Детски Дневник

Детски дневник

По-малко университети и други решения за висшето образование

По-малко университети и други решения за висшето образование

Според министъра на образованието и науката Красимир Вълчев концентрация на ресурсите в консолидирана научна система е ключът за ефективно финансиране на научните изследвания. Той е на мнение, че не е проблем броят на университетите, а безразборното откриване на нови специалности в последните години.

/ Здравка Андонова 52