Да пробваш или не: за вредните влияния в живота на тийнейджърите

Да пробваш или не: за вредните влияния в живота на тийнейджърите

© Анелия НиколоваТази статия е част от специалната поредица "На училище" на "Детски Дневник". Тази година тя е посветена на родителските страхове. И през октомври тук ще можете да прочетете съветите на специалисти по най-важните теми за здравето, развитието и сигурността на учениците.


За всяко нещо си има първи път и всичко в тоя живот трябва да се опита поне по веднъж, казват възрастните. Тези "мъдрости" обаче добиват мрачен оттенък, когато става въпрос за собственото ти дете и идеята, че то може би вече е пробвало алкохол, цигари, трева, наркотици. Може би даже повече от веднъж.


Темата как да говорим с децата за алкохола е стара и в "Детски Дневник" сме предлагали няколко много разумни съвети към родителите. Но родителското притеснение е неизчерпаема сила, затова отново сме на въпроса - този път за лошото влияние на съучениците или на самите родители (да, и на родителите, защото личният пример особено за цигарите, е ключов рисков фактор). Потърсихме мнението на училищния психолог Анет Маринова.
В каква възраст децата започват да проявяват интерес към алкохола и цигарите и каква трябва да е реакцията на родителите?


- Не бих могла да посоча една определена възраст. И все пак училищната възраст между шестата и 12-а година е времето, което бележи промени в развитието на детето по отношение на уменията му в реалния живот и ученето, както и обмяната и приятелствата с връстниците. Въпреки че този период се счита за спокоен и утихнал след времето в детската градина и преди пубертета, всъщност тогава децата започват да мислят за себе си и за другите с повече вътрешни характеристики, насочени са към света на връстниците и очакват много от приятелите си. Това са първите уроци, които децата научават за груповите отношения, доминирането, съревнованието, изолирането, но и за специалните приятелства, лоялността, разбирането и доверието.


Смятам, че това е времето когато се появява възможността да се изпробват нови поведения от детето, независимо дали в приятелската група или извън нея. Голямо влияние оказва статусът на детето в групата - дали е прието, има ли приятели, или е отхвърлено, или се самоизолира. В тази възраст се създават и затвърждават модели на негативно поведение, които се запазват дори и при смяна на средата.


Анет Маринова, детски психолог

© Личен архив

Анет Маринова, детски психолог

Разбира се, отношенията между родителите и децата, както и климатът в семейството имат най-голяма роля за детското поведение. И тук не говоря само за суровата дисциплина, налагана от родителите, или ако има насилие в семейството, особено насилие върху майката. Кризи, които се преживяват от семейството, например развод, имат определен ефект върху децата в тази възраст и могат да ги тласнат към експериментиране в това число и употреба на алкохол и цигари.


Родителите по-скоро обръщат внимание на проявите, а не толкова на причините довели до тях. За последното родителите имат нужда от партньори. Отделен въпрос в чие лице и къде могат да ги намерят.


В училище най-силно се разпознава събуждането на интереса на децата към алкохола и цигарите, защото там те са извън опеката на родителите и се впускат в групата, която им осигурява заместители на ролевите модели от вкъщи. Има разлика в отношението на учителите към този интерес на децата в зависимост от възрастта, например над 16-ата година, която е границата на задължителната възраст за образование, се гледа по-еманципирано на младежите, особено когато обществото го позволява.


Как и кога един родител да обясни на детето какви са тези неща и как да подходи - със забрана, с обяснение за вредата, със заплаха?


- Порастването означава да се отделиш от родителите и да започнеш да поемаш отговорност за себе си и собственото си поведение. Първите стъпки са усвояването на правилата и изискванията на родителите, така че без тяхното присъствието детето да се ръководи от вътрешната си регулация не само за добро и лошо, правилно и грешно, но да се уповава на чувството си за ценене и грижа за собственото здраве, за себесъхранение и търсене на помощ при нужда.


Този процес е продължителен и детето във всяка възраст се нуждае от възрастен, който да може да разговаря с него, да разбира въпросите, тревогите, но и противоречията, които неизбежно ще открие.


Обясненията за вредата могат да имат добър ефект, но аз искам да обърна внимание към интереса и любопитството, които се раждат съвсем естествено, защото децата общуват помежду си - те много повече са привлечени от опита на техни връстници или на братята и сестрите, особено по-големите, които споделят на всеослушание и от които могат да чуят: "Напих се като животно вчера!" Срещата с алкохола може да мине по този начин, да бъде видяна в поведението на друг човек или детето само да изследва, проучва, мисли, фантазира, пита се.


Възрасните правят грешка, когато продължават да поставят същите ограничения на порасналато дете, както когато е било малко. Говоря за юношите, които разбират света чрез идеалите, които търсят, изследват, намират и на които поверяват изборите си преди да започнат сами да се държат като възрастни. Трябва да обърнем специално внимание на юношите и на тяхната уязвимост, докато експериментират с различни роли, поведения и се увличат от различни идеологии. Защото идва момент, в който детето пораства и иска само да разбере разликата между реалния живот и фантазията, да намери ролеви модели, на които да се опре, да мине само по пътеката на войната, както казваме, за да изгради собственото си автономно съществуване.


Откъде могат да дойдат вредните влияния и какво могат да направят родителите, ако детето се движи в лоша среда?


- Могат да дойдат от самото дете - когато причината е психичен проблем като депресия, тревожност, импулсивността също може да предизвика намирането на начини за справяне с преживяване, което детето не може да контролира.


Също така, има психо-социални фактори от въздействия на средата - в училище и отношенията в групата от връстници, но също и от неблагоприятна ситуация или проблеми в семейството. Емоционално недостъпни родители могат да създадат риск за детето и себе-управлението на емоциите му и то да посегне към цигари или употреба на вещества, за да се успокоява.


Да се движи детето в "лоша среда" обикновено се предхожда от история на неговото развитие, в която е имало или има обстоятелства, които оказват негативно влияние. Когато ситуацията вкъщи ги тревожи опитът на децата е травматичен, което директно води до проблеми в училище - закъсняват, не са мотивирани за учене, не могат да изпълняват рутинни задачи, не пишат домашни. Тези поведения прикриват и не позволяват да се разпознае истинската причина за трудностите. Дори много по-често отколкото предполагаме децата са изложени на риск от живеене в условия на хроничен стрес, който не могат да преодолеят по друг начин. Например, детето когато се притеснява дали семейството ще може да плаща разходите си или родителите няма да останат без работа.


Бедата идва оттам, че в тези случаи родителите не успяват да бъдат до детето си и се губи комуникацията с него. Затова отговорност имат и училището и обществото, които трябва да изградят чувствителност и достигнат до тези деца, както и да се създадат условия за по-сигурен живот на семействата.


Родителите не трябва да се фиксират върху "лошата среда", разследват, разпитват, дебнат или дисциплинират детето, когато то е намерило подобни начини да се справя или да му бъде забавно. Те трябва да потърсят възможност да се консултират, да разберат по-добре проблема и гледната точка на детето, и да възстановят доверието му.


Добра идея ли е самият родител да даде на детето да "пробва" цигари или алкохол? Как влияе това и в каква възраст трябва (или не трябва) да се направи?


- Намирам подобен избор на родителя за смущаващ, доколкото детето буквално бива изложено на волята на възрастен, който напуска позицията си на източник на чувството за сигурност у детето. Родителят предполага, че детето ще бъде изкушено, поради същите нужди, каквито той самият има и контролира ситуацията. По този начин има риск да се отнеме от непосредствения опит на детето и откриването от самото него на решения, както и усвояването на вътрешните правила за добро и лошо, правилно и грешно, също може да се очакват трудности в отношенията с другите.


Връзката с родителя може да бъде проблематична, защото той винаги ще знае и под неговия поглед детето ще греши, без да може да се оттласне в порастването си, защото не може да се отблъсне от авторитета. Разбира се, много е важно отношението на родителя, който възпитава и какво казва на детето си.


В клиничната практика установявам случаи, че когато родителят по сходен начин се е заел да въвежа детето в света на големите, той е принуден все повече да се намесва в територия, която би трябвало да бъде личностно по-независима. Колкото повече се намесва, толкова повече трудности среща детето в себе-изявата си. Ако зависимостта от възрастния продължава в период, в който младия човек има нужда от връстниците си, това може да има съкрушителен ефект. В училище много често такива деца имат проблем с приемане на авторитета на учителя, който очакват да се отнася с тях по сходен с родителя начин и не могат да понесат дистанция с него.


Как детето да преодолее страха, че ще остане аутсайдер, ако не пие и не пуши като съучениците си? Т.е. когато насила пробва тези неща под чуждото влияние - как родителят да го убеди, че не е необходимо?


- Детето не става аутсайдер, защото не пие или не пуши, а обратно - понеже се чувства като аутсайдер и не намира достатъчно себе-уважително място сред връстниците си, то се самоизолира или бива отхвърлено от тях, което може да предопредели избора му на негативно поведение. Някои деца по този начин компенсират липсата на личен авторитет и добър статус в групата.


Важно е да се обръща внимание на социалното развитие на детето. Има разлика в ролята на родителите, когато говорим за деца в училищна възраст, а също така и за тийнейджъри. Родителите има нужда много повече да напътстват децата си и да им казват какво очакват от тях, а не само директно да се намесват като подсилват едни прояви или моделират други.


Тийнейджърите се срещат с въпросите на различието, интимността, дрехите, сексуалността, зависимостите. Те имат нужда да намерят и поставят собствените си граници и изградят собствени теории защо да правят или не едно или друго нещо. Трябва да си даваме сметка и да не забравяме, че те винаги са под чуждо влияние в смисъла на опита им в социализиращи среди извън семейството, идеалите, които следват и на които искат да подражават, търсенето на признание, нови преживявания, порива им да бъдат самостоятелни.


Много често родителите минават от страната на губещите - тези, на които детето най-малко иска или изобщо не иска да прилича. Тогава убеждаването може да има обратен или никакъв ефект. Родителите, както казах, имат нужда от подкрепа и партньори, които да им помагат когато срещат трудности с порастването на децата, при кризите в семейството или промените, които ги тревожат.


Как родителят да разбере дали проблемът е сериозен, или инцидентен? Какво да се направи, ако детето употребява често и се пристрастява?


- Всеки път когато у родителят възникне тревога или въпрос е добре той да потърси професионално консултиране за себе си, особено когато една проява се счита за инцидент или тревогата на родителя няма въздействие върху детето. Има инциденти, които маскират психично страдание или преживявания за неуспех от социалния опит на детето с връстници или в училище.


Най-силно е влиянието на семейството. Мисля, че поради промените в семействата на децата, някак подминаваме въздействието на фактори като самотен родител, развод, (разводът има различно влияние и различно се преживява от момчетата и от момичетата), нови партньори и конфигурации от възрастни около детето. Такива ситуации често носят рискове за различни проблеми, които се отключват в по-голямата възраст - нарастване на значението на света на връстниците ги катализира като става среда за подобни поведения.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  Аз въпроса с алкохола и цигарите не го рабирам!
  Разбирам за секса, напълно, но какво хората харесват в цигарите не мога да разбера!

  В Русия съм! В Русия съм!
 2. 2 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 1182 Неутрално

  До коментар [#1] от "Веселин Дечев":

  Обичат да има фалически символи в устата си.

 3. 3 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1825 Неутрално

  Аз мисля, че дали става дума за цигари, алкохол или секс, причините са общо взето еднакви. Няма дете, което да не иска да порастне колкото може по-бързо, защото му се струва, че ограниченията които са неизбежни в детската възраст ( кога да лягаш, кога да ставаш, да учиш, да "слушаш"- най-общо казано) ще отпаднат в момента в който е пораснало.
  Е, тези лошите, порочните неща за които говорим, се тълкуват и в някакъв смисъл те наистина са белег на отделяне от детското и това е особено силно изразено, именно в отношенията с връстниците - ти си вече големия между тях, защото правиш някое от въпросните неща или поне не си много изостанал, ако другите вече го правят.
  Затова поведението и действията на родителите са като ходене в минно поле - малко ако натиснеш по-грубо, може да предизивкаш обратна реакция и бясна съпротива, да се правиш на умряла лисица хич не върви и така стъпваш по тънкия лед. При това далеч не всеки родител притежава необходимата чувствителност или нещо като опит и подготовка, в много случай самия той е подложен на други външни напрежения, няма време, да не говорим когато в семействот има различни виждания по въпроса и те се демонстрират пред детето.
  Затова в цялото това положение има ( за съжаление) много случайни елементи и фактори и рецепти, гарантиращи успеха няма.

 4. 4 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5716 Неутрално

  "Отричане, гняв, пазарене, депресия, приемане" на зависимостите (или смъртта)
  д-р Елизабет Рос

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 5. 5 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Абе,мърморковци вие не бяхте ли бунтари?tтая психоложка не е ли искала да бъде примабалерина на бала?!?!така е -всеки иска да се докаже в ЖИВОТА,ама някой път взема погрешни решения

  Долу рушистите и фашистите
 6. 6 Профил на Mатематик
  Mатематик
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Глупости! Няма нищо вредно, ако е добре дозирано.

  "We should not have to choose between bigots of the left and bigots of the right."
 7. 7 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  1) "Родителите не трябва да .... Те трябва да потърсят възможност да се консултират, да разберат по-добре проблема и гледната точка на детето, и да възстановят доверието му."

  2) "Родителите, както казах, имат нужда от подкрепа и партньори, които да им помагат когато срещат трудности с порастването на децата, при кризите в семейството или промените, които ги тревожат."

  3) "Всеки път когато у родителят възникне тревога или въпрос е добре той да потърси професионално консултиране за себе си..."

  В общи линии идеята на статията изглежда, че не е да разкаже какви са вредните влияния и как да се справи някой с тях, а да промотира пред родителите идеята да ходят през седмица да се консултират при професионалист - и да си плащат разбира се.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 8. 8 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 956 Весело

  До коментар [#1] от "Веселин Дечев":

  Аз въпроса с алкохола и цигарите не го рабирам!Разбирам за секса, напълно, но какво хората харесват в цигарите не мога да разбера!
  —цитат от коментар 1 на Веселин Дечев


  Началото на пътя към мъдростта е осъзнаването на собственото невежество. :):):)

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 9. 9 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#1] от "Веселин Дечев":
  “какво хората харесват в цигарите не мога да разбера!”

  И аз не разбирам, ама ги пафкам. И колегите-пушачи са ми по-симпатични. Няма рационално обяснение.

  Мърфи е оптимист!
 10. 10 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#7] от "bludniq_sin":

  Ми честно казано си е доста необходимо. Консултацията с детски психолог, ама от истинските е много важно нещо. Консултацията започва от проблемите на родителите, не на детето, детето обикновенно е само проекция. Доста си е интересно, какви неща излизат наяве. Защото всяка круша си има опашка.

 11. 11 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Правя си труда да вляза, само за да изразя възмущението си от подобен материал - чудя се как може да се стоварят на едно място толкова думи, които нищичко не казват! Очаквах 5-6 конкретни съвета (не че не си ги знам), но такава боза от общи приказки не бях чел. Дневник, имайте малко самоуважение - едно интервю като не става, просто не става - не е нужно непременно да се публикува.

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 12. 12 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Достоевски го е казал много отдавна-"Има нещо нездраво и съмнително в трезвеника".А зад тъпата статийка прозират елементарните внушения-на големите концерни им трябват здрави и прави хора,трезвеници.Които да работят за големите концерни за жълти стотинки,да не ползват болнични,да не губят 5мин. на всеки час за цигара и т.н.Зер тия 5минути са си чиста загуба за експлоататора.Но кой съм аз да ги критикувам тия неща!?

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 13. 13 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Зер тия напъни за силово налагане на здравословен живот,веганство,трезвеничество и прочие са въведени за сефте от тъй великия вожд и учител-Фюрера на немския народ.А ние него не можем да го забравим.Както и обществото от което сме тръгнали-робовладелското.А и наче карай и много много не обръщай внимание че не сме мръднали и на йота от този строй...

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 14. 14 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 716 Неутрално

  До коментар [#6] от "Mатематик":

  и контрлирано! като контролираното пиене и контролирането поемане на хероин

  Марс е изконна Американска територия!
 15. 15 Профил на Ivan Krastinov
  Ivan Krastinov
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Съдейки по личния си опит, макар и не особено богат, на първо място стои личният пример. Или иначе казано, не можеш да изискваш/очакваш от детето повече от колкото от себе си.

 16. 16 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#3] от "tsvetko_51":

  Съгласен, универсална "рецепта" няма, но има едно универсално средство - "мек", но перманентен конрол! Второто средство, имащо универсално значение е извънучилищната заетост на детето. Индивидуализацията на подхода е също "универсална" рецепта. Но личният пример на родителя е изключително солиден аргумент!

 17. 17 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2099 Неутрално

  баси.вече има масово банани и кока-кола през цялата година и пак проблеми.

 18. 18 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2099 Неутрално

  а тва децата да ограничават чааветата си да пробват цигарки и пиячка е голяма глупост.да не живеем в саудитска арабия,баси? детето трябва да се захранва заедно с биберона с двайсе грама в млякото. постепенно трябва да се увеличава количеството за да носи на пиене и да не се излага в началното училище,да му се подиграват че се напива бързо. по въпроса за секса,требе да се върви по принципа:''один раз не педерас'',за да се отърси от оковите на предрасъдъците и хомофобията.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK