Детски Дневник

Детски дневник

Софийският университет откри академичната година с "огорчение" и "мечта за справедливо и морално общество"

Софийският университет откри академичната година с "огорчение" и "мечта за справедливо и морално общество"

"Бъдете критични и непримирими, когато става въпрос за ценности и за отечество. Знайте, че всяко поколение води своята битка за България. Тази за демокрацията беше мисията на вашите родители. Справедливото, морално и достойно общество е вашата мисия. То е и моята мечта за България", каза Румен Радев.

/ Дневник 14