина е в манталитета и ценностната система. У нас има и други малцинства - например турското. Да сте чували за подобни проблеми с тях. Турците, арменците, евреите, а вече и руснаците живеят в махали, но не и в гета. Тези малцинства не убиват бабички за 10 лева, не бият лекари, полицаи, учители, плащат си ток, вода, данъци. Кой работи с тях? Циганите в Индия са от най-нисшата каста и са били изгонени оттам насила с войска. Наричат ги "недосегаемите".

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Ivan Peshev
  Ivan Peshev
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Приобщаване - насила , солидарност - насила. Така сме ние всичко е насила и ако питаш защо почват да ти обясняват как в конкретния случай няма друг начин и как не си разбирал значението на думат - аз си го разбирам ама май някой се опитва да го извърта както му изнася.
  Кой е виновен че децата от Столипиново не ходят на училище - същите тези които сега пращат проверките - кой събсидира раждането на деца само заради самото раждане - същите които сега пращат проверките - политиците. Ако не бяха създали цяло поколение търтеи които само се плодят за да взимат помощи - сега нямаше да има нужда от проверки - хем зверски капитализъм и диктатура на пазара за да станем силни хем храним цяла прослойка за да сме добри - уж май по-скоро за да гласуват за определени хора.

 33. 33 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#23] от "tinkerer":

  "Законното право си го имат като граждани на ЕС."

  Именно де, ЗАКОННО право имат, ако пребивават ЗАКОННО на територията на друга страна в ЕС.

  Поставяте каруцата пред коня: първо трябва да е изпълнено условието за законно пребиваване и чак тогава имат законно право на образование.

  Законното право не го имат априори при всяко положение, а само ако е налице условието.

  Ще го обясна по-просто - имаш право на заплата, само ако работиш. Ако не работиш, може евентуално да имаш право на нещо друго - помощи, храна, подслон... , но нямаш право на заплата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK